Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ:
Data:
Clasa: a VII-a
Efectivul: 23

Teme :
1.Gimnastică acrobatică
- consolidarea elementelor acrobatice statice și dinamice însușite
2.Forța
- dezvoltarea forţei generale (Circuit ateliere)

Competente generale:
- dezvoltarea capacității motrice generale a elevilor;
- adaptarea unui comportament adecvat în cadrul relațiilor interpersonlale și de grup.

Competente specifice:
- efectuarea gesturilor motrice cu corectitudine și expresivitate;
- aplicarea regulilor specifice dezvoltării calităților motrice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitive:
O.C.1. –să denumească deprinderile motrice utilizate ;
O.C.2. – să descrie exercițiile din circuit;

Motrice:
O.M.1.– să execute corect deprinderile motrice din gimnastica acrobatică învățate;
O.M.2 – să execute corect exerciţiile pentru dezvoltarea forței generale;

Afective:
O.A.1. – să manifeste interes faţă de activitatea sportivă;
O.A.2. – să dovedească încredere în forţele proprii;

Loc de desfăşurare: sala de sport


Materiale sportive: saltele gimnastică, covoare fitness, 1 cronometru, 1 fluier, bastoane, bănci de
gimnastică
Mijloace/procedee: exercițiul fizic, circuit
Metode: explicația, demonstrația, exersarea, observarea curentă, problematizarea, modelarea, aprecierea
verbală, etc.
Strategii didactice
Veriga Conţinuturi, mijloace, sisteme de acţionare,
Dozare Metode/ Obs.
şi durata exerciţii Forme de lucru Indicaţii metodice
evaluare
V.1. - adunarea; 10’’
Organizarea - alinierea; 10’’ - în linie pe un rând - exersare frontala - să răspundă la
colectivului de - raportul; 15’’ comenzi;
elevi - salutul; 10’’ - să păstreze distanţa
2 min. - controlul ţinutei; 15’’
- controlul stării de sănătate; 20’’
- anunţarea temelor 40’’
V.2 - alergare uşoară; 20m
Pregătirea - alergare cu pendularea gambelor inapoi; 20m - în linie pe un rând - exersarea; - să răspundă la
organismului - mers pe loc cu exercitii de respiratie; 15m - demonstraţia; comenzi;
pentru efort - alergare cu genunchii sus; 20m - observaţia. - să păstreze ritmul de
6 min. - mers pe loc cu exercitii de respiratie; 15m execuţie
- alergare, la un fluier- ghemuire, 20m
la doua fluiere – alergare cu spatele
- mers pe loc cu exerciţii de respirație 15m

V.3. 1. Stând depărtat , mâinile pe şold : s


Influenţarea 1- aplecarea capului înainte - în coloană de - exersarea; - să păstreze locul în
selectivă a 2- arcuire; gimnastică - demonstraţia; formaţie;
aparatului 3-extensia capului - explicaţia; - să execute corect
locomotor 4 - arcuire - aprecierea. exerciţiul;
7 min. 5 - aplecarea capului lateral stânga
6- arcuire
7- aplecarea capului lateral dreapta
8- arcuire ;

2. Stând depărtat , mâinile pe şold :


1-4 : rotiri de cap spre stânga ; - demonstratie
5-8 : rotiri de cap spre dreapta ; insotita de
descriere
3. Stând depărtat , mâinile pe şold : - exersare frontala
1-4 : rotiri de umeri înainte ;
5-8 : rotiri de umeri înapoi ;
- sa execute corect
exercitiul
4. Stând depărtat , braţele pe lângă trunchi : - în coloană de
1-4 : rotiri de braţe simultan înainte ; gimnastică - demonstrație
5-8 : rotiri de braţe simultan înapoi ; însoțită de
1-4 : rotiri de braţe alternativ înainte ; descriere
5-8 : rotiri de braţe alternativ înapoi ; - exersare frontala
5. Stând depărtat , braţele îndoite la nivelul
pieptului :
1-2 : extensie cu arcuire a braţelor îndoite (plan
orizontal) ;
3-4 : extensie cu arcuire a braţelor întinse (plan
orizontal );

6. Stând depărtat braţele îndoite la nivelul - în coloană de - demonstrație


pieptului : gimnastică însoțită de
1-: răsucirea trunchiului spre stânga descriere
2- arcuire ; - exersare frontala
3- răsucirea trunchiului spre dreapta
4- arcuire ;

7 – Stând depărtat, brațele îndoite, palmele


pe șold - în coloană de
1- – îndoire laterală a trunchiului spre stânga gimnastică - exersarea;
2- arcuire - demonstraţia;
3 – îndoire laterală a trunchiului spre dreapta - observaţia;
4- arcuire - aprecierea.
5-– îndoire laterală a trunchiului spre stânga
6- brațul drept coroană deasupra capului,
7-– îndoire laterală a trunchiului spre dreapta - demonstratie
8- bratul stâng coroană insotita de
; descriere - să execute corect
- exersare frontala exercitiul
8. Stând depărtat , braţele pe lîngă trunchi
T1-2 : extensia trunchiului cu ridicare pe vârfuri - în coloana de
şi ducerea braţelor prin înainte sus /arcuire ; gimnastică
T3-4 : îndoirea trunchiului cu ducerea braţelor
la vârful picioarelor /arcuire ;
9. Stând :
1-8. Sarituri cu apropierea si departarea - în coloană de
picioarelor gimnastică
.
V. 4. Tema1.Consolidarea elementelor acrobatice
Învățarea, statice și dinamice însușite
consolidarea, -rostogolire înainte și înapoi din sprijin ghemuit 4x
perfecționarea în sprijin ghemuit, la comandă; 6 grupe a cate 4-5 elevi se execută, în
si evaluarea - rostogolire înapoi din sprijin ghemuit în stând prealabil, 2-3 exerciții
deprinderilor depărtat; 4x - exersarea; speciale pentru
motrice Baieții: Stând pe cap, stând pe mâini cu elan și - demonstraţia; mobilizarea
22 min revenire; stând pe mâini și rostogolire( cu - observaţia; articulațiilor și
ajutor); podul din culcat. - aprecierea musculaturii interesate.
Fetele: Cumpăna pe un picior, podul din stând 2x
cu ajutor; stând pe mâini și lăsare în pod cu se executa pe
ajutor și revenire în stând. echipe/perechi - să realizeze o
Structuri acrobatice: execuție cât mai
Fete- rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit corectă
ridicare în stând, pas înainte și cumpăna pe un
picior(menținut) revenire, podul de sus, revenire
, rostogolire înapoi în stând depărtat, săritură în
stând;
Baieți- stând pe cap, revenire, rostogolire 2x
înainte în așezat depărtat, apoi în stând depărtat,
rostogolire înapoi în stând depărtat, săritură în
stând;
Tema 2. Circuit
Atelierul 1 30sec/30p - demonstrație - să realizeze o
V.5 - Flotări cu sprijin la banca de gimnastică; însoțită de execuţie cât mai
Dezvoltarea (fetele cu sprijinul palmelor pe banca de descriere; corectă
calitatilor gimnastică, baieții cu sprijinul picioarelor pe - exersarea ;
motrice banca de gimnastică) - aprecierea.
8 min Atelierul 2
- Stând lateral față de un obstacol; sărituri cu 30sec/30p
desprindere de pe ambele picioare de pe o
parte pe alta a obstacolului.
Atelierul 3 se executa pe echipe - să realizeze o
- culcat dorsal brațele întinse în 30sec/30p execuţie cât mai
prelungirea corpului un baston de corectă
capete apucat: ridicarea trunchiului și a
picioarelor în acelasi timp (echer)
Atelierul 4
- din culcat dorsal cu mâinile la ceafă, 30sec/30p
picioarele fixate sub prima şipcă a scării fixe:
ridicări ale trunchiului;
Atelierul 5
- așezat, pe antebrațe sprijinit; ridicarea - să realizeze o
picioarelor întinse la 45grade și forfecarea lor în 30sec/30p execuţie cât mai
plan sagital corectă

V.6. - alergare uşoară; 20m


Revenirea - mers cu exerciţii de respiraţie; 15 m - în coloană câte unul; - exersarea - să efectueze corect
organismului - mers cu exerciţii de relaxare. 15 m - demonstraţia exerciţiile de
după efort respiraţie.
3 min.
V.7. - reorganizarea colectivului de elevi;
Concluzii şi - aprecieri pozitive şi negative asupra - în linie câte unul; - conversaţia
aprecieri activităţii desfăşurate;
2 min. - salutul.