Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

3 la Normele Metodologice pentru Programul ACCES Online 2020

Grila de evaluare a ofertelor culturale din domeniile teatru, muzică, dans, arte

vizuale, patrimoniu imaterial.

Programul ACCES Online 2020

Grila de evaluare a solicitărilor de sprijin financiar – Programul ACCES


Online 2020

Nr.Crt Criteriu Punctaj maxim

1. Capacitate 20

1.1. Persoana juridică şi/sau Persoana fizică autorizată are 5


experiența și structura necesare pentru implementarea
proiectului/acțiunii culturale

1.2. Proiectul are avengură locală/regională/națională 1/ 3/ 5

1.3. Solicitantul are parteneri locali/regionali/naționali 1/ 3/ 5


Beneficiarii proiectului/acțiunii culturale sunt clar definiți
1.4. 5

2. Proiect 25

2.1. Obiectivele proiectului/acțiunii culturale sunt specifice, 5


măsurabile și duc la îndeplinirea scopului

2.2. Activitățile sunt bine planificate și duc la îndeplinirea 5


obiectivelor

2.3. Bugetul este realist și ține cont de relația cost/beneficiu 5

2.4. Proiect cultural/ Acțiune culturală 10 / 5

3. Cultural 40

3.1. Originalitate 20

3.2. Impactul preconizat 7

3.3. Claritatea și coerența proiectului în ansamblu 8


3.4. Participarea unor personalități culturale de anvergură 5
națională/ internațională în cadrul proiectului/ acțiunii

4. Sustenabilitate 15

4.1. Proiectul este sustenabil sau ușor replicabil 7

4.2. Proiectul prevedere activități semnificative de promovare 8


cu relevanță pentru publicul țintă

Total 100