Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea de Stat din Cahul “B.P.

Haşdeu”

Managementul Lanţului Valoric

Portarescu Serghei, conferenţiar


universitar, doctor în economie
Lantul valoric (adaptat dupa Porter & Millar ,1985)

Infrastructura
firmei

Managementul
resurselor umane
sup
ivit

ort
ăţi

Dezvoltare
tehnologică

Achiziţii

Logistică Operare Logistică Marketing şi Servicii (post-


aprovizionare tehnico- desfaceri vânzări realizare)
materială

Activităţi primare

Direcţia lanţului tehnologic (mişcarea materiei prime spre client)


Lanţul valoric tradiţional (vinificaţie)

Furnizorul de material Furnizorul de resurse


de sădire materiale
Vama
Furnizorul de utilaje şi
echipamente Procesatorul Exportatorul Tranportatorul
izio
nar
rov
Ap
por

oru
Im

Producătorul
ea
tat

de vin Cercetarea de piaţă


Furnizorul de pesticide Transportul
Promovarea
Procesarea strugurilor
Contractarea
Maturizarea şi învechirea vinului
Logistica
Furnizorul de Îmbutelierea vinului
îngrăşăminte

Cash&Carry
Importatorul (engross/ Retailer Consumator
distribuitor)

Cercetarea de piaţă Promovarea


Promovarea
Contractarea Logistica
Logistica
Logistica Contractarea
Contractarea
LEGENDĂ:
Veriga lanţului naţional Nivelul 1 de integrare a activităţilor: Procesatorul de vin - Exportatorul

Nivelul 2 de integrare a activităţilor: Producătorul de vin – Procesatorul de vin - Exportatorul


Veriga lanţului valoric internaţional

Activităţi la fiecare verigă ce adaugă valoare produsului Servicii de asistenţă


Lanţ valoric pentru o companie de vinificaţie
CONSILIUL VINURILOR CONSILIUL DE
EXPORT

Organizaţiile producătorilor
Creşterea rolului lor şi a implicării pe piaţă

Furnizorul de uitilaje şi Grupele de producători


echipamente Furnizorul de
Producţii omogene
resurse
Înaltă eficacitate
Transportator
Aprovizionare Vama

Furnizorul de material de
sădire Procesatorul Exportatorul
Crescătorul de vinuri Cercetarea de piaţă
Producţia strugurilor Transportul strugurilor
Procesarea strugurilor Promovarea
Producţia Contractarea
materialului de sădire Maturizarea şi învechirea vinului
Furnizorul de pesticide şi Îmbutelierea vinului Logistics
îngrăşăminte
Sisteme integrate de management a calităţii

Promovarea generică a vinurilor moldoveneşti


Parteneriate cu agenţii de turism

HORECA
Importatorul
Cash&Carry (Hotele, restaurante, cattering)
(engross / distribuitor)
Cercetarea de
Promovarea
piaţă
Logistica Consumator
Logistica
Contractarea
Contractarea Retailer
(lanţuri de magazine
specilizate)
Logistica
Contractarea
Promovarea

LEGENDĂ:

Veriga lanţului naţional Nivelul 1 de integrare a activităţilor: Procesatorul de vin - Exportatorul

Veriga lanţului valoric global Nivelul 2 de integrare a activităţilor: Producătorul de vin – Procesatorul de vin - Exportatorul

Noi verigi/activităţi /servicii de asistenţă


Ex: Brânzeturi (precedent)

AGRICULTURA ECOLOGICA Prezent


Lanţul valoric pentru produsele procesate
Lanţul valoric internaţional (ex: brânza)
Valoare Cercetarea
Folosirea produselor şi pieţii,
Domeniu ingredientelor permise, Contractarea
acreditat a inputurilor certificate

Furnizorul de Producător Cash&carry


Procesator Exportator Importuri Supermarket
echipament

Transport Cercetare
Depozitare Procesare de piaţă Agro-business Promovare Consumator
Ambalare Promovare internaţional
Depozitare Logistică

Valoare

Lanţul valoric naţional


Ex: Brânzeturi (acomodat)

AGRICULTURA ECOLOGICA Viitor


Lanţul valoric pentru produsele procesate
(ex: brânza)
Lanţul valoric internaţional
Folosirea produselor Cercetare de Re-
Valoare
şi ingredientelor piaţă ambalare
Domeniu Transport permise, a inputurilor Contractare
acreditat certificate
Direct

Furnizorul de Cash&carry
Producător Procesator Exportator Importatori Supermarket
echipament

Transport Cercetare
Procesare de piaţă Agro-business Promovare Consumator
Depozitare Ambalare Promovare internaţional
Depozitare Logistică

Valoare

Lanţul valoric naţional


Branding