Sunteți pe pagina 1din 1

TIPURI DE DEMONSTRATIE

1. În funcție de procedeul utilizat


a. Intuitivă – nu se bazează pe reguli, pe raționamente complexe, ci pe intuiție
b. Formalizată – bazată pe reguli, pe construcții formale riguroase
2. În funcție de sprijinul direct sau indirect pe experiență
a. Demonstrație deductivă – care nu se bazează pe experiență
b. Demonstrație inductivă – bazată pe experiență
3. Demonstratia deductivă poate fi:
a. Directă – inducția completă, deducția conformă cu formele de raționament
b. Indirectă – prin excludere, prin reducere la absurd, prin imposibil

S-ar putea să vă placă și