Sunteți pe pagina 1din 3

Douăzeci și opt aprilie

Subiectul lecției: Funcțile sintactice ale adjectivului.


Structura adjectivului (formate cu sufix/ prefix)
Substantivele provenite din adjecive

Funcțile sintactice ale adjectivului.

1. Pisica harnică prinde șoareci. –care? (funcția sintactică de


atribut)

2. Pisica este harnică. - (funcția sintactică de nume predicativ )

Predicatul nominale este foramat din verbul copulativ ,, a fi” +


un nume predicativ (substantiv, adjectivul, numeralul,
pronume) Cum este? Ce este? Câți sunt?
1. Blândele mame își sărută copiii. (funcția sintactică de atribut)
care?

2. Mamele sunt blânde. (funcția sintactică de nume predicativ )

Structura adjectivului (formate cu sufix/ prefix)


1. Ce sunt sufixele?
2. Ce sunt prefixele?

Arătați cum sunt formate următoarele adjective:

bărbătesc

cărămiziu

lemnos

fumuriu
domnesc

pământiu

Arătați cum sunt formate următoarele adjective:

neatent

neașteptat

nedrept

nesigur

Formați cu ajutorul prefixului în- adjective de la cuvintele:


nou - înnoit
nor – înnorat
negru – înnegrit
nod – înnodat
nămol – înnămolit

Substantivele provenite din adjecive


 Leneșul mai mult aleargă, scumpul mai mult păgubește.
 Un bolnav s-a însănătoșit.

Adjectivele devin substantive ATUNCI CÂNÂD SUNT


ARTICULATE CU ARTICOL HOTĂRÂT ȘI NEHOTĂRÂT.
Temă pentru acasă
Ex. 8, 9, 10,12 pag.169