Sunteți pe pagina 1din 9

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS

Concurs perioadă determinată


[Sem. I, 2020-2021]

Facultatea de Inginerie Electrică


Poz.
Departament Funcția
Stat Probe concurs Programare [ziua / ora / sala]
[Domeniul Post] Didac
Func.
1 Masurari, Aparate Electrice si Convertoare Proba scrisă 20.10.2020/13,00/ EB 105
Statice 46 AS Proba orală 20.10.2020/14,00/ EB 105
[Inginerie Electrică] Proba practică 20.10.2020/15,00/ EB 105
2 Proba scrisă 22.10.2020/12,00/ EB 210
Electrotehnica
44 AS Proba orală 22.10.2020/13,00/ EB 210
[Inginerie Electrică]
Proba practică 22.10.2020/10,00/ EB 207
3 Proba scrisă 19.10.2020/08,00/ EB 023b
Masini, Materiale si Actionari Electrice
43 AS Proba orală 19.10.2020/12,00/ EB 023b
[Inginerie Electrică]
Proba practică 19.10.2020/10,00/ EB 023b

Facultatea de Energetică
Poz.
Departament Funcția Programare
Stat Probe concurs
[Domeniul Post] Didac [ziua / ora / sala]
Func.
1 Hidraulică, Mașini Hidraulice și Proba scrisă 21.10.2020 / 10:00 / ELa 217b
Ingineria Mediului 48 As. Proba orală 21.10.2020 / 11:00 / ELa 217b
[Inginerie Energetică] Proba practică 21.10.2020 / 11:30 / ELa 217b
2 Proba scrisă 19.10.2020 / 9:00 / EH 017
Producerea și Utilizarea Energiei 44 As. Proba orală 19.10.2020 / 10:00 / EH 017
[Inginerie Energetică]
Proba practică 19.10.2020 / 10:30 / EH 017
3 Proba scrisă 19.10.2020 / 9:00 / EH 017
Producerea și Utilizarea Energiei 45 As.
[Inginerie Energetică] Proba orală 19.10.2020 / 11:00 / EH 017
Proba practică 19.10.2020 / 11:30 / EH 017
4 Proba scrisă 21.10.2020 / 10:00 / EH 017
Producerea și Utilizarea Energiei 46 As. Proba orală 21.10.2020 / 11:00 / EH 017
[Inginerie Energetică]
Proba practică 21.10.2020 / 11:30 / EH 017
5 Proba scrisă 19.10.2020 / 10:00 / EI 112
Sisteme Electroenergetice 26 As.
Proba orală 19.10.2020 / 12:00 / EI 112
[Inginerie Energetică]
Proba practică 19.10.2019 / 13:00 / EI 204
6 Proba scrisă 20.10.2020 / 10:00 / EI 112
Sisteme Electroenergetice Proba orală 20.10.2020 / 12:00 / EI 112
27 As.
[Inginerie Energetică]
Proba practică 20.10.2019 / 13:00 / EI 204

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Poz. Functia
Departament
Stat Didactic Probe concurs Programare [ziua /ora /sala]
[Domeniul Post]
Func a
Automatică și Ingineria Sistemelor Prelegere de
28 Ș.L. 19/10/2020/10,00/ Pr. 507
[Ingineria sistemelor] specialitate
Probă orală 19/10/2020/11,00/ Pr. 507
Automatică și Ingineria Sistemelor
42 Asistent Probă practică 19/10/2020/11:20/ Pr. 507
[Ingineria sistemelor]
Probă scrisă 19/10/2020/11:40/Pr. 507
Probă orală 19/10/2020/12,00/ Pr. 507
Automatică și Ingineria Sistemelor
43 Asistent Probă practică 19/10/2020/12:20/ Pr. 507
[Ingineria sistemelor]
Probă scrisă 19/10/2020/12:40/ Pr. 507
Automatică şi Informatică Proba scrisa 21.10. 2020 / 8:00/ ED 112
Industrială 60 Asistent Proba orala 21.10.2020 / 9:00 / ED 112
[Ingineria Sistemelor] Proba practica 21.10.2020 / 10:00 / ED 112
Calculatoare Proba scrisa 19.10.2020 / 12:00/ ED 109
[Calculatoare si Tehnologia 130 Asistent Proba orala 19.10.2020 / 12:20 / ED 109
Informatiei] Proba practica 19.10.2020 / 12:40 / ED 109
Calculatoare Proba scrisa 19.10.2020 / 11:00/ ED 109
131 Asistent
[Calculatoare si Tehnologia Proba orala 19 .10. 2020 / 11:20 / ED 109
Informatiei] Proba practica 19.10. 2020 / 11:40 / ED 109
Calculatoare Proba scrisa 19.10.2020 / 10:00/ ED 010
[Calculatoare si Tehnologia 133 Asistent Proba orala 19.10.2020 / 10:20 / ED 010
Informatiei] Proba practica 19.10.2020 / 10:40 / ED 010
Calculatoare Proba scrisa 19.10.2020 / 11:00/ ED 010
[Calculatoare si Tehnologia 134 Asistent Proba orala 19.10.2020 / 11:20 / ED 010
Informatiei] Proba practica 19.10.2020 / 11:40 / ED 010
Calculatoare Proba scrisa 19.10.2020 / 12:00/ ED 010
[Calculatoare si Tehnologia 135 Asistent Proba orala 19.10.2020 / 12:20 / ED 010
Informatiei] Proba practica 19.10.2020 / 12:40 / ED 010
Calculatoare Proba scrisa 19.10. 2020 / 13:00/ ED 010
[Calculatoare si Tehnologia 136 Asistent Proba orala 19.10.2020 / 13:20 / ED 010
Informatiei] Proba practica 19.10. 2020 / 13:40 / ED 010
Calculatoare Proba scrisa 19.10.2020 / 14:00/ ED 010
[Calculatoare si Tehnologia 137 Asistent Proba orala 19.10.2020 / 14:20 / ED 010
Informatiei] Proba practica 19.10. 2020 / 14:40 / ED 010
Calculatoare Proba scrisa 21.10.2020 / 10:00/ ED 010
[Calculatoare si Tehnologia 139 Asistent Proba orala 21.10.2020 / 10:20 / ED 010
Informatiei] Proba practica 21.10.2020 / 10:40 / ED 010
Calculatoare Proba scrisa 21.10.2020 / 9:00/ ED 010
[Calculatoare si Tehnologia 140 Asistent Proba orala 21.10.2020 / 9:20 / ED 010
Informatiei] Proba practica 21.10. 2020 / 9:40 / ED 010
Calculatoare Proba scrisa 19.10.2020 / 9:00/ PR 105
[Calculatoare si Tehnologia 141 Asistent Proba orala 19.10.2020 / 9:20 / PR 105
Informatiei] Proba practica 19.10.2020 / 9:40 / PR 105
Calculatoare Proba scrisa 19.10.2020 / 10:00/ PR 105
[Calculatoare si Tehnologia 142 Asistent Proba orala 19.10.2020 / 10:20 / PR 105
Informatiei] Proba practica 19.10.2020 / 10:40 / PR 105
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Poziţia
Nr. Departament Func. Programare
în Stat
Didact
Probe concurs
crt. [Domeniu Post] Funcţii [ziua / ora / sala-adresa]
Probă practică(îndrumare
Telecomunicații
laborator sau conducere seminar) 20 .10. 2020/16:00
1 [Inginerie Electronică, Telecomunicaţii 58 As.
Probă scrisă MS Teams
şi Tehnologii Informaţionale]
Probă orală
Probă practică (îndrumare
Telecomunicații
laborator sau conducere seminar) 22.10.2020/16:00
2 [Inginerie Electronică, Telecomunicaţii 59 As.
Probă scrisă MS Teams
şi Tehnologii Informaţionale]
Probă orală
Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei
Proba prelegerii de specialitate 21.10.2020/15:00
3 [Inginerie Electronică, Telecomunicaţii 40 Ș.l.
(curs) MS Teams
şi Tehnologii Informaţionale]
Probă practică(îndrumare
Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei laborator sau conducere seminar) 21.10.2020/16:00
4 [Inginerie Electronică, Telecomunicaţii 68 As.
Probă scrisă MS Teams
şi Tehnologii Informaţionale]
Probă orală
Probă practică(îndrumare
Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei
laborator sau conducere seminar) 19.10.2020/12:00
5 [Inginerie Electronică, Telecomunicaţii 69 As.
Probă scrisă MS Teams
şi Tehnologii Informaţionale]
Probă orală
Probă practică(îndrumare
Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei
laborator sau conducere seminar) 20.10.2020/16:00
4. [Inginerie Electronică, Telecomunicaţii 70 As.
Probă scrisă MS Teams
şi Tehnologii Informaţionale]
Probă orală
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Departament Poz.
Funcția Didac Probe concurs Programare [ziua / ora / sala]
[Domeniul Post] Stat
1 Probă scrisă 20.10.2020/ 9:00 / CG 125
36 asistent Probă orală 20.10.2020/ 10:30 /CG 125
Probă practică 20.10.2020/ 12:00 / FA 102
Termotehnica, Motoare, Echipamente Termice
2 si Frigorifice Probă scrisă 20.10.2020/ 11:00 / CG 125
37 asistent Probă orală 20.10.2020/ 12:00 / CG 125
[Inginerie Mecanica] Probă practică 20.10.2020/ 13:00 / CG 125
3 Probă scrisă 22.10.2020/ 10:00 / CG 102
38 asistent Probă orală 22.10.2020/ 10:30 / CG 102
Probă practică 22.10.2020/ 12:00 / CG 102
4 Probă scrisă 19.10.2020/ 10:00 / CG 020
Organe de masini si Tribologie asistent
31 Probă orală 20.10.2020/ 12:00 / CG 020
[Inginerie mecanică]
Probă practică 20.10.2020/ 10:00/ CG 020
5 Probă scrisă 19.10.2020/ 09:00 / CH104
Mecatronica si Mecanica de Precizie asistent
37 Probă orală 21.10.2020/09:00 / Online
[Mecatronica si Robotica]
Probă practică 21.10.2020/10:00/ Online

Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică

Poz.
Departament Func
Stat Probe concurs Programare [ziua /ora /sala]
[Domeniul Post] Func Did

Departamentul Tehnologia Construcțiilor Probă practică 22.10.2020/10:00/CF015/sau online pe platforma Teams


de Mașini 57 As. Proba scrisă 21.10.2020/10:00/CF015/ sau online pe platforma Teams
[Inginerie industrială] Proba orală 21.10.2020/12:00/ CF015s/au online pe platforma Teams
Departamentul Tehnologia Construcțiilor Proba practică 21.10.2020/14:00/CB211/ sau online pe platforma Teams
de Mașini 58 As. Proba orală 19.10.2020/14:00/CE111/ sau online pe platforma Teams
[Inginerie industrială] Probă scrisă 19.10.2020/12:00/CE111/ sau online pe platforma Teams
Departamentul Tehnologia Construcțiilor Proba practică 20.10.2020/08:00/CF020/ sau online pe platforma Teams
de Mașini 59 As. Proba orală 22.10.2020/08:00/CE104-105/ sau online pe platforma Teams
[Inginerie industrială] Probă scrisă 22.10.2020/10:00/CE104-105/sau online pe platforma Teams
Departamentul Tehnologia Construcțiilor 61 As. Proba practică 21.10.2020/08:00/CF020/ sau online pe platforma Teams
de Mașini Proba orală 22.10.2020/11:30/CK104/sau online pe platforma Teams
[Inginerie industrială] Probă scrisă 22.10.2020/09:00/CK104/sau online pe platforma Teams

Facultatea INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Poz.
Departament Func
Stat Probe concurs Programare [ziua /ora /sala]
[Domeniul Post] Did
Func
Sisteme Biotehnice Probă scrisă – subiecte din tematica disciplinelor din post 21.10.2020 / D-101/9.00-12.00
[Ingineria resurselor 35 As. Proba orală – din tematica post. 21.10.2020 / D-101/12.00-14.00
vegetale și animale] Proba practică – susținere lucrare de laborator 22.10.2020/ Teams/12.00-14.00
Probă scrisă – subiecte din tematica disciplinelor din post 20.10.2020 / D-101/9.00-12.00
Sisteme Biotehnice
36 As. Proba orală – din tematica post. 20.10.2020 /D-101/12.00-14.00
[Ingineria mediului]
Proba practică – susținere lucrare de laborator 21.10.2020 /Teams/12.00-14.00

Facultatea de Transporturi

Departament Poz. Func Probe concurs Programare [ziua /ora /sala]


[Domeniul Post] Stat Func Did

Proba scrisă 21.10.2020 / 9:00 / JE207


Telecomenzi și Electronică în Transporturi
[Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
26 As Proba orală 21.10.2020 / 10:00 / JE207
Proba practică 21.10.2020 / 11:00 / JE207
Telecomenzi și Electronică în Transporturi
Proba scrisă 21.10.2020 / 12:00 / JE207
[Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației] 27 As
Telecomenzi și Electronică în Transporturi Proba orală 21.10.2020 / 13:00 / JE207
26 As
[Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației] Proba practică 21.10.2020 / 14:00 / JE207

Facultatea de Inginerie Aerospațială

Departament Poz.
Func.Didac. Probe concurs Programare [ziua /ora /sala]
[Domeniul Post] Stat Func

Proba scrisă - 19 .10.2020 / 10:00 / BN 328


Grafică inginerească și design industrial
30 As. Proba orală – 20 .10.2020 / 10:00 / BN 328
[Inginerie industrială]
Proba practică - 20 .10.2020 / 12:00 / BN 330
Proba scrisă - 19 .10.2020 / 10:00 / BN 328
Grafică inginerească și design industrial
[Inginerie industrială]
31 As. Proba orală - 20 .10.2020 / 11:00 / BN 330
Proba practică 20 .10.2020 / 13:00 / BN 330

Facultatea de ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR


Poz.
Departament Func Programare
Stat Probe concurs
[Domeniul Post] Didac [ziua / ora / sala]
Func.
1 Proba scrisă 19.10.2020 / 8:00 / JB 111
Ingineria și Managementul Obținerii Materialelor Metalice
24 As. Proba orală 20.10.2020 / 8:00 / JB 111
[Inginerie și Management]
Proba practică 20.10.2020 / 12:00 / JB 111
2 Proba scrisă 19.10.2020 / 9:00 / JI 109
Știința Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică
28 As. Proba orală 20.10.2020 / 9:00 / JI 109
[Ingineria Materialelor]
Proba practică 21.10.2020 / 9:00 / JI 109
3 Proba scrisă 19.10.2020 / 11:00 / JK 309
Știința Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică
29 As. Proba orală 20.10.2020 / 11:00 / JK 309
[Ingineria Materialelor]
Proba practică 21.10.2020 / 11:00 / JK 309
4 Proba scrisă 19.10.2020 / 13:00 / JK 308
Știința Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică
30 As. Proba orală 20.10.2020 / 13:00 / JK 308
[Ingineria Materialelor]
Proba practică 21.10.2020 / 13:00 / JK 308
5 Proba scrisă 19.10.2020 / 15:00 / JK 110
Știința Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică
31 As. Proba orală 20.10.2020 / 15:00 / JK 110
[Ingineria Materialelor]
Proba practică 21.10.2020 / 15:00 / JK 110

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Departament Poz.
Func Probe concurs
Stat Programare [ziua /ora /sala]
[Domeniul Post] Did
Func
Proba scrisă 19.10.2020/14,00/ A033
Bioresurse si Stiinta Polimerilor
[Inginerie Chimica]
29 As. Proba orală 20.10.2020/14,00/ A033
Proba practică 21.10.2020/14,00/ A125
Inginerie Chimica si Biochimica Proba scrisă 19.10.2020 /12:00-14:00/ C005
18 As.
[Inginerie chimica] Proba orală 19.10.2020 / 14:00-16:00 / MS
Teams
20.10.2020 / 10:00-12:00 / MS
Proba practică
Teams
Proba scrisă 20.10.2020 / 11:00-13:00/ A110
Inginerie Chimica si Biochimica
[Inginerie chimica]
19 As. Proba orală 20.10.2020 / 14:00-15:00 / MSTeams
Proba practică 21.10.2020 / 17:00-18:00 / MSTeams
Prelegere publică bazată pe propunere de 19.10.2020 / 08:00 / susținere online
SIMONa dezvoltare a carierei prin platforma MS Teams/ ANs 15
17 SL.
[Inginerie Chimica] 19.10.2020 / 08:00 / susținere online
Susținere curs
prin platforma MS Teams /ANs 15
Prelegere publică bazată pe propunere de 19.10.2020 / 09:00 / susținere online
SIMONa dezvoltare a carierei prin platforma MS Teams /ANs 15
18 SL.
[Inginerie Chimica] 19.10.2020 / 09:00 / susținere online
Susținere curs
prin platforma MS Teams /ANs 15

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Departament Poz.
Func. Did. Probe concurs Programare [ziua /ora /sala]
[Domeniul Post] Stat Funct.
Proba scrisă 21 oct 2020 / 10.00 / BN026 sau online
CLM
31 As. DD Proba practică 21 oct 2020 / 12.00 / BN026 sau online
[Filologie]
Proba orală 21 oct 2020 / 14.00 / BN026 sau online

Facultatea de Stiinte Aplicate

Departament Poz.
Func Probe concurs
Stat Programare [ziua /ora /sala]
[Domeniul Post] Did
Func
Proba scrisa 20.10.2020/8,30/B05
Metode si Modele Matematice Evaluarea competentelor didactice 20.10.2020/12,00/B05
35 Asist
(Matematica)
Prezentarea activitatii stiintifice 20.10.2020/12,30/B05
Proba scrisa 20.10.2020/8,30/B05
Metode si Modele Matematice 20.10.2020/10,30/B05
36 Asist Evaluarea competentelor didactice
(Matematica)
Prezentarea activitatii stiintifice 20.10.2020/11,30/B05
Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane

Departament Poz. Funcția


Probe concurs Programare [ziua / ora / sala]
[Domeniul Post] Stat Func. Didactica
Proba scrisă 19.10.2020/10,00/BN 313
72 asist Proba orală 22.10.2020/9,00/online
DFCD-SSU Proba practică 22.10.2020/12,00/online
[Filosofie]
31 lector Prelegere de specialitate - curs 20.10.2020/8,00/online
32 lector Prelegere de specialitate - curs 20.10.2020/10,00/online

Centrul de Cercetare PRECIS


Poz. Func.
Departament
Stat de Probe concurs Programare [ziua /ora /sala]
[Domeniul Post]
Func Cerc.
Institutul de Cercetare ”PRECIS” Proba scrisă 19 .10.2020 / 09:00 / EC 109
28 AC Proba orală 19 .10.2020 / 10:00 / EC 109
[Calculatoare și Tehnologia Informației.] Proba practică 19 .10.2020 / 11:00 / EC 109
Institutul de Cercetare ”PRECIS” Proba scrisă 19 .10.2020 / 13:00 / EC 109
31 AC Proba orală 19 .10.2020 / 14:00 / EC 109
[Calculatoare și Tehnologia Informației.] Proba practică 19 .10.2020 / 15:00 / EC 109

S-ar putea să vă placă și