Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Simpozionul Internaţional „Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european”

EDIŢIA a XV-a, 20 iunie 2020

NUME: PANAINTE PRENUME: ISABELA ALINA


SPECIALITATEA: PROFESOR SOCIO-UMANE
UNITATEA ŞCOLARĂ: COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE ȘINCAI
LOCALITATEA: BUCUREȘTI
Telefon: 0724884101 Adresa e-mail: isabela_panainte@yahoo.com

Secțiunea Categoria Titlul lucrării


a)
 Limbă și comunicare
A. 1 – Activități curriculare  Om și societate
inclusiv cele destinate b)
învățării online  Matematică și științe ale naturii;
 Arte, Bibliotecă și CDI;
 Tehnologii
Proiecte educaționale cu finanțare Stop bullying!
europeană/suport diseminare şi
A. 2 – Activități
proiecte educaţionale cu
extracurriculare
autofinanţare, implementate
începând cu anul școlar 2017-2018
Diseminarea modelelor de bună
A. 3 – Activități curriculare practică privind învățarea-predarea-
la nivel primar evaluarea, inclusiv învăţarea online

Am achitat taxa de participare conform chitanţei numărul: 200618S745917372 din data de: 18 / 06 / 2020
OPŢIUNI DE PARTICIPARE
 Trimit lucrarea pentru a fi inclusă în catalog DA _x_
ADRESA DE PRIMIRE A MATERIALELOR SIMPOZIONULUI (catalog, diplomă / adeverință de
participare) Se completează doar de către participanții din alte judeţe / ţări. Fiecare participant își va asuma
corectitudinea datelor privind domiciliul de reședință. Cei din unităţile şcolare ale judeţului Galaţi îşi vor ridica
materialele direct de la sediul Casei Corpului Didactic Galaţi, str. Gării nr. 35.

NUME ŞI PRENUME voi veni personal să ridic mapa si cd-ul de la sediul CCD Galați

Strada _______________________________________________________ Nr _____ Bloc _____ Scara _____Etaj _____ Ap __

Localitatea ___________________________________________ Judeţul ________________________ Cod poştal __________

Semnătura: __________________________

S-ar putea să vă placă și