Sunteți pe pagina 1din 7

..

Portofoliu la religie
Vasilica Andrada-Denisa
Viața omului și asemănarea cu
Dumnezeu

Viața omului pe pământ  Este darul lui Dumnezeu,Care l-


a creat pe om după chipul Său;
 Se caracterizează prin
rațiune,voință,simțire,folosite
în deplină libertate.
Viața veșnică  Înseamnă dobândirea
asemănării cu Dumnezeu,a
sfințeniei sau a mântuirii;
 Se câștigă din timpul vieții
pământești,prin har,credință și
fapte bune.
Nevoia de împlinire  Este idealul tuturor
oamenilor,urmărit pe plan
material,profesional,spiritual;
 Pentru creștini,înseamnă
comuniunea cu
Dumnezeu,desăvârșirea.

Creșterea spirituală  Se realizează prin harul primit


la sfintele slujbe și prin effort
personal;
 Are la bază iubirea,cea mai
mare dintre virtuți.
Lucrarea Duhului Sfânt ăn
lume

 Este de aceeași ființă cu Tatăl și cu


Duhul Sfânt,Persoană a Fiul;
Sfintei Treimi  Lucrează împreună cu celelalte
Persoane ale Sfintei Treimi.
 Participă la crearea lumii și la
Duhul Sfânt,Dătător de sfințirea el prin har;
viață și Sfinților  Se manifestă prin teofanii,inspirația
profeților și revărsarea harului
asupra lumii.
 Este invocat și slăvit de Biserică la
Duhul Sfânt,Împărat începutul oricărei rugăciuni sau
ceresc slujbe;
 Locuiește în inimile oameniilor,pe
care îi curățește și îi mântuiește.
Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime

Pogorârea Nașterea Propovăduirea Alegerea


Sfinților Apostoli episcopilor și a
Sfântului Duh Bisericii preoțiilor
La 50 de zile La Cincizecime, Prin viu Urmași ai
Înălțare; în urma predicii grai:predici,rugăciuni,slujbe; apostolilor;
Sfântului Petru; Prin transmiterea
Peste apostoli,sub Prin scrierea epistolelor; harului;
forma limbilor de Prin botezarea Pentru
foc. celor trei mii de Prin minuni. conducerea și
credincioși; slujirea
comunității.
Sfintele Taine în viața creștinilor

Harul Duhului Sfânt Darul lui Dumnezeu în scopul sfințirii


vieții
Oferă credinciosului harul
Sfintele Taine necesar pentru:
Dobândirea calității de membru al
Botezul Bisericii creștine
Creșterea duhovnicească în noua
Mirungerea viață de creștin
Unirea cu Hristos,spre viață de veci
Împărtășania
Iertarea păcatelor
Spovedania
Întemeierea familiei creștine
Cununia
Sfințirea slujitorilor Bisericii
Preoția
Vindecarea sufletească și trupească
Maslul
Darurile Duhului Sfânt

Darurile de la Dumnezeu
 Sunt:viața,libertatea,darurile Duhului Sfânt;
 Îl responsabilizează pe om în raport cu sine și cu semenii;
 Rodesc în om virtuți și fapte bune.

Pilda Talanților
 Vorbește despre aptitudinile oferite de Dumnezeu fiecărui om;
 Îndeamnă la întrebuințarea acestor daruri spre folosul personal
și al societății.

Sfinții-modele de cultivare a darurilor


 Și-au înmulțit talanții cu responsabilitate;
 Sunt pilde pentru creștinii de astăzi.

S-ar putea să vă placă și