Sunteți pe pagina 1din 9

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE


UNIVERSITATEA "OVIDIUS" din Constanta, România
B-dul Mamaia 124, 900527 Constanta
Tel./Fax: 40-241- 606467, 511512, 618372, 0723151222
E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

ORAR
PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU PROFESIA DIDACTICA, NIVEL  II, an univ. 2019-2020
(Februarie-Iunie 2020)

Numele cadrului didactic DISCIPLINA Număr de ore necesar din care: Data desfăşurării Interval oral Locaţia desfăşurării
Total Curs Aplicatii- activităţii activităţii
ore Seminar
5.02.2020 12-17 - 3 ore curs
- 2 ore seminar Punct de întâlnire pentru
Conf. univ. dr. Psihopedagogia 6.02.2020 14-19 - 3 ore curs prima zi:
Giurgiu Laura adolescenţilor, tinerilor şi - 2 ore seminar Str. Universităţii nr. 1,
lauragiurgiu31@yahoo.com adulţilor 42 28 14 7.02.2020 12-17 - 3 ore curs Campus universitar, Corp
- 2 ore seminar A, parter, Sala P 55
11.02.2020 14-19 - 3 ore curs
- 2 ore seminar
13.02.2020 14-19 - 3 ore curs
- 2 ore seminar
14.02.2020 12-17 - 3 ore curs
- 2 ore seminar
2.06.2020 14-18 - 2 ore curs
- 2 ore seminar
4.06.2020 14-18 - 4 ore curs
5.06.2020 14-18 - 4 ore curs
Total 28 ore curs + 14 ore seminar
EXAMEN:
3.02.2020 14-19 - 5 ore curs
Prof. univ. dr. Sociologia educaţiei 42 14 28
Marica Mircea 4.02.2020 14-20 - 6 ore curs Punct de întâlnire pentru
marica.mircea.adrian@gmail.com prima zi:
5.02.2020 17-20 - 3 ore seminar Str. Universităţii nr. 1,
Campus universitar, Corp
6.02.2020 9-12 - 3 ore seminar A, parter, Sala P 55
7.02.2020 8-11 - 3 ore seminar
10.02.2020 14-20 - 6 ore seminar
11.02.2020 8-11 - 3 ore seminar
12.02.2020 14-20 – 6 ore curs
13.02.2020 9-13 - 5 ore seminar
14.02.2020 17-20 – 3 ore seminar
Total 14 ore curs + 28 ore seminar
EXAMEN:
21.04.2020 9-16 - 7 ore curs
Punct de întâlnire pentru
22.04.2020 9-16 - 7 ore curs
prima zi:
Conf. univ.dr. Consiliere şi orientare 23.04.2020 9-16 - 7 ore seminar Str. Universităţii nr. 1,
Moraru Monica 42 14 28 24.04.2020 9-16 - 7 ore seminar Campus universitar, Corp
A, parter, Sala P 55
andrada_mira@yahoo.com 27.04.2020 9-13 - 4 ore seminar
4.05.2020 9-13 - 4 ore seminar
8.05.2020 9-11 - 2 ore seminar
11.05.2019 9-11 - 2 ore seminar

Total 14 ore curs + 28 ore seminar


EXAMEN:

3.02.2020 9-13 - 4 ore curs


Lect. univ. dr. Proiectarea şi 42 28 14 Punct de întâlnire pentru
Tușa Enache managementul 4.02.2020 9-13 - 4 ore curs prima zi:
programelor educaţionale Str. Universităţii nr. 1,
5.02.2020 9-12 - 3 ore curs Campus universitar, Corp
enachetusa@gmail.com 10.02.2020 9-13 - 4 ore curs A, parter, Sala P 55
12.02.2020 8-13 - 5 ore curs
14.02.2020 10-12 - 2 ore curs
17.02.2020 9-15 - 6 ore curs
18.02.2020 14-18 - 4 ore seminar
2.03.2020 14-18 - 4 ore seminar
3.03.2020 15-18 - 3 ore seminar
4.03.2020 15-18 - 3 ore seminar
Total 28 ore curs + 14 ore seminar
EXAMEN:

3.06 10-14 curs


4.06 10-14 curs
Bd Mamaia, nr. 124, Camin
5.06 8-12 curs
Prof..univ.dr. Didactica domeniului şi 42 28 14 12.06 10-14 curs 1, sala C1-2
Daniela Căprioară dezvoltări în didactica 19.06 10-14 curs
specialităţii (învăţământ
liceal, postliceal, 24.06 10-14 curs
ccaprioara@yahoo.fr universitar)/ Didactică 25.06 10-14 curs
matematică
26.06 10-14 seminar
29.06 10-14 seminar
30.06 10-14 seminar

EXAMEN:
8.06 12-17 curs
Conf.univ.dr. Didactica domeniului şi 42 28 14 9.06 12-17 curs Bdul Mamaia nr. 124,
Mihaela Modoran dezvoltări în didactica Camin 1, Mansarda, Sala de
specialităţii (învăţământ 10.06 12-17 curs Muzica
Domeniul: liceal, postliceal, 11.06 12-17 seminar
Muzică universitar)/ Didactică
15.06 15-20 curs
muzică
prof_modoran_mihaela@yahoo.com 16.06 15-20 seminar
17.06 15-19 curs
18.06 15-19 seminar
22.06 15-19 seminar
EXAMEN:
11.02.2020 10-13 - 2 ore curs
- 1 ora seminar
Lect. dr. Popa Laura Didactica domeniului şi 42 28 14 18.02.2020 10-13 - 2 ore curs Punct de întâlnire
dezvoltări în didactica - 1 ora seminar Campus, Corp A, Sala P55
proiectescolare@yahoo.com specialităţii (învăţământ 25.02.2020 10-13 - 2 ore curs parter
liceal, postliceal, - 1 ora seminar Str. Aleea Universităţii
universitar)/ Didactică 3.03.2020 10-13 - 2 ore curs
agricultură, horticultură - 1 ora seminar
Domeniul: biologie sănătate
10.03.2020 10-13 - 2 ore curs
- Sănătate; Biologie; Farmacie Agricol
- 1 ora seminar
17.03.2020 10-13 - 2 ore curs
- 1 ora seminar
24.03.2020 10-13 - 2 ore curs
- 1 ora seminar
31.03.2020 10-13 - 2 ore curs
- 1 ora seminar
28.04.2020 10-13 - 2 ore curs
- 1 ora seminar
5.05.2020 10-13 - 2 ore curs
- 1 ora seminar
12.05.2020 10-13 - 2 ore curs
- 1 ora seminar
19.05.2020 10-13 - 2 ore curs
- 1 ora seminar
26.05.2020 10-13 - 2 ore curs
- 1 ora seminar
2.06.2020 10-13 - 2 ore curs
- 1 ora seminar
EXAMEN:
Lect.univ.dr. Didactica domeniului şi 42 28 14 6.02.2020 12-14 – 2 ore - curs
Popa Claudia dezvoltări în didactica 7.02.2020 17-20 – 3 ore - curs Campus, Corp A,
specialităţii (învăţământ 11.02.2020 11-14 – 3 ore - curs Str. Aleea Universităţii,
taissclaudiasimona@yahoo.com liceal, postliceal, Sala 035
universitar)/ Didactică 14.02.2020 8-10 – 2 ore - seminar
Filologie Didactică 12.03.2020 9-12 – 3 ore - curs
Domeniul: jurnalism 13.03.2020 9-12 – 3 ore -seminar
-Limbă şi literatură; Filologie,
19.03.2020 9-12 – 3 ore - curs
20.03.2020 9-12 – 3 ore -seminar
26.03.2020 9-12 – 3 ore - curs
27.03.2020 9-12 – 3 ore - curs
2.04.2020 9-12 – 3 ore -seminar
3.04.2020 9-12 – 3 ore - curs
9.04.2020 9-12 – 3 ore - curs
10.04.2020 9-12 – 3 ore - seminar
16.04.2020 9-11 – 2 ore - curs
EXAMEN:
5.06.2020 9-13 - 4 ore - curs
Lect.univ.dr. 8.06.2020 9-11 – 2 ore - seminar
Popa Claudia Didactica domeniului şi 42 28 14 9.06.2020 9-13 - 4 ore - curs
taissclaudiasimona@yahoo.com dezvoltări în didactica 10.06.2020 9-12 – 3 ore - seminar
specialităţii (învăţământ Campus, Corp A,
15.06.2020 9-13 - 4 ore - curs
Domeniul: -Teologie liceal, postliceal, Str. Aleea Universităţii,
universitar)/ Didactică 16.06.2020 9-12 – 3 ore - seminar Sala 035
Teologie 17.06.2020 9-13 - 4 ore - curs
22.06.2020 9-12 – 3 ore - seminar
23.06.2020 9-13 - 3 ore - curs
24.06.2020 14-17 – 3 ore - curs
25.06.2020 9-13 - 3 ore - seminar
26.06.2020 14-16 – 2 ore - curs
29.06.2020 16-20 – 4 ore - curs
EXAMEN:
5.03.2020 10-16 - 6 ore curs
Didactica domeniului şi 42 28 14 Aleea Universităţii nr.1,
6.03.2020 10-16 - 6 ore curs
Conf. univ. dr. dezvoltări în didactica Campus universitar, Corp
Plopeanu Emanuel specialităţii (învăţământ 9.03.2020 10-14 - 4 ore seminar A, Sala E206
liceal, postliceal, 13.03.2020 10-16 - 6 ore curs
emmiplop@yahoo.com universitar)/ Didactică
Domeniul: Drept, Istorie 16.03.2020 10-14 - 4 ore seminar
28.04.2020 10-16 - 6 ore curs
-Istorie 30.04.2020 10-14 - 4 ore curs
- Drept
4.05.2020 14-20 – 6 ore seminar
EXAMEN:
Conf. univ.dr. Didactica domeniului şi 42 28 14 06.02.2020 12-14 - 2 ore curs
Moise-Ţiţei Adina dezvoltări în didactica Univ.Ovidius din
07.02.2020 17-20 - 3 ore curs
specialităţii (învăţământ Constanța
adinatitei@yahoo.com liceal, postliceal, 11.02.2020 11-14 - 3 ore curs Campus universitar
Domeniul: universitar)/ Didactică Șt. 14.02.2020 8-10 - 2 ore curs Corp A
-Economic; economice Sala E 204
-Administrarea afacerilor 17.02.2020 14-16 - 2 ore seminar
16-20 - 4 ore curs
24.02.2020 14-16 - 2 ore curs
16-20 - 4 ore seminar
22.04.2020 16-20 – 4 ore curs
23.04.2020 16-20 – 4 ore curs
24.04.2020 16-20 – 4 ore seminar
02.06.2020 8-12 - 4 ore curs
12-14 - 2ore seminar
16.06.2020 12-14 - 2 ore seminar
EXAMEN: 18.06.2020 ora 9.00 PC213 Piata Chiliei
Didactica domeniului şi 42 28 14 5.05.2020 14-19 – 5 ore curs
dezvoltări în didactica
Lect.univ.dr. specialităţii (învăţământ 6.05.2020 16-20 – 4 ore seminar
Moroianu Miruna liceal, postliceal, 7.05.2020 14-19 – 5 ore curs
universitar)/ Didactică Piața Chiliei
Domeniul: Educație fizică și sport 12.05.2020 14-19 – 5 ore curs Sala P08/P04
-Educaţie Fizică şi Sport 13.05.2020 16-20 – 4 ore seminar
14.05.2020 14-19 – 5 ore curs
mirunamoroianu@yahoo.com 2.06.2020 14-19 – 5 ore curs
3.06.2020 16-20 – 4 ore seminar
4.06.2020 14-17 – 3 ore curs
4.06.2020 17-19 – 2 ore seminar
EXAMEN:
2.06.2020 14-20 curs
Conf. univ.dr. Didactica domeniului şi 3.06.2020 14-20 curs
Monica Moraru dezvoltări în didactica 42 28 14 B-dul Mamaia nr.124,
specialităţii (învăţământ 4.06.2020 14-20 curs Cămin 1, C11
liceal, postliceal, 5.06.2020 14-20 curs
universitar)/ Didactică
8.06.2020 14-18 curs
Psihologie/sociopsihoped.
9.06.2020 14-20 seminar
10.06.2020 14-20 seminar
11.06.2020 14-16 seminar
EXAMEN:
7.05.2020 10-16 6 ore curs
Conf .univ.dr. Didactica domeniului şi Punct de întâlnire
Popescu Viorica dezvoltări în didactica 42 28 14 8.05.2020 12-16 4 ore seminar
specialităţii (învăţământ Bdul Mamaia nr. 124,
vpopescu@univ-ovidius.ro liceal, postliceal, 14.05.2020 10-16 6 ore curs Clădire Rectorat
universitar)/ Didactică 15.05.2020 12-16 4 ore seminar Etaj Sala P9
Domeniul: inginerie chimică
21.05.2020 10-16 6 ore curs
-Chimie
22.05.2020 12-14 2 ore seminar
4.06.2020 8-12 4 ore curs
5.06.2020 10-12 2 ore seminar
11.06.2020 10-16 6 ore curs
12.06.2020 10-12 2 ore seminar
EXAMEN:
8.06 12-17 curs
9.06 12-17 curs Punct de întâlnire
Ş.L. univ.dr. BELC MARIUS Didactica domeniului şi 42 28 14
dezvoltări în didactica 10.06 12-17 curs Bdul Mamaia nr.124,
mbelc@univ-ovidius.ro specialităţii (învăţământ 11.06 12-17 seminar Sala P9
liceal, postliceal,
15.06 15-20 curs
Domeniul Fizică universitar)
16.06 15-20 seminar
17.06 15-19 curs
18.06 15-19 seminar
22.06 15-19 seminar
EXAMEN:
27.03.2020  10-14 - 4 ore curs
Prof. univ.dr. Niculescu Radu Didactica domeniului şi 14-16 - 2 ore seminar
radumailbox@yahoo.com dezvoltări în didactica 42 28 14 03.04.2020  10-14 - 4 ore curs Punct de întâlnire
specialităţii (învăţământ 14-16 - 2 ore seminar Bvd.Mamaia, 124,
Specializarea liceal, postliceal, 10.04.2020  10-14 - 4 ore curs Căminul 2, sala C2, parter
Actorie, Artă teatrală, Teatru și artele universitar)/ Didactică 14-16 - 2 ore seminar
spectacolului Discipline teatru
Didactica Specialităţii + Practică 08.05.2020  10-14 - 4 ore curs
pedagogică* 14-16 - 2 ore seminar
15.05.2020  10-14 - 4 ore curs
14-16 - 2 ore seminar
22.05.2020  10-14 - 4 ore curs
14-16 - 2 ore seminar
29.05.2020  10-14 - 4 ore curs
14-16 - 2 ore seminar
EXAMEN:
03.02.2020 19-20 – o oră curs
Didactica domeniului şi 42 28 14 06.02.2020 19-20 – o oră curs
Prof. univ.dr. dezvoltări în didactica Punct de întâlnire:
Manea Adriana specialităţii (învăţământ 11.02.2020 11-13 – 2 ore curs B-dul Mamaia nr. 124,
liceal, postliceal, 19-20 – o oră seminar Corp nou din aluminiu
amanea61@yahoo.com universitar)/ Didactică Șt. (anexat clădirii Rectorat)-
13.02.2020 19-20 – o oră seminar
Tehnice la parter (maşinuţe): Sala
21.04.2020 18-20 – 2 ore curs CNP1
Domeniul: 22.04.2020 18-20 – 2 ore curs
ȘTIINȚE TEHNICE 23.04.2020 18-20 – 2 ore seminar
02.06.2020 12-15 – 3 ore curs
03.06.2020 11-14 – 3 ore curs
14-16 – 2 ore seminar
04.06.2020 12-14 – 2 ore curs
09.06.2020 13-16 – 3 ore seminar
10.06.2020 14-16 – 2 ore curs
17.06.2020 10-12 – 2 ore curs
11-14 – 3 ore seminar
18.06.2020 12-14 – 2 ore curs
19.06.2020 12-14 – 2 ore curs
14-16 – 2 ore seminar
23.06.2020 18-20 – 2 ore curs
25.06.2020 12-14 – 2 ore curs
EXAMEN: 29 iunie 2020 ora 18.00, sala CNP1

14.04.2020 18-20 – 2 ore curs


Didactica domeniului şi 15.04.2020 18-20 – 2 ore curs
Lect.dr. Vasile Nicoară dezvoltări în didactica 21.04.2020 18-20 – 2 ore curs
specialităţii (învăţământ Punct de întâlnire:
Domeniul Geografie liceal, postliceal, 22.04.2020 15-20 – 5 ore curs Fac.de Științe economice,
universitar)/ Didactică 23.04.2020 15-20 – 5 ore curs Piața Chiliei. Sala P04
geografie 24.04.2020 15-20 – 5 ore curs
42 28 14
12.05.2020 18-20 – 2 ore curs
19.05.2020 18-20 – 2 ore curs

26.05.2020 17-20 – 3 ore curs


2.06.2020 15-20 – 5 ore seminar
9.06.2020 15-20 – 5 ore seminar
16.06.2020 15-19 - 4 ore seminar

EXAMEN:
Prof. univ.dr. Didactica domeniului şi 14.04.2020 18-20 – 2 ore curs Bd Mamaia, nr. 124,
Daniela Turcanu-Carutiu dezvoltări în didactica 15.04.2020 18-20 – 2 ore curs Camin 1, mansarda, sala
d_turcanu2002@yahoo.com specialităţii (învăţământ 21.04.2020 18-20 – 2 ore curs C1-M1
liceal, postliceal, CEOAMIA
22.04.2020 15-20 – 5 ore curs
universitar)/ Didactică arte
23.04.2020 15-20 – 5 ore curs
vizuale
24.04.2020 15-20 – 5 ore curs
12.05.2020 18-20 – 2 ore curs
19.05.2020 18-20 – 2 ore curs
26.05.2020 17-20 – 3 ore curs
2.06.2020 15-20 – 5 ore seminar
9.06.2020 15-20 – 5 ore seminar
16.06.2020 15-19 - 4 ore seminar
10-14 - 4 ore curs
                    14-16 - 2 ore seminar
10-14 - 4 ore curs
                    14-16 - 2 ore seminar
10-14 - 4 ore curs
                    14-16 - 2 ore seminar
08.05.2020  10-14 - 4 ore curs
                    14-16 - 2 ore seminar
10-14 - 4 ore curs
                    14-16 - 2 ore seminar
10-14 - 4 ore curs
                    14-16 - 2 ore seminar
10-14 - 4 ore curs
                    14-16 - 2 ore seminar