Sunteți pe pagina 1din 2

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE ŞI SECŢIUNILE

SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL

„Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european”

Ediţia a XV-a, 20 iunie 2020

Experiența celor 14 ediții ale Simpozionului ,,Valori didactice naționale, premise pentru un învățământ
european”, ne motivează ca și prin ediția din acest an să implicăm toate categoriile de cadre didactice în demersul
identificării de noi soluții pentru promovarea unei educații de calitate.
În acest an școlar, vom valorifica şi experiența învățării online, a utilizării diverselor platforme
electronice și a lecțiilor în format digitalizat. De asemenea, putem împărtăși experiențe legate de stimularea
motivației pentru învățare a copiilor aflați în risc de excluziune socială, fără acces la echipamente și internet.
1. MOTIVAȚIA SIMPOZIONULUI
Simpozionul ,,Valori didactice naționale, premise pentru un învățământ european”, constituie o
oportunitate pentru identificarea și promovarea unor experiențe didactice de succes a colegilor din țară și din
străinătate.

2. SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI
 A1: Activități curriculare inclusiv cele destinate învățării online
a) Limbă și comunicare;
Om și societate
b) Matematică și științe ale naturii;
Arte, Bibliotecă și CDI;
Tehnologii
 A2: Activități extracurriculare
Proiecte educaționale cu finanțare europeană/suport diseminare și proiecte educaționale cu
autofinanțare implementate începând cu anul școlar 2017-2018
 A3: Activități curriculare la nivel primar
Diseminarea modelelor de bună practică privind învățarea-predarea-evaluarea, inclusiv învăţarea
online

3. PERIOADA
Participanții vor primi mapa conținând: Catalogul Simpozionului, DVD-ul cu ISBN şi Diploma de
participare în perioada 29 iunie - 10 iulie 2020.

Pagină 1 din 2
4. ÎNSCRIERILE
Fişele de înscriere, individualizate, se găsesc pe site-ul CCD Galaţi, secţiunea Simpozion 2020 –
www.ccdgalati.ro .
Taxa de participare de 30 RON se depune prin virament bancar în contul
RO51TREZ30620E330500XXXX deschis la Trezoreria Galaţi (CCD Galați – CUI 4068700).
În cazul în care o lucrare are mai mulţi autori, fiecare va plăti taxa şi fiecare va primi mapa conţinând
diploma, broşura şi DVD-ul cu lucrările, însă va fi trimisă doar o fişă de înscriere, cea dedicată mai multor
autori, care va conţine datele solicitate.
Plata taxei confirmă faptul că aţi citit, cunoaşteţi, sunteţi de acord şi vă obligaţi să respectaţi termenii şi
condiţiile de participare, cuprinşi în documentele de participare la ediţia 2020 a simpozionului.
Înscrierile se fac până pe 18 iunie 2020 (NICIO LUCRARE TRIMISĂ DUPĂ ACEASTĂ DATĂ NU
VA PUTEA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE DIN MOTIVE TEHNICE ŞI DE ORGANIZARE), pe adresa de
e-mail simpozionccdgalati2020@gmail.com
E-mailul transmis va trebui să conţină la câmpul SUBIECT, secţiunea pentru care optaţi să vă înscrieţi.
În denumirea fişierelor ataşate va trebui trecut, obligatoriu, numele complet al participantului, pentru a vă putea
identifica şi înregistra, la rândul nostru, mai uşor şi mai eficient. Fişierele trimise care nu vor avea în denumire
numele participantului nu vor fi luate în considerare.
Exemplu: Lucrare simpozion 2020 – secțiunea A1b – POPA ION.doc
 Fişa de înscriere, completată şi semnată, apoi scanată, în format .pdf sau .jpg;
 Lucrarea, respectând instrucţiunile de redactare, de mai jos, în format .doc sau .docx;
 Dovada de efectuare a plății de scanează în format .pdf sau .jpg.

5. INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRILOR:


 Format: A4, 1,5 între linii, 20 mm margini egale, aliniat stânga-dreapta;
 Titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman 14, Bold, Centrat, la două linii deasupra textului;
 Numele autorului(rilor), titlul științific şi/sau academic: Times New Roman 12, Bold, sub titlu, la
două linii distanță;
 Rezumatul, în limba engleză sau franceză: Times New Roman 12, Italic, la două linii distanță sub
numele autorului(rilor), după rezumat vor fi adăugate cinci cuvinte cheie;
 Textul lucrării va începe la o linie sub rezumat, Times New Roman 12;
 Bibliografia va fi situată la sfârșitul materialului;
 Toate lucrările vor fi redactate în format, Microsoft Word, respectând instrucțiunile de mai sus și vor
avea maximum 8 pagini;
 Obligatoriu se vor folosi diacritice.

6. EVALUAREA
Toate lucrările vor fi evaluate şi verificate electronic din punct de vedere al originalităţii
conţinutului, iar cele cu un coeficient dovedit de plagiat, sau care nu respectă instrucţiunile de redactare, vor
fi excluse de la publicare, cu pierderea dreptului de recuperare a taxei de înscriere.
Numele autorilor şi titlurile lucrărilor vor figura în Catalogul Simpozionului. Lucrările vor fi publicate
în format electronic pe un CD/DVD cu ISBN.

7. RELAŢII SUPLIMENTARE
Se pot obţine de la colegele profesor metodist, la numărul de telefon: 0236 414 749