Sunteți pe pagina 1din 2

Numere din 1 Samuel

1. Elcana avea ____ neveste.


2. Elcana a zis Anei: „Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât ____ fii?”
3. Ana a dus copilul la Silo împreună cu ____ tauri.
4. Ana a zis că cea stearpă naște de ___ ori.
5. Cei ___ fii ai lui Eli nu cunoșteau pe Domnul.
6. Sluga preotului ținea în mână o furculiță cu ____ coarne.
7. După Samuel, Ana a mai născut ___ fii și ___ fiice.
8. Înainte ca Israel să aducă chivotul legământului, Filistenii au omorât aproape ______ de oameni.
9. Din Israel au căzut __________ de oameni pedeștri.
10. Eli a trăit _____ de ani.
11. Eli a fost judecător în Israel ____ de ani.
12. Chivotul Domnului a fost ____ luni în țara Filistenilor.
13. Filistenii au adus ca jertfă pentru vină ___ umflături de aur și ___ șoareci de aur.
14. Chivotul lui Dumnezeu a fost dus de____ vaci tinere, înjugate la un car.
15. Domnitorii Filistenilor erau în număr de ____.
16. Domnul a lovit __________ de oameni din Bet-Semeș, pentru că s-au uitat în chivot.
17. Chivotul Domnului a stat ____ de ani în Chiriat –Iearim.
18. Împăratul va pune pe fiii lui Israel căpetenii peste _______ și peste _____.
19. Cei ____ fii ai lui Samuel erau judecători la Beer-Șeba.
20. În odaia de mâncare, Samuel i-a dat lui Saul locul întâi între cei poftiți, care erau aproape ____ de inși.
21. Saul a găsit ___ oameni la mormântul Rahelei.
22. La stejarul din Tabor, Saul a fost întâmpinat de ___ oameni; unul din ei ducea ____ iezi și altul avea ___
turte de pâine.
23. Oamenii de la stejarul din Tabor i-au dat lui Saul ___ pâini.
24. La Ghilgal, Saul l-a așteptat pe Samuel ____ zile.
25. Când Saul a juns la Samuel, măgărițele erau pierdute de ___ zile.
26. Bătrânii din Iabes au cerut lui Nahaș un răgaz de ____ zile.
27. Saul a numărat poporul la Bezec și copiii lui Israel erau ___________, iar bărbații lui Iuda _________.
28. Saul a împărâit poporul în ___ cete și a pătruns în tabăra Amoniților, în straja dimineții.
29. Amoniții care au scăpat, au fost risipiți și n-au mai rămas ____ laolaltă dintre ei.
30. Când a ajuns împărat, Saul avea ____ de ani.
31. Saul a domnit ____ ani peste Israel.
32. Saul și-a ales _______ de bărbați din Israel: _______ erau cu el, iar ______ erau cu Ionatan.
33. Când Filistenii s-au strâns împotriva lui Israel, aveau ______ de care și ______ de călăreți.
34. La Ghilgal, Saul a așteptat ___ zile, după timpul hotărât de Samuel.
35. Saul a făcut numărătoarea poporului, care era cu el la Ghilgal și erau aproape _______ de oameni.
36. Din tabăra Filistenilor, au ieșit ____ cete, ca să pustiască.
37. Copiii lui Israel plecau la Filisteni când se tocea furca cu ___ coarne.
38. Ionatan și cel ce-i ducea armele au ucis ____ de oameni, pe aproape o jumătate de pogon de pământ.
39. Saul a numărat poporul la Telaim și erau _________ de oameni pedeștri și _______ de oameni din Iuda
40. Isai avea ____ fii.
41. Goliat avea o înălțime de ____ coți și o palmă.
42. Zalele de solzi ale lui Goliat erau în greutate de ______ de sicli de aramă.
43. Fierul suliței lui Goliat cântărea _____ de sicli de fier.
44. Cei ____ fii mai mari ai lui Isai l-au urmat pe Saul în război.
45. Goliat s-a înfățișat timp de ____ de zile.
46. David a luat pentru frații lui ____ pâini, iar pentru căpetenia lor ____ cașuri.
47. Înainte de a lupta cu Goliat, David a ales din pârâu ____ pietre netede.
48. Când Saul a încercat să-l pironească pe David de perete, acesta s-a ferit de ___ ori.
49. Saul l-a pus pe David mai mare peste ______ de oameni.
50. Saul i-a cerut lui David să-i aducă _____ de prepuțuri de ale Filistenilor, însă David și oamenii lui au
omorât _____ de Filisteni și i-a adus _____ de prepuțuri.
51. Saul a trimis oameni de ____ ori, ca să-l ia pe David din Naiot, însă aceștia au prorocit.
52. Pe când era lună nouă, David s-a ascuns în câmpie până în seara zilei a ___-a.
53. A ___-a zi a lunii, Saul l-a întrebat pe Ionatan de ce nu a venit David la masă.
54. Ionatan n-a luat parte la masă în ziua a ___-a a lunii noi.
55. Ionatan a tras ___ săgeți spre piatra Ezel.
56. După plecarea băiatului, care l-a însoțit pe Ionatan la piatra Ezel, David s-a aruncat cu fața la pământ și
s-a închinat de ____ ori.
57. David a cerut ____ pâini de la preotul Ahimelec.
58. Când David a venit la Ahimelec, i-a spus că oamenii lui s-au ferit de împreunarea cu femei de ___ zile.
59. La Adulam, aproape _____ de oameni s-au unit cu David.
60. Saul a întrebat slujitorii săi dacă David va face din ei toți căpetenii peste ________ și peste ______.
61. Doeg a omorât într-o zi ____ de oameni care purtau efodul de in.
62. Când David a ieșit din Cheila, era însoțit de aproape ______ de inși.
63. Când Saul a aflau că David este în pustia En-Ghedi, s-au dus să-l caute cu ______ de oameni aleși.
64. Nabal avea _______ de oi și _______ de capre.
65. David a trimis ____ tineri la Nabal, ca să-l întrebe de sănătate.
66. Saul a plecat împotriva lui Nabal, însoțit de aproape _____de inși; ceilalți ____ au rămas la calabalâcuri.
67. Abigail a pus pe măgari ______ de pâini, ___ burdufuri cu vin, ___ oi pregătite, ____ măsuri de grâu
prăjit, ____ de turte de stafide și _____ de legături de smochine.
68. După ce Abigail i-a istorisit lui Nabal ce se întâmplase, au trecut cam ____ zile si acesta a murit.
69. Când Abigail a plecat ca să-i fie nevastă lui David, a luat cu ea ___ fete.
70. Saul a plecat cu ________ de oameni aleși din Israel ca să caute pe David în pustia Zif.
71. David a plecat în țara Filistenilor însoțit de _____ de oameni ai săi.
72. David a stat în țara Filistenilor un an și ____ luni.
73. Saul a plecat cu ____ oameni la femeia care cheamă morții.
74. Când Davis s-a întors la Țiclag a ___-a zi, Amaleciții nimiciseră și arseseră cetatea.
75. David a plecat cu _____ de oameni, care să urmărească Amaleciții, dar _____ s-au oprit, fiind obosiți.
76. Oamenii lui David au întâlnit pe câmp un om Egiptean și i-au dat ___ legături de stafide.
77. Un băiat Egiptean a fost părăsit de stăpânul său de ___ zile, pentru că era bolnav; el nu mâncase și nu
băuse apă de ___ zile și ___ nopți.
78. David a bătut Amaleciții și nu au reușit să scape decât _____ de tineri.
79. Saul a avut ___ fii.
80. Locuitorii din Iabes au postit ___ zile, după c3 au îngropat oasele lui Saul și ale fiilor lui.