Sunteți pe pagina 1din 12

BASMU

L
Să descoperim
împreună !
caracteristicil
e basmului
Completează enunţurile :
a. Autorul basmului “ Prâslea cel Voinic şi
merele de aur”, ca al oricărei creaţii literare
populare, care a circulat vreme îndelungată
pe cale orală , este anonim şi colectiv.
b. În basm , autorul popular îşi exprimă ideile şi
atitudinea în mod indirect, prin intermediul
acţiunii şi al personajelor.
c. Povestitorul relatează faptele şi întâmplările
la persoana a III-a .
La click apar răspunsurile corecte
Alege din lista următoare caracteristicile
basmului :
1. O operă literară de mare întindere ;
2. O naraţiune în versuri sau în proză ;
3. Prezintă înfruntarea dintre bine şi rău ;
4. Are final nefericit ;
5. Are o desfăşurare în care evenimentele se
petrec într-o ordine întâmplătoare ;
6. Foloseşte formule iniţiale,mediane şi finale ;
7. În acţiune realul nu se îmbină totdeauna cu
supranaturalul ;
8. Este o operă care pune în valoare calităţile
de excepţie ale eroului salvator.
La click apar răspunsurile corecte
Identifică , dintre situaţiile specifice basmului,
pe acelea la care participă Prâslea :
1. Păzitul cu succes al merelor de aur ;
2. Plecarea de acasă în căutarea hoţului ;
3. Vicleşugul pentru “pierderea” celui mai bun
dintre fraţi ;
4. Călătoria pe tărâmul celălalt ;
5. Lupta cu zmeul ;
6. Înşelarea corbului ;
7. Uciderea zgripsoroaicei ;
8. Ucenicia la argintar ;
9. Recunoaşterea adevăratului erou ;
10.Iertarea fraţilor vicleni .

La click apar răspunsurile corecte


Selectează calităţile drumului pe care îl
face Prâslea :
Drumul este făcut :
1. pentru a fi pe placul tatălui său ;
2. pentru găsirea hoţilor ;
3. pentru cunoaşterea adevărului ;
4. pentru pedepsirea zmeilor ;
5. ca să-şi înveselească fraţii ;
6. pentru eliberarea fetelor de împărat ;
7. ca să afle ce este pe lumea cealaltă ;
8. ca să-şi îngrijoreze părinţii ;
9. pentru eliberarea fiinţelor bune de sub
dominaţia răului ;
10.pentru maturizare şi înţelegerea vieţii .

La click apar răspunsurile corecte


Alege calităţile eroului, aşa cum sunt ele
prezentate în călătoria pe care o face pe
spatele zgripsoroaicei :

• dârzenie • spirit de sacrificiu


• curaj • laşitate
• supunere • obrăznicie
• respectarea cuvântului • zgârcenie
dat • bunătate

La click apar răspunsurile corecte


TEMĂ PENTRU ACASĂ
• Explică rolul pe care îl au în
basm fiinţele supranaturale şi
obiectele cu puteri miraculoase.
MATERIAL DIDACTIC
REALIZAT DE PROF.
J. BRĂTILĂ
LICEUL PEDAGOGIC “SPIRU
HARET”
FOCŞANI

S-ar putea să vă placă și