Sunteți pe pagina 1din 7

Înmulțirea și

împărțirea nr
naturale
Recapitulare finală
1.Află de câte ori este mai mare produsul nr 14 și 3 față de câtul nr
56 și 8.

Rezolvare:
1. 14x3=42(produsul)
2. 56:8=7( câtul )
3. 42:7=6 ( nr)
R: 6
2. Ce nr obțin dacă adaug jumătății nr 46 sfertul nr 52 și intreitul nr 24?

Rezolvare:
1. 46:2=23 ( jumătatea)
2. 52:4= 13( sfertul)
3. 24x3= 72 ( întreitul)
4. 23+13+72= 36+72= 108 ( suma)
R: 108
3. Pentru un restaurant s-au cumpărat 254 kg de cartofi. Câți lei costă
întreaga cantitate, știind că pentru 8 kg s-au plătit 16 lei?

Rezolvare:
1. Cât costă un kg de cartofi?
16:8=2( lei costă 1 kg de cartofi)
2. Cât costă întreaga cantitate?
254x 2= 508 ( lei)
R 508
4. Cinci robinete pot umple cu apă o piscină în 10 ore. În câte ore pot
umple piscina numai 2 robinete?

Rezolvare:
1. În câte ore umple un robinet piscina?
5x10=50 ( ore)
2. În câte ore pot umple piscina cele 2 robinte?
50:2= 25( ore)
R: 25
5. Suma a trei numere este 97. Al doilea număr este cu 12 mai mare
decât al treilea, iar al treilea este o treime din primul nr. Aflați numerele!

Rezolvare:
a+b+c=97
c+12=b
c=a:3 ( al treilea nr este mai mic de 3 ori fata de primul)
C
B 12 97
A
5. Suma a trei numere este 97. Al doilea număr este cu 12 mai mare
decât al treilea, iar al treilea este o treime din primul nr. Aflați numerele!
Rezolvare:
C 17
B 17 12 97
a 17 17 17
1. Eliminăm direfența dintre numere:
97-12=85( suma a 5 segmente egale)
2. Care este al treilea nr? 4. Care este primul nr
85: 5=17( al treilea nr) 17 x3=51(primul nr)
3. Care este al doilea nr?
17+ 12= 29( al doilea nr) Verificăm: 17+29+51= 97