Sunteți pe pagina 1din 40

Glosar de termen arhitecturi Roma antică

Arhitectura Roma antică


Romanii au preluat din arhitectura anticilor greci
coloanele caracteristice, aşa-numitele ordine doric,
ionic şi corintic, la care ei au adăugat încă două:
ordinul toscan (asemănător cu cel doric) şi ordinul
compozit (combinaţie elaborată între ionic şi
corintic)
Aedicula
Monument funerar în forma de nișă sau de casă în
miniatură care adăpostea o statuie sau care avea
sculptate fețele interioare ale celor trei pereți.
Aerarium
Aerarium (din latină aes - "bronz"), cu denumirea
completă "aerarium stabulum" ("casa tezaurului")
reprezenta tezaurul public sau finanțele publice.
Apeduct
-(aquaeductus) canal artificial construit pentru
aducerea apei, după ce a fost captată într-un
rezervor.
Amfiteatrul
Construcție elipsoidală, loc destinat spectacolelor
cu gladiatori, venationes „lupte cu fiare” și
naumachia.
Amfiteatrul
Arc de Triumf
Construcție monumentală, de obicei sub formă de
poartă, care a apărut în Antichitatea romană, sub care
treceau trupele victorioase la întoarcerea din război
sau ridicată pentru comemorarea unor victorii
militare.
Arc de Triumf
Aureus
Monedă emisă începând din timpul lui Iulius
Caesar, până când a fost înlocuită prin solidus de
către Constantin cel Mare.
Aureus
Bazilica
Clădire publică, de regulă așezată în
forum,utilizată ca loc de judecată, pentru adunări, ca
bursă comercială etc..
Bucchero
Vas etrusc din argilă arsă, ornamentat cu benzi în
relief și fabricat cu o tehnică specială, care îi conferă
un aspect negru lucios.
Bucchero
Caldarium
Încăpere în termele romane destinată băilor
calde.
Caldarium
Capitolin
Care aparține Capitoliului, care se referă la
Capitoliu; care este plasat pe Capitoliu.
Capitoliu
Cea mai mică dintre cele șapte coline pe care a
fost construită Roma.
Cardo maximus
Denumire primită de cea mai importantă axă
cardo dintr-un oraș roman.
Castellum
Fortificație de mici dimensiuni, asemănătoare unui
castru.
Castru
Tabără militară fortificată, ridicată cu scopul
apărării frontierelor sau a căilor comerciale sau
militare.
Castru
Cocciopesto
În latină ("opus signinum") material de construcție
asemănător cu mortarium, utilizat mai ales pentru
căptușire și tencuială.
Deductio
Fundare, demers prin care era trasat un templu
menit să consulte voința zeilor (inauguratio), se
orienta arterele stradale principale (orientatio), se
delimita incinta orașului (limitatio) sau se exprima o
consacrare religioasă (consecratio).
Domus
Casa romană cu mai multe încăperi: tablinium
(dormitor și camera administrativă), alae (aripi),
cubicula (dormitor), atrium (curte interioară), cella
penaria (magazie), cenaculum (sufrageria), triclinium
(camera de primire), hortus (grădina de flori) si
eventual tabernae (prăvălie la stradă).
Faber
Meșteșugar care se ocupa cu prelucrarea
materialelor dure (fierar, dulgher, zidar).
Flamen
Preot însărcinat cu oficierea cultului unei divinități
din pantheonul roman.
Flamen
Edicul
Sactuare mici; monument funerar dintr-un mic
edificiu în forma unui templu, pe un soclu, care
adăpostește statuia celui decedat. ◊ nișă în care se
păstrează portretele morților, urnele funerare
Hypocaustum
Instalație de încălzire a unor încăperi dintr-o
clădire, bazat pe circulația aerului cald pe sub o podea
dublă și prin pereți dubli de cărămidă.
Hypocaustum
Mortaria
Vas de argilă, prevăzut cu pietricele, pentru
zdrobirea grâului fiert.
Mortarium
Vas de argilă utilizat pentru amestecul sau
fărâmițarea anumitor alimente.
Material de construcție obținut din var și nisip,
cărămidă pisată și tuf vulcanic și utilizat ca liant la
zidărie (vezi și cocciopesto)
Mortarium
Mozaic
Panteon
Templu dedicat tuturor zeilor; exemplu: Panteonul
din Roma.
Panteon
Pictura
Solidus
Monedă de aur introdusă în circulație sub
Constantin cel Mare, în 309 și care a continuat să fie
emisă în Imperiul roman (perioadă romană și
bizantină) până la reforma monetară a lui Alexie I
Comnenul.
Solidus