Sunteți pe pagina 1din 26

Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce preaînțelepți pe

pescari ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și printr-înșii lumea ai vânat,


Iubitorule de oameni, mărire ție.
SFINTELE TAINE ÎN VIAŢA
CREŞTINILOR
Sfintele Taine sunt lucrări văzute ale
Bisericii, prin care credincioșii primesc
harul nevăzut al Duhului Sfânt.
Credincioșii ajung la asemănarea cu
Dumnezeu nevoindu-se pe scara cu
cele trei trepte: fapte bune, credință
și har.
HARUL DIVIN ESTE NECESAR
PENTRU MÂNTUIRE.

PRIN HAR SUNTEŢI MÂNTUIŢI! (Efeseni


cap. 2, 5)
Întemeietorul Sfintelor Taine este
Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul
lui Dumnezeu.
Locul săvârșirii Sfintelor Taine
este Biserica.
Sfintele Taine sunt în număr de șapte:
1.Taina Botezului (Matei cap. 28, 19);
2.Taina Mirungerii (Luca cap. 24, 49);
3.Taina Sfintei Împărtășanii (Matei cap. 26, 26-28);
4.Taina Spovedaniei (Ioan cap. 20, 21-23);
5.Taina Cununiei (Ioan cap. 2, 1-11) ;
6.Taina Preoției (Ioan cap. 20, 21-23);
7.Taina Sfântului Maslu (Iacov cap. 5, 14-15).
Botezul, Mirungerea și Sfânta
Împărtășanie sunt numite și
Tainele inițierii, ale intrării în
Biserică și creșterii în Hristos.
Sfinte Taine care se primesc o dată
în viață:
- Botezul;
- Mirungerea;
- Cununia;
- Preoția.
Sfinte Taine care se primesc de mai
multe ori în viață:
- Împărtășania;
- Spovedania;
- Maslul.
Botezul este Sfânta Taină prin care omului, prin
întreita afundare în apa sfințită, în numele Sfintei
Treimi, i se iartă păcatul strămoșesc și păcatele
personale. I se dăruiește capacitatea de a duce nu
doar o viață trupească, ci și una duhovnicească.
Mirungerea este Sfânta Taină prin care
credinciosul botezat primește harul întăririi și
creșterii în viața spirituală, prin ungerea cu
Sfântul Mir, preotul rostind cuvintele:
Pecetea darului Sfântului Duh.
Amin.
Sfânta Împărtășanie, numită și Sfânta
Euharistie, este Taina prin care
credincioșii se împărtășesc cu Trupul și
Sângele Mântuitorului, spre iertarea
păcatelor și spre viața de veci.
Spovedania sau Mărturisirea este Sfânta Taină
prin care credinciosul, mărturisindu-și păcatele
în fața preotului duhovnic, primește, prin
puterea Duhului Sfânt, iertarea păcatelor
mărturisite.
Cununia este Sfânta Taină prin care un
bărbat și o femeie primesc, prin
rugăciunile preotului, binecuvântarea de a
întemeia o familie creștină și harul divin
care sfințește legătura dintre ei.
Preoția este Sfânta Taină prin care cei
chemați de Dumnezeu și anume pregătiți
pentru a sluji Bisericii Sale, primesc, prin
punerea mâinilor și prin rugăciunile
episcopului, harul divin pentru a-i
învăţa adevărul dumnezeiesc, a-i sfinți și
a-i călăuzi spre mântuire pe creștini.
Maslul este Sfânta Taină prin care credinciosul
primește harul vindecării trupești și sufletești, iertare
și înnoire, prin ungere cu untdelemn sfințit și prin
rugăciunile preoților.
Inimă curată zideşte întru mine,
Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru
cele dinlăuntru ale mele.
Psalmul 50, 11

S-ar putea să vă placă și