Sunteți pe pagina 1din 7

Registrul dezvoltării profesionale a cadrului didactic

Mazîlu Maria profesoare de educație fizică și sport


Gimnaziul ”Al.I.Cuza” din s.Roșu, Cahul

Activități realizate Data desfășurării, Instituția,nr, an, loc Credite


acumulate

I. Cursuri organizate în instituțiile specializate de formare continuă

Cursuri de Perfectionare la US 15.04.2016-30.05.2016 20


“I.Creangă ” or. Chișinău

Cursuri de instruire în 12.04.2016 1


domeniul acordării primului
ajutor Gimnaziul”Al.I.Cuza” s.Roșu

II. Activități didactice evaluate, activități științifico – metodice, comunitare, de


mentorat.

1.Pregătirea și prezentarea orelor demonstrative


Lecție demonstrativă: 15.02.2017

cl.VIII ”Combinația de Gimnaziul”Al.I.Cuza” s.Roșu


exerciții acrobatice”. 1

Lecție demonstrativă: cl.VI 15.02.2017


”Baschet-dribling, pasarea și
Gimnaziul”Al.I.Cuza” s.Roșu
prinderea mingii în diferite
1
situații”.

Lecție demonstrativă: 15.02.2017

cl V-a ”Săritura cu sprijin Gimnaziul”Al.I.Cuza” s.Roșu 1


peste capra de gimnastică”

2.Pregătirea și desfășurarea activităților extrașcolare


Competiție la volei între 24.02.2017 Gimnaziul”Al.I.Cuza” 1
cl.VIII-IX s.Roșu, Cahul

Concurs sportive 20.02.2017 Gimnaziul”Al.I.Cuza” 1


s.Roșu, Cahul
”Bravii curajoși” cl. V-VI
3. Partciparea la consiliile metodice, la conferințe, la seminare, mese rotunde,
traininguri, sesiuni de formare.

Consiliul profesoral Proces – verbal nr. 1 din 18.09.2012


Raportul de activitate a
corpului didactic al Gimnaziul”Al.I.Cuza” Roșu
gim.”Al.I.Cuza” pentru anul
de studii 2011-2012
Consiliul profesoral Proces – verbal nr. 2 din 03.12.2012
Discutarea și aprobarea
Statutului instituției publice Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
gim.”Al.I.Cuza”
Consiliul profesoral Proces – verbal nr. 3 din 19.12.2012
Aprobarea Regulamentului
privind evaluarea rezultatelor Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
învățării, promovarea,
absolvirea și transferul
elevilor
Consiliul profesoral Proces – verbal nr. 4 din 05.01.2013
Rezultatele procesului
instructiv – educativ. Gimnaziul”Al.I.Cuza” Roșu

Consiliul profesoral Proces – verbal nr.6 din 29.05.2013


Regulamentul privind
evaluarea rezultatelor Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
învățării, promovarea,
absolvirea și transferul
elevilor în învățămîntul
primar, gimnazial.
Consiliul profesoral Proces – verbal nr.10 din 28.08.2013
Asigurarea accesului,
relevanței și a calității Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
educației: probleme și
perspective
Consiliul profesoral Proces – verbal nr.11 din 27.12.2013
Rezultatele elevilor pentru
primul semestru Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
Consiliul profesoral Proces – verbal nr.12 din 28.05.2014
Promovarea elevilor cl.I-VIII.
Admiterea cl.a IX-a la Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
examenele de absolvire
Consiliul profesoral Proces – verbal nr.16 din 29.10.2014 3
Obiectivele strategice ale
corpului didactic pentru anul Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
de studii 2014-2015
Consiliul profesoral Proces – verbal nr.17 din 29.12.2014
Raport asupra claselor și
aprecierea elevilor la finele Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
semestrului I
Consiliul profesoral Proces – verbal nr.18 din 25.05.2015
Raport asupra claselor și
aprecierea elevilor la finele Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
anului, admiterea elevilor cl.a
IX-a la examene
Consiliul profesoral Proces – verbal nr.19 din 20.11.2015
Însușita elevilor și
performanțele claselor I-IX Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu

Consiliul profesoral Proces – verbal nr.21 din 04.01.2016


Validarea notelor școlare la
finele semestrului I Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu

Consiliul profesoral Proces – verbal nr.23 din 30.05.2016


Promovarea elevilor cl.I-IX
Organizarea sesiunii de Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
examene 2016

Consiliul profesoral Proces – verbal nr.24 din 24.06.2016


Cu privire la absolvirea
examenelor de către elevii Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
cl.IX
Consiliul profesoral Proces – verbal nr.25 din 30.08.2016
Noile regulamente de notare.
Aprobarea contractului Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
colectiv de muncă

Consiliul profesoral Proces – verbal nr.26 din 28.12.2016


Rapoartele privind situația
școlară Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
Consiliul profesoral Proces – verbal nr.27 din 06.03.2017
Raportul de autoevaluare
pentru conferirea și Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu
confirmarea gr. did.II
Competiții la baschet 10.12.2016 s. Zîrnești, Cahul 1
gimnazii
Competiții de atletism 22.05.2016 or. Cahul, stadionul 1
gimnaziul raional Atlant

Olimpiada raională 17.04.2016 Colegiul Industrial- 1


Pedagogic Cahul

Competiții la baschet 21.02.2016 s. Andrușul de Jos, Cahul 1


gimnazii

Crosul de toamnă 18.10.2015 or. Cahul, stadionul raional 1


Atlant

Spartachiada raională la 18.05.2014 or. Cahul, stadionul raional 1


atletism Atlant

Spartachiada profesorilor Martie 2014 or.Cahul 1


2014

4.Participări la comisiile metodice raionale

Seminar instructiv-metodic:
“Structura proiectării
04.12.2012 L.T
didactice la orele de educație
fizică ” “I. Creangă” or.Cahul

Intrunire metodica 03.01.2013


“Educația fizică: o verigă
L.T “I. Creangă”or. Cahul
importantă în dezvoltarea
elevului”
Seminarul teoretico-practic 22.01.2013
“Dezvoltarea calităților
Gim. “V. Alecsandri” s. Taraclia de
fizice la lecțiile de educație
Salcie
fizică”
Intrunire metodică

“ Perspectivele dezvoltării 20.08.2013


educației fizice și sportului
L.T “D.Cantemir” or. Cahul
școlar în raionul Cahul”
Seminarul teoretico-practic
“Personalitatea profesorului
19.11.2013
contemporan de educație
fizică” L.T “I.Voda” or. Cahul

Seminarul teoretico-practic
“Lecția contemporană de
03.01.2014
educație fizică – o lecție de
promovare a stilului L.T “M.Eminescu” or. Cahul

sănătos de viață”

Seminar pentru membrii 26.02.2014 Schif-1 SRL”Balcan”


consiliului interramural și activul
sindical din raionul Cahul cu
gemericul „Securitatea și
sănătatea în muncă”

Seminarul teoretico-practic
”Formarea la elevi a
25.03.2014 Gimnaziul
competențelor specifice
disciplinei educația fizică” ”I. Neculce” s.Baurci Moldoveni

Seminar metodic raional 22.08.2014 L.T.”P. Rumeanțev” Cahul


Seminar teoretico-practic

”Personalitatea profesorului 16.12.2014 L.T.”I.Vodă” Cahul


contemporan de educație
fizică”

Seminar metodic-raoinal 06.01.2015 L.T.”I. Creangă” Cahul

Seminar metodic-raoinal 21.08.2015 L.T. ”D.Cantemir” Cahul

Seminar metodic-raoinal 29.09.2015 L.T.”I. Creangă” Cahul

Reuniune metodică ”Efectul 05.01.2016 L.T. ”D. Cantemir” Cahul


asanativ al exercițiilor fizice
pentru organismul uman.
Condiția fizică a omului și
nutriția corporală.”

Reuniune metodică 15.03.2016 L.T.”I. Creangă” Cahul

Reuniune metodică 05.04.2016 L.T.”I.Vodă” Cahul


Reuniune metodică 23.08.2016 L.T.”P. Rumeanțev”
Cahul
Întrunire metodică 05.04.2016 L.T.”I.Vodă” Cahul
Reuniune metodică 11.10.2016 L.T.”I. Creangă” Cahul
4
Seminar raional 29.11.2016 L.T.”I. Creangă” Cahul
Seminar metodic-raoinal 27.12.2016 L.T. ”M. Eminescu” Cahul
5.Prezentări de comunicări la consiliile metodice, la conferințe, seminare, mese
rotunde, training-uri de formare

Comunicări la comisiile Gimnaziul ”Al.I.Cuza” Roșu 3


metodice : ”Educația fizică
și sănătatea” 2014-2016
”Metode moderne de
predare-învățare”
”Modele de proiecte
didactice de scurtă durată”
6.Activități în diverse tipuri de comisii, comitete, grupuri de lucru, consilii, certificate
prin ordine.

1.Secretară a comisiei 2012-2017


metodice raionale la
educația fizică
2. Șefa
catedrei ”Arte, 2012-2017 Gimnaziul ”Al.I.Cuza” s.
Tehnologii, Sport” Roșu 3
3.Membru al echipei de 12.04.2016
Gimnaziul ”Al.I.Cuza” s. Roșu
elaborare a PEI, ordinal 13,
01.09.2016

4.Activitate de diriginte 2012-2017 Gimnaziul ”Al.I.Cuza” s.


Roșu
5. Adunări părintești 2 pe an 2012-2017 Gimnaziul 12
”Al.I.Cuza” s. Roșu
6.Voluntară în comunitate și Campania- un râu curat la mine în sat
27.03.2015
în proiecte Într-un corp sănătos, o minte sănătoasă
aprilie-mai 2015
Școala mea martie 2016
Să încercăm să schimbăm viitorul 2016
Total credite acumulate 54

Președintele comisiei de atestare ___________________ Mladinov Viorica