Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU –RECAPITULARE FINALĂ CLR CLASA A II A

1.Citește textul:

Ionuț simți că se îmbujorează la față. De câte ori nu i-a spus mama sa că un copil bine
crescut își păstrează lucrurile în ordine!Se supără pe sine!

Și într-o clipă , aruncă mingea în coșul ei, închise cartea și o puse pe raft , strânse toate
piesele de șah în cutia lor , apoi luă hainele și le aranjă pe umeraș, în dulap.

După Sandală Faur, Mingea de sub saltea

Rezolvă următoarele cerințe:

1.Precizează: titlul textului; autorul textului;personajul întâmplării

2.Răspunde la întrebări:

a) De ce s-a supărat Ionuț pe sine?

b) Ce a făcut Ionuț pentru a rezolva situația?

c) A procedat bine, Ionuț?

3.Formulează câte un enunț pe baza textului, care să exprime:

 O întrebare
 O informație
 Un îndemn

4.Indică forma corectă a cuvintelor următoare:

 Ionuț a făcut ordine întro/într-o clipă.


 El se gândea să nu o supere pe mama sa/s-a.
 Băiatul este ascultător sau/s-au ordonat?

5.Redactează un bilet adresat lui Ionuț.