Sunteți pe pagina 1din 25

Ecuatia lui Schrodinger

• Fundamentarea teoretica pe baza careia se


obtin functiile de unda ale electronilor

Probabilitatea de existenta a electronilor intr-o


anumita regiune din spatiu.
HY=EY
 Functia de unda care descrie starea
stationara a unui electron este denumita

ORBITAL

NOR ELECTRONIC: descriere mai adecvata a


naturii statistice a distributiei electronului.
http://www.orbitals.com/orb/
Orbital Viewer

Deschidere Orbital Viewer – calculator local

Manualul de utilizare
Problema poate fi rezolvata cu precizie (analitic)
doar pentru molecula de hidrogen (H2 ) !!!

• Pentru molecule mai complicate (chiar si numai


diatomice) se procedeaza la diverse proceduri de
APROXIMARE si mai ales la rezolvari numerice ale
ecuatiilor functiilor de unda

•Rezolvari bazate pe tehnica de calcul


Baza de date de orbitali
https://cccbdb.nist.gov/
Exemplu: alanina, C3H7NO2

http://www.colby.edu/chemistry/webmo/mointro.
html

http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/
C3H7NO2
Diverse metode de aproximare
Calculate- nivele de energie
Geometria – distante interatomice, unghiuri
Vibratii atomice- spectre IR …
Computational Chemistry Comparison
and Benchmark DataBase
• https://cccbdb.nist.gov/intro.asp
IN PRINCIPIU

• Geometria moleculei poate fi reprezentata de


suprapunerea simpla a orbitalilor implicati in
formarea atomilor
Legatura ionica
• Daca efectul de polarizare este impins la
extrem, nu se mai formeaza un orbital
molecular sau electroni de legatura.
- Se produce:
un transfer total al unui electron de valenta
de la un atom la celalalt.
o separare totala de sarcina.
Se formeaza ioni care se atrag prin forte
electrostatice.
“Discutie”
• Fara legatura covalenta nu mai exista identitate
moleculara

• Exemplu: nu se mai poate vorbi de molecula de NaCl


deoarece:
– in solutie, disociaza si este doar o expresie a
stoichiometriei dintre cei doi ioni

– cristalul de NaCl este o supermolecula produsa de


aranjarea ordonata a ionilor (structura cristalina)
Legea lui Coulomb

q1q2
F
4 0 r 2
Energia de legatura
• Lucrul mecanic necesar pentru a misca ionul de
la distanta de legatura la distanta infinita de
contraion
Lucrul diferential (dW) care poate fi
foarte mic dar FINIT ca valoare
q1q2
dW   dr
4 0 r 2
Poate fi calculat ca produsul dintre
forta (F) si distanta corespunzatoare
(dr)
Lucrul mecanic necesar pentru a misca o sarcina
de la infinit la distanta x1 este

x1 x1
q1q2 q1q2
W   dW    dx 
 
4 0 x 2
4 0 x1

Energia de legatura (E): energia necesara pentru a rupe legatura, deci


pentru a deplasa sarcina de la distanta x=x1 la distanta x=infinit

E=-W
Exemplu: legatura Na Cl

q1q2 |q|=1.602 10-19 C


W
4 0 r
distanta dintre ioni = ?
Daca ar exista doar forte electrostatice?

• Ionii se vor apropia pina la colaps


Exista (trebuie) si o FORTA REPULSIVA care impiedica
colapsul si sa duca la formarea unui minim energetic
corespunzator distantei de legatura

• Componenta repulsiva a energiei de interactiune Van


der Waals
• Se poate estimata pe baza razelor Van der Waals:

se considera atomii ca doua sfere rigide de anumite


dimensiuni, sfere care nu pot se pot intrepatrunde.
Aproximari
• Ionul de sodium: raza ~0.098 nm
• Clor: ~ 0.181 .

• In consecinta, distanta dintre cei doi atomi de Na+Cl- intr-o


RETEA CRISTALINA (deoarece razele van der Waals au fost
estimate intr-o retea cristalina) este de r= 2.79 10-10 m

E= -W=– (-1.602 10-19) (-1.602 10-19)/(4π (8.85 10-12).(2.79 10-10)=8.27 10-19 J


Exprimat in eV
• E= (8.27 10-19) (6.242 1018) = 5.31 eV

E = (8.27 10-19) (6.02 1023) = 4.98 105 J mol-1


Orbitalii moleculari pot duce la deplasari
semnificative de sarcini in molecule

• Ilustrare: distributie asimetrica a celor doi electroni din


legatura covalenta.
• Orbitalul molecular este deplasat spre unul dintre
cei doi atomi din legatura covalenta

Un element/atom este mai electronegativ decat


celalalt
Sclara a electronegativitatii
In general este o relatie directa intre
numarul de ordine din tabelul periodic,
numarul grupei si electronegativitate

H<C<N<O<F

I<Br<Cl<F
Dipol electric
• Aproximativ 22% din energia legaturii C-O si 39%
din cea H-O este atribuita acestui efect.
Molecula de apa
http://www.lsbu.ac.uk/water/h2oorb.html

http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/intro3.htm
dipol OH; In consecinta, cei doi atomi de
hidrogen se respind unul pe celalalt (efect de
polarizare).