Sunteți pe pagina 1din 3

Numele elevului………………………… Data:

Test de evaluare la matematica


Unitatea 6

1. Elevii participanţi la un concurs au realizat punctajul reprezentat în diagramă:


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Alin Amalia Oana Dan Mihaela Bianca Ionel
Completaţi:
 Care elev a realizat cel mai mare punctaj? ...................................
 Care elevi au realizat acelaşi punctaj? .............................................
 Care elev a realizat punctajul cel mai mic? ...................................
 Care este diferența dintre punctajul obținut de Ionel și cel obținut de
Dan?................................

2. Suma a două numere este 225, iar diferenţa lor este 15. Să se afle cele două numere.

3. Într-o şcoală sunt 356 elevi (băieţi şi fete). Numărul fetelor este de 3 ori mai mare decât al
băieţilor. Câte fete şi câţi băieţi sunt în acea şcoală?

4. Un număr este de 5 ori mai mare decât altul. Diferenţa dintre ele este de 328. Să se afle
numerele.
5. În doi ani dintr-o livadă s-au recoltat 1835 kg de fructe. Ştiind că în al doilea an s-au recoltat
cu 975 mai puţin decât în primul an, aflaţi câte kg de fructe s-au recoltat în fiecare an.

6. Două cantine au cumpărat împreună 420 de farfurii. Câte farfurii a cumpărat fiecare cantină,
dacă prima a cumpărat de 3 ori mai multe farfurii decât a doua cantină.

7. La un spectacol au fost 528 bărbați, femei dublu față de bărbați, iar copii cât femei și bărbați la un
loc.
Câte persoane au participat la spectacol?

8. Graficul de mai jos indică numărul elevilor dintr-o școală care au participat la concursul de
creație literară. Calculează, apoi completează propozițiile cu numerele potrivite.

Din clasa a III-a au mers cu _____ mai multe fete decât băieți.
La concurs au participat _____ fete.
Din clasele a III-a și a IV-a au participat în total ______ băieți.
Numărul copiilor de clasa a IV-a a fost _______ .
Au participat cu ______ mai puțini elevi de clasa a II-a decât cei de clasa a IV-a.
În total au participat ______ copii.
9. Rezolvă problema:
După ce au plecat albinele culegătoare, în stup au mai rămas: matca, 328 de trântori,
albine-doici de 18 ori mai multe decât trântori și albine-cercetătoare de 6 ori mai
puține decât doicile. Știind că întreaga familie este formată din 30 000 de albine, să
se afle câte culegătoare sunt.
Scrie rezolvarea problemei și sub forma unui singur exercițiu.