Sunteți pe pagina 1din 29

ASPECTE PSIHO-SOCIALE

ALE ABUZULUI ASUPRA


COPILULUI
Autor:
Sociolog Adina Lazăr,
Consilier I superior,
Biroul Promovarea Sănătăţii,
Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Bihor
I. ABUZUL ASUPRA COPILULUI
Este un comportament necorespunzător, agresiv asupra
copilului, aflat evident într-o situaţie de inferioritate şi
fără apărare faţă de cel care abuzează de el (de regulă,
adult).
Acest comportament are multiple consecinţe negative
asupra sănătăţii şi vieţii copilului – atât fizice cât şi
psihice:
disfuncţii şi tulburări de creştere şi dezvoltare somatică;
îmbolnăviri diverse, probleme medicale;
tulburări psiho-emoţionale, de comportament, de
relaţionare, integrare şi adaptare socială.

Copilul nu este niciodată vinovat pentru abuzul asupra


lui!
II. TIPURI DE ABUZ
Circumstanţele care indică faptul că sănătatea, integritatea,
bunăstarea copilului sunt afectate permit distingerea a două
categorii de abuz:
•ABUZUL ACTIV
-atitudinea şi acţiunea ostilă, deliberată, agresivă a celui care îl
comite (de regulă adult), care îl are în grijă.
Există: abuz fizic, abuz sexual, abuz emoţional (psihologic)

•ABUZUL PASIV
-lipsa de interes faţă de copil, neglijarea acestuia, nepăsarea
faţă de el, absenţa îngrijirii, sprijinului, supravegherii acestuia.

Din punct de vedere al copilului, ambele forme sunt


percepute ca negative, ca maltratare.
III. FACTORII FAVORIZANŢI
PENTRU ABUZ – CARACTERISTICI
SPECIFICE COPILULUI,
PĂRINŢILOR ŞI MODULUI DE
VIAŢĂ
1. CARACTERISTICI SPECIFICE
COPILULUI

Statutul copilului în familie (copil nelegitim;


copil nedorit; copil vitreg)
Prezenţa unui handicap, a unei boli,
malformaţii, deficienţe; prematuritate
Comportament dificil
Perioade de timp trăite în afara familiei.
2. CARACTERISTICI SPECIFICE
PĂRINŢILOR
Carenţe afective în propria copilărie
Model parental abuziv – cel puţin unul dintre
părinţi a fost maltratat / abuzat în copilărie
Tulburări neurologice; psihiatrice; boli mentale;
deficienţă mentală
Alcoolism, toxicomanie
Antecedente de violenţă sau acte delicvente la
cel puţin unul din părinţi; Violenţa în cuplu ca
modalitate de rezolvare a situaţiilor de conflict
2. CARACTERISTICI SPECIFICE
PĂRINŢILOR
Indiferenţă faţă de copil; incapacitate sau
capacitate scăzută de a fi ocrotitori, suportivi,
iubitori
Abilităţi scăzute de îngrijire şi educare a
copilului
Intoleranţă, principii şi atitudini educative
rigide; utilizarea pedepsei ca metodă de
educare
Cerinţe nerealiste faţă de posibilităţile fizice,
intelectuale şi emoţionale ale copilului
Imaturitate; toleranţă scăzută la frustrare
3. CARACTERISTICI SPECIFICE
MODULUI DE VIAŢĂ FAMILIAL ŞI
SOCIO-ECONOMIC
Antecedente personale şi / sau familiale
semnificative – căsătorii / relaţii anterioare,
divorţuri, părinte vitreg – copil vitreg,
nelegitimitate
Părinţi foarte tineri, imaturitate
Izolare socială
Plasament familial, adopţie
Condiţii precare de viaţă; sărăcie, şomaj
3. CARACTERISTICI SPECIFICE
MODULUI DE VIAŢĂ FAMILIAL ŞI
SOCIO-ECONOMIC
Număr mare de copii
Promiscuitatea din mediul familial
Nivelul scăzut de educaţie al părinţilor;
analfabetismul acestora
Grupuri marginalizate, vulnerabile
Aderarea la grupări religioase care impun
interdicţii în îngrijirea şi educarea copilului
IV. ALTE MEDII ÎN CARE SE
MANIFESTĂ ABUZUL FAŢĂ DE COPIL

1. ŞCOALA
Frecvent – abuzul emoţional; abuzul fizic
Supraîncărcarea programelor şi orarului
Metode disciplinare inadecvate - etichetarea,
admonestarea, umilirea; pedepse fizice
Tratamente discriminatorii
Absenţa unei educaţii preventive, a consilierii
IV. ALTE MEDII ÎN CARE SE
MANIFESTĂ ABUZUL FAŢĂ DE COPIL

2. STRADA

Modele negative transmise – pornografie,


vagabondaj, violenţă, toxicomanie
Anonimatul celor care abuzează fizic /
sexual de copil
IV. ALTE MEDII ÎN CARE SE
MANIFESTĂ ABUZUL FAŢĂ DE COPIL

3. MASS-MEDIA

Prezentarea frecventă a unor materiale ce


conţin violenţă, pornografie, promovarea
unor false valori / modele
Interesul scăzut în informare opiniei publice
privind abuzul faţă de copii
IV. ALTE MEDII ÎN CARE SE
MANIFESTĂ ABUZUL FAŢĂ DE COPIL
4. INSTITUŢII DE OCROTIRE
Toate formele de abuz
Condiţiile de viaţă
Lipsa unui mediu individualizat, securizat
Rigiditatea în activitatea pedagogică
Insuficienţa / neprofesionalismul personalului
Stimularea redusă a copiilor în exprimarea
opiniilor personale şi nerespectarea acestora
IV. ALTE MEDII ÎN CARE SE
MANIFESTĂ ABUZUL FAŢĂ DE COPIL

4. INSTITUŢII DE OCROTIRE

Discriminarea şi marginalizarea copiilor


instituţionalizaţi
Lipsa de suport social după ieşirea din
aceste instituţii
V. CONSECINŢELE MEDICALE ŞI
PSIHO-SOCIALE GENERALE ALE
ABUZULUI ASUPRA COPILULUI
1. DISFUNCŢII SOMATICE (FIZICE)

•Întârzieri / deficienţe în dezvoltarea fizică normală


•Probleme medicale de o gravitate mai mică sau mai
mare; îmbolnăviri, handicapuri, deficienţe, chiar
moartea
V. CONSECINŢELE MEDICALE ŞI
PSIHO-SOCIALE GENERALE ALE
ABUZULUI ASUPRA COPILULUI
2. DISFUNCŢII ÎN SFERA SEXUALĂ

•tulburări de identitate sexuală


•tulburări de orientare sexuală
•tulburări de dinamică sexuală
•deviaţii sexuale agresive
•deviaţii sexuale anonime
V. CONSECINŢELE MEDICALE ŞI
PSIHO-SOCIALE GENERALE ALE
ABUZULUI ASUPRA COPILULUI

3. TULBURĂRI ALE
COMPORTAMENTULUI ALIMENTAR

•anorexia, bulimia
V. CONSECINŢELE MEDICALE ŞI
PSIHO-SOCIALE GENERALE ALE
ABUZULUI ASUPRA COPILULUI

4. TULBURĂRI ALE SOMNULUI

•hipersomnie, somnolenţă
•insomnie
•coşmaruri, retrăirea traumei în timpul somnului
V. CONSECINŢELE MEDICALE ŞI
PSIHO-SOCIALE GENERALE ALE
ABUZULUI ASUPRA COPILULUI

5. PERPETUAREA
COMPORTAMENTULUI ABUZIV
•Copii abuzaţi au un risc mare de a deveni ei
înşişi abuzatori când devin adulţi – preluarea şi
imitarea modelului negativ
V. CONSECINŢELE MEDICALE ŞI
PSIHO-SOCIALE GENERALE ALE
ABUZULUI ASUPRA COPILULUI

6. COMPORTAMENT AGRESIV FAŢĂ DE SINE

•automutilare
•tentative de suicid
•consum exagerat de alcool / droguri
•căutarea riscului
V. CONSECINŢELE MEDICALE ŞI
PSIHO-SOCIALE GENERALE ALE
ABUZULUI ASUPRA COPILULUI
7. COMPORTAMENT AGRESIV FAŢĂ DE
ALŢII

•acte violente, antisociale – agresiuni, tâlhării,


violuri, furturi
•limbaj agresiv, violent, vulgar
V. CONSECINŢELE MEDICALE ŞI
PSIHO-SOCIALE GENERALE ALE
ABUZULUI ASUPRA COPILULUI
8. TULBURĂRI ÎN SFERA
AFECTIV – EMOŢIONALĂ

•impulsivitate, violenţă
•depresie şi izolare socială
•neîncredere în sine şi în ceilalţi
•labilitate psiho-emoţională
•culpabilizare
V. CONSECINŢELE MEDICALE ŞI
PSIHO-SOCIALE GENERALE ALE
ABUZULUI ASUPRA COPILULUI
8. TULBURĂRI ÎN SFERA
AFECTIV – EMOŢIONALĂ

•anxietate
•formarea unei imagini de sine negative
•scăderea, deteriorarea stimei de sine,
devalorizarea personală
V. CONSECINŢELE MEDICALE ŞI
PSIHO-SOCIALE GENERALE ALE
ABUZULUI ASUPRA COPILULUI
9. TULBURĂRI DE ADAPTARE, INTEGRARE
ŞI RELAŢIONARE SOCIALĂ
•dificultăţi profesionale, nerealizare profesională
•incapacitate de constituire a unui cuplu stabil
•tensiuni în relaţia de cuplu, în viaţa de familie
•repetarea modelului negativ
•tulburări de relaţionare şi comunicare; neîncredere
în ceilalţi
•abandon şi eşec şcolar
V. CONSECINŢELE MEDICALE ŞI
PSIHO-SOCIALE GENERALE ALE
ABUZULUI ASUPRA COPILULUI
9. TULBURĂRI DE ADAPTARE, INTEGRARE
ŞI RELAŢIONARE SOCIALĂ
•deteriorarea relaţiilor sociale
•conflicte sociale
•izolare socială
•degradare morală şi socială
•comportament sociopatic deviant; delicvenţă, acte
antisociale, infracţionalitate (furturi, tâlhărie,
prostituţie, proxenetism, viol, crimă)
Convenţia Naţiunilor Unite cu
privire la Drepturile Copilului,
1989

DREPTURILE FUNDAMENTALE
ALE COPILULUI
Art.6 - Orice copil are dreptul la dezvoltare
fizică şi psihică armonioasă
Art.12 - Orice copil are dreptul de a-şi
exprima opiniile în toate chestiunile care îl
privesc
Art.19 - Orice copil are dreptul de fi protejat
împotriva violenţei fizice şi psihice şi
împotriva oricărei forme de maltratare
Art.28 - 29 - Orice copil are dreptul la
educaţie; Educaţia trebuie să pregătească
copilul pentru viaţă, să îi dezvolte respectul
pentru drepturile omului, să îl formeze în
spiritul înţelegerii şi toleranţei
Art.33 - Orice copil are dreptul la protecţie
împotriva folosirii drogurilor
Art.34 - Orice copil are dreptul la protecţie
împotriva exploatării sexuale, a abuzului
sexual, împotriva prostituţiei şi a pornografiei
Art.37 - Nici un copil nu trebuie supus unor
tratamente crude sau degradante
Art.39 - Orice copil care a fost supus abuzului
fizic şi / sau psihic are dreptul la refacere
fizică şi psihică şi la reintegrare socială
“Îmi pare aşa ciudat,
C-avem atâta vreme pentru ură ...
Când viaţa nu-i decât o picătură,
Între acest moment şi celălalt,
Şi e neînţeles de trist
Că nu culegem flori,
Că nu privim la cer mai des,
Că nu iubim …..
Noi, care atât de repede murim!”
- Cocteau -