Sunteți pe pagina 1din 1

Are o pozitie intermediara, intre avize iautorizatii, cu un profil juridic specific,

datorita scopului urmarit i regimului juridic aplicabil. Astfel, potrivit legii-cadru


(art. 11) acesta este obligatoriu pentru proiectele publice sau private sau pentru modi
ficarea ori extinderea activitatilor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare,
care pot avea impact asupra mediului, iar pentru obtinerea sa, in cazul proiectelor
publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului, prin natura,
dimensiunea sau localizarea lor este necesara evaluarea impactului asupra
tnediului. 0 alta caracteristica a acordului de mediu este acea ca, spre deosebire de
autorizatia de mediu i ca o consecinta a naturii sale juridice, se emite in paralel
cu celelalte
,,acte de reglementare " (mai corect alte acte administrative) emise de autoritatilc
competente, potrivit legii [art. 11 alin. (4) din Ordonanta de urgenta nr. 195/2005],
astfel ca efectul juridic al documentului supus acordului este rezultatul manifestarii
de vointa al mai multor organe (autoritati), inclusiv al celei de mediu.
Totui, se cuvine mentionat faptul ca, dupa eliberarea acordului de mediu i in
conexiunea prealabila cu acesta se emit i alte acte administrative, precum: auto
rizatia de construire sau avize ori acorduri cerute pentru diverse alte domenii, in con
ditiile legii.