Sunteți pe pagina 1din 26

Ediția

a III-a
6 Aprilie
2017

26 aprilie
2018

14 Noiembrie
2015
Ediția din 2018 se desfășoară
în cadrul programului
Bacău – Capitala Tineretului din România,
beneficiind de sprijinul
Federației Tinerilor din Bacău
Ediția Pilot Ediția a III-a
16 tineri antreprenori 20 de tineri antreprenori
50 participanți peste 200 de participanți

2015 2017 2018

Ediția a II-a
17 tineri antreprenori
peste 100 de participanți

Eveniment cu creștere organică și


evoluție firească în timp
Comunitatea de
tineri

Tinerii Antreprenori
Băcăuani

Notabilități
băcăuane
Comunitatea de
business
a Bacăului

Evenimentul reprezintă un bun prilej de


networking între tinerii antreprenori și
ceilalți actanți relevanți din comunitate
GTA
Premiul I
(categoria Antreprenoriat)
• Primul Consiliu al Galei
(15.02.2018)

• Lansare apel de propuneri


(26.02.2018)

• Colocviile din județ


(15 martie – 15 aprilie)

• Al doilea Consiliu
(12.04.2018)
programul
ediției din acest an • Jurizarea

• Evenimentul public
(26.04.2018)
• Prezentare Regulament

• Conținut Fișe
pe categorii și criterii de jurizare

• Mențiuni
o Antreprenoriat civic
o Antreprenoriat social
o Antreprenoriat cultural
o Antreprenoriat în educație
o Intraprenoriat
programul
ediției din acest an

Lansare
apel de propuneri
(26.02.2018)
Programul Colocviilor
ora 17.00 Primirea invitaților și networking liber între invitați

ora 17.10 Deschiderea Colocviului, prezentarea ONG-urilor din


comunitate care au facilitat organizarea Colocviului și scurta
autoprezentare a invitaților

ora 17.40 Prezentarea sponsorilor și transmiterea mesajului lor cu


privire la eforturile de sprijinire a comunității locale

ora 17.50 Prezentarea proiectului „Gala Tinerilor Antreprenori” și a


inițiatorului (Centrul European pentru Strategii Durabile)

ora 18.00 Prezentarea reprezentanților decidenților (reprezentanții


autorității locale și ai instituțiilor publice) și mesajul Primarului cu
privire la politicile și strategiile locare de sprijinire a tinerilor
antreprenori.

ora 18.10 Sesiune de dialog structurat.


Prin metoda Cafeneaua Publică (World Caffe), în funcție de numărul de

programul participanți la Colocviu, se vor organiza între una și trei mese de


dialog, la fiecare dintre mese dezbătându-se unul dintre subiectele:
„problemele din activitatea curentă a tinerilor antreprenori”, „profilul
ediției din acest an tânărului antreprenor din localitatea respectivă”, „soluții strategice
pentru susținerea și dezvoltarea start-up-urilor tinerilor antreprenori”.

ora 18.40 Prezentarea concluziilor dialogului structurat și receptarea


Colocviile din județ feedback-ului din partea decidenților (autorități și instituții publice) și
(15 martie – 15 aprilie) eventual din partea reprezentanților comunității de afaceri.

ora 18.50 Elaborarea unei scurte rezoluții a tinerilor antreprenori ai


localității respective
• Prezentare
propuneri recepționate

• Prezentare
nominalizări mențiuni

• Adoptare propuneri
Și trimitere spre jurizare

• Prezentare
programul propuneri invitați
ediției din acest an
• Desemnarea juriului
Al doilea • Prezentarea execuției
Consiliu bugetare - ajustări
(12.04.2018)
Programul Galei
ora 17.00 – ora 17.15 Primirea invitaților

ora 17.15 Networking liber între invitați, facilitat de membrii Consiliului

ora 17.45 Deschiderea Galei, prezentarea organizatorului și a partenerilor

ora 18.00 Conferirea Mențiunilor

ora 18.15 Discurs Primul Invitat

ora 18.30 Conferirea trofeului și a diplomelor de nominalizare la categoria


„Start Up”

ora 18.45 Discurs al doilea Invitat și/sau Sponsor Principal și/sau Finanțator

ora 19.00 Conferirea trofeului și a diplomelor de nominalizare la categoria


„Excelență”

ora 19.15 Tombola

programul ora 19.30 - 20.00


Ateliere / Networking 1 la 1/ Colocviu cu acces privat etc.
ediției din acest an

GTA 3
(26 aprilie)
• Cine face propuneri?

• Cum le recepționăm?

• Acceptarea propunerii
aspect important

propuneri
de tineri
antreprenori
Comitet Executiv al Galei:
• Reprezentare Gală în relație cu terții
• Contact direct cu categoriile de participanți
• Atragere finanțări și achiziții
• Coordonare logistică
• Realizează și execută calendarul tehnic

Experți voluntari
• Grafică,
• Webdesign
• Copywriter
Consolidarea • Foto & Video
unei echipe • Master of Ceremony (MC)
• Relația cu presa
de organizare
a evenimentului • Hostess
• Operator sunet
• Operator logistică
• Comunică despre Gală în
comunitate
• Invită persoane relevante la
colocvii și la Gala propriu-zisă
• Facilitează contactul cu
persoane relevante
• Facilitează contactul cu
finanțatorii

Consolidarea
unei echipe
Titulaturi posibile
de sprijin, • Președintele Galei
promovare și • Partener al Galei
LOBBY • Senior al Galei
a evenimentului
• Gala are potențialul de a ieși din
județ și a fi replicată și în alte
județe

• Partenerul strategic (companie


sau bancă) care să-și asocieze
numele cu Gala și să-și
promoveze imaginea/serviciile
oriunde se va organiza gala

Partener
strategic
Finanțări posibile
• Contribuția C.E.S.D.
• Sponsorizări
• Prestări servicii publicitate

Contribuția principală
• Consiliul Local
• Partener Strategic
Aspecte
privind
bugetul
evenimentului
și atragerea
de finanțări
Buget Colocviu
Închirierea sălii 200 lei
Coffee Break 240 lei
Cheltuieli de promovare a 100 lei
Colocviului
Materiale consumabile 50 lei
Aspecte Logistică și Transport 50 lei
TOTAL 640 lei
privind
bugetul
evenimentului
și atragerea
de finanțări
BUGETUL GALEI lei
Chirie sală 1.000
Coffee Break 200 pers. 1.500
300 Broșuri 1.500
25 Diplome înrămate 600
2 Trofee + Gravură 400
250 Mape personalizate 1.250
Aspecte 250 Pixuri personalizate 1.250
privind 2 RollUp-uri + 1.000
bugetul Banner/Steag
Sonorizare 200
evenimentului
Foto & Video 200
și atragerea
Promovare Facebook 200
de finanțări
TOTAL 9.100
BUGETUL GALEI lei
Total 9.100
Consiliul Local 8.100
Alte surse 1.000

• Principiul decontării
Aspecte (Credit punte)
privind
• Decontare dificilă a
bugetul alimentelor la CL
evenimentului
și atragerea • Alte costuri
de finanțări (publicitate plătită TV etc.)