Sunteți pe pagina 1din 1

reprezinta, ca natura juridica, avize conforme a caror solicitare i ale caror prevederi

sunt obligatorii pentru adoptarea/emi terea/aprobarea .a. documentelor carora I i se


adreseaza i fata de care certifica integrarea considerentelor privind protectia mediu
lui. Functia lor esentiala este aceea de a asigura receptarea exigentelor ecologice in
acte administrative, politico-juridice .a. care pot sau au un impact semnificativ
asupra mediului, dar al caror obiectiv principal definitoriu este de alta natura. Aceste
cerinte ale avizului reprezinta o conditie de legalitate a insui actului ce urmeaza a se
emite, neindepl inirea lor atragand nu litatea absoluta a acestuia. Neconstituind acte
administrative (de mediu) de sine statatoare, ci doar operatiuni tehnico-juridice
deosebit de importante, avizele nu pot ti contestate in justitie decat odata cu actul pe
care il conditioneaza .