Sunteți pe pagina 1din 77

MODIFICARI

RADIOLOGICE

ELEMENTARE
MODIFICARI RADIOLOGICE

ELEMENTARE
 modificări radiologice funcţionale

 modificări radiologice morfologice

 sunt în interrelaţie – de obicei cele morfologice le


determină pe cele funcţionale
MODIFICARI RADIOLOGICE
ELEMENTARE FUNCTIONALE
 modificări de tonus
 modificări ale peristalticii
 modificări ale secreţiei
 modificări de tranzit
-modificări de umplere
-modificări de evacuare
MODIFICARI RADIOLOGICE

DE TONUS
 disfuncţii ale tunicii musculare
 cauze - generale
- locale
 tipuri de modificări:
-hipertonia
-hipotonia
-atonia
-spasm
MODIFICARI RADIOLOGICE
DE TONUS

 ESOFAG
- achalazia
- sclerodermia
- spasmul esofagian difuz
- esofagita
MODIFICARI RADIOLOGICE
DE TONUS
 STOMAC

- dilataţia acută gastrică


- patologie neuro-musculară
- stenoza pilorică
- gastritele
- ulcerul gastric şi duodenal
- patologie biliară
MODIFICARI RADIOLOGICE
DE TONUS
 INTESTIN SUBTIRE
- enterite infecţioase nespecifice
- enterita TBC
- boala Crohn
- patologie neuro-musculară
- enteropatia glutenică
- ileus
MODIFICARI RADIOLOGICE
DE TONUS
 INTESTIN GROS
- colite nespecifice
- RCUH
- boala Crohn
- pancolita TBC
- patologie neuro-musculară
MODIFICARI RADIOLOGICE

ALE PERISTALTICII
 undele peristaltice se caracterizează prin:
-amplitudine
-frecvenţă
-viteza de propagare
 tipuri de modificări:
-hiperkinezia
-hipokinezia
-akinezia
MODIFICARI RADIOLOGICE
ALE SECRETIEI
 secreţia depinde de:
-factori generali
-factori locali
-momentul examinării
 tipuri de modificări:
-hipersecreţia
-staza
 mucina determină nemiscibilitatea S.C. cu lichidul
de secreţie
MODIFICARI RADIOLOGICE

DE TRANZIT
 timpul de tranzit variază în funcţie de segment
 cauze:
-factori generali
-factori locali
 tulburări de tranzit:
-de umplere – au de cele mai multe ori substrat
morfologic
-de evacuare – accelerat / încetinit
MODIFICARI RADIOLOGICE
MORFOLOGICE
 modificări de poziţie
 modificări de mobilitate
 modificări de dimensiune
 modificări de contur
 modificări de formă
 modificări ale reliefului de mucoasă
MODIFICARI DE POZITIE
 ptoza – deplasare caudală a segmentului; poate fi
parţială(cascadă) sau totală
 ascensiunea – deplasarea cranială a segmentului
 împingerea – procese de vecinătate care deplasează
segmentul în orice direcţie
 tracţiunea – procese fibroase retractile din jurul segmentului
 torsiunea – deplasarea segmentului în jurul axului său
volvulus
 HGTH
MODIFICARI DE MOBILITATE
 se referă la mobilizarea unui organ considerat fix sau la
modificarea indicelui de mobilitate a unui organ considerat
mobil la diverse manevre
 diminuarea mobilităţii
-cauze:
-extrinseci
-intrinseci
 apariţia mobilităţii
-cauze:
-anomalii congenitale de dezvoltare
-intervenţii chirurgicale
MODIFICARI DE
DIMENSIUNE
 substrat fizopatologic:
-modificări morfologice proprii
-procese patologice de vecinătate
-disfuncţii neurovegetative
 creşterea lungimii – dolicosegmente
 reducerea lungimii – brahisegmente
 creşterea calibrului
 reducerea calibrului - stenoze
MODIFICARI DE
DIMENSIUNE
CARACTERELE STENOZELOR BENIGNE
 număr – unice sau multiple
 lungime – de obicei mare
 sunt axiale – afectare circumferenţială a peretelui
 contur – regulat/fin neregulat ulceraţii
 calibru – se reduce progresiv – aspect de pâlnie
 pliuri – modificate dar nu se întrerup la nivelul
stenozei
STENOZE BENIGNE
 ESOFAG
- esofagitele chimice
- achalazia
- membrana esofagiană –sindrom Plummer
Vinson
- esofagita de reflux
- sindrom Barrett
- boli infecţioase şi granulomatoase
- esofagita radică
STENOZE BENIGNE
 STOMAC
- localizată de obicei antral
- gastrita corozivă
- stenoza pilorică
- boala ulceroasă peptică
- amiloidoza
- boala Crohn
- stenoza postiradiere
- procese inflamatorii de vecinătate
STENOZE BENIGNE
 INTESTIN SUBTIRE
- localizare mai frecvent ileală
- enteropatia glutenică
- boala Crohn
- TBC
- enterite nespecifice
- enterita radică
- amiloidoza
STENOZE BENIGNE
 INTESTIN GROS
- RCUH
- boala Crohn
- TBC
- colite nespecifice
- colita radică
MODIFICARI DE
DIMENSIUNE
CARACTERELE STENOZELOR MALIGNE
 număr – unice, rar multiple
 lungime – de obicei scurte
 sunt excentrice/ rar axiale, în tumorile infiltrative
 contur – neregulat
 calibru – se reduce brusc+/- pinteni maligni
 pliuri – şterse, întrerupte
 alte semne de malignitate – semiton, rigiditate
MODIFICARI DE CONTUR
 conturul – reprezintă conturul mucoasei seg-
mentului explorat în repleţie
 indirect oferă informaţii asupra celorlalte stra-
turi ale peretelui segmentului explorat
 informaţii complete asupra mucoasei – obliga-
toriu explorare în dublu contrast
 aspectul conturului depinde şi de dispoziţia
fibrelor din tunica musculară responsabile de
dispoziţia pliurilor de mucoasă
MODIFICARI DE CONTUR
 amprenta
 neregularităţi
 ancoşa
 incizura
 întreruperea de contur
 rigiditatea
 plusuri de umplere(imagini adiţionale)
 minusuri de umplere(lacune)
MODIFICARI DE CONTUR
- amprenta -
 traduce o compresiune
extrinsecă
 afectează o porţiune a
conturului
 nu întrerupe conturul
– îl deplasează
 pliurile nu sunt
întrerupte
MODIFICARI DE
CONTUR
- neregularităţi -
 procese parietale retractile sau tumori
infiltrative
 procese de vecinătate
 afectează doar o porţiune a conturului
 poate asocia mobili-tate şi motilitate
redusă
MODIFICARI DE
CONTUR
- ancoşa -
 denivelări de contur retractile,
rotunjite.
 unice sau multiple
 grade de profunzime diferite
 afectează o porţiune de contur
 trebuie diferenţiate de unda peristaltică
MODIFICARI DE
CONTUR
-întrerupere de contur -
 proces tumoral cu dezvoltare endo-
luminală pe un perete
 asociază întotdeauna imagini lacunare
 asociază modificări de motilitate
MODIFICARI DE
CONTUR
- rigiditatea -
 modificare morfologică cu răsunet
funcţional
 traduce infiltraţia muscularei
 segment de contur rectiliniu, lipsit de
motilitate
 poate determina modificări de formă
MODIFICARI DE CONTUR
-plusuri de umplere -
 proeminenţe opace care determinate de S.C.
care iesă din conturul lumenului, dar în legătură
cu acesta
 tipuri de imagini adiţionale:
-diverticuli
-spiculi
-nişa
MODIFICARI DE CONTUR
-diverticuli -
 mucoasa angajată prin efracţia muscularei
 tipuri:
a.-de pulsiune
-formă rotund-ovalară
-prezintă colet – în el se vizualizează pliuri
-contur regulat
b.-de tracţiune
-formă triunghiulară
-bază largă de implantare
MODIFICARI DE CONTUR
-spiculi -
 defecte ale mucoasei de 1-2mm, triunghiulare
 reprezintă mici ulceraţii determinate de procese
inflamatorii
 se evidenţiază mai ales în strat subţire
 de obicei multipli
 cel mai frecvent întâlniţi în bolile inflamatorii a
colonului ( RCUH, boala Crohn)
MODIFICARI DE CONTUR
-nişa-
 traduc existenţa unei ulceraţii de suprafaţă şi
profunzime variabilă la nivelul peretelui sau
într-o masă tumorală cu dezcoltare endofitică
 nişele pot fi:
-benigne
-maligne
MODIFICARI DE CONTUR
-nişa benignă-
 număr – de obicei unică
 formă – variabilă, mai des triunghiulară
 localizare –cel mai frecvent pe mica curbură verticală gastrică
şi la nivelul bulbului duodenal
 proemină din conturul lumenului
 adâncimea mai mare ca suprafaţa
 versanţii regulaţi, fundusul neregulat/şters
 transparenţă inelară în jur – edem perilezional
 nu întrerupe pliurile – ele converg spre nişă
 în interior nu prezintă pliuri
MODIFICARI DE CONTUR
-nişa benignă-
 ESOFAG
- esofagita de reflux
- sindrom Barrett
- esofagitele infecţioase
- esofagitele corozive
- boala Crohn
- esofagita radică
MODIFICARI DE CONTUR
-nişa benignă-
 STOMAC
- boala ulceroasă
- gastrite
- tumori benigne –leiomioame
- boala Crohn
- gastrita radică
MODIFICARI DE CONTUR
-nişa benignă-
 INTESTIN SUBTIRE
- enterite nespecifice
- boala Crohn
- TBC
- enterita radică
MODIFICARI DE CONTUR
-nişa benignă-
 INTESTIN GROS
- colite nespecifice
- boala Crohn
- TBC
- colita radică
MODIFICARI DE CONTUR
-nişa
număr – de obicei multiple

malignă-
 formă – variabilă
 localizare – cel mai frecvent regiunea antrală, totdeauna într-o
lacună
 încastrată în conturul organului
 adâncimea mai mică ca suprafaţa
 versanţi neregulaţi, fundusul neregulat/şters
 transparenţă inelară la periferie – infiltraţie
 întrerupe pliurile
 asociază alte semne de malignitate – rigiditate, lacună, semiton,
pinten malign
MODIFICARI DE FORMA

 consecinţa modificărilor de dimensiuni şi contur


 determină creşteri sau reduceri segmentare sau
totale a organului cavitar, însoţite de deformare
 asociază şi modificări funcţionale
MODIFICARI DE CONTUR
-lacuna-
 traduce existenţa unei formaţiuni endolumenale
 unică sau multiple
 dezvoltare intralumenală centrală sau excentrică
 dimensiuni variabile
 pot prezenta ulceraţii
MODIFICARI DE CONTUR
-lacuna benignă-
 număr – unică sau multiple
 formă – rotundă/rotund-ovalară
 dimensiuni – variabile
 contur – regulat
 poate prezenta pedicul
 nu întrerupe pliurile
 poate prezenta ulceraţie centrală – inel cu
pecete
MODIFICARI DE CONTUR
-lacuna benignă-
 ESOFAG
- tumori benigne
- varice esofagiene
- esofagita infecţioasă
- corpi străini
- duplicaţia chistică
- hematom intramural
MODIFICARI DE CONTUR
-lacuna benignă-
 STOMAC
- tumori benigne
- varice gastrice
- corpi străini
- bezoar
MODIFICARI DE CONTUR
-lacuna benignă-
 INTESTIN SUBŢIRE
- tumori benigne
- hiperplazia ampulei Vater
- corpi străini
- paraziţi
- endometrioză
- amiloidoză
- boala Crohn
MODIFICARI DE CONTUR
-lacuna benignă-
 INTESTIN GROS
- tumori benigne
- polipoza familială
- corpi străini
- paraziţi
- endometrioză
- amiloidoză
- boala Crohn
- invaginaţia
MODIFICARI DE CONTUR
-lacuna malignă-
 număr – unică, rar multiple
 formă – rotundă/rotund-ovalară, neregulată
 dimensiuni – variabile
 contur – neregulat, parţial şters
 întrerupe pliurile
 poate prezenta ulceraţii
 asociază semne de malignitate
MODIFICARI ALE
RELIEFULUI DE MUCOASA
 înglobează toate alteraţiile de dimensiuni, contururi, orientare
a pliurilor de mucoasă
 traduc afectări ale mucoasei dar şi a straturilor subiacente
 tipuri:
-hipertrofia pliurilor
-atrofia pliurilor
-întreruperea pliurilor
-convergenţa pliurilor
-dezorganizarea pliurilor
-dispariţia pliurilor
MODIFICARI ALE
RELIEFULUI DE MUCOASA
INGROSARI

 ESOFAG
- varice esofagiene gradul I
- limfom
- boala Crohn
MODIFICARI ALE
RELIEFULUI DE MUCOASA
INGROSARI
 STOMAC
- gastrite
- gastrita hipertrofică
- varice gastrice
- limfom
- tumori maligne
MODIFICARI ALE
RELIEFULUI DE MUCOASA
INGROSARI
 INTESTIN SUBTIRE
- amiloidoza
- limfom
- tumori maligne
- boala Crohn
- boala Whipple
- sindrom Zollinger-Ellison

S-ar putea să vă placă și