Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

la lecția de educație fizică în clasa a VIII –a, cu efectivul de elevi_______ ( băieți_____, fete____).

Data desfășurării:___________________________ Locul desfășurării: sala de sport.

Subiectul:
1.Combinația de exerciții acrobatice.
2. Sărituri cu sprijin peste capra de gimnastică.
3. Dezvoltarea calităților fizice.
Subcompetențe:Elevul va fi capabil:
-să îndeplinească combinația de exerciții acrobatice cu caracteristici estetice ale mișcărilor;
-să efectuieze sărituri cu coarda de gimnastică;
-să-și mențină la un nivel satisfăcător coordonarea mișcărilor în faza săriturilor cu sprijin;
-să-și dezvolte forța trunchiului;
-să respecte regulile securității în procesul muncii și practicării exercițiilor fizice.
Inventarul și utilajul necesar: saltele, coarde, bănci de gimnastică, trambulină, capră de gimnastică, fluier,
cronometru
Etapele Obiective Conținuturi didactice Dozarea Metodologia Indicații orga-
lecției operaționale de predare- nizatorico-
învățare metodice
-să mențină Aranjarea,raportul,anunțarea 1-2min. Verbală Aspectul
disciplina în subiectului lecției și a exterior al
cadrul lecției obiectivelor. elevilor
-să cunoască Întoarceri.Variații de mers: 2-3min. Frontală La întoarceri
variațiile de obișnuit, pe vîrfuri,pe călcîie ,pe Demonstrare brațele lipite
Etapa mers partea exterioară a tălpii,pe de coapse
pregăti- -să execute partea interioară a tălpii, 1-2min. Frontală Poziția
toare: corect semiașezat, ghemuit.Variații de mîinelor:după
12-14 procedeul de alergări. E.D.F.G cap, pe șolduri,
min. alergare pentru toate grupele de mușchi: pe genunchi
-să 1.Stând depărtat mâinile pe 4ori Demonstrare Tempou
îndeplinească şolduri, rotirea capului spre maxim de
corect stânga (3 ori), apoi spre efectuare a
complexul de dreapta(3ori); Explicare exercițiilor
e.d.f.g. 2.Stând depărtat rotirea braţelor 6 ori Execută
înainte (1-4) ,apoi înapoi (5-8); Repetare concomitent
3. Stând depărtat brațele
înainte,2 forfecări, 2 depărtări 5ori Respectă
lateral; liniștea,ordinea
Explicarea
4. Stând depărtat întoarcera 5 ori Mâinile lacăt la
trunchiului1-2 la dreapta,3-4 la ceafă
stânga; Explicarea
5. Stând depărtat extensia 5 ori Brațele lateral
trunchiului cu arcuire (1-2), Demonstrarea
aplecarea trunchiului înainte;
6.Stând braţele întinse înainte: 15 ori Repetarea Aterizare pe
genuflexiune urmată de săritură vârfurile
cu desprindere; Frontală picioarelor
7.Stând depărtat, braţele pe 5 ori
lângă trunchi;- ridicarea Exercițiul
trunchiului pe vârfuri cu braţele
sus – inspiraţie şi coborârea
braţului pe lângă trunchi,
ghemuire – expiraţie.
Etapa -să înfăptuiască Regruparea dintr-o coloană în 30 sec. Frontală
de bază regruparea just și patru coloane.Luarea distanței.
25min. repede 1. Combinația de exerciții Demonstrarea Repetă
-să săvârșească acrobatice: echilibru pe un picior, 2-3min.
complexul de elementele
rostogolire înainte, rost. Înapoi,
exerciții acrobatice Explicarea învățate succesiv.
stând pe omoplați,stând pe cap și
cu plasticitate
mâini,răsturnare laterală, podul.
-să îndeplinească
sarcinile propuse cu 2. Ridicarea: genunchilor la piept 15 ori Atîrnat cu spatele la
exactitate din atârnat,picioarelor întinse din 10 ori Verbală scară,îndoirea
atârnat . picioarelor cu ducerea
-să execute cu genunchilor la piept și
3. Săritura cu sprijin peste capra 4-5 ori revenire.
precizie săritura cu de gimnastică în lungime cu
sprijin prin toate
Explicarea
picioarele depărtate. Asigurarea de
fazele.
Joc dinamic: Explicarea către colegi.
-să respecte cu ”Transportul pe punte”(elevii sunt
strictețe regulile 3-4
împărțiți în două echipe, în fața lor este
competiționale așezată câte o bancă de gimnastică, la capăt min. Elevii sunt
Etapa fiind câte o minge medicinală de 1-2kg, la aranjați în
semnal ia mingea, se urcă pe bancă și coloană.
de merge în echilibru, cu mingea susținută la
Explicarea
înche piept.La capătul băncii, elevul coboară și
Respectarea
aleargă, predând mingea următorului regulilor jocului.
iere Demonstrarea
jucător).
6min.
Exerciții de relaxare în mers.
1min.
Bilanțul lecției.Notarea. Tema
Notarea temei de
pentru acasă: combinația de acasă în agendă.
1 min.
exerciții acrobatice,sărituri cu
Verbală
coarda de gimnastică 50 ori.