Sunteți pe pagina 1din 4

Numele:

MINISTERUL EDUCAŢIEI,
Prenumele:
CULTURII ȘI CERCETĂRII
Patronimicul:
AL REPUBLICII MOLDOVA
Instituţia de învăţământ:

Localitatea:

Raionul / Municipiul:
Agenţia Națională pentru
Curriculum și Evaluare

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

EXAMEN NAȚIONAL DE ABSOLVIRE A


GIMNAZIULUI SESIUNE DE BAZĂ
11 iunie 2020
Timp alocat – 120 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Numele şi prenumele evaluatorului: _______________________________ Punctaj total:_________


Citește textul și realizează sarcinile propuse:

Şi mama, care era vestită pentru năzdrăvăniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori, când
începea a se ivi soarele dintre nori după o ploaie îndelungată: ,,Ieşi, copile cu părul
bălan, afară şi râde la soare, doar s-a îndrepta vremea”,şi vremea se îndrepta după râsul
meu… Ştia, vezi bine, soarele cu cine are de-a face, căci eram feciorul mamei, care şi ea
cu adevărat că ştia a face multe şi mari minunăţii [...], pe cât mi-aduc aminte; şi-mi aduc
bine aminte, căci braţele ei m-au legănat când mă alintam la sânu-i, gîngurind şi uitându-
mă în ochi-i cu drag! Şi sânge din sângele ei şi carne din carnea ei am împrumutat, şi a
vorbi de la dânsa am învăţat.
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)

1. Alege varianta corectă, încercuind litera:


 Autorul textului este:
A. Mihai Eminescu B. Ion Creangă C. Ion Druță L 0 1

 Naratorul a învățat a vorbi de la:


A. profesorul său B. colegul său C. mama sa L 0 1

 Personajul descris în text este:


A. soarele B. mama C. copilul L 0 1

2. Formeză perechi de sinonime prin trasarea unor săgeţi L


corespunzătoare : 0
râde copilul 1
2
vremea am deprins 3
4
feciorul zâmbește

am învățat timpul
3. Pune cuvintele date la numărul plural: L
mamă ___________________________ 0
ploaie ___________________________ 1
braț ___________________________ 2
3
L
4. Formează familia lexicală pentru cuvântul copil: 0
___________________________________________________________ 1
___________________________________________________________ 2
___________________________________________________________ 3
4
5
5. Subliniază în șirul dat trei cuvinte ce o caracterizează pe mama L
naratorului: 0
1
agresivă, iubitoare, grijulie, nepăsătoare, indiferentă, zâmbitoare 2
3
6. Desparte următoare cuvintele în silabe: L
zâmbet __________________________ 0
soarele _________________________ 1
adevărat _________________________ 2
ploaie __________________________ 3
4
7. Scrie denumirile a patru încăperi dintr-o casă de locuit.

8. Subliniază predicatele din fraz de mai jos: L


Şi sânge din sângele ei şi carne din carnea ei am împrumutat, şi a vorbi de 0
la dânsa am învăţat. 1
2

9. Restabilește ordinea cuvintelor în propoziții: L


0
a) ne aduce, Părintele, un scaun, lung, dar, în. 1
_______________________________________________________ 2
_______________________________________________________ 3
4
b) îndelungată, ploaie, se ivi, dintre nori, soarele, După. 5
_______________________________________________________ 6
_______________________________________________________
10.Scrie în spațiul rezervat, o felicitare pentru mama ta, cu ocazia zilei ei L
de naștere: 0
______________________________________________________ 1
______________________________________________________ 2
______________________________________________________ 3
______________________________________________________ 4
______________________________________________________ 5
______________________________________________________ 6
______________________________________________________
______________________________________________________

Corectitudinea tuturor secvențelor scrise L012


345