Sunteți pe pagina 1din 19

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE-

COMPONENTA TEORETICĂ
Perioada:………………2018
Locația:………………
Formator: ……………
COMETENȚE ANTREPRENORIALE
I. INTRODUCERE ÎN ANTREPRENORIAT
II. DOCUMENTE ȘI DEMERSURI PENTRU
CONSTITUIREA ȘI ÎNREGISTRAREA
FIRMEI/AFACERII
III. CADRUL LEGISLATIV DE REGLEMENTARE A
ACTIVITĂȚII ANTREPRENORIALE
IV. ANALIZA PUNCTELOR TARI ȘI SLABE, A
OPORTUNITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR AFACERII
V. NOȚIUNI MINIME DE MANAGEMENTUL AFACERII
ȘI ANALIZĂ FUNCȚIONALĂ
VI. MARKETING ȘI PROMOVARE
VII. SURSE DE FINANȚARE A AFACERII
VIII.ANALIZA COST BENEFICIU
III. CADRUL LEGISLATIV DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII
ANTREPRENORIALE

III.1. LEGISLAȚIA PRIVIND FUNCȚIONAREA


COMERCIANȚILOR
III.2. CODUL MUNCII
III.3.CODUL FISCAL
III.4.LEGEA CONTABILITĂȚII. APLICAȚIE: REGISTRELE
SOCIETĂȚII (REGISTRUL CASEI, BALANȚĂ, SITUAȚII
FINANCIARE, STAT DE SALARII)
III.1. LEGISLAȚIA PRIVIND FUNCȚIONAREA
COMERCIANȚILOR

- Legea 31/1990 a societăților (republicată cu modificări


și completări) și
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44/2008 din 16 aprilie
2008 privind desfășurarea activităților economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale si întreprinderile familiale, completată cu
Legea 4/2014, prevăd:
- formele de organizare a afacerilor;
- conditiile de constituire pe forme de organizare a
afacerilor;
- procedurile de inregistrare in registrul comertului;
- organizarea si functionarea societatilor comerciale.
III. CADRUL LEGISLATIV DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII
ANTREPRENORIALE

II.1. LEGISLAȚIA PRIVIND FUNCȚIONAREA


COMERCIANȚILOR
III.2. CODUL MUNCII
III.3.CODUL FISCAL
III.4.LEGEA CONTABILITĂȚII. APLICAȚIE: REGISTRELE
SOCIETĂȚII (REGISTRUL CASEI, BALANȚĂ, SITUAȚII
FINANCIARE, STAT DE SALARII)
III.2. CODUL MUNCII

Legea nr. 53/2003 privind codul muncii, cu modificări și


completări, reglementează următoarele:

Titlul I: Dispoziţii generale


Titlul II: Contractul individual de muncă
Titlul II: Contractul individual de muncă
Cap. I: Încheierea contractului individual de muncă
Cap. II: Executarea contractului individual de muncă
Cap. III: Modificarea contractului individual de muncă
Cap. IV: Suspendarea contractului individual de muncă
III.2. CODUL MUNCII

Cap. V: Încetarea contractului individual de muncă

Sect. 1: Încetarea de drept a contractului individual de muncă


Sect. 2: Concedierea
Sect. 3: Concedierea pentru motive care ţin de persoana
salariatului
Sect. 4: Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana
salariatului
Sect. 5: Concedierea colectivă. Informarea, consultarea
salariaţilor şi procedura concedierilor colective
Sect. 6: Dreptul la preaviz
Sect. 7: Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale
Sect. 8: Demisia
III.2. CODUL MUNCII

Cap. VI: Contractul individual de muncă pe durată


determinată

Cap. VII: Munca prin agent de muncă temporară

Cap. VIII: Contractul individual de muncă cu timp parţial

Cap. IX: Munca la domiciliu


III.2. CODUL MUNCII

Titlul III: Timpul de muncă şi timpul de odihnă

Cap. I: Timpul de muncă

Sect. 1: Durata timpului de muncă

Sect. 2: Munca suplimentară

Sect. 3: Munca de noapte

Sect. 4: Norma de muncă


III.2. CODUL MUNCII

Cap. II: Repausuri periodice

Sect. 1: Pauza de masă şi repausul zilnic

Sect. 2: Repausul săptămânal

Sect. 3: Sărbătorile legale

Cap. III: Concediile

Sect. 1: Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor

Sect. 2: Concediile pentru formare profesională


III.2. CODUL MUNCII

Titlul IV: Salarizarea

Cap. I: Dispoziţii generale

Cap. II: Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Cap. III: Plata salariului

Cap. IV: Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Cap. V: Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului


întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia
III.2. CODUL MUNCII

Titlul V: Sănătatea şi securitatea în muncă

Cap. I: Reguli generale

Cap. II: Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Cap. III: Protecţia salariaţilor prin servicii medicale

Titlul VI: Formarea profesională

Cap. I: Dispoziţii generale

Cap. II: Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator

Cap. III: Contractul de ucenicie la locul de muncă


III.2. CODUL MUNCII

Titlul VII: Dialogul social

Titlul VIII: Contractele colective de muncă

Titlul IX: Conflictele de muncă

Titlul X: Inspecţia Muncii

Titlul XI: Răspunderea juridică

Titlul XII: Jurisdicţia muncii

Titlul XIII: Dispoziţii tranzitorii şi final


III. CADRUL LEGISLATIV DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII
ANTREPRENORIALE

II.1. LEGISLAȚIA PRIVIND FUNCȚIONAREA COMERCIANȚILOR


III.2. CODUL MUNCII
III.3.CODUL FISCAL
III.4.LEGEA CONTABILITĂȚII. APLICAȚIE: REGISTRELE SOCIETĂȚII
(REGISTRUL CASEI, BALANȚĂ, SITUAȚII FINANCIARE, STAT DE SALARII)
III.3.CODUL FISCAL

Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificări,


cuprinde:
TITLUL I – Dispoziții generale (art.1- art.12)
TITLUL II – Impozitul pe profit 2018 (art.13 –art. 46)
TITLUL III – Impozitul pe venitul microîntreprinderilor
(art. 47 – art. 57)
TITLUL IV – Impozitul pe venit 2018 (art. 58 – art. 134)
TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii (art. 135 – art.
220)
TITLUL VI – Impozitele pe veniturile obținute din
România de nerezidenți și impozitul pe veniturile
reprezentanțelor firmelor străine înființate în România
(art. 221 – art. 264)
III.3.CODUL FISCAL

Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificări,


cuprinde:
TITLUL VII –Taxa pe valoare adăugată (art. 265 - art. 334 )
TITLUL VIII – Accize și taxe speciale (art. 335 – art. 452)
TITLUL IX – Impozite și taxe locale (art. 453 – art.495 )
TITLUL X – Impozitul pe construcții în 2018 (art. 496 – art. 500)
TITLUL XI – Dispoziții generale (art. 501 - 503)
III. CADRUL LEGISLATIV DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII
ANTREPRENORIALE

II.1. LEGISLAȚIA PRIVIND FUNCȚIONAREA COMERCIANȚILOR


III.2. CODUL MUNCII
III.3.CODUL FISCAL
III.4.LEGEA CONTABILITĂȚII. APLICAȚIE: REGISTRELE SOCIETĂȚII
(REGISTRUL CASEI, BALANȚĂ, SITUAȚII FINANCIARE, STAT DE SALARII)
III.4.LEGEA CONTABILITĂȚII.

LEGEA 82/1991 – Legea contabilității (actualizată 2018)


conține:
Capitolul I Dispoziţii generale
Capitolul II Organizarea şi conducerea contabilităţii
Capitolul III Registrele de contabilitate
Capitolul IV Situaţii financiare
Capitolul V Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor
publice
Capitolul VI Contravenţii şi infracţiuni
III.4.LEGEA CONTABILITĂȚII.

LEGEA 82/1991 – Legea contabilității (actualizată 2018)


conține:
Capitolul I Dispoziţii generale
Capitolul II Organizarea şi conducerea contabilităţii
Capitolul III Registrele de contabilitate
Capitolul IV Situaţii financiare
Capitolul V Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor
publice
Capitolul VI Contravenţii şi infracţiuni