Sunteți pe pagina 1din 15

LUCRARE DE LICENȚĂ

(prezentare suport electronic)

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR:

Absolvent:

2016
Îngrijirea pacienților
cu ocluzie
intestinală

Tîrgu-Jiu 2016
Ocluzia intestinală este un
sindrom clinic, caracterizat prin
întreruperea tranzitului pentru materii
intestinale şi gaze, cu consecinţele şi
complicaţiile sale, indiferent de
cauză şi mecanism.
Este o complicaţie a multor patologii chirurgicale şi
medicale, care decurge după un anumit „scenariu”,
provoacă tulburări funcţionale şi metabolice, intoxicaţie,
peritonită şi sepsis abdominal cu manifestări specifice
Structura intestinului subțire

Macroscopic prezintă patru straturi - seroasa, musculara, submucoasa şi mucoasa.


Mucoasa ocupă două treimi din grosimea peretelui intestinului subţire. Celelalte trei - seroasa, musculara si submucoasa doar o treime.
Acest raport este conform cu funcţiile intestinului subţire.
Mucoasa intestinului subţire este stratul situat spre lumen şi este alcatuită din:
-epiteliu;
- lamina proprie;
- musculara mucoasei.
Epiteliul tapetează vilozităţile intestinale si criptele Lieberkuhn.
În structura epiteliului intră următoarele celule: enterocitele, celulele caliciforme, celulele Paneth, celulele enterocromafine si celulele
nediferenţiate (stern).
Enterocitele sunt celule cilindrice care au in zona apicală o margine „in perie\" şi au un nucleu bazal. Sunt responsabile de procesul de
absorbţie.
La nivelul marginii „in perie\" există mari concentraţii de enzime, in principal dizaharidaze.
Celulele caliciforme sunt prezente la nivelul vilozităţilor şi a criptelor. Secretă mucus prin mecanism merocrin .
Celulele Paneth sunt localizate la baza criptelor. Funcţia lor nu este bine precizată. Par a avea rol imun şi de secreţie a enterokinazei.
Celulele enterocromafine sunt localizate in criptele intestinului subţire. Au rol de a secreta hormonicare au acţiune la distantă prin sânge sau
mecanism paracrin.
Celulele nediferenţiate (stern) se găsesc la baza criptelor. Reprezintă cel mai frecvent tip de celule. Au rol in regenerarea epiteliului putând
genera orice celulă .
In structura intestinului subţire există şi glandele Lieberkuhn. Se admite că secretă un lichid hidro-electrolitic.
Acest lichid diluează produşii de digestie, ii izotonicizează favorizând absorbtia. Secreţia lor este reglată prin mecanism reflex local,
mienteric si umoral.
Structura intestinului gros

Mucoasa
Submucoasa
Musculoasa
Colonul
Rectul
CAPITOLUL II
ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND OCLUZIA INTESTINALĂ

Sindromul de ocluzie intestinală este definit prin întreruperea tranzitului pentru conţinutul intestinal reprezentat
de materii fecale şi gaze

Clasificare topografică: Clasificare etiopatogenică:

Ocluzii înalte Ocluzia mecanică


Ocluzii joase Ocluzia funcţională

Clasificarea după modul de instalare în timp:

Ocluziile acute
Ocluzii subacute
Ocluzii cronice
Forme anatomo-patologice de ocluzie intestinală

După mecanismul de producere:

Ocluzia prin obstrucţie


Ocluzia prin strangulare
Ocluzia paralitică
Ocluzia postoperatorie

După sediul ocluziei:

Ocluzia pe intestinul subţire


Ocluzia pe colon
Tratamentul medical
Trebuie început imediat şi constă din administrarea de soluţii perfuzabile care vor conţine glucoză, ser fiziologic, electroliţi (în special K şi Na) care se administrează
intravenos, după un bilanţ iniţial al pierderilor hidroelectrolitice ale bolnavului.

Tratamentul chirurgical
Orice ocluzie declarată mecanică reprezintă o indicaţie chirurgicală de urgenţă. Atunci când bănuim că mecanismul de ocluzie este prin
obstrucţie se poate temporiza intervenţia pentru câteva ore (până la 24 ), timp necesar completării investigaţiilor şi refacerii tulburărilor
hidroelectrolitice constatate.

Tratamentul chirurgical al ocluziei pe intestinul subţire


În situaţiile necomplicate acesta poate consta dintr-o simplă secţiune de bridă, o enterotomie pentru extragerea unui corp străin (de exemplu: calcul biliar,
corpi străini înghiţiţi sau un ghem de ascarizi).

Tratamentul chirurgical al ocluziei pe intestinul gros


În cancerele colonului drept exereza unei tumori ocluzive după principii oncologice este astăzi acceptată de majoritatea
chirurgilor, dat fiind posibilitatea de golire a intestinului în amonte de obstacol.
DEMERSUL ÎNGRIJIRILOR PENTRU PACIENTA B.M.
CULEGEREA DE DATE
A.Date stabile
Nume: B.
Prenume: M.
Data naşterii: 10.09.1945
Naţionalitate: română
Religie: greco catolică
Limba vorbită: română
Ocupaţie: pensionară
Grupa sanguină: A II
B.Date variabile
Domiciliul:
Judeţul: Tîrgu-Jiu
Localitatea : Gorj
C. Date legate de starea fizică şi psiho-socială:
◘ Temperatura 37,2 0C
◘ Tensiunea arterială: 110/ 70 mm Hg
◘ Respiraţia: 18 de respiraţii/ minut
◘ Starea generală: alterată
◘ Tegumentele şi mucoasele: palide
◘ Tahicardie -puls 70 bătăi /minut
◘ Tranzit intestinal: abolit
MOTIVELE INTERNĂRII
În data de 05.04.2015, starea generală se altereaza precoce, tranzitul intestinal este complet abolit incluziv pentru gaze , apare şoc, dureri colicative
abdominale intense şi continue, vărsături precoce şi intense, balonări acute cu caracter continuu.
Pacienta este dusă de urgenţă la Spitalul judeţean Sibiu unde este consultată şi este internată la chirurgie pentru investigatii si tratament apoi
transferata la ATI
DIAGNOSTIC MEDICAL
Ocluzie intestinală mecanică prin strangulare intestinală prin bride.
Culegerea datelor privind satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale

NEVOIA FUNDAMENTALĂ DIAGNOSTIC MANIFESTǍRI SURSA DE


NURSING DE DEPENDENŢǍ DIFICULTATE

2. A elimina Alterarea eliminărilor - absenţa scaunelor de mai multe zile -mobilitate redusă
intestinale şi urinare

5. A dormi şi a se odihni Tulburări ale somnului manifestată prin -oboseală, somn agitat, -anxietate;
insomnie treziri frecvente

9. A evita pericolele - iritabilitate -durere în regiunea abdominală


Disconfort

10. A se recrea Incapacitatea de a se -neparticiparea la activităţi recreative -anxietate;


recrea -durere

12. A fi Sentiment de neputinţă -amărăciune; -incapacitatea de


preocupat în
vederea realizării

14. A comunica Comunicare ineficace -izolare socială; -mediu necunoscut


În urma celor trei cazuri studiate am constatat că:
Ocluzia intestinală constituie una dintre cele mai complexe şi mai grave sindroame ale abdomenului acut;
Diagnosticul de ocluzie intestinală este urgent, el trebuie stabilit rapid pentru a se putea acţiona în timp util pentru
bolnav;
Neprezentarea la timp, ignorarea semnelor bolii are o frecvenţă crescută şi reprezintă un important factor de
prognostic negativ;
Rolul asistentei este de a supraveghea în permanenţă ,de a observa în totalitate,de a liniştii şi de a da încredere
fiecărui pacient astfel încât prin comportamentul şi atitudinea ei să înlăture starea de anxietate în care se găseşte
pacientul înainte de operaţie; Asistenta este cadrul care se află în permanenţă lângă bolnav,ea este legatura
directă şi cea mai calificată dintre medic şi omul suferind.
Rămânând mai mult timp decât medicul langă bolnav, îngrijindu-l, asistând la felul
cum acesta se alimentează sau ajutându-l să mănânce, administrându-i medicaţia
zilnică, controlându-i temperatura şi pulsul, tensiunea arterială, observând
cantitatea de urină pe care acesta o elimină, caracteristicile urinii şi ale scaunelor,
felul cum bolnavul umblă, cum se odihneşte, cum vorbeşte sau raţionează,
asistenta medicală poate să-şi facă o imagine foarte exactă asupra evoluţiei bolii
care, împărtăşită medicului chirurg, poate ajuta în mod deosebit la stabilirea unui
diagnostic exact sau a tratamentului de urmat.