Sunteți pe pagina 1din 14

Identificarea anionilor si

cationilor
Reactii de precipitare
• Identificarea anionilor – grupele analitice de
anioni
• Identificarea cationilor
• Scheme de separare a cationilor prin
precipitare cu reactivi de grupa
Impartirea anionilor in grupe analitice se face cu
ajutorul unor reactivi de grupa. Se obtin informatii
privind prezenta sau absenta unor anioni nu si
fractionarea amestecului pentru alte analize
Grupa Anionul Reactivul de Produsii de reactie
grupa
CO2 - gaz incolor si indoor
CO32- ; HCl 2N HCN – gaz incolor cu miros de
CN- ; H2SO4 2N migdale amare
s2- ; H2S – gaz incolor cu miros
so32- ; neplacut caracteristic
I NO2- ; SO2 – gaz incolor cu miros
ClO- characteristic
NO si NO2 – gaze de culoare
galben-brun cu miros inecacios
Cl2 – gaz de culoare galben-verzui
cu miros inecacios
Grupa Anionul Reactivul de Produsii de reactie
grupa

CrO42- ; BaCrO4 – precipitat de culoare


BaCl2 + galbena Ba(MnO4 )2– precipitat
II MnO4- ;
de culoare rosie
SO ; F
2- - CaCl2
4 BaSO4 – precipitat alb
SiO32- ; (in mediu BaSiO3 – precipitat alb
BrO3- ; neutru) Ca3(PO4)2 – precipitat alb

PO43- Ba(BrO3)2 - precipitat alb


CaF2 - precipitat alb
Grupa Anionul Reactivul de Produsii de reactie
grupa

III Cl- ; Br- I- ; AgNO3 1N AgCl – precipitat alb violaceu


SCN- +HNO3 2N AgBr– precipitat alb-galbui
AgI – precipitat galben
AgSCN – precipitat alb

IV NO3- ; ClO3- Nu exista


reactiv de
grupa
Metode de separare a cationilor

• Se cunosc numeroase reactii care permit


identificarea cationilor in solutie dar putine dintre
acestea sunt selective. Este necesara separarea
cationilor din amestecuri, eventual o separare in
grupuri pana la ioni care sa nu interfere , chiar un
singur ion , pentru o analiza cat mai exacta.
Grupa Reactiv de Conditii de precipitare Principalii cationi din
analitica grupa grupa analitica

•   Raman in solutie dupa separarea


NH4+ ; Na+ ; K+ ; Mg2+
- celorlalte grupe
I

(NH4)2CO3 Solutie tampon NH3 – NH4Cl (pH=10) la Ba2+ ; Sr2+ ; Ca2+ ;


II
fierbere

Al3+ ; Cr3+ ; Zn2+ ; Fe2+ ;


Solutie tampon NH3 – NH4Cl
III (NH)4S Fe3+ ; Mn2+ ; Co2+ ; Ni2+
(pH=8 ; 9)

H2S HCl 1M ; pH = 0,5 la fierbere Hg2+;Cu2+; Cd2+;


IV
Bi3+;Sn2+;Sn4+ ; As3+; As5+;
Sb3+ ;
Schema de separare a unui amestec de cationi in 5 grupe analitice
cu reactivi de grupa si filtrare

Solutie de cationi in HCL 1M

HCL 1M(la rece)


Solutia I
pp
Cationii din grupele a IV-a - I

Cationi de grupa a V-a


PbCl2,Hg2Cl2,AgCl Solutia 2 HCL 1M → pH=0.5
H2S (se fierbe)

pp
Cationii din grupele a III-a - I
Cationii din grupele a IV-a
HgS,CuS,CdS,Bi2S3, SnS, SnS2, NH3-NH4Cl (ph ≈ 8-9)
Sb2S, Sb2S3, As2S, As2S5 (NH4)2S (se fierbe)

Solutia 3

Cationii din grupa a III-a Cationii din grupele a II-a si I


Al(OH)3,Cr(OH)3,FeS,
Fe2S3,ZnS,MnS,NiS,CoS (NH4)2CO3
(se fierbe)

Solutia 4

Cationii din grupa a II-a Cationii din grupa I


BaCO3,SrCO3,CaCO3 Na+,K+,MG2+,Nh4+
Reactiv ION
Conditii de reactie
Hg2+ Cu2+ Cd2+ Bi3+
Produs de reactie

H2S (in mediu acid) 2HgS*HgCl2 CuS CdS Bi2S3


pp. alb pp.negru pp.galben pp.brun-inchis
↓H2S CdS+impuritati
pp.rosu pp.portocaliu
↓H2S
HgS
pp.negru
KI HgI2[HgI­4] CuI2CuI+I2 BiI2;[BiI4]-
pp.rosu-coloratie pp.alb + violet pp. negru coloratie
caramizie portocalie
NaOH HgO Cu(OH)2CuO Cd(OH)2 Bi(OH)3BiO(OH)
KOH pp.galben pp.verde pp. pp.alb pp.alb pp.galbui
roscat-albastrui
NH3 H2NHgCl Cu(OH)2 Cd(OH)3 Bi(OH)2
pp.albastru pp.alb pp.alb
↓NH3­ ↓NH­3 ↓ to
[Cu(NH3)4]2+ [Cd(NH3)4]2+ (BiO)OH
Culoare albastra incolor pp.galbui

KSCN Hg(SCN)2 Cu(SCN)2 [Bi(SCN)4]-


pp.alb pp.negru Coloratie galben
[Hg(SCN)42- ↓H+ brun-roscat
incolor Cu(SCN)
Reactiv ION
Conditii de reactie
Hg2+ Cu2+ Cd2+ Bi3+
Produs de reactie

K­4[Fe(CN)6] pp.galbui Cu2[Fe(CN)6] Cd2[Fe(CN)6] Bi4[Fe(CN)3]


pp.brun-roscat pp.alb pp.galbui
K3[Fe(CN)6] pp.rosu-brun Cd3[Fe(CN)6]2 Bi[Fe(CN)6]
- pp.galben pp.brun-galbui
K2CrO4 HgCrO4 (BiO)2Cr2O7­
K2Cr2O7 pp.galben pp.galben
(HgCl2 numai cu - -
CrO42-)
NaHPO4 Hg3(PO4)2 pp.albastru-pal Cd3(PO4)2 BiPO4
pp.alb pp.alb pp.alb
Ditizona(in CHCl3) Complex intern Complex intern Complex intern Complex intern
-mediu acid: Galben-portocaliu Violet Rosu-fraga Galben-portocaliu
-mediu bazic Rosu-purpuriu Rosu-brun
Na2S2O3 Cu2S Bi2S3
La fierbere - pp.negru - pp.brun
(NH4)2[Hg(SCN)4]* Cu[Hg(SCN)4] Cd[Hg(SCN)4]
- pp.verde-galbui pp.alb -
ION
REACTIV Ba2+ Sr2+ Ca2+
Conditii de reactie
Produs de reactive

(NH4)2CO3 BaCO3 SrC CaCO3


Na2CO­3 (la cald) pp.alb O3 pp.alb
K2CO­3 pp.al
b
Precipitatele sunt solubile in acizi minerali si in acid acetic
K2CrO­4 BaCrO­4 SrCrO­4 ----
pp. galben pp. galben
(insolubil in acid acetic) (solubil in acid acetic)
K2CrO­7 BaCrO­4 ---- ----
pp. galben
(NH4)2SO4 BaSO­4 SrSO­4 CaSO­4
Na2SO4 pp. alb pp. alb pp. alb (d)
(insolubil in acizi) (solubil in acizi) (solubil in acizi)
Oxalat de amoniu BaC2O4 SrC2O4 CaC2O4
pp. alb pp. alb pp. alb
K4[Fe(CN)6] + NH4Cl Ba(NH4)2[Fe(CN)6] Sr(NH4)2[Fe(CN)6] Ca(NH4)2[Fe(CN)6]
pp. alb pp. alb pp. alb
CO-CO-CONa Rodizonat de bariu Rodizonat de strontium ----
| || pp. rosu-brun pp. rosu-brun
CO-CO-CONa +HCl ↓ +HCl
rodizonat de sodiu Rodizonat acid de bariu ----
pp. rosu intens
Reactivi folositi pentru identificarea cationilor din grupa I

ION
REACTIV K+ Na+ Mg2+
Conditii de reactie
Produs de reactive

Acid tartric + NH4HC4H­4O6 KHC4H4O6 ---- ----


tampon pp. alb cristalin pp. alb cristalin
pH≈4,7
NaOH NH3↑ ---- ---- Mg(OH)2
KOH pp.alb gelatinos
K2[HgI4] + NaOH Nu stiu cum sa fac ---- ---- ----
ION
REACT Al3+ Zn2+ Cr3+ Fe2+ Fe3+ Mn2+ Co2+ Ni2+
IV
Produs de reactie
Conditii de
reactie

(NH4)2S Al(OH) ZnS Cr(OH)2 FeS Fe2S2 MnS CoS NiS


(NH2+NH4 2
pp. alb pp. verde pp. negru pp. negru pp. roz pp. negru pp. negru
Cl pp. alb
­

pH ≈8-9)
Solubile in HCl 1 M insolubile in HCl 1 M
NaOH verde pp. verde, in aer Fe(OH)3 Mn(OH)2 pp. roz Ni(OH)2
KOH devine brun pp. brun pp. alb pp.brun pp. verde
↓ aer
solutii incolore Amestec de
pp. (brun)
NH3 Zn(OH)3 Cr(OH)3 Fe(OH)2→Fe(OH) Fe(OH)3 Mn(OH)2 CoOHCl Saruri bazice
↓NH3 putin solubil •Fe(OH) pp.brun ↓NH3 pp.verde
2 3
in exces de [Co(NH3)6]2+--------- ↓NH3
[Zn(NH3)4]2+
NH2 galben ↓aer [Ni(NH3)6]2+
↓timp
CrCl3•6NH3 Fe(OH)2 albastru
violet Insolubil [Co(NH3)5]2+
exces de NH2 rosu-
visiniu
Na2CO3 Al(OH) Carbonat Cr(OH)3 FeCO3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 amestec de amestec de pp. amestec de
K2CO­3 3
basic de zinc pp.alb pp. brun pp. pp. albastru pp.
solubil pp. alb pp. alb pp. verde
in
exces
de
reactiv
K4[Fe(CN)6 ---- K2Zn3[Fe(CN ---- K2Fe3[Fe(CN)6]2 Fe4[Fe(CN)6 Mn2[Fe(CN)6 Co2[Fe(CN)6] Ni2[Fe(CN)6]
] )6]2 Fe4[Fe(Cl)6]2 ] ] pp. verzui pp. verde
pp. alb pp. alb pp.albastru pp. alb
­