Sunteți pe pagina 1din 3

Pentru îndepartarea concurentei dintre cul

turi şi buruieni s-au folosit erbicidele


Principalele erbicide folosite in România
Nr.crt. Denumire DL50 Solubilitate Utilizări practice
mg/kg corp
1 Profanol(IPC) 1.000 Petrol Antiînmugurire,pomicultură

2 Clor propanol 700 Etanol Încorporare în sol

3 Trialat, diptol 395 Etanol Erbicide totale, în sol

4 Diuron, karmex 360 Glicol Erbicid total, sol, defrișări

5 Linurom 800 Etanol Legumicultură, plante tehnice

6 Manoliurom 1.100 Etanol Viticultură, legumicultură

7 Disquat, region 79 Apă Nevolatil, acțiune complexă

8 Paraquat 189 Glicoli În sol, plante tehnice

9 Amitrol 500 Apă Defoliant

10 Atrazină 850 Apă Cereale, legumicultură

11 Simazină 4.100 Apă Foliar cu remanență

12 Bromacil 110 Cetone Erbicid total


Consumul de pesticide 1988-1993

Nr.crt. Regiunea 1983-1988 1988-1993

1 Africa 60 200

2 America Latină 45 40

3 Mediterana Orientală 25 22

4 Asia Orientală 28 25

5 Alte țări dezvoltate 15 12

6 Ansamblul țărilor în curs de 37,5 55


dezvoltare
7 Total mondial 23 20