Sunteți pe pagina 1din 17

Vocabularul sau lexicul

Cuprinde toate cuvintele dintr-o limbă


 Cuprinde aproximativ 120.000 de cuvinte
şi este împărțit în doua categorii:
 Vocabularul fundamental -1.500
cuvinte cunoscute si înţelese de toţi
vorbitorii limbii.
 Masa vocabularului -cuprinde 90%din
cuvintele limbii române.

Vocabularul limbii române


 Interne:
 Derivarea: parasintetică-ex stră+moş+esc-
strămoşesc
 progresivă-ex copil+aş-copilaş
 dez+moştenit-
dezmoştenit
 regresivă-ex vişină-ă-vişin
 Diminutivele: copilaș, băiețaș
 Augmentative: copilandru, căsoi

Mijloace de îmbogăţire a
vocabularului
 Căsuță ≤ casă ≤ căsoi
│ │
 Diminutiv Augmentativ
 │
 Cuvânt de bază
 Compunerea: prin sudare- ex
binevoitor, Câmpulung
 prin alăturare-ex
Miercurea- Ciuc, de la , inginer-şef
 prin abreviere-ex C E C
,
 B R D, Bancpost

Mijloace interne de îmbogăţire


a vocabularului
 Conversiunea sau schimbarea valorii
gramaticale
 Ex bine El învaţă bine.-adverb
 Ea este o doamnă bine.-
adjectiv
 Binele învinge. -substantiv

Mijloace interne de îmbogăţire


a vocabularului
 Neologismele=cuvinte împrumutate din
alte limbi,intrate recent în limba noastră.

 Ex știință, virtute, cotidian, monument.

Mijloace externe de îmbogățire a


vocabularului
 Cuprinde toate cuvintele obţinute prin
derivare, compunere sau schimbarea
valorii gramaticale de la un cuvânt de
bază
 Ex
 floare, floricică, florar, florărie,
florăreasă,înflorit, înflorire

Familia lexicală
 Cuprinde cuvintele care aparțin unui
domeniu de activitate

 Ex. grade de rudenie:mama, tata, frate


soră, unchi, mătușă, bunic, nepot…..

Câmpul lexical
 Sinonimele= cuvinte cu formă diferită și
sens asemănător.
 Ex zăpadă=nea=omăt
 a corecta=a îndrepta=a repara=a
drege

Clasificarea cuvintelor după sens


și formă
 Antonimele= cuvinte cu formă diferită și
sens opus
 Ex bun-rău
 Alb-negru
 Cult-incult

Clasificarea cuvintelor după sens


și formă
 Omonimele=cuvinte cu aceeași formă și
cu sens diferit
 Ex Broască
 Milă
 Omofonele=se citesc la fel, dar se scriu
diferit. Ex iar/i-ar, sau/s-au
 Omografele=se scriu la fel, dar se citesc
diferit (intervine accentul). Ex
veselă/veselă, mobilă/mobilă

Clasificarea cuvintelor după sens


și formă
 Cuvintele polisemantice =cuvinte cu
aceeași formă, dar sensuri asemănătoare.
 Ex a veni
 Baie
 Capră

Clasificarea cuvintelor după sens


și formă
 Paronimele= cuvinte cu formă aproape
identică, dar cu sens diferit.
 Ex pronume/prenume
 Glaciar/glacial

Clasificarea cuvintelor după sens


și formă
 Pleonasmele= greșeli gramaticale care
trebuie evitate.
 Ex urcă sus
 Avansează înainte
 Coboară jos
 Alocuțiune scurtă
 Repetă încă o dată

Clasificarea cuvintelor după sens


și formă
 Contextul=formulare în care cuvintele se
comportă din punct de vedere gramatical.
 Sensul cuvintelor:
 De bază- sensul obișnuit al cuvintelor.
 Ex picior- parte a corpului
 Secundar-apare prin analogie.
 Ex piciorul scaunului
 Figurat-folosit în scop artistic
 Ex pe-”un picior de plai ”

Sensul cuvintelor în context


 Regionalisme= cuvinte utilizate în
diferite regiuni ale țării.
 Ex perje , cucuruz, tină, ai…
 Arhaisme=cuvinte vechi care au ieșit din
uz.
 Ex spătar ,paharnic, vornic….