Sunteți pe pagina 1din 1

Autorizatia de mediu, lato sensu, este considerata ca fiind actul administrativ in

baza caruia se pot desraura, in mod legal, existente i incepe activitatile


activitatile,..,
noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului. In sens administrativ, autoriza-
tiile de mediu sunt autorizatii libere, acte administrative individuale, care stabilesc
drepturi i/sau obligatii determinate pentru subiectul caruia i se adreseaza. Activi
tatile supuse astfel autorizarii sunt determinate prin sistemul listei. Referitor la
stabilirea consecintelor asupra mediului, pentru obtinerea autorizatiei de mediu, in
cazul activitatilor existente, care nu sunt conforme cu normele i reglementarile in
vigoare, este necesara efectuarea bilantului de mediu (apreciata prin decizia autori
tatii competente), urmat de programul pentru conformare (negociat cu titulan1l activi
tatii), iar in cazul activitatilor noi se impune evaluarea impactului de mediu.
in dreptul comunitar, potrivit art. 1 parag. 2 al Directivei nr. 337/85/CEE din 27
iunie 1985 privind evaluarea incidentelor anumitor proiecte publice sau private
asupra mediului, autorizatie inseamna ,,decizia autoritatii sau autoritatilor competente
care nate dreptul beneficiarului obiectivului de a realiza proiectul", iar in termenii
art. I parag. 2 ,,Statele membre vor lua masurile necesare pentru ca, inainte de
obtinerea autorizatiei, proiectele susceptibile de a avea efecte setnnificative asupra
mediului, mai ales in privinta naturii lor, a dimensiunilor sau a localizarii, sa fie
supuse unei evaluari a incidentelor". Aa cum s-a statuat in jurisprudenta Cuqii
de Justitie a Comunitatii Europene (CJCE) ,,aceasta (autorizatia) ramane o
notiune