Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

(mai mulţi autori)


Simpozionul Internaţional „Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european”
EDIŢIA a XV-a, 20 iunie 2020
AUTOR 1 AUTOR 2 AUTOR 3
Nume
Prenume
Specialitatea
Unitatea şcolară
Localitatea
Telefon
E-mail
Secțiunea Categoria Titlul lucrării
a)
 Limbă și comunicare
A. 1 – Activități  Om și societate
curriculare inclusiv activităţi b)
destinate învăţării online  Matematică și științe ale naturii;
 Arte, Bibliotecă și CDI;
 Tehnologii
Proiecte educaționale cu finanțare europeană /
A. 2 – Activități suport diseminare şi proiecte educaţionale cu
extracurriculare autofinanţare, implementate începând cu anul
școlar 2017-2018
Diseminarea modelelor de bună practică privind
A. 3 – Activități curriculare învățarea-predarea-evaluarea, inclusiv învăţarea
la nivel primar online

Am achitat taxa de participare conform chitanţei seria: _______ numărul: _____________ din data de: ____ / ____ / 2020
seria: _______ numărul: _____________ din data de: ____ / ____ / 2020
seria: _______ numărul: _____________ din data de: ____ / ____ / 2020

OPŢIUNI DE PARTICIPARE
 Trimit lucrarea pentru a fi inclusă în catalog DA __
 ADRESA DE PRIMIRE A MATERIALELOR SIMPOZIONULUI (catalog, diplomă / adeverință de participare) Se
completează doar de către participanții din alte judeţe / ţări. Fiecare participant își va asuma corectitudinea datelor privind
domiciliul de reședință. Cei din unităţile şcolare ale judeţului Galaţi îşi vor ridica materialele direct de la sediul Casei Corpului
Didactic Galaţi, str. Gării nr. 35.

NUME ŞI PRENUME
_________________________________________________________________________________

Strada ______________________________________________________ Nr ____ Bloc ____ Scara ____ Etaj ____ Ap


___

Localitatea __________________________________________ Judeţul ______________________ Cod poştal


__________

Semnătura: ___________________________

S-ar putea să vă placă și