Sunteți pe pagina 1din 22

Din vîrful unghiului drept al triunghiului dreptunghic PAK se

duce înălţimea АN la PK şi АN : NP = 22 : 5, 5 АК = 14cm. Aflaţi


lungimea АР.
 AКР NAP după 1 criteriu de asemănare

A AN NP
P =
AK AP

14

К
Ne aducem aminte Media geometrică

nm
а
2

Definiţie Segmentul XY se numeşte media geometrică


pentru proiecţiile catetelor pe ipotenuză.

XY  AB  CD
c
C

bc ac
h

a
A D b
B
 ABC  ACD după 1 criteriu de asemănare

C AB AC
=
AC AD

b AC2 = AB  AD
a
h
АС  АВ  АD
bc ac
A D B

b  c bc
c
În triunghiul dreptunghic fiecare catetă este
egală cu media geometrică dintre ipotenuză și
proiecția catetei pe ipotenuză

C
a  cac
b a b  c bc
h
bc ac
A D B
c
 ABC  ACD după 1 criteriu de asemănare
 ADC  CBD după 1 criteriu de asemănare
C AD CD
=
CD DB
1
b a CD2 = AD DB
h
СD  АВ  DB
bc ac 2
A D B
c
h  ac  bc
Produsul înălțimii corespunzătoare ipotenuzei cu
ipotenuza este egal cu produsul catetelor.
Într-un triunghi dreptunghic, lungimea înălțimii corespunzătoare
ipotenuzei este media geometrică a lungimilor proiecțiilor
catetelor pe ipotenuză

C
h  ac  bc
b a
h
bc ac
A D B
c
C

АС  АD  AB ВС  ВD  AB

А D B

DС  AD  BD
Problemă. Aflaţi elementele necunoscute ale triunghiului
dreptunghic АВС, С  900
C

АС  16 25 ВС  9 25
20 15
12

А 16 D 9 B

DС  16  9
Problemă. Aflaţi elementele necunoscute ale triunghiului
dreptunghic АВС, С  900

2 10 ВС  2  20
АС  18 20
6
B
6 10 2
D
18 DС  18 2
А
Din vîrful unghiului drept al triunghiului dreptunghic АВС se duce
înălţimea СН. СА = 6cm, АН = 2cm. Aflaţi НВ.

C 6  2 х
2 ( ) 2

А
2
Н

?
х
В
СD este înălţime în triunghiul dreptunghic ABC. După date din
desen aflaţi СD.
C

16
8
Е Т

А 25 D B

DС  16 25
După datele din desen aflaţi Сm.

А
МС  9 25

К
25

Е
m 9 D

C B
În triunghiul dreptunghic АВС, Вm este mediană, punctul О –
punctul de intersecţie al medianelor. СЕ  ВМ
Aflaţi Оm.

30  20  х
2 ( ) 2

х
Е
20 О

А m 30 C
Aflaţi elementele necunoscute ale triunghiului
dreptunghic АВС, С  900

C 3  4 х
2 ( ) 2

? 9 = 4х
3 9
B х=
5
4
х
D
4

А
Problemă
А1
Pentru determinarea înălţimei unui pilon А1С1
folosim un baston de mărimea de 1,7m .
Care este înălţimea pilonului?

?
А

1,7m

В 3,4m С С1

6,3m
Problemă Lungimea umbrei unui copac este de
10,2m, iar lungimea umbrei omului, ce are o
înălţime de 1,7m, este de 2,5m. Aflaţi înălţimea А1
copacului.

?
А

1,7 m

В1 10,2 m С1
В 2,5 m С
№ 581 Pentru determinarea înălţimei copacului folosim o
oglindă, astfel ca în imagine. Raza de soare DF, se reflectă din
oglindă în punctul D, în ochiul omului (punctul В).
Determinaţi înălţimea copacului.
F

?
С
12
B

D
А 120 480 E
Problemă Pentru determinarea lungimei de la punctul А pînă
la un oarecare punct В, alegem punctul С şi aflăm lungimea
acestui segment АС, unghiurile ВАС şi АСВ. Apoi construim
acest triunghi А1В1С1 pe hîrtie, asemănător triunghiului АВС.
Aflaţi АВ, dacă АС=42m, А1С1=6,3cm,
А1В1=7,2cm.
В
В1
7,2cm
А1 6,3cm С1 ?

А
42m
С
Problemă Pe imagine se arată cum se poate determina
lăţimea unui rîu ВВ1, cercetînd triunghiurile asemenea АВС şi
АВ1С1. Determinaţi ВВ1, dacă АС = 100 m, АС1 = 32 m,
АВ1 = 34 m.

В1
С
34
32 С1
А 100
Problemă Două bare АВ şi СD cu lungimi diferite а şi b sunt
situate la o distanţă oarecare una faţă de alta. Capetele А şi D, В
şi С sunt legate cu frînghii, ce se intersectează în punctul О.
După datele din desen, demonstraţă că:
m x n x x x D
 ;  ;   1. Aflaţi х şi
d b d a a b demonstraţi, că х
nu depinde de а
şi b.
B b
O
a
x
А m n С
d