Sunteți pe pagina 1din 1

Se acordă echipei _____________________________, din clasa ________, de la

__________________________, pentru activitatea literară susținută în cadrul


concursului „Steaua lui Eminescu”, din data de ____________ cu un punctaj de
_________.

Director,
____________________ Profesor,
_______________
_