Sunteți pe pagina 1din 21

Pro Romaious”

ROMANI- lecţia 1

Autorul: ”Pavel”- a renunţat la numele său evreiesc


Saul şi în următorii 10 ani a evanghelizat 4 provincii
romane: Asia, Ahaia, Macedonia şi Galatia.
Corint, casa lui Gaiu, d.C.57, (Rom.16:23,1Corint.1:14)
Planurile sale de viitor erau să plece la *Ierusalim (unde
avea sa fie arestat) ca să ducă ajutoarele strânse de cei
din Ahaia şi Macedonia şi apoi să plece în *Spania
(unde n-a mai ajuns) oprindu-se la *Roma.
*Ajutoarele se trimiteau şi atunci din vest spre est care trimitea legalism
în contrapartidă (ca şi acum).

Spre deosebire de alte epistole el se semnează:


“rob al lui Cristos”, (loial vocației apostolice).
Epistola transfigurării
*Aurelius Augustinus din Hippo în anul 386, la 32
de ani a citit Rom.13:13-14 și a fost suficient.
*Martin Luther 1515 călugăr, profesor la Wittenberg
este invitat să predea Romani. S-a apropiat și a
descoperit ”neprihănirea lui Dumnezeu”.
*John Wesley 1738 ”Prefa ța la Romani” de Luther
declan șează trezirea personală...
* Dumitru Cornilescu 1917 cite ște pentru traducere
dar Duhul Sfânt îi traduce versiunea personală...
*Karl Barth ” nedumnezeirea relației noastre cu
Tema epistolei: recapitularea mesajului Domnului Isus

DOUĂ PRINCIPII:
• I.Domnul Isus anticipează doctrina mântuirii prin credință (formulată
de Pavel mai târziu) și a unei alte forme de neprihănire într-o serie de
parabole și metafore:
• -Îi spune lui Nicodim că cel otrăvit de păcat va trebui să privească spre Fiul Omului
înălțat pe lemn (Ioan3:14-15) adică să nu mai privească spre Lege pentru că ea nu
vindecă ci doar confirmă această stare.
• -Le recitește Legea în spiritul ei, în Predica de pe Munte: -ținta
poruncii este dragostea 1Tim.1:5–”vi s-a spus ...dar Eu vă spun”
• -Așează un copil în mijlocul lor (Mat.18:3) și le spune celor
ce erau deja ucenici și ”oricui” va vrea să intre în împărăția
cerurilor că etalonul nu mai este nici doctrinar, deci
confesional nici cel al virtuților și faptelor ci al candorii, a uitării
de sine
• II.-în Mat.8:11-12 mai suprimă un tabu –cel al etniei
alese –criteriu surclasat de CREDINȚĂ, credința este
temeiul neprihănirii și toată istoria lui Israel ar fi
trebuit să le confirme și să le întărească credința (Isaia
5:1-5) dar iată că ea (credința) a crescut chiar mai
bine în spațiul sălbatic și necultivat.
Originea şi destinul Evangheliei
• 1. Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat sa fie apostol, pus
deoparte ca sa vesteasca Evanghelia lui Dumnezeu, (Tatăl)

• 2. pe care o fagaduise mai inainte prin prorocii S ăi în Sfintele


Scripturi. (Validarea VT) (În NT și în VT intrarea se face prin
alegere sau har, iar rămânerea prin ascultare, adică harul credinței)
• 3. Ea priveste pe Fiul Sau, nascut din samanta lui David, in
ce priveste trupul, (Fiul)

• 4. iar in ce priveste duhul sfinteniei, dovedit cu putere ca


este Fiul lui Dumnezeu, prin invierea mortilor; adica pe Isus
Hristos, Domnul nostru,

• 5. prin care am primit harul si apostolia, ca sa aducem,


pentru Numele Lui, la ascultarea credintei pe toate
neamurile,
Pavel şi Evanghelia: apostol şi Evanghelie- doi termeni asociaţi

• Evanghelia îşi are originea în Dumnezeu,


ea este iniţiativa şi planul lui Dumnezeu.vr.1
• Evanghelia este validată de Scriptura vr.2
• Evanghelia “priveşte” pe Cristos întrupat şi lucrarea Sa
pentru mântuirea omenirii vr.3-4 conținut
• Evanghelia este destinată tuturor naţiunilor vr.4-7
• Evanghelia are ca scop “ascultarea credintei” (nu a Legii ) vr.5
Acestă sintagmă defineşte simultan două premise ale
educaţiei şi desăvârşirii creştine...
• Evanghelia are ca finalitate proslăvirea Numelui lui Isus
(Filp.2:10)
Imperialismul şi viziunea bisericii. Emisarul este mai puțin
decât destinatarul, decât mesajul și mai ales decât Cel ce l-a trimis.
TEST 1
• 1.)ORIGINEA, DESTINUL ŞI CONŢINUTUL EVANGHELIEI (PRIMELE 5 VR.)
• 2.)AUTORUL
• 3.)DATA ŞI LOCUL (momentul biografic al lui Pavel)
• 4.)DESTINATARII (relaţia apostolului cu ei)
• 5.)Ce este neprihănirea lui Dumnezeu?A.)B.)C.)
• 6.) Dati 4 interpretări pentru expresia credinţă care duce la credinţă
• 7.) Care sunt revelaţiile universale?
• 8.)Care este cea mai grava lipsă de discernământ a căderii?
• 9.) Cum se manifestă mânia lui Dumnezeu?
• 10.)Descrieţi separat argumentele neprihănirii exterioare şi pe cele ale
neprihănirii interioare.(Rom.2:17-29+Mat.23)
• 11.Aţi copiat?
• 12. Aţi reuşit sa va faceţi tema?
• 13. Care sunt cele 2 frustrări ale învățătorului creștin?
Destinatarii:
Biserica din Roma era formată din:
• -discipoli sau rude ale lui Pavel
• Evrei convertiţi la creştinism Fapte:2:10
• Neevrei convertiţi la creştinism
Saluturile menţionează 26 de persoane-
majoritatea greci
- iubiţi ai lui Dumnezeu vr.7
- chemaţi să fiţi sfinţi
- Vouă tuturor (iudei şi neamuri) beneficiari ai
harului lui Cristos
SLUJBA Și DARURILE DUHOVNICEȘTI PRSUPUN JERTFĂ 12:2
Pavel: *-mulţumeşte lui Dumnezeu pentru ei vr.8
*- se roagă pentru ei vr.9
*- doreşte să îi viziteze vr.10 şi să îi vadă vr11+13
* - așteaptă, cu modestie să primească și el ceva de la ei
Definiții și simboluri
Antiteze arhetipale: seminţele, legăminte, neprihăniri, Legea şi
Harul, făptura şi Făcătorul , suferinţa şi slava, firea şi duhul
Unul și cei mulți etc.
*Evanghelia 1:16-17: *datorie față de
Dumnezeu
-Este o datorie faţă de lume vr.14-15+Mat.28:18-20
-Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire vr.16
Întâi a iudeului apoi a grecului...Fapte 3:25-26 + Rom.2:9
- Revelează neprihănirea lui Dumnezeu vr.17
*Neprihănirea este: a.)un atribut divin, b.)o activitate (verb)
c.)divină, un dar divin
Care se dă prin credinţă şi care duce la credinţă...4 interpretări:
- 1. Credinţa lui Dumnezeu spre credinţa noastră
- 2. De la un credincios la un alt credincios sau necredincios (10:14)
- 3. De la o măsură de credinţă la cunoa ștere și la altă încredinţare
4. De la credinţă la credinţă până la capăt
Puterea Evangheliei
16. Caci mie nu mi-e rusine de Evanghelia lui
Hristos; fiindca ea este puterea lui
Dumnezeu pentru mantuirea fiecaruia care
crede: intai a iudeului, apoi a grecului;
17. deoarece in ea este descoperita o
neprihanire pe care o da Dumnezeu, prin
credinta si care duce la credinta, dupa cum
este scris:
"Cel neprihanit va trai prin credinta."
Iniţiativa lui Dumnezeu – întrupările Cuvântului

Revelaţiile universale:

• Creaţia (prima întrupare a Cuvântului reproduce natura, caracterul, geniul


divin, vr,19-20)
• Conştiinţa (templul personalităţi) explică prin structura sa motivul pentru
care a fost creat omul cap.2:14-15
• Biblia Caracterul contractual al revelaţiei (verba volant, scripta manet)
• Isus Cristos – ”felix culpa”, recapitularea omului, marele
sinonim şi piatra din capul unghiului
• Biserica- revelaţia colectivă

• suferinţa, muzica, ştiinţa


Și credința este:
Evrei 11:1 ”...o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o
puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.

*...asemenea maturității , credința este un


mijloc interior de cunoaștere progresivă a
realității.

*...o formă a lucidității, a


discernământului
Sumar:Starea căzută a omenirii -1:18-3:20
“au slujit şi s-au închinat făpturi în locul Făcătorului”vr.25
• Ce este mânia lui Dumnezeu? 1:18-32
-Proces impersonal:-cauză şi efect
“i-a lasat...” Vr.24,26,28
*Moralizatorii judecători 2:1-16
Auto înşelaţi, (fratele fiului risipitor, pilda neghinei, Iacov 4:11 )
Bunătatea lui Dumnezeu nu este o formă a captivității Sale,
un atribut limită, 2:4
**Principiile judecăţii 2:5-16 – revelatia prin conștință
(2:14-15+7:19) +ÎNDEMNUL CUGETULUI 13:5, 14:22
”arătarea dreptei judecăți” este pronunțarea unei decizii pe
baza unei ”comori de mânie” acumulată în timp (TRECUT).
”oricine face răul”, ”oricine face binele” , întâietatea este
cronologică, și după ierarhia cunoașterii 1Pet.4:17+Luca
12:47
Lucruri ascunse sau oameni ascun și ... în fața Judecătorului Isus Cristos
Iudeii sunt şi ei condamnaţi 2:17-3:20
Eroii din Evrei 11 sunt ai credinţei
şi nu ai Legii
Casa zidită pe nisip:2:17-24
Hoția,adulterul și sacrilegiu
Ceea ce face pe oricine iudeu sunt
evidenţele interioare vr.25-29.
Tăierea împrejur un simbol despre realitatea interioară
Deut.10:16
Obiecţii ale iudeilor (3:1-8) –
*care este dar întâietatea (făgăduită) a iudeului ? (3:1-2)
*Poate necredincioşia lor abroga credincioşia lui Dumnezeu?(3-4)
*Neprihănirea prin credinţă este o invitaţie la păcat?(5-6)
* Poate o astfel de neprih ă nire presupune judecarea
Democraţia păcatului 3:9-20 iudeii şi neamurile sunt la fel
Colajul de citate:
Nu este nici unul care să aibă pricepere...9-18
Păcatul Îl detronează pe Dumnezeu în favoarea omului
sau altei părţi a creaţiei.
Păcatul afectează întreaga personalitate a omului:
mintea, emoţiile.voinţa, conştiinţa, instinctele.
Sunt enumerate mădularele păcatului deturnate de la intenţia şi raţiunea
pentru care au fost create- la răzvrătire împotriva ordinii lui Dumnezeu.
Rom.6:13 !
Faptele Legii (vr.20) presupun atât Decalogul cât
şi legile ceremoniale
Rechizitorul lui Pavel (9-20) închide gura oricărui om
pentru ca evanghelia să raspundă şi să-şi arate valoarea
Câţi şi cât suntem de căzuţi de fapt?
• 9. Ce urmeaza atunci? Suntem noi mai buni decat ei? Nicidecum.
Fiindca am dovedit ca toti, fie iudei, fie greci, sunt sub pacat,
• 10. dupa cum este scris: "Nu este niciun om neprihanit, niciunul
macar.
• 11. Nu este niciunul care sa aiba pricepere. Nu este niciunul care sa
caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.
• 12. Toti s-au abatut si au ajuns niste netrebnici. Nu este niciunul care
sa faca binele, niciunul macar.
• 13. Gatlejul lor este un mormant deschis; se slujesc de limbile lor ca sa
insele; sub buze au venin de aspida;
• 14. gura le este plina de blestem si de amaraciune;
• 15. au picioarele grabnice sa verse sange;
• 16. prapadul si pustiirea sunt pe drumul lor;
• 17. nu cunosc calea pacii;
• 18. frica de Dumnezeu nu este inaintea ochilor lor."
• 19. Stim insa ca tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege,
pentru ca orice gura sa fie astupata, si toata lumea sa fie gasita
vinovata inaintea lui Dumnezeu.
• 20. Caci nimeni nu va fi socotit neprihanit inaintea Lui prin faptele
Legii, deoarece prin Lege vine cunostinta deplina a pacatului.
Expresii ale răului inaugurate de N.T
*Răul este universal Rom.8.:20-22
*Indiferent cât de grave sunt formele exterioare ale
răului, cea mai profundă percepție a răului este
interioară, ca intimitatea morții. Marcu 7:20-23
*Răul nu are statut ontologic, răul este o absență.
Mat.9:15
*Răul este o dezordine a iubirii Rom.1:25
* Răul este disimulatorul, impostorul, mincinosul
absolut (cel ce parazitează și falsifică orice valoare
autentică) Rom.12:9, Ioan 8:44, Iuda 12,19, Mat.15:13-14