Sunteți pe pagina 1din 8

Fişe la matematică

Uneşte corespunzător:
Îndoit -8 Cu 3 mai mult
×3
De 6 ori mai mult ×2 Triplu
×6
Cu 8 mai puţin :8 De 8 ori mai puţin
+3
______________________________________________________

Completează enunţurile:

 Lungimea unui val de sârmă se măsoară cu __________

 Capacitatea unei cratiţe se măsoară cu _________

 Masa unui porc se măsoară cu __________

________________________________________________________________

Alegeţi varianta corectă:

În curte sunt 21 raţe, de 3 ori mai multe decât gâşte. Câte gâşte sunt în curte?

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului.

A) 9 gâşte B) 7 gâşte C) 11 gâşte

Adevărat sau Fals

A F Numerele care se înmulţesc se numesc factori.


A F Rezultatele operaţiei de împărţire se numeşte cât.
A F Dublul unui număr se află prin înmulţire cu 2.
Respectând ordinea efectuării operaţiilor în următorul exerciţiu, alegeţi litera
care indică ultima operaţie. Rezolvaţi exerciţiul.
950:5+(384 - 27×3)
A ) scăderea B) adunarea
C) înmulţirea D) împărţirea

________________________________________________________________

Completaţi enunţurile:
• Succesorul lui 799 este ______
• Dublul lui 300 este _____
• Jumătatea lui 4000 este ______
• Predecesorul lui 900 este _____

________________________________________________________________

Adevărat sau Fals


A F Triunghiul este un poligon.
A F Dreptunghiul nu este poligon.
A F Cercul este un patrulater.
A F Dreptunghiul are patru laturi.
A F Triunghiul are trei laturi.
A F Pătratul are toate laturile egale.
Calculaţi:
[489×37- (725+968:8)]+762:6=

________________________________________________________________

Rezolvaţi problema cu justificări:

Podeaua unei bucătării este acoperită cu 480 plăci de teracotă albă şi roză. Plăci
albe sunt de 3 ori mai multe decât roze. Câte plăci de fiecare culoare s-au
folosit?
Alegeţi varianta corectă:
Anul acesta tata şi mama au împreună 67 de ani. Câţi ani au avut ei împreună
anul trecut?
A) 66 ani B) 65 ani C)63 ani D)64 ani

________________________________________________________________

Grupul I

Dragoş a cumpărat 24 caiete cu preţul de 4 lei fiecare şi 9 cărţi, plătind în total


357 lei. Cât costă o carte?

________________________________________________________________

Grupul II

Dan are în colecţia sa 95 de timbre, iar Cristi cu 24 mai puţine. Completaţi


problema cu o întrebare încât problema să se rezolve prin două operaţii.

________________________________________________________________

Grupul III

Un prisăcar a strâns de la 9 stupi de albine câte 15 kg de miere, care a fost pusă


în borcane de 3 kg fiecare. De câte borcane a avut nevoie?

________________________________________________________________

Grupul IV

Un cioban are o turmă de oi albe şi de 3 ori mai multe negre. Câte oi albe şi câte
oi negre are ciobanul, ştiind că în total are 1076 de oi?
Adevărat sau Fals
A F Numărul 4 399 este predecesorul lui 4 400.
A F Vecinii numărului 900 sunt 899 şi 901.
A F Dacă înmulţim un număr cu 1 obţinem la rezultat un număr de 10 ori mai
mare.
________________________________________________________________

Completaţi şirul, ştiind că fiecare număr al şirului se obţine adunând cel mai
mare număr par de o cifră la numărul precedent.
489, _____ , _____ , _____ , _____, ______ .

________________________________________________________________

Ce număr?
Ce număr este cu două sute mai mare decât 439 ?
A ) 539 B) 639 C ) 739 D) 793

________________________________________________________________

Problemă
Un grup de 7 copii au împreună 39 mere. De câte mere mai au nevoie ca să le
poată împărţi în mod egal?
A ) 2 mere B) 3 mere C ) 4 mere D) 5 mere
______________________________________________________________

Alege litera care indică răspunsul corect.


Câte zerouri se folosesc pentru a scrie cu cifre zece mii?
Alege litera care indică răspunsul corect.
A) 5 B) 4 C) 3 D) 6
Observă şirul
Observă şirul de numere: 9, 7, 4, 3, 6, 5.
Înmulţind fiecare număr al acestui şir cu el însuşi obţinem un alt şir.
Scrie numerele şirului obţinut astfel:
___ , ___ , ____ , ___ , ___ , ____.

________________________________________________________________

Răspundeţi:
Câţi metri reprezintă 7 km 84 m ?
Alege litera care indică răspunsul corect:
A) 784 m B) 7 084 m C) 70 084 m D) 7 804 m
________________________________________________________________

Completează propoziţiile:
La o alimentară erau 250 kg de zahăr.
 A cincea parte din cantitatea totală este _____ kg
 Jumătate din cantitatea totală reprezintă ____ kg
 A zecea parte din cantitatea totală reprezintă ____ kg

________________________________________________________________

Alege litera care indică răspunsul corect:


Câte vârfuri au în total cinci triunghiuri?
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16
Alegeţi litera
Mama are 32 de ani, iar fiica de 4ori mai puţin.
Alegeţi litera care indică vârsta fiicei.
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

________________________________________________________________

Descoperă:
Descoperă un număr natural şi scrie în spaţiul indicat fiecare cifră a lui, dacă se
ştie despre el că:
• Cifra sutelor de mii este 8, iar cifra unităţilor reprezintă un sfert din ea;
• Cifra miilor, sutelor, zecilor sunt primele trei numere consecutive;
• Cifra zecilor de mii este cu 4 mai mare decât cifra sutelor.
_____ _____ _____ _____ _____ ______
________________________________________________________________

Descoperă numărul şi scrie, dacă se ştie că:


 Cifra zecilor de mii este egală cu 7;
 Cifra unităţilor este egală cu cifra sutelor;
 Cifra miilor, sutelor şi zecilor sunt numere consecutive care au suma
cifrelor 15.
____ ____ ____ ____ ____

______________________________________________________________

Alege exerciţiul în care sunt numerotate corect operaţiile

A) 297×18-[36:(429-420)+1569]

B) 297×18-[36:(429-420)+1569]

C) 297×18-[36:(429-420)+1569]
În unul din şirurile de mai jos sunt scrise toate numerele impare cuprinse
între 247 şi 257
 Încercuieşte litera care indică acest şir.
A) 247, 251, 249, 253.
B) 248, 250, 252.254.
C) 249, 251, 253, 255.
D) 249, 250, 253, 255.

______________________________________________________________

Alege răspunsul corect


Dinu, Sorin şi Vlad au cumpărat biscuiţi. Dinu a cumpărat 100g, Sorin
1000g, Vlad 1kg. Cine a cumpărat o cantitate mai mică?
A) Dinu B) Sorin C) Vlad

______________________________________________________________

Adevărat sau Fals

 Numerele care se înmulţesc se numesc factori.

 Rezultatele operaţiei de împărţire se numeşte cît.

 Dublul unui număr se află prin înmulţire.

______________________________________________________________

Transformaţi:
1 oră = min 1 min = s
1 zi = ore 1 oră= min
1 an = zile 1an = luni
 Care este cel mai mic număr scris cu 4 cifre diferite:

A. 1000 B. 1234 C. 1230 D. 1023

 La ce oră se termină o lecţie de 45min care începe la ora 8 şi15 min?

A. ora 10 şi 00 min B. ora 9 şi 05 min

C. ora 8 şi 60 min D. ora 9 şi 00 min

________________________________________________________________

 Mă gândesc la un număr care este mai mare decât 600 şi mai mic decât
700, iar cifrele lui reprezintă numere consecutive. Acest număr este _____
Acest număr este par/impar.
 O oră şi cincisprezece minute sunt exact.

A. 60 min B. 75 min C. 90 min D. 115 m

________________________________________________________________

Găseşte corespondenţa:

850 000:10 000 319 000 720×1 000

319×1 000 25 45 127×10

4 512 700:10 720 000 8 500:100

7 200×100 451 270 3 190×100

85

________________________________________________________________

• Ce număr este cu două sute mai mare decât 439?


A) 539 B) 639 C) 739 D) 793
• Încercuieşte litera care indică numărul care se citeşte: şaptesprezece mii o
sută trei
A)17 013 B)17 103 C)17 301 D)13 107

S-ar putea să vă placă și