Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE

”CAROL I”

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII MULTINAŢIONALE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE1


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

CONCEPŢIA ROMÂNEASCĂ CU
PRIVIRE LA APĂRAREA
NAŢIONALĂ

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 2


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

AGENDA

1. Apărarea naţională: concept, elemente definitorii,


principii, scopuri, obiective, direcţii de acţiune

2. Sistemul naţional de apărare a României: concept,


elemente structurale (conducerea, forțele, resursele,
infrastructura)

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 3


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

APĂRAREA NAŢIONALĂ
Concept

Apărarea naţională cuprinde ansamblul de


măsuri si activităţi adoptate şi desfăşurate
de statul român în scopul de a garanta
suveranitatea naţională, independenţa şi
unitatea statului, integritatea teritorială a
ţării şi democraţia constituţională.

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 4


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

APĂRAREA NATIONALĂ
Elemente definitorii avute în vedere la conceperea şi
planificarea apărării naţionale
• interesele fundamentale ale României;
• specificul riscurilor la adresa securităţii naţionale a României
și evoluţia lor în timp;
• caracteristicile teritoriului naţional;
• situaţia mediului de securitate şi tendinţele de evoluţie ale
acestuia;
• posibilităţile proprii şi cele dobândite prin politica alianţelor;
• tradiţia militară românească;
• legislaţia internă şi dreptul internaţional (constituţia şi legile;
principiile doctrinare; prevederile tratatelor).
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 5
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

APARAREA NATIONALĂ
Principii ale apărării naţionale
 apărarea naţională este un atribut inalienabil al statului
român;
 proiectarea, dimensionarea şi pregătirea componentei
militare a apărării naţionale se face din timp de pace, pe
baza principiului „suficienţa pentru apărare”;
 riposta va fi graduală, în funcţie de amploarea agresiunii;
 apărarea naţională are un caracter defensiv:
• utilizarea mijloacelor militare reprezintă o modalitate
de ultimă instanţă;
• trecerea la apărare se va face doar pentru apărarea
statului împotriva unei agresiuni armate asupra
teritoriului naţional;
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 6
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

APARAREA NATIONALĂ
Principii ale apărării naţionale

 statul român nu consideră nici un alt stat ca potenţial


inamic;
 apărarea naţională se întemeiază pe legislaţia internă
şi internaţională;
 politica de apărare duce la descurajarea oricărei
agresiuni;
 apărarea armată este componenta de bază a apărării
naţionale şi se realizează de către sistemul naţional de
apărare.

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 7


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

APĂRAREA NAŢIONALĂ
Scopuri

Scopul apărării naţionale este de a garanta


suveranitatea naţională, independenţa şi
unitatea statului, integritatea teritorială a
ţării şi democraţia constituţională.

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 8


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

APĂRAREA NAŢIONALĂ
Obiectivele politicii de apărare
1. integrarea deplină în NATO şi UE şi dezvoltarea profilului
strategic al României în cadrul acestor organizaţii;
2. reforma organismului militar pentru dezvoltarea unei
capacităţi de apărare credibile, moderne şi eficiente;
3. întărirea controlului civil şi democratic asupra forţelor
armate şi a mecanismelor de realizare a acestuia în
conformitate cu principiile şi valorile democraţiei
constituţionale;
4. consolidarea statutului României de contribuitor la
securitatea regională şi globală.
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 9
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

APĂRAREA NAŢIONALĂ
Direcţii de acţiune în domeniul apărării naţionale
1. revizuirea structurii de forţe a armatei;
2. continuarea procesului de modernizare a tehnicii
militare şi a echipamentelor care va duce la
creşterea performanţelor Armatei României;
3. îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în
procesul de integrare în NATO şi UE;
4. consolidarea sistemului de planificare multianuală
a resurselor;
5. optimizarea capacităţii de desfăşurare şi susţinere
în teatru a forţelor armate;
6. perfecţionarea managementului resurselor umane;
7. dezvoltarea relaţiilor civili-militari şi îmbunătăţirea
mecanismelor de exercitare a controlului civil;
8. creşterea eficienţei cooperării militare bilaterale şi
multilaterale.
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 10
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE A ROMÂNIEI


Concept

Sistemul de naţional de apărare este definit ca


fiind un complex ce integrează organic şi funcţional
ansamblul autorităţilor publice, forţelor, mijloacelor,
capacităţilor precum şi relaţiile dintre acestea şi care
asigură planificarea, pregătirea şi, în caz de
agresiune, întrebuinţarea acestora pentru apărarea
armată a ţării

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 11


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE A ROMÂNIEI


Elemente structurale

Conducerea
Forţele
Resursele
Infrastructura teritorială

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 12


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE A ROMÂNIEI


Conducerea
Se realizează de către:

a) organele cu atribuţii şi competenţe politico-militare: Parlament,


preşedintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării,
Guvernul României, Ministerul Apărării şi autorităţile administraţiei
publice cu atribuţii;

b) organele cu atribuţii exclusiv militare: Statul Major General, Marele


Cartier General după înfiinţare, comandamentele structurilor
militare, comandantul militar al judeţului (al municipiului Bucureşti).

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 13


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE A ROMÂNIEI


Conducerea
Marele Cartier General este un coman-
dament operaţional integrat şi se înfiinţează
la război în subordinea C.S.A.Ţ. pentru a
conduce acţiuni militare la nivel strategic.
Comandantul militar al judeţului (al mu-
nicipiului Bucureşti) se numeşte de către şe-
ful M.C.G. şi exercită pe raza judeţului (mu-
nicipiului Bucureşti) competenţe militare.
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 14
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE A ROMÂNIEI


Forţele
A. Forţele armate
1. Armata: organele centrale, categoriile de forţe,
organele militare teritoriale;
2. M.U. şi U. ale M.A.I. şi cele ale serviciilor de informaţii;
3. Formaţiuni de apărare armată organizate potrivit legii.

B. Forţele de protecţie
1. Unităţi şi formaţiuni de acţiune în situaţii de urgenţă;
2. Formaţiunile sanitar-voluntare ale Crucii Roşii;
3. Formaţiunile de apărare şi de protecţie ce se vor
constitui ulterior.
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 15
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE A ROMÂNIEI


Resursele apărării naţionale
Totalitatea resurselor umane, financiare, materiale
-politice: autorităţile publice, partidele politice, sistemul legislativ;
-diplomatice: instituţii, relaţii diplomatice, tratate;
-militare: tehnico-ştiinţifice, sistemul informaţional militar, sectorul pentru producţia
de apărare, capacităţile de mobilizare, resursele de mobilizare;
-umane: populaţia civilă;
-economico-financiare: se regăsesc în planurile de mobilizare a economiei
naţionale pentru primul an de război;
-tehnico-ştiinţifice;
-morale;
-informaţionale: SRI, SIE, SPP, structurile interne de informaţii ale MApN, MAI.
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 16
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE A ROMÂNIEI


Infrastructura teritorială
Se constituie din ansamblul lucrărilor şi amanajărilor teritoriului; se
realizează din timp de pace şi se continuă în situaţii de criză şi război.
Vizează:
- realizarea şi mobilizarea căilor de transport feroviar şi rutier;
- amenajarea de porturi şi aeroporturi;
- dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de depozitare;
- amenajarea adăposturilor pentru protecţia populaţiei;
- modernizarea comunicaţiilor şi tehnologiilor de transmitere a
informaţiilor;
- realizarea infrastructurii militare specifice: aerodromuri, puncte de
comandă, depozite, comunicaţii, lucrări de apărare permanente.
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 17
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE A ROMÂNIEI


Infrastructura teritorială
Scop:
-asigură mobilitatea forţelor S.N.Ap.;
-protejează forţele, mijloacele,
populaţia şi capacităţile economice;
-reduce pierderile umane şi materiale;
-asigură continuitatea economico-
socială;
-favorizează acţiunile proprii.
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 18
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

LUAREA DECIZIEI LA NIVEL STRATEGIC


Conducerea Apărării

La nivel naţional, deciziile politice care


privesc securitatea şi apărarea naţională se
iau în cadrul structurii de conducere politică
şi se transformă în obiective şi misiuni
militare strategice la nivelul structurii
politico-militare.

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 19


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

 Parlamentul României aprobă cadrul legal


de desfăşurare a activităţilor destinate
apărării şi stabileşte volumul, structura şi
modul de alocare a resurselor necesare
îndeplinirii obiectivelor de securitate
naţională în domeniul apărării.

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 20


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

Preşedintele României exercită, potrivit legii,


atribuţiile în domeniul apărării pe timp de pace,
în situaţii de criză, la instituirea şi pe timpul
stării de asediu, mobilizare sau război.
Preşedintele României este comandantul
forţelor armate

În Constituţia României, revizuită în 2003.

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 21


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

 Guvernul României asigură alocarea


resurselor necesare apărării şi coordonarea
efortului naţional pentru îndeplinirea
obiectivelor apărării. Celelalte organe ale
administraţiei publice centrale şi locale
contribuie la desfăşurarea activităţilor din
domeniul apărării, conform atribuţiilor
stabilite prin lege

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 22


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării - CSAŢ


analizează şi ia hotărâri, potrivit prevederilor
legislaţiei în vigoare, în toate domeniile care
implică securitatea şi apărarea naţională.
CSAŢ organizează şi coordonează unitar
activităţile care privesc apărarea ţării şi
securitatea naţională, participarea la
menţinerea securităţii internaţionale şi la
apărarea colectivă în sistemele de alianţă
militară, precum şi la acţiuni de menţinere sau
de restabilire a păcii.
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 23
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

Ministerul Apărării Naţionale - MApN este


organul de specialitate al administraţiei
publice centrale, care conduce şi
desfăşoară, potrivit legii, activităţile în
domeniul apărării. MApN stabileşte
obiectivele politicii de apărare, misiunile şi
cerinţele specifice pentru Armată. În
exercitarea atribuţiilor pe linia apărării
naţionale, ministrul apărării este sprijinit de
secretarii de stat, şeful SMG şi secretarul
general al MApN.

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 24


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

Celelalte organe ale administraţiei publice


centrale şi locale, serviciile de informaţii,
contrainformaţii şi de securitate ale statului,
precum şi cele de ordine şi siguranţă
publică, contribuie la desfăşurarea
activităţilor în domeniul apărării, conform
atribuţiilor stabilite prin lege

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 25


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

Apartenenţa României la NATO şi UE


presupune, atât participarea factorilor de
decizie naţională la procesele celor două
organisme de luare a deciziei, cât şi
implementarea deciziilor luate în cadrul
conducerii Armatei.
La oricare din aceste procese se va
participa, interesul naţional va prima
întotdeauna
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 26
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

În cadrul Alianţei se aplică principiul


luării deciziei prin consens, după discuţii
şi consultări între statele membre,
reflectând faptul că decizia aparţine
acestora şi fiecare dintre ele sunt
implicate în procesul luării deciziei.
Acest principiu este aplicat la toate
nivelurile de decizie ale Alianţei

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 27


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

Principalele instituţii aliate care iau decizii


politice în NATO sunt:
 Consiliul Nord- Atlantic/The North Atlantic
Council - NAC,
 Comitetul pentru Planificarea Apărării/The
Defence Planning Committee - DPC şi
 Grupul pentru Planificarea Nucleară/The
Nuclear Planning Group - NPG.
Deciziile luate de către fiecare instituţie au
acelaşi statut şi reprezintă politica agreată de
statele membre, indiferent de nivelul la care
acestea sunt luate
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 28
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

 Instituţia militară aliată abilitată pentru luarea


deciziei, la nivel militar, este
Comitetul Militar/The Military Committee - MC,
care asigură principala legătură între procesul
politic de luare a deciziilor din cadrul Alianţei şi
structurile integrate de comandă ale NATO,
fiind însărcinat cu conducerea operaţiilor
militare şi continuarea transformării Alianţei.

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 29


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

 La nivelul Consiliului UE, pe linia apărării,


deciziile se iau prin majoritatea simplă, majoritatea
calificată - de bază - şi unanimitate.
 Principalele instituţii cu responsabilităţi în domeniul
implementării acestei politici sunt:
• la nivel politic – Comitetul Politic şi de
Securitate / The Political and Security
Committee (PSC);
• la nivel militar – Comitetul Militar al UE / The
European Union Military Committee (EUMC).
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE 30
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

În cadrul apărării colective, pentru


activarea art. 4 şi 5 din Tratatul de la
Washington , Preşedintele României,
după obţinerea aprobării
Parlamentului, solicită Secretarului
General al NAC implicarea Alianţei
Nord-Atlantice pe teritoriul naţional,
pentru soluţionarea unei situaţii de
criză sau conflict.
13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII MULTINAŢIONALE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE
31
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
”CAROL I”

ÎNTREBĂRI (EVENTUAL)
RĂSPUNSURI

13.05.2019 DEPARTAMENTUL OPERAȚII MULTINAŢIONALE, STUDII STATEGICE ȘI DE SECURITATE


32