Sunteți pe pagina 1din 5

Ce este Biserica si cine a ntemeiat-o?

Biserica este asez mntul sfnt ntemeiat de Domnul nostru Iisus Hristos, prin ntruparea, moartea si nvierea S , si apoi des vrsit prin pogorrea Duhului Sfnt si prin propov duirea si jertfa Sfintilor Apostoli si a urmasilor lor - martiri, episcopi, preoti, diaconi si toti sfintii. Biserica este deci obstea tuturor crestinilor care cred n Hristos, care m rturisesc aceeasi dreapt credint n Tat l, Fiul si Duhul Sfnt si care ascult de slujitorii sfintiti rnduiti de Sfintii Apostoli si de urmasii lor. Cu ce scop a ntemeiat Hristos Biserica Sa? Iat cu ce scop a ntemeiat Mntuitorul Hristos Sfnta Biserica: y S m rturiseasc si s apere dreapta credinta pe p mnt, pe care a descoperit-o Dumnezeu n Sfnta Scriptura si prin Sfnta Traditie; S adune si s uneasc sub acoper mntul ei, ca o mama, toate neamurile care cred n Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu; S nvete, s conduc si s sfinteasca lumea prin Sfnta Evanghelie si harul Duhului Sfnt dat Apostolilor si p storilor Bisericii rnduiti de ei; S mentin pe p mnt pn la sfrsitul veacurilor Sfnta Liturghie si toate sfintele slujbe de laud , de multumire si de cerere, spre slava Preasfintei Treimi; S mntuiasc toata lumea prin dreapta credint n Dumnezeu, prin harul Duhului Sfnt, pe care l primim la Biseric prin Sfintele Taine si prin lucrarea faptelor bune. mai stim despre Sfnta Biserica?

y y

Ce trebuie s

Sfntul Apostol Pavel ne nvat c Hristos este Cap al Bisericii, iar Biserica ntemeiat de El este trupul lui Hristos (Efeseni 1, 22-23). n alt loc, Biserica este numit "mireasa lui Hristos" (II Corinteni 11, 2), "stlpul si temelia adev rului" (I Timotei 3, 15) sau "trupul tainic al Domnului". Sfintii P rinti, inspirati de Duhul Sfnt, ne nvat c mirele si mireasa, despre care se vorbeste n Cntarea Cnt rilor, sunt Hristos si Biserica. Si precum capul are un singur trup si mirele o singur mireas , asa si Hristos are un singur trup si o singur mireas - Biserica - numita si "mama noastr cea de obste", care ne-a n scut pe toti prin baia Sfntului Botez si prin celelalte Sfinte Taine. De aceea si Sfntul Ciprian spune: "Cine nu are Biserica de mam , nu poate avea pe Dumnezeu de Tat ". Deci, chiar daca oamenii st pniti de mndrie si de neascultare, s-au dezbinat ntre ei si s-au dep rtat mai mult sau mai putin de adev rata Biseric ntemeiat de Hristos si de Sfintii Apostoli, formnd mai multe "biserici", confesiuni, culte si grup ri crestine sectare, schismatice si anarhice, nu trebuie s credem c Biserica cea una s-a rupt n mai multe biserici. Biserica ntemeiat de Hristos este dumnezeiasc , este una, c ci unul este si Hristos ntemeietorul ei, si este vesnic . "Este un trup si un Duh", o Evanghelie si o Biseric ; "un Domn si o credint , un Botez, un Dumnezeu si Tat l tuturor, care este peste toate si prin toate si ntru toti" (Efeseni 4, 4-6) Este mntuire n afara Bisericii? Nu. n afara Bisericii ntemeiate de Hristos nu este mntuire, pentru c nu este episcop, nici preotie, nici Sfintele Taine prin care primim harul mntuirii. Adev rul, care este Hristos, Crucea, Sfnta Evanghelie, harul mntuirii si urmasii Sfintilor Apostoli, adic episcopii si preotii, se afla numai n Biserica. Aici este Duhul Sfnt, Botezul, Sfnta Impartasanie, Preotia, Sfnta Liturghie, bucuria vietii si mntuirea. Aici se afla sfintii toti impreuna cu

Maica Domnului si insusi tronul nev zut al Prea Sfintei Treimi. Cei care au iesit din snul Bisericii si s-au lep dat de Tainele ei, de p storii ei randuiti de Apostoli, de Cruce, de sfinti, de Sfnta Liturghie si de toate darurile Duhului Sfnt ce izvor sc din Biserica, aceia s-au lep dat de harul mntuirii, c ci au iesit din corabia Bisericii si din staulul oilor lui Hristos, Mntuitorul si Pastorul nostru Cel bun. Ei se pot mntui numai daca se caiesc si revin n snul Bisericii. Domnul nostru Iisus Hristos zice: "Pe aceasta piatra (a dreptei credinte) voi zidi Biserica Mea si portile iadului nu o vor birui" (Matei 16, 18). Portile iadului sunt sectele crestine de tot felul care lovesc n unitatea si temelia Bisericii, dar nu o vor putea birui, c ci la crma ei este Insusi Hristos Mntuitorul lumii. De ce credem n Biserica? Pentru ca ea ne uneste cu Dumnezeu si pentru ca n ea se afla nencetat Hristos, Mntuitorul nostru si Sfntul Duh. De aceea Biserica nu greseste niciodat , fiind "stlpul si temelia adev rului" (I Tim 3, 15). Credem n Biserica lui Hristos, c ci numai n ea ne putem boteza, poc i si impartasi cu Sfintele Taine. Numai n ea ne putem mntui. Nu este mntuire afara de Biserica, spune Sfntul Ciprian, pentru ca numai Biserica, numita trupul tainic al lui Hristos, p streaz toate darurile mntuirii. Care este Biserica cea adev rat ? Biserica cea adev rat este Biserica Ortodox , pentru ca ea singura are dreapta credinta n Dumnezeu. Insusi cuvntul "ortodoxie", n limba greaca, nseamn dreapta credinta. Ea singura p streaz neschimbate, f r lipsuri si ad ugiri, nvatatura si rnduielile Domnului nostru Iisus Hristos, asa cum le-au propov duit Sfintii Apostoli si cum le-au explicat si fixat n Simbolul de Credinta Sfintii Parinti la Sinoadele ecumenice si locale din primele secole crestine, cnd toata crestinatatea era una si nedespartita. De aceea numai n Biserica Ortodoxa se g sesc mijloacele sigure de mntuire. Prin ce se dovedeste concret ca Biserica Ortodoxa este cea adev rata? y Numai Biserica Ortodoxa p streaz nvatatura de credinta adev rat , ntreag si neschimbata, primita de la Sfintii Apostoli, cuprinsa n Crez sau Simbolul de Credinta, asa cum l-au stabilit Sfintii Parinti n primele doua Sinoade ecumenice din anii 325 si 381 de la Niceea si Constantinopol, la care a luat parte si Biserica de Apus (Catolica). Mai trziu, Biserica de Apus a modificat Crezul credintei (ad ugnd termenul "filioque") si s-a ndep rtat de la Traditia comuna a Sfintilor Parinti, att n ce priveste viata sacramentala, cat si forma de conducere a Bisericii (Reforma protestanta si dogmele papale romano-catolice); Slujbele n Biserica Ortodoxa sunt si ele recunoscute de toata lumea crestina ca fiind cele mai mistice si mai conforme cu Traditia Bisericii nedespartite din primul mileniu. Asceza si postul nu au fost schimbate n Ortodoxie, asa cum s-a ntmplat n Bisericile catolice si protestante.

Ce m rturisim n Simbolul de Credinta despre Biserica? n articolul IX m rturisim ca noi, crestinii, credem "Si ntr-una sfnta, soborniceascsa si apostoleasca Biserica". O numim "una", pentru ca unul este Hristos Capul si ntemeietorul ei si nimeni nu poate s pun alta temelie Bisericii Sale, nici oamenii, nici ngerii. O numim "sfnta", pentru ca Biserica este Trupul lui Hristos Care a iubit Biserica si S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinteasca, curatind-o prin baia apei prin cuvnt ... ca s fie sfnta si f r prihana (Efeseni 5, 23 - 27). Biserica lui Hristos este sfnta si pentru ca n ea se afla harul Duhului Sfnt, Sfnta Evanghelie, Crucea, icoanele, sfintele moaste, Sfntul si Marele Mir, prin care se pecetluieste cel botezat cu pecetea harului Duhului Sfnt, precum si Sfnta

Impartasanie. Biserica lui Hristos este sfnta si pentru ca aici se savarseste zilnic Sfnta Liturghie, se hirotonesc preotii, se impartasesc credinciosii, se boteaz copiii si aici oamenii lauda nencetat pe Dumnezeu mpreun cu Sfintii ngeri. n Biserica se afla toate harurile mntuirii oamenilor. Biserica este numita "soborniceasca", adic universala, chemata s cuprind toata lumea. Mntuitorul a poruncit Apostolilor: Mergnd, invatati toate neamurile...(Matei 28, 19). Biserica este soborniceasca pentru ca are plin tatea Adev rului si a darurilor mntuitoare ale lui Hristos. Biserica se numeste si "apostolica", pentru ca a fost organizata si r spndit n lume de Sfintii Apostoli, a c ror nvatatura neschimbata numai ortodocsii o p streaz pn ast zi. Care sunt membrii Bisericii lui Hristos? Toti oamenii care sunt botezati n numele Prea Sfintei Treimi si p streaz neschimbata credinta ortodoxa apostolica, att drepti, cat si pacatosi, sunt membri ai Bisericii lui Hristos. "C ci nu este om f r de p cat, iar Hristos Si-a dat viata pentru toti, ca n-au trebuinta cei sanatosi de doctor, ci cei bolnavi" (Matei, 9, 12). Numai cei ce se leap d de Dumnezeu ateii, ereticii, sectantii, schismaticii si sinucigasii care s-au rupt de Biserica - nu pot fi membri ai Bisericii lui Hristos si nu ne putem ruga niciodat pentru ei, att cat sunt n viata, cat si dup moarte. Numai daca se poc iesc sunt iertati si mntuiti. Insa Biserica lui Hristos are doua feluri de membri: ceresti si p mntesti. Sfintii si ngerii sunt membri ai Bisericii biruitoare din cer, c ci au biruit pe diavolul si se afla inaintea Prea Sfintei Treimi. Iar membrii Bisericii lupt toare de pe p mnt sunt credinciosii dreptm ritori care se lupta cu ispitele, cu patimile si cu diavolii pentru a dovedi viata vesnica. Cele doua biserici formeaz una n Hristos, ca si membrii ei care impreuna preamaresc pe Dumnezeu. Crestinii lauda pe sfinti si pe ngeri, iar cei din cer se roag pentru mntuirea celor ce se lupta pe p mnt. Iat ce mare este taina Bisericii crestine! Prototipul sau modelul vesnic al Bisericii lui Hristos este unitatea de nep truns a Prea Sfintei Treimi. C ci unde este Dumnezeu, acolo este Biserica, acolo este unitatea sfintilor, cu a ngerilor si a crestinilor. Acolo este harul Duhului Sfnt si vesnica fericire. Cine conduce Biserica? Biserica este condusa nev zut de Insusi ntemeietorul ei, Domnul nostru Iisus Hristos, care este "Capul Bisericii", prin harul Duhului Sfnt care lucreaz n Biserica. n chip v zut, Biserica este condusa de ierarhia bisericeasca, formata din cele trei trepte - diaconi, preoti si episcopi -, care si-au p strat succesiunea apostolica de la ntemeierea Bisericii, fiind hirotoniti de Apostoli prin punerea minilor pe capul lor. Ierarhia bisericeasca isi are originea n Insusi Marele Arhiereu Iisus Hristos, Care a sfintit pe Apostoli la Cincizecime, prin trimiterea Duhului Sfnt peste ei n chip de limbi de foc (Fapte 2, 1 - 4). Ce trebuie s mai stim despre ierarhia bisericeasca?

Diaconii, care formeaz prima treapta ierarhica n Biserica, sunt hirotoniti de episcopii alesi canonic n fiecare eparhie. Ei singuri nu pot sluji Sfnta Liturghie si nu pot savarsi nici o slujba bisericeasca f r preoti si episcopi. Ei ii ajuta numai la sfintele slujbe. Preotii, a doua treapta a ierarhie bisericesti, sunt hirotoniti de episcopi pentru o anumita biserica sau parohie. Preotii hirotoniti canonic pot savarsi orice sfinte slujbe n parohia rnduit de episcopul locului, afara de hirotonie si de sfintiri de biserici. Ei pot spovedi si dezlega p catele credinciosilor numai cu binecuvntarea episcopului, daca au fost hirotoniti si hirotesiti canonic duhovnici. Episcopii, cea mai nalt treapt a ierarhiei bisericesti, sunt hirotoniti de cate trei episcopi, dup ce mai nti au fost alesi si cercetati canonic de toti episcopii care formeaz membrii Sfntului Sinod al fiec rei Biserici Ortodoxe locale. Episcopii au ranguri diferite: arhiepiscopi, mitropoliti si patriarhi n fiecare tara ortodoxa, dup practica si dreptul canonic ortodox. n unele tari crestine se afla diaconi, preoti si chiar

episcopi hirotoniti necanonic de episcopi caterisiti si schismatici. Ei nu pot savarsi n Bisericile Ortodoxe canonice nici un fel de slujbe, pentru ca nu li se recunoaste valabila hirotonia. La fel sunt opriti de cele sfinte, adic de s vrsirea sfintelor slujbe, toti preotii caterisiti, c rora li s-a luat harul pentru grave abateri de la disciplina Bisericii. Caterisirea se face de c tre episcopul locului, cu aprobarea Sfntului Sinod. Ea poate fi temporara sau pe viata si poate fi ridicata numai de episcopul respectiv si Sfntul Sinod. Orice slujbe si servicii religioase savarsite de slujitori necanonici, schismatici sau caterisiti nu sunt valide, adic nu au nici o valoare, ca si cum ar fi fost f cute de oameni laici nehirotoniti. Care este autoritatea suprem a Bisericii Ortodoxe? Autoritatea suprem a fiec rei Biserici Ortodoxe nationale este Sfntul Sinod local respectiv, adic adunarea tuturor episcopilor ortodocsi din fiecare tara. Iar autoritatea suprema a intregii Biserici Ortodoxe este Sinodul ecumenic format din episcopii tuturor Bisericilor Ortodoxe. Sinodul ecumenic, adica universal, ca si cel local, adic national, conduce Biserica lui Hristos sub c l uzirea Duhului Sfnt. Hot rrile Sfntului Sinod trebuie respectate de c tre toti membrii Bisericii ortodoxe respective: cler si popor. Ce trebuie s stim despre episcop?

Episcopul hirotonit canonic reprezint pe Hristos, iar preotii slujitori reprezint pe Sfintii Apostoli. De aceea Sfintii Parinti ne invata s ascultam de episcop ca de Insusi Iisus Hristos, iar de preoti s ascultam ca de Apostoli. (Sf. Ignatie al Antiohiei, n special). Episcopul este autoritatea suprema n eparhia s si nu poate fi Biserica, nici preotie, nici mntuire f r episcopi. Harul Duhului Sfnt primit de episcopi la hirotonie este dat prin succesiune direct de la Sfintii Apostoli si se transmite prin hirotonie la toti preotii prin punerea minilor pe capul lor. Insa cei hirotoniti de episcopi caterisiti nu pot fi preoti, c ci harul Duhului Sfnt nu vine peste ei, neavnd succesiune apostolica sau comuniune deplina cu Biserica. Care sunt atributiile principale ale episcopului? Episcopul marturiseste si ap r pn la jertfa dreapta credinta n eparhia s , prin cuvnt si fapta; conduce pe calea mntuirii turma incredintata lui, formata din preoti, c lug ri si credinciosi; hirotoneste preoti si diaconi care sunt vrednici s slujeasc lui Hristos; sfinteste biserici noi sau biserici care au suferit reparatii mari; hirotoneste duhovnici si le da voie s spovedeasc pe credinciosi; numeste preoti la parohii si ii transfera, dup nevoie, de la o parohie la alta; distribuie Sfntul si Marele Mir la preoti, f r de care nu se poate face botezul ortodox; face vizite canonice duhovnicesti prin parohii si m n stiri si da slujitorilor bisericesti sfaturi si ndrum ri pastorale; canoniseste pe preotii vinovati, iar pe cei ce au savarsit grave abateri canonice de la morala Bisericii ii suspenda temporar sau pe viata, oprindu-i de la savarsirea celor sfinte; aproba si binecuvnteaz zidirea de biserici noi; aproba tineri candidati pentru seminarii si facultati de teologie; face cercetare canonica a noilor candidati la preotie; aproba infiintarea de noi m n stiri; judeca, personal sau prin delegatii s i, orice neintelegeri si abateri din eparhia s ; supravegheaz activitatea misionara a preotilor, p streaz unitatea dreptei credinte n eparhie si numeste protopopi si preoti misionari n vederea combaterii prozelitismului sectar. Ce alte ndatoriri are episcopul, mai ales ast zi? y S respecte canoanele Bisericii Ortodoxe si hot rrile Sfntului Sinod, al c rui membru este, n eparhia pe care o conduce; S fie pentru toti fiii s i sufletesti din eparhie - clerici, monahi si credinciosi - un adev rat parinte, model viu de viata duhovniceasca exemplara, profund cunosc tor

al Teologiei Ortodoxe, un ap r tor devotat al dreptei credinte n fata ateismului si prozelitismului sectar; y S promoveze n scolile teologice eparhiale numai tineri cu viata duhovniceasca aleasa, proveniti din familii ortodoxe evlavioase; S hirotoneasc preoti dintre cei mai buni candidati, f r impedimente canonice si cu viata morala impecabila; S numeasc preoti la sate si orase dintre candidatii cei mai evlaviosi, cu familie exemplara, care locuiesc permanent n parohie, tinandu-se seama neap rat att de recomandarea duhovnicului lor, cat si de opinia credinciosilor din enoria respectiva; S fac vizite canonice n eparhie cat mai des posibil si s consulte credinciosii daca sunt multumiti de preotii lor; S fac slujbe arhieresti misionare n parohii, prin sate si orase, si s nt reasc pe credinciosi n dreapta credinta prin carti ortodoxe si prin predici de suflet; S aib consilieri buni si s supravegheze prin ei cum isi administreaz fiecare preot enoriasii, biserica, averea ei, cimitirul si, mai ales, daca savarseste sfintele slujbe n tinuta duhovniceasca, cum se cuvine unui adev rat pastor de suflete; S organizeze n fiecare parohie de sat si oras ore de catehizare obligatorii n scoli si biserici, cu copiii mici, cu elevii de scoala, cu tinerii si studentii, cu credinciosii de toate vrstele, cum se procedeaz si n alte tari; S aib fiecare eparhie o tipografie pentru icoane si carti bisericesti ortodoxe, care s fie difuzate n toate parohiile eparhiale, pentru catehizarea credinciosilor si combaterea nvataturii sectare; S dispun organizarea de biblioteci ortodoxe n fiecare parohie, ca s stea la dispozitia credinciosilor respectivi; S dispun ca fiecare preot s organizeze pelerinaje locale n tara, la sfintele moaste, la m n stiri si duhovnici iscusiti, pentru formare duhovniceasca si nt rirea unitatii credinciosilor nostri; S dispun organizarea de mici asezaminte de binefacere prin orase si sate, conduse de preoti cu vocatie, pentru ajutorarea copiilor orfani, a v duvelor, a b trnilor, a celor bolnavi si f r nici un ajutor, cum exista n toate tarile crestine; S dispun organizarea n parohii de comitete misionare bine formate cu credinciosi dintre cei mai buni, cunosc tori ai Sfintei Scripturi si ai nvataturii ortodoxe, pentru a ajuta pe preot la combaterea oricarui fel de prozelitism sectar; S dispun organizarea de coruri bisericesti n fiecare parohie, slujbe speciale festive cu toti credinciosii, serb ri ortodoxe cu enoriasii, vizite fratesti n parohiile vecine, mai ales la hramuri si la sfintiri de biserici, pentru nt rirea unitatii credinciosilor nostri si a iubirii crestine; n cazuri grave de abateri canonice si de disciplina, episcopul eparhiot s ia imediat masuri de ndreptare a preotului, pn la suspendarea temporara, transferare si chiar caterisire, stiut fiind ca un preot bun poate salva o parohie, iar cel nevrednic o poate distruge moral

y y

y y

y y