Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare Clasa a IX-a Numele Prenumele______________________

Data_____________________
1.Care din secvențele ce urmează sunt conforme definiției unității lexicale <Număr>?
a) 0 f) 0001 k) 931
b) 0+0 g) 11100 l) +351
c) 0000 h) 11100–1 m) 20013
d) 1 i) –152 n) 614
e) 11100+1 j) 00011 o) 412
2. Care din secvențele ce urmează sunt conforme definiției unității lexicale <Expresie
aritmetică>?
a) 0+1 f) 39+00001 k) 68–13
b) –13 g) 0+0+4 l) 379–486
c) 21+00000 h) –21–16 m) 6+6+21
d) 1+0–3 i) 00001–00001 n) 42+650
e) 21+ –16 j) 1+1–9 o) 31+12–51+861

3.Care din secvenţele propuse sunt conforme definiţiei unităţii lexicale <Identificator>?
a) x1 h) SUPRAFATA o) Luni
b) xy i) A1x p) B–1
c) radacina j) 1X q) iI
d) X1 k) rădăcina r) Luna
e) Suprafata l) ListaA s) abc
f) R1 m) Lista1 t) I1j
g) 1x n) Dreptunghi u) 20.07.2011
4.Transcrieţi din notaţia PASCAL în forma uzuală numerele:
a) 6124.485 f) -0.03428e-08 k) 2005
b) +18.315 g) 232847.5213 l) +23.08e-5
c) -218.034e-3 h) -0000012e+2 m) –17502
d) 193526 i) 18.45 n) +1
e) 1000.01e+23 j) 623.495e-6 o) -46341.2e-06
5. Indicaţi antetul, partea declarativă și partea executabilă ale programului TA1.
1 Program TA1;
2 var a, b, x : real;
3 begin
4 readln(a, b);
5 if a<>0 then
6 begin
7 x:=-b/a;
8 writeln(’Ecuatia are o singura radacina’);
9 writeln(x);
10 end;
11 if (a=0) and (b=0) then
12 writeln( ’Ecuatia are o multime infinita de radacini’);
13 if (a=0) and (b<>0) then
14 writeln(’Ecuatia nu are sens’);
15 end.
Amintim că numerele 1, 2, 3, ..., 15 din partea stângă a paginii nu fac parte din programul
PASCAL. Ele servesc doar pentru referirea liniilor.
Exemplu: Program − cuvînt-cheie; TA1 − identificator; ; − simbol special; var – cuvînt-cheie
ș.a.m.d.