Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare Clasa a IX-a Numele Prenumele______________________

Data_____________________
1.Care din secvențele ce urmează sunt conforme definiției unității lexicale <Număr>?
a) 0 f) 0001 k) 931
b) 0+0 g) 11100 l) +351
c) 0000 h) 11100–1 m) 20013
d) 1 i) –152 n) 614
e) 11100+1 j) 00011 o) 412
2. Care din secvențele ce urmează sunt conforme definiției unității lexicale <Expresie
aritmetică>?
a) 0+1 f) 39+00001 k) 68–13
b) –13 g) 0+0+4 l) 379–486
c) 21+00000 h) –21–16 m) 6+6+21
d) 1+0–3 i) 00001–00001 n) 42+650
e) 21+ –16 j) 1+1–9 o) 31+12–51+861

3.Care din secvenţele propuse sunt conforme definiţiei unităţii lexicale <Identificator>?
a) x1 h) SUPRAFATA o) Luni
b) xy i) A1x p) B–1
c) radacina j) 1X q) iI
d) X1 k) rădăcina r) Luna
e) Suprafata l) ListaA s) abc
f) R1 m) Lista1 t) I1j
g) 1x n) Dreptunghi u) 20.07.2011

4.Care din secvenţele de caractere ce urmează sunt conforme definiţiei unităţii lexicale <Număr
întreg>?
a) –418 c) 32,014 e) 32,14
b) 0+2469 d) 0–418 f) –719
g) 621+ j) 2469 m) –6210
h) +00621 k) 24693. n) –621
i) +62.1 l) –00418 o) –00621

5.Care din secvenţele de mai jos sunt conforme definiţiei unităţii lexicale <Număr real>?
a) 3.14 d) 2514e+2 m) –658.14e–6
b) 281.3 e) 28130E–2 n) +314629.
h) 0,618284e00 f) .000382 q) 591328e–3
i) 2.514e+5 g) –464.597e+3 r) 2514e+2
o) 591328 j) 591.328 s) 0.000314E4
p) 1961. k) 0.1961E+4 t) 28130e–2
c) 591328E+3 l) +519.328e–4 u) 618.248e–3

6.Indicaţi programele corecte sintactic:


a) început sus(1); dreapta(4); jos(0); stînga(00); sfîrşit
b) început sus(1); dreapta(73); jos(0); stînga(00+23); sfîrşit
c) început jos(30); dreapta(45); sus(980); sfîrşit
d) început stînga(21); jos(50); dreapta(45); sus(980); sfîrşit
e) început stînga(3); jos(13); stînga(21) sfîrşit; sfîrşit

7.Transcrieţi din forma uzuală în notaţia PASCAL numerele:


a) 3,14 f) –38,00001 k) 614,45 ·10-12
b) 265 g) 6,1532 ·10-5 l) 24815
c) 23,4635 h) +28000000 m) –523
d) +0,000001 i) 35728,345452 ⋅10-8 n) –3628,297·1012
e) +28 j) –984,52 o) –296,0020001
8.Transcrieţi din notaţia PASCAL în forma uzuală numerele:
a) 6124.485 f) -0.03428e-08 k) 2005
b) +18.315 g) 232847.5213 l) +23.08e-5
c) -218.034e-3 h) -0000012e+2 m) –17502
d) 193526 i) 18.45 n) +1
e) 1000.01e+23 j) 623.495e-6 o) -46341.2e-06
9.Este cunoscut faptul că vocabularul limbajului PASCAL include unităţile lexicale: simboluri
speciale, cuvinte-cheie, identificatori, numere, șiruri de caractere, etichete și directive. Indicaţi
unităţile lexicale din programul ce urmează:
1 Program TA1;
2 var a, b, x : real;
3 begin
4 readln(a, b);
5 if a<>0 then
6 begin
7 x:=-b/a;
8 writeln(’Ecuatia are o singura radacina’);
9 writeln(x);
10 end;
11 if (a=0) and (b=0) then
12 writeln( ’Ecuatia are o multime infinita de radacini’);
13 if (a=0) and (b<>0) then
14 writeln(’Ecuatia nu are sens’);
15 end.
Amintim că numerele 1, 2, 3, ..., 15 din partea stângă a paginii nu fac parte din programul
PASCAL. Ele servesc doar pentru referirea liniilor.
Exemplu: Program − cuvînt-cheie; TA1 − identificator; ; − simbol special; var – cuvînt-cheie
ș.a.m.d.
10.Indicaţi antetul, partea declarativă și partea executabilă ale programului TA1 din itemul