Sunteți pe pagina 1din 1

2.4.

1 Legislafia Generala In Domeniul Mediului

Denumitii i legislafie orizontala de medi1?1, Legislatia generalii


europeanii acopera mecanismele prin care se optimizeazii Deciziile de impact
asupra Mediului i oferii mecanisme de implementare legislativii ca urmare a
Ratificiirii diferitelor Conventii Internationale i Tratate.
Legislatia generalii acoperii Directivele uniunii Europene privind:
2 3
Impactul asupra Mediului, (EIM)3 ; Eval uarea Strategicl'i de Mediu (EM)3;
34
Accesul publicul ui la informatia ce vizeazii Mediul ; Partici parea publicul ui la
f
elaborarea anumitor lanuri i programe ce privesc Mediul lnconjurator i
3
35

Cerinte de Raportare .