Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Data:19.04.2018
Clasa a III-a
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Crucea
Învăţător: Apostu Ramona Mădălina
Aria curriculară: Educație fizică, sport și sănătate
Disciplina: Joc și mişcare
Unitatea de învăţare: Oameni împreună
Subiect: Jocuri de mişcare pentru timpul liber desfășurate în drumeții, excursii, tabere
Tipul lecţiei: Formarea deprinderilor psiho-motrice

Competenţe specifice:
1.1 . Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere
1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu caracter complex și eforturi diferite

Obiective operaţionale:

 cognitive
O1: să execute exercițiile de încǎlzire în vederea pregǎtirii organismului pentru efort;
O2: să respecte etapele de parcurgere ale unor jocuri conform indicațiilor
-psiho-motorii
- să adopte o poziţie corectă şi comodă a corpului pe parcursul lecției
-afective
Manifestarea interesului pentru activitățile ludice prin antrenarea spiritului competitiv

Resurse: umane – 22 elevi


temporale – 50 de minute
Strategii didactice:
- Metode şi procedee: conversaţia, observarea, explicaţia, demonstraţia, Exerciţiul, jocul
- Mijloace didactice: minge, lingură de lemn, ou
- Forme de organizare: frontal, pe echipe
Forme și tehnici de evaluare: proba practică, aprecierea execuției jocurilor, aplauze

Bibliografie:
1. ***Curriculum Naţional – Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S, 2012
2. *** Învățare și relaxare prin... joc și mișcare, Editura Euristica, București, 2010
3. www.google.ro
Momentele Ob Elemente de conţinut Strategii didactice Evaluare
lecţiei Metode Mijloace Forme de
organizare
1. Momentul 2’ Se organizează colectivul pentru începerea orei de joc și
organizatoric mișcare. conversaţia frontal
Se asigură un climat afectiv pozitiv, favorabil bunei
desfăşurări a activităţii.
2. Încălzirea 10’ Se realizează exerciții de mișcare având în vedere
organismului încǎlzirea fiecărei pǎrți a corpului.
pentru efort Variante de mers: Observarea
− mers normal, vârfuri cu braţele sus, pe călcâie cu directă
O1 mâinile pe șold; conversaţia frontal
Variante de alergare: exercițiul
− alergare uşoară, cu genunchii la piept, cu pendularea
gambelor înapoi;
Deplasare în șir pe mijlocul terenului, cu oprire la
capătul terenului și grupare în formații de lucru.
Formație de lucru alineați :
Complex de exerciții individual:
Ex.1: Stând cu mâinile pe șold
-rotări ale capului spre dreapta și spre stânga
-aplecări ale capului înainte și înapoi
-îndoiri ale capului spre stânga și spre dreapta
O1
Ex.2 Stând depărtat cu brațele sus
explicația Corectarea
-rotări simultan de brațe înainte/înapoi
eventualelor
Ex. 3 Stând frontal greșeli
- mâinile pe șold, pe umăr;
- ridicare pe vârfuri cu brațele sus;
exercițiul
Ex. 4 Stând depărtat cu mâinile pe șold
- îndoiri ale trunchiului spre stânga/spre dreapta;
- îndoirea trunchiului înainte, palmele ating solul;
- extensia trunchiului cu mâinile sus.
3. Repetarea 5’ „Buchețelele”
jocurilor Elevii se deplasează liber (mergând, alergând) în spațiul
învățate de joc. Ei reprezintă florile din care trebuie formate
buchetele. La pronunțarea de către învățător a unei cifre conversația Aprecierea
aceștia se grupează în numărul corespunzător, în jocul frontal corectitudinii
buchete (ținându-se de mâini; cuprinzându-se pe după execuţiei
umeri sau pe după mijloc). Copiii rămași în afara
buchetelor vor auzi din partea tuturor colegilor strigarea:
„Te-ai mișcat încet, nu ești în buchet!” Apoi jocul se
reia prin desfacerea buchetelor.
4. Anunţarea 2’ Elevii vor fi informaţi că în cadrul orei de Joc și mișcare
temei şi vor învăța noi jocuri; până la finalul lecției va trebui să
enunţarea execute corect jocurile, să păstreze pe tot parcursul orei conversaţia frontal
obiectivelor poziţia corectă a corpului, să respecte etapele jocului și
să colaboreze frumos unii cu alții.
Totodată va trebui ca toți elevii să manifeste spirit
competitiv, fair-play și să respecte regulile.
5. Dirijarea 15’ “Mingea prin tunel”
jocului nou Se constituie trei echipe egale numeric, dispuse în șiruri
înapoia unei linii. La distanță de 1 metru de această linie demonstraţia Observarea
se trasează o linie paralelă, în spatele căreia fiecare directă
echipă își trimite un reprezentant care primește o minge. conversaţia minge frontal
O2 La semnal, copilul de la linia de pasare, lansează
mingea, rostogolind-o pe sol (podea) prin tunelul format
de picioarele depărtate ale coechipierilor. Ultimul elev jocul pe echipe Aprecierea
din echipă prinde mingea, aleargă cu ea la linia de corectitudinii
lansare, timp în care fostul lansator se postează în exersării
depărtat în fața echipei, ceilalți copii făcând un pas
înapoi. Câștigă echipa care revine prima în formația
inițială.
Se va realiza întâi joc de probă.
„Pescarul cu plasă”
Pe o suprafață delimitată care reprezintă „lacul”, elevii
deveniți „peștișori” înoată (aleargă) liber. Un copil Aprecieri
desemnat de învățătoare primește rolul de „pescar”, care verbale
O2 aleargă încercând să prindă (atingă) un „peștișor”. conversația pe echipe
„Peștișorul” prins îl ia de mână pe „pescar” și formează
o „plasă” cu care aleargă să prindă alți „peștișori”. Jocul
continuă până când este prins și ultimul „peștișor”. Dacă jocul
„plasa” se rupe, „peștișorul” prins în momentul acela
este eliberat și plasa se reface. „Peștișorii” nu au voie să
treacă printre brațele „plasei”. Ca recompensă, ultimul
„peștișor” prins, devine „pescar”.
Se va realiza întâi joc de probă.
6. Obținerea Se va organiza jocul “Ștafeta distractivă”
performanței 10’ “Fuga cu oul în lingură” explicația
O2 Jocul se organizează pe două echipe. Fiecare concurent Aplauze
va avea de parcurs un traseu folosind o lingură în care lingură pe echipe
va fi pus un ou. Lingura cu oul se va ține într-o mână. jocul ou
La semnalul conducătorului de joc, concurentul cu o
mână la spate pleacă în mers rapid pe o distanță de 5-10
metri, ocolește un fanion, se reîntoarce și predă ștafeta
(oul) următorului coechipier care va proceda la fel până
când toți membrii echipei termină traseul. Nu se admite
susținerea lingurii sau oului decât cu o mână. demonstrația Aprecieri
Se va realiza întâi un joc de probă. verbale
7. Revenirea Elevii se vor ține de mâini formând un cerc și vor Aprecieri
organismului 4’ interpreta un cântec. (Anexa 1) exerciţiul Anexa 1 frontal verbale
după efort
Se fac aprecieri asupra activității elevilor. Aprecieri
8. Concluzii, 2’ Se face alinierea, salutul şi părăsirea terenului de sport conversaţia frontal globale,
aprecieri în mod disciplinat. individuale
finale și
recomandări