Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de aplicație: Școala Gimnazială Nr.

1 Cosoba

Clasa: a I-a

Data: 29.09.2014

Ora: 800-845

Proiect de lecȚIE

Plugaru Elena-Florentina
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Abilități practice

Subiectul lecției: Tablou de toamnă

Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi

Durată: 45’

Obiective operaționale:

O1-Să enumere materialele necesare pentru realizarea lucrării, numind fiecare obiect folosit;

O2-Să respecte etapele de lucru stabilite;

O3-Să analizeze lucrările, urmărind criteriile de evaluare stabilite.

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația.

Forma de organizare: frontală, individuală.

Materiale didactice: lipici, hârtie creponată verde, formele decupate (trunchiul și coroana copacului, frunze,
fructe, nori și picăturile de ploaie).

Ob.op Conținut științific Descrierea situațiilor de instruire Evaluare


.
Dezvoltarea deprinderilor de ordine și 1. Momentul organizatoric (2’)
disciplină. Se asigură un climat optim pentru
desfășurarea lecției și se pregătesc
materialele didactice.
Metode: conversația.
Forma de organizare: frontală.
O1 Anexa 1 2. Crearea motivației (2’)
Se prezintă elevilor materialele necesare
realizării subiectului propus.
Metode: conversația.
Forma de organizare: frontală.
Titlul lecției- ,,Tablou de toamnă’’ 3. Anunțarea subiectului (1’)
Elevii vor afla titlul lecției.
Metode: conversația.
Forma de organizare: frontală.
Etape de lucru: 4. Dirijarea învățării (5’) Orală
1.Lipirea trunchiului de copac in Se prezintă elevilor lucrarea model.
mijlocul planșei. Se explică etapele de lucru.
2.Lipirea coroanei copacului deasupra Se stabilesc criteriile de evaluare.
trunchiului. Se încălzește musculatura mâinii înainte de
3.Mototolirea fâșiilor din hârtie lucru. (Anexa 2)
creponată verde. Metode: conversația, explicația,
4.Lipirea hârtiei creponate pe coroana demonstrația.
copacului. Forma de organizare: frontală.
5.Lipirea fructelor pe hârtia creponată.
6.Lipirea frunzelor în partea de jos a
planșei.
7.Lipirea norilor in partea de sus a
planșei.
8.Lipirea stropilor de ploaie sub nori.
Criterii de evaluare:
1.Realizarea subiectului ,,Tablou de
toamnă’’.
2.Aspectul îngrijit al lucrării.
3.Respectarea etapelor de lucru.
4.Gradul de finalizare a lucrării.
O2 5. Obținerea performanței (30’) Practică
Se supraveghează modul de lucru al
elevilor, corectând eventualele greșeli sau
dând indicații.
Metode: conversația, explicația, exercițiul.
Forma de organizare: individuală.
O3 Criterii de evaluare: 6. Evaluarea (3’) Orală
1.Realizarea subiectului ,,Tablou de Organizarea unei mini-expoziții,
toamnă’’. autoevaluarea lucrărilor potrivit criteriilor
2.Aspectul îngrijit al lucrării. de evaluare.
3.Respectarea etapelor de lucru. Metode: conversația, explicația.
4.Gradul de finalizare a lucrării. Forma de organizare: frontală.
7. Încheierea lecției (2’)
Se vor face aprecieri verbale referitoare la
modul de desfășurare a lecției și elevii vor
primi un abțibild cu fața veselă.
Metode: conversația.
Forma de organizare: frontală.

ANEXA 2

Pic! Pic! Plouă ușor


Stropii de apă pică din nori,

Cioc! Cioc! Ca o mătușă

Grindina vine, bate la ușă,

Bum! Bum! Vai… cum mai tună

Norii grămadă la ceartă se-adună,

Gata! Ploaia a dispărut

Și curcubeul a apărut.