Sunteți pe pagina 1din 289

CENTRUL UNIVERSITAR CRAIOVA Cod: 5

PROFIL FARMACIE * 5 Formele farmaceutice injectabile


- propuneri intrebari pentru examen Licenta 2007 extravasculare trebuie sa respecte urmatoarele
conditii, cu exceptia:
Tema nr. 1 A. sterile
Farmacocinetica generala B. izotone
Bibliografie asociata temei: #C. izotone sau slab hipotone
Farmacologie generala – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. D. pH=7,4
Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1998
E. neiritante tisulare.
(pag. 46-171)
(pag. 77, 80-81)
- Cod: 6
* 6 Solutiile intravenoase respecta urmatoarele
Cod: 1 conditii, cu o exceptie:
* 1 Procaina: A. sterile si apirogene
A. este inactivata în tubul digestiv B. izotone sau slab hipertone
B. este activata în sânge #C. pH strict = 7,4
C. este inactivata în ficat D. fara substante hemolitice
#D. este inactivata în sânge E. fara substante ce precipita proteinele plasmatice.
E. este inactivata în plamâni. (pag. 77-78)
(pag. 109) Cod: 7
Cod: 2 * 7 Hipoalbuminemie se produce în urmatoarele
situatii, cu o exceptie:
* 2 Consecintele fixarii medicamentelor în tesuturi
sunt urmatoarele, cu exceptia: A. malnutritie
A. eliminarea lenta B. neoplasm
B. prelungirea duratei de actiune C. arsuri
#C. scaderea duratei de actiune D. fracturi
D. aparitia efectelor adverse #E. afectiuni ginecologice
E. prelungirea duratei unei intoxicatii. (pag. 84)
Cod: 8
(pag. 101)
Cod: 3 * 8 S.O.M.H. au urmatoarele caracteristici, cu
exceptia:
* 3 Notati procentul de acid slab neionizat, când
pKa-pH=0: A. metabolizeaza numai medicamentele liposolubile
A. 0,01 #B. prezinta specificitate de substrat
B. 24,03 C. utilizeaza oxigen molecular
#C. 50,00 D. utilizeaza citocromul P450 redus
D. 75,97 E. sunt active numai în prezenta de NAD
citoplasmatic
E. 99,99
(pag. 112-113)
(pag. 52)
Cod: 9
Cod: 4
* 9 În biotransformarea medicamentelor în stadiul
* 4 Calea de administrare ce se utilizeaza exclusiv I se întâlnesc urmatoarele timpuri de reactii
pentru actiunea generala este: enzimatice, cu exceptia:
#A. intraosoasa A. oxidari
B. bucala B. reduceri
C. intrarectala C. hidrolize
D. uretrala D. decarboxilari
E. intraperitoneal. #E. acetilari
(pag. 60, 68, 82) (pag. 125)

Pag. 1 din 289


Cod: 10 Cod: 15
* 10 Prin N-oxidare nu se biotransforma: * 15 Urmatoarele medicamente au clearance-ul
#A. fenacetina hepatic diminuat la vârstnici, cu exceptia:
B. anilina A. paracetamol
C. acetaminofen B. fenilbutazona

D. imipramina C. propranolol
#D. warfarina
E. nicotina
(pag. 127) E. teofilina
Cod: 11 (pag. 117)
Cod: 16
* 11 Apa totala din organism (masurata în l/70kg)
este: * 16 Prin reducere nu se biotransforma:
A. 5 A. cloramfenicol
B. 3 B. cloralhidrat
C. 10-12 C. metadona
D. 20-35 D. cortizon
#E. 35-52 #E. cocaina
(pag. 97) (pag. 128)
Cod: 12 Cod: 17
* 12 Circuitul entero-hepatic nu determina: * 17 Se biotransforma prin hidroliza:
A. întârzierea eliminarii A. codeina
B. cresterea duratei de actiune B. paracetamol
C. efecte adverse când eliminarea biliara este C. etanol
întârziata D. fenobarbital
D. efecte toxice hepatice pentru rifampicina
#E. lidocaina
#E. scaderea T1/2 (pag. 128)
(pag. 101) Cod: 18
Cod: 13
* 18 Nu reprezinta un tip de clearance:
* 13 Urmatoarele preparate sunt prodroguri, cu
#A. clearance extrinsec
exceptia:
B. clearance intrinsec
A. ulei de ricin
C. clearance sistemic total
B. procainpenicilina
D. clearance plasmatic
C. eritromicina propionat
#D. ulei de parafina E. clearance-ul unui organ
(pag. 104)
E. eritromicina lactobionat
Cod: 19
(pag. 55)
Cod: 14 * 19 Urmatoarele afirmatii despre clearance (Cl)
sunt reale, cu exceptia:
* 14 Calea i.v. este corelata cu efectul primului
pasaj: A. ClT=ClH+ClE
B. ClE=ClR+ClnR
#A. pulmonar
B. pulmonar si hepatic C. ClT=ClH+ClR+ClnR
C. hepatic D. ClT=Ke x Vd
D. intestinal #E. ClT=C/Ve
(pag. 104-105)
E. hepatic si intestinal
(pag. 57)

Pag. 2 din 289


Cod: 20 Cod: 25
* 20 Nu reprezinta un medicament activ metabolizat 25 Substantele ce trec foarte greu prin bariera
la metabolit cu acelasi tip de actiune: hemato-encefalica sunt:
A. diazepam #A. derivatii cuaternari de amoniu
B. codeina B. substantele liposolubile
#C. fenilbutazona C. barbiturice narcotice
D. amitriptilina D. L-DOPA
E. prednison #E. aminele
(pag. 107) (pag. 93)
Cod: 21 Cod: 26
21 Precizati medicamentele ce nu se pot 26 Medicamente inactive metabolizate în
administra pe cale intravenoasa: metaboliti activi sunt:
#A. hemolitice A. amitriptilina
B. cu pH diferit de cel sanguin B. prednison
#C. ce precipita proteinele plasmatice C. fenilbutazona
D. cu presiune osmotica diferita de cea sanguina #D. azatioprina
E. iritante tisulare #E. ulei de ricin
(pag. 77-78) (pag. 107)
Cod: 22 Cod: 27
22 Factorii de care depinde marimea vitezei de 27 Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt
eliminare sunt: adevarate:
#A. calea de administrare A. calea i.v. este indicata exclusiv pentru actiunea
#B. concentratia sanguina generala
#C. structura chimica B. substantele administrate intravenos sunt exclusiv
hidrosolubile
#D. vârsta
#C. formele farmaceutice injectabile nu trebuie sa fie
E. doar b si d sterile si apirogene
(pag. 134) #D. pe cale i.v. se pot administra substante ce
Cod: 23 precipita proteinele plasmatice
23 Alimentele: E. pe cale i.v. se pot administra substante iritante
A. nu influenteaza absorbtia digestiva a pentru tesuturi
medicamentelor (pag. 78)
#B. cresc absorbtia pentru medicamentele putin Cod: 28
solubile (ex: griseofulvina) 28 Membranele biologice sunt mai permeabile
#C. scad absorbtia pentru medicamentele degradate pentru:
în stomac (ex: peniciline) #A. molecule cu greutate moleculara mica
#D. prezenta alimentelor este utila în cazul #B. molecule liposolubile
medicamentelor iritante ale mucoaselor
#C. substante nedisociate
E. scad absorbtia pentru substantele putin
D. cationi trivalenti
hidrosolubile, datorita inducerii unei hipersecretii
biliare E. molecule legate de proteine
(pag. 63) (pag. 49)
Cod: 24 Cod: 29
24 Caile injectabile extravasculare sunt: 29 Filtrarea la nivelul membranelor biologice are
#A. intramuscular urmatoarele caracteristici:
B. intravenos #A. are loc la nivelul porilor
#C. subcutan #B. sunt filtrate substante hidrosolubile

D. intraarterial #C. se realizeaza în sensul gradientului de


concentratie
#E. intraosos
D. intervin pompele ionice
(pag. 77)
E. prezinta o înalta specificitate sterica
(pag. 50)

Pag. 3 din 289


Cod: 30 Cod: 35
30 Prin mucoasa intestinului subtire se absorb 35 Hiperalbuminemie se produce în:
bine: #A. afectiuni ginecologice
#A. substante nedisociate lipofile #B. mialgii
#B. ioni, substante polare si substante disociate cu C. fracturi
structuri analoage compusilor alimentari
absorbabili #D. schizofrenie
C. derivati cuaternari de amoniu #E. tumori benigne
D. substante organice hisrosolubile, dar polare, (pag. 84)
disociate Cod: 36
#E. baze organice slabe 36 Procesul legarii medicamentelor de proteinele
(pag. 64) plasmatice se caracterizeaza prin:
Cod: 31 A. legarea este specifica
31 Calea nazala de absorbtie are urmatoarele B. nu se pot stabili legaturi ionice
caracteristici: #C. echilibru între forma libera si cea legata este
A. este indicata exclusiv pentru actiunea locala dinamic
B. la copii nu pot aparea efecte sistemice #D. forma libera este activa
#C. este bine vascularizata #E. forma legata este cea de rezerva
#D. este permeabila pentru substante liposolubile si (pag. 88)
hidrosolubile Cod: 37
E. nu se pot administra solutii uleioase 37 Se leaga de proteine plasmatice în procent
(pag. 70) foarte mare:
Cod: 32 #A. fenilbutazona
32 Absorbtia prin epiteliu alveolar este favorizata #B. sulfadimetoxina
de: #C. digitoxina
#A. suprafata foarte mare (100mp) #D. fenitoina
#B. reteaua capilara foarte bogata
E. sulfafurazol
C. diametrul optim pentru aerosoli de 10 microni (pag. 88)
#D. un ritm respirator lent si oprirea voluntara a Cod: 38
respiratiei
38 Referitor la difuziunea prin placenta, notati
E. hipersecretia bronsica raspunsurile incorecte:
(pag. 71-73) #A. placenta are sisteme speciale de transport de la
Cod: 33 fat la mama
33 Notati afirmatiile corecte pentru absorbtia pe #B. fatul are mecanisme active de transport
cale oculara: #C. de la mama la fat nu pot difuza hormoni estrogeni
#A. solutii izotone sunt preferabile si vitaminele hidrosolubile
#B. pH-ul preferabil este 7,4-8 D. de la fat la mama nu pot trece substante polare
C. se utilizeaza pentru actiunea locala si sistemica disociate
D. secretia lacrimala este un factor favorabil E. de la fat la mama difuzeaza substantele
nedisociate, liposolubile si hidrosolubile
#E. solutiile hipotone pot produce ulceratii corneene (pag. 94-95)
(pag. 73-74) Cod: 39
Cod: 34
39 Particularitatile difuziunii prin bariera sânge-
34 Sunt transportate semnificativ în hematii: lapte sunt:
A. digitoxina A. nu difuzeaza alcaloizi si chimioterapice
B. fenilbutazona #B. difuzeaza purgative
#C. antimalaricele #C. laptele este izoton cu plasma, dar mai acid ca
#D. ciclosporina A plasma
#E. petidina #D. difuzeaza alcoolul
(pag. 83-84) E. în laptele matern se pot concentra
medicamentele acide
(pag. 95)

Pag. 4 din 289


Cod: 40 Cod: 44
40 Caracteristicile difuziunii prin membrana 44 Asocierea fenilbutazonei cu anticoagulante
celulara sunt: orale este periculoasa deoarece:
#A. pH-ul intracelular este mai acid decât pH-ul #A. se produce inhibitie enzimatica incrucisata
interstitial si sanguin #B. cresc concentratiile plasmatice ale formei libere
B. substantele foarte liposolubile se pot concentra de anticoagulant
intracelular C. cresc concentratiile plasmatice ale formei libere
#C. filtrarea se face pentru medicamentele de fenilbutazona
hidrosolubile cu greutatea moleculara mai mica #D. este deplasat de pe proteinele plasmatice
de 100 anticoagulantul oral
D. acidoza favorizeaza difuziunea intracelulara a
E. creste coagulabilitatea sângelui
medicamentelor bazice
(pag. 125)
#E. difuziunea simpla se face pentru medicamente
Cod: 45
liposolubile cu greutatea moleculara mai mica de
350 45 O substanta medicamentoasa acida se afla în
(pag. 95-96) cantitate mai mare în forma nedisociata când:
Cod: 41 #A. pKa > pH
41 Volumul de distributie aparent (Vd) are B. pH > pKa
urmatoarele caracteristici: #C. pKa - pH > 0
#A. se exprima în litri (l) D. pH - pKa > 0
#B. se exprima în l/kg E. pH - pK = 0
C. Vd aparent corespunde întotdeauna cu Vd real (pag. 51)
#D. Vd se determina la administrarea pe cale Cod: 46
intravenoasa
46 Transportul activ al medicamentelor prin
E. Vd = D x Co (D = doza administrata, Co = membrane:
concentratia sanguina, masurata imediat dupa
#A. se face contra gradientului de concentratie
administrare i.v., in injectie "bolus")
B. nu prezinta specificitate sterica
(pag. 98-99)
Cod: 42 #C. se realizeaza pentru ioni, substante polare,
disociate
42 Clearance-ul hepatic este dependent de fluxul
sanguin arterial hepatic la: #D. se realizeaza cu consum de energie
#A. izoniazida E. se face pentru substantele liposolubile,
nedisociate
#B. lidocaina
(pag. 53)
#C. nifedipin
Cod: 47
#D. verapamil
47 Calea intraarteriala prezinta urmatoarele
E. ulei de ricin particularitati:
(pag. 111) #A. este utilizata rar
Cod: 43 B. implica efectul primului pasaj pulmonar
43 Factorii ce favorizeaza actiunea locala, la #C. poate declansa spasm arterial
nivelul mucoasei bronsice, a medicamentelor
administrate inhalator sunt: #D. poate provoca hematom si tromboza

#A. oprirea voluntara a respiratiei #E. efectul este cel mai rapid posibil
B. ritm respirator rapid (pag. 79)
Cod: 48
C. particule de aerosoli cu diametru mai mare de 10
micrometri 48 Se distribuie bifazic:
D. particule de aerosoli cu diametru mai mic de 0,5- #A. tiopentalul
1 micrometri B. iodul
#E. particule de aerosoli cu diametrul egal cu 1-8 #C. hexobarbitalul
micrometri
D. Ca si P
(pag. 72)
E. tetraciclina
(pag. 98)

Pag. 5 din 289


Cod: 49 Cod: 53
49 Circuitul entero-gastric se caracterizeaza prin: * 3 Marcati varianta ce nu reprezinta un model de
#A. în intoxicatii cu alcaloizi trebuie scurtcircuitat relatie cantitativa, structura chimica – actiune
farmacodinamica:
#B. participa medicamentele bazice liposolubile
A. Wohl
#C. participa medicamentele bazice ce se pot elimina
B. Hansch
prin mucoasa gastrica, prin difuziune simpla
D. participa medicamentele acide C. Free-wilson

E. participa exclusiv medicamentele administrate #D. Ariens


per os E. MTD Simon
(pag. 101) (pag. 187)
Cod: 50 Cod: 54
50 Calea cutanata prezinta urmatoarele * 4 Temperatura ambianta ridicata:
particularitati: A. Creste procesele metabolice
A. vasodilatatia scade absorbtia B. Creste biotransformarile medicamentelor
#B. masajul local si pansamentele ocluzive
C. Scade permeabilitatea tisulara
favorizeaza absorbtia percutana
D. Scade durata actiunii medicamentelor
#C. absorbtia se realizeaza în principal pe calea
transfoliculara #E. Creste intensitatea actiunii medicamentelor
#D. stratul cornos epidermic are frecvent efect de (pag. 202)
"rezervor" Cod: 55
#E. stratul adipos subcutanat are efect de retentie * 5 Medicamentele administrate dimineata, înainte
pentru substantele liposolubile de masa cu 30 de minute, sunt:
(pag. 75-76) A. Anorexigene
Tema nr. 2 B. Antiacide
Farmacodinamie generala
C. Antiinflamatoare
Bibliografie asociata temei: D. Acid clorhidric si pepsina
Farmacologie generala – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. #E. Antihelmintice
Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1998
(pag. 203)
(pag. 172-231) Cod: 56
- * 6 Medicamentele administrate în timpul sau
imediat dupa mese sunt:
Cod: 51 #A. Acid clorhidric si pepsina
* 1 Tipurile de actiune farmacodinamica se B. Purgative
clasifica dupa urmatoarele criterii, cu exceptia: C. Hipoglicemiante
A. Reversibilitate D. Hipocolesterolemiante
B. Selectivitate
E. Colecistokinetice
#C. Metabolizare
(pag. 203)
D. Modul de utilizare Cod: 57
E. Sensul actiunii * 7 Medicamentele administrate la 30-60 minute
(pag. 180-181) dupa masa sunt:
Cod: 52 A. Diuretice
* 2 Daca nu exista alta recomandare, este B. Stimulatoarele secretiei gastrice
preferabil ca medicamentele sa fie administrate #C. Antiacide
în raport cu mesele:
D. Digitalice
A. Cu 30 de minute înainte
B. La 1 ora dupa E. Teofilina si aminofilina
(pag. 203)
#C. La 1 ora înainte sau 3 ore dupa
D. În timpul mesei
E. Imediat dupa
(pag. 203)

Pag. 6 din 289


Cod: 58 Cod: 64
* 8 Nu reprezinta bioritm circadian: * 14 Notati afirmatia incorecta:
A. Tensiunea sanguina A. antiastmaticele au efect numai în cazul unei
#B. Activitatea enzimatica bronhoconstrictii
C. Temperatura corpului B. cardiotonicele au efect inotrop-pozitiv evident în
insuficienta cardiaca
D. Functiile pulmonare
#C. antipireticele scad febra si temperatura normala
E. Concentratiile de neuromediatori
D. analepticele respiratorii stimuleaza numai centrii
(pag. 204) respiratori bulbari deprimati
Cod: 59 E. tranchilizantele au efect evident daca exista o
* 9 Penicilinele injectabile se pot amesteca „in stare de hiperexcitabilitate sau anxietate
vitro” cu: (pag. 196)
A. Glucoza Cod: 65
B. Lactat de sodiu * 15 Antagonistii competitivi se caracterizeaza prin:
C. Bicarbonat de sodiu A. au activitate intrinseca
#D. Clorura de sodiu B. sunt capabili sa declanseze un efect la nivelul
receptorilor
E. Aminoglicozide
C. cresc potenta agonistilor specifici
(pag. 208-209)
Cod: 60 #D. diminua potenta agonistilor specifici
* 10 Sinergism de potentare urmarit în terapeutica: E. nu sunt capabili sa se lege de receptori, la nivelul
situsurilor de legare ale agonistilor specifici
#A. Antihipertensiv si diuretic
(pag. 226)
B. Hipoglicemiante si beta-adrenolitice
Cod: 66
C. Pilocarpina si atropina
* 16 Antagonistii necompetitivi se caracterizeaza
D. Adrenalina si propranololul prin:
E. Procaina si sulfamidele #A. diminua pâna la anulare efectul maxim al
(pag. 210-212) agonistului specific
Cod: 61 B. au activitate intrinseca

* 11 Determina antagonism de efect: C. nu blocheaza receptorii


A. Warfarina cu acidul acetilsalicilic D. nu schimba conformatia receptorului
B. Tubocurarina cu gentamicina E. cresc efectul maxim al agonistului specific
#C. Penicilinele cu tetraciclinele (pag. 226)
Cod: 67
D. Sulfamide antidiabetice cu beta-adrenolitice
* 17 Una din asocierile urmatoare determina
E. Tranchilizante cu alcool
toxicitate hepatica crescuta:
(pag. 214)
A. aminofenazona + sulfonamide antibacteriene
Cod: 62
B. verapamil + propranolol
* 12 Au latenta cea mai mica:
C. atropina + fenotiazine
A. Formele farmaceutice retard
#D. izoniazida + rifampicina
B. Medicamentele cu mecanism indirect de actiune
E. propantelina + antidepresive triciclice
C. Medicamente legate de proteine plasmatice
(pag. 215)
#D. Medicamente administrate i.v. Cod: 68
E. Medicamente ce actioneaza prin metabolitul activ * 18 Agranulocitoza este determinata de asocierea:
(pag. 178)
A. izoniazida + rifampicina
Cod: 63
B. verapamil + propranolol
* 13 Care afirmatie nu este corecta: #C. noraminofenazona + sulfonamide antibacteriene
A. Digitoxina are T1/2 = 7 zile
D. atropina + fenotiazine
B. Clorpropamida are T1/2=36 ore
E. propantelina + antidepresive triciclice
#C. Fenilbutazona are T1/2 = 2-9 ore
(pag. 215)
D. Strofantina are T1/2 = 1 zi
E. Tolbutamida are T1/2 = 6 ore
(pag. 179)
Pag. 7 din 289
Cod: 69 Cod: 74
* 19 Reprezinta antagonism nedorit si de evitat 24 Precizati ce proprietati au antagonistii totali:
asocierea: A. activitate intrinseca maxima
A. anestezic general + tranchilizant #B. activitate intrinseca zero
#B. procaina + sulfamidele C. activitate intrinseca submaximala
C. analgezic (fentanil) + neuroleptic (droperidol) #D. afinitate pentru receptori
D. antihipertensiv + diuretic
E. afinitate pentru receptori zero
E. analgezic-antipiretic + analgezic morfinomimetic (pag. 177, 226)
(pag. 212, 210) Cod: 75
Cod: 70
25 Ce consecinte are asupra actiunii
* 20 Notati afirmatia incorecte: farmacodinamice, formarea complexului
A. omul este o specie diurna medicament-receptor prin legarea covalenta?
B. tonusul parasimpatic predomina noaptea A. actiunea reversibila
#C. tonusul parasimpatic predomina ziua #B. actiunea ireversibila
D. crizele de astm bronsic sunt frecvente la 4 C. durata scurta de actiune
dimineata #D. durata lunga de actiune
E. travaliul are loc de obicei la 4 dimineata E. durata ultrascurta de actiune
(pag. 204) (pag. 179)
Cod: 71 Cod: 76
21 Durata crescuta a actiunii farmacodinamice 26 Efecte bisens au:
este consecinta:
#A. adrenalina
#A. legarii de proteinele plasmatice în procent mare
B. paracetamolul
#B. difuziunii in toate trei sectoarele hidrice
#C. noradrenalina
#C. fixarii greu reversibile de substrat
D. fenobarbitalul
#D. distribuirii selective intr-un tesut
#E. acidul acetilsalicilic
E. legarii de proteinele plasmatice in procent mic
(pag. 174)
(pag. 188)
Cod: 77
Cod: 72
27 Boli autoimune ale receptorilor sunt:
22 Durata actiunii farmacodinamice este crescuta
de urmatorii factori: #A. miastenia gravis
#A. Procent mare de legare de proteinele plasmatice #B. diabetul zaharat, insulino-rezistent
#B. Difuziunea în toate trei sectoarele hidrice #C. boala Grave
C. Distribuirea exclusiv in spatiul intravascular D. feminizarea fatului masculin
#D. Distribuirea selectiva într-un tesut E. hipercolesterolemia ereditara
#E. Fixarea greu reversibila de substrat (pag. 200)
(pag. 188) Cod: 78
Cod: 73 28 Boli genetice ale receptorilor sunt:
23 Precizati factorii de care depinde eficacitatea A. boala Grave
maxima a unui medicament: #B. feminizarea fatului masculin
A. calea de administrare #C. hipercolesterolemia ereditara
#B. activitatea intrinseca D. miastenia gravis
#C. numarul de receptori activati #E. endocrinopatii generalizate ereditare
D. doza eficace maxima (pag. 200)
#E. medicamentul este agonist total sau partial
(pag. 177)

Pag. 8 din 289


Cod: 79 Cod: 84
29 Sunt bioritmuri cu frecventa inalta si durata 34 Consecintele farmacologice ale proceselor de
pana la 30 minute: reglare "up" si "down" ale receptorilor sunt:
#A. enzimatice #A. efect rebound
#B. cardiace #B. toleranta
#C. respiratorii #C. sindrom de abstinenta
D. temperatura corpului D. sensibilizare alergica
#E. activitatea electrica a creierului #E. modificari în intensitatea si durata efectului
(pag. 204) (pag. 199)
Cod: 80 Cod: 85
30 Bioritmurile cu frecventa joasa si durata pâna 35 Melatonina:
la un an sunt: #A. este un hormon secretat exclusiv noaptea de
A. enzimatice glanda pineala
#B. circaseptidiene #B. genereaza ritmul circadian veghe-somn
#C. mensuale C. secretia de melatonina creste cu vârsta
#D. sezoniere #D. are un puternic efect antioxidant
#E. anuale E. este activa doar pe receptori din structuri
(pag. 204) cerebrale
Cod: 81 (pag. 205)
Cod: 86
31 Variabilitatea farmacodinamica anormala se
exprima grafic prin: 36 Crizele de astm sunt mai frecvente noaptea
#A. curbe frecventa-distributie bimodale deoarece:
B. curba cu alura de clopot (curba lui Gauss) #A. tonusul parasimpatic este crescut noaptea
B. tonusul parasimpatic este scazut noaptea
#C. curbe frecventa-distributie trimodale
#C. nivelele de cortisol endogen sunt la minim
#D. curbe frecventa-distributie multimodale
noaptea
E. curba cumulativa sigmoidala cuantala D. nivelele de cortisol endogen sunt la maxim
(pag. 230) noaptea
Cod: 82 #E. eliberarea de prostaglandina bronhoconstrictoare
32 Radicalul metil substituit la azotul de pe este maxima la ora 4 a.m
nucleul barbituric formeaza derivati barbiturici (pag. 206)
N-metilati cu: Cod: 87
A. efect hipnotic 37 Precizati efectul asocierii fenilbutazonei cu
#B. efect narcotic anticoagulantele cumarinice si mecanismul
C. efect anticonvulsivant interactiunii:
D. coeficient de partaj L/A scazut #A. accident hemoragic
#B. inhibitie enzimatica
#E. coeficient de partaj L/A ridicat
(pag. 183) #C. deplasare de pe proteinele plasmatice
Cod: 83 D. accident trombotic
33 Care afirmatii sunt reale: E. inductie enzimatica
A. s-a stabilit o relatie între efectul placebo si gradul (pag. 213)
de inteligenta si sex
#B. placebo este o substanta fara efect
farmacodinamic obiectiv
#C. efectul placebo este atribuit unei substante
placebo
#D. placebo reactiv este persoana ce raporteaza un
efect placebo
#E. procentul efectelor placebo este diferit, în
circumstante variate
(pag. 194)

Pag. 9 din 289


Cod: 88 Cod: 93
38 Variabilitatea farmacologica normala se 43 Urmatoarele afirmatii referitoare la potenta
caracterizeaza prin: medicamentelor sunt adevarate:
#A. curba frecventa-distributie cu alura de clopot #A. reprezinta capacitatea unei substante de a avea
(curba lui Gauss) activitate biologica
#B. determinata de tipul fiziologic #B. se exprima prin dozele eficace
#C. consecinta inductiei si inhibitiei enzimatice C. cu cât dozele eficace sunt mai mari cu atât
D. consecinta mecanismelor imunoalergice si potenta este mai mare
autoimune #D. este dependenta de organism si de proprietatile
E. curbe frecventa-distributie bimodale, trimodale substantei, farmacocinetice si farmacodinamice
sau chiar multimodale #E. pentru compararea potentei se determina raportul
(pag. 218, 229-230) dozelor echiactive
Cod: 89 (pag. 175-176)
Cod: 94
39 Reprezinta sinergism de potentare urmarit în
terapeutica: 44 În cazul medicamentelor retard, calitatea retard
A. hipoglicemiante + beta-adrenolitice se datoreste:
B. peniciline + tetracicline A. efectelor bisens
#C. anestezic general + tranchilizant #B. formei farmaceutice
#C. structurilor chimice modificate intentionat
#D. analgezic (fentanil) + neuroleptic (droperidol)
#D. structurilor chimice cu profil farmacocinetic retard
#E. antihipertensiv + diuretic
(pag. 210-211, 214) E. solubilitatii
Cod: 90 (pag. 180)
Cod: 95
40 Reprezinta sinergism de potentare nedorit si
evitat: 45 Clasificarea substantelor medicamentoase,
#A. meprobamat + alcool functie de toxicitatea acuta:
B. pilocarpina + atropina #A. toxicitate foarte mare
C. adrenalina + histamina #B. toxicitate moderata
#C. toxicitate mica
D. analgezic (fentanil) + neuroleptic (droperidol)
#D. toxicitate foarte mica
#E. hipoglicemiante + beta-adrenolitice
(pag. 210-211) E. toxicitate deosebit de mica
Cod: 91 (pag. 190)
Cod: 96
41 Antagonismul agonist-antagonist competitiv
este dat de asocierile: 46 Factorii dependenti de organism care
A. peniciline + aminoglicozide influenteaza actiunea farmacodinamica sunt:
B. heparina + medicamente cu functii amina #A. calea de administrare
#C. pilocarpina + atropina #B. specia
#C. sexul
#D. adrenalina + propranolol
D. alimentatia
#E. histamina + antihistaminice
(pag. 211) #E. starea patologica
Cod: 92 (pag. 193, 201)
Cod: 97
42 Este antagonism utilizat în terapeutica:
#A. naloxona + morfina 47 Factorii dependenti de mediu ce influenteaza
actiunea farmacodinamica sunt:
B. procaina + sulfamide antimicrobiene
#A. viata sociala
C. diuretice tiazide + antidiabetice
#B. stresul
#D. vitamina K + anticoagulante cumarinice
#C. alimentatia
#E. neostigmina + curarizante antidepolarizante
D. specia
(pag. 211)
E. sexul
(pag. 201, 193)

Pag. 10 din 289


Cod: 98 Tema nr. 3
48 Instabile numai în solutie perfuzabila de Farmacotoxicologie generala
bicarbonat de sodiu sunt: Bibliografie asociata temei:
#A. aminozidele
Farmacologie generala – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed.
B. ampicilina Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1998
#C. vancomicina (pag. 232-274)
D. carbenicilina -
#E. tetraciclinele
(pag. 209) Cod: 101
Cod: 99
* 1 Sindromul neurologic extrapiramidal
49 Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte: (asemanator sindromului clinic Parkinson),
#A. Narcoticele au structuri chimice foarte diferite produs de
#B. Izosterii au frecvent efecte farmacodinamice de neurolepticele clasice, prin blocajul
predominant pe receptorii dopaminergici,
acelasi tip
reprezinta:
#C. Orientarea spatiala poate crea “cicluri potentiale”
A. efect toxic la nivel SNC
ce explica aceeasi actiune farmacodinamica
#B. efect secundar
D. Un metil substituit la azotul de pe nucleul
barbituric formeaza compusi cu coeficient de C. reactie adversa ototoxica
partaj L/A scazut D. idiosincrazie cu manifestari farmacodinamice
E. Gruparile “farmacofore accesorii” nu influenteaza E. idiosincrazie cu manifestari farmacocinetice
profilul farmacodinamic
(pag. 235)
(pag. 183, 184)
Cod: 102
Cod: 100
* 2 Urmatoarele efecte adverse apar la nivel
50 Care dintre urmatoarele interactiuni sanguin, cu exceptia:
medicament-medicament sunt realizate prin
mecanism farmacodinamic: A. aplazie medulara si anemie aplastica la
cloramfenicol
#A. Efect hipoglicemiant al tolbutamidei este scazut
B. leucopenie la citostatice
de hidroclorotiazida
B. Accidente hemoragice la asocierea cu warfarina- C. anemie megaloblastica la fenitoin
fenilbutazona #D. hipocoagulabilitate la contraceptivele orale
C. Nistagmus, ataxie, letargie la asocierea fenitoina- E. methemoglobinemie la fenacetina
cimetidina (pag. 236)
#D. Relaxare musculara excesiva la asocierea Cod: 103
tubocurarina-gentamicina
* 3 Urmatoarele medicamente produc efecte toxice
#E. Efect bactericid scazut la asocierea peniciline- cohleare, cu exceptia:
tetracicline
A. kanamicina
(pag. 213, 214)
B. amikacina
C. vancomicina
#D. viomicina
E. furosemid
(pag. 238)
Cod: 104
* 4 Notati care dintre aminoglicozide are
toxicitatea auditiva cea mai mare si frecvent
ireversibila si de aceea este exclusa
administrarea sistemica:
A. amikacina
#B. neomicina
C. streptomicina
D. gentamicina
E. kanamicina
(pag. 238)

Pag. 11 din 289


Cod: 105 Cod: 110
* 5 Poate induce colorarea dintilor în gri-negru: * 10 Medicamentele care declanseaza tulburari la
#A. metaciclina oprirea brusca a tratamentului sunt
urmatoarele, cu exceptia:
B. peniciline
A. antihistaminice H2
C. tetraciclina
#B. aminofilina
D. minociclina
C. beta-adrenolitice
E. antimalarice
D. morfinomimetice
(pag. 241)
E. clonidina
Cod: 106
(pag. 267)
* 6 Urmatoarele medicamente determina Cod: 111
fotoreactii la administrare sistemica, cu
exceptia: * 11 Sindromul de retragere („withdrawal“ sindrom)
este declansat la întreruperea unui tratament
A. tetracicline
de lunga durata cu urmatoarele substante,
B. griseofulvina facând exceptie:
#C. bromuri A. opiacee
D. fenotiazine B. morfinomimetice
E. sulfamide C. barbiturice
(pag. 241) #D. glucocorticosteroizi
Cod: 107
E. benzodiazepine
* 7 Sarurile de calciu si vitamina D în exces pot (pag. 265)
determina: Cod: 112
A. miopatii fara mialgie
* 12 La pacientii cu deficit în pseudocolinesteraza,
B. miopatii cu mialgie dozele terapeutice de suxametoniu
C. cancer de bazinet (medicament curarizant) devin toxice si apare:
D. sindrom toxic tip Fanconi, cu poliurie si polidipsie #A. apnee prelungita (pâna la 2-3 ore)
#E. insuficienta renala (nefrocalcinoza) B. anemie acuta hemolitica
(pag. 238) C. methemoglobinemie severa
Cod: 108 D. icter
* 8 Despre tahifilaxie, urmatoarele afirmatii sunt E. colici si voma
adevarate, cu exceptia: (pag. 246)
A. se instaleaza repede Cod: 113
B. poate fi completa * 13 Peroxidul de hidrogen (H2O2) în contact cu
C. este reversibila sângele nu produce efervescenta si apa
oxigenata nu are efect la indivizii cu:
#D. reprezinta toleranta cronica
A. deficienta de glucozo-6-fosfat dehidrogenaza
E. este de scurta durata dupa întreruperea
tratamentului eritrocitara
B. hemoglobinopatii
(pag. 259)
Cod: 109 #C. acatalazie

* 9 La întreruperea brusca a administrarii D. tulburari de acetilare


antiulceroaselor antihistaminice H2, poate E. intoleranta dobândita
aparea agravarea ulcerului gastroduodenal, (pag. 245)
aceasta reprezentând:
Cod: 114
A. toleranta cronica
* 14 Atrofia retinei ireversibila si tulburari de vedere
B. sindrom de retragere pot determina la administrarea în doze mari si
C. intoleranta dobândita timp foarte îndelungat (circa 3 ani):
D. efect toxic la nivelul aparatului digestiv A. neuroleptice fenotiazinice
#E. efect de ricoseu (efect „rebound“) #B. antimalarice
(pag. 264) C. glucocorticosteroizi
D. aminoglicozidele
E. sulfamidele cu eliminare rapida
(pag. 239)
Pag. 12 din 289
Cod: 115 Cod: 119
* 15 Urmatoarele medicamente produc efecte toxice * 19 Urmatoarele exemple de enzimopatii reprezinta
vestibulare, cu exceptia: tipuri de idiosincrazie cu manifestari
A. streptomicina farmacodinamice, cu exceptia:
B. gentamicina A. deficienta de glucozo-6-fosfat dehidrogenaza
eritrocitara
C. viomicina
#B. deficienta de pseudocolinesteraza
#D. vancomicina
C. deficienta de glucuroniltransferaza
E. minociclina
D. acatalazia
(pag. 238)
Cod: 116 E. deficienta de methemoglobin-reductaza
eritrocitara
* 16 Notati caracteristica reactiilor imunoalergice: (pag. 244)
A. sunt favorizate de supradozare, în general Cod: 120
#B. se remarca absenta relatiei gradate doza – efect * 20 Notati medicamentul contraindicat la mama în
C. sunt responsabile de tabloul patologic al timpul alaptarii, deoarece poate produce la
intoxicatiei respective sugar „sindrom cenusiu“, colaps si deprimare
D. se datoreaza unei posologii incorecte (doze mari medulara:
sau interval mic) A. carbimazol
E. se datoreaza cumularii medicamentului în #B. cloramfenicol
organism C. saruri de aur
(pag. 234)
D. paracetamol
Cod: 117
E. reserpina
* 17 Urmatoarele afirmatii despre efectele adverse
(pag. 272)
cancerigene sunt adevarate, cu exceptia:
Cod: 121
A. au un foarte lung timp de latenta (adesea 20-30
de ani) 21 Notati tipurile de toxicomanii considerate
B. sunt incriminate aflatoxinele si azocolorantii minore:
#A. la barbiturice hipnotice
#C. constau în alterarea mesajului genetic cu
modificari în genotip si fenotip #B. la tranchilizante
D. constau în initierea si dezvoltarea de celule #C. la alcool
canceroase D. la morfina
E. aminofenazona este implicata în producerea E. la heroina
cancerului gastric
(pag. 262)
(pag. 242)
Cod: 122
Cod: 118
22 Tetraciclina este contraindicata la mama în
* 18 Despre idiosincrazie, urmatoarele afirmatii timpul alaptarii, deoarece determina la sugar:
sunt adevarate, cu exceptia:
A. hipotiroidism
#A. este intoleranta dobândita
B. obstructie nazala
B. este intoleranta congenitala de grup
#C. colorarea galbena a dintilor
C. se manifesta ca deviatie de la raspunsul
farmacodinamic normal al populatiei la un #D. dismicrobism intestinal cu tulburari digestive
medicament E. tensiune arteriala instabila
D. apare chiar la prima doza (pag. 272)
E. se datoreaza unor particularitati genetice Cod: 123
înnascute 23 Notati medicamentele ce pot suprima lactatia:
(pag. 243) #A. bromocriptina
B. metronidazol
#C. furosemid
D. paracetamol
#E. estradiol
(pag. 273)

Pag. 13 din 289


Cod: 124 Cod: 129
24 Barbituricele sunt contraindicate la gravide, 29 La acetilatorii lenti, urmatoarele medicamente
deoarece la fat sau/si la nou-nascut exista produc frecvent reactii adverse:
riscul de a produce: #A. izoniazida
#A. sedare #B. hidralazina
#B. sindrom de abstinenta la nou-nascut C. suxametoniu
C. hipoglicemie #D. procainamida
D. anemie hemolitica
#E. sulfasalazina
E. ototoxicitate (pag. 248)
(pag. 270) Cod: 130
Cod: 125
30 Toxicitatea cohleara este caracteristica pentru
25 Notati medicamente proscrise la gravide urmatoarele medicamente:
datorita potentialului teratogen: A. streptomicina
#A. fluorouracil #B. amikacina
#B. dietilstilbestrol #C. furosemid
C. indometacin D. viomicina
#D. acenocumarol
E. minociclina
#E. fenitoin (pag. 238)
(pag. 269, 271) Cod: 131
Cod: 126
31 Notati medicamentele ce declanseaza reactii
26 Deficienta de NADH-methemoglobin-reductaza adverse alergice de tip I anafilactic:
eritrocitara: #A. peniciline
A. determina scaderea nivelelor de methemoglobina B. antihistaminice H1
de 20-50 de ori sub normal
#C. dextrani
#B. reprezinta un tip de idiosincrazie cu manifestari
farmacodinamice D. azocoloranti
#C. se evidentiaza prin dispnee si cianoza #E. substante iodate radiografice de contrast
D. se evidentiaza prin tulburari psihice severe (pag. 251)
Cod: 132
#E. este o enzimopatie ce se evidentiaza la doze
terapeutice uzuale de medicamente puternic 32 Tratamentul agranulocitozei pentru a reduce
oxidante mortalitatea prin soc toxiinfectios consta în:
(pag. 244, 245, 246) #A. spitalizare si izolare în camera sterila
Cod: 127 B. reducerea treptata a dozelor din medicamentul
27 Izoniazida determina frecvent urmatoarele incriminat
efecte adverse la acetilatorii lenti: C. tratament de urgenta cu asocieri de antibiotice
#A. sindrom de lupus sistemic bactericide în doze mici
B. porfirie acuta intermitenta #D. transfuzie de granulocite
#C. neuropatii periferice #E. transplant medular în aplazia ireversibila
D. apnee prelungita (pag. 256)
Cod: 133
#E. hepatita (la asocierea cu rifampicina)
(pag. 248) 33 Actiune limfocitotoxica directa prezinta
Cod: 128 urmatoarele medicamente:
#A. cloramfenicol
28 Notati tipurile de efecte adverse
imunosupresive: #B. tetracicline
A. granulocitopenie imuna C. lidocaina
#B. agranulocitoza D. nitrofurantoin
C. anemie hemolitica autoimuna #E. streptomicina
#D. deficienta imunitara latenta (pag. 257)
E. soc anafilactic
(pag. 255)

Pag. 14 din 289


Cod: 134 Cod: 139
34 Contraceptivele orale au un potential toxic 39 S-a înregistrat instalarea obisnuintei la:
hepatic ridicat, putând produce: #A. hipnotice barbiturice
#A. adenom #B. morfinomimetice
B. granulomatoza C. pulberea de hipofiza posterioara
#C. tromboza suprahepatica D. efedrina
#D. colestaza intrahepatica
#E. nitroglicerina
E. sindrom de hepatita virotica (pag. 259, 260)
(pag. 237) Cod: 140
Cod: 135
40 Toxicomania este o stare de intoxicatie cronica
35 Notati medicamentele ce determina, ca efect ce totalizeaza urmatoarele efecte adverse:
toxic la nivel sanguin, methemoglobinemie:
#A. farmacodependenta psihica
A. citostatice #B. farmacodependenta fizica
#B. fenacetina
#C. toleranta (obisnuinta)
C. cloramfenicol
D. efect „rebound“
#D. paracetamol
E. deficienta imunitara latenta
E. contraceptive orale (pag. 262)
(pag. 236) Cod: 141
Cod: 136
41 Acidul acetilsalicilic este contraindicat la
36 Toleranta acuta: mama în timpul alaptarii, deoarece determina
A. este obisnuinta urmatoarele efecte adverse la sugar:
#B. este tahifilaxia A. hepatita
C. este toleranta înnascuta #B. hemoragii
#D. este toleranta dobândita #C. acidoza
E. este efect advers imunosupresiv D. methemoglobinemie
(pag. 259) #E. tulburari respiratorii
Cod: 137 (pag. 273)
Cod: 142
37 Toleranta cronica:
#A. este obisnuinta 42 Notati inhibitoarele motilitatii uterine ce pot
determina întârzierea nasterii, prelungirea sau
B. consta în obtinerea aceluiasi efect cu doze mai
oprirea travaliului:
mici
A. antrachinone
#C. niciodata nu este completa
B. propranolol
#D. este un fenomen reversibil
#C. izoxuprina
#E. impune înlocuirea medicamentului
#D. terbutalina
(pag. 259, 260)
Cod: 138 E. pilocarpina
(pag. 271)
38 Mecanismele de instalare a obisnuintei sunt:
#A. diminuarea absorbtiei
B. cresterea vitezei de metabolizare prin instalarea
inhibitiei enzimatice
#C. cresterea eliminarii
#D. „down“-reglare manifestata prin „internalizarea“
receptorilor în membrana
E. mecanism imunologic
(pag. 260)

Pag. 15 din 289


Cod: 143 Cod: 147
43 Care dintre urmatoarele afirmatii sunt 47 Notati afirmatiile adevarate:
adevarate? A. consumatorii cronici de alcool sunt mai sensibili la
#A. cloramfenicolul este contraindicat la mama în actiunea narcoticelor
timpul alaptarii, deoarece determina „sindromul #B. fumatorii prezinta mitridatism la nicotina
cenusiu” la sugar
#C. farmacodependenta fizica se evidentiaza prin
B. acidul acetilsalicilic si indometacinul sunt
aparitia sindromului de abstinenta
recomandate la mama în timpul alaptarii,
deoarece nu afecteaza sugarul D. farmacodependenta fizica reclama necesitatea
opririi administrarii substantei
C. dupa o interventie chirurgicala regula generala
este de întrerupere a alaptatului 6-10 ore E. în sindromul de abstinenta la morfinomimetice
apar simptome de tip colinergic
#D. se pot concentra în laptele matern medicamente
bazice (pag. 260, 261)
Cod: 148
E. antiepilepticele sunt excretate în cantitati foarte
mici în laptele matern 48 Meningita aseptica (cefalee, febra, letargie)
(pag. 272, 273, 274) este un efect toxic la nivel SNC observat la
Cod: 144 femeile tinere tratate cu:
#A. ibuprofen
44 Metronidazolul este contraindicat în timpul
alaptarii deoarece determina la sugar: B. furosemid
#A. voma C. contraceptive orale
B. colorarea galbena a dintilor #D. sulindac
#C. deprimare medulara #E. naproxen
#D. tulburari neurologice (pag. 236)
Cod: 149
E. hipotiroidism
(pag. 272) 49 În producerea de miopatii si neuropatii însotite
sau nu de mialgii, sunt incriminate urmatoarele
Cod: 145
medicamente:
45 Notati medicamentele care pot determina avort #A. fluoroquinolone
si nastere prematura daca sunt administrate în
perioada prenatala si obstetricala: #B. polimixine
A. sulfat de magneziu injectabil #C. antihistaminice H2
#B. ocitocina D. diuretice
#C. neostigmina E. opiacee
#D. propranolol (pag. 239)
Cod: 150
E. acenocumarol
(pag. 271) 50 Rabdomiolize (distructii musculare)
medicamentoase sunt determinate de:
Cod: 146
A. cimetidina
46 Efectul de ricoseu:
#B. halotan
#A. apare la întreruperea brusca a farmacoterapiei
#C. litiu
#B. este efectul „rebound“
#D. curarizante
C. este sindromul de retragere
E. antimalarice
#D. clinic, se manifesta prin revenirea bolii tratate,
exacerbata (pag. 239)
E. are ca mecanism feed-back-ul negativ
(pag. 264)

Pag. 16 din 289


Tema nr. 4 Cod: 154
Antibiotice cu structura betalactamica * 4 Nu face parte din grupa penicilinelor
Bibliografie asociata temei: antistafilococice:
#A. amoxicilina
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005 B. oxacilina

(pag. 967-998) C. cloxacilina

- D. dicloxacilina
E. nafcilina
Cod: 151 (pag. 974-978)
Cod: 155
* 1 Care dintre urmatoarele enunturi despre
benzilpenicilina nu este adevarat? * 5 Nu face parte din grupa penicilinelor cu
spectru larg, active pe Pseudomonas:
A. este inactivata de acidul clorhidric din stomac
#B. este o penicilina cu spectru larg A. carbenicilina
B. ticarcilina
C. poate produce dureri la locul injectarii i.m.
C. piperacilina
D. este antibiotic de electie în lues
D. azlocilina
E. efectul sau antimicrobian este crescut de
Probenecid #E. temocilina
(pag. 971-972) (pag. 980-982)
Cod: 152 Cod: 156
* 2 Care dintre urmatoarele enunturi despre * 6 Apartine grupului monobactamilor:
peniciline nu este adevarat? A. imipenem
A. mecanismul actiunii antibacteriene este bactericid #B. aztreonam
de tip degenerativ
C. mecilinam
B. au potential alergizant foarte mare
D. meropenem
#C. administrarea parenterala prezinta cel mai mic
risc de declansare a reactiilor adverse E. piperacilina
D. au un nucleu comun format dintr-un inel (pag. 981-982, 996-997)
tiazolidinic si un inel beta-lactamic Cod: 157
E. spectrul antimicrobian difera în cadrul diverselor * 7 Urmatoarele enunturi despre ampicilina sunt
grupe de peniciline corecte, cu exceptia:
(pag. 967-971) A. este rezistenta la actiunea acidului clorhidric din
Cod: 153 stomac
* 3 Care dintre urmatoarele enunturi despre B. absorbtia este redusa daca administrarea se face
benzatinbenzilpenicilina nu este adevarat? pe stomacul plin
A. este o sare a benzilpenicilinei cu #C. are potential alergizant foarte mic
dibenziletilendiamina D. este indicata în infectii biliare cu colibacili sensibili
B. spectrul antibacterian este identic cu cel al
E. se asociaza cu sulbactam pentru largirea
penicilinei G spectrului sau antimicrobian
C. poate produce la locul injectiei i.m. durere, noduli, (pag. 970, 976-977)
induratii Cod: 158
#D. este indicata în infectii grave
* 8 Care dintre urmatoarele peniciline nu se
E. se administreaza pentru profilaxia infectiei administreaza pe cale orala?
streptococice la bolnavi cu reumatism poliarticular
A. fenoximetilpenicilina
acut
B. oxacilina
(pag. 973)
C. ampicilina
#D. carbenicilina
E. amoxicilina
(pag. 974-980)

Pag. 17 din 289


Cod: 159 Cod: 163
* 9 Urmatoarele enunturi despre amoxicilina sunt * 13 Alegeti singurul enunt incorect:
corecte, cu exceptia: #A. mecanismul de actiune al cefalosporinelor este
A. are biodisponibilitate orala mai mare comparativ bacteriostatic, prin fixare pe subunitatile 30S ale
cu ampicilina ribozomilor bacterieni
B. absorbtia nu este influentata de prezenta B. cefalosporinele sunt antibiotice cu structura beta-
alimentelor lactamica
C. concentratia plasmatica realizata este mai mare C. nucleul de baza al cefalosporinelor este acidul 7-
comparativ cu ampicilina aminocefalosporanic
D. se administreaza oral, i.m., i.v. D. toate cefalosporinele au difuziune buna în tesuturi
si în lichidele biologice, dar difera între ele în
#E. nu difuzeaza în secretiile traheobronsice
functie de gradul de difuziune în lichidul
(pag. 978) cefalorahidian
Cod: 160
E. eliminarea cefalosporinelor se face predominant
* 10 Indicatia principala a carbenicilinei este renal
tratamentul infectiilor cu: (pag. 983-984)
A. Treponema Cod: 164
B. Candida albicans * 14 Alegeti enuntul incorect referitor la
#C. Pseudomonas cefalosporinele din generatia I:
D. virusuri A. sunt utile în infectii cu bacterii gram pozitiv,
rezistente la peniciline
E. stafilococi secretori de beta-lactamaza
#B. se utilizeaza în meningite
(pag. 980-981)
C. substantele active dupa administrare orala sunt
Cod: 161
indicate în infectii respiratorii
* 11 Mecilinamul apartine: D. substantele administrate parenteral sunt utile
A. penicilinelor antistafilococice pentru profilaxia infectiilor chirurgicale
#B. penicilinelor active pe enterobacteriacee E. în cazul infectiilor sistemice cu bacili gram negativ
C. penicilinelor active fata de Pseudomonas sensibili, se asociaza cu aminoglicozide
(pag. 985)
D. penicilinelor cu spectru larg
Cod: 165
E. monobactamilor
* 15 Face parte din clasa cefalosporinelor
(pag. 967-968, 982, 997)
parenterale din generatia I:
Cod: 162
A. cefaclor
* 12 Alegeti singurul enunt incorect: B. cefixima
A. procainbenzilpenicilina elibereaza procaina cu C. ceftibuten
potential alergizant crescut
#D. cefazolina
B. pivampicilina este un prodrog
C. benzilpenicilina este o penicilina naturala E. cefetamet
(pag. 983-984, 988, 995-996)
#D. benzilpenicilina are capacitate antigenica foarte
mica Cod: 166

E. sulbactamul este un inhibitor de beta lactamaza * 16 Care dintre urmatoarele cefalosporine se


administreaza pe cale orala?
(pag. 967, 970-972, 976-977)
A. cefazolina
B. cefalotina
#C. cefalexina
D. ceftazidima
E. cefepima
(pag. 983-984)

Pag. 18 din 289


Cod: 167 Cod: 172
* 17 Alegeti enuntul incorect referitor la cefepima: 22 Urmatoarele peniciline naturale sunt peniciline
A. este o cefalosporina din generatia a IV-a depozit:
B. are un spectru antibacterian larg #A. benzatinbenzilpenicilina
C. prezinta avantajul fata de cefalosporinele din B. benzilpenicilina
generatia a III-a ca rezistenta se instaleaza mult C. ampicilina
mai lent #D. procainbenzilpenicilina
D. este indicata în infectii urinare
E. oxacilina
#E. are absorbtie orala buna (pag. 967)
(pag. 993-994) Cod: 173
Cod: 168
23 Peniciline cu spectru larg (aminopeniciline)
* 18 Face parte din grupa cefalosporinelor sunt:
parenterale din generatia a IV-a: A. benzilpenicilina
#A. cefepima B. fenoximetilpenicilina
B. cefalexina
#C. ampicilina
C. cefaclor
#D. amoxicilina
D. cefixima
#E. bacampicilina
E. cefalotina (pag. 967)
(pag. 983-984, 993-995) Cod: 174
Cod: 169
24 Sunt active fata de Pseudomonas:
* 19 Nu face parte din grupa cefalosporinelor #A. carbenicilina
parenterale din generatia a III-a:
B. cefalotina
A. cefotaxima
#C. piperacilina
#B. cefalexina
#D. ticarcilina
C. ceftriaxona
#E. cefepima
D. cefoperazona
(pag. 968, 971, 987, 993)
E. ceftazidima
Cod: 175
(pag. 984, 991-994)
Cod: 170 25 Urmatoarele peniciline nu fac parte din clasa
penicilinelor active fata de enterobacteriacee:
* 20 Face parte din clasa cefalosporinelor orale
A. mecilinam
vechi:
#B. fenoximetilpenicilina
A. cefotaxima
B. ceftriaxona C. temocilina

#C. cefalexina D. pivmecilinam

D. cefoperazona #E. benzatinbenzilpenicilina


(pag. 967-968, 973-974)
E. ceftazidima
Cod: 176
(pag. 984, 991-994)
Cod: 171 26 Spectrul antimicrobian al penicilinelor naturale
cuprinde:
21 Penicilinele:
A. stafilococul penicilinazosecretor
A. au ca nucleu comun acidul peniciloic
#B. spirochete: treponema
#B. au ca nucleu comun acidul 6-aminopenicilinamic
C. Pseudomonas aeruginosa
C. au un nucleu comun format dintr-un nucleu
#D. coci grampozitiv: streptococi, pneumococi
dihidrotiazinic si un inel beta-lactamic
#D. au un nucleu comun format dintr-un nucleu #E. coci gramnegativ: gonococi, meningococi
tiazolidinic si un inel beta-lactamic (pag. 969, 971)
E. au structura aminociclitol-aminoglicozidica
(pag. 967, 983, 1006)

Pag. 19 din 289


Cod: 177 Cod: 182
27 Fac parte din grupa penicilinelor 32 Sunt asocieri penicilina-inhibitor de beta-
antistafilococice: lactamaza utilizate în terapeutica:
#A. oxacilina #A. ampicilina-sulbactam
B. benzilpenicilina #B. amoxicilina-acid clavulanic
#C. flucloxacilinadicloxacilina C. oxacilina-acid clavulanic
#D. dicloxacilina D. oxacilina-sulbactam
#E. nafcilina #E. ticarcilina-acid clavulanic
(pag. 967) (pag. 975, 977, 978, 981)
Cod: 178 Cod: 183
28 Sunt reactii adverse provocate de peniciline: 33 Alegeti enunturile corecte referitoare la
A. retinita pigmentara fara afectarea vederii amoxicilina:
#B. reactii alergice #A. are biodisponibilitate orala mai mare comparativ
cu ampicilina
#C. favorizarea suprainfectiilor, dupa administrarea
B. absorbtia sa este influentata de prezenta
orala a penicilinelor cu spectru larg
alimentelor
#D. reactia Herxheimer
#C. are difuziune buna în tesuturi, inclusiv în secretiile
E. somnolenta traheobronsice
(pag. 970, 971) #D. se asociaza cu clavulanat de potasiu pentru
Cod: 179 largirea spectrului sau antimicrobian
29 Benzatinbenzilpenicilina se administreaza: #E. se administreaza oral, i.m., i.v
#A. în scarlatina (pag. 978)
B. în infectii urinare cu germeni sensibili: colibacili Cod: 184
sau Proteus mirabilis 34 Alegeti enunturile incorecte referitoare la
#C. pentru profilaxia infectiei streptococice la bolnavi peniciline:
cu reumatism poliarticular acut A. capacitatea antigenica a penicilinelor este
D. în infectii grave datorata atât moleculelor de antibiotic cât si unor
metaboliti care functioneaza ca haptene
#E. în sifilis
#B. procainbenzilpenicilina nu are potential alergizant
(pag. 973)
deoarece elibereaza procaina
Cod: 180
C. ampicilina este puternic sensibilizanta
30 Mecanismele de actiune posibile ale
#D. aplicarea locala pe tegumente sau pe mucoase
penicilinelor sunt:
scade riscul alergiilor
#A. legare de proteinele membranare PBP
E. administrarea parenterala prezinta cel mai mare
#B. legarea covalenta a penicilinelor de risc de declansare a reactiilor adverse
transpeptidazele care asigura soliditatea peretelui (pag. 970)
bacterian
Cod: 185
C. fixarea pe subunitatea 50S a ribozomilor
bacterieni, inhibând sinteza proteica microbiana 35 Ampicilina:
#D. activarea unor enzime autolitice: autolizine, A. este un prodrog
mureinhidrolaze #B. este indicata în infectii biliare cu colibacili sensibili
E. fixarea pe subunitatile 30S ale ribozomilor #C. este indicata în uretrita gonococica
bacterieni, inhibând sinteza proteica microbiana
D. este o penicilina cu spectru îngust
(pag. 969)
#E. se elimina predominant renal, în forma activa
Cod: 181
(pag. 976-977)
31 Fenoximetilpenicilina:
A. este inactivata de acidul clorhidric din stomac
#B. este indicata în infectii usoare
#C. se administreaza oral ca sare de potasiu sub
forma de comprimate
#D. este preferabil ca administrarea sa se faca pe
stomacul gol
E. este numita si penicilina G
(pag. 974)

Pag. 20 din 289


Cod: 186 Cod: 191
36 Carbenicilina: 41 Reactii adverse comune cefalosporinelor sunt:
A. se absoarbe dupa administrare orala #A. reactii de hipersensibilizare
B. este o penicilina antistafilococica B. ototoxicitate
#C. poate produce accidente hemoragice, la doze #C. reactii hematologice
mari si la bolnavi cu insuficienta renala #D. hepatotoxicitate
#D. poate produce tulburari electrolitice, în cazul unui
E. hipotensiune ortostatica
tratament intensiv, cu doze mari
(pag. 984-985)
E. se asociaza cu aminoglicozidele în aceeasi
seringa sau sac perfuzor Cod: 192
(pag. 980-981) 42 Sunt cefalosporine din generatia a II-a:
Cod: 187 A. cefepima
37 Mecilinam: #B. cefamandol
#A. se elimina renal, realizând concentratii urinare #C. cefuroxima
mari #D. cefoxitina
B. are spectru antibacterian larg
E. cefoperazona
C. se absoarbe dupa administrare orala
(pag. 983-984, 988-993)
D. nu provoaca reactii alergice Cod: 193
#E. este indicat în infectii urinare cu germeni sensibili 43 Sunt cefalosporine parenterale din generatia a
(pag. 982) III-a:
Cod: 188 #A. cefotaxima
38 Rezistenta bacteriana la peniciline poate apare: #B. ceftriaxona
#A. prin secretie de beta-lactamaze #C. ceftazidima
B. prin prezenta unor 3-acetiltransferaze care #D. cefoperazona
acetileaza gruparile amino
E. cefepima
#C. prin modificarea receptorilor membranari specifici
(pag. 991-993)
D. prin prezenta unor 5-fosfotransferaze care Cod: 194
fosforileaza gruparile hidroxil
44 Sunt active dupa administrare orala:
E. datorita unor mutatii cromozomiale care modifica
locul de legare a antibioticului de subunitatile A. benzilpenicilina
ribozomale 30S #B. amoxicilina
(pag. 969, 1008) #C. cefaclor
Cod: 189
D. ceftazidima
39 Imipenem:
E. piperacilina
A. are un spectru antibacterian îngust
(pag. 971, 978, 981, 992, 994)
#B. se foloseste în terapeutica asociat cu cilastatin
Cod: 195
C. este bacteriostatic
45 Sunt cefalosporine orale noi:
#D. este indicat în infectii nosocomiale cu germeni
#A. cefixima
gram negativ multirezistenti
B. cefazolina
E. se administreaza oral
C. cefalotina
(pag. 996, 997)
Cod: 190 #D. ceftibuten
40 Aztreonam: #E. cefetamet
#A. este un antibiotic cu nucleu betalactamic (pag. 983-984, 995-996)
monociclic
B. are mecanism de actiune bacteriostatic
#C. este rezistent la majoritatea betalactamazelor
produse de bacili gram negativ aerobi
#D. este indicat în infectii nosocomiale cu bacili gram
negativ rezistenti la alte antibiotice
E. face parte din grupa carbapenemilor
(pag. 996-998)

Pag. 21 din 289


Cod: 196 Tema nr. 5
46 Mecanismul de actiune al cefalosporinelor este Antibiotice: macrolide, aminoglicozide
bactericid prin: Bibliografie asociata temei:
A. fixarea pe subunitatile 30S ale ribozomilor
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
bacterieni redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
B. fixarea pe subunitatile 50S ale ribozomilor
bacterieni (pag. 998-1004; 1006-1017)
#C. împiedicarea formarii legaturilor transversale la -
nivelul polimerului peptoglicanic din structura
peretelui bacterian Cod: 201
D. inhibarea ADN-girazei
* 1 Mecanismul de actiune al antibioticelor
#E. activarea autolizinelor bacteriene aminoglicozide consta în:
(pag. 984) A. inhibitia sintezei proteice bacteriene, prin fixarea
Cod: 197 pe subunitatile ribozomale 50S
47 Cefuroxima: B. inhibitia ADN-topoizomerazelor bacteriene
#A. este indicata în infectii urinare cu germeni sensibili #C. inhibitia sintezei proteice bacteriene, prin fixarea
B. este activa ca atare dupa administrare orala pe subunitatile ribozomale 30S
#C. sub forma de cefuroxim-axetil are D. inhibitia sintezei peretelui bacterian
biodisponibilitate orala buna E. alterarea ireversibila a membranei citoplasmatice
#D. este o cefalosporina din generatia a II-a a celulei bacteriene
(pag. 1007)
E. este o cefalosporina orala "veche"
Cod: 202
(pag. 984, 989)
Cod: 198 * 2 Care din urmatoarele afirmatii privind
aminoglicozidele este incorecta?
48 Fac parte din clasa cefalosporinelor orale:
A. au absorbtie orala redusa
#A. cefalexina #B. difuzeaza bine în tesuturi, mai ales în lichidul
#B. cefaclor cefalorahidian
#C. cefixima C. sunt antibiotice cu indice terapeutic mic
#D. cefetamet D. principalele reactii adverse sunt ototoxicitatea si
E. cefalotina nefrotoxicitatea
(pag. 983-984, 995) E. au efect postantibiotic
Cod: 199 (pag. 1007, 1009)
Cod: 203
49 Alegeti enunturile corecte referitoare la
cefalosporine: * 3 Nu creste ototoxicitatea aminoglicozidelor:
A. sunt antibiotice cu nucleu policiclic A. cisplatin
naftacencarboxamidic B. bumetanid
#B. nefrotoxicitatea este potentata de asocierea cu C. furosemid
aminoglicozidele
#D. sulfat de magneziu
C. au mecanism de actiune bacteriostatic
E. acid etacrinic
D. se elimina predominant digestiv
(pag. 1010)
#E. au indicatii terapeutice diferite în functie de
Cod: 204
generatia din care fac parte
(pag. 983-985) * 4 Care dintre antibioticele aminoglicozide
Cod: 200 urmatoare are cel mai redus efect ototoxic?
A. amikacina
50 Benzilpenicilina este antibiotic de electie în:
B. kanamicina
#A. infectii cu streptococ hemolitic
#B. infectii cu meningococ C. streptomicina

#C. lues D. tobramicina

D. infectii cu enterobacteriacee #E. netilmicina


(pag. 1009)
#E. infectii cu pneumococ
(pag. 968, 972)

Pag. 22 din 289


Cod: 205 Cod: 210
* 5 Notati varianta incorecta în ceea ce priveste * 10 Neomicina:
administrarea streptomicinei: A. are ototoxicitate si nefrotoxicitate scazuta
#A. la copii si sugari se administreaza 2-5 mg/kg/zi B. se utilizeaza frecvent pe cale sistemica
fara a depasi 0,5 g/zi
C. este contraindicata in infectii digestive
B. tularemie - i.m. 1-2 g/zi timp de o saptamâna
D. administrata oral agraveaza coma hepatica
C. bruceloza (forme grave) - 2 g/zi, 2 – 3 saptamâni
(asociata cu tetraciclina) #E. se administreaza local in piodermite si furuncule
D. endocardita bacteriana cu enterococi - în (pag. 1013)
asociere cu penicilina Cod: 211
E. pesta – 4 g/zi primele doua zile, apoi 1 g/zi timp * 11 Notati afirmatia falsa despre gentamicina:
de o saptamâna
#A. se asociaza cu chimioterapice specifice in
(pag. 1012) tratamentul tuberculozei
Cod: 206 B. este indicata in infectii grave cu germeni gram
* 6 Care dintre urmatoarele antibiotice nu este negativ sensibili
activ pe Treponema palidum? C. se asociaza cu carbenicilina in infectii cu
A. benzilpenicilina Pseudomonas
#B. gentamicina D. in arsuri infectate se foloseste pe cale sistemica
C. claritromicina si topic

D. tetraciclina E. la adult se administreaza i.m. si i.v., perfuzie lenta


(pag. 1015)
E. eritromicina
Cod: 212
(pag. 969, 1001, 1007, 1021)
Cod: 207 * 12 Urmatoarele afirmatii despre eritromicina sunt
adevarate, cu exceptia:
* 7 Urmatoarele afirmatii despre aminoglicozide
A. are efect bacteriostatic sau bactericid in functie
sunt adevarate, cu exceptia:
de concentratie
A. au absorbtie orala redusa #B. este inactiva pe germeni intracelulari
B. au T1/2 scurt (2 - 3 ore)
C. este activa pe coci gram pozitiv si gram negativ
#C. nu trec prin placenta
D. este activa pe Treponema palidum
D. mecanismul de actiune este bactericid
E. determina rar fenomene alergice si aritmii
E. au efect postantibiotic cardiace
(pag. 1007) (pag. 1001)
Cod: 208 Cod: 213
* 8 Urmatoarele aminoglicozide sunt din generatia * 13 Eritromicina este utilizata ca antibiotic de
I, cu exceptia: electie in urmatoarele afectiuni, cu exceptia:
A. streptomicina A. pneumonia cu Mycoplasma pneumoniae
B. kanamicina B. difterie
C. neomicina C. tuse convulsiva
#D. amikacina #D. tuberculoza (in asocieri polichimioterapice)
E. paromomicina E. pneumonia cu Chlamydia trachomatis la sugari
(pag. 1006) (pag. 1001, 1002)
Cod: 209 Cod: 214
* 9 Streptomicina: * 14 Claritromicina are urmatoarele caracteristici,
A. are absorbtie digestiva crescuta cu exceptia:
B. are difuziune buna in tesuturi si LCR A. biodisponibilitate superioara eritromicinei
(aproximativ 55%)
#C. traverseaza placenta
B. se concentreaza in tesuturi
D. nu este activa pe bacilul Koch uman
C. este metabolizata hepatic
E. este contraindicata la copii si sugari
D. are spectru antibacterian asemanator eritromicinei
(pag. 1011, 1012)
#E. este inactiva pe Chlamydia
(pag. 1003)

Pag. 23 din 289


Cod: 215 Cod: 241
* 15 Azitromicina: * 20 Care din urmatoarele antibiotice se absoarbe
A. face parte din grupa aminoglicozidelor dupa administrarea per os?
#B. se acumuleaza in eritrocite si macrofage A. carbenicilina
C. realizeaza concentratii foarte scazute in sputa, B. cefotaxima
plamani, sinusuri C. gentamicina
D. este ototoxica si nefrotoxica D. colistina
E. se administreaza oral cel putin 10 zile #E. diritromicina
(pag. 1003, 1004) (pag. 980, 991, 1003, 1015, 1029)
Cod: 216 Cod: 218
* 16 Notati macrolida din generatia I: 21 Notati afirmatiile adevarate despre macrolide:
A. roxitromicina #A. inhiba sinteza proteica ribozomala
B. claritromicina B. se fixeaza pe subunitatile ribozomale 30 S
#C. josamicina C. la concentratii mari, efectul este bacteriostatic
D. azitromicina #D. sunt active pe coci gram pozitiv, inclusiv
E. diritromicina stafilococi penicilinazosecretori
(pag. 1000) #E. sunt active pe Chlamydii si Rickettsii
Cod: 217 (pag. 1000)
Cod: 219
* 17 Kanamicina:
22 Eritromicina:
A. este ineficace pe bacilul tuberculos
#A. este antibiotic de electie in difterie - pentru
B. nu determina ototoxicitate
eradicarea bacilului la purtatori
#C. se utilizeaza oral pentru pregatirea interventiilor #B. reprezinta medicatie de alternativa la bolnavi
pe colon alergici la penicilina
D. nu se administreaza intramuscular C. are absorbtie mare pe cale orala, neinfluentata de
E. este contraindicata in infectii cu bacili gram alimente
negativ D. difuzeaza bine in LCR
(pag. 1012)
#E. se elimina prin bila, fecale si urina
Cod: 239
(pag. 1000, 1001, 1002)
* 18 Mecanismul de actiune al macrolidelor consta Cod: 220
în:
23 Eritromicina este antibiotic de electie in:
A. inhibitia sintezei peretelui bacterian
#B. inhibitia sintezei proteice ribozomale #A. pneumonii cu Mycoplasma pneumoniae
B. infectii grave cu Pseudomonas
C. alterarea ireversibila a membranei citoplasmatice
a bacteriilor #C. tuse convulsiva
D. inhibitia ADN-girazei bacteriene D. local, in furuncule, arsuri si plagi infectate
E. interferarea procesului de sinteza al acidului folic #E. forme grave de enterocolita cu Campylobacter
jejuni
(pag. 1000)
Cod: 240 (pag. 1001, 1002)
Cod: 221
* 19 Care din urmatoarele afirmatii referitoare la
eritromicina este incorecta? 24 Roxitromicina:
A. are absorbtie redusa pe cale orala, deoarece este A. este macrolida semisintetica inactivata de sucul
inactivata de sucul gastric gastric
#B. prezenta alimentelor determina cresterea #B. are eficacitate crescuta pe germeni intracelulari
absorbtiei #C. are T 1/2 lung (12 ore), ceea ce permite 2
C. difuzeaza bine în toate tesuturile, cu exceptia administrari pe zi
lichidului cefalorahidian D. se administreaza oral, 500 mg o data pe zi
D. la doze mari poate produce hipoacuzie tranzitorie E. are proprietati farmacotoxicologice similare
E. creste toxicitatea unor medicamente, deoarece tetraciclinei
inhiba citocromul P450 si produce inhibitie (pag. 1002, 1003)
enzimatica
(pag. 1000-1002)

Pag. 24 din 289


Cod: 222 Cod: 227
25 Azitromicina: 30 Notati antibioticele aminoglicozide din
#A. se acumuleaza in tesuturi si se elibereaza lent generatia a II-a:
B. nu patrunde in eritrocite si macrofage #A. gentamicina
#C. realizeaza concentratii mari in sputa, plamani, B. kanamicina
organe genitale feminine si prostata C. neomicina
#D. are spectru asemanator eritromicinei, dar este #D. tobramicina
activa si pe H. Influenzae, Legionella si Bordetella
E. netilmicina
#E. la adult se administraza oral, 500 mg/zi, timp de 3 (pag. 1006)
zile
Cod: 228
(pag. 1003, 1004)
Cod: 223 31 Farmacocinetica aminoglicozidelor cuprinde:
A. au absorbtie incompleta dupa administrare i.m.
26 Reactiile adverse produse de eritromicina sunt:
#B. toate au absorbtie orala redusa
A. tulburari de echilibru si nistagmus
#B. greata, voma, diaree C. administrarea i.v. este contraindicata

C. colorarea in brun a dintilor #D. difuziunea in tesuturi este buna, mai putin in LCR

#D. produce foarte rar hepatita colestatica #E. se elimina renal, 70% in forma activa
(pag. 1007)
#E. produce rar fenomene alergice (febra, eruptii
cutanate) Cod: 229
(pag. 1001) 32 Farmacodinamia aminoglicozidelor se
Cod: 224 caracterizeaza prin:
27 Eritromicina este activa pe: #A. mecanism de actiune bactericid
#A. Pneumococ B. se fixeaza pe subunitatile ribozomale 50 S
#B. Neisseria ghonoreae #C. au efect postantibiotic
C. Salmonella si Shigella D. actiunea antibacteriana este foarte buna si in
prezenta puroiului
#D. Mycoplasma pneumoniae
#E. spectrul antimicrobian cuprinde bacili gram
#E. Rickettsii si Chlamidii negativ aerobi
(pag. 1001) (pag. 1007)
Cod: 225 Cod: 230
28 Claritromicina: 33 Notati caracteristicile privind
#A. este macrolida din generatia a II-a farmacotoxicologia aminoglicozidelor:
B. are biodisponibilitate inferioara eritromicinei A. au indice terapeutic mare
#C. este mai activa decat eritromicina pe Legionella si B. amikacina si kanamicina produc mai ales
Chlamydia tulburari vestibulare
#D. la adulti se administreaza 250-500 mg la 12 ore C. netilmicina are cel mai crescut efect ototoxic

E. este contraindicata la copii #D. nefrotoxicitatea se datoreaza acumularii


aminoglicozidelor in parenchimul renal
(pag. 1000, 1003)
Cod: 226 #E. amikacina si netilmicina au cea mai mica
nefrotoxicitate
29 Farmacografia eritromicinei cuprinde: (pag. 1009, 1010)
A. se administreaza oral, 500 mg o data pe zi, la o Cod: 231
ora dupa masa
34 Gentamicina:
#B. eritromicina propionat 250 si 500 mg se
administreaza la 6 ore, cu o ora inainte sau la 3 A. este antibiotic cu spectru larg
ore dupa masa #B. este ototoxica si nefrotoxica
#C. in infectii genitale cu Chlamydia trachomatis se C. este contraindicata asocierea cu carbenicilina sau
administreaza 2 g pe zi, timp de 3 saptamani ampicilina
D. eritromicina lactobionat nu se administreaza in #D. in arsuri infectate se foloseste pe cale sistemica
perfuzie si topic
E. este contraindicata la copii #E. doza pentru o data este de 80 mg la 12 ore, 7-10
(pag. 1002) zile
(pag. 1015)

Pag. 25 din 289


Cod: 232 Cod: 236
35 Notati indicatiile terapeutice ale neomicinei: 39 Proprietatile farmacologice ale claritromicinei
#A. pregatirea interventiilor pe colon sunt:
#B. coma hepatica #A. biodisponibilitate superioara eritromicinei
C. infectii urinare si respiratorii cu bacili gram negativ #B. spectru asemanator eritromicinei

#D. local in piodermite, furuncule, arsuri si plagi #C. activa pe Mycobacterium avium, Helicobacter
infectate pylori
#E. conjunctivita si blefarita - sub forma de colir 0,5% D. se administreaza la copii în doze de 1 mg/kg
corp/zi în patru prize la 6 ore
(pag. 1013)
Cod: 233 #E. se administreaza la adult în doze de 250 – 500
mg la 12 ore
36 Streptomicina: (pag. 1003)
#A. se elimina integral prin scaun dupa administrare Cod: 237
orala
40 Rezistenta bacteriana la macrolide apare prin:
B. are difuziune foarte buna in tesuturi si LCR
#A. scaderea permeabilitatii peretelui celular pentru
C. rezistenta bacteriana se instaleaza rapid pentru antibiotic
bacilul Koch (3-4 zile) #B. alterarea subunitatii ribozomale 50 S
#D. are toxicitate sistemica relativ mare
C. mutatii ale receptorului specific de la nivelul
#E. este indicata in principal in tratamentul ribozomilor 30 S
tuberculozei in asocieri polichimioterapice
D. prezenta unei dihidropteroatsintetaze rezistente
(pag. 1011, 1012)
Cod: 234 #E. inactivarea prin hidroliza enzimatica, catalizata de
o esteraza mediata plasmidic
37 Kanamicina: (pag. 1000)
A. este eficace pe Psedomonas, pneumococ, Cod: 238
streptococ piogen si viridans
41 Notati afirmatiile corecte:
#B. produce ototoxicitate pana la surditate ireversibila
#A. josamicina are absorbtie orala superioara
C. nu determina nefrotoxicitate eritromicinei
#D. este indicata in infectii grave cu stafilococ B. claritromicina are biodisponibilitate inferioara
E. este contraindicata administrarea locala in infectii eritromicinei
oculare C. eritromicina produce inductie enzimatica
(pag. 1012) #D. administrarea concomitenta a eritromicinei cu
Cod: 235 ergotamina sau derivati vasoconstrictori produce
38 Spectrul antibacterian al eritromicinei ischemie grava
cuprinde: #E. roxitromicina are penetrabilitate ridicata în
#A. coci gram pozitiv: pneumococ, streptococ piogen, macrofage si leucocite, ceea ce îi creste
eficacitatea pe germeni intracelulari
stafilococ penicilinazosecretor
#B. coci gram negativ: Neisseria ghonoreae, (pag. 1002, 1003)
Neisseria meninigitidis Cod: 242
C. bacili gram negativ: E.coli, Klebsiella 42 Notati macrolidele din generatia I:
pneumoniae, Salmonella, Shigella A. claritromicina
#D. bacili gram pozitiv: bacilul difteric, Clostridium #B. josamicina
perfringens, Clostridium tetani, Listeria monocytes C. roxitromicina
#E. Treponema palidum
#D. spiramicina
(pag. 1001)
E. gentamicina
(pag. 1000)

Pag. 26 din 289


Cod: 243 Cod: 248
43 Sunt antibiotice macrolide: 48 Spectrul antimicrobian al streptomicinei
#A. eritromicina cuprinde:
B. neomicina #A. bacili gram negativ: Klebsiella, Salmonella,
Shigella, Haemophilus influenzae, Brucella,
#C. claritromicina
Pasteurella
#D. roxitromicina B. virusuri
E. isepamicina #C. coci gram pozitiv: stafilococi
(pag. 1000) #D. coci gram negativ: meningococi
Cod: 244
#E. bacilul Koch uman
44 Printre efectele adverse ale eritomicinei se (pag. 1011)
numara: Cod: 249
A. apneea prin bloc neuromuscular
49 Aminoglicozidele cu cea mai mica
#B. hipoacuzie tranzitorie la doze mari nefrotoxicitate sunt:
C. „sindrom cenusiu” #A. amikacina
D. anemie aplastica B. kanamicina
#E. greata, voma, diaree, anorexie C. gentamicina
(pag. 1001) #D. netilmicina
Cod: 245
E. neomicina
45 Sunt active pe Mycobacterium tuberculosis: (pag. 1010)
A. josamicina Cod: 250
#B. kanamicina 50 Alegeti afirmatiile corecte referitoare la
C. vancomicina antibiotice:
#D. streptomicina A. cloramfenicolul este inductor enzimatic
#B. eritromicina produce inhibitie enzimatica,
E. gentamicina
deoarece inhiba citocromul P450
(pag. 1002, 1007, 1011, 1012, 1015, 1018)
#C. tetraciclinele scad eficacitatea contraceptivelor
Cod: 246
#D. cloramfenicolul creste concentratia plasmatica
46 Cresc nefrotoxicitatea aminoglicozidelor: pentru anticoagulantele cumarinice
#A. polimixinele E. eritromicina scade concentratia plasmatica pentru
#B. cefalosporinele teofilina, anticoagulante orale
#C. amfotericina B (pag. 1002, 1022, 1027)
D. miorelaxantele centrale Tema nr. 6
#E. furosemidul Antibiotice: tetracicline, amfenicoli si polipeptide
(pag. 1010) Bibliografie asociata temei:
Cod: 247 Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
47 Cresc atât ototoxicitatea cât si nefrotoxicitatea
aminoglicozidelor: (pag. 1019-1030)
A. curarizantele -
#B. cisplatinul
C. anestezicele generale Cod: 251
D. miorelaxantele centrale * 1 Urmatoarele tetracicline sunt din generatia I, cu
#E. furosemidul exceptia:
(pag. 1010) A. tetraciclina
B. clortetraciclina
C. demeclociclina
#D. doxiciclina
E. oxitetraciclina
(pag. 1019)

Pag. 27 din 289


Cod: 252 Cod: 257
* 2 Farmacocinetica tetraciclinelor se * 7 Colistina:
caracterizeaza prin: A. trece cu usurinta in creier si LCR
#A. lactatele si medicamentele antiacide cu Ca, Mg, B. se absoarbe bine prin mucoasa
Al formeaza chelati mai ales cu tetraciclinele din
C. nu se administreaza oral
prima generatie
B. T1/2 plasmatic pentru tetraciclina este de 20-22 #D. pentru utilizare topica se foloseste sulfatul de
ore colistina
C. difuziunea in tesuturi este buna pentru toate E. este contraindicata i.m. sau in perfuzii i.v.
tetraciclinele, mai ales pentru cele din generatia I (pag. 1029)
D. nu trec bariera placentara Cod: 258
E. eliminarea dupa administrarea orala se face * 8 Urmatoarele reactii adverse sunt caracteristice
exclusiv renal polimixinei B, cu exceptia:
(pag. 1021, 1021) A. vertij, tulburari de vedere, parestezii periorale
Cod: 253 B. proteinurie, cilindrurie, hematurie
* 3 Doxiciclina: #C. eruptii cutanate, febra, colici abdominale, diaree
A. are absorbtie orala scazuta (20-30%) D. hiponatremie, hipocloremie, hipopotasemie
#B. fierul scade absorbtia doxiciclinei E. paralizia musculaturii striate cu oprirea respiratiei
C. T 1/2 pentru doza unica este scurt (2-3 ore) (pag. 1028)
D. are liposolubilitate mult scazuta fata de tetraciclina Cod: 259
E. se elimina numai prin scaun * 9 Tetraciclina:
(pag. 1023, 1024) A. biodisponibilitatea orala creste la asocierea cu
Cod: 254 alimentele
#B. se acumuleaza in tesutul reticuloendotelial, oase,
* 4 Cloramfenicol:
smaltul dentar
A. cloramfenicolul baza nu se absoarbe oral
C. are spectrul antimicrobian ingust
#B. cloramfenicol sodiu succinat se administreaza i.v.
D. este antibiotic de prima alegere in gonoree
C. nu patrunde in LCR
E. este antibiotic de alternativa in holera
D. este bactericid, se fixeaza pe subunitatea
ribozomala 30 S (pag. 1022, 1023)
Cod: 260
E. are toxicitate redusa, se fac serii repetate de
tratament * 10 Inhiba sinteza proteica bacteriana ca urmare a
(pag. 1025-1027) fixarii pe subunitatile ribozomale 50S
urmatoarele antibiotice, cu exceptia:
Cod: 255
A. claritromicina
* 5 Polimixinele:
B. cloramfenicolul
A. au drept reprezentant tiamfenicolul
#C. tetraciclina
#B. modul de actiune este bactericid absolut
D. josamicina
C. se pot administra in asociere cu aminoglicozide si
curarizante E. spiramicina
D. se folosesc frecvent sistemic (pag. 1000, 1021, 1026)
Cod: 261
E. sunt contraindicate la sugari si copii
(pag. 1027-1029) * 11 Contraindicatiile tetraciclinelor sunt
Cod: 256 urmatoarele, cu exceptia:
A. insuficienta renala (exceptie doxiciclina)
* 6 Bacitracina:
B. sarcina
A. este tetraciclina din generatia I
#C. pneumonii cu Mycoplasma
B. este aminoglicozid din generatia a III-a
D. copii mai mici de 8 ani
#C. este antibiotic polipeptidic
D. este macrolid E. asocierea cu peniciline
(pag. 1022)
E. este penicilina cu spectru larg
(pag. 1027, 1029, 1030)

Pag. 28 din 289


Cod: 262 Cod: 266
* 12 Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la * 16 Notati varianta incorecta în ceea ce priveste
tetracicline este incorecta? reactiile adverse ale cloramfenicolului:
A. minociclina poate produce frecvent reactii toxice A. anemie aplastica
vestibulare #B. infiltrarea grasa a ficatului
B. tetraciclinele din prima generatie pot produce C. nevrita optica
flebita locala la administrare i.v.
D. „sindrom cenusiu”
C. tetraciclinele scad concentratia plasmatica a
estrogenilor conjugati si scad eficacitatea E. enterita stafilococica severa
contraceptivelor (pag. 1026)
D. sunt contraindicate la copii mai mici de 8 ani Cod: 267
#E. doxiciclina nu se administreaza în insuficienta * 17 Varianta incorecta este:
renala A. „sindromul cenusiu” este o reactie adversa toxica
(pag. 1022 – 1025) a cloramfenicolului
Cod: 263 B. tiamfenicolul are un risc mai mic de a produce
* 13 Alegeti varianta incorecta: anemie aplastica
A. minociclina prezinta risc crescut de toxicitate C. tiamfenicolul realizeaza concentratii mai mari în
vestibulara urina si bila
B. doxiciclina determina rar disbacterioza intestinala D. la adult, doza totala pentru o cura de tratament cu
cloramfenicol nu trebuie sa depaseasca 25 g
#C. doxiciclina nu se administreaza i.v.
#E. durata tratamentului cu cloramfenicol trebuie sa
D. rolitetraciclina se administreaza numai prin
fie mai lunga de 14 zile
injectare
(pag. 1026 – 1027)
E. demeclociclina prezinta frecventa mai mare de
Cod: 268
producere a diabetului insipid
(pag. 1023 – 1025) * 18 Afirmatia corecta pentru bacitracina este:
Cod: 264 A. este antibiotic polipeptidic produs de
Streptomyces venezuelae
* 14 Care din urmatoarele antibiotice actioneaza
prin inhibitia sintezei proteice bacteriene, ca B. prezinta activitate crescuta pe bacili gram negativ
urmare a fixarii pe subunitatile ribozomale 30 #C. se utilizeaza exclusiv local, deoarece are
S? nefrotoxicitate mare
A. cloramfenicol D. rezistenta bacteriana se instaleaza rapid
B. bacitracina E. mecanismul de actiune este bacteriostatic prin
C. aztreonam alterarea membranei celulare bacteriene
D. claritromicina (pag. 1029 – 1030)
Cod: 269
#E. doxiciclina
(pag. 1021) * 19 Notati varianta corecta cu privire la
mecanismul de actiune al bacitracinei:
Cod: 265
A. interfera cu procesul de sinteza al acidului folic
* 15 Care dintre urmatoarele tetracicline se poate
B. altereaza ireversibil membrana citoplasmatica
utiliza în insuficienta renala?
bacteriana
A. rolitetraciclina
C. blocheaza dihidropteroatsintetaza
B. demeclociclina
#D. împiedica formarea peretelui bacterian
C. tetraciclina
E. inhiba dihidrofolatreductaza
#D. doxiciclina
(pag. 1029)
E. minociclina
(pag. 1022)

Pag. 29 din 289


Cod: 270 Cod: 275
* 20 Varianta incorecta referitoare la bacitracina 25 Sunt reactii adverse produse de tetracicline:
este: #A. iritatie gastrica si intestinala
A. spectrul antibacterian cuprinde coci gram pozitiv, #B. diabet insipid nefrogen rezistent la vasopresina
coci gram negativ, bacili gram pozitiv
#C. colorarea în brun a dintilor cu hipoplazia smaltului
B. are actiune bactericida
dentar
C. se utilizeaza local D. toxicitate cohleara
#D. se utilizeaza sistemic
#E. tubulopatie proximala de tip sindrom Fanconi în
E. are nefrotoxicitate mare cazul administrarii de preparate cu termen de
(pag. 1029) valabilitate depasit
Cod: 271 (pag. 1021)
Cod: 276
21 Comparativ cu tetraciclina, doxiciclina are
urmatoarele proprietati farmacologice: 26 Indicatiile de alternativa ale tetraciclinei sunt:
#A. absorbtie orala crescuta A. infectii cu Chlamydia
B. difuziune mai mica în tesuturi B. holera
#C. biodisponibilitate orala putin influentata de #C. acnee
alimente #D. gonoree
#D. T1/2 este lung #E. tularemie
E. este contraindicata în insuficienta renala (pag. 1022, 1023)
(pag. 1022-1024) Cod: 277
Cod: 272
27 Doxiciclina are urmatorul profil farmacologic:
22 Produc reactii adverse nefrotoxice: A. absorbtie orala influentata de alimente
A. eritromicina #B. la adult se administreaza per os 200 mg/zi o
#B. demeclociclina singura priza în prima zi, apoi 100 mg/zi o priza la
#C. gentamicina 24 de ore
D. josamicina C. produce des disbacterioze si suprainfectii
intestinale
#E. polimixina B
D. se acumuleaza în insuficienta renala
(pag. 1015, 1021, 1023, 1028)
#E. produce efecte de tip disulfiram la asocierea cu
Cod: 273 alcoolul
23 Tetraciclina are urmatoarele proprietati (pag. 1023, 1024)
farmacologice: Cod: 278
#A. absorbtie per os redusa în prezenta alimentelor 28 Sunt antibiotice cu spectru larg:
#B. absorbtie per os diminuata de lactate
#A. cloramfenicolul
C. absorbtie per os crescuta de medicamente care B. penicilina G
contin calciu, magneziu, fier, antiacide
alcalinizante #C. tetraciclina
#D. concentratie în bila mai mare decât cea D. colistina
plasmatica #E. doxiciclina
E. nu se acumuleaza în oase (pag. 1021, 1025)
(pag. 1022) Cod: 279
Cod: 274
29 Principalele reactii adverse ale
24 Indicatiile de prima alegere ale tetraciclinei cloramfenicolului sunt:
sunt: #A. reactiile adverse hematologice
A. actinomicoza B. ototoxicitatea
#B. bruceloza #C. reactiile adverse digestive
C. gonoree #D. reactiile adverse neuropsihice
#D. holera
E. nefrotoxicitatea
#E. rickettsioze (pag. 1026)
(pag. 1022, 1023)

Pag. 30 din 289


Cod: 280 Cod: 284
30 Cloramfenicolul este indicat în: 34 Afirmatiile corecte privind asocierea
A. angina streptococica antibioticelor sunt:
#B. febra tifoida #A. asocierea peniciline – tetracicline este
contraindicata
#C. abcese cerebrale cu bacterii anaerobe
B. polimixina B se poate asocia cu aminoglicozidele
#D. pneumonii cu Haemophilus influenzae
C. asocierea aminoglicozidelor cu carbenicilina sau
E. sinuzite ticarcilina este contraindicata
(pag. 1027) #D. în septicemii de origine abdominala este indicata
Cod: 281 asocierea cloramfenicolului cu amikacina
31 Cloramfenicolul are urmatorul profil E. bacitracina nu se asociaza cu polimixina si
farmacologic: neomicina în preparate locale
#A. difuziune buna în toate tesuturile, inclusiv în (pag. 980, 1010, 1022, 1027, 1028, 1030)
lichidul cefalorahidian Cod: 285
#B. este contraindicat în infectii cu germeni sensibili 35 Sunt antibiotice polipeptidice:
la alte antibiotice si chimioterapice #A. polimixina B
C. scade concentratiile plasmatice pentru B. isepamicina
anticoagulantele cumarinice, fenitoina,
sulfamidele antidiabetice #C. colistina
#D. sunt contraindicate serii repetate de tratament D. norfloxacina
#E. este inhibitor enzimatic #E. bacitracina
(pag. 1026, 1027) (pag. 1027)
Cod: 282 Cod: 286
32 Polimixina B poate produce urmatoarele reactii 36 Polimixinele au urmatoarele caracteristici:
adverse: #A. au structura lipopeptidica
#A. nefrotoxicitate #B. altereaza ireversibil membrana citoplasmatica a
#B. neurotoxicitate bacteriilor gram negativ
#C. tulburari electrolitice C. nu au actiune bactericida
D. anemie aplastica #D. sunt nefrotoxice
#E. paralizia musculaturii striate E. se utilizeaza frecvent sistemic
(pag. 1028) (pag. 1027)
Cod: 283 Cod: 287
33 Alegeti afirmatiile corecte cu privire la 37 Contraindicatiile polimixinei B sunt:
mecanismul de actiune al antibioticelor: A. infectii sistemice grave cu bacili gram negativ
A. macrolidele inhiba sinteza proteica bacteriana sensibili
prin legarea de subunitatile ribozomale 30S #B. miastenia gravis
B. bacitracina lezeaza membrana citoplasmatica #C. insuficienta renala
bacteriana
D. dizenterie colibacilara
#C. tetraciclinele inhiba sinteza proteica bacteriana
prin legarea de subunitatile ribozomale 30S #E. asocierea cu aminoglicozide
D. polimixinele împiedica formarea peretelui (pag. 1028)
bacterian Cod: 288
#E. cloramfenicolul inhiba sinteza proteica bacteriana 38 „Sindromul cenusiu” produs de cloramfenicol:
prin legarea de subunitatile ribozomale 50S A. apare la concentratii plasmatice mai mici de 25
(pag. 1021, 1026) µg/ml
#B. poate fi letal
C. se caracterizeaza prin hipotermie maligna
#D. riscul este mai mare la nou-nascut
#E. este datorat deficitului de epurare hepatica prin
glucuronoconjugare si renala
(pag. 1026)

Pag. 31 din 289


Cod: 289 Cod: 294
39 Indicatiile de prima alegere ale tetraciclinei 44 Colistina:
sunt: A. este polimixina B
#A. holera B. se absoarbe bine dupa administrare orala
B. febra tifoida C. trece in creier si LCR
#C. bruceloza #D. se utilizeaza topic in instilatii oftalmice si spalaturi
#D. rickettioze vezicale
#E. pneumonii cu Mycoplasma #E. se poate utiliza oral, i.m. si in perfuzii i.v.
(pag. 1022) (pag. 1029)
Cod: 290 Cod: 295
40 Farmacografia tetraciclinei cuprinde: 45 Bacitracina:
#A. la adulti, oral 2-4 g pe zi, in 4 prize egale A. inhiba specific sinteza proteica bacteriana
B. la adulti, oral 100 mg la 24 ore #B. are actiune bactericida de tip degenerativ
#C. in infectii genitale cu Chlamidia trachomatis #C. are nefrotoxicitate mare
durata tratamentului este de cel putin 3 saptamani D. specific determina leziuni cohleare si vestibulare
D. local, preparate oftalmice (unguente, colire) de #E. se utilizeaza exclusiv local
concentratie 20-30%
(pag. 1029, 1030)
#E. se administreaza la copii dupa aparitia dentitiei
definitive Cod: 296
(pag. 1023) 46 Notati afirmatiile adevarate despre tetracicline:
Cod: 291 #A. difuziunea in tesuturi este buna pentru
41 Reactiile adverse produse de tetracicline sunt: tetraciclinele din generatia a II-a
#B. rolitetraciclina se administreaza injectabil
#A. iritatie gastrica si intestinala
#B. fotosensibilizare #C. la pacientii cu insuficienta renala se poate
administra doxiciclina
C. degenerescenta retrograda a nervului acustic
D. se asociaza frecvent cu penicilina
D. bloc neuromuscular cu relaxarea musculaturii
scheletice #E. se contraindica la copii sub 8 ani
(pag. 1020-1022)
#E. prin depunerea in oase determina inhibarea
cresterii copiilor Cod: 297
(pag. 1021, 1022) 47 Doxiciclina:
Cod: 292 A. este inactiva pe coci gram pozitiv
42 Cloramfenicolul este antibiotic de rezerva #B. pe bacili gram negativ aerobi si gonococi este mai
utilizat in infectii grave pentru care nu exista activa decat tetraciclina
alta alternativa terapeutica: #C. determina rar disbacterioza intestinala
A. difterie D. se acumuleaza in insuficienta renala
#B. febra tifoida
E. se administreaza oral, 200 mg pe zi, timp de 10
C. tetanos zile
#D. abcese cerebrale (cu bacterii anaerobe) (pag. 1024)
#E. meningite, laringotraheite (la copii) cu H. Cod: 298
Influenzae 48 Minociclina:
(pag. 1027, 971) #A. are absorbtie completa din tubul digestiv, foarte
Cod: 293 putin influentata de alimente si lapte
43 Indicatiile terapeutice ale polimixinei B sunt: B. realizeaza concentratii ineficiente in secretiile
#A. oral in dispepsii colibacilare la sugari si copii traheobronsice si in secretiile sinusale
#B. sub forma de aplicatii locale in otita externa, #C. are toxicitate vestibulara
infectii oculare D. determina specific confuzie mintala si delir
C. sistemic in tetanos #E. este indicata in infectii stafilococice grave
D. sistemic in meningita cu meningococ (pag. 1024, 1025)
#E. intrarahidian in meningite cu Pseudomonas
aeruginosa
(pag. 1028)

Pag. 32 din 289


Cod: 299 Cod: 303
49 Notati afirmatiile false despre cloramfenicol: * 3 Sunt chimioterapice antituberculoase minore
A. are difuziune buna si rapida in toate tesuturile, următoarele medicamente, cu excepţia:
inclusiv LCR A. etionamida
B. traverseaza placenta B. cicloserina
#C. este foarte activ pe bacili gram pozitiv C. capreomicina
D. in cursul tratamentului se fac examene D. acid aminosalicilic
hematologice
#E. etambutol
#E. este de prima alegere in tifosul exantematic, (pag. 1046)
bruceloza
Cod: 304
(pag. 1026)
Cod: 300 * 4 Izoniazida:
#A. are biodisponibilitate orală crescută
50 Notati reactiile adverse pentru cloramfenicol:
B. se leagă 100% de proteinele plasmatice
#A. anemie aplastica
#B. diaree, varsaturi, dureri la defecatie (la doze mari) C. nu trece prin placentă

C. infiltrarea grasa a ficatului D. nu trece în laptele matern

#D. glosite, stomatite, limba neagra E. este chimioterapic antituberculos minor


(pag. 1048; 1046)
#E. nevrita optica
Cod: 305
(pag. 1026)
* 5 Biseptolul:
Tema nr. 7
A. este asociaţia dintre mafenid şi trimetoprim
Chimioterapice antibacteriene
#B. se găseşte în comprimate de 400mg
Bibliografie asociata temei:
sulfametoxazol şi 80mg trimetoprim
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub C. asociaţia trimetoprim - sulfamidă acţionează
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005 antagonist
(pag. 1030-1058) D. asociaţia trimetoprim - sulfamidă acţionează
- bacteriostatic
E. asociaţia trimetoprim - sulfamidă are spectru
antimicrobian mai restâns
Cod: 301
(pag. 1041; 1042)
* 1 Fac parte din chinolonele de a 2-a generaţie Cod: 316
următoarele chinolone, cu excepţia:
* 6 Mecanismul actiunii antibacteriene a
A. acid oxolinic
chinolonelor consta în:
B. acid pipemidic
A. blocarea dihidropteroatsintetazei
C. cinoxacina
#B. inhibarea ADN-topoizomerazelor
D. rosoxacina
C. inhibarea sintezei proteice bacteriene prin fixare
#E. acid nalidixic pe subunitatea 50S a ribozomilor bacterieni
(pag. 1030) D. inhibarea sintezei proteice bacteriene prin fixare
Cod: 302 pe subunitatea 30S a ribozomilor bacterieni
* 2 Următoarele chimioterapice antibacteriene nu E. inhibarea neuraminidazei
se utilizează în tratamentul leprei, cu excepţia: (pag. 1030)
A. acidul nalidixic Cod: 317
B. nitrofurantoina * 7 Alegeti enuntul incorect referitor la
#C. dapsona fluorochinolone:
D. izoniazida #A. au spectru antimicrobian îngust
B. inhiba ADN giraza bacteriana
E. furazolidona
(pag. 1056) C. sunt indicate în profilaxia cistitei recurente la femei
D. sunt indicate în infectii ale pielii cu bacili gram
negativ
E. preparatele cu fier scad absorbtia
fluorochinolonelor
(pag. 1033; 1034)

Pag. 33 din 289


Cod: 318 Cod: 323
* 8 Alegeti enuntul incorect referitor la sulfamidele * 13 Biseptolul este o asociatie:
sistemice cu durata de actiune scurta: A. sulfadiazina-trimetoprim
#A. au absorbtie digestiva redusa B. sulfamerazin-trimetroprim
B. au difuziune buna în tesuturi #C. sulfametoxazol-trimetoprim
C. biotransformarea se face în ficat, prin acetilare-N4 D. sulfametrol-trimetoprim
D. metabolizarea este dependenta de reactivitatea
E. sulfafurazol-trimetoprim
individuala (acetilatori lenti si rapizi)
(pag. 1042)
E. trec prin placenta în circulatia fetala
Cod: 324
(pag. 1036)
Cod: 319 * 14 Alegeti enuntul incorect referitor la izoniazida:
A. are biodisponibilitate orala crescuta
* 9 Alegeti enuntul incorect referitor la sulfamidele
sistemice retard: B. procesul de biotransformare prezinta polimorfism
genetic
A. au absorbtie crescuta si rapida din tubul digestiv
C. este activa pe micobacterii aflate în faza de
B. se leaga în proportie mare de proteinele
multiplicare
plasmatice
C. se acetileaza în proportie mica #D. inhiba ADN giraza bacteriana

#D. T1/2 este aproximativ 4-6 ore E. asocierea cu rifampicina creste riscul
hepatotoxicitatii
E. metabolitii glucuronoconjugati sunt solubili (pag. 1048; 1049)
(pag. 1037) Cod: 325
Cod: 320
* 15 Ftalilsulfatiazolul este indicat în:
* 10 Alegeti enuntul incorect referitor la sulfamidele #A. infectii digestive acute
antimicrobiene:
B. conjunctivite si infectii oculare superficiale cu
A. cresc efectul si respectiv toxicitatea pentru
germeni sensibili
anticoagulantele orale
C. profilaxia infectarii arsurilor
B. blocheaza dihidropteroatsintetaza
D. infectii urinare
C. rezistenta bacteriana la sulfamide se poate
instala prin substituirea caii metabolice a acidului E. infectii respiratorii
folic (pag. 1040)
D. acidul p-aminobenzoic antagonizeaza actiunea Cod: 326
antibacteriana a sulfamidelor
* 16 Alegeti enuntul incorect referitor la rifampicina:
#E. substantele care acidifiaza urina scad toxicitatea #A. absorbtia orala este redusa
renala a sulfamidelor antimicrobiene
B. realizează concentraţii mari în plamân, ficat, bila
(pag. 1037; 1039)
Cod: 321 C. se metabolizeaza hepatic prin dezacetilare, cu
formarea unui metabolit activ ca antituberculos
* 11 Alegeti enuntul incorect referitor la sulfafurazol:
D. spectrul antibacterian cuprinde M. Leprae
A. are absorbtie buna din tubul digestiv
E. rezistenta se dezvolta repede, prin aparitia unei
B. eliminarea se face predominant renal
mutatii care altereaza ARN polimeraza
C. este medicament de electie în nocardioza (pag. 1049; 1050)
D. este contraindicat în insuficienta hepatica si Cod: 327
renala grava
* 17 Alegeti enuntul incorect referitor la rifampicina:
#E. este o sulfamida sistemica cu durata lunga de A. în tuberculoza se administreaza în asociatii
actiune
polichimioterapice, pentru a evita instalarea
(pag. 1037; 1039) rezistentei
Cod: 322 #B. are efect inhibitor enzimatic
* 12 Sulfacetamida este indicata în: C. produce reactii alergice
A. infectii urinare D. creste toxicitatea hepatica a izoniazidei
#B. conjunctivite si infectii oculare superficiale cu
E. are actiune bactericida
germeni sensibili
(pag. 1049; 1051)
C. infectii biliare
D. salmoneloze
E. dizenterie bacilara
(pag. 1040)
Pag. 34 din 289
Cod: 328 Cod: 308
* 18 Alegeti enuntul incorect referitor la 23 Etionamida:
streptomicina: #A. este medicaţie de alternativă în tuberculoză
A. are absorbtie digestiva redusa #B. se administrează în asociere cu alte
B. este un antituberculos major chimioterapice antituberculoase
#C. inhiba sinteza acizilor grasi, care sunt precursori #C. administrarea se face oral
ai acidului micolic D. se administrează în sarcină
D. rezistenta pentru bacilul Koch poate fi întârziata
E. se administrează în insuficienţă hepatică
prin asocierea cu alte chimioterapice
(pag. 1054)
E. poate produce tulburari vestibulare si tulburari
Cod: 309
auditive
(pag. 1052; 1053) 24 Etambutolul:
Cod: 329 #A. are absorbţie bună după administrare orală
* 19 Alegeti enuntul incorect referitor la etambutol: #B. realizează concentraţii mari în plămân
A. are absorbtie buna dupa administrare orala #C. după administrare orală se metabolizează în ficat
B. mecanismul actiunii antituberculoase este #D. acţionează bacteriostatic
bacteriostatic E. nu se instalează rezistenţă în cazul utilizării lui ca
C. rezistenta se instaleaza rapid în cazul utilizarii ca medicaţie unică
medicatie unica (pag. 1051)
#D. este un antituberculos minor Cod: 310
E. poate produce nevrita optica 25 Furazolidona:
(pag. 1051) #A. are absorbţie scăzută după administrarea orală
Cod: 330 #B. realizează concentraţii plasmatice mici, ineficace
* 20 Alegeti enuntul incorect referitor la pentru efect antibacterian, după administrare orală
pirazinamida: #C. se utilizează în enterocolite, giardioză
A. absorbtia orala este aproape completa D. în infecţii sistemice cu stafilococ
B. are efect toxic hepatic E. se administrează parenteral
C. poate produce reacţii alergice: erupţii cutanate, (pag. 1044)
fotosensibilizare Cod: 311
D. este un antituberculos major 26 Nitrofurantoina produce următoarele reacţii
#E. este indicata administrarea în guta adverse:
(pag. 1052) #A. digestive
Cod: 306 #B. alergice
21 În terapia leprei se utilizează curent #C. icter colestatic
substanţele:
#D. sindrom lupoid
#A. dapsona
E. cardiotoxicitate
#B. clofazimina
(pag. 1043)
#C. rifampicina Cod: 312
D. streptomicina 27 Este contraindicată administrarea
E. tetraciclina nitrofurantoinei în:
(pag. 1056) #A. alergii
Cod: 307 #B. insuficienţă renală
22 Clofazimina utilizată în terapia leprei produce #C. deficit de G6PD
următoarele reacţii adverse:
#D. ultimul trimestru de sarcină
#A. colorarea pielii şi a leziunilor leproase în roşu-brun
E. la tineri
#B. uscăciunea pielii
(pag. 1043)
#C. prurit
#D. fotosensibilizare
E. ototoxicitate
(pag. 1057)

Pag. 35 din 289


Cod: 313 Cod: 333
28 Nitrofurantoina este indicată în: 33 Sunt chimioterapice antituberculoase minore:
#A. infecţii urinare acute A. streptomicina
#B. infecţii urinare recidivante cu colibacili #B. cicloserina
#C. tricomoniază #C. etionamida
D. infecţii digestive la copii mai mici de 1 an #D. rifabutin
E. infecţii urinare în timpul sarcinii E. rifampicina
(pag. 1043) (pag. 1046; 1055)
Cod: 314 Cod: 334
29 Ftalilsulfatiazolul: 34 Acidul nalidixic:
#A. este indicat în infecţii digestive acute A. este o chinolona din generatia a III-a
#B. este indicat la purtătorii cronici de bacili dizenterici #B. se elimina renal, realizând în urina concentratii
pentru eradicarea germenilor intestinali mari
#C. are absorbţie redusă din tubul digestiv #C. are spectru antibacterian îngust
#D. eliminarea se face predominant prin fecale #D. se administreaza oral
E. la adulţi se administrează oral 1mg/zi E. este indicat în tricomoniaza, giardioza
(pag. 1040) (pag. 1030; 1033)
Cod: 315 Cod: 335
30 Ofloxacina: 35 Alegeti enunturile corecte referitoare la acidul
#A. are biodisponibilitate orală 100% nalidixic:
#B. realizează concentraţii tisulare mari A. se elimina predominant digestiv
#C. eliminarea este predominant renală în formă B. are spectru antibacterian larg
activă #C. este indicat în infectii urinare
D. se administrează oral 100mg/zi #D. este contraindicata asocierea sa cu tetraciclina
#E. în insuficienţa renală se reduce doza la jumătate sau cu cloramfenicol, deoarece apare
antagonism de acţiune
(pag. 1034)
E. este o chinolona „noua”
Cod: 331
(pag. 1030, 1033)
31 Alegeti enunturile corecte referitoare la
Cod: 336
chinolone:
#A. au un nucleu comun, 4-oxo-1,4-dihidrochinoleina 36 Este contraindicata administrarea acidului
nalidixic în urmatoarele situatii:
#B. mecanismul actiunii antibacteriene este de tip
#A. sarcina (primul trimestru)
bactericid
#B. alaptare
#C. spectrul antibacterian este diferit, în functie de
generatia din care fac parte C. cistite
D. inhiba neuraminidaza #D. epilepsie
E. chinolonele „vechi” (acidul nalidixic) au spectru #E. insuficienta renala avansata
antibacterian larg (pag. 1032)
(pag. 1030) Cod: 337
Cod: 332
37 Reactii adverse produse de acidul nalidixic
32 Ciprofloxacina: sunt:
#A. are biodisponibilitate orala medie, aproximativ 60 #A. reactii alergice: eruptii cutanate, fotosensibilizare
% #B. aparat digestiv: greturi, varsaturi, diaree
B. este o chinolona din generatia I
#C. SNC: cefalee, ameteli, tulburari vizuale
#C. are difuziune buna în tesuturi, cu realizarea de
#D. aparat respirator: deprimarea respiratiei (mai ales
concentratii mari în rinichi, parenchim pulmonar la vârstnici)
D. T1/2 este 40 ore
E. colorarea în brun a dintilor, cu hipoplazia
E. este indicata în candidoze smaltului dentar
(pag. 1030; 1034) (pag. 1032)

Pag. 36 din 289


Cod: 338 Cod: 343
38 Alegeti enunturile corecte referitoare la 43 Dapsona:
fluorochinolone: #A. are absorbtie lenta si completa din tubul digestiv
A. inhiba dihidrofolatreductaza #B. este utilizata exclusiv în tratamentul leprei
#B. fluorochinolonele administrate oral au C. efectul antibacterian este asemanator
biodisponibilitate buna streptomicinei (inhibarea sintezei proteice)
#C. realizeaza concentratii mai mari decât cele #D. poate produce tulburari nervoase: insomnie,
plasmatice în prostata, plamâni, bila nervozitate
D. rezistenta se dezvolta repede #E. poate produce dermatita alergica
#E. spectrul antimicrobian este larg (pag. 1056)
(pag. 1033) Cod: 344
Cod: 339 44 Sunt sulfamide sistemice cu durata scurta de
39 Spectrul antimicrobian al fluorochinolonelor actiune:
cuprinde: #A. sulfafurazol
#A. coci gram pozitiv: Staphilococcus aureus B. sulfametoxidiazina
#B. coci gram negativ: Neisseria meningitidis #C. sulfatiazol
#C. bacili gram negativ: E. coli, Salmonella, Shigella D. ftalilsulfatiazol
#D. chlamidii: Chlamidia trahomatis #E. sulfadimidina
E. protozoare: Giardia (pag. 1037)
(pag. 1033) Cod: 345
Cod: 340 45 Sunt sulfamide intestinale:
40 Reactii adverse produse de fluorochinolone A. sulfatiazol
sunt:
#B. ftalilsulfatiazol
A. cutanate: alopecie
#C. salazosulfapiridina
#B. aparatul digestiv: greata, voma, diaree
D. sulfafurazol
#C. SNC: convulsii, delir, halucinatii
E. sulfametoxazol
#D. reactii alergice: fotosensibilizare, urticarie
(pag. 1037)
#E. eroziuni si leziuni la nivelul cartilajelor de crestere,
Cod: 346
evidentiate la animale de laborator
(pag. 1033) 46 Sunt sulfamide sistemice cu durata lunga de
Cod: 341 actiune:
#A. sulfametoxidiazina
41 Alegeti afirmatiile corecte referitoare la
fluorochinolone: #B. sulfadimetoxina
A. interfera cu procesul de sinteza al acidului folic C. sulfatiazol
#B. antiacidele cu ioni bivalenti Mg2+, Ca2+ sau #D. sulfametoxipiridazina
trivalenti Al3+ scad absorbtia fluorochinolonelor E. sulfametoxazol
C. spectrul antimicrobian este îngust (pag. 1037)
#D. rezistenta se instaleaza lent, cu frecventa redusa Cod: 347
E. sunt indicate în candidoze 47 Spectrul antimicrobian al sulfamidelor
(pag. 1033) cuprinde:
Cod: 342 #A. bacili gram pozitiv: Clostridium tetani
42 Fluorochinolonele sunt indicate în: #B. chlamidii
A. giardioza #C. micoplasme
#B. infecţii urinare D. virusuri
#C. prostatita bacteriana #E. protozoare: toxoplasme, plasmodii
#D. infecţii cu N. Gonorhoeae (pag. 1037)
#E. infecţii gastrointestinale: gastroenterita cu
Salmonella, febra tifoidă
(pag. 1033; 1034)

Pag. 37 din 289


Cod: 348 Tema nr. 8
48 Alegeti enunturile corecte referitoare la Antimicotice
sulfamidele antibacteriene: Bibliografie asociata temei:
#A. actiunea bacteriostatica a sulfamidelor este
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
împiedicata de acidul p-aminobenzoic redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
B. spectrul antimicrobian al sulfamidelor este îngust
(pag. 1059-1078)
C. salazosulfapiridina este utilizata în tratamentul
infectiilor urinare -
#D. sulfamidele antibacteriene cresc efectul si
respectiv toxicitatea sulfamidelor antidiabetice Cod: 351
E. legarea de proteinele plasmatice a sulfamidelor * 1 Care dintre urmatoarele antimicotice se
sistemice retard este redusa administreaza exclusiv local?
(pag. 1037-1039) A. griseofulvina
Cod: 349 B. fluconazol
49 Sulfametoxazolul: #C. tolnaftat
#A. se absoarbe bine oral D. nistatina
B. este o sulfamida sistemica retard
E. ketoconazol
C. nu prezinta risc de cristalurie
(pag. 1062)
D. eliminarea se face predominant prin fecale Cod: 352
#E. se foloseste frecvent asociat cu trimetoprim * 2 Care dintre urmatoarele antimicotice se
(pag. 1036; 1039) administreaza exclusiv sistemic?
Cod: 350 #A. fluconazol
50 Alegeti enunturile corecte referitoare la B. ketoconazol
sulfamidele antimicrobiene: C. miconazol
A. sunt substante naturale D. amfotericina B
#B. molecula lor prezinta asemanari structurale cu
E. bifonazol
acidul para-aminobenzoic, pe care îl
antagonizeaza (pag. 1062)
Cod: 353
C. sulfamidele sistemice semiretard nu se leaga de
proteinele plasmatice * 3 Urmatoarele antimicotice au spectru larg, cu
D. sulfamidele intestinale au absorbtie crescuta din exceptia:
tubul digestiv A. ketoconazol
#E. actiunea bacteriostatica a sulfamidelor este B. miconazol
împiedicata de prezenta puroiului si a tesuturilor C. natamicină
necrozate
D. amfotericină B
(pag. 1035; 1037)
#E. griseofulvină
(pag. 1062)
Cod: 354
* 4 Nistatina:
A. administrata oral se absoarbe în cantitati mari
B. se absoarbe dupa administrare topica (piele,
mucoase)
#C. prezinta actiune fungicida sau fungistatica în
functie de concentratie
D. dupa administrare orala este foarte bine tolerata
E. este contraindicata în candidoza intestinala
(pag. 1065)

Pag. 38 din 289


Cod: 355 Cod: 370
* 5 Care dintre urmatoarele antimicotice este * 10 Următoarele antimicotice se administrează
derivat de imidazol? exclusiv local, cu excepţia:
A. fluconazol A. econazol
B. itraconazol #B. fluconazol
#C. clotrimazol C. tioconazol
D. terconazol D. amarolfina
E. flucitozina E. haloprogin
(pag. 1069 şi 1070) (pag. 1062)
Cod: 366 Cod: 371
* 6 Notaţi antimicoticul cu provenienţă şi structură * 11 Precizaţi antimicoticul care se poate
chimică de antibiotic: administra local şi sistemic:
#A. natamicina #A. clotrimazol
B. ketoconazol B. fluconazol
C. tioconazol C. itraconazol
D. bifonazol D. griseofulvina
E. econazol E. voriconazol
(pag. 1061) (pag. 1062)
Cod: 367 Cod: 372
* 7 Notaţi antimicoticul cu provenienţă şi structură * 12 Următoarele antimicotice au spectru larg de
chimică de azol: acţiune, cu excepţia:
A. amfotericina B A. natamicina
B. griseofulvina B. ketoconazol
C. nistatina #C. flucitozina
D. natamicina D. miconazol
#E. clotrimazol E. econazol
(pag. 1061) (pag. 1062)
Cod: 368 Cod: 373
* 8 Precizaţi care este antimicoticul cu * 13 Griseofulvina :
provenienţă şi structură chimică de alilamină: A. este foarte solubilă în apă
#A. terbinafina #B. parţial se depozitează în piele
B. ketoconazol C. este aminoglicozidă
C. nistatina D. este extrasă din medii de cultură de Streptomyces
D. tioconazol
E. nu se poate obţine şi prin sinteză
E. miconazol (pag. 1062; 1063)
(pag. 1062) Cod: 374
Cod: 369
* 14 În micozele sistemice grave amfotericina B se
* 9 Următoarele antimicotice se administrează administrează în doză totală pentru o cură de:
exclusiv sistemic, cu excepţia:
#A. 1 - 3 g
#A. econazol B. 100mg
B. voriconazol
C. 10g
C. griseofulvina
D. 500mg
D. fluconazol
E. 0,5mg
E. itraconazol (pag. 1064)
(pag. 1062)

Pag. 39 din 289


Cod: 375 Cod: 400
* 15 Care afirmaţie caracterizează nistatina: * 20 Natamicina se administrează :
#A. este fungicidă sau fungistatică în funcţie de #A. local si oral
concentraţie B. prin injectare i.v.
B. fungii dezvoltă rapid rezistenţă la nistatină C. prin injectare subconjunctivală
C. mecanismul de acţiune antimicotică este complet
D. prin injectare intravitros
diferit de al amfotericinei B
E. exclusiv local
D. dacă se aplică topic pe piele şi mucoase se
absoarbe (pag. 1062, 1066)
E. este carbapenemă Cod: 356
(pag. 1065) 21 Antimicoticele antibiotice sunt reprezentate de:
Cod: 376 A. miconazol
* 16 Ketoconazolul este: #B. amfotericina B
A. antibiotic cu spectru larg #C. griseofulvina
#B. fungicid cu spectru larg D. flucitozina
C. aminoglicozid #E. natamicina
D. macrolid (pag. 1061)
E. antiviral Cod: 357
(pag. 1066) 22 Urmatoarele antimicotice se utilizeaza exclusiv
Cod: 377 local:

* 17 Doza recomandată pentru ketoconazol este de: #A. naftifina


#B. amarolfina
#A. 200 - 400mg/zi, oral
B. 10mg/zi, oral C. voriconazol

C. 10mg/zi, parenteral D. natamicina

D. 100mg de două ori pe zi, parenteral E. clotrimazol


(pag. 1062)
E. 3 - 4g/zi,oral
Cod: 358
(pag. 1067)
Cod: 378 23 Care dintre afirmatiile urmatoare despre
amfotericina B sunt adevarate?
* 18 Precizaţi care este doza de itraconazol care se
#A. toxicitatea mare limiteaza utilizarea sistemica
administrează în pitiriasis:
#B. în timpul perfuziei se pot produce aritmii si
#A. 200mg/zi,timp de trei luni
hipotensiune arteriala
B. 5mg/zi în priză unică
C. se administreaza exclusiv sistemic
C. 50mg/zi timp de o săptămână
D. este contraindicata injectarea intrarahidiana
D. 10g/zi timp de 10 zile
#E. la nevoie se introduce în sacul conjunctival,
E. 1g/zi timp de doi ani intravitros
(pag. 1073) (pag. 1064 şi 1065)
Cod: 379 Cod: 359
* 19 Econazolul se utilizează în: 24 Ketoconazolul:
#A. toate tipurile de dermatomicoze A. se asociaza cu antiacidele deoarece îi cresc
B. infecţii bacteriene respiratorii biodisponibilitatea
C. infecţii bacteriene urinare #B. realizeaza concentratii ridicate în fluidele vaginale

D. abcese cerebrale #C. prezinta metabolizare hepatica aproape totala


D. se asociaza frecvent cu amfotericina B
E. viroze respiratorii
(pag. 1070) E. este indicat mai ales în micozele acute
(pag. 1067)

Pag. 40 din 289


Cod: 360 Cod: 365
25 Care dintre urmatoarele afirmatii despre 30 Flucitozina:
clotrimazol nu sunt adevarate? #A. administrata oral, se absoarbe usor si repede
A. este fungicid cu spectru larg B. are spectru antimicotic larg
#B. este derivat de triazol #C. în LCR realizeaza concentratii de 65-90% din
C. se administreaza bucal sub forma de bomboane concentratia plasmatica
de supt #D. poate determina aplazie medulara
#D. administrat pe piele este lipsit de efecte adverse
E. se administreaza exclusiv oral
E. administrat oral poate determina cistita si disurie (pag. 1062, 1075, 1075)
(pag. 1069 şi 1070) Cod: 380
Cod: 361
31 Tolnaftatul:
26 Care dintre urmatoarele afirmatii sunt #A. este antimicotic, derivat cu structură de
adevarate? tiocarbamat
#A. în micozele foliculare si onicomicoze, tratamentul #B. are acţiune fungicidă locală
topic este numai adjuvant
#C. se utilizează în tratamentul dermatofiţiilor şi al
#B. în micozele nefoliculare, de obicei este suficient
pitiriasisului
un tratament local
D. acţionează pe bacterii
C. micozele profunde necesita tratament antifungic
sistemic intensiv si de scurta durata E. este foarte activ pe stafilococi
D. toate antimicoticele se pot utiliza local si sistemic (pag. 1077)
Cod: 381
#E. în infectiile fungice ale ochiului exista antimicotice
care se injecteaza local (subconjunctival, 32 Flucitozina:
intravitros) #A. are acţiune fungistatică
(pag. 1061 şi 1062) #B. spectru relativ îngust
Cod: 362
C. se leagă 100% de proteinele plasmatice
27 Griseofulvina:
#D. apare rezistenţă la flucitozină, mai ales în cazul
#A. se poate obtine si prin sinteza utilizării unor doze mici
B. are spectru antimicotic larg E. rezistenţa se manifestă mai uşor în cazul
#C. patrunde în celulele fungilor sensibili si le inhiba asocierii ei cu un alt antifungic
mitoza (pag. 1075)
D. se poate administra în sarcina Cod: 382
E. în onicomicozele picioarelor, tratamentul dureaza 33 Terbinafina:
3 saptamâni #A. administrată oral se absoarbe uşor din intestn
(pag. 1062 şi 1063) B. nu se leagă de proteinele plasmatice
Cod: 363
C. se elimină nemetabolizată renal
28 Amfotericina B este utilizata sistemic: #D. are spectru relativ larg
A. frecvent, fiind lipsita de toxicitate
#E. se administrează oral şi topic
#B. numai în conditii de spitalizare
(pag. 1073)
#C. limitat, având în vedere toxicitatea mare
Cod: 383
D. frecvent, în candidoze cutaneo-mucoase
34 Itraconazol:
#E. în micoze sistemice grave #A. este fungicid cu spectru larg
(pag. 1064 şi 1065) #B. este activ pe cale orală
Cod: 364
#C. nu inhibă sinteza de androgeni
29 Tolnaftat: D. antiacidele şi antisecretoarele gastrice îi pot
#A. are actiune fungicida locala creşte biodisponibilitatea după administrarea orală
B. este activ fata de Candida E. se elimină urinar nemetabolizat
#C. este activ fata de dermatofiti (pag. 1072)
#D. în onicomicoze se asociaza cu griseofulvina
E. se administreaza în candidoza cutanata
(pag. 1077)

Pag. 41 din 289


Cod: 384 Cod: 389
35 Itraconazolul se caracterizează prin: 40 Tioconazolul:
#A. frecvenţa şi intensitatea reacţiilor adverse sunt #A. este fugicid cu spectru îngust
dependente de doză #B. are acţiune locală
#B. gravitatea reacţiilor adverse creşte la doze de C. are acţiune sistemică
peste 400mg/zi
#D. este activ în dermatoze cutaneo-mucoase
#C. poate determina căderea părului la doze peste
provocate de fungi
400mg/zi
E. activ în micoze sistemice
#D. poate determina nevrită periferică la doze peste
400mg/zi (pag. 1070)
Cod: 390
E. determină nevrită periferică la doze de 20mg/zi
(pag. 1073) 41 Miconazolul:
Cod: 385 #A. administrat local se absoarbe sub 1%, fără efecte
sistemice
36 Fluconazolul :
#B. pătrunde în stratul cornos al pielii unde se
#A. este derivat de triazol păstrează timp de mai multe zile
#B. administrat oral se absoarbe uşor #C. oral se poate administra în micoze profunde
#C. se leagă în proporţie mică de albuminele
D. se utilizează mai puţin topic
plasmatice
E. se utilizează mai frecvent oral sau în perfuzie i.v.
#D. are epurare majoritară prin eliminare renală
(pag. 1069)
E. se distribuie numai în piele
Cod: 391
(pag. 1070; 1071)
42 Ketoconazolul:
Cod: 386
A. este activ numai în micoze superficiale
37 Fluconazolul se administrează în:
B. acţionează fungistatic
#A. candidoza digestivă superioară
#C. se dizolvă în ph-ul intens acid al stomacului
#B. candidoza vaginală acută
#D. absorbţia este variabilă în funcţie de aciditatea
#C. candidoză severă
gastrică
#D. meningită criptococică
E. antisecretoarele gastrice cresc biodisponibilitatea
E. în insuficienţa renală dozele se cresc de două ori ketoconazolului
(pag. 1071) (pag. 1066)
Cod: 387 Cod: 392

38 Fluconazolul prezintă următoarele reacţii 43 Ketoconazolul


adverse: #A. prezintă multe reacţii adverse
#A. pozitivează testele hepatice #B. majoritatea sunt dependente de doză
#B. determină alopecie obişnuit reversibilă C. hepatotoxicitatea este frecventă şi în general nu
#C. foarte rar determină sindrom Stevens-johnson este gravă
D. are efecte adverse endocrine similare cu ale D. nu se impune controlul transaminazelor
ketoconazolului E. se administrează în sarcină
E. medicamentul se poate administra în sarcină (pag. 1067)
(pag. 1071) Cod: 393
Cod: 388 44 Ketoconazolul:
39 Econazolul: #A. este indicat,avantajos, în micoze cronice
#A. este derivat de imidazol #B. efectul apare lent şi este de durată
#B. este fungicid cu spectru larg #C. se administrează oral, 200 - 400mg/zi,la masă
C. străbate greu stratul cornos al pielii şi nu D. în micoze sistemice tratamentul este până la 1
realizează concentraţii active în derm săptămână
#D. se administrează sub formă de creme, emulsii, E. în candidoze se administrează până la 2 ani
spray-uri de concentraţii 1%
(pag. 1067)
E. se utilizează în candidoze sistemice
(pag. 1070)

Pag. 42 din 289


Cod: 394 Cod: 399
45 Nistatina: 50 Sunt antimicotice cu spectru îngust:
#A. este antibiotic polienic #A. griseofulvina
B. este aminoglioid #B. clotrimazolul
#C. are acţiune antimicotică prin mecanism #C. flucitozina
asemănător amfotericinei B D. ciclopirox
#D. are acţiune fungicidă sau fungistatică în funcţie
E. naftifina
de concentraţie
(pag. 1062)
E. apare rezistenţă rapidă a fungilor la nistatină
(pag. 1065) Tema nr. 9
Cod: 395 Antivirale

46 Amfotericina B: Bibliografie asociata temei:


#A. se administrează cu mare prudenţă în insuficienţa Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
renală redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
#B. nu se asociază cu medicamente nefrotoxice (pag. 917-954)
#C. la doze terapeutice majoritatea indivizilor prezintă -
hematurie, cilindrurie, hipokaliemie cu acidoză
D. toate manifestările renale sunt în mod obişnuit Cod: 401
ireversibile
* 1 Zidovudina:
#E. în timpul tratamentului poate apare o anemie
hipocromă normocitară A. se administreaza oral 100 mg/zi, priza unica
(pag. 1064) #B. în cazuri grave se administreaza i.v. în perfuzie
Cod: 396 C. în combinatie cu alti agenti antiretrovirali este
47 Griseofulvina: ineficace
#A. este fungistatic cu spectru îngust D. se administreaza în doze mai mari la scaderea
numarului de leucocite si hematii
#B. la dozele terapeutice este în general bine
suportată E. se asociaza cu antiinflamatoarele nesteroidiene
pentru a-i scadea toxicitatea
C. se indică administrarea în sarcină
(pag. 944)
D. se indică administrarea în porfirie Cod: 402
#E. este contraindicată în alergie specifică * 2 Zalcitabina determina caracteristic urmatoarele
(pag. 1063) efecte adverse, cu exceptia:
Cod: 397 A. pancreatita
48 Sunt antimicotice cu spectru larg: #B. tiroidita autoimuna
#A. amfotericina B C. ulceratii orale si esofagiene
#B. natamicina D. cardiomiopatie
#C. ketoconazolul E. afectare hepatica
#D. miconazolul (pag. 946)
E. clotrimazolul Cod: 403
(pag. 1062) * 3 Urmatoarele afirmatii despre zalcitabina sunt
Cod: 398 adevarate, cu exceptia:
49 Se administrează exclusiv local: A. este analog nucleozid al citozinei
#A. econazolul B. este activa fata de HIV-1
#B. ticonazolul #C. se administreaza i.v. în infectia cu HIV
#C. naftifina D. se asociaza cu zidovudina
D. fluconazolul E. provoaca neuropatii periferice
(pag. 946)
E. itraconazolul
(pag. 1062)

Pag. 43 din 289


Cod: 404 Cod: 409
* 4 Didanozina: * 9 Pentru idoxuridina principala indicatie
#A. este activa fata de HIV (tip 1 si 2) terapeutica este:
B. este analog timidinic #A. topic, în keratita cu VHS (virus herpes simplex)
C. se asociaza cu zalcitabina B. perfuzii, în infectii herpetice sistemice

D. T ½ plasmatic este de 24 ore C. oral, în hepatita cu virus hepatitic B


D. i.v., în retinita cu VCM (virus citomegalic)
E. se contraindica la copiii infectati cu HIV
(pag. 945) E. oral, în gripa cu virus gripal A
Cod: 405 (pag. 929)
Cod: 418
* 5 Urmatoarele afirmatii despre gama globuline
sunt adevarate, cu exceptia: * 10 Care dintre urmatoarele medicamente se
utilizeaza în tratamentul retinitei cu virus
A. se mai numesc si imunoglobuline
citomegalic la pacientii imunocompromisi?
B. se obtin din plasma unor donatori
A. aciclovir
#C. se administreaza oral
#B. ganciclovir
D. se injecteaza i.m.
C. penciclovir
E. se folosesc la începutul incubatiei si scad riscul D. amantadina
unor infectii virale
(pag. 942, 943) E. ribavirina
Cod: 406 (pag. 924, 927, 932, 935, 937)
Cod: 419
* 6 Amprenavir:
#A. inhiba proteaza HIV * 11 Aciclovir:
B. nu se absoarbe dupa administrarea orala A. aplicat topic se absoarbe foarte bine
#B. inhiba selectiv replicarea ADN-ului virusului
C. se asociaza cu alimente bogate în lipide care îi
herpetic
cresc absorbtia
C. nu se elimina în lapte si nu trece prin placenta
D. este contraindicat în infectiile HIV la copil
D. se administreaza exclusiv oral
E. de obicei se asociaza cu rifampicina
(pag. 949) E. este un medicament de rutina în varicela la copil
Cod: 407 (pag. 926, 927)
Cod: 420
* 7 Ritonavir:
A. este analog nucleozid al citozinei * 12 Vidarabina:
#B. este inhibitor peptidomimetic al proteazei virale A. prezinta toxicitate scazuta
HIV B. se administreaza exclusiv topic
C. co-administrarea cu amprenavir îi scade acestuia #C. se administreaza în perfuzie în infectii herpetice
concentratia plasmatica sistemice
D. determina inductie enzimatica D. nu penetreaza în creier
E. determina specific caderea parului si uscaciunea E. stimuleaza ADN-polimeraza în celulele infectate
pielii viral
(pag. 950, 951) (pag. 929)
Cod: 408 Cod: 421
* 8 Urmatoarele efecte adverse sunt caracteristice * 13 Ganciclovir:
pentru ribavirina, cu exceptia: #A. inhiba ADN-polimeraza mai ales virala
A. anemie hemolitica B. nu este activ asupra virusului citomegalic
B. efecte teratogene C. rezistenta virala este favorizata de tratamentul de
C. pneumotorax întretinere cu doze mari
D. aritmii D. are absorbtie digestiva rapida
#E. mielosupresie E. este lipsit de neurotoxicitate
(pag. 937) (pag. 931, 932)

Pag. 44 din 289


Cod: 422 Cod: 427
* 14 Urmatoarele afirmatii despre foscarnet sunt * 19 Interferonul alfa recombinat sau natural este
adevarate, cu exceptia: folosit în urmatoarele afectiuni, cu exceptia:
A. biodisponibilitatea orala este redusa A. hepatita cronica cu virus B
#B. nu se distribuie în LCR si în corpul vitros B. hepatita cronica cu virus C
C. se administreaza în perfuzie i.v. #C. hepatita cronica cu virus D
D. are toxicitate ridicata D. scleroza multipla
E. este util în infectii cutaneo-mucoase cu virus E. infectii cu papilomavirus
herpes simplex rezistent la aciclovir (pag. 940)
(pag. 933) Cod: 428
Cod: 423
* 20 Lamivudina:
* 15 Amantadina: #A. se indica în hepatita cronica cu virus B la bolnavii
A. nu se absoarbe bine digestiv care nu raspund la tratamentul cu interferon
B. este metabolizata în principal la nivel hepatic B. nu este detectata în plasma dupa administrarea
#C. este indicata în gripa cu virus gripal A orala
D. este contraindicata în profilaxia sezoniera C. nu patrunde în LCR si creier
antigripala D. este contraindicata în infectii cu HIV la adult si
E. se poate administra în sarcina copil
(pag. 935) E. are efect antiparkinsonian
Cod: 424 (pag. 941)
Cod: 410
* 16 Care dintre urmatoarele medicamente
antivirale are proprietati antiparkinsoniene? 21 Vidarabina are urmatoarele indicatii
A. aciclovir terapeutice:
B. idoxuridina #A. keratita herpetica
C. foscarnet #B. encefalita cu VHS (virus herpes simplex)

#D. amantadina #C. zona zoster


D. boala Parkinson
E. zidovudina
(pag. 934) E. gripa
Cod: 425 (pag. 929)
Cod: 411
* 17 Ribavirina:
A. T ½ plasmatic este de 3-4 ore dupa o singura 22 Ribavirina:
doza #A. este activa fata de virusurile gripale A si B
B. realizeaza concentratii semnificative în LCR #B. este activa fata de VSR (virusul sincitial respirator)
C. se elimina renal nemodificat C. inhibitia replicarii virale este mult mai mare la
#D. se utilizeaza sub forma de aerosoli în infectiile cu virusurile ADN decât în cazul virusurilor ARN
virus sincitial respirator (VSR) D. dezvolta rapid rezistenta
E. se administreaza exclusiv i.v. #E. poate înrautati functia respiratorie
(pag. 937) (pag. 936, 937)
Cod: 426 Cod: 412
* 18 Urmatoarele afirmatii despre interferoni (IFN) 23 Palivizumab:
sunt adevarate, cu exceptia: #A. este un anticorp monoclonal umanizat
A. au actiuni antivirale B. este foarte activ fata de virusul citomegalic
B. au actiuni imunomodulatoare
#C. se administreaza i.m.
#C. IFN-alfa este foarte eficace în hepatita acuta cu
D. determina frecvent reactii adverse, mai ales
virus B anemie
D. la injectarea IFN apare un sindrom pseudogripal
#E. se utilizeaza la prematuri pentru prevenirea
E. prezinta neurotoxicitate infectiei cu VSR (virusul sincitial respirator)
(pag. 938, 940) (pag. 937)

Pag. 45 din 289


Cod: 413 Cod: 429
24 Care dintre urmatoarele afirmatii despre 29 Aciclovirul se utilizeaza:
lamivudina nu sunt adevarate? A. în special în varicela la copii
A. inhiba revers-transcriptaza HIV #B. în special în varicela la adulti
B. inhiba ADN-polimeraza VHB #C. mai ales la pacienti imunocompromisi cu zona
#C. în infectiile HIV nu s-au semnalat tulpini rezistente zoster
#D. se contraindica asocierea cu zidovudina D. de electie în sarcina si alaptare
E. în hepatita cronica cu virus B tratamentul dureaza E. în gripa cu virusuri gripale A si B
minim 2 ani (pag. 927)
(pag. 940) Cod: 430
Cod: 414
30 Notati virusurile pe care actioneaza aciclovirul:
25 Notati efectele adverse caracteristice pentru #A. herpes simplex
interferoni:
#B. varicelo-zosterian
#A. tulburari de comportament
#C. Epstein – Barr
#B. mielosupresie
D. hepatitic B
C. sindrom Stevens – Johnson
E. sincitial respirator
#D. tiroidita autoimuna
(pag. 926)
#E. alopecie
Cod: 431
(pag. 940)
Cod: 415 31 Penciclovir:
A. este de 100 de ori mai puternic inhibitor al ADN-
26 Ganciclovirul se administreaza în:
polimerazei virale decât aciclovirul
#A. prevenirea infectiei cu VCM (virus citomegalic), în #B. inhiba elongatia ADN-ului viral
transplantul de organ
#B. sindroame infectioase cu VCM la pacienti cu SIDA #C. are biodisponibilitate orala scazuta

C. hepatita cu virus hepatic C D. se aplica topic, sub forma de crema 30% în


herpes orolabial
D. boala Parkinson
#E. se administreaza i.v. în infectia cu VHS (virus
E. pneumonia cu VSR (virus sincitial respirator) herpes simplex) la bolnavii imunodeprimati
(pag. 932) (pag. 927, 928)
Cod: 416 Cod: 432
27 Notati alternative terapeutice în retinita cu VCM 32 Famciclovir:
(virus citomegalic): #A. este promedicament
#A. ganciclovir i.v. B. se transforma rapid în aciclovir
#B. implant care elibereaza prelungit ganciclovir #C. se elimina predominant prin urina ca penciclovir
intraocular
#D. se poate administra în infectii recurente cu VHS
#C. valganciclovir oral
(virus herpes simplex) la persoane cu HIV
#D. foscarnet i.v. E. are potenta mai mare decât lamivudina în infectia
E. amantadina oral cu VHB (virus hepatitic B) dupa transplant
(pag. 932, 933) (pag. 927, 928)
Cod: 417 Cod: 433
28 În infectiile cu herpesvirusuri, aciclovirul se 33 Vidarabina:
poate administra: #A. inhiba ADN-polimeraza virala
A. sub forma de unguent oftalmic 30% B. se transforma în hipoxantin arabinozida cu efect
#B. sub forma de crema 5% antiviral puternic
#C. oral, maxim 1000-1200 mg/zi, în caz de prim #C. se utilizeaza topic în keratita herpetica
episod D. este contraindicata în infectiile herpetice sistemice
D. exclusiv local #E. este eficace în encefalita cu VHS (virus herpes
#E. în perfuzie i.v. la nevoie simplex)
(pag. 926) (pag. 929)

Pag. 46 din 289


Cod: 434 Cod: 439
34 Cidofovir este activ fata de: 39 Palivizumab:
#A. papilomavirusuri umane A. se administreaza oral în infectii cu VSR (virus
#B. poxvirusuri sincitial respirator)
#C. VCM (virus citomegalic) #B. actioneaza direct împotriva glicoproteinei F pe
suprafata VSR (virus sincitial respirator)
D. virusuri paragripale
C. are spectru antiviral foarte larg
E. virusul urlian
D. se administreaza exclusiv în infectii cu VSR deja
(pag. 929) instalate
Cod: 435 #E. se utilizeaza la prematuri pentru prevenirea
35 Urmatoarele afirmatii despre trifluridina sunt infectiilor cu VSR
adevarate: (pag. 937)
#A. inhiba sinteza ADN-ului viral Cod: 440
#B. inhiba si sinteza ADN-ului celular si se 40 Notati afectiunile în care se utilizeaza
contraindica în utilizarea sistemica interferoni:
C. se administreaza oral în infectii cu VHS (virus #A. hepatita cronica cu virus C
herpes simplex) aciclovir-rezistent #B. hepatita cronica cu virus B
D. determina halucinatii la vârstnici dupa C. hepatita acuta cu virus B
administrarea orala
D. hepatita cu virus D
#E. se utilizeaza în keratita herpetica ca unguent
oftalmic #E. scleroza multipla
(pag. 928) (pag. 940)
Cod: 436 Cod: 441
36 Care dintre urmatoarele afirmatii despre 41 Notati afectiunile în care se utilizeaza
amantadina nu sunt adevarate? lamivudina:
#A. inhiba replicarea virusurilor gripale A si B A. hepatita acuta cu virus B
B. actioneaza la nivelul proteinei M2 prezenta numai #B. hepatita cronica cu virus B
la virusurile gripale de tip A C. zona zoster
C. are proprietati antiparkinsoniene D. pneumonia cu VSR (virus sincitial respirator)
D. se poate utiliza profilactic ca alternativa la #E. infectii HIV la adult si copil
vaccinarea antigripala
(pag. 941)
#E. se administreaza în sarcina Cod: 442
(pag. 934, 935)
42 Zidovudina are toxicitate mare, putând
Cod: 437
determina:
37 Rimantadina: #A. anemie
#A. este de 4 -10 ori mai activa decât amantadina #B. neutropenie
#B. se absoarbe bine digestiv #C. miopatie
#C. se gaseste cu 50% mai mult în secretia nazala D. tulburari de memorie
decât în plasma
E. insuficienta cardiaca
D. este indicata în infectia cu virusuri gripale A si B
(pag. 944)
E. se administreaza i.v. Cod: 443
(pag. 934, 935)
43 Ritonavir:
Cod: 438
#A. se utilizeaza în infectia HIV la adult
38 Ribavirina:
#B. este inhibitor al proteazei HIV
#A. are multiple locuri de actiune si nu dezvolta
C. este inductor al izoenzimei CYP3A4
rezistenta
B. inhiba replicarea virala numai în cazul virusurilor #D. poate produce parestezii periorale si periferice
ADN E. este contraindicat la copii
C. realizeaza concentratii semnificative în LCR (pag. 950, 951)
#D. poate înrautatii functia respiratorie
#E. în sarcina poate avea efecte teratogene
(pag. 937)

Pag. 47 din 289


Cod: 444 Cod: 449
44 Indinavir: 49 Foscarnet:
A. este inhibitor al ADN-polimerazei virale A. se administreaza pe cale orala
#B. este de 10 ori mai activ împotriva HIV-1 fata de #B. este sechestrat în oase, cu eliminare lenta
HIV-2 #C. este activ fata de herpesvirusuri
#C. patrunde în LCR
#D. determina convulsii si halucinatii
D. determina hipotensiune arteriala
E. este lipsit de nefrotoxicitate
E. determina modificari ale gustului (pag. 933)
(pag. 950) Cod: 450
Cod: 445
50 Brivudina se utilizeaza în:
45 Saquinavir:
#A. keratita herpetica – aplicare topica
#A. are biodisponibilitate relativ redusa dupa #B. infectii cu VHS (virus herpes simplex) la bolnavii
administrarea orala imunodeprimati – oral
B. dieta bogata în grasimi îi scade absorbtia
C. infectia cu VVZ (virus varicelo-zosterian) la
C. nu dezvolta rezistenta bolnavii imunodeprimati – i.v.
#D. se administreaza la bolnavii cu infectie HIV D. boala Parkinson – oral
evolutiva
E. hepatita cronica cu virus C – oral
E. provoaca frecvent neuropatii periferice
(pag. 928)
(pag. 951)
Cod: 446 Tema nr. 10
Analgezice antipiretice
46 La didanozina sunt caracteristice urmatoarele
efecte adverse: Bibliografie asociata temei:
#A. nevrita optica Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
#B. neuropatii periferice
(pag. 188-200)
C. ulceratii esofagiene
D. cardiomiopatie -

E. caderea parului
Cod: 451
(pag. 946)
Cod: 447 * 1 Actiunile farmacodinamice principale, de
intensitate variabila functie de grupa chimica,
47 Zidovudina: semnalate la analgezice -antipiretice sunt
#A. inhiba marcat replicarea HIV în limfocitele T urmatoarele, cu exceptia:
B. se administreaza exclusiv oral A. analgezica
#C. are toxicitate relativ mare #B. sedativa
D. se administreaza în doze mai mari la scaderea C. antipiretica
numarului de leucocite si hematii D. antiinflamatoare
E. nu dezvolta rezistenta
E. antispastica
(pag. 944)
(pag. 190)
Cod: 448
Cod: 452
48 Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt
* 2 Referitor la actiunea antipiretica a
adevarate?
analgezicelor-antipiretice:
A. la injectarea IFN (interferoni) apare dupa câteva
A. sunt hipotermizante
ore un sindrom pseudogripal
B. reduc pragul perceperii durerii
B. durata tratamentului cu IFN (interferoni) alfa-2a
sau alfa-2b în hepatita cronica cu virus C este #C. inhiba biosinteza de PGE2, cu efect pirogen la
între 6 – 12 luni nivel central hipotalamic
#C. în hepatita cronica cu virus B, lamivudina se D. nu influenteaza centrii termoreglarii
administreaza 4 – 6 luni E. inhiba specific biosinteza de PGI2 la nivel central
#D. lamivudina se administreaza subcutanat (pag. 190)
E. în infectia cu HIV, lamivudina selecteaza rapid
tulpini rezistente
(pag. 940, 941)

Pag. 48 din 289


Cod: 453 Cod: 458
* 3 Diflunisal: * 8 Urmatoarele actiuni farmacodinamice sunt
A. este derivat de pirazolona caracteristice acidului acetilsalicilic, cu
exceptia:
B. nu se absoarbe la administrare per os
A. analgezic moderat
C. are durata scurta de actiune
#B. antiagregant plachetar, la doze foarte mari
#D. este analgezic si antiinflamator mai potent ca antiinflamatorii
acidul acetilsalicilic
C. antiinflamator puternic
E. se poate administra in sarcina si alaptare
D. hipoglicemiant
(pag. 195, 196)
Cod: 454 E. uricozuric
(pag. 193, 194)
* 4 Aminofenazona:
Cod: 459
A. este metebolitul activ al fenacetinei
* 9 Metamizol:
B. se administreaza numai injectabil
A. este incriminat in inducerea cancerului gastric
C. este antiinflamator puternic
B. are efect antiinflamator puternic
#D. a fost retrasa din uz in multe tari
C. se utilizeaza numai injectabil
E. poate fi utilizata la pacienti cu leucopenie
D. se administreaza per os la adult 3 - 6 g/zi, in 2 - 3
(pag. 197) prize
Cod: 455
#E. se administreaza i.m. la adult 0,5 - 1 g de 1 - 3
* 5 Paracetamol: ori/zi
A. nu traverseaza bariera hematoencefalica (pag. 197, 198)
B. este antiinflamator Cod: 460
#C. este antipiretic de electie la copii mici, in viroze * 10 Indicatiile terapeutice pentru paracetamol sunt
urmatoarele, cu exceptia:
D. se poate administra in caz de insuficienta
hepatica si renala A. cefalee si nevralgii
E. este contraindicat in dureri reumatice #B. poliartrita reumatoida si reumatism poliarticular
acut
(pag. 198-200)
Cod: 456 C. mialgii
D. febra de etiologie diversa
* 6 Reactiile adverse posibile la doze mari de
paracetamol sunt urmatoarele, cu exceptia: E. dismenoree
A. citoliza hepatica (pag. 200)
B. purpura trombocitopenica Cod: 461
C. necroza tubulara * 11 Contraindicatiile acidului acetilsalicilic sunt
urmatoarele, cu exceptia:
#D. sindrom Reye
A. Ulcer gastroduodenal
E. rabdomiolize
B. Astm bronsic
(pag. 199, 200)
Cod: 457 C. Sarcina
D. Alergie la salicilati
* 7 Acidul acetilsalicilic se administreaza ca
antiagregant plachetar, la adult, in doza de: #E. Cefalee
#A. 0,1 - 0,3 g o data pe zi (pag. 194, 195)
B. 0,3 - 0,5 mg la 2 - 3 zile Cod: 467
C. 0,5 g de 4 ori pe zi * 12 Care din substantele urmatoare face parte din
derivati de chinolina:
D. 0,5 g de 6 ori pe zi
A. fenacetina
E. 5 g pe zi in 3 - 5 prize
B. acetaminofen
(pag. 195)
C. diflunisal
D. salipirina
#E. glafenina
(pag. . 189)

Pag. 49 din 289


Cod: 468 Cod: 473
* 13 Referitor la efectele adverse ale analgezicelor – * 18 Metamizol:
antipireticelor este fals enuntul: A. Este aminofenazona
#A. produc euforie #B. Se utilizeaza p.o. si i.m.
B. nu produc toleranta C. Este contraindicate în colici renale
C. nu produc deprimare respiratorie D. Este incriminat în inducerea cancerului gastric
D. nu produc toxicomanie
E. Este lipsit de efecte adverse
E. nu produc farmacodependenta (pag. 197, 198)
(pag. 191) Cod: 474
Cod: 469
* 19 Care enunt este fals:
* 14 Efectele secundare la administrarea de acid
A. diflunisalul are durata de actiune lunga
acetilsalicilic sunt urmatoarele, cu exceptia:
B. diflunisalul se leaga in procent foarte mare de
A. microhemoragii gastrice
proteinele plasmatice
B. bronhoconstrictie
#C. diflunisalul nu are efect analgezic si antiinflamator
#C. hiperglicemie si hipercolesterolemie
D. diflunisalul are efect antipiretic mai slab
D. eritem nodos
E. diflunisalul este contraindicat in diateze
E. sindrom Reye hemoragice
(pag. 194) (pag. 196)
Cod: 470 Cod: 475
* 15 Alegeti care din urmatoarele substante este * 20 Acetilsalicilatul de lizina:
derivat de acid salicilic: A. nu este tolerat gastric
#A. diflunisal B. nu are efect analgezic-antipiretic
B. aminofenazona #C. are T1/2 mediu
C. acetaminofen D. are hidrosolubilitate scazuta
D. metamizol
E. provoaca hemoragii gastrice
E. salipirina (pag. 196)
(pag. 188)) Cod: 462
Cod: 471
21 Despre salicilat sunt corecte raspunsurile:
* 16 Actiunile farmacodinamice ale acidului
#A. salicilatul este biotransformat in ficat, pe 3 cai
acetilsalicilic sunt urmatoarele, cu exceptia:
B. are T1/2 mare
A. Analgezic moderat
#C. cinetica de biotransformare este de ordinul 2
B. Antiinflamator puternic
D. se leaga de albuminele plasmatice in procent mic
#C. Bronhodilatator moderat
D. Antiagregant plachetar la doze mici subanalgezice #E. la o concentratie de peste 450 mcg/ml poate
produce tulburari metabolice grave
E. Uricozuric (pag. 192, 193)
(pag. 193, 194) Cod: 463
Cod: 472
22 Acidul acetilsalicilic:
* 17 Ce efect advers poate produce acidul #A. produce bronhoconstrictie
acetilsalicilic?
B. este hiperglicemiant
A. aritmii ventriculare
#C. reduce filtrarea glomerulara
B. tuse uscata
#D. produce soc anafilactic
C. depresie
#E. produce sindrom Reye
D. sindrom de sevraj
(pag. 194)
#E. sindrom Reye
(pag. . 194)

Pag. 50 din 289


Cod: 464 Cod: 478
23 Intoxicatia acuta cu acid acetilsalicilic se 28 Posologia per os pentru acidul acetilsalicilic
caracterizeaza prin: cuprinde:
#A. convulsii #A. ca analgezic si antipiretic la adult, 0,5 g de 4 - 6
B. mioza punctiforma ori/zi
#C. delir B. ca antipiretic in infectii virale la copii sub 4 ani, 65
mg/kgc/zi, fractionat la 4 - 6 ore
#D. alcaloza respiratorie
#C. ca antiinflamator la adult, 3 - 5 g/zi, in 3 - 5 prize
#E. acidoza metabolica
#D. in profilaxia infarctului de miocard, 0,3 g/zi
(pag. 194)
E. in reumatismul poliarticular acut la copil, doza de
Cod: 465
atac 1 g/kgc/zi, fractionat la 4 - 6 ore, timp de 2 -
24 In ce situatii este contraindicat acidul 3 zile, apoi 2/3 din doza de atac
acetilsalicilic: (pag. 195)
#A. alergii la salicilati Cod: 479
#B. sarcina 29 Sindromul Reye:
C. mialgii A. este carcteristic pentru paracetamol
D. cefalee B. a determinat retragerea din consum in multe tari
#E. astm bronsic pentru aminofenazona
(pag. 195) #C. este caracterizat prin hepatita fulminanta si edem
Cod: 466 cerebral
#D. este precipitat la copii sub 4 ani, tratati cu acid
25 Se poate administra acid acetilsalicilic in
acetilsalicilic ca antipiretic, in infectii virale
urmatoarele situatii:
#E. este frecvent fatal
A. infectii virale la copii, sub 4 ani
(pag. 194)
#B. reumatism poliarticular acut
Cod: 480
#C. tromboze arteriale
30 Diflunisal:
#D. nevralgii
#A. are durata lunga de actiune ce permite
E. astm bronsic administrarea la 12 ore
(pag. 195) B. este administrat in caz de hipersensibilitate la
Cod: 476 salicilati
26 Notati elementele prin care se monitorizeaza #C. se administreaza in afectiuni reumatismale
rectiile adverse la acidul acetilsalicilic: inflamatorii, in tratamente de durata
#A. melena D. ca analgezic, doza de atac este de 1 g si doza de
#B. gingivoragii, echimoze intretinere 0,5 g la 4 - 6 ore
C. electrocardiograma E. ca antiinflamator se administreaza 4 - 6 g/zi, in 1 -
2 prize
#D. tinitus (zgomote in urechi)
(pag. 196)
E. mioza Cod: 481
(pag. 195) 31 Aminofenazona:
Cod: 477
#A. este derivat de pirazolona
27 Acidul acetilsalicilic: #B. are efect analgezic, antipiretic, dar si
#A. are un prim pasaj intestinal si hepatic redus antiinflamator moderat
#B. in sange este rapid hidrolizat C. este contraindicata in febra de etiologie diversa
C. metabolitul salicilat circula nelegat de albuminele D. este lipsita de efecte adverse
plasmatice
E. frecvent determina noduli locali la injectare i.m.
#D. determina acetilarea ireversibila a ciclooxigenazei
(pag. 197)
inductibile tip COX-2
E. este contraindicat in tromboze arteriale si
profilaxia infarctului de miocard
(pag. 191-195)

Pag. 51 din 289


Cod: 482 Cod: 487
32 Metamizol: 37 Metamizolul:
A. este aminofenazona A. este prodrog al acidului acetilsalicilic
#B. este utilizat p.o. si i.m. #B. este antipiretic slab
C. are efect antiinflamator intens #C. este analgezic si antispastic mai intens
#D. determina agranulocitoza #D. este indicat in colici biliare, renale
#E. se administreaza la adult, per os, 0,5 g de 2 - 3 E. este contraindicat in mialgii si artralgii
ori/zi (max. 3 g/zi) (pag. 197, 198)
(pag. 197, 198) Cod: 488
Cod: 483
38 In intoxicatia acuta cu paracetamol:
33 Notati indicatiile terapeutice pentru metamizol:
A. latenta este de 1 saptamana pentru semnele
#A. artralgii clinice
B. poliartrita reumatoida B. latenta este de 1 - 2 luni pentru insuficienta
#C. cefalee hepatica
#D. colici renale si biliare #C. se administreaza ca antidot acetilcisteina in
primele 12 ore
E. profilaxia infarctului de miocard
D. efectul letal este la 2,5 g/zi
(pag. 198)
Cod: 484 #E. apare necroza hepatica acuta
(pag. 200)
34 Propifenazona:
Cod: 489
#A. nu este incriminata in inducerea cancerului gastric
39 Acidul acetilsalicilic:
#B. foarte rar determina soc anafilactic
#A. are T1/2 la salicilat foarte scurt (aproximativ 15
C. are efect antiinflamator intens
min)
D. se administreaza numai injectabil #B. este analgezic si antipiretic moderat
#E. la adult se administreaza per os si i.r., 100 - 300 #C. este antiinflamator puternic
mg de 3 ori pe zi
D. este proagregant plachetar la doze mici
(pag. 198) subanalgezice
Cod: 485
#E. este contraindicat in sarcina
35 Paracetamol: (pag. 192-194)
#A. are absorbtie per os rapida si aproape completa Cod: 490
#B. are un metabolit, N-acetil-benzochinonimina, 40 Notati reactiile adverse care apar la doze mari
responsabil de toxicitatea hepatica si renala de paracetamol:
C. tratamentul se face obisnuit 10 - 12 zile #A. citoliza hepatica
D. se asociaza frecvent cu inductoarele enzimatice B. hipotensiune arteriala, bradicardie
(barbiturice) pentru a scadea toxicitatea hepatica
#C. necroza tubulara
E. se evita la copiii mici in viroze
#D. rabdomiolize
(pag. 198-200)
Cod: 486 E. leucopenie
(pag. 199, 200)
36 Intoxicatia acuta cu paracetamol se
caracterizeaza prin: Cod: 491
#A. necroza acuta hepatica 41 Prezinta actiune antispastica musculotropa
îndeosebi:
#B. icter
#A. metamizol
C. hipotermie
B. acid acetilsalicilic
#D. encefalopatie
C. fenacetina
E. mioza
#D. propifenazona
(pag. 200)
E. glafenina
(pag. 189)

Pag. 52 din 289


Cod: 492 Cod: 497
42 Notati analgezicele – antipiretice derivati de p- 47 Sunt adevarate enunturile:
aminofenol: #A. COX este o enzima membranara
#A. fenacetina #B. COX-1 este prezenta in toate tesuturile
B. benorilat C. COX-1 se gaseste numai in plamani
C. diflunisal #D. COX-2 este inductibila in toate tesuturile
#D. paracetamol
E. COX-1 este inductibila in toate tesuturile
E. fenazona (pag. 190)
(pag. . 189) Cod: 498
Cod: 493
48 Indicatiile terapeutice pentru acidul
43 Actiunile farmacodinamice semnalate la acetilsalicilic sunt:
analgezice – antipiretice sunt:
#A. Artralgii
#A. Antispastica B. Infectii virale la copii sub 4 ani
B. Sedativa
#C. Profilaxia infarctului de miocard
#C. Antiinflamatoare
#D. Cefalee
D. Antidepresiva
#E. Mialgii
#E. Analgezica (pag. 195)
(pag. 190) Cod: 499
Cod: 494
49 Selectati enunturile false referitoare la acidul
44 Care sunt principalele actiuni farmacodinamice acetilsalicilic:
ale analgezicelor-antipireticelor:
A. are biodisponibilitate peste medie – 68%
#A. analgezica #B. alimentele nu influenteaza absorbtia
#B. antiinflamatoare gastrointestinala
C. sedativa C. in sange este repede hidrolizat
#D. antipiretica #D. comprimatele efervescente nu dau Cp dubla fata
E. euforizanta de comprimatele obisnuite
(pag. 190) E. absorbtie p.o. relativ buna
Cod: 495 (pag. 191, 192)
Cod: 500
45 Analgezicele-antipiretice:
A. reduc temperatura normala 50 Transportul in sange al acidului acetilsalicilic:
#B. reduc febra #A. se face in forma libera
#C. nu sunt hipotermizante #B. se face in forma legata de albumine

#D. inhiba biosinteza de PGE2 C. se face numai in forma legata de albumine


D. se face numai in forma libera
#E. stimuleaza mecanismele de termoliza
(pag. 190) E. nici un raspuns corect
Cod: 496 (pag. 193)

46 Analgezicele-antipiretice:
#A. ridica pragul perceperii durerii
#B. au eficacitate mare in durerile somatice
#C. suprima durerea
D. au efect antialergic
E. au actiune euforizanta
(pag. 188, 190)

Pag. 53 din 289


Tema nr. 11 Cod: 505
Hipnotice si tranchilizante * 5 Care dintre urmatoarele afirmatii despre
Bibliografie asociata temei: nitrazepam nu este adevarata?
A. prezinta absorbtie digestiva buna
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005 B. intra în circuitul entero-hepatic

(pag. 36-67) #C. are T ½ plasmatic scurt (2-3 ore)

- D. este anticonvulsivant
E. în insomnii, la adult, se administreaza 5-10 mg
per os, seara la culcare
Cod: 501
(pag. 46)
* 1 Hipnoinductoarele: Cod: 506
A. produc deprimarea SNC gradata doza-
* 6 Zolpidem:
dependenta
A. se leaga pe ambele situsuri ale benzodiazepinelor
B. la doze mari produc somn narcotic
BZD1 si BZD2
#C. actioneaza selectiv asupra unor receptori specifici #B. prezinta selectiv actiunea hipnotica-sedativa a
(situsuri specifice din complexul GABA-ergic) benzodiazepinelor
D. trezirea din somn se face cu dificultate C. este miorelaxant
E. reduc durata de somn REM D. nu determina somnolenta diurna
(pag. 40)
E. induce obisnuinta si farmacodependenta
Cod: 502
(pag. 48)
* 2 La întreruperea brusca a unui tratament Cod: 507
îndelungat cu hipnotice barbiturice apare:
* 7 Notati mecanismul de actiune specific la doze
A. obisnuinta
hipnotice si sedative pentru hipnoticele
#B. sindrom de abstinenta barbiturice:
C. inductia enzimatica A. inhiba eliberarea de GABA
D. toleranta încrucisata cu alte medicamente B. cresc frecventa de deschidere a canalelor de clor
E. sensibilizare (eruptii cutanate) #C. cresc timpul de deschidere a canalelor de clor
(pag. 44) D. deprima formatia reticulata ascendenta
Cod: 503 activatoare – SAA
* 3 Amobarbital: E. stimuleaza formatia reticulata ascendenta
activatoare – SAA
A. este barbituric cu latenta si durata scurte (15
minute, respectiv 3 ore) (pag. 42)
#B. este indicat în insomnii intermitente Cod: 508

C. se poate administra timp îndelungat * 8 Care dintre urmatorii compusi este barbituric
cu durata ultrascurta (10-20 de minute) de
D. nu determina obisnuinta actiune?
E. nu determina somnolenta dupa trezire A. secobarbital
(pag. 45) B. pentobarbital
Cod: 504
#C. hexobarbital
* 4 În hiperexcitabilitate si nevroze, fenobarbitalul D. fenobarbital
se administreaza:
E. amobarbital
A. 100 mg per os, cu 45 de minute înainte de culcare
(pag. 42)
B. 100 mg per os, cu 15 de minute înainte de culcare
Cod: 509
C. 100 mg x 2/zi, per os (dimineata si seara)
* 9 Care dintre urmatoarele barbiturice hipnotice
#D. 15 mg x 2-3/zi, per os are durata lunga de actiune (8-10 ore)?
E. 200 mg i.m. A. hexobarbital
(pag. 46) B. pentobarbital
C. ciclobarbital
D. amobarbital
#E. fenobarbital
(pag. 43)

Pag. 54 din 289


Cod: 510 Cod: 515
* 10 Indicatiile barbituricelor sunt urmatoarele, cu * 15 Antidotul în intoxicatia acuta cu
exceptia: benzodiazepine este:
A. insomnii A. perfuzia cu NaHCO3
B. epilepsie #B. flumazenil
C. anestezie generala C. buspirona
#D. insuficienta respiratorie D. adrenalina
E. preanestezie E. zopiclon
(pag. 44, 45) (pag. 59)
Cod: 511 Cod: 516
* 11 Actiunile tranchilizantelor (anxioliticelor) sunt * 16 Despre clorazepat urmatoarele afirmatii sunt
urmatoarele, cu exceptia: adevarate, cu exceptia:
A. reducerea starii de tensiune psihica A. este biotransformat în mediul acid gastric la
#B. antipsihotica nordazepam activ
C. miorelaxanta B. dozele anxiolitice la adult sunt de 10-30 mg/zi,
administrate în câteva prize, per os
D. anticonvulsivanta
C. T ½ plasmatic al metabolitului activ nordazepam
E. inductoare ale anesteziei generale este de 30-65 ore
(pag. 52, 70) #D. se utilizeaza exclusiv ca anxiolitic
Cod: 512
E. este indicat în tetanos, în doze foarte mari, cu
* 12 Tranchilizantele (anxioliticele) de tip respiratie asistata
benzodiazepine sunt urmatoarele, cu exceptia: (pag. 63, 64)
A. clordiazepoxid Cod: 517
B. diazepam * 17 Care dintre urmatoarele benzodiazepine se
C. clobazam administreaza de electie în anxietatea la
miastenici si miopatici?
#D. meprobamat
A. diazepam
E. medazepam
B. clordiazepoxid
(pag. 52)
Cod: 513 C. bromazepam
D. medazepam
* 13 Indicatiile terapeutice pentru tranchilizante
(anxiolitice) sunt urmatoarele, cu exceptia: #E. tofisopam
A. sindromul psiho-neurovegetativ (pag. 65)
B. insomnii psihogene Cod: 518
C. stari spastice ale muschilor striati * 18 Care dintre urmatoarele efecte adverse sunt
proprii benzodiazepinelor si nu caracterizeaza
#D. miastenia gravis
toate tranchilizantele?
E. starea de rau epileptic A. somnolenta
(pag. 53) B. ataxie
Cod: 514
C. farmacodependenta cu sindrom de sevraj
* 14 Grupul I (tip diazepam) al benzodiazepinelor
#D. efecte teratogene la administrarea în primul
are urmatoarele caracteristici, cu exceptia:
trimestru de sarcina
A. absorbtie per os înalta
E. obisnuinta
#B. biotransformare la metaboliti inactivi
(pag. 58)
C. semiviata eliminarii lunga
D. medazepamul este biotransformat la diazepam
E. acumulare cu realizarea starii de echilibru dupa
aproximativ o saptamâna
(pag. 57)

Pag. 55 din 289


Cod: 519 Cod: 524
* 19 Care dintre urmatoarele afirmatii nu este 24 Diazepamul este utilizat în:
adevarata? #A. sindromul anxios
A. tranchilizantele reduc starea de tensiune psihica #B. stari spastice ale muschilor striati
B. diazepamul are actiune anticonvulsivanta C. miastenia gravis
C. meprobamatul are actiune miorelaxanta #D. starea de rau epileptic
D. tranchilizantele tempereaza reactiile emotionale
#E. preanestezie
#E. tranchilizantele modifica intens facultatile (pag. 60, 61)
intelectuale si functiile senzoriale
Cod: 525
(pag. 52)
Cod: 520 25 Benzodiazepinele tip diazepam (grupul I) sunt
biotransformate în metabolitii activi:
* 20 Contraindicatiile pentru administrarea
A. clorazepat
diazepamului sunt reprezentate de urmatoarele
situatii, cu exceptia: B. flurazepam
A. gravide, primul trimestru #C. nordazepam
B. ambulatoriu, la conducatorii auto #D. oxazepam
C. miastenia gravis E. clobazam
#D. tetanos (pag. 57)
E. insuficienta respiratorie acuta Cod: 526
(pag. 61) 26 Benzodiazepinele tip diazepam (grupul I)
Cod: 521 prezinta urmatoarele caracteristici:
#A. absorbtie per os înalta
21 Reactiile adverse comune tranchilizantelor
sunt: B. biotransformare în procente mari la metaboliti
inactivi
#A. somnolenta
#C. au semiviata eliminarii lunga
#B. obisnuinta
D. prin dealkilare oxidativa sunt biotransformate la
#C. ataxie
oxazepam
D. efecte teratogene
E. diazepam este biotransformat la medazepam
#E. farmacodependenta cu sindrom de sevraj (pag. 57)
(pag. 53, 58) Cod: 527
Cod: 522
27 Clorazepatul:
22 Actiunile farmacodinamice ale tranchilizantelor A. este o structura chimica activa ca atare
benzodiazepine sunt:
#B. este biotransformat în mediul acid gastric, prin
#A. anxiolitica
decarboxilare, la nordazepam activ
#B. sedativ-hipnoinductoare
#C. este utilizat ca anxiolitic
#C. anticonvulsivanta
D. se administreaza exclusiv oral
D. antiparkinsoniana
#E. se administreaza în tetanos ca anticonvulsivant,
E. antipsihotica în doze foarte mari, cu respiratie asistata
(pag. 58) (pag. 63)
Cod: 523 Cod: 528
23 Tranchilizantele benzodiazepine sunt utilizate 28 Tranchilizantele benzodiazepine:
în: #A. activeaza un situs de pe subunitatea alfa a
A. schizofrenie complexului receptor postsinaptic GABA-A
#B. sindromul anxios B. scad frecventa de deschidere a canalelor de clor
C. boala Parkinson #C. produc hiperpolarizare si inhibitie neuronala
#D. convulsii si epilepsie D. sunt antagonisti selectivi ai receptorilor GABA-A
E. miastenia gravis #E. au indice terapeutic mare (IT aprox. 1000)
(pag. 60) (pag. 58,59)

Pag. 56 din 289


Cod: 529 Cod: 534
29 Care dintre urmatorii compusi sunt 34 Care dintre urmatorii compusi sunt barbiturice
tranchilizante benzodiazepine? cu durata de actiune scurta (2-4 ore) si latenta
#A. alprazolam scurta (15-20 minute)?
#B. clordiazepoxid #A. ciclobarbital
C. meprobamat #B. pentobarbital

D. buspirona C. hexobarbital
D. barbital
E. clonidina
(pag. 52) #E. secobarbital
Cod: 530 (pag. 43)
Cod: 535
30 Notati tranchilizantele benzodiazepine:
#A. medazepam 35 Care dintre urmatorii compusi sunt barbiturice
narcotice?
#B. diazepam
#A. tiopental
C. buspirona
B. fenobarbital
#D. oxazolam
C. pentobarbital
E. meprobamat
#D. hexobarbital
(pag. 52)
E. barbital
Cod: 531
(pag. 42)
31 Notati reactiile adverse comune pentru Cod: 536
tranchilizante:
36 Indicatiile terapeutice ale barbituricelor sunt:
#A. tulburari de coordonare motorie
#B. obisnuinta #A. preanestezie
#B. insomnii
#C. somnolenta
C. boala Parkinson
D. efecte teratogene
#D. epilepsie
E. efecte neurologice de tip extrapiramidal
(pag. 53) #E. anestezia generala
Cod: 532 (pag. 44, 45)
Cod: 537
32 Tofisopam:
A. este anticonvulsivant 37 Fenobarbitalul este indicat:
#B. este anxiolitic cu latenta si durata scurte #A. rar ca hipnotic, deoarece produce somnolenta
dupa trezire si sedare reziduala
#C. se administreaza de electie în anxietate la
#B. ca sedativ
miastenici
D. este agonist al receptorilor 5-HT1A presinaptici C. ca inductor enzimatic în porfiria hepatica
#D. ca anticonvulsivant în epilepsie
E. prezinta biodisponibilitate per os mica
(pag. 65) E. ca inhibitor enzimatic în icterul neonatal
Cod: 533 (pag. 46)
Cod: 538
33 Hipnoticele barbiturice:
#A. activeaza un situs specific de pe complexul 38 Flunitrazepam:
receptor GABA-A postsinaptic A. este hipnotic barbituric
B. cresc frecventa deschiderii canalelor de clor #B. nu modifica structura somnului si nu reduce
#C. cresc timpul de deschidere al canalelor de clor durata somnului de tip REM
D. inhiba eliberarea de GABA #C. creste frecventa de deschidere a canalelor de clor
D. se utilizeaza exclusiv per os
#E. produc hiperpolarizare si inhibitie neuronala
(pag. 42) #E. se utilizeaza ca hipnotic per os si în preanestezie
i.m.
(pag. 46, 47)

Pag. 57 din 289


Cod: 539 Cod: 544
39 Nitrazepam: 44 Buspirona:
A. este hipnocoercitiv cu latenta si durata lunga #A. este agonist al receptorilor 5-HT1A presinaptici
#B. are T ½ plasmatic relativ lung (21-28 ore) B. este agonist presinaptic alfa-2
#C. este hipnotic modern #C. este tranchilizant (anxiolitic)
#D. se utilizeaza în epilepsie D. are actiune hipnotica si anticonvulsivanta
E. se poate administra la indivizi cu profesii care #E. este ineficace în atacurile de panica
necesita vigilenta crescuta (pag. 65)
(pag. 46) Cod: 545
Cod: 540
45 Nitrazepam:
40 Zopiclon:
#A. este hipnoinductor
#A. se absoarbe repede per os
B. modifica structura somnului, reducând durata
#B. se leaga pe situsurile benzodiazepinelor somnului de tip REM
C. afecteaza somnul paradoxal REM C. are T ½ plasmatic scurt (2-3 ore)
D. traseele EEG sunt identice cu cele ale #D. în administrari repetate produce o sedare
benzodiazepinelor posthipnotica
E. nu provoaca somnolenta diurna #E. se utilizeaza în insomnii si epilepsie
(pag. 48) (pag. 40,46)
Cod: 541 Cod: 546
41 Zolpidem: 46 Bromurile se utilizeaza ca sedative si prezinta
#A. este hipnoinductor urmatoarele caracteristici:
B. prezinta actiune anticonvulsivanta #A. prezinta efect iritant tisular
#C. determina somnolenta diurna #B. determina impotenta sexuala (la tratamentul
îndelungat)
D. în tratamentul cronic dezvolta rapid obisnuinta si
farmacodependenta C. se elimina rapid din organism
#E. se administreaza per os în insomnii tranzitorii sau #D. se administreaza exclusiv i.v. si per os dupa mese
cronice E. se leaga pe ambele situsuri ale benzodiazepinelor
(pag. 48, 49) (pag. 50)
Cod: 542 Cod: 547
42 Cloralhidrat: 47 Notati contraindicatiile la administrarea de
#A. are ca metabolit activ tricloretanolul diazepam:
#B. este hipnocoercitiv #A. gravide, în primul trimestru
C. are mecanism de actiune similar B. tetanos
benzodiazepinelor #C. miastenia gravis
#D. prezinta efect iritant pe mucoase #D. conducatori auto
#E. se administreaza per os si intrarectal, în asociere E. anxietatea din nevroze si psihoze
cu mucilag de guma arabica
(pag. 61)
(pag. 40, 49, 50)
Cod: 548
Cod: 543
48 Alprazolam:
43 Diazepam:
A. are efect sedativ – hipnotic
#A. este biotransformat pe caile SOMH la 2 metaboliti
activi #B. este anxiolitic
B. nu strabate bariera hemato-encefalica si se #C. are efect antidepresiv
redistribuie în tesutul adipos #D. este indicat în depresia anxioasa
#C. la injectarea rapida pe cale i.v. poate determina E. este contraindicat în atacul de panica
deprimare respiratorie marcata
(pag. 64, 65)
D. este contraindicata administrarea i.v. în status
epilepticus
E. în intoxicatia acuta moartea se produce rapid prin
hipotensiune arteriala si deprimare respiratorie
(pag. 61)

Pag. 58 din 289


Cod: 549 Cod: 553
49 Oxazepam: * 3 Urmatoarele antidepresive sunt inhibitoare
#A. are T ½ plasmatic si durata de actiune scurte moderne selective ale recaptarii serotoninei, cu
exceptia:
#B. produce somnolenta
A. Fluoxetin
C. nu are efect sedativ – hipnotic
B. Fluvoxamin
#D. este indicat ca anxiolitic
C. Paroxetin
E. este biotransformat direct la metabolit
glucuronoconjugat activ #D. Moclobemid
(pag. 64) E. Citalopram
Cod: 550 (pag. 88)
50 Care dintre urmatorii compusi sunt hipnotice Cod: 554
benzodiazepine? * 4 Care dintre urmatoarele antidepresive este
A. metohexital blocant modern al receptorilor alfa-2
presinaptici?
#B. nitrazepam
A. Imipramina
C. bromizoval
B. Moclobemid
#D. flunitrazepam
C. Fenelzina
E. cloralhidrat
#D. Mirtazapin
(pag. 40, 46, 47)
E. Doxepina
Tema nr. 12
(pag. 88)
Antidepresive
Cod: 555
Bibliografie asociata temei:
* 5 Antidepresivele timoleptice clasice tip amine
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub triciclice sunt caracterizate prin urmatorul
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005 profil farmacotoxicologic, cu exceptia:
(pag. 84-106) A. Hipotensiune ortostatica
- #B. Hipertensiune arteriala
C. Aritmii
Cod: 551 D. Retentie urinara
* 1 Notati neuromediatorii deficitari in depresii: E. Glaucom
#A. Catecolaminele si serotonina (pag. 90)
B. Dopamina si acidul gama-aminobutiric Cod: 556
C. Acetilcolina si dopamina * 6 Antidepresivele se afla in relatie de sinergism
D. Histamina si adrenalina cu urmatoarele medicamente sau grupe de
medicamente, cu exceptia:
E. Encefalinele si endorfinele
A. Analgezice opioide
(pag. 85)
#B. Antiepileptice
Cod: 552
C. Simpatomimetice
* 2 Antidepresivele timoleptice de tip amine
D. Amfetamina
triciclice utilizate curent in farmacoterapeutica
sunt urmatoarele, cu exceptia: E. Petidina
A. Imipramina (pag. 93)
B. Desipramina Cod: 557
#C. Maprotilina * 7 Notati reactia adversa care nu caracterizeaza
antidepresivele timoleptice clasice tipice,
D. Clomipramina
amine triciclice si tetraciclice
E. Amoxapina A. Anxietate
(pag. 87) B. Convulsii tonico-clonice
C. Insomnie sau somnolenta
D. Tulburari de memorie
#E. Sindromul neuroleptic malign
(pag. 95)

Pag. 59 din 289


Cod: 558 Cod: 562
* 8 Mianserina: * 12 Mirtazapin:
A. Este IMAO clasic neselectiv si ireversibil A. Este agonist alfa-2 presinaptic
B. Este amina triciclica B. Este indicat in schizofrenie
#C. Este in grupa antidepresivelor atipice #C. Blocheaza si receptorii postsinaptici 5-HT 2 si 5-
D. Are durata scurta de actiune (T1/2 - 2 ore) HT 3
D. Determina reactii adverse de tip serotoninergic
E. Potenteaza efectele amfetaminei
exacerbate
(pag. 98)
E. Se administreaza per os, 600 mg pe zi, priza
Cod: 559 unica, seara
* 9 Reactiile adverse specifice ale inhibitorilor (pag. 104)
selectivi ai recaptarii serotoninei (ISRS) sunt Cod: 563
urmatoarele, cu exceptia:
* 13 Antidepresivele de tip inhibitori de
A. Greata monoaminoxidaza (IMAO):
B. Anorexie A. Se administreaza numai injectabil
C. Anxietate B. Absorbtia per os este scazuta
#D. Tahicardie, aritmii, hipotensiune arteriala C. Durata efectului antidepresiv dupa oprirea
E. Disfunctii sexuale tratamentului este corelata cu T1/2
(pag. 102-103) D. Durata efectului antidepresiv dupa oprirea
Cod: 560 tratamentului este de aproximativ 2-3 zile
* 10 Actiunile farmacodinamice specifice #E. Sunt indicate ca antidepresive de rezerva, in
antidepresivelor timeretice clasice, inhibitori depresiile rezistente la amine triciclice
de monoaminoxidaza (IMAO), sunt (pag. 104)
urmatoarele, cu exceptia: Cod: 564
#A. Scaderea concentratiei catecolaminelor libere in * 14 Reactiile adverse frecvente ale
SNC si periferie antidepresivelor inhibitori de
B. Vasodilatatie cu hipotensiune arteriala (paradoxal) monoaminoxidaza (IMAO) clasice, neselective
si ireversibile, sunt urmatoarele, cu exceptia:
C. Efect psihostimulant slab
A. Insomnie si agitatie
D. Potentarea efectelor simpatomimeticelor, cu crize
hipertensive B. Hipotensiune ortostatica
E. Potentarea efectelor tiraminei, cu crize C. "Cheese effect" (efectul branzei), manifestat cu
hipertensive crize de HTA grave la asocierea alimentelor
(pag. 104) bogate in tiramina
Cod: 561 #D. Sindrom parkinsonian
* 11 Notati afirmatia falsa despre moclobemid: E. Pierdere in greutate
A. Este IMAO-A selectiv (pag. 104)
Cod: 565
#B. Determina reactia adversa "cheese effect"
(efectul branzei) exacerbata la asocierea cu * 15 In care dintre urmatoarele afectiuni nu este
alimente bogate in tiramina indicata fluoxetina?
C. Este indicat in depresii atipice A. Depresie majora
D. Are latenta lunga (2-4 saptamani) #B. Epilepsie
E. Uzual se administreaza per os, 300 mg pe zi, in C. Afectiuni obsesiv-compulsive
trei prize D. Stare de panica
(pag. 105)
E. Bulimie nervoasa
(pag. 103)

Pag. 60 din 289


Cod: 566 Cod: 571
* 16 Profilul farmacotoxicologic al antidepresivelor 21 Antidepresivele:
atipice se caracterizeaza prin urmatoarele, cu #A. Influenteaza pozitiv starea timica
exceptia:
#B. Fac parte din grupa psihoanaleptice
#A. Risc scazut de convulsii tonico-clonice
C. Potenteaza neurotransmisia inhibitoare mediata
B. Efect sedativ slab
de GABA
C. Efecte anticolinergice slabe sau absente D. Se administreaza ca anticonvulsivante si
D. Efect hipotensiv slab sau absent miorelaxante
E. Efecte cardiace absente E. Sunt indicate in schizofrenii si tulburari paranoide
(pag. 98) (pag. 85)
Cod: 567 Cod: 572
* 17 Antidepresivele timoleptice clasice tipice, 22 Notati antidepresivele timoleptice din grupa
amine triciclice si tetraciclice: aminelor triciclice:
A. Scad efectele NA si 5-HT la nivel SNC si in #A. Imipramina
periferie B. Viloxazina
B. Scad efectele simpatomimeticelor #C. Amitriptilina
#C. Au efect anticataleptic D. Mianserina
D. Nu determina hipotensiune ortostatica #E. Doxepina
E. Au latenta scurta (1-5 ore) (pag. 87)
(pag. 95) Cod: 573
Cod: 568 23 Notati antidepresivele timoleptice din grupa
* 18 Antidepresivele: aminelor tetraciclice:
A. Sunt neuroleptice #A. Maprotilina
#B. Sunt denumite si timoanaleptice B. Desipramina
C. Influenteaza negativ tonusul afectiv si dispozitia C. Amoxapina
D. Se administreaza in starea de rau epileptic D. Trazodon
E. Se administreaza ca inductoare ale anesteziei #E. Mianserina
generale (pag. 87)
(pag. 85) Cod: 574
Cod: 569
24 Antidepresivele timeretice clasice inhibitori de
* 19 Care dintre urmatoarele antidepresive monoaminoxidaza (IMAO) neselective si
timoleptice face parte din grupul aminelor ireversibile sunt:
triciclice? #A. Fenelzina
#A. Doxepina #B. Nialamida
B. Mianserina C. Moclobemid
C. Diazepam D. Mirtazapin
D. Trazodon
#E. Tranilcipromina
E. Clobazam (pag. 87)
(pag. 87) Cod: 575
Cod: 570
25 Antidepresivele inhibitoare selective ale
* 20 Farmacoterapia antidepresivelor cuprinde: recaptarii noradrenalinei sunt:
A. Se trateaza obligatoriu medicamentos formele A. Doxepina
usoare de depresie B. Amitriptilina
#B. Indicatia principala este depresia endogena
#C. Maprotilina
moderata si severa
#D. Desipramina
C. In depresia agitata se administreaza timolepticele
activatoare E. Citalopram
D. In depresia severa sunt contraindicate (pag. 88)
antidepresivele triciclice
E. La varstnici aminele triciclice nu determina reactii
adverse
(pag. 92)

Pag. 61 din 289


Cod: 576 Cod: 580
26 Antidepresivele inhibitoare moderne selective 30 Notati actiunile farmacodinamice ale
ale recaptarii serotoninei (ISRS) sunt: timolepticelor clasice tipice, amine triciclice si
#A. Citalopram tetraciclice:
B. Imipramina A. Scad efectele NA si 5-HT la nivel SNC si in
periferie
#C. Fluoxetin
#B. Potenteaza efectele simpatomimeticelor (cu crize
#D. Fluvoxamin hipertensive)
#E. Paroxetin #C. Efect anticataleptic
(pag. 88) D. Hipertensiune arteriala cu tahicardie reflexa
Cod: 577
#E. Efect anticolinergic central si periferic
27 Antidepresivele blocante moderne ale (pag. 95)
receptorilor alfa-2 presinaptici:
Cod: 581
A. Sunt reprezentati de mianserina
31 Reactiile adverse frecvente ale timolepticelor
B. Inhiba eliberarea NA in fanta sinaptica clasice tipice, amine triciclice si tetraciclice,
#C. Stimuleaza sinapsele serotoninergice sunt:
#D. Favorizeaza eliberarea 5-HT din citoplasma in #A. Anxietate
fanta sinaptica #B. Convulsii tonico-clonice
#E. Stimuleaza sinapsele adrenergice, favorizand C. Deprimare medulara cu agranulocitoza
eliberarea NA in fanta sinaptica
#D. Efecte secundare de tip anticolinergic
(pag. 88)
Cod: 578 #E. Stimulare cardiaca intensa
(pag. 95-96)
28 Farmacoterapia antidepresivelor cuprinde:
Cod: 582
#A. In depresia agitata timereticele sau timolepticele
activatoare sunt contraindicate 32 Notati afirmatiile false despre antidepresivele
#B. In depresia severa de electie sunt antidepresivele atipice:
triciclice administrate intr-o singura doza, seara A. Constituie a doua generatie de antidepresive
C. IMAO sunt de prima alegere, fiind mai eficace timoleptice
decat aminele triciclice #B. Au durata de actiune extrem de lunga
D. In depresiile psihoreactive de electie sunt aminele #C. Prezinta toxicitate cardiovasculara
triciclice D. Au IT mai mare comparativ cu aminele triciclice
E. In starile depresive postpartum se pot administra tipice
antidepresivele triciclice deoarece nu trec in E. Prezinta risc ridicat de convulsii tonico-clonice
laptele matern
(pag. 98)
(pag. 92)
Cod: 583
Cod: 579
33 Mianserina:
29 Antidepresivele potenteaza efectele:
#A. Este amina tetraciclica
#A. Amfetaminei
#B. Inhiba relativ slab recaptarea NA
#B. Analgezicelor opioide
#C. Determina sedare, convulsii
C. Antiepilepticelor
D. Contraindicata in depresii
D. Antihipertensivelor simpatolitice
E. Determina reactii adverse cardiovasculare
#E. Catecolaminelor si simpatomimeticelor
(pag. 98)
(pag. 93)
Cod: 584
34 Farmacodinamia inhibitorilor selectivi ai
recaptarii serotoninei (ISRS) cuprinde:
A. Inhiba recaptarea catecolaminelor
B. Au afinitate pentru receptorii colinergici
muscarinici
#C. Inhiba selectiv si potent recaptarea serotoninei
#D. Nu au afinitate pentru receptorii adrenergici alfa-1
E. Au efecte secundare anticolinergice si alfa-1
adrenolitice
(pag. 102)
Pag. 62 din 289
Cod: 585 Cod: 590
35 Reactiile adverse specifice inhibitorilor 40 Pentru antidepresivele inhibitori de
selectivi ai recaptarii serotoninei (ISRS) de tip monoaminoxidaza (IMAO) mecanismul de
efecte secundare serotoninergice sunt: actiune confera:
#A. Anxietate A. Latenta scurta, 1-4 ore
B. Glaucom cu unghi inchis #B. Latenta lunga, 1-4 saptamani
#C. Anorexie C. Durata scurta, 1-24 ore, dupa intreruperea
D. Retentie urinara si constipatie administrarii
#D. Durata lunga, 2-4 saptamani, dupa intreruperea
#E. Dureri de cap si disfunctii sexuale
administrarii
(pag. 102)
E. Durata efectului antidepresiv dupa oprirea
Cod: 586
tratamentului este corelata cu T1/2
36 Notati medicamentele implicate in sindromul (pag. 104)
serotoninergic sever: Cod: 591
A. Risperidon
41 Moclobemid:
#B. Fluoxetina
#A. Este IMAO-A selectiv
C. Ondansetron B. Asocierea cu alimente bogate in tiramina
#D. Amitriptilina determina "cheese effect" (efectul branzei), cu
#E. Trazodona crize de HTA grave
(pag. 102) C. Trecerea de la IMAO-A la amine triciclice si
Cod: 587 invers necesita cel putin 2-3 luni de pauza
D. Nu potenteaza efectele analgezicelor opioide
37 Fluoxetina:
#E. Se administreaza in depresiile atipice
A. Este neuroleptic sedativ
(pag. 105)
#B. Este biotransformata de catre S.O.M.H. la
Cod: 592
norfluoxetin, metabolit activ
#C. Are T1/2 foarte lung, cu mare variabilitate 42 Mirtazapin:
interindividuala A. Este agonist alfa-2 presinaptic
#D. Nu determina hipotensiune arteriala si #B. Blocheaza receptorii postsinaptici 5-HT 2
cardiotoxicitate responsabili de agitatia psihomotorie
#E. Se administreaza in starea de panica #C. Blocheaza receptorii postsinaptici 5-HT 3
(pag. 103) responsabili de greata si voma
Cod: 588 D. Este IMAO-A selectiv
38 Notati indicatiile terapeutice ale fluoxetinei: E. Este ISRS
#A. Depresie majora (pag. 104)
#B. Afectiuni obsesiv-compulsive Cod: 593
C. Epilepsie 43 Clasificarea antidepresivelor in functie de
criteriul farmacoterapeutic cuprinde:
D. Inductia anesteziei
#A. Timoleptice clasice tipice
#E. Starea de panica
B. Neurotonice
(pag. 103)
#C. Timoleptice noi atipice
Cod: 589
#D. Timeretice clasice si noi
39 Reactiile adverse specifice inhibitorilor
selectivi ai recaptarii serotoninei (ISRS) E. Tranchilizante
frecvent intalnite, de tip efecte secundare (pag. 85-86)
serotoninergice sunt: Cod: 594
A. Cardiotoxicitate 44 Clasificarea antidepresivelor timoleptice in
#B. Greata, voma, diaree functie de structura chimica cuprinde:
#C. Anorexie #A. Amine triciclice
#D. Cefalee vasculara B. Ciclopropilamine
E. Depresie majora C. Hidrazine
(pag. 102-103) D. Benzamide
#E. Amine tetraciclice
(pag. 87-88)

Pag. 63 din 289


Cod: 595 Cod: 599
45 Notati antidepresivele timeretice clasice 49 Trazodon:
inhibitori de monoaminoxidaza (IMAO) #A. Este in grupa antidepresivelor atipice
neselective si ireversibile:
#B. Este indicat in depresii fara sau cu anxietate
#A. Fenelzina
C. Are reactii adverse anticolinergice marcate
B. Doxepina
#D. Determina sedare, confuzie
#C. Tranilcipromina
E. Indicele de siguranta la supradozare este scazut
D. Clomipramina
(pag. 100)
#E. Nialamida
Cod: 600
(pag. 87)
Cod: 596 50 Notati reactiile adverse determinate de
fluoxetina:
46 Notati caracteristicile antidepresivelor
#A. Greata si voma
timoleptice atipice, moderne:
B. Hipotensiune arteriala
A. Au reactii adverse cardiovasculare evidente
#C. Anorexie cu pierdere in greutate
B. Determina constipatie si retentie urinara
#D. Stimulare SNC
#C. Au profil farmacotoxicologic cardiovascular si
anticolinergic practic nul #E. Disfunctii sexuale
D. Sunt inhibitoare selective ale recaptarii NA (pag. 103)
#E. Sunt inhibitoare selective ale recaptarii Tema nr. 13
serotoninei, puternice Anticonvulsivante
(pag. 90) Bibliografie asociata temei:
Cod: 597
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
47 Notati afimatiile adevarate despre redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
antidepresive:
(pag. 121-132)
#A. Inceperea unui tratament cu amine triciclice se
-
face numai dupa 2 saptamani de la intreruperea
IMAO
B. Asocierea antidepresivelor triciclice cu IMAO este Cod: 601
lipsita de efecte adverse * 1 Care dintre urmatoarele anticonvulsivante are
#C. IMAO neselective provoaca crize hipertensive la structura chimica de tip iminostilbeni?
indivizi care consuma alimente bogate in tiramina A. metilfenobarbital
(branzeturi fermentate, peste afumat, vin rosu)
#B. carbamazepina
#D. Asocierea ISRS cu IMAO prezinta risc de
"sindrom serotoninergic" C. fenitoina
E. Antidepresivele antagonizeaza efectele D. fenacemida
analgezicelor opioide E. fensuximida
(pag. 93) (pag. 123)
Cod: 598 Cod: 602
48 Farmacografia antidepresivelor tipice, amine * 2 Care dintre urmatoarele anticonvulsivante este
triciclice si tetraciclice, cuprinde: inhibitor al anhidrazei carbonice?
A. Doza de atac se administreaza 2-3 zile A. gabapentin
B. Se incepe cu doze mari, care se scad treptat B. acid valproic
#C. Se incepe cu doze mici, care sunt crescute treptat C. clonazepam
D. Administrarea se face in 2-3 prize, ultima doza #D. sultiam
inainte de culcare pentru a induce somnul
E. trimetadiona
#E. Doza de intretinere se administreaza 6-12 luni
sau timp mai indelungat in caz de recaderi (pag. 123, 125)
(pag. 96)

Pag. 64 din 289


Cod: 603 Cod: 608
* 3 În starea de rau epileptic se utilizeaza i.v.: * 8 La care dintre urmatoarele antiepileptice
A. primidona supravegherea pe criteriul clinic este
obligatorie?
B. carbamazepina
A. carbamazepina
#C. diazepam
#B. acidul valproic
D. acid valproic
C. fenitoina
E. fenacemida
D. fenobarbital
(pag. 123)
E. tiagabin
Cod: 604
(pag. 125, 131)
* 4 Actiunea anticonvulsivanta consta în: Cod: 609
A. scaderea pragului de excitabilitate si a pragului
* 9 Notati antiepilepticul cel mai toxic, utilizat
convulsivant la nivel SNC
numai de rezerva:
B. inductie enzimatica
A. fenitoina
C. sedare si ataxie
B. acidul valproic
#D. diminuarea tendintei la descarcari repetate a
#C. fenacemida
neuronilor modificati patologic
D. clonazepam
E. împiedicarea hiperpolarizarii membranei
neuronale E. topiramat
(pag. 125) (pag. 131)
Cod: 605 Cod: 610
* 5 Care dintre urmatoarele anticonvulsivante * 10 Clonazepam:
împiedica eliberarea neuromediatorului A. determina efecte teratogene tip spina bifida
excitator glutamatul?
B. este indicat în marele rau epileptic
A. acid valproic
#C. se administreaza în status epilepticus i.v. lent
B. vigabatrin
D. prezinta corelatie buna între concentratiile
C. gabapentin
plasmatice si eficacitate, respectiv toxicitate
#D. lamotrigin E. se administreaza exclusiv per os
E. acetazolamida (pag. 131)
(pag. 125) Cod: 611
Cod: 606
* 11 Acidul valproic:
* 6 Fenobarbitalul: #A. determina afectare hepatica rara, dar grava
A. în doze mari este inhibitor enzimatic B. se poate administra în sarcina
B. se poate asocia cu anticoagulante orale si C. se administreaza în status epilepticus i.v. lent
anticonceptionale orale fara a le modifica
eficacitatea D. la administrarea prelungita determina tulburari
psihice
C. tratamentul cronic se poate întrerupe brusc
E. este utilizat numai de rezerva
#D. se administreaza de electie la copiii mici în
marele rau epileptic (pag. 131)
Cod: 612
E. este contraindicat în starea de rau epileptic
(pag. 127) * 12 Urmatoarele antiepileptice au epurare hepatica
aproape totala (> 99%), cu exceptia:
Cod: 607
A. carbamazepina
* 7 Fenitoina, în afara de marele rau epileptic, este
indicata în: B. clonazepam

A. diabet insipid hipofizar C. diazepam


B. sindrom lupoid D. primidona
#C. aritmii cardiace #E. vigabatrin
D. nevralgie de trigemen (pag. 124)

E. crize mioclonice
(pag. 129)

Pag. 65 din 289


Cod: 613 Cod: 618
* 13 Care dintre urmatoarele antiepileptice are ca * 18 În tratamentul antiepileptic cronic cu doze mari
metabolit activ fenobarbitalul? de fenobarbital pot să apară următoarele efecte
A. carbamazepina adverse, cu excepţia:
B. acidul valproic A. sedare
#C. primidona B. ataxie

D. trimetadiona C. osteomalacie
#D. spina bifida
E. lamotrigin
(pag. 124) E. anemie megaloblastică
Cod: 614 (pag. 122)
Cod: 619
* 14 Fenobarbitalul:
A. realizeaza steady state la 3 – 4 zile * 19 La întreruperea bruscă a unui tratament
antiepileptic cronic cu fenobarbital se
#B. la întreruperea brusca a tratamentului cronic
declanşează:
determina sindrom de sevraj
A. toleranţă încrucişată cu alte medicamente
C. determina desensibilizarea receptorilor glutamat-
B. inductie enzimatica
ergici
D. este indicat în micul rau epileptic #C. sindrom de sevraj

E. se administreaza exclusiv per os D. ataxie


(pag. 127) E. anemie megaloblastica
Cod: 615 (pag. 127)
* 15 Urmatoarele mecanisme la nivel molecular Cod: 620
sunt descrise în cadrul clasei de * 20 Următoarele medicamente sunt
anticonvulsivante (antiepileptice), cu exceptia: anticonvulsivante, cu excepţia:
A. blocarea canalelor de sodiu A. morsuximida
B. blocarea canalelor de calciu tip T B. clonazepam
C. deschiderea canalelor de clor C. oxcarbazepina
#D. inhibarea eliberarii GABA #D. levodopa
E. împiedicarea eliberarii de glutamat E. primidona
(pag. 125) (pag. 123)
Cod: 616 Cod: 621
* 16 Fenitoina poate determina următoarele efecte 21 Notati medicamentele care sunt
adverse, cu excepţia: anticonvulsivante (antiepileptice):
A. ataxie #A. fenacemida
#B. agresivitate #B. fenitoina
C. nistagmus C. levodopa
D. hiperplazia gingiilor D. selegilina
E. hirsutism #E. topiramat
(pag. 129) (pag. 123)
Cod: 617 Cod: 622
* 17 Notaţi antiepilepticul care, la administrare 22 Care dintre urmatorii compusi reprezinta
prelungită, poate determina tulburări psihice: metaboliti activi pentru unele dintre
A. carbamazepina antiepileptice?
B. clonazepam A. acidul valproic
C. fenitoina #B. fenobarbital

#D. fenacemida #C. dimetadiona

E. fenobarbital D. trimetadiona
(pag. 131) #E. epoxid
(pag. 124)

Pag. 66 din 289


Cod: 623 Cod: 628
23 Pentru anticonvulsivante (antiepileptice) 28 Fenobarbitalul în doze mari antiepileptice si în
mecanismul la nivel molecular consta în: tratament cronic determina urmatoarele efecte
A. deschiderea canalelor de sodiu adverse:
B. deschiderea canalelor de calciu de tip L #A. anemie megaloblastica
#C. deschiderea canalelor de clor B. cataracta

#D. inhibarea selectiva a recaptarii GABA #C. osteomalacie


#D. ataxie
E. stimularea anhidrazei carbonice cerebrale
(pag. 125) E. delir
Cod: 624 (pag. 127)
Cod: 629
24 Deschiderea canalelor de clor prin activarea
complexului receptor postsinaptic GABA-A 29 Potentialul farmacotoxicologic ridicat al
este caracteristica pentru urmatoarele fenitoinei se manifesta prin:
anticonvulsivante (antiepileptice): #A. icter
A. fenitoina #B. dermatita exfoliativa
#B. fenobarbital C. nevralgie de trigemen
C. etosuximida #D. sindromul hidantoinic fetal
#D. clonazepam
E. spina bifida
#E. topiramat (pag. 129)
(pag. 125) Cod: 630
Cod: 625
30 Carbamazepina este indicata în:
25 Notati anticonvulsivantele (antiepilepticele) #A. marele rau epileptic
care actioneaza prin inhibarea anhidrazei
B. depresie respiratorie si coma
carbonice cerebrale:
#A. sultiam #C. nevralgie de trigemen
B. lamotrigin D. sarcina
C. tiagabin #E. diabet insipid hipofizar
D. vigabatrin (pag. 129)
Cod: 631
#E. acetazolamida
(pag. 125) 31 Acidul valproic este indicat în:
Cod: 626 #A. marele rau epileptic
26 Principiile de tratament al epilepsiei constau în: #B. micul rau epileptic
A. se administreaza exclusiv un singur antiepileptic C. status epilepticus
#B. dozele de întretinere variaza larg, interindividual #D. crize mioclonice
C. tratamentul se începe cu doze mari E. nevralgie de trigemen
#D. optimizarea posologiei se face prin monitorizarea (pag. 131)
concentratiei plasmatice (Cp) a antiepilepticului Cod: 632
E. tratamentul se întrerupe brusc 32 Tratamentul cu acid valproic se caracterizeaza
(pag. 126) prin:
Cod: 627 #A. supravegherea pe criteriul clinic este obligatorie
27 În status epilepticus: B. exista o buna corelatie între concentratiile
#A. antiepilepticele se administreaza i.v., lent plasmatice si efectele terapeutice
B. antiepilepticele se administreaza i.v., rapid si în #C. se impune monitorizarea functiei hepatice
doze mari D. nu exista risc de efecte teratogene
#C. în stare grava, refractara la antiepileptice, se E. la administrarea prelungita apar tulburari psihice
recurge la anestezie generala (pag. 131)
D. de electie se administreaza tranchilizante majore
E. la nevoie se asociaza 2 – 3 antiepileptice pentru
inductie enzimatica si cresterea eficacitatii
(pag. 126)

Pag. 67 din 289


Cod: 633 Cod: 638
33 La administrarea de clonazepam ca 38 În crizele mioclonice se utilizeaza:
anticonvulsivant (antiepileptic), pot aparea A. neostigmina
urmatoarele efecte adverse:
#B. acid valproic
#A. sedare
#C. clonazepam
B. nistagmus si diplopie
D. edrofoniu
#C. ataxie
E. levodopa
#D. hipotonie
(pag. 123)
#E. somnolenta
Cod: 639
(pag. 131)
Cod: 634 39 La care dintre urmatoarele anticonvulsivante
(antiepileptice) monitorizarea terapeutica nu
34 Indicatiile terapeutice pentru clonazepam sunt: se poate realiza pe criteriul farmacocinetic (pe
#A. status epilepticus baza concentratiilor plasmatice)?
B. marele rau epileptic A. fenitoina
#C. micul rau epileptic B. carbamazepina
D. aritmii cardiace #C. acidul valproic

#E. crize mioclonice D. fenacemida


(pag. 131) #E. clonazepam
Cod: 635 (pag. 125, 131)
Cod: 640
35 La administrarea de carbamazepina pot aparea
urmatoarele efecte adverse: 40 La doze mari, fenobarbitalul este un puternic
A. epilepsie psihomotorie inductor enzimatic si determina:
B. nevralgie de trigemen A. sindrom de sevraj
#C. hepatotoxicitate grava B. ataxie

#D. spina bifida #C. toleranta dobândita încrucisata cu alte


medicamente asociate
E. fibrilatie ventriculara
D. creste eficacitatea anticoagulantelor cumarinice
(pag. 129) la asocierea cu acestea
Cod: 636
#E. cresterea biotransformarii si scaderea eficacitatii
36 Care dintre urmatoarele anticonvulsivante medicamentelor asociate
(antiepileptice) au structura chimica de (pag. 127)
iminostilbeni? Cod: 641
A. primidona
41 Fenacemida:
B. feneturida
#A. este antiepileptic cu spectru larg
#C. carbamazepina B. se utilizează de elecţie în marele rău epileptic şi
D. clonazepam în status epilepticus
#E. oxcarbazepina #C. este antiepilepticul cel mai toxic
(pag. 123) #D. la administrarea prelungită determină delir şi
Cod: 637 agresivitate
37 În starea de rau epileptic, iar experimental în #E. este utilizat numai de rezervă
convulsiile prin excitante SNC se (pag. 131)
administreaza: Cod: 642
#A. diazepam 42 Fenitoina este indicată în:
#B. clonazepam #A. marele rău epileptic
#C. fenitoina #B. epilepsia psihomotorie
D. carbamazepina C. micul rău epileptic
E. acidul valproic D. crize mioclonice
(pag. 123, 129, 131)
#E. aritmii cardiace
(pag. 129)

Pag. 68 din 289


Cod: 643 Cod: 647
43 În tratamentul cronic cu fenobarbital, 47 Care dintre următoarele afirmaţii sunt
sindromul de sevraj apare: adevărate?
A. datorită inducţiei enzimatice #A. fenobarbitalul activează complexul receptor
#B. datorită sensibilizării receptorilor glutamat-ergici postsinaptic GABA-A
C. prin favorizarea eliberării GABA #B. acidul valproic creşte nivelul de GABA în creier
C. gabapentin inhibă ireversibil GABA
#D. la întreruperea bruscă a tratamentului
aminotransferaza
E. datorită hepatotoxicităţii
D. lamotrigin favorizează eliberarea
(pag. 127) neuromediatorului excitator glutamatul
Cod: 644
E. fenitoina blochează canalele de calciu T
44 Fenitoina administrată i.v. rapid şi în doze mari (pag. 125)
poate determina: Cod: 648
A. HTA
48 Următorii compuşi sunt anticonvulsivante
#B. deprimare respiratorie (antiepileptice):
#C. oprirea inimii #A. primidona
D. paranoia, delir #B. fenacemida
E. crize mioclonice C. levodopa
(pag. 129) D. trihexifenidil
Cod: 645
#E. gabapentin
45 Carbamazepina: (pag. 123)
A. are structură chimică de tip benzodiazepine Cod: 649
#B. în administrare cronică poate determina depresie 49 Efectele teratogene sunt menţionate ca efecte
respiratorie şi comă adverse pentru următoarele anticonvulsivante:
C. se administrează în sarcină #A. fenitoina
#D. se administrează în marele rău epileptic B. fenobarbital
#E. este indicată în nevralgia de trigemen #C. carbamazepina
(pag. 123, 129) #D. acidul valproic
Cod: 646
E. clonazepam
46 La doze terapeutice mari de fenitoină, când (pag. 127, 129, 131)
sistemul oxidazic microzomal hepatic este Cod: 650
saturat:
A. viteza de biotransformare urmează o cinetică de 50 Fenobarbitalul:
ordin I A. este antiepileptic cu spectru larg
#B. viteza de biotransformare urmează o cinetică de #B. se administrează în marele rău epileptic
ordin zero C. determină agresivitate
#C. creşteri mici ale dozelor antrenează creşteri mari #D. tratamentul cronic nu se întrerupe brusc
ale concentraţiilor plasmatice
#E. în starea de rău epileptic se administrează lent i.v.
D. se întrerupe brusc tratamentul pentru a determina
inducţia enzimatică (pag. 123, 127, 128)

#E. viteza de biotransformare este independentă de


concentraţie
(pag. 129)

Pag. 69 din 289


Tema nr. 14 Cod: 683
Simpatomimetice si simpatolitice * 5 Noradrenalina se administreaza:
Bibliografie asociata temei: #A. i.v. în vene mari, în perfuzie
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub B. exclusiv local în rinite
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005 C. s.c.
(pag. 244-289) D. i.m.
- E. sub forma de aerosoli
(pag. 254)
Cod: 679 Cod: 684
* 1 Care dintre urmatoarele adrenomimetice este * 6 Injectarea accidentala paravenoasa de
indicat în travaliul prematur, având efect noradrenalina produce necroza tisulara si se
tocolitic? trateaza de urgenta cu:
A. noradrenalina A. adrenalina
B. nafazolina #B. fentolamina
C. prenalterol C. etilefrina
#D. ritodrina D. dobutamina
E. metaraminol E. efedrina
(pag. 245) (pag. 254)
Cod: 680 Cod: 685
* 2 Urmatoarele efecte sunt de tip stimulatoare * 7 Ergotamina are urmatoarele indicatii
beta-1 adrenergice, cu exceptia: terapeutice, cu exceptia:
A. stimularea miocardului contractil A. migrena
B. stimularea miocardului excito-conductor B. cefalee post rahianestezie
#C. lipoliza în tesut adipos C. metroragii
D. stimulare SNC D. postpartum, favorizând retractia uterina
E. stimularea aparatului juxtaglomerular cu secretie #E. HTA
de renina (pag. 264)
(pag. 251) Cod: 686
Cod: 681
* 8 Dihidroergotoxina:
* 3 La nivelul aparatului cardiovascular, A. este alfa-adrenomimetic
simpatomimeticele au urmatoarele efecte
secundare, cu exceptia: #B. creste fluxul sanguin cerebral
A. palpitatii C. produce HTA
B. paloare tegumentara D. scade metabolismul cerebral
#C. anxietate E. este contraindicata în arteriopatii
D. lipotimie (pag. 265)
E. hipertensiune arteriala Cod: 687
(pag. 252) * 9 Nicergolina:
Cod: 682 A. nu se absoarbe per os
* 4 Simpatomimeticele de tip beta-2 selective au B. are efect vasoconstrictor
urmatoarele indicatii terapeutice, cu exceptia: #C. este vasodilatator prin doua mecanisme: alfa-
A. arterite adrenolitic si musculotrop
B. travaliu prematur D. este indicata în hemoragii acute
C. astm bronsic E. este indicata în hipotensiunea arteriala
D. ateroscleroza cerebrala (pag. 266)
#E. insuficienta circulatorie acuta hipotona
(pag. 253)

Pag. 70 din 289


Cod: 688 Cod: 693
* 10 Prazosin: * 15 Dihidroergotoxina:
A. nu este biotransformat la primul pasaj hepatic A. este sinonim cu dihidroergotamina
#B. este adrenolitic alfa-1 selectiv B. are timp de înjumatatire foarte scurt (circa o ora)
C. creste colesterolul plasmatic C. este alfa-adrenomimetic
D. este indicat în hipotensiunea posturala #D. amelioreaza oxigenarea si metabolismul cerebral
E. se administreaza în doze mari la începutul E. este indicata în hipotensiunea arteriala
tratamentului (pag. 265)
(pag. 269) Cod: 694
Cod: 689
* 16 Fentolamina:
* 11 Beta-adrenolitice de tip beta-1 selective sunt
A. se absoarbe bine digestiv
urmatoarele, cu exceptia:
B. este putin biotransformata
A. atenolol
B. metoprolol #C. realizeaza vasodilatatie la doze medii si mari

#C. propranolol D. este contraindicata în feocromocitom

D. bisoprolol E. se administreaza per os înainte de masa


(pag. 267)
E. acebutolol
Cod: 695
(pag. 262)
Cod: 690 * 17 Care dintre urmatoarele beta-adrenolitice are si
efecte simpatomimetice?
* 12 Care dintre urmatoarele beta-adrenolitice nu
este de tip beta – neselectiv? A. propranolol
A. alprenolol B. labetalol
B. oxprenolol C. bisoprolol
C. propranolol #D. pindolol
#D. metoprolol E. carvedilol
E. pindolol (pag. 272)
Cod: 696
(pag. 262)
Cod: 691 * 18 Clonidina:
* 13 Efecte de tip alfa-adrenolitic sunt urmatoarele, #A. este agonist adrenergic presinaptic alfa-2 central
cu exceptia: si periferic
B. nu se absoarbe digestiv
A. vasodilatatie
#B. HTA C. produce tahicardie si cresterea debitului cardiac
C. tahicardie reflexa D. creste secretia de renina
D. mioza pasiva E. este indicata în sindroamele depresive
(pag. 286, 287)
E. diminuarea reflexelor presoare adrenergice
Cod: 697
(pag. 263)
Cod: 692 * 19 Care dintre urmatoarele beta-adrenolitice are si
efect de tip chinidinic (anestezic local)?
* 14 Care dintre urmatorii alcaloizi este agonist
dopaminergic antiparkinsonian si inhibitor al A. pindolol
secretiei de prolactina? #B. propranolol
A. ergotamina C. atenolol
B. ergometrina D. timolol
#C. bromocriptina E. sotalol
D. nicergolina (pag. 272)
E. ergotoxina
(pag. 263)

Pag. 71 din 289


Cod: 698 Cod: 655
* 20 Urmatoarele reactii adverse sunt efecte 25 Propranololul:
secundare la administrarea de beta- #A. este beta-adrenolitic lipofil
adrenolitice, cu exceptia:
B. se administreaza strict i.v.
#A. tahicardie
C. este contraindicat în HTA
B. bloc atrioventricular
#D. se administreaza în tahiaritmii
C. bronhoconstrictie la astmatici
E. nu se asociaza cu hidralazina
D. tulburari ischemice periferice
(pag. 278)
E. fenomene depresive dupa tratament îndelungat
Cod: 656
(pag. 275)
Cod: 651 26 Reserpina:
#A. prezinta actiune antipsihotica
21 Efecte beta-1 adrenolitice cuprind:
#B. distruge veziculele de depozit ale adrenalinei si
#A. sedare
noradrenalinei
B. tahicardie
#C. determina hipotensiune arteriala
#C. reducerea debitului cardiac
D. se administreaza în stari depresive
D. bronhoconstrictie la astmatici
E. efectele dispar rapid dupa întreruperea
#E. inhibarea secretiei de renina la nivelul aparatului tratamentului
juxtaglomerular renal (pag. 282, 283)
(pag. 272, 273) Cod: 657
Cod: 652
27 Metildopa:
22 Reactiile adverse la administrarea de beta- A. se concentreaza în vezicule, ocupând locul
adrenolitice sunt:
noradrenalinei
#A. bradicardie #B. este biotransformata la alfa-metilnoradrenalina,
B. HTA fals mediator chimic
#C. tulburari ischemice periferice #C. are actiune antihipertensiva
#D. bronhoconstrictie la astmatici #D. are efecte toxice hepatice
E. hiperglicemie E. determina deprimare tiroidiana
(pag. 275) (pag. 285)
Cod: 653 Cod: 658
23 Indicatiile terapeutice pentru beta-adrenolitice 28 Clonidina:
sunt: A. are absorbtie digestiva scazuta
A. hipotiroidism B. determina tahicardie
#B. angina pectorala #C. determina hipotensiune arteriala sistolica si
#C. tahicardie diastolica
D. hipotensiune arteriala #D. se administreaza în tratamentul sindromului de
abstinenta la morfina
E. bloc atrioventricular
(pag. 275, 276) #E. determina efecte rebound la întreruperea brusca
a tratamentului
Cod: 654
(pag. 287)
24 Contraindicatiile beta-adrenoliticelor cuprind: Cod: 659
#A. bloc atrioventricular
29 Prazosin:
#B. astm bronsic
#A. reduce colesterolul plasmatic si creste HDL-
C. post infarct miocardic colesterolul
D. extrasistolie atriala #B. este indicat în HTA
#E. prezenta diabetului zaharat C. determina fenomen de tip rebound
(pag. 276) #D. dupa prima doza se sta în clinostatism 30 de
minute
E. este indicat în doze mari de la începutul
tratamentului
(pag. 269)

Pag. 72 din 289


Cod: 660 Cod: 665
30 Tolazolina: 35 Indicatiile terapeutice ale beta-adrenoliticelor
#A. are biodisponibilitate per os mare sunt:
B. este alfa-1 adrenomimetic #A. HTA
#C. produce arteriolodilatatie intensa B. bradicardie

#D. este indicat în tulburari circulatorii periferice #C. glaucom cu unghi deschis
spastice #D. hipertiroidism
#E. cai de administrare: p.o., s.c., i.m., i.v. E. astm bronsic
(pag. 266, 267) (pag. 275, 276)
Cod: 661 Cod: 666
31 Care dintre urmatorii alcaloizi au proprietati 36 Contraindicatiile pentru administrarea
ocitocice prin mecanism alfa-1 adrenergic reserpinei sunt:
predominant? #A. stari depresive
A. bromocriptina B. HTA
#B. ergometrina
#C. ulcer gastroduodenal
C. nicergolina
D. psihoze
#D. metilergometrina
#E. astm bronsic
#E. metisergida (pag. 283)
(pag. 263) Cod: 667
Cod: 662
37 La administrarea de clonidina apar urmatoarele
32 Dihidroergotamina este indicata în: efecte secundare:
#A. migrena (în criza si în tratamentul de fond) #A. hipotensiune ortostatica
#B. hipotensiune arteriala cronica B. tahicardie
C. retinopatie de etiologie vasculara #C. somnolenta
D. boala Raynaud D. hipersalivatie
#E. de electie în hipotonia venoasa E. agitatie si tremor
(pag. 265) (pag. 287)
Cod: 663 Cod: 668
33 Fentolamina este indicata în: 38 Efedrina:
A. metroragii #A. prezinta difuziune buna în SNC
B. cefalee post rahianestezie #B. se utilizeaza ca decongestionant al mucoasei
#C. HTA din feocromocitom nazale
C. are efect bronhoconstrictor
D. sindrom de hipotensiune ortostatica
D. este contraindicata în blocul cardiac (sindrom
#E. tratamentul necrozei pielii în urma injectarii
Adams – Stokes)
accidentale paravenoase de noradrenalina
(pag. 267) E. este deprimant SNC
Cod: 664 (pag. 257)
Cod: 669
34 Tamsulosin:
#A. blocheaza receptorii alfa-1A din prostata 39 Nafazolina:
#B. poate determina hipotensiune ortostatica #A. este adrenomimetic cu predominanta alfa
#B. determina tahifilaxie
C. nu este metabolizat la nivel hepatic
C. se administreaza per os
D. se elimina predominant urinar
#D. este indicata în tratamentul rinitelor si
#E. este indicat în hiperplazia benigna a prostatei
conjunctivitelor
(pag. 270, 271)
#E. se administreaza exclusiv local
(pag. 258)

Pag. 73 din 289


Cod: 670 Cod: 675
40 Adrenalina determina urmatoarele efecte pe 45 Beta-adrenolitice cu actiune de tip chinidinic
aparatul cardiovascular: sunt:
A. creste fragilitatea capilara #A. propranolol
#B. vasoconstrictie arteriolara si venoasa (efect alfa-1) B. atenolol
C. vasodilatatie la concentratii mici (efect alfa-1) #C. metoprolol
D. bronhodilatatie (efect beta-2) D. esmolol
#E. hipertensiune arteriala sistolica (efect beta-1) #E. nadolol
(pag. 255) (pag. 262)
Cod: 671 Cod: 676
41 Indicatiile terapeutice ale adrenalinei sunt: 46 Golirea (depletirea) depozitelor de
#A. boala serului noradrenalina este realizata de catre:
#B. edem Quincke A. adrenalina
C. aritmii cardiace B. alfa-metildopa

D. insuficienta circulatorie cerebrala #C. reserpina


#D. guanetidina
#E. crize de astm bronsic
(pag. 256) E. propranolol
Cod: 672 (pag. 262)
Cod: 677
42 Efedrina este indicata în urmatoarele afectiuni:
47 Nafazolina:
A. HTA
#B. local, în rinite #A. la administrarea locala mai mult de o saptamâna
se instaleaza tahifilaxia
#C. sindrom Adams – Stokes
B. se administreaza per os si local
D. aritmii cardiace
#C. se administreaza în rinite si conjunctivite
#E. supradozarea inhibitoarelor SNC #D. solutia nazala are concentratia 0,1 – 1%
(pag. 256, 257)
E. solutia oftalmica are concentratia 1 – 10%
Cod: 673
(pag. 258)
43 Simpatomimeticele bronhodilatatoare beta-2 Cod: 678
selective sunt:
48 Indicatiile terapeutice ale simpatomimeticelor
A. efedrina sunt:
B. isoprenalina
#A. hipotensiune ortostatica (efedrina, etilefrina)
#C. orciprenalina #B. soc cardiogen (dopamina, dobutamina)
#D. fenoterol #C. ateroscleroza cerebrala (isoxsuprina)
#E. formoterol D. aritmii (adrenalina, izoprenalina)
(pag. 261)
E. tahicardie (adrenalina, izoprenalina)
Cod: 674
(pag. 253)
44 Dobutamina: Cod: 699
A. este activa per os 49 Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor
B. difuzeaza în SNC hidrofile cuprinde:
#C. este predominant beta-1 adrenergic A. efect al primului pasaj hepatic semnificativ
D. are efecte vasodilatatoare D1 dopaminergice ca #B. excretie renala în forma netransformata
dopamina #C. T ½ plasmatic peste mediu (peste 6 ore) si lung
#E. este indicata în socul cardiogen (10-20 ore)
(pag. 261) D. legare de proteinele plasmatice în procente mari
E. în insuficienta hepatica se administreaza doze
mai mici
(pag. 271)

Pag. 74 din 289


Cod: 700 Cod: 704
50 Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor * 4 Neostigmina are urmatoarele indicatii
lipofile cuprinde: terapeutice, cu exceptia:
#A. absorbtie digestiva înalta A. ileus paralitic
B. în insuficienta hepatica se administreaza doze B. retentie urinara postoperatorie
mai mari C. glaucom
#C. biodisponibilitate per os redusa (Bd = 10-75%)
D. miastenia gravis
#D. difuziune buna prin bariera hemato-encefalica
#E. ulcer gastroduodenal
#E. T ½ plasmatic relativ scurt (2-5 ore) (pag. 297, 298)
(pag. 271) Cod: 705
Tema nr. 15 * 5 Scopolamina:
Parasimpatomimetice si parasimpatolitice A. este excitant SNC la doze mici
Bibliografie asociata temei: B. determina mioza si cicloplegie
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub #C. se utilizeaza în raul de miscare
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
D. se contraindica în oftalmologie
(pag. 289-314)
E. se administreaza exclusiv injectabil
- (pag. 306)
Cod: 706
Cod: 701
* 6 Ipratropium:
* 1 Care dintre urmatoarele acetilcolinomimetice A. prezinta absorbtie buna la nivelul mucoasei
este toxic si nu este utilizat ca medicament?
traheobronsice
A. acetilcolina B. determina bronhoconstrictie
B. pilocarpina C. este indicat în glaucom
#C. muscarina #D. se administreaza în astmul bronsic sub forma de
D. metacolina aerosoli
E. betanecol E. difuzeaza în SNC
(pag. 289) (pag. 311, 312)
Cod: 702 Cod: 707
* 2 Care dintre urmatoarele anticolinesterazice are * 7 Care dintre urmatoarele substante se
actiune ireversibila? încadreaza la clasa antiglaucomatoase –
A. edrofoniu derivati organo-fosforici?
#B. ecotiofat #A. fluostigmina
B. scopolamina
C. piridostigmina
C. emepronium
D. demecariul
D. oxitropium
E. distigmina
(pag. 290) E. pirenzepina
Cod: 703 (pag. 300, 301)
Cod: 708
* 3 Urmatoarele efecte sunt secundare
muscarinice, cu exceptia: * 8 Care dintre urmatoarele parasimpatolitice nu
A. bradicardie se utilizeaza ca medicament?
B. hipersalivatie A. atropina
#B. hiosciamina
C. colici abdominale
C. oxibutinin
#D. fasciculatii si tremor la nivelul musculaturii
scheletice D. pirenzepina
E. transpiratie E. oxitropium
(pag. 291) (pag. 301)

Pag. 75 din 289


Cod: 709 Cod: 714
* 9 Piridostigmina: * 14 Pentru parasimpatolitice, care dintre
A. este anticolinesterazic ireversibil urmatoarele afirmatii nu este adevarata?
B. prezinta latenta si durata de actiune foarte scurte A. glande exocrine – hiposecretie
C. se contraindica în atonia intestinala B. aparat respirator – bronhodilatatie

#D. se administreaza per os în miastenia gravis #C. ochi – scaderea presiunii intraoculare
D. intestin – actiune antispastica
E. se administreaza în astmul bronsic
(pag. 298) E. miocard – stimulare
Cod: 710 (pag. 302)
Cod: 715
* 10 Metacolina are urmatoarele indicatii
terapeutice, cu exceptia: * 15 Efectele secundare la administrarea de
parasimpatolitice sunt urmatoarele, cu
A. boala Raynaud
exceptia:
#B. diagnosticul miasteniei gravis
A. hiposalivatie
C. tahicardia paroxistica
#B. mioza cu cresterea presiunii intraoculare
D. arterite
C. fotofobie
E. diagnosticul hiperreactivitatii bronsice D. rarirea mictiunilor si disurie
(pag. 294)
E. constipatie
Cod: 711
(pag. 302)
* 11 Carbacol: Cod: 716
A. are exclusiv efecte muscarinice
* 16 Asupra SNC atropina are urmatoarele efecte,
B. indicat în epigastralgii cu exceptia:
#C. se utilizeaza local, ca miotic, în oftalmologie A. actiune stimulatoare, la doze mari
D. este contraindicat în glaucom B. actiune anticolinergica centrala utila în
E. se administreaza i.m. si i.v. tratamentul bolii Parkinson
(pag. 294) #C. actiune inhibitoare la doze terapeutice asupra
Cod: 712 centrilor bulbari respirator si vagal
D. actiune stimulatoare slaba la doze terapeutice
* 12 În oftalmologie, pentru cercetarea fundului de asupra centrilor bulbari respirator si vagal
ochi, se utilizeaza:
E. actiune anticolinergica centrala utila în intoxicatia
#A. tropicamida cu anticolinesterazice
B. propiverin (pag. 305)
C. propantelina Cod: 717
D. ipratropium * 17 Care dintre urmatoarele efecte nu este de tip
E. pirenzepina periferic în intoxicatia cu atropina?
(pag. 303, 312) A. constipatie
Cod: 713 B. retentie urinara
* 13 Contraindicatiile la administrarea de C. tahicardie
parasimpatolitice sunt urmatoarele, cu #D. convulsii
exceptia:
E. disfagie
A. glaucom
(pag. 305)
B. adenom de prostata
Cod: 718
C. retentie urinara
* 18 Pirenzepina:
#D. explorari digestive radiologice si endoscopii
A. are absorbtie buna per os
E. constipatie atona B. se elimina rapid dupa metabolizare la nivel hepatic
(pag. 303) #C. are selectivitate mare pentru receptorii M1 din
ganglionii parasimpatici intramurali din plexul
mezenteric
D. este contraindicata în sângerari gastrice de stres
E. este antispastic urinar de electie
(pag. 309)

Pag. 76 din 289


Cod: 719 Cod: 724
* 19 Pilocarpina se administreaza i.v. în: 24 Edrofoniu:
A. glaucom cronic cu unghi deschis #A. este anticolinesterazic reversibil
B. glaucom acut congestiv cu unghi închis #B. se utilizeaza în diagnosticul miasteniei gravis
C. irite C. are durata lunga de actiune (24 ore)
D. irido-ciclite D. antagonizeaza curarizantele depolarizante
#E. intoxicatie cu atropina #E. se administreaza i.v. 2 mg, apoi 8 mg (daca
(pag. 293) efectul nu se manifesta la 45 de minute)
Cod: 720 (pag. 298, 300)
Cod: 725
* 20 Farmacodinamia substantelor
parasimpatolitice cuprinde: 25 Care dintre urmatoarele parasimpatolitice se
utilizeaza ca bronhodilatatoare?
A. deprimarea miocardului
A. tropicamida
B. cresterea secretiei glandelor bronsice
#B. ipratropium
C. mioza
C. telenzepina
#D. întârzierea golirii stomacului
#D. oxitropium
E. cresterea secretiei gastrice de acid clorhidric si
pepsina E. propiverin
(pag. 302) (pag. 301)
Cod: 721 Cod: 726
21 Tratamentul intoxicatiei cu derivati 26 Care dintre urmatoarele parasimpatolitice sunt
organofosforici cuprinde: utilizate ca antispastice digestive?
#A. atropina i.v. A. homatropina
B. neostigmina i.m. B. emepronium
#C. obidoxima i.v. #C. propantelina
D. edrofoniu i.v. #D. oxifenciclimina
E. betanecol s.c. #E. atropina
(pag. 300) (pag. 301)
Cod: 722 Cod: 727
22 Care dintre urmatoarele substante sunt 27 Tratamentul intoxicatiei cu atropina cuprinde:
anticolinesterazice ireversibile? A. antiacide per os
#A. ecotiofat #B. spalaturi gastrice
B. fisostigmina #C. pilocarpina s.c.
C. piridostigmina #D. barbiturice, în faza de excitatie a SNC
D. metacolina E. scopolamina i.m.
#E. fluostigmina (pag. 305)
(pag. 294) Cod: 728
Cod: 723
28 Notati indicatiile terapeutice pentru oxibutinin
23 Neostigmina: în:
A. este anticolinesterazic ireversibil A. adenom de prostata
#B. doza per os este cu mult mai mare decât doza B. disurie
injectabila (x 15-30) #C. enurezis prin imaturitate vezicala
C. determina exclusiv efecte nicotinice
#D. vezica urinara spastica neurogena
#D. se utilizeaza ca prokinetic în atonia intestinala
E. atonie intestinala
postoperatorie
(pag. 309)
#E. este contraindicata în astm bronsic si ulcer
gastroduodenal
(pag. 297, 298)

Pag. 77 din 289


Cod: 729 Cod: 734
29 Ipratropium: 34 Indicatiile terapeutice ale pilocarpinei sunt:
A. potenta bronhodilatatoare este mai mica decât a A. ulcer gastroduodenal
atropinei #B. xerostomie
#B. nu are efecte pe SNC C. astm bronsic
#C. indicat în astmul bronsic
#D. glaucom cronic cu unghi deschis
#D. se administreaza sub forma de aerosoli
#E. intoxicatie cu atropina
#E. se evita la pacientii cu glaucom (pag. 293)
(pag. 312) Cod: 735
Cod: 730
35 Indicatiile terapeutice ale neostigminei sunt:
30 Parasimpatoliticele administrate topic la
A. astm bronsic
nivelul ochiului determina urmatoarele efecte
secundare: #B. constipatie atona
A. mioza activa #C. pregatirea pentru urografie (evacuarea gazelor)
#B. fotofobie #D. miastenia gravis
C. scaderea acuitatii vederii la distanta E. antidot anticurarizant pentru antagonizarea
curarizantelor depolarizante
#D. tulburarea vederii de aproape
(pag. 297, 298)
#E. cresterea presiunii intraoculare
Cod: 736
(pag. 312)
36 Notati indicatiile terapeutice pentru atropina:
Cod: 731
#A. irite si iridociclite
31 Notati efectele nicotinice care pot aparea la
administrarea de parasimpatomimetice: B. glaucom acut congestiv
A. bradicardie #C. bloc atrioventricular
B. hipersecretia glandelor exocrine #D. preanestezie
#C. stimularea musculaturii striate scheletice #E. boala Parkinson
D. stimularea peristaltismului intestinal (pag. 305)
#E. stimularea glandei medulosuprarenale cu Cod: 737
cresterea secretiei de adrenalina 37 Scopolamina este indicata în:
(pag. 291) #A. raul de miscare
Cod: 732 B. glaucom
32 Notati efectele secundare muscarinice care #C. preanestezie
apar la administrarea de parasimpatomimetice:
D. ileus paralitic
#A. dispnee si criza de astm bronsic la astmatici
#E. boala Parkinson
B. uscaciunea gurii si a mucoaselor
(pag. 306)
#C. hipersecretie gastrica cu arsuri epigastrice
Cod: 738
D. hipertonie, fasciculatii si tremor (stimularea
musculaturii scheletice) 38 Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt
adevarate?
#E. colici abdominale
A. atropina stimuleaza centrul respirator
(pag. 291)
#B. atropina, în doze mici si tonus vagal normal,
Cod: 733
determina tahicardie si HTA
33 Notati parasimpatomimeticele cu actiune
C. atropina se elimina si prin mucoasa gastrica
directa:
#D. solutia injectabila de sulfat de atropina are
#A. betanecol
concentratia de 1%
B. demecariul
E. atropina se utilizeaza în oftalmologie sub forma
#C. carbacol de colir 1%
#D. metacolina (pag. 304-306)
#E. pilocarpina
(pag. 292)

Pag. 78 din 289


Cod: 739 Cod: 744
39 Propantelina: 44 Notati afirmatiile adevarate despre
#A. la doze terapeutice blocheaza receptorii antiglaucomatoasele de tip derivati
muscarinici organofosforici:
B. la doze toxice stimuleaza placa motorie #A. se administreaza exclusiv local
C. este indicata în adenomul de prostata B. au actiune intensa si de scurta durata

#D. se utilizeaza ca antispastic gastrointestinal #C. dupa absorbtie determina bronhospasm si colici
abdominale
#E. se administreaza per os 15-30 mg de 2-4 ori pe zi
D. stimuleaza pseudocolinesteraza si
(pag. 308) biotransformarea suxametoniului
Cod: 740
E. se administreaza sub forma de colir 1%
40 Pirenzepina: (pag. 300)
#A. prezinta absorbtie per os limitata Cod: 745
B. prezinta efecte centrale 45 Notati contraindicatiile administrarii de
#C. se elimina lent mai mult nebiotransformat parasimpatomimetice:
#D. prezinta selectivitate mare pentru receptorii M1 A. glaucom acut congestiv cu unghi inchis
din ganglionii parasimpatici intramurali din plexul #B. diaree
mezenteric
C. boala Raynaud
E. este contraindicata în sindromul Zollinger-Ellison
#D. bloc atrioventricular
(pag. 309)
Cod: 741 #E. hipotensiune arteriala
(pag. 292, 293, 294)
41 Contraindicatiile administrarii atropinei sunt:
Cod: 746
A. boala Parkinson
46 Farmacodinamia pilocarpinei cuprinde:
#B. ileus paralitic
A. relaxarea muschiului circular al irisului
#C. retentia urinara
#B. contractia muschiului ciliar
D. bloc atrioventricular
#C. mioza activa
E. bronsite cu hipersecretie
D. cresterea acuitatii vederii la distanta
(pag. 305)
#E. stimulare cu hipersecretie la nivelul glandelor
Cod: 742
exocrine
42 Intoxicatia cu derivati organofosforici se (pag. 293)
caracterizeaza prin: Cod: 747
#A. bronhospasm
47 Efectele de tip colinergic la nivelul aparatului
B. tahicardie cardiovascular sunt:
C. ileus paralitic A. stimularea nodului sinusal
#D. mictiuni frecvente, involuntare #B. deprimarea nodului atrioventricular si fasciculului
#E. sialoree si transpiratii profuze His
(pag. 299) C. arterioloconstrictie, mai ales la nivelul membrelor
Cod: 743 D. tensiunea arteriala nu se modifica
43 Notati anticolinesterazicele de tip derivati #E. tensiunea arteriala scade
organofosforici: (pag. 291)
A. demecariul Cod: 748
#B. paraoxon 48 Efectele de tip colinergic la nivelul aparatului
#C. fluostigmina digestiv sunt:
D. fisostigmina #A. stimularea peristaltismului stomacului si
intestinului
#E. ecotiofat
#B. relaxarea sfincterelor
(pag. 294)
C. hiposecretie acida gastrica
#D. stimularea contractiei vezicii biliare
E. contractia vezicii urinare
(pag. 291)

Pag. 79 din 289


Cod: 749 Cod: 753
49 Pentru efectele nicotinice la nivelul placii * 3 Tolmetina:
motorii, anticolinesterazicele reversibile se A. este esterul acetilsalicilic al paracetamolului
utilizeaza în:
B. este blocant selectiv COX-2
A. stari de atonie intestinala
C. are T1/2 de 24 - 48 ore
#B. diagnosticul si tratamentul miasteniei gravis
#D. se foloseste ca antireumatic
#C. intoxicatia cu curarizante antidepolarizante (tip
tubocurarina) E. se administreaza oral si i.r. 10 - 20 mg/zi
D. supradozarea curarizantelor depolarizante (tip (pag. 625, 619)
suxametoniu) Cod: 754
E. pregatirea pentru urografie (evacuarea gazelor) * 4 Notati afirmatia falsa despre ibuprofen:
(pag. 296, 297, 298) A. este derivat de acid propionic
Cod: 750 B. are absorbtie rapida per os
50 Pentru parasimpatolitice efectele C. determina epigastralgii si sangerari
antimuscarinice la nivelul aparatelor si
#D. este foarte eficace in spondilita anchilopoietica
sistemelor sunt:
A. miocardul deprimat – blocaj M2 E. este contraindicat in sarcina si la copii
#B. muschi netezi viscerali relaxati – blocaj M3 (pag. 625)
C. muschi striati relaxati – blocaj M1, M3 Cod: 755

#D. glande exocrine inhibate – blocaj M1, M3 * 5 Tenoxicam are urmatoarele caracteristici, cu
exceptia:
E. eliberare de adrenalina din medulosuprarenale –
blocaj M2 A. oral se absoarbe complet
(pag. 302) #B. nu se administreaza injectabil i.v. sau i.m.
C. patrunde bine in lichidul sinovial
Tema nr. 16
Antiinflamatoare steroidiene si nesteroidiene D. are T1/2 de 72 ore
Bibliografie asociata temei: E. doza uzuala este de 20 mg o data pe zi, oral sau
intrarectal
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
(pag. 631)
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
Cod: 756
(pag. 617-634; 723-747)
* 6 Urmatorii glucocorticoizi se administreaza
- numai oral, cu exceptia:
A. prednison
Cod: 751 B. prednisolon
* 1 Care dintre urmatoarele AINS favorizeaza #C. dexametazon acetat
inchiderea canalului arterial la nou-nascut?
D. triamcinolon
A. acidul acetilsalicilic
E. parametazon acetat
#B. indometacina
(pag. 731)
C. fenilbutazona
Cod: 757
D. piroxicam
* 7 Urmatorii glucocorticoizi au durata medie de
E. ketoprofen actiune (12 - 36 ore), cu exceptia:
(pag. 619) A. prednison
Cod: 752 B. prednisolon
* 2 Piroxicam se administreaza in urmatoarele C. triamcinolon
afectiuni, cu exceptia:
#D. hidrocortizon
A. poliartrita reumatoida
E. metilprednisolon
B. spondilita anchilopoietica
(pag. 732)
#C. persistenta canalului arterial la nou-nascut
D. reumatism extraarticular
E. artrita acuta gutoasa
(pag. 631, 619)

Pag. 80 din 289


Cod: 758 Cod: 763
* 8 Principalele caracteristici ale actiunii * 13 Acidul flufenamic este derivat de:
antiinflamatoare ale glucocorticoizilor sunt #A. acid fenamic
urmatoarele, cu exceptia:
B. acid propionic
A. reduc inflamatia indiferent de natura agentului
C. acid fenilacetic
cauzal
B. sunt activi in toate fazele inflamatiei D. acid acetilsalicilic
C. stabilizeaza capilarele si le impiedica E. nici un raspuns nu e corect.
permeabilizarea (pag. 628)
D. diminueaza formarea edemului local Cod: 764
#E. stimuleaza migrarea leucocitelor si procesul de * 14 Care varianta nu reprezinta un exemplu de
fagocitoza in tesutul inflamat blocant COX-2 selectiv:
(pag. 727) A. meloxicam
Cod: 759 B. nabumetona
* 9 Hidrocortizon: C. etodolac
A. administrat oral nu se absoarbe #D. fenilbutazona
#B. determina retentie hidrosalina marcata
E. nimesulid.
C. nu este activ local (pag. 629, 633)
D. este contraindicat la copii Cod: 765
E. se administreaza oral exclusiv in poliartrita * 15 Blocant COX-2 specific este:
reumatoida
A. piroxicam
(pag. 741)
B. tenoxicam
Cod: 760
#C. celecoxib
* 10 Prednison:
D. nimesulid
A. este glucocorticoid natural
B. este activ local E. indometacin
(pag. 634)
#C. hepatic, se bioactiveaza in prednisolon
Cod: 766
D. potenta antiinflamatoare este mai mica decat cea
a hidrocortizonului * 16 Marcati raspunsul incorect:
E. se administreaza oral 300 - 800 mg/zi ca doza de A. AINS nu se asociaza între ele
atac B. AINS cresc toxicitatea fenitoinei si litiului
(pag. 743) #C. AINS scad timpul de sângerare
Cod: 761
D. asocierea cu antihipertensive scade efectul
* 11 Derivat de acid salicilic este: diuretic si antihipertensiv
A. alclofenac E. la bolnavii deshidratati pot produce insuficienta
B. sulindac renala acuta.
C. tolmetina (pag. 621)
Cod: 767
#D. benorilat
* 17 Fenilbutazona este contraindicata în:
E. naproxen
A. acces acut de guta
(pag. 623)
B. poliartrita reumatoida
Cod: 762
C. spondilita anchilopoietica
* 12 Derivat de acid propionic nu este:
#D. hipertensiune arteriala severa
A. naproxen
#B. diflunisal E. tromboflebita
(pag. 629)
C. flurbiprofen
D. fenoprofen
E. ibuprofen
(pag. 623)

Pag. 81 din 289


Cod: 768 Cod: 773
* 18 Care din urmatoarele afirmatii referitoare la 23 Triamcinolon:
fenilbutazona este incorecta? #A. are efect mineralocorticoid minim
A. are predominant efect antiinflamator #B. determina mai frecvent miopatie cortizonica
#B. este un medicament usor suportat de bolnavi, C. triamcinolon acetonid se administreaza numai oral
determinand rar reactii adverse
D. triamcinolon diacetat se administreaza exclusiv
C. se poate administra intrarectal si topic
i.m.
D. durata tratamentului nu trebuie sa depaseasca 10 #E. triamcinolon acetonid se administreaza i.m. 40-
zile; 120 mg o data, la 3-6 saptamani
E. se metabolizeaza în ficat formându-se 2 (pag. 745)
metaboliti activi Cod: 774
(pag. 629)
24 Dexametazona:
Cod: 769
#A. are actiune diabetogena mai intensa comparativ
* 19 Acidul mefenamic:
cu restul glucocorticoizilor
A. scade riscul de hemoragie al medicamentelor #B. are potenta foarte mare
anticoagulante
C. determina retentie hidrosalina marcata
B. nu are efecte analgezice si antipiretice
#D. are efect de lunga durata
C. este indicat la astmatici
E. se utilizeaza exclusiv injectabi, i.m. sau i.v.
D. nu este indicat în combaterea dismenoreei
(pag. 745)
#E. rareori provoaca reactii sanguine. Cod: 775
(pag. 628)
25 Notati reactiile adverse caracteristice
Cod: 770
glucocorticoizilor:
* 20 Piroxicamul: #A. osteoporoza si osteonecroza
A. este derivat de acid propionic #B. scaderea rezistentei la infectii
#B. are proprietati antiinflamatoare marcate C. diabet insipid hipofizar
C. este indicata asocierea sa cu anticoagulantele
#D. intarzierea cresterii, in cazul administrarii la copii
cumarinice
#E. stari de excitatie, tulburari psihotice
D. nu este analgezic nici antipiretic
(pag. 734, 735)
E. absorbtia digestiva este influentata de alimente
Cod: 776
sau antiacide
(pag. 630-631) 26 Notati contraindicatiile administrarii de
Cod: 771 glucocorticoizi:
#A. ulcer gastroduodenal
21 Prednisolon:
B. forme severe de astm bronsic
#A. este activ local
#C. osteoporoza
#B. administrat oral sau i.m., se absoarbe usor
D. anemie hemolitica imuna
C. se utilizeaza in dermatologie si oftalmologie,
local - preparate de concentratie 10% #E. hipertensiune arteriala
#D. prednisolon acetat se administreaza oral (pag. 736, 740)
Cod: 777
#E. prednisolon succinat de sodiu se administreaza
i.v. in cazuri de urgenta 27 Notati indicatiile terapeutice pentru
(pag. 744) glucocorticoizi:
Cod: 772 #A. insuficienta corticosuprarenaliana acuta
22 Metilprednisolon: #B. poliartrita reumatoida
A. are potenta inferioara prednisolonului #C. transplant de organe
#B. se utilizeaza ca antiinflamator oral D. tendinta la convulsii
#C. in doza de atac se administreaza 20-60 mg pe zi #E. leucemii acute la copii si limfoame maligne
D. in doza de intretinere se administreaza 40-200 (pag. 739-741, 736)
mg pe zi
#E. metilprednisolon acetat se administreaza i.m.
profund, in doza de 40-120 mg, la 7-10 zile
(preparat retard)
(pag. 744)

Pag. 82 din 289


Cod: 778 Cod: 783
28 Notati efectele farmacodinamice caracteristice 33 Prednisolon:
glucocorticoizilor: A. are durata lunga de actiune (36-54 ore)
A. inhiba procesul de gluconeogeneza hepatica #B. se utilizeaza ca antiinflamator oral
#B. scad absorbtia intestinala a calciului #C. este activ local
C. cresc numarul fibroblastilor si proliferarea lor #D. prednisolon acetat se injecteaza local sub forma
#D. la doze mari, scad producerea de anticorpi de suspensie
E. cresc sinteza proteica limfocitara in timus, splina E. se administreaza exclusiv in insuficienta
si limfocitele circulante corticosuprarenaliana cronica
(pag. 726, 727, 730) (pag. 744)
Cod: 779 Cod: 784
29 Hidrocortizon: 34 Glucocorticoizii au urmatoarele indicatii
#A. administrat oral, se absoarbe usor terapeutice:
B. nu determina retentie hidrosalina #A. starea de rau astmatic
#B. soc anafilactic
#C. este administrat oral exclusiv in insuficienta
cortricosuprarenaliana cronica (boala Addison) C. insuficienta cardiaca
D. hidrocortizon acetat se administreaza exclusiv i.v. #D. lupus eritematos diseminat acut
sau i.m. E. boli infectocontagioase (varicela, herpes)
E. la copii se administreaza 20-60 mg pe zi, in 2-3 (pag. 740, 741, 736)
prize
Cod: 785
(pag. 741)
Cod: 780 35 Dexametazon:
#A. nu determina retentie hidrosalina
30 Hidrocortizon succinat de sodiu:
B. nu deprima axul hipotalamo-hipofizo-
#A. se injecteaza i.v. lent sau perfuzie i.v.
corticosuprarenal
#B. se administreaza in stari de soc, edem Quincke
C. nu are actiune diabetogena
C. este activ local
#D. poate produce aritmii prin hipopotasemie si
#D. efectul apare dupa 2 ore alcaloza
E. frecvent se recomanda asocierea in solutie cu #E. se utilizeaza in "testul de supresie"
alte medicamente (pag. 745)
(pag. 743) Cod: 786
Cod: 781
36 Din grupa oxicami fac parte:
31 In insuficienta corticosuprarenaliana cronica A. diflunisal
(boala Addison) obisnuit se administreaza oral,
in doze substitutive: #B. lornoxicam
#A. hidrocortizon C. benorilat
B. prednison #D. piroxicam
#C. cortizon #E. tenoxicam
D. metil prednisolon (pag. 619)
E. betametazon dipropionat Cod: 787
(pag. 739-741) 37 Principii de utilizare pentru AINS:
Cod: 782 #A. alegerea AINS se face în functie de indicatii
32 Prednison: #B. principalul criteriu de alegere este tolerabilitatea
clinica
#A. este obtinut prin sinteza
C. de obicei o doza mica la început apoi una mai
#B. hepatic, se bioactiveaza in prednisolon
mare
C. cel mai frecvent se utilizeaza prednison acetat
D. se prefera calea injectabila
#D. se recomanda tratamente scurte cu doze de 30-
80 mg/zi, oral, ca doze de atac, fractionat, apoi se #E. protectia gastrica preventiva este utila pentru
AINS clasice
reduc dozele
(pag. 621)
E. in situatii de criza se administreaza i.v. lent sau
perfuzii i.v.
(pag. 743)

Pag. 83 din 289


Cod: 788 Cod: 793
38 Acidul flufenamic este contraindicat în: 43 Diclofenacul are urmatoarele actiuni
A. tromboflebite superficiale farmacodinamice:
B. afectiuni reumatice degenerative #A. antiinflamator
#C. insuficienta renala B. antiagregant plachetar

#D. copii sub 14 ani #C. analgezic


D. antispastic
#E. hipersensibilitate la salicilati
(pag. 628) #E. antipiretic
Cod: 789 (pag. 624)
Cod: 794
39 Acidul mefenamic:
44 Se contraindica asocierea fenilbutazonei cu:
#A. are efect antiinflamator, analgezic si antipiretic
#B. provoaca rareori reactii sanguine #A. fenitoina
#B. anticoagulante cumarinice
#C. este indicat si pentru combaterea dismenoreei
sau febrei #C. sulfamide antidiabetice
D. scade riscul de hemoragie al medicamentelor D. diuretice
anticoagulante E. antihipertensive
E. este derivat de acid fenilacetic (pag. 629)
(pag. 628) Cod: 795
Cod: 790
45 Reactiile adverse ale AINS sunt:
40 Precizati medicamentele antiinflamatoare: #A. ulcer gastro-intestinal
#A. acid mefenamic #B. reactii alergice
#B. sulindac
#C. retentie hidrosalina
C. penicilina
D. steatoree
D. clorura de sodiu
#E. sindrom Reye
#E. naproxen (pag. 620-621)
(pag. 618, 619) Cod: 796
Cod: 791
46 Acidul acetilsalicilic:
41 Precizati medicamentele antiinflamatoare: #A. se absoarbe relativ bine din tubul digestiv
A. tolbutamida #B. este si antiagregant plachetar
B. clorpromazina
C. dozele mari, depasind 30 g/zi la adult, au efect
#C. diclofenac antiinflamator
#D. indometacin #D. mecanismul de actiune: inhibarea biosintezei de
#E. ibuprofen prostaglandine
(pag. 618, 619) #E. este contraindicat în insuficienta hepatica si
diateza hemoragica
Cod: 792
(pag. 622)
42 AINS active în spondilita anchilopoietica sunt: Cod: 797
A. ibuprofen
47 Acidul acetilsalicilic:
#B. diclofenac
#A. este indicat în reumatism poliarticular acut si
#C. tenoxicam poliartrita reumatoida
#D. ketoprofen #B. la copii cu varicela poate produce sindromul Reye
#E. fenilbutazona #C. poate produce retentie hidrosalina, alergii
(pag. 625,629,631) cutanate, euforie si agravarea astmului bronsic
#D. se administreaza ca antiinflamator 3-4 g/zi în 3-4
prize
E. este esterul acidului salicilic cu acidul lactic
(pag. 622)

Pag. 84 din 289


Cod: 798 Cod: 802
48 Diclofenacul : * 2 Urmatoarele medicamente sunt antihistaminice
#A. este unul din cele mai active AINS H2, cu exceptia:
#B. este metabolizat la primul pasaj hepatic A. ranitidina
#C. inhiba ciclooxigenaza la concentratii mai mici B. nizatidina
decât indometacina #C. propantelina
#D. este contraindicat în sarcina D. roxatidina
E. nu este indicat în criza de guta E. famotidina
(pag. 624) (pag. 521)
Cod: 799 Cod: 803
49 Diclofenacul: * 3 Inhibitoarele secretiei gastrice
#A. are tolerabilitate clinica deosebita parasimpatolitice sunt urmatoarele, cu
exceptia:
#B. este un derivat arilaminoacetic
A. atropina
C. se absoarbe lent si incomplet din tubul digestiv
B. pirenzepina
D. este antiinflamator foarte slab
C. telenzepina
#E. este indicat în stari inflamatorii dureroase
postoperatorii si posttraumatice #D. roxatidina
(pag. 624) E. propantelina
Cod: 800 (pag. 520,521)
50 Indometacina: Cod: 804
#A. este un derivat de acid indol acetic * 4 Omeprazol are urmatoarele caracteristici, cu
#B. se absoarbe bine per os sau rectal exceptia:
#A. este antiacid
#C. este foarte activ ca antiinflamator
B. are durata de actiune lunga (peste 24 h)
#D. se administreaza cu prudenta la bolnavii cu
tulburari psihice sau parkinsonism C. se administreaza de electie în sindromul Zollinger-
Ellison
E. doza orala + intrarectala minima 150-200 mg/zi
D. se administreaza în ulcer gastric evolutiv
(pag. 624)
E. determina efect rebound hipergastrinemic
Tema nr. 17
Antiacide, antiulceroase (pag. 527)
Cod: 805
Bibliografie asociata temei:
* 5 Antiacidele alcalinizante sunt:
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005 #A. solubile în apa si HCl
B. solubile în apa si insolubile în HCl
(pag. 507-538)
C. insolubile în apa si solubile în HCl
-
D. insolubile în apa si HCl

Cod: 801 E. nici una din variantele de mai sus nu sunt corecte
(pag. 513)
* 1 Urmatoarele medicamente sunt antiacide, cu
exceptia: Cod: 806
A. carbonat acid de sodiu * 6 Carbonatul de calciu:
B. trisilicat de magneziu A. în doze mari inhiba secretia de gastrina
C. acid alginic B. se asociaza cu tetraciclina per os
D. almasilat #C. în doze mari determina hipercalcemie în
insuficienta renala
#E. sucralfat
D. se utilizeaza ca antiacid în doze mari (10 g/zi)
(pag. 512,513)
E. se utilizeaza ca antidiareic în doze mici (1 g/zi)
(pag. 517)

Pag. 85 din 289


Cod: 807 Cod: 812
* 7 Oxidul de magneziu: * 12 Avantajul administrarii famotidinei:
A. poate creste pH-ul gastric pâna la 4 A. potenta asemanatoare cu cimetidina
#B. 2–5 g au efect laxativ B. durata actiunii nocturne este medie
C. în ulcer gastric se administreaza 4 – 8 g / zi C. este inductor ezimatic
D. creste biodisponibilitatea digoxinei #D. nu inhiba SOMH dependent de citocromul P450
si nu induce inhibitie enzimatica
E. creste biodisponibilitatea tetraciclinei
(pag. 518) E. are nucleu furanic
Cod: 808 (pag. 525)
Cod: 813
* 8 Derivatii de aluminiu:
* 13 Care din urmatoarele medicamente are potenta
A. sunt contraindicati în sindrom diareic
cea mai mica?
#B. scad biodisponibilitatea propranololului
A. famotidina
C. scad biodisponibilitatea diazepamului B. nizatidina
D. cresc biodisponibilitatea digoxinei C. ranitidina
E. fosfatul de aluminiu este foarte activ în ulcer D. roxatidina
duodenal
(pag. 519) #E. cimetidina
Cod: 809 (pag. 523-525)
Cod: 814
* 9 Care din urmatoarele medicamente imprima
fecalelor culoarea neagra? * 14 Doza utilizata în tratamentul ulcerului gastric si
duodenal de 150 mg o data pe zi, seara, per os
A. carbonatul de calciu
este caracteristica pentru:
#B. sarurile de bismut
A. nizatidina
C. derivatii de aluminiu
B. famotidina
D. derivatii de magneziu
C. ranitidina
E. acidul alginic D. cimetidina
(pag. 517-520)
#E. roxatidina
Cod: 810
(pag. 523-525)
* 10 Carbonatul hidratat de aluminiu si magneziu: Cod: 815
A. este numit si almasilat
* 15 Omeprazolul:
B. este solubil în apa
A. are caracter acid
C. nu are mecanism adsorbant
B. este inductor enzimatic
#D. este indicat ca antiacid
C. are T 1/2 plasmatic lung
E. doza pentru o data este 4-8 g
#D. durata de actiune este lunga (peste 24 h)
(pag. 520)
E. se administreaza 100 mg o data / zi în ulcer
Cod: 811 duodenal evolutiv
* 11 Ranitidina: (pag. 526-527)
A. nu interactioneaza cu medicamentele Cod: 816
metabolizate de SOMH * 16 Esomeprazolul:
B. doza este de 800 mg o data pe zi seara
A. este izomerul R al omeprazolului
C. se administreaza numai per os B. se administreaza 80 mg o data pe zi, o luna, în
D. are potenta mai mare decât roxatidina esofagita de reflux
#E. are potenta mai mare decât cimetidina C. se administreaza 40 mg de doua ori pe zi în ulcer
(pag. 524-525) Helicobacter Pylorii pozitiv, în triterapie
#D. se administreaza 40 mg o data pe zi, o luna, în
esofagita de reflux
E. se administreaza 80 mg de doua ori pe zi în ulcer
Helicobacter Pylorii pozitiv, în triterapie
(pag. 528-529)

Pag. 86 din 289


Cod: 817 Cod: 822
* 17 Care din urmatoarele medicamente se 22 Antiulceroase ce cresc factorii protectori în
administreaza de electie în sindromul Zollinger- ulcer sunt:
Ellison? A. anestezina
#A. omeprazol #B. carbenoxolon
B. esomeprazol #C. sucralfat
C. propranolol D. hidroxizina
D. pantoprazol
#E. subcitrat de bismut coloidal
E. rabeprazol (pag. 512)
(pag. 528-530) Cod: 823
Cod: 818
23 Subcitratul de bismut coloidal:
* 18 Care din urmatoarele medicamente este #A. se administreaza de patru ori pe zi, înainte de
protector al mucoasei gastrice si stimulant ale mese cu ½ ora si la culcare
regenerarii acesteia?
B. se administreaza în doza unica seara
A. acetazolamida
C. se administreaza dupa fiecare masa
B. proglumid
D. se asociaza cu antiacide
C. propantelina
#E. are actiune bactericida fata de Helicobacter Pylorii
#D. carbenoxolon
(pag. 534)
E. rabeprazol Cod: 824
(pag. 530-535)
24 Carbenoxolon:
Cod: 819
#A. Se absoarbe prin mucoasa gastrica
* 19 Spirulina:
#B. Inhiba degradarea PGE2 si PGE1
A. produce ca efect secundar anemii
C. Scade secretia de mucus si bicarbonat
B. scade uricemia
#D. Creste toxicitatea digitalicelor
#C. este obtinuta dintr-o alga albastra-verde
#E. Determina retentie hidrosalina, cu HTA si edeme
D. este inhibitor de anhidraza carbonica
(pag. 535)
E. doza maxima zilnica este 90 g
Cod: 825
(pag. 535-536)
25 Sucralfat:
Cod: 820
#A. nu are efecte sistemice
* 20 Care din urmatoarele substante nu este
#B. se administreaza în ulcer duodenal activ, exclusiv
inhibitor al secretiei gastrice din clasa
antihistaminicelor H2? cu nisa ulceroasa
C. se asociaza cu antiacide
A. cimetidina
#B. pirenzepina #D. se administreaza în ulcer gastric, exclusiv cu nisa
ulceroasa
C. ranitidina
E. se elimina urinar în totalitate
D. roxatidina
(pag. 533, 534)
E. famotidina Cod: 826
(pag. 521)
26 Pirenzepin:
Cod: 821
#A. se administreaza de doua ori pe zi
21 Antiulceroasele ce reduc factorii agresivi sunt: #B. are actiune antisecretorie gastrica cu o mare
A. tranchilizante selectivitate
#B. antiacide C. blocheaza receptorii M1, M2, M3
C. antispastice D. se administreaza la pacienti cu glaucom
D. protectoare ale mucoasei #E. are actiune citoprotectoare gastrica
#E. inhibitoare ale secretiei gastrice (pag. 531, 532)
(pag. 512)

Pag. 87 din 289


Cod: 827 Cod: 832
27 Parasimpatolitice inhibitoare ale secretiei 32 Medicamentele antiacide sunt clasificate, în
gastrice: functie de coeficientul de absorbtie din tubul
#A. sunt eficace în ulcerul duodenal digestiv, în:
B. nu se asociaza cu antiacide A. alcalinizante
#C. intervin în calmarea durerii ulceroase #B. sistemice

D. sunt reprezentate de ranitidina si omeprazol C. neutralizante


D. adsorbante
#E. sunt reprezentate de pirenzepin si atropina
(pag. 530, 531) #E. nesistemice
Cod: 828 (pag. 513)
Cod: 833
28 În ulcerul duodenal si gastric au loc
urmatoarele modificari: 33 Antiacide alcalinizante sunt:
#A. în ulcerul duodenal cresc factorii agresivi #A. fosfatul disodic
B. în ulcerul duodenal scad factorii de protectie B. carbonatul de calciu
C. în ulcerul gastric cresc factorii agresivi C. bentonitele
D. atât în ulcerul duodenal cât si în ulcerul gastric #D. citratul de sodiu
cresc factorii agresivi
E. fosfat de aluminiu
#E. în ulcerul gastric scad factorii de protectie (pag. 513)
(pag. 509) Cod: 834
Cod: 829
34 Antiacidele influenteaza testele de laborator:
29 Antiacidele neutralizante:
#A. cresc Ca2+
#A. sunt solubile în HCl
B. scad Mg2+
B. sunt solubile în apa
#C. scad fosfatul
#C. în exces, nu se absorb
#D. scad fierul
#D. în exces, nu modifica rezerva alcalina
E. cresc creatinina
E. în exces, scad pH-ul gastric
(pag. 516)
(pag. 513)
Cod: 835
Cod: 830
35 Carbonatul acid de sodiu:
30 Antiacidele adsorbante sunt:
A. solutia 0,5% este izoosmotica cu serul sanguin
#A. carbonat bazic de bismut
#B. solutia 5% are pH = 8,5
#B. nitrat bazic de bismut
#C. solutia 1,39% este izoosmotica cu serul sanguin
#C. acid alginic
#D. are actiune antiacida de scurta durata
#D. almasilat
#E. actiunea antiacida are latenta de 15 minute
E. carbonat de calciu
(pag. 516)
(pag. 513)
Cod: 836
Cod: 831
36 Carbonatul acid de sodiu:
31 Antiacidele adsorbante:
#A. în exces, alcalinizeaza continutul gastric
#A. în exces, nu se absorb
#B. în exces, poate produce efect rebound acid
#B. sunt insolubile în apa
#C. în cantitati mari produce alcaloza
C. sunt reprezentate de carbonat de calciu
#D. este folosit în tratamentul starilor de acidoza
D. sunt solubile în HCl
E. poate produce foarte usor si rapid litiaza urinara
#E. în exces, pot provoca diverse efecte secundare
(pag. 516)
(pag. 513)

Pag. 88 din 289


Cod: 837 Cod: 842
37 Carbonatul acid de sodiu: 42 Cimetidina se administreaza în:
#A. creste efectul medicamentelor bazice A. rinite alergice
B. scade efectul medicamentelor bazice #B. esofagita de reflux
C. creste efectul medicamentelor acide C. boala hemoroidala
#D. scade efectul medicamentelor acide #D. ulcer duodenal
#E. este incompatibil în solutie cu penicilina G #E. hirsutism androgen-dependent la femei
potasica sau sodica (pag. 523,524)
(pag. 517) Cod: 843
Cod: 838
43 Omeprazol:
38 Cimetidina poate determina urmatoarele efecte
#A. forma farmaceutica per os este enterosolubila
adverse:
B. are T ½ plasmatic lung
#A. ginecomastie
#B. oligospermie si impotenta sexuala #C. inhiba citocromul P-450

C. HTA #D. în sindromul Zollinger – Ellison, doza medie este


de 80 mg pe zi
#D. nefrita interstitiala
E. în ulcerul duodenal activ doza este 80 mg pe zi,
#E. halucinatii si delir la vârstnici timp de o luna
(pag. 523) (pag. 527)
Cod: 839 Cod: 844
39 Derivatii de magneziu: 44 Cimetidina:
A. sunt solubili în apa si insolubili în acizi A. absorbtie per os lenta
B. în exces au efect diuretic B. biodisponibilitate per os peste 80%
#C. au efect purgativ la doze mari #C. biotransformare hepatica circa 35%
D. au efect constipant la doze mari #D. difuzeaza prin bariera hemato-encefalica
#E. scad biodisponibilitatea digoxinei si tetracicliniei #E. difuzeaza prin placenta si în laptele matern
(pag. 518) (pag. 523)
Cod: 840 Cod: 845
40 Ranitidina: 45 Referitor la cimetidina sunt incorecte
#A. se administreaza per os, i.m. si i.v. afirmatiile:
#B. în tratamentul ulcerului se administreaza 300 mg A. prezinta eliminare renala
o data pe zi, seara, per os B. are T ½ în administrarea per os scurt (circa 2 h)
C. este antiacid C. durata actiunii nocturne este medie (6 – 8h)
D. nu induce inhibitie enzimatica #D. efecte secundare sunt foarte putine, dar
#E. foarte rar, determina leucopenie ireversibile
(pag. 524,525) #E. nu determina efectul rebound la întreruperea
brusca
Cod: 841
(pag. 523)
41 Efecte secundare produse de antiacidele
Cod: 846
derivati de aluminiu sunt:
A. sindrom diareic 46 Cimetidina este recomandata în:
#B. constipatie A. sarcina
#B. ulcerul duodenal
#C. hipofosfatemie
#C. ulcer gastric
D. hiperfosfatemie
#D. esofagita de reflux
#E. hiperaluminemie în insuficienta renala
(pag. 519) E. cancer gastric
(pag. 523,524)

Pag. 89 din 289


Cod: 847 Tema nr. 18
47 Care din urmatoarele medicamente nu cresc Antihipertensive
semnificativ clinic concentratia plasmatica a Bibliografie asociata temei:
diazepamului, fenitoinei si warfarinei:
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
A. lansoprazol
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
B. omeprazol
(pag. 425-460)
#C. rabeprazol
Medicatia in boli cardiovasculare - Ana Muresan, Ed.
#D. pantoprazol Medicala, Bucuresti, 2005
E. esomeprazol
(pag. 528-530) Cod: 851
Cod: 848
* 1 Inhibitoarele enzimei de conversie a
48 Atropina: angiotensinei (IEC):
#A. este contraindicata în glaucom, adenom de A. inhiba biosinteza de prostaglandine
prostata B. devin active numai dupa metabolizare
#B. are actiune hiposecretorie gastrica
C. reduc secretia de renina la nivel renal
#C. produce uscaciunea gurii ca efect secundar
D. cresc secretia de aldosteron
D. ca antiulceros se foloseste mai ales în ulcerul
gastric #E. cresc cantitatea de bradikinina
(pag. 449, 451)
#E. doza este 0,5 – 1 mg / o data per os sau injectabil
Cod: 852
(pag. 531)
Cod: 849 * 2 În hipertensiunea arteriala asociata cu
dislipidemii este de preferat:
49 Antiulceroase analogi ai PGE2 sunt:
A. alfa-metildopa
#A. misoprostol
#B. prazosin
#B. rioprostil
C. furosemid
C. proglumid
D. indapamid
D. octreotid
E. metoprolol
#E. enprostil
(pag. 433, 437)
(pag. 536) Cod: 853
Cod: 850
* 3 Alegeti afirmatia corecta referitoare la sistemul
50 Antiulceroase analogi ai PGE2: renina-angiotensina-aldosteron:
#A. cresc secretia de mucus si de bicarbonat de sodiu A. aldosteronul este un hormon
#B. amelioreaza circulatia locala mineralocorticosteroid care induce scaderea
tensiunii arteriale
C. se pot administra în sarcina
B. hipertensiunea arteriala duce la eliberarea reninei
#D. se utilizeaza în profilaxia ulcerului iatrogen
#C. renina catalizeaza transformarea
E. sunt tocolitice angiotensinogenului în angiotensina I
(pag. 537) D. angiotensina II este cel mai slab vasoconstrictor
endogen
E. ECA (enzima de conversie a angiotensinei I)
catalizeaza transformarea angiotensinei II în
angiotensina I
(pag. 426)
Cod: 854
* 4 Alegeti afirmatia corecta cu privire la alfa-1
adrenolitice:
A. pot fi administrate fara riscuri la hipotensivi
B. nu se absorb pe cale digestiva
C. nu necesita o ajustare a dozelor
D. au dezavantajul ca nu se administreaza la
diabetici, astmatici
#E. poate apare „fenomenul primei doze”
(pag. 437, 438)

Pag. 90 din 289


Cod: 855 Cod: 860
* 5 Prazosinul este indicat de electie în HTA * 10 Alegeti dintre antihipertensivele de mai jos pe
asociata cu urmatoarele boli, cu exceptia: cel de tip vasodilatator musculotrop:
A. diabet A. diltiazem
B. astm bronsic #B. dihidralazina
C. insuficienta circulatorie periferica hipertona C. clonidina
D. hipertrofie benigna de prostata D. enalapril
#E. angina pectorala E. furosemid
(pag. 432, 437) (pag. 429, 439)
Cod: 856 Cod: 861
* 6 Se utilizeaza în urgente hipertensive * 11 Care dintre urmatoarele antihipertensive
A. furosemid p.o. actioneaza pe receptorii alfa-adrenergici si/sau
imidazolici?
B. clonidina i.v.
A. enalapril
C. alfa-metildopa p.o.
#B. clonidina
#D. furosemid i.v.
C. nifedipina
E. metoprolol p.o.
D. propranolol
(pag. 431)
E. spironolactona
Cod: 857
(pag. 428)
* 7 Urmatoarele afirmatii cu privire la propranolol Cod: 862
sunt adevarate, cu exceptia:
* 12 La un astmatic cu HTA se recomanda de
#A. blocheaza selectiv receptorii adrenergici beta-1
electie antihipertensivul:
B. tratamentul nu se întrerupe brusc
#A. nifedipina
C. este indicat de electie în HTA usoara la tineri (ce
B. propranolol
nu sunt obligati la efort fizic)
C. nadolol
D. se asociaza cu dihidralazina conducând la
antagonizarea efectelor secundare ale acesteia D. sotalol
E. are efecte de tip chinidinic E. pindolol
(pag. 436) (pag. 433, 437)
Cod: 858 Cod: 863
* 8 Alegeti medicamentul din grupa * 13 Alfa-metildopa are contraindicatie majora în:
antihipertensivelor simpatolitice centrale: A. hipertensiune arteriala severa
A. prazosin B. hipertensiune arteriala moderata
#B. clonidina C. constipatie cronica
C. propranolol #D. hepatita acuta
D. furosemid E. glaucom
E. captopril (pag. 439)
(pag. 435) Cod: 864
Cod: 859
* 14 Care este mecanismul de actiune
* 9 Care din urmatoarele afirmatii despre clonidina antihipertensiva pentru diltiazem?
este adevarata? A. parasimpatolitic central
A. este contraindicata în HTA cu glaucom B. agonist alfa-2 presinaptic
B. are potenta mare, de aceea se administreaza
#C. blocant selectiv al canalelor de calciu
doze mari
D. agonist pe receptorii imidazolici I-1
#C. este contraindicata încetarea brusca a
tratamentului E. blocant neselectiv al canalelor de calciu
D. este indicata asocierea cu beta-adrenolitice (pag. 443)
E. este agonist alfa-1 presinaptic
(pag. 435, 436)

Pag. 91 din 289


Cod: 865 Cod: 870
* 15 Care dintre urmatoarele antihipertensive nu * 20 Captoprilul face parte din grupa
este blocant al canalelor de calciu? antihipertensivelor:
A. amlodipina A. alfa-adrenolitice
B. nifedipina B. beta-1 adrenolitice
#C. reserpina #C. inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei
D. diltiazem (IEC) active
D. inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei
E. verapamil
(IEC) prodroguri
(pag. 446)
E. neurosimpatolitice
Cod: 866
(pag. 452)
* 16 Fiecare dintre urmatoarele antihipertensive Cod: 871
poate produce bradicardie, cu exceptia:
A. sotalol 21 Clonidina:
B. propranolol A. blocheaza receptorii alfa-1 adrenergici periferici
scazând rezistenta vasculara periferica
C. metoprolol
#B. la întreruperea brusca a tratamentului prelungit,
#D. dihidralazina poate apare criza hipertensiva, prin fenomen de
E. atenolol rebound
(pag. 437, 440) #C. la asocierea cu beta-adrenolitice poate surveni
Cod: 867 hipertensiune paradoxala la întreruperea brusca a
tratamentului
* 17 Nitroprusiatul de sodiu este antihipertensiv din
#D. este contraindicata la conducatori auto
grupa:
E. tratamentul se începe cu doze mari care vor
#A. vasodilatatoare musculotrope
scadea progresiv
B. neurosimpatolitice
(pag. 435, 436)
C. blocante ale canalelor de calciu Cod: 872
D. diuretice 22 Precizati afirmatiile corecte referitoare la
E. inhibitoare ale enzimei de conversie a hidralazina:
angiotensinei (IEC) A. este vasodilatator musculotrop la nivel venos
(pag. 439) #B. creste compensator secretia de renina
Cod: 868
#C. este contraindicata în tahicardie
* 18 Care dintre antihipertensivele de mai jos este
D. creste colesterolemia
contraindicat la bolnavii hipertensivi cu stari
depresive? E. nu se foloseste i.v. în urgente hipertensive
A. clonidina (pag. 439, 440, 441)
B. indapamid Cod: 873

#C. reserpina 23 Reactii adverse semnalate la inhibitorii enzimei


de conversie (IEC) sunt:
D. nifedipina
#A. tuse uscata
E. furosemid
B. hipokaliemie
(pag. 434, 438)
#C. tulburari de gust
Cod: 869
D. HTA
* 19 Nifedipina este un blocant al canalelor de
calciu, care nu se utilizeaza : E. eruptii cutanate pe toata perioada tratamentului
A. ca antihipertensiv (pag. 451)
#B. de electie în tahiaritmii supraventriculare
C. ca antianginos
D. în insuficienta cardiaca cu HTA
E. de electie în HTA asociata cu astm bronsic
(pag. 446, 447)

Pag. 92 din 289


Cod: 874 Cod: 879
24 Losartan este un antihipertensiv cu 29 Nifedipina:
urmatoarele mecanisme de actiune: #A. are absorbtie buna sublingual si p.o.
A. diuretic antialdosteronic B. nu are difuziune în laptele matern
#B. blocarea receptorilor de tip AT-1 ai angiotensinei II C. nu are difuziune prin placenta
C. blocarea receptorilor de tip AT-2 #D. are efect antianginos cu coronarodilatatie intensa
#D. activarea receptorilor AT-2 de excesul de
#E. determina bronhodilatatie slaba
angiotensina II inoperabil pe receptorii AT-1
blocati (pag. 447)
E. adrenolitic selectiv alfa-1 Cod: 880
(pag. 456) 30 Sunt antihipertensive blocante ale canalelor de
Cod: 875 calciu urmatoarele:
#A. amlodipina
25 Urmatoarele medicamente fac parte din grupa
antihipertensivelor diuretice: B. clonidina
#A. hidroclorotiazida #C. lacidipina
#B. furosemid #D. diltiazem
C. losartan #E. verapamil
#D. spironolactona (pag. 435, 446)
E. enalapril Cod: 881
(pag. 458) 31 Indicatiile terapeutice ale blocantelor canalelor
Cod: 876 de calciu sunt:
A. hipertrofie benigna de prostata
26 Precizati mecanismele de actiune
antihipertensiva a diureticelor: #B. hipertensiune arteriala
#A. pierdere de apa #C. tahiaritmii supraventriculare
#B. scaderea volemiei #D. angina cronica
C. cresterea Na+ cu cresterea excitabilitatii E. bloc AV gradul 2 si 3
muschilor netezi vasculari la stimuli (pag. 445, 446)
vasoconstrictori Cod: 882
D. antagonisti beta-2 presinaptici
32 Efectele blocantelor canalelor de calciu la
#E. antagonizarea retentiei hidrosaline reactive nivelul inimii sunt:
provocata de antihipertensive
#A. actiune inotrop negativa
(pag. 457, 458)
#B. actiune cronotrop negativa
Cod: 877
C. actiune dromotrop pozitiva
27 Diureticele sunt indicate în:
#D. cresterea aportului de oxigen
A. boala hemoroidala
B. hipotensiune arteriala #E. efect antiaritmic
(pag. 445)
#C. hipertensiune arteriala
Cod: 883
#D. edeme
33 Tipurile de canale ionice de calciu dependente
E. bradicardie de voltaj sunt:
(pag. 458) #A. L („long lasting”)
Cod: 878 #B. T („transient”)
28 IEC (inhibitoarele enzimei de conversie a C. nici unul dintre raspunsurile a, b, d, e
angiotensinei) prodroguri esteri:
#D. N („neuronal”)
A. au latenta mai mica si doze eficace mai mari
#E. P („Purkinje”)
#B. sunt biotransformate prin dezesterificare hepatica
(pag. 442)
#C. în aceasta categorie intra: enalapril, benazepril,
fosinopril
D. absorbtia p.o. este influentata de prezenta
alimentelor
E. în aceasta categorie intra: captopril, lisinopril
(pag. 450)

Pag. 93 din 289


Cod: 884 Cod: 889
34 Blocantele canalelor de calciu: 39 Contraindicatii pentru beta-blocante
A. se mai numesc si anticalcice sau agonistii calciului neselective sunt:
B. blocheaza selectiv canalele de calciu P #A. astm bronsic
#C. blocheaza selectiv canalele de calciu lente L #B. diabet

#D. deprima functiile celulare dependente de influxul C. tahicardie


de Ca2+ #D. dislipidemii
#E. au actiuni principale: antihipertensiva, E. HTA labila
antianginoasa, antiaritmica (pag. 437)
(pag. 443, 445) Cod: 890
Cod: 885
40 Betaxolol are contraindicatiile urmatoare:
35 Minoxidilul este:
A. post infarct miocardic
A. antihipertensiv de electie în hipertensiunea B. diabet
arteriala
#B. se asociaza obligatoriu cu diuretic si beta-blocant #C. bradicardie severa

C. intra în categoria ganglioplegicelor #D. bloc atrioventricular

#D. intra în categoria vasodilatatoarelor musculotrope E. HTA labila


(pag. 436, 437)
#E. este indicat în tratamentul alopeciei, în aplicatii
locale Cod: 891
(pag. 442) 41 Moxonidina:
Cod: 886 #A. apartine clasei de medicamente: simpatolitice
36 Nitroprusiatul de sodiu: centrale
#A. este vasodilatator musculotrop B. are efect sedativ si provoaca somnolenta la
dozele terapeutice
B. supradozarea nu prezinta riscuri
C. apartine clasei de medicamente: blocante ale
#C. este indicat în urgente hipertensive i.v.
canalelor de calciu
D. se poate asocia în perfuzie cu alt medicament #D. se recomanda cu prudenta la conducatorii auto
E. T1/2 este foarte lung #E. se administreaza p.o. în doza unica
(pag. 439, 440, 441) (pag. 436)
Cod: 887 Cod: 892
37 Trimetafan: 42 Precizati medicamentele ce trebuie evitate în
A. este alfa-1 adrenolitic tratamentul HTA la un diabetic:
#B. este ganglioplegic A. captopril
C. este blocant al canalelor de calciu #B. hidroclorotiazida
#D. se administreaza i.v. în perfuzie C. nifedipina
E. se administreaza p.o. fara a fi necesara #D. propranolol
monitorizarea TA E. prazosin
(pag. 439) (pag. 433, 437, 458)
Cod: 888 Cod: 893
38 Printre beta-adrenolitice neselective se numara: 43 Notati cazurile în care alfa-1 adrenoliticele sunt
#A. nadolol antihipertensive de electie în HTA însotita
B. metoprolol #A. hipertrofie benigna de prostata
#C. propranolol #B. diabet
D. betaxolol C. depresie
E. atenolol #D. astm bronsic
(pag. 437) E. ulcer gastroduodenal
(pag. 437)

Pag. 94 din 289


Cod: 894 Cod: 899
44 Se recomanda la hipertensivi cu insuficienta 49 Care dintre urmatoarele afirmatii privind
cardiaca: tratamentul la hipertensivi cu boala
#A. diuretice reumatismala sunt adevarate?
B. blocante ale canalelor de calciu de tip verapamil #A. se încearca evitarea tratamentului cu AIS si AINS
#C. IEC (inhibitoare ale enzimei de conversie a #B. se recomanda tratament antireumatismal
angiotensinei) nefarmacologic (fizioterapie, hidroterapie)
#D. beta-blocante C. este contraindicata asocierea cu un diuretic
D. la reumaticii tratati cu saruri de aur sau
E. blocante ale canalelor de calciu de tip diltiazem
penicilamina, se indica antihipertensivele
(pag. 432) inhibitoare ale enzimei de conversie
Cod: 895
E. indometacinul potenteaza efectul antihipertensiv
45 Care din urmatoarele medicamente trebuie datorita producerii retentiei hidrosaline
evitate la hipertensivi cu stari depresive? (pag. 433)
#A. reserpina Cod: 900
#B. alfa-metildopa 50 Spironolactona:
C. prazosin #A. este indicat exclusiv în HTA cu hiperaldosteronism
#D. metoprolol B. are latenta scurta
E. furosemid C. face parte din grupa de antihipertensive: blocante
(pag. 434, 436) ale canalelor de calciu
Cod: 896 D. este hipokaliemiant
46 Antihipertensivele se clasifica în functie de #E. doza de întretinere este de 25-75 mg/zi în 1-3
mecanismele de actiune în: prize
A. vasoconstrictoare (pag. 458, 459)
B. antidiuretice Tema nr. 19
#C. substante care interfera cu sistemul renina- Antianginoase
angiotensina-aldosteron Bibliografie asociata temei:
D. simpatomimetice Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
#E. blocante ale canalelor de calciu redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
(pag. 428, 429) (pag. 411-425)
Cod: 897 Medicatia in boli cardiovasculare - Ana Muresan, Ed.
47 Felodipina: Medicala, Bucuresti, 2005
A. este antihipertensiv blocant ale canalelor de
calciu de tip verapamil Cod: 918
B. creste rezistenta vasculara sistemica * 1 Nitratii organici si molsidominul au
#C. se administreaza 5-20 mg/zi în 2-4 prize per os urmatoarele actiuni cu exceptia:
#D. este antihipertensiv blocant al canalelor de calciu A. relaxarea muschilor netezi vasculari
de tip nifedipina B. reducerea presarcinii si postsarcinii inimii
E. se administreaza 180-480 mg/zi în 2-4 prize per #C. HTA (hipertensiune arteriala)
os
D. actiune antiagreganta plachetara
(pag. 446, 447)
Cod: 898 E. tahicardie reflexa
(pag. 416-417)
48 Metoprolol:
A. este beta-adrenolitic neselectiv
#B. este contraindicat în bradicardie severa
#C. în asociatie cu clonidina poate induce HTA
paradoxala la întreruperea tratamentului
#D. se administreaza în doze de 50-200 mg/zi în 1-2
prize per os
#E. are efect slab de tip chinidinic
(pag. 436, 437)

Pag. 95 din 289


Cod: 919 Cod: 924
* 2 Care din urmatoarele afirmatii este adevarata * 7 Notati raspunsul incorect pentru dipiridamol:
referitor la nitroglicerina: A. este coronarodilatator
A. biodisponibilitate per os înalta B. este antiagregant plachetar
#B. comprimatele obisnuite au termen de valabilitate C. creste frecventa cardiaca
mic, de 3 luni
D. se elimina predominant prin scaun
C. produsul Nitroderm TTS se administreaza
sublingual #E. inhiba sinteza de ATP în miocard
D. pentru administrarea i.v. se folosesc perfuzoare (pag. 424)
de PVC Cod: 925
E. nu se administreaza sub forma de aerosoli. * 8 Mecanismele farmacologice de restabilire a
(pag. 418-419) echilibrului aport – consum de oxigen la
Cod: 920 nivelul inimii sunt, cu exceptia

* 3 Notati singura afirmatie corecta pentru A. scaderea tonusului simpatic cardiostimulator


molsidomin: B. scaderea postsarcinii
A. prin biotransformare nu elibereaza NO #C. cresterea recaptarii adenozinei in celulele
B. dezvolta toleranta tiol-dependenta cardiace
C. nu se asociaza cu ß-blocante D. cresterea AMPc in fibrele musculare netede

D. se administreaza sublingual E. aport de NO, cu cresterea GMPc


(pag. 413)
#E. are profil farmacodinamic si farmacotoxicologic
similar nitratilor organici. Cod: 926
(pag. 420-421) * 9 Medicamentele antianginoase nu:
Cod: 921 A. combat dezechilibrul dintre necesarul de oxigen
* 4 Inhibitor al recaptarii adenozinei este: al inimii si aportul redus
B. suprima crizele anginoase
#A. dipiridamolul
B. nifedipina #C. scad rezistenta la effort
C. verapamilul D. previn complicatiile datorate aterosclerozei
D. diltiazemul E. realizeaza profilaxia crizelor anginoase
(pag. 413)
E. propranololul
Cod: 927
(pag. 424)
Cod: 922 * 10 Efectele secundare ale nitratilor organici nu
sunt:
* 5 Nu este blocant al canalelor de calciu:
A. cefalee cu caracter pulsatil
A. amlodipina B. dureri ale globilor oculari
B. diltiazemul
C. tahicardie
#C. metoprololul
#D. hipertensiune arteriala ortostatica
D. verapamilul
E. methemoglobinemie
E. trimetazidina (pag. 417)
(pag. 421) Cod: 928
Cod: 923
* 11 Care varianta nu poate fi o cauza a bolii
* 6 Care afirmatie referitoare la diltiazem este coronariene:
adevarata: #A. coronarodilatatie
#A. biodisponibilitate per os scazuta B. obstructii aterosclerotice
B. metabolitul o-dezacetil-diltiazem este inactiv C. spasm coronarian
C. este indicat în bloc A-V
D. disfunctia endoteliului coronarian
D. este cap de serie în clasa de antianginoase cu
E. dereglari ale metabolismului adenozinei
nucleu sidnoniminic
(pag. 412)
E. asocierea cu digoxina impune cresterea dozei de
digoxina
(pag. 422-423)

Pag. 96 din 289


Cod: 929 Cod: 934
* 12 Contraindicatia pentru diltiazem nu este: * 17 Nitratii organici nu se administreaza:
A. blocul A-V A. per os
#B. angina vasospastica si cronica stabila B. i.v.
C. boala nodului sinusal C. sublingual
D. insuficienta cardiaca D. transcutan
E. asocierea cu ß-blocante #E. intramuscular
(pag. 423) (pag. 418)
Cod: 930 Cod: 935
* 13 Care afirmatie referitoare la perhexilina nu este * 18 Indicatia de electie a molsidominului este:
adevarata: A. migrene
A. este blocant nespecific al canalelor lente de Ca2+ B. hipertensiunea arteriala
#B. nu are RA numeroase C. tulburari de circulatie periferica
C. are indicatie în cardiopatia ischemica, ca #D. angina stabila sau instabila, asociata cu
medicatie de rezerva insuficienta cardiaca
D. este blocant al influxului prin canalele rapide de E. tulburari de ritm supraventriculare
sodiu
(pag. 421)
E. are biotransformare hepatica polimorfa Cod: 936
(pag. 423)
* 19 Blocant selectiv al canalelor de calciu este:
Cod: 931
A. perhexilina
* 14 Care afirmatie referitoare la prenilamina este
adevarata: B. prenilamina

#A. este blocant nespecific al canalelor lente de Ca2+ #C. nifedipina


B. se asociaza cu alte deprimante cardiace D. bepridil
C. are numeroase RA E. trimetazidina
D. nu potenteaza hipoglicemiantele (pag. 421)
Cod: 937
E. beneficiul terapeutic în cardiopatia ischemica este
crescut * 20 Blocant neselectiv al canalelor de calciu:
(pag. 423) #A. prehexilina
Cod: 932 B. nifedipina
* 15 Care dintre mediatorii de mai jos este implicat C. amlodipina
în contracararea ischemiei miocardice?
D. verapamil
A. adrenalina
E. diltiazem
B. histamina
(pag. 421)
C. GABA
Cod: 901
#D. adenozina
21 Farmacoterapia anginei pectorale cronice
E. serotonina stabile se face cu :
(pag. 412) #A. nitrat + ß-blocant
Cod: 933 #B. nitrat + blocant calcic
* 16 Adenozina este mediator în sistemul: C. nitrat + ß-adrenomimetic
#A. purinergic #D. ß-blocant + blocant calcic
B. peptidergic
E. nitrat + ß-adrenomimetic+ blocant calcic
C. GABA-ergic
(pag. 414)
D. aminoacidergic
E. Kininergic
(pag. 412)

Pag. 97 din 289


Cod: 902 Cod: 907
22 Tratamentul anti-ischemic miocardic initial, de 27 Dipiridamolul:
rutina, (în spital) in sindroamele coronariene #A. este inhibitor al recaptarii adenozinei
acute prevede:
B. produce vasoconstrictie periferica
A. acenocumarol
C. nu se administreaza în tratamentul de fond
B. trombolitice i.v.
prelungit
#C. repaus la pat, cu monitorizarea permanenta a #D. favorizeaza sinteza de ATP în miocard
EKG, oxigen
E. are efect inotrop negativ
#D. nitriti, ß-blocante sau blocante ale canalelor de
calciu (pag. 424)
Cod: 908
#E. morfina
(pag. 415) 28 Amiodarona, ca antianginos:
Cod: 903 A. dupa întreruperea tratamentului, efectul sau
dispare rapid
23 În cazuri de polipatologie, terapia de electie in
angina pectorala cronica stabila cuprinde: B. doze de atac in 5 zile/saptamana

#A. verapamil in aritmii supraventriculare C. se asociaza cu ß-blocante, verapamil, chinidina


#B. nifedipina in hipertensiunea arteriala #D. reprezinta medicatie de rezerva, în cazuri
rezistente la alte tratamente antianginoase
#C. ß-blocant in hipertensiune arteriala cu tahicardie
#E. doze eficace minime, individualizate (evitarea
D. morfina in ulcer duodenal reactiilor adverse)
E. trombina in anemie (pag. 425)
(pag. 414) Cod: 909
Cod: 904 29 Amiodarona:
24 Dipiridamolul: A. este inhibitor al recaptarii adenozinei
#A. per os are absorbtie buna B. se asociaza cu ß-blocante, verapamil, chinidina
#B. este biotransformat la nivel hepatic C. eficacitatea sa poate fi apreciata dupa 2-4 zile
C. se elimina predominant prin urina #D. se administreaza în tratamentul de fond al
#D. este coronarodilatator cardiopatiei ischemice
#E. este antiagregant plachetar #E. se administreaza în tahiaritmii atriale si
ventriculare
(pag. 424)
(pag. 425)
Cod: 905
Cod: 910
25 Dipiridamolul:
30 Amiodarona:
#A. are RA minore si rare
A. este nitrat organic
#B. este contraindicat în hipotensiunea arteriala
#B. nu se asociaza cu ß-blocante, verapamil, chinidina
#C. se administreaza cu precautie în insuficienta
#C. se administreaza ca antianginos
cardiaca
D. scade frecventa cardiaca #D. se administreaza ca antiaritmic

E. scade debitul sanguin coronarian E. are efect dupa întreruperea tratamentului circa 10-
30 ore
(pag. 424)
(pag. 425)
Cod: 906
Cod: 911
26 Dipiridamolul este indicat în:
31 Reactii adverse ale nitratilor organici :
A. hipertensiunea arteriala
#A. tahifilaxie
#B. stare de rau anginos
#B. methemoglobinemie
#C. infarct de miocard
C. hipotensiune intracraniana
#D. prevenirea tromboemboliilor
D. hepatita toxica
E. insuficienta cardiaca
#E. cefalee cu caracter pulsatil
(pag. 424)
(pag. 417)

Pag. 98 din 289


Cod: 912 Cod: 917
32 Molsidominul se caracterizeaza prin: 37 Diltiazemul:
A. efect semnificativ al primul pasaj hepatic A. este indicat sa se asocieze cu ß-blocante
#B. nu induce reflex tahicardie si inotropism pozitiv B. are biodisponibilitate per os crescuta
C. nu este indicata asocierea sa cu ß-blocant C. se administreaza în bloc A-V
D. mecanismul de biotransformare la metabolitul #D. este derivat de benzotiazepina
activ este tiol dependent
#E. este blocant al canalelor de calciu.
#E. are biodisponibilitate per os mare (aproximativ (pag. 422-423)
90%)
Cod: 938
(pag. 419-421)
Cod: 913 38 Care dintre antianginoase nu au nucleu
sidnoniminic:
33 Molsidominul:
#A. nitroglicerina
#A. are biotransformare hepatica la metaboliti activi,
#B. isosorbid dinitrat
ce elibereaza direct NO
#B. nu dezvolta tahifilaxie #C. isosorbit mononitrat
#C. reactii adverse principale: cefalee moderata, #D. pentaeritritil tetranitrat
hipotensiune arteriala usoara E. molsidomin
#D. este indicat sa se asocieze cu ß-blocante (pag. 419)
E. induce reflex tahicardie si inotropism pozitiv Cod: 939
(pag. 419-421) 39 Avantajele asocierii nitrati - ß-blocante sunt:
Cod: 914 A. potentarea hipotensiunii arteriale
34 Actiunea antianginoasa a blocantelor calcice #B. potentarea efectului antianginos
se produce prin: #C. reducerea dozelor si RA
#A. micsorarea frecventei de contractie a miocardului #D. ß-blocantele combat cefaleea si tahicardia reflexa
B. cresterea postsarcinii prin arterioloconstrictie indusa de nitrati
#C. cresterea fluxului sanguin coronarian #E. nitratii combat deprimarea cardiaca produsa de ß-
#D. scaderea postsarcinii prin arteriolodilatatie blocante
(pag. 418)
E. cresterea consumului de oxigen prin stimularea
contractilitatii miocardului Cod: 940
(pag. 421) 40 Marcati raspunsurile incorecte pentru
Cod: 915 isosorbid mononitrat:

35 Nitroglicerina: A. se administreaza per os în tratamentul de fond


#B. se administreaza i.v.
A. nu se administreaza percutan
B. pentru perfuzii se folosesc perfuzoare de PVC #C. este un metabolit inactiv al isosorbid dinitrat

#C. este inactivata la primul pasaj hepatic D. are biodisponibilitate per os mare

#D. este un lichid exploziv, volatil E. are durata mai lunga


(pag. 419)
#E. comprimatele obisnuite au termen de valabilitate
de 3 luni Cod: 941
(pag. 418-419) 41 Inhibitori ai recaptarii adenozinei sunt:
Cod: 916 #A. dipiridamol
36 Nitroglicerina: B. amiodarona
A. are biodisponibilitate per os crescuta C. carbocromena
#B. este gliceriltrinitrat D. verapamil
#C. se evita perfuzoarele de PVC pentru #E. lidoflazina
administrarea i.v. (pag. 424)
D. este blocant al canalelor de calciu
E. nu se poate administra percutan
(pag. 418-419)

Pag. 99 din 289


Cod: 942 Cod: 947
42 Antianginoase ß-blocante sunt: 47 Preparatele farmaceutice ale nitratilor organici,
#A. propranolol cu efect de lunga durata, folosite pentru
tratamentul de fond al anginei pectorale sunt:
B. nifedipina
#A. unguente
#C. metoprolol
#B. TTS
D. verapamil
#C. tablete bucale
#E. atenolol
D. preparate sublinguale
(pag. 421)
E. preparate pentru inhalatie
Cod: 943
(pag. 418)
43 Dipiridamolul are ca reactii adverse: Cod: 948
#A. greata
48 Notati formele farmaceutice cu actiune de
#B. tahicardie lunga durata ale nitratilor:
C. hepatita toxica #A. nitroglicerina unguent 2%
D. hipoglicemie uneori pâna la coma hipoglicemica #B. TTS nitroderm
#E. eruptii cutanate C. nitroglicerina aerosoli
(pag. 424) D. nitroglicerina comprimate sublinguale
Cod: 944 #E. nitroglicerina comprimate 5 mg p.o.
44 Amiodarona nu se asociaza cu: (pag. 418,419)
#A. ß-blocante Cod: 949
#B. verapamil 49 Scaderea postsarcinii si presarcinii cardiace
#C. chinidina este produsa de urmatoarele clase si
medicamente antianginoase:
D. nitroglicerina
#A. blocante ale canalelor de calciu
E. molsidomin
#B. nitrati organici
(pag. 425)
#C. molsidomin
Cod: 945
D. ß-adrenolitice
45 Contraindicatii pentru nitratii organici si
molsidomin: E. dipiridamol
#A. glaucom (pag. 413)
#B. hipertensiune intracraniana Cod: 950

#C. hipersensibilitate la nitrati 50 Diltiazemul:


#A. este folosit ca antianginos, antiaritmic si
D. cardiopatia ischemica
antihipertensiv
E. insuficienta cardiaca #B. asocierea cu digoxina impune reducerea dozei de
(pag. 417) digoxina
Cod: 946 #C. are absorbtie digestiva rapida si buna
46 Preparatele farmaceutice ale nitratilor organici, #D. are biotransformare hepatica intensa
cu efect rapid si de scurta durata, folosite
pentru tratamentul crizelor de angina pectorala E. este inhibitor al recaptarii adenozinei
sunt: (pag. 422-423)
#A. perfuzii i.v.
B. unguente
#C. preparate sublinguale
D. TTS
#E. preparate pentru inhalatie
(pag. 418)

Pag. 100 din 289


Tema nr. 20 Cod: 985
Antialergice * 5 Procesul de sensibilizare este influentat de:
Bibliografie asociata temei: A. reactivitatea individuala
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub B. frecventa contactului alergen-organism
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005 C. intensitatea contactului alergen-organism
(pag. 639-660) D. calea de contact alergen-organism
- #E. toate raspunsurile sunt corecte
(pag. 639)
Cod: 967 Cod: 986
* 1 Loratadina: * 6 Pneumoalergeni pot fi:
A. potenteaza efectul alcoolului A. albusul de ou
#B. este bine absorbita oral B. capsunile
C. se leaga de proteinele plasmatice in procent de #C. praful de casa
48% D. insulina
D. are efect sedativ
E. fragii
E. se administreaza 20 mg/zi (pag. 640)
(pag. 656) Cod: 987
Cod: 968
* 7 Extractele alergenice:
* 2 Care dintre enunturi este adevarat?
#A. se administreaza la bolnavul alergic in
#A. acrivastina are absorbtie orala rapida imunoterapia specifica
B. cetirizina nu este recomandata la pacienti cu B. se pastreaza la temperatura camerei
astm moderat
C. se folosesc, ca tratament pe durata scurta
C. azelastina nu se foloseste in rinita alergica
D. in urma tratamentului cu extracte alergenice nu s-
D. acrivastina se leaga 88% de proteinele plasmatice au observat accidente anafilactice
E. azelastina se leaga 50% de proteinele plasmatice E. nu se folosesc ca tratament
(pag. 656, 657) (pag. 642, 643)
Cod: 969 Cod: 988
* 3 Care dintre enunturi este fals? * 8 Tratamentul cu corticosteroizi are urmatoarele
A. tratamentul cu corticosteroizi are efect efecte:
antilimfokinic #A. antilimfokinic
B. administrarea pe termen lung, de corticosteroizi B. proinflamator
scade rezistenta la infectii C. stimuleaza actiunea bronhoconstrictoare a
#C. ketotifenul este o substanta fara actiune prostaglandinelor
antihistaminica D. inhiba adenilatciclaza
D. nedocromilul sodic se foloseste in astmul bronsic
alergic E. inhiba producerea de AMPc
(pag. 643)
E. histamina este cel mai important mediator al
alergiei Cod: 989
(pag. 643, 644, 645) * 9 Preparatele cortizonice cu administrare locala
Cod: 984 inhalatorie:
* 4 Alergenii: A. cresc eliberarea de histamina
A. se mai numesc anticorpi #B. sunt sub forma de aerosoli dozati sau pulberi de
aspirat
B. medicamentele nu pot fi alergeni
C. scad AMPc la locul de contact
#C. se mai numesc antigeni
D. determina efecte secundare sistemice
D. nu provoaca simptome alergice
E. cresc vascozitatea secretiei bronsice
E. nu sunt imunogeni
(pag. 644)
(pag. 639)

Pag. 101 din 289


Cod: 990 Cod: 995
* 10 Ketotifenul: * 15 Urmatoarele medicamente sunt antihistaminice
A. este un corticosteroid H1, cu exceptia:
#B. este un produs antiasmatic A. cloropiramina
C. este un antihistaminic, blocând receptorii H2 B. terfenadina

D. nu este indicat in rinitele sezoniere #C. nizatidina


D. astemizol
E. stimuleaza receptorii H1
(pag. 644) E. loratadina
Cod: 991 (pag. 646, 648, 649)
Cod: 996
* 11 Receptorii histaminici H1 stimulati determina:
* 16 Din clasa antihistaminicelor H1 din prima
A. cresterea AMPc
generatie fac parte substantele:
B. cresterea Ca2+ intracelular
A. astemizol
#C. vasodilatatie si cresterea permeabilitatii capilare
B. ebastina
D. cresterea secretiei gastrice
C. acrivastina
E. termoreglare #D. clorfeniramina
(pag. 646)
E. azelastina
Cod: 992
(pag. 653, 655, 657)
* 12 Localizarea receptorilor histaminici H3: Cod: 997
A. creier
* 17 Antihistaminicele H1 din prima generatie:
B. mastocite
A. nu au efect sedativ
C. limfocite B. sunt reprezentate de astemizol si loratadina
D. bazofile #C. majoritatea au efect antialergic de durata scurta
#E. SNC D. majoritatea au efect antialergic de durata lunga
(pag. 646)
E. sunt lipsite de efecte secundare
Cod: 993
(pag. 652, 653)
* 13 Activitati mediate de receptorii histaminici H1 Cod: 998
si H2 sunt urmatoarele, cu exceptia:
* 18 Prometazina:
A. prurit
A. este antihistaminic H1 din generatia a doua
B. cresterea GMPc
B. este derivat de piperazina
C. cresterea AMPc
C. este derivat de alchilamina
#D. down-reglarea sintezei de histamina
#D. are actiune antihistaminica de 8-12 h
E. contractie esofagiana
E. nu are efecte analgezice
(pag. 647)
Cod: 994 (pag. 653)
Cod: 999
* 14 Notati medicamentul antagonist de receptori
H1: * 19 Care enunturi sunt false:
A. ranitidina A. tenalidin face parte din clasa piperidinelor
B. famotidina B. mepiramina face parte din clasa etilendiaminelor
C. nizatidina #C. alimemazina face parte din clasa etilendiaminelor
#D. loratadina D. alimemazina face parte din clasa fenotiazinelor
E. impromidina E. bromazinul face parte din clasa etanolaminelor
(pag. 646) (pag. 648)

Pag. 102 din 289


Cod: 951 Cod: 956
20 Efectele secundare ale antihistaminicelor H1 25 Indicatiile terapeutice ale antihistaminicelor H1
sunt: sunt:
#A. sedare #A. Întepaturi de insecte
#B. aritmii cardiace #B. Febra de fân
#C. voma #C. Rinite alergice
#D. excitatie la copii D. Esofagita de reflux
E. simptome parkinsoniene #E. Prevenirea raului de miscare
(pag. 651) (pag. 650)
Cod: 952 Cod: 957
21 Clemastina: 26 Clorfenoxamina:
A. are actiune antihistaminica de 3-6 ore A. Este antihistaminic H1 din a 2-a generatie
#B. are efect antivomitiv activ B. Are actiune antihistaminica de 8-12 ore
C. este miorelaxant central #C. Are efecte sedative marcate
#D. are potenta mare #D. Are efect miorelaxant central
#E. se administreaza in edem Quincke E. Se administreaza la pacienti cu glaucom
(pag. 653) (pag. 653)
Cod: 953 Cod: 958
22 Antihistaminicele H1 din generatia a doua: 27 Intoxicatia acuta cu antihistaminice H1:
A. au efecte anticolinergice #A. provoaca efecte excitante centrale
#B. sunt lipsite de efecte sedative #B. provoaca tahicardie sinusala
C. au durata scurta de actiune C. provoaca mioza punctiforma
#D. se administreaza o data pe zi #D. provoaca uscaciunea gurii
#E. sunt reprezentate de azelastina si astemizol #E. se poate termina cu coma profunda
(pag. 655, 657) (pag. 652)
Cod: 954 Cod: 959
23 Loratadina: 28 Astemizolul:
#A. Se administreaza in rinita sezoniera, alergica A. nu se leaga de proteinele plasmatice
B. Are efect sedativ #B. este bine absorbit pe cale orala
#C. Este antihistaminic H1 din a 2-a generatie C. trece usor prin bariera hematoencefalica
D. Determina efecte secundare cardiace #D. se administreaza 10 mg/zi
E. Se metabolizeaza putin E. eritromicina si ketoconazolul scad concentratiile
(pag. 656) plasmatice de astemizol
Cod: 955 (pag. 655)
Cod: 960
24 Histamina:
29 Terfenadina:
#A. este metabolizata la N-metilhistamina
A. face parte din clasa fenotiazinelor
#B. cresteri plasmatice de histamina se intalnesc in
anafilaxie #B. se leaga 97% de proteinele plasmatice
#C. se sintezizeaza prin decarboxilarea histidinei C. are efecte sedative
D. nu are rol in hipersensibilitatea imediata #D. o doza de 60 mg terfenadina este mai eficace
decat 10 mg loratadina
#E. intervine in raspunsul inflamator acut
E. are efecte anticolinergice
(pag. 645, 646)
(pag. 656)

Pag. 103 din 289


Cod: 961 Cod: 966
30 Alegeti raspunsurile false: 35 Alegeti raspunsurile incorecte:
A. ebastina nu induce sedare A. histamina poate actiona ca mesager intracelular
B. azelastina da somnolenta B. receptorii H1 si H2 sunt localizati pe membranele
C. azelastina se foloseste in rinita alergica postsinaptice
#C. histamina urinara nu creste in mastocitoza
#D. ebastina nu are actiune prelungita
#D. 30-50% din histamina este excretata
#E. ebastina interactioneaza cu alcoolul
neschimbata in urina
(pag. 657)
E. la doze mari de histamina sau în anafilaxia
Cod: 962 sistemica poate aparea socul histaminic
31 Levocabastina: (pag. 646, 647, 648)
A. nu se leaga de proteinele plasmatice Cod: 970
#B. se leaga de proteinele plasmatice 55% 36 Haptene alergeni pot fi:
C. se foloseste sub forma de comprimate #A. procaina
#D. T1/2 terminal este de 35-40 ore #B. acidul acetilsalicilic
#E. se foloseste sub forma de spray nazal sau colir #C. formaldehida
(pag. 657) #D. nichel
Cod: 963 E. nici un raspuns corect
32 Alegeti afirmatiile adevarate privind posologia (pag. 639)
antihistaminicelor H1: Cod: 971
#A. alimemazina – adulti: 5-40 mg/zi 37 Alergeni medicamentosi:
#B. prometazina – adulti: 25 mg x 2-3/zi A. polen
#C. loratadina – adulti: 10 mg/zi B. veninuri de insecte
D. desloratadina – adulti si copii peste 12 ani: 20 #C. protamina
mg/zi
#D. substante radiologice de contrast
E. terfenadina – copii: 120 mg/zi
E. lapte de vaca
(pag. 651)
Cod: 964 (pag. 640)
Cod: 972
33 Antihistaminicele H1 poseda urmatoarele
actiuni: 38 Administrarea prelungita de glucocorticoizi
#A. anticolinergice induce efecte secundare negative:
#B. anestezie locala #A. hiperaciditate
#B. osteoporoza
C. antiaritmica
C. cresterea rezistentei la infectii
#D. sedare
D. hipotensiune arteriala
#E. antivomitiva
(pag. 650) #E. tulburari psihice
Cod: 965 (pag. 643, 644)
Cod: 973
34 Clemastina se administreaza în:
A. ulcer gastric 39 Extractele alergenice:
#B. uritcarie #A. sunt extracte apoase si depot
#B. extractele apoase se conserva 2-3 ani de la
#C. prurit
producere
#D. edem Quincke
C. extractele apoase se conserva 2 ani dupa
E. aritmii cardiace prepararea dilutiilor
(pag. 653) #D. extractele depot se conserva 5 ani in stare
liofilizata
#E. se pastreaza la frigider la 4-8 oC
(pag. 642)

Pag. 104 din 289


Cod: 974 Cod: 979
40 De imunoterapia specifica beneficiaza 45 Dupa stimularea receptorilor H2 se produc
manifestari clinice ca: urmatoarele actiuni principale:
#A. rinita #A. vasodilatatie
#B. urticaria #B. deprimarea inimii
#C. astmul C. termoreglare
#D. alergia la veninul de insecte D. bronhoconstrictie
E. de electie în alergia medicamentoasa #E. stimularea secretiei gastrice
(pag. 643) (pag. 646)
Cod: 975 Cod: 980
41 Tratamentul cu corticosteroizi, pe o perioada 46 Activitati mediate de receptorii histaminici H3:
lunga de timp, are efecte negative ca: A. contractie esofagiana
#A. hiperaciditate #B. down-reglarea sintezei de histamina
#B. scade rezistenta la infectii #C. inhibitia neurotransmisiei simpatice
C. diabet insipid nefrogen D. hipotensiune
#D. osteoporoza
E. migrena
E. hipotensiune arteriala (pag. 647)
(pag. 643) Cod: 981
Cod: 976
47 Actiunea histaminei la nivelul sistemului
42 Indicatiile corticoterapiei: cardiovascular:
#A. boala serului A. contracta vasele mici
#B. socul anafilactic B. creste rezistenta periferica
C. hipertensiune arteriala C. creste presiunea arteriala
#D. status asmaticus #D. scade presiunea arteriala
#E. dermatite alergice severe #E. dilata vasele mici
(pag. 644) (pag. 647)
Cod: 977 Cod: 982
43 Cromoglicatul de sodiu: 48 Antihistaminice H1 sunt:
#A. inhiba eliberarea mediatorilor bronhospastici #A. mequitazina
#B. stabilizeaza membrana bazofilului #B. cetirizin
C. este ineficient preventiv in astmul de efort #C. clemastina
#D. se foloseste preventiv in astmul bronsic alergic D. ranitidina
E. se foloseste în criza de astm bronsic alergic #E. fexofenadina
(pag. 644) (pag. 648, 649)
Cod: 978 Cod: 983
44 Notati antihistaminicele H1 din prima generatie: 49 Antihistaminicele H1:
A. astemizol A. toate determina somnolenta si nu se recomanda
#B. prometazina în timpul zilei
#C. cloropiramina #B. se epureaza prin metabolizare hepatica
#C. se absorb bine din tractul gastro-intestinal
#D. clemastina
D. sunt contraindicate în dermatoze alergice
E. terfenadina
(pag. 653) #E. cele din generatia a 2-a nu traverseaza bariera
hemato-encefalica
(pag. 649, 650)

Pag. 105 din 289


Cod: 1000 Cod: 1004
50 Antagonisti H1 din generatia a 2-a sunt: * 4 Care dintre urmatoarele substante sunt
#A. terfenadina bronhodilatatoare?
B. prometazina A. nedocromil
#C. loratadina B. ketotifen

#D. astemizol C. Fenspirid


#D. teofilina
E. alimemazina
(pag. 651) E. prednison
(pag. 325)
Tema nr. 21
Cod: 1005
Antiastmatice
* 5 Este bronhodilatator parasimpatolitic:
Bibliografie asociata temei:
A. adrenalina
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005 B. orciprenalina
C. fenoterol
(pag. 321-354)
D. aminofilina
-
#E. oxitropium
Cod: 1001 (pag. 325)
Cod: 1006
* 1 Urmatoarele medicamente sunt
bronhodilatatoare adrenomimetice, cu exceptia: * 6 Nu este corecta afirmatia:
A. efedrina A. in criza de astm bronsic se administreaza
B. terbutalina bronhodilatatoare beta – 2 adrenergice cu durata
scurta de acţiune
#C. teofilina B. in criza de astm bronsic se administreaza
D. formoterol antiinflamatoare corticosteroizi sistemici i.v.
E. izoetarina C. in criza de astm bronsic se administreaza
(pag. 325) metilprednisolon succinat de sodiu 0.5-1 mg/kg la
Cod: 1002 6 ore
D. in criza de astm bronsic se administreaza
* 2 Următoarele bronhodilatatoare sunt bronhodilatatoare musculotrope
adrenomimetice, cu excepţia:
#E. in criza de astm bronsic se administreaza
#A. ketotifen corticosteroizi inhalatori
B. izoetarina (pag. 327)
C. fenoterol Cod: 1007
D. carbuterol * 7 Care este calea de administrare utilizata in
E. reproterol astmul bronsic, in profilaxia de durata:
(pag. 325) A. injectabil
Cod: 1003 B. sublingual
* 3 În tratamentul de fond (zilnic) în astmul bronsic #C. per os
persistent moderat, de electie se administrează: D. intrarectal
A. Hidrocortizon hemisuccinat i.v. E. inhalator
#B. Antiinflamator corticosteroid inhalator (pag. 328)
C. Bronhodilatator beta-2 adrenergic cu durata lunga Cod: 1008
de actiune inhalator
* 8 Zileuton:
D. Bronhodilatator beta-2 adrenergic cu durata
#A. Inhiba selectiv 5-lipoxigenaza
scurta de actiune inhalator
B. Inhiba selectiv COX-2
E. Teofilina retard
C. Nu are toxicitate hepatica
(pag. 326)
D. Se administreaza exclusiv inhalator
E. Are durata lunga de actiune
(pag. 343; 347)

Pag. 106 din 289


Cod: 1009 Cod: 1029
* 9 Care din substantele urmatoare face parte din * 14 Notaţi care medicament este inhibitor al
grupa bronhodilatatoarelor parasimpatolitice: degranulării mastocitelor:
A. Teofilina #A. nedocromil
B. aminofilina B. zileuton
#C. ipratropium C. teofilină
D. salbutamol D. oxitropium
E. efedrina E. formoterol
(pag. 336) (pag. 325)
Cod: 1010 Cod: 1030
* 10 Cand trebuie reduse dozele de teofilină ? * 15 Notaţi glucocorticoidul care se administrează
#A. in insuficienta hepatica inhalator, în aerosoli, în astmul bronşic:
B. la fumatori #A. budesonid
C. la copii, în comparatie cu necesarul de al adult B. prednison

D. BPOC C. zileuton
D. zafirlukast
E. Bronsita astmatiforma
(pag. 341; 342) E. aminofilină
Cod: 1011 (pag. 350)
Cod: 1031
* 11 La trecerea de la corticosteroizi sistemici la cei
inhalatori se poate produce moarte prin: * 16 Notaţi glucocorticoidul care se administrează
sistemic, per os, în tratamentul astmului
A. Disfonie
bronşic:
B. atrofia mucoasei respiratorii
A. hidrocortizon hemisuccinat
C. sindrom de tip Cushing
#B. prednison
D. tulburari psihice
C. triamcinolon acetat
#E. insuficienta suprarenala acuta D. salbutamol
(pag. 352)
E. ketotifen
Cod: 1027
(pag. 350)
* 12 Următoarele bronhodilatatoare sunt Cod: 1032
parasimpatolitice, cu excepţia:
* 17 Precizaţi care este glucocorticoidul care se
A. atropina
administrează sistemic, i.v., în tratamentul
#B. orciprenalina astmului bronşic:
C. ipratropium A. prednisolon
D. oxitropium B. prednison
E. tiotropium #C. hidrocortizon hemisuccinat
(pag. 325) D. fluticason propionat
Cod: 1028
E. triamcinolon acetat
* 13 Precizaţi care este bronhodilatatorul (pag. 350)
musculotrop: Cod: 1033
A. montelukast
* 18 Notaţi antileucotriena care inhibă selectiv 5-
#B. aminofilină lipoxigenaza:
C. zileuton #A. zileuton
D. atropină B. montelukast
E. efedrină C. fenoterol
(pag. 325) D. efedrina
E. atropina
(pag. 343)

Pag. 107 din 289


Cod: 1034 Cod: 1015
* 19 Notaţi care este bronhodilatatorul 24 Teofilina:
adrenomimetic cu durată lungă şi debut tardiv #A. Are efect iritant tisular
al efectului aerosolilor:
B. Se administreaza s.c. si i.m.
#A. formoterol
C. Se administreaza pe cale respiratorie
B. fenoterol
#D. Se administreaza per os si exclusiv i.v.
C. salbutamol
#E. Se administreaza în preparate retard per os,
D. izoetarina înainte de culcare
E. orciprenalina (pag. 339; 342)
(pag. 331) Cod: 1016
Cod: 1035 25 Ipratropium:
* 20 Notaţi care este bronhodilatatorul #A. Se administreaza în bronsita cronica obstructiva
adrenomimetic cu durată scurtă şi debut rapid cu hipersecretie de mucus
al efectului aerosolilor: B. Are T ½ lung
#A. izoetarina
C. Difuzeaza prin bariera hematoencefalica
B. orciprenalina
#D. Realizeaza o bronhodilatatie moderata
C. salbutamolul
#E. Se administreaza inhalator si nazal
D. clenbuterolul
(pag. 336; 337)
E. pirbuterol Cod: 1017
(pag. 330)
26 Notati inhibitoare ale degranularii mastocitelor:
Cod: 1012
A. ipratropium
21 Bronhodilatatoare adrenomimetice cu durata B. orciprenalina
scurta de actiune, debut rapid si indicate
exclusiv în terapia crizei de astm bronsic sunt: #C. ketotifen
#A. adrenalina #D. nedocromil
B. salmeterol E. triamcinolon
#C. isoprenalina (pag. 325)
D. fenoterol Cod: 1018
#E. izoetarina 27 Nu sunt bronhodilatatoare antileucotriene
(pag. 330; 331) urmatoarele substante:
Cod: 1013 #A. Ketotifen
#B. budesonid
22 Bronhodilatatoare adrenomimetice cu durata
lunga de actiune, debut tardiv si indicate #C. salbutamol
exclusiv în profilaxia de lunga durata a crizelor D. montelukast
de astm bronsic sunt:
E. zafirlukast
A. salbutamol
(pag. 325)
#B. salmeterol
Cod: 1019
C. reproterol
28 Farmacoterapia astmului persistent usor:
#D. Formoterol
A. tratamentul zilnic nu este necesar
#E. bambuterol #B. tratamentul simptomatic se face la nevoie
(pag. 331)
C. tratamentul zilnic – de electie antiinflamator
Cod: 1014
corticosteroid inhalator in doze moderate
23 Bronhodilatatoarele adrenomimetice : #D. tratamentul zilnic – de alternativa teofilina retard
A. Determina bronhodilatatie predominanta pe
#E. tratamentul zilnic – de electie antiinflamator
bronhiile mari corticosteroid inhalator in doze mci
#B. Determina bronhodilatatie predominanta pe (pag. 326)
bronhiile mici
C. Determina hipersecretie bronsica
#D. Amelioreaza clearance-ul mucociliar
E. Stimuleaza eliberarea de mediatori proinflamatori
(pag. 332)

Pag. 108 din 289


Cod: 1020 Cod: 1025
29 In criza severa de astm si starea de rau 34 Posologia antiastmaticelor beta-
astmatic tratamentul asociat farmacoterapiei adrenomimetice cuprinde:
antiastmatice este: #A. izoprenalina - inactivata p.o.
#A. Antibioterapie, în caz de sputa purulenta #B. salbutamol – activ s.c., i.m.
#B. Oxigenoterapie intermitenta C. ADR – inactivata s.c.
#C. Intubare si ventilatie mecanica asistata #D. ADR – inactivata p.o.
#D. Hidratare cu glucoza 5% si ser fiziologic
E. efedrina – activa numai p.o.
E. Neuroleptanalgezie (pag. 334)
(pag. 327) Cod: 1026
Cod: 1021
35 Ipratropium:
30 Teofilina este contraindicata în cazul #A. nu difuzeaza prin bariera hematoencefalica
pacientilor cu:
#B. T ½ este scurt
#A. epilepsie
#C. nu creste vascozitatea secretiei bronsice
#B. Tahiaritmii
D. se administreaza numai p.o.
C. bronsita astmatiforma
E. este o substanta cu efect bronhoconstrictor
D. BPOC
(pag. 336)
#E. Infarct miocardic
Cod: 1036
(pag. 341)
Cod: 1022 36 Sunt glucocorticosteroizi utilizaţi în
tratamentul astmului bronşic următoarele
31 Montelukast: medicamente:
#A. Se absoarbe rapid per os #A. fluticason
B. Nu se metabolizeaza hepatic #B. prednison
#C. Se utilizeaza în profilaxia bronhospasmului indus #C. prednisolon
de efort
D. nedocromil
D. Se utilizeaza în criza de astm bronsic
E. tiotropium
#E. Se administreaza la adult, 10 mg per os, seara la (pag. 325)
culcare
Cod: 1037
(pag. 345; 346)
Cod: 1023 37 Calea inhalatorie de administrare utilizată în
astmul bronşic se caracterizează prin:
32 Bronhodilatatoarele adrenomimetice:
#A. este o cale de administrare curentă
#A. sunt derivati de beta-feniletilamine
#B. se foloseşte atât în profilaxia cât şi în terapia crizei
#B. selectivitatea lor se reduce la doze mari
C. se foloseşte numai în profilaxia crizei
#C. se clasifica in functie de vechime si selectivitate
#D. conferă bronhoselectivitate, cu eficacitate
in 3 generatii
pronunţată
#D. cu durata medie de actiune sunt: salbutamolul,
orciprenalina, pirbuterol E. efectele sistemice sunt mai intense, comparativ
cu celelalte căi per os sau injectabilă
E. cu durata lunga de actiune sunt: adrenalina si
(pag. 328; 329)
izoprenalina
Cod: 1038
(pag. 330, 331)
Cod: 1024 38 Dezavantajele căii de administrare orale în
tratamentul astmului bronşic sunt:
33 Efedrina:
#A. efect mai slab
A. face parte din grupa saligeninelor
#B. latenţă mai lungă
#B. are biodisponibilitate inalta p.o.
#C. efecte secundare mai frecvente
#C. se administreaza p.o. pentru profilaxia de lunga
durata a crizei de astm bronsic D. conferă bronhoselectivitate
#D. face parte din grupa feniletilaminelor E. efectele secundare sunt mai rare si mai reduse
(pag. 329)
E. nu difuzeaza prin bariera hematoencefalica
(pag. 331)

Pag. 109 din 289


Cod: 1039 Cod: 1044
39 Calea injectabilă utilizată în tratamentul 44 Ipratropium produce la doze mari următoarele
astmului bronşic se caracterizează prin: reacţii adverse:
#A. este utilă în crize severe #A. uscăciunea gurii
#B. determină efecte secundare frecvente #B. retenţie de urină
C. este utilă pentru profilaxia crizei #C. midriază
D. efectul este mai slab D. bradicardie
E. efectul apare după o latenţă mai lungă #E. tulburări de acomodare vizuală
(pag. 329) (pag. 336)
Cod: 1040 Cod: 1045
40 Sunt containdicate la astmatici următoarele 45 Montelukast este indicat în:
medicamente: #A. tratamentul de fond al astmului bronşic
#A. barbiturice #B. profilaxia bronhospasmului indus de efort
#B. morfinomimetice #C. astm sensibil la acid acetilsalicilic
#C. propranolol D. se contraindică asocierea cu bronhodilatatoare
D. formoterol beta 2 adrenomimetice
E. adrenalina E. se contraindică asocierea cu corticosteroizi
(pag. 330) inhalatori
Cod: 1041 (pag. 346)
Cod: 1046
41 Următoarele medicamente sunt
adrenomimetice beta 2 selective: 46 Ketotifenul:
#A. terbutalina #A. este indicat în tratamentul de fond al astmului
#B. fenoterol alergic
#B. este indicat în rinită şi conjunctivită alergică
#C. salbutamol
#C. eficacitatea maximă este la 2 - 3 luni de tratament
#D. salmeterol
#D. poate produce somnolenţă la începutul
E. efedrina tratamentului
(pag. 330)
E. se administrează şi în primele trei luni de sarcină
Cod: 1042 şi la copii sub 6 luni
42 Următoarele medicamente sunt beta 1, beta 2 (pag. 350)
adrenomimetice: Cod: 1047
#A. izoprenalina 47 La administrarea locală, inhalatorie în astmul
#B. izoetarina bronşic, corticosteroizii produc următoarele
#C. orciprenalina efecte secundare locale:

D. fenoterol #A. disfonie reversibilă


#B. atrofia mucoasei respiratorii
E. salbutamol
#C. candidoze orale
(pag. 330)
Cod: 1043 D. insuficienţă suprarenală acută ce apare rapid
după 2- 3 inhalaţii la adult
43 Bronhodilatatoarele adrenomimetice au
următoarele acţiuni farmacodinamice, utile în E. rinită alergică
astmul bronşic: (pag. 352)
#A. produc bronhodilataţie predominantă pe bronhiile Cod: 1048
mici 48 Hidrocortizonul hemisuccinat se administrează
#B. ameliorează clearance-ul mucociliar în astmul bronşic astfel:
#C. inhibă degranularea mastocitelor pulmonare #A. soluţie inj. i.v. lent
#D. reduc edemul mucoasei prin vasoconstricţie şi #B. 100 - 500 mg în decurs de 15 minute
creşterea rezistenţei capilare #C. se repetă la 2 - 8 ore
E. determină hipersecreţie bronşică D. se administrează şi per os
(pag. 332) E. se administrează şi inhalator
(pag. 354)

Pag. 110 din 289


Cod: 1049 Cod: 1053
49 La administrarea sistemică cronică a * 3 Ca antitusiv codeina:
glucocorticoizilor pot apare următoarele efecte A. se administrează în tusea productivă , umedă
secundare:
#B. la adult se administrează 15 - 30mg repetat la 4 -
#A. HTA 6 ore
#B. edeme şi creştere în greutate C. la adult se administrează 15 - 30 g repetat la 4-6
#C. fragilitate capilară ore
#D. acnee D. este antitusivul cel mai rar utilizat
E. crize severe de astm bronşic E. nu este antitusivul luat ca referinţă
(pag. 352) (pag. 357)
Cod: 1050 Cod: 1054
50 Efectul antiastmatic al teofilinei este rezultatul * 4 Dextrometorfanul are următoarele avantaje ca
unora din acţiunile fiziopatogenice enumerate antitusiv,cu excepţia:
mai jos : A. efect antitusiv cu durată relativ medie 3 - 6 ore
#A. acţiune brohodilatatoare B. nu are aţiune analgezică
#B. acţiune antiinflamatoare #C. deprimă respiraţia
#C. acţiune imunomodulatoare a reacţiilor induse de D. nu deprimă motilitatea cililor respiratori
alergeni
E. nu prezintă risc de dependenţă
D. deprimare SNC
(pag. 357)
E. deprimare cardiacă Cod: 1055
(pag. 340)
* 5 Clofedanolul:
Tema nr. 22 #A. este antitusiv central neopioid
Antitusive, expectorante
B. se utilizează în tusea productivă, umedă
Bibliografie asociata temei:
C. posologia 25g de 3 - 4 ori/zi
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
D. antitusiv mult mai slab comparativ cu codeina
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
E. latenţă lungă, prin absenţa efectului anestezic
(pag. 354-366) local pe mucoasa faringiană
- (pag. 358)
Cod: 1056
Cod: 1051 * 6 Oxeladina:
* 1 Precizaţi care antitusiv este inhibitor opioid al A. antitusiv central opioid
centrului bulbar al tusei: B. deprimă SNC
#A. codeina C. provoacă somnolenţă
B. clofedanol
#D. este indicat în tusea neproductivă, iritativă
C. benzonatat
E. durata efectului 24 ore
D. prenoxdiazina (pag. 359)
E. glaucina Cod: 1057
(pag. 355)
* 7 Notaţi bronhosecretoliticul care are mecanism
Cod: 1052 de acţiune biochimic:
* 2 Notaţi antitusivul care face parte din categoria #A. streptodornaza
de inhibitoare neopioide ale centrului tusei: B. tiloxapolul
#A. noscapina
C. benzoat de sodiu
B. codeina
D. ioduri
C. morfina
E. guaifenesina
D. dionina
(pag. 360; 361)
E. folcodina
(pag. 355)

Pag. 111 din 289


Cod: 1058 Cod: 1078
* 8 Iodurile au următoarele contraindicaţii, cu * 13 Codeina:
excepţia: A. este 2-metilmorfina
A. sensibilizare la iod #B. se gaseste sub forma de clorhidrat sau fosfat
B. hipertiroidie C. are biodisponibilitate per os mica
C. ulcer gastroduodenal D. are timp de înjumatatire lung
D. stări congestive pulmonare acute
E. nu difuzeaza prin placenta
#E. bronşită cronică (pag. 357)
(pag. 363) Cod: 1079
Cod: 1059
* 14 Butamirat:
* 9 Bromhexinul se administrează la adult:
A. se administreaza p.o., i.v. si intramuscular
#A. per os 8 - 16 mg de 3 ori/zi #B. are absorbtie p.o. rapida si totala
B. parenteral 8 - 16 mg de 3ori / zi
C. este lipsit de reactii adverse
C. per os 10 - 20 g de3 ori/zi
D. la supradozare produce hipertensiune arteriala
D. nu se administrează în traheobronşite acute şi
cronice E. are T1/2 foarte scurt
(pag. 358)
E. se administrează fără prudenţă la astmatici
Cod: 1080
(pag. 365)
Cod: 1060 * 15 Clobutinol:
* 10 Morfina este indicat ca antitusiv excepţional, în A. are absorbtie per os foarte scazuta
următoarele afecţiuni, cu excepţia: #B. se elimina urinar în forma nebiotransformata si ca
#A. astm bronşic metaboliti
B. cancer pulmonar C. este indicat în tusea productiva
C. fracturi de coaste D. nu produce reactii alergice
D. infarct pulmonar E. în supradozare produce miorelaxare.
(pag. 358; 359)
E. pneumotorax
Cod: 1081
(pag. 357)
Cod: 1076 * 16 Notati afirmatia incorecta:
* 11 Ambroxolul: A. codeina diminua secretiile bronsice
B. morfina este stupefiant
A. prin demetilare formeaza bromhexina
#B. este indicat în boli respiratorii acute si cronice C. dextrometorfanul nu are actiune analgezica
C. nu difuzeaza în laptele matern #D. codeina are un potential toxicomanogen foarte
mare
D. este antitusiv central neopioid
E. dextrometorfanul este contraindicat la copii sub 2
E. are biodisponibilitate p.o. foarte buna ani.
(pag. 365) (pag. 357; 358)
Cod: 1077 Cod: 1082
* 12 Carbocisteina: * 17 Guaifenesina este:
A. are absorbtie per os lenta #A. miorelaxant
B. este antidot în intoxicatia cu paracetamol B. excitant SNC
C. se administreaza per os, i.v. si inhalator C. indicata conducatorilor auto
D. prezinta eliminare prin scaun D. indicata în ulcer gastro-duodenal
#E. prezinta reactii de intoleranta digestiva E. nu produce iritatie gastrica
(pag. 364) (pag. 363)

Pag. 112 din 289


Cod: 1083 Cod: 1063
* 18 Inhibitoarele centrului tusei opioide sunt 23 Butamirat este indicat ca antitusiv în:
urmatoarele, cu exceptia: #A. tuse acută
A. morfina #B. tuse convulsivă
B. dextrometorfan #C. profilaxia tusei, pre şi postoperator
C. codeina D. tuse cronica, productiva, cu hipersecretie
D. dionina obstructiva
#E. butamirat #E. posologia la adult este 20 - 25 mg per os repetat
(pag. 355) de4 ori/zi
Cod: 1084 (pag. 359)
Cod: 1064
* 19 S-au evidentiat efecte teratogene la animale în
cazul urmatorului antitusiv : 24 Oxeladina:
A. Pentoxiverina #A. este antitusiv eupneic
B. Butamirat #B. durata efectului este cca 4 ore
C. Clofedanol #C. nu are acţiune deprimantă pe SNC
#D. Clobutinol #D. se indică în tuse neproductivă, iritativă
E. oxeladina E. se indică în tuse umedă, productivă
(pag. 358; 359) (pag. 359)
Cod: 1085 Cod: 1065
* 20 Care din urmatoarele medicamente este 25 Expectorante secretostimulante prin mecanism
antidot în intoxicatia cu paracetamol ? mixt sunt:
#A. acetilcisteina #A. benzoatul de sodiu
B. carbocisteina #B. iodurile
C. ambroxol #C. săruri de amoniu
D. bromhexin D. tiloxapolul
E. nici una din variantele anterioare E. tripsina
(pag. 364; 365) (pag. 360)
Cod: 1061 Cod: 1066
21 Codeina: 26 Expectorantele bronhosecretolitice prin
#A. este antitusiv central opioid mecanism biochimic sunt:
#B. este biotransformată hepatic prin demetilare la #A. tripsina
morfină #B. streptokinaza
#C. difuzează prin placentă şi laptele matern #C. streptodornaza
#D. efectul antitusiv apare la doze mai mici decât D. mesnum
efectul analgezic
E. acetilcisteina
E. durata efectului la administrarea unei doze de (pag. 361)
15mg per os este 48 ore
Cod: 1067
(pag. 357)
Cod: 1062 27 Mecanismele de acţiune ale expectorantelor
bronhosecretolitice sunt:
22 Din punct de vedere farmacotoxicologic
#A. mecanism biochimic
codeina produce:
#B. mecanism chimic
#A. constipaţie şi greaţă numai la doze mari
#C. mecanism fizico- chimic
#B. creşte presiunea intrabiliară prin spasm al
sfincterului Oddi D. se elimină la nivelul glandelor bronşice
#C. convulsii la copii stimulându-le secreţia
E. sunt substanţe iritante pe receptorii din mucoasa
D. efect antitusiv
gastrică declanşând reflex stimularea secreţiei
#E. dezvoltă toxicomanie după administrare prelungită gastrice
(pag. 357) (pag. 361)

Pag. 113 din 289


Cod: 1068 Cod: 1073
28 Secretostimulantele: 33 Bromhexinul este indicat:
#A. cresc şi fluidifică secreţia glandelor traheobronşice #A. în traheobronşite acute şi cronice
#B. stimulează motilitatea cililor mucoasei #B. postoperator
#C. stimulează peristaltismul bronşic #C. se administrează la adult per os 8 - 16 mg de 3
#D. favorizează clearace-ul mucociliar ori/zi
D. se administrează şi la bolnavi cu ulcer
E. favorizează infecţia traheobronşică
gastroduodenal
(pag. 362)
E. nu necesită administrarea cu prudenţă la astmatici
Cod: 1069
(pag. 365)
29 Care sunt efectele adverse ale guaifenesinei: Cod: 1074
A. efect expectorant
34 Bromhexinul:
#B. efect iritant gastric
#A. este derivat sintetic de la vasicină
#C. la doze mari determină paralizia muşchilor striati #B. se degradează la lumină
#D. somnolenţă #C. este biotransformat la ambroxol, metabolit activ
#E. la doze mari poate produce oprirea respiraţiei D. nu se leagă de proteinele plasmatice
(pag. 363)
#E. este bronhosecretolitic
Cod: 1070
(pag. 361; 364; 365)
30 Indicaţiile acetilcisteinei sunt: Cod: 1075
#A. afecţiuni bronhopulmonare acute şi cronice cu
35 Bronhosecretoliticele acţionează direct asupra
hipersecreţie obstructivă secreţiei traheobronşice determinând:
#B. BPOC
#A. fluidificarea secreţiei traheobronşice
#C. mucoviscidoză #B. ameliorarea proprietăţilor rheologice ale secreţiei
#D. ca antidot în intoxicaţia cu paracetamol traheobronşice
E. în criza de astm bronşic #C. favorizarea clearace-ului mucociliar
(pag. 364) D. inhibarea clearace-ului mucociliar
Cod: 1071 E. favorizarea infecţiei traheobronşice
31 Carbocisteina: (pag. 363)
#A. are absorbţie per os rapidă Cod: 1086
#B. se acumulează la nivelul ţesutului 36 Inhibitoare ale centrului tusei sunt:
bronhopulmonar #A. codeina
#C. are T1/2 scurt #B. clobutinol
#D. produce reacţii de intoleranţă digestivă C. prenoxdiazina
E. este bronhodilatator #D. clofedanol
(pag. 364)
#E. dextrometorfan
Cod: 1072
(pag. 355)
32 Ambroxolul:
Cod: 1087
#A. este mucolitic mucoreglator
37 Notati inhibitoarele centrului tusei neopioide
#B. stimulant al secreţiei de surfactant pulmonar
#A. glaucina
#C. este indicat în boli respiratorii acute şi cronice
B. folcodina
#D. este utilă în profilaxia sindromului de detresă
#C. noscapina
respiratorie la nou-născut
#D. clofedanol
E. nu este contraindicat în sarcină
(pag. 365) E. codeina
(pag. 355)

Pag. 114 din 289


Cod: 1088 Cod: 1093
38 Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte? 43 Expectorantele secretostimulante
#A. efectul antitusiv al codeinei apare la 120mg contraindicate în epilepsie sunt:
B. morfina se administreaza în mod exceptional ca #A. Acetatul de amoniu
antitusiv B. Benzoatul de sodiu
#C. codeina are efect inhibitor asupra centrului #C. Clorura de amoniu
respirator bulbar mai puternic decât morfina D. Iodura de potasiu
#D. codeina produce diaree
E. Guaifenesina.
E. dextrometorfanul nu are actiune analgezica (pag. 362; 363)
(pag. 357) Cod: 1094
Cod: 1089
44 Acetilcisteina:
39 Dextrometorfan: A. se degradeaza la lumina
#A. are efect antitusiv de durata relativ medie (3-6 ore) #B. este antidot în intoxicatia cu paracetamol
#B. nu are actiune analgezica
#C. nu se asociaza cu tetraciclina
C. deprima motilitatea cililor respiratori
D. se asociaza cu eritromicina
#D. nu prezinta risc de dependenta
#E. contraindicat în criza de astm bronsic.
#E. este contraindicat bolnavilor cu insuficienta (pag. 364)
hepatica
Cod: 1095
(pag. 357; 358)
Cod: 1090 45 Care din urmatoarele medicamente sunt
bronhosecretolitice?
40 Expectorante secretostimulante prin mecanism
mixt sunt: #A. ambroxol
#B. bromhexin
#A. clorura de amoniu
#B. ioduri de sodiu si potasiu C. guaifenesina

#C. benzoatul de sodiu #D. carbocisteina

D. ambroxol #E. acetilcisteina


(pag. 363-365)
#E. guaifenesina
Cod: 1096
(pag. 360; 362)
Cod: 1091 46 Bromhexin:

41 Bronhosecretoliticele: #A. are biodisponibilitate per os foarte redusa


B. se elimina urinar, în principal netransformat
#A. actioneaza direct asupra secretiei traheobronsice
B. agentii tensioactivi au eficacitate maxima #C. prezinta biotransformare la ambroxol
administrati inhalator #D. se degradeaza la lumina
#C. enzimele proteolitice administrate inhalator au E. are T ½ scurt.
eficacitate mare (pag. 364; 365)
#D. mucoliticele reprezinta grupa de Cod: 1097
bronhosecretolitice utilizate în mod obisnuit
47 Ambroxol:
#E. pot fi administrate local în aerosoli fie per os
A. este metabolitul activ al acetilcisteinei
(pag. 361; 364)
Cod: 1092 #B. este metabolitul demetilat si hidroxilat al
bromhexinei
42 Guaifenesina:
#C. are absorbtie per os rapida
A. este antitusiv
#D. are absorbtie per os aproape totala
#B. este expectorant
E. are biodisponibilitate per os foarte buna.
C. nu produce somnolenta
(pag. 365)
#D. se administreaza în bronsite si traheite
E. este contraindicata în laringite
(pag. 363)

Pag. 115 din 289


Cod: 1098 Cod: 1102
48 Oxeladina : * 2 Alegeti afirmatia gresita pentru digitoxina:
#A. nu are actiune deprimanta SNC A. are liposolubilitate mare
#B. nu provoaca somnolenta B. se leaga in proportie mare de proteinele
#C. se administreaza cu prudenta in afectiuni plasmatice
cardiovasculare C. se epureaza majoritar prin biotransformare
D. se administreaza la adult 3-5 mg/zi per os hepatica
D. pragul toxic este de 30-40 ng/ml
#E. la copii pâna la 15 ani se administreaza 10mg/10
kg/zi #E. in urgente se administreaza prin injectare i.v
(pag. 359) (pag. 385)
Cod: 1099 Cod: 1103
49 Bronhosecretolitice prin mecanism chimic * 3 Care din urmatoarele afirmatii referitoare la
sunt: digoxina este gresita?
A. Tiloxapol A. se epureaza majoritar prin excretie renala, in
B. Tripsina forma nemetabolizata
#C. Bromhexina B. este contraindicata in faza acuta dupa infarctul de
miocard
#D. acetilcisteina
#C. prezinta avantajul ca nu se acumuleaza in
#E. ambroxol insuficienta renala
(pag. 361) D. are T1/2 de aproximativ 1,5 zile
Cod: 1100
E. la intreruperea tratamentului, dupa o digitalizare
50 Morfina este indicata ca antitusiv în mod completa, efectul dispare in circa 6 zile
exceptional în: (pag. 386)
#A. fracturi de coaste Cod: 1104
#B. pneumotorax * 4 Sub actiunea glicozidelor cardiotonice, care
C. laringita acuta din urmatoarele functii ale miocardului poate
favoriza aparitia focarelor ventriculare
#D. cancer pulmonar
ectopice, generatoare de aritmii ectopice?
#E. infarct pulmonar A. inotropa
(pag. 357) #B. batmotropa
Tema nr. 23 C. tonotropa
Stimulatoare ale contractiei miocardului, antiaritmice
D. cronotropa
Bibliografie asociata temei:
E. dromotropa
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub (pag. 381)
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
Cod: 1105
(pag. 371-411)
* 5 Care antiaritmic blocheaza canalele calciului?
Medicatia in boli cardiovasculare - Ana Muresan, Ed.
#A. verapamilul
Medicala, Bucuresti, 2005
B. lidocaina
C. amiodarona
Cod: 1101
D. sotalolul
* 1 Referitor la insuficienta cardiaca, afirmatia
gresita este: E. atenololul
A. este caracterizata de disfunctie sistolica (pag. 396)
B. scade debitul cardiac Cod: 1106
#C. compensator organismul reactioneaza prin * 6 Scad eficacitatea digitoxinei, cu exceptia:
inhibarea unor mecanisme neuroendocrine #A. paracetamol
D. consecintele diminuarii debitului cardiac sunt: B. barbiturice
staza sanguina cu congestie, edeme si dispnee
C. fenitoina
E. se trateaza cu medicamente inotrop pozitive la
care se pot asocia diuretice D. fenilbutazona
(pag. 372, 374) E. rifampicina
(pag. 386)

Pag. 116 din 289


Cod: 1107 Cod: 1112
* 7 In aritmiile induse de supradozarea * 12 Dobutamina:
digitalicelor, se indica: A. are actiune antiaritmica
A. chinidina B. actioneaza antagonist pe receptori beta -
#B. fenitoina adrenergici
C. procainamida #C. creste debitul cardiac in insuficienta cardiaca
D. disopiramida D. scade debitul cardiac
E. amiodarona E. are biodisponibilitate buna per os
(pag. 405) (pag. 389)
Cod: 1108 Cod: 1113
* 8 Caracteristica farmacocinetica comuna tuturor * 13 Care din urmatoarele medicamente se
glicozidelor cardiotonice este: utilizeaza ca antiaritmice?
A. se acumuleaza in insuficienta hepatica A. nifedipina
B. se acumuleaza in insuficienta renala B. amlodipina
C. au biodisponibilitate mare administrate oral #C. verapamilul
D. se leaga in proportie mare de proteinele D. prazosinul
plasmatice E. molsidominul
#E. se distribuie preferential in miocard (pag. 410)
(pag. 379) Cod: 1114
Cod: 1109
* 14 In insuficienta cardiaca acuta se administreza
* 9 Afirmatia gresita pentru amrinona este: i.v. urmatoarele, cu exceptia:
A. inhiba fosfodiesteraza miocardica A. digoxin
B. are efect inotrop pozitiv B. furosemid
#C. se administreaza oral C. nitroglicerina
D. produce vasodilatatie arteriolara cu scaderea D. morfina
postsarcinii
#E. verapamil
E. este exclusa diluarea cu solutie de glucoza (pag. 383,418)
(pag. 390-391) Cod: 1115
Cod: 1110
* 15 Urmatoarele asocieri sunt contraindicate, cu
* 10 Referitor la adenozina, alegeti afirmatia gresita: exceptia:
A. este nucleozid natural A. amiodarona - verapamil
B. T1/2 este ultrascurt (mai mic de 10 sec) B. verapamil - digoxin
C. se administreaza i.v. in bolus rapid C. verapamil - chinidina
#D. este mediator al sistemului adrenergic D. amiodarona - chinidina
E. are efect antiaritmic #E. hidralazina - beta adrenolitic
(pag. 410, 411) (pag. 408, 410, 440)
Cod: 1111 Cod: 1116
* 11 Indicatiile terapeutice ale digitalicelor sunt * 16 Alegeti medicamentul care nu are actiune
urmatoarele, cu exceptia: antiaritmica:
A. tahicardia paroxistica atriala (i.v.) A. verapamil
B. insuficienta cardiaca la bolnavi coronarieni #B. milrinona
C. insuficienta cardiaca congestiva cronica cu C. lidocaina
fibrilatie atriala D. propafenona
D. edem pulmonar acut
E. atenolol
#E. tahicardia ventriculara (i.v.) (pag. 391)
(pag. 382-383)

Pag. 117 din 289


Cod: 1117 Cod: 1122
* 17 Efectul antiaritmic si toxicitatea fenitoinei sunt 22 Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la
crescute de urmatoarele asocieri, cu exceptia: structura chimica a glicozizilor cardiotonici
A. cimetidina sunt adevarate?
B. paracetamol #A. actiunea de tip cardiotonic este imprimata de
aglicon
C. fenilbutazona
#B. numarul gruparilor OH influenteaza profilul
#D. fenobarbital farmacocinetic
E. acid acetilsalicilic C. digitoxina are doi OH
(pag. 405) D. digoxina are un singur OH
Cod: 1118
#E. partea glucidica creste fixarea pe fibrele
* 18 Afirmatia gresita pentru chinidina este: miocardice
A. este alcaloid utilizat ca sulfat (pag. 378)
B. are actiune parasimpatolitica si alfa adrenolitica Cod: 1123
#C. se poate administra si in prezenta blocului A-V 23 Medicamente cu actiune inotrop pozitiva sunt:
D. alcalinizarea urinei creste durata de actiune #A. digoxina
E. doza maxima este de 2g/ 24 h #B. dopamina
(pag. 401-402) #C. aminofilina
Cod: 1119 D. chinidina
* 19 Referitor la amiodarona sunt adevarate #E. amrinona
urmatoarele afirmatii cu exceptia: (pag. 386-389)
A. eficacitatea tratamentului poate fi apreciata dupa Cod: 1124
2 - 4 saptamani
24 Glicozizii cardiotonici sunt contraindicati in :
B. durata efectului dupa intreruperea tratamentului
A. tahicardie paroxistica atriala
este de circa 10 - 30 de zile
B. flutter atrial si fibrilatie atriala
C. poate induce infiltrat pulmonar cu fibroza
#C. tahicardie ventriculara
#D. poate fi administrat in sarcina
#D. bradicardie sinusala
E. se elimina complet in circa 7 luni dupa incetarea
tratamentului E. edem pulmonar acut
(pag. 407-408) (pag. 382-383)
Cod: 1120 Cod: 1125
20 Nu sunt inhibitori selectivi ai fosfodiesterazei 25 Parametrii monitorizati in terapia cu digitalice
III: sunt:
#A. teofilina #A. pulsul
B. amrinona B. hemoleucograma
#C. aminofilina #C. kaliemia
D. milrinona #D. functia hepatica
#E. dobutamina #E. functia renala
(pag. 389, 390) (pag. 384)
Cod: 1121 Cod: 1126
21 La aparitia reactiilor adverse (intoxicatie 26 Urmatoarele afirmatii sunt adevarate cu
digitalica) se iau urmatoarele masuri: exceptia:
#A. oprirea administrarii digitalicelor A. digitoxina este digitalicul cel mai intens
B. in aritmii ventriculare - chinidina bradicardizant
#C. in bradicardie accentuata - atropina #B. digoxina are T1/2 foarte lung (6 - 7 zile)
#D. in hipokaliemie - KCL per os sau i.v. rar C. digitoxina are cea mai mare tendinta de cumulare

#E. in intoxicatii digitalice grave - anticorpi specifici #D. pentru a potenta efectul glicozizilor cardiotonici se
antidigitalice recomanda administrarea concomitenta a
sarurilor de calciu i.v.
(pag. 384)
#E. digoxina este indicata in faza acuta dupa infarctul
de miocard
(pag. 385-386)

Pag. 118 din 289


Cod: 1127 Cod: 1132
27 Efectele cardiace beta 1 adrenergice sunt: 32 In functie de teritoriul predominant de actiune,
#A. stimularea pompei cardiace alegeti afirmatiile adevarate pentru
antiaritmicele urmatoare:
B. cresterea fluxului sanguin renal
#A. chinidina - supraventricular
#C. tahicardie
B. metoprolol - ventricular
#D. cresterea vitezei de conducere in sistemul His -
Purkinje #C. fenitoina - ventricular

E. nu creste consumul de oxigen #D. digitalice - supraventricular


(pag. 388) E. lidocaina - supraventricular
Cod: 1128 (pag. 397)
28 Dobutamina: Cod: 1133
#A. este derivat de sinteza al dopaminei 33 Biodisponibilitate mare per os prezinta
urmatoarele antiaritmice:
B. are T1/2 de 2 -3 ore
A. amiodarona
C. se administreaza per os si i.v.
B. lidocaina
#D. este indicata in socul cardiogen si insuficienta
cardiaca acuta prin infarct miocardic acut #C. fenitoina
E. este antagonist al receptorilor beta 1 din miocard #D. chinidina
(pag. 389) E. verapamil
Cod: 1129 (pag. 397)
29 Inhibitorii selectivi ai fosfodiesterazei de tip III : Cod: 1134
A. sunt indicati in astmul bronsic, ca 34 T1/2 pentru urmatoarele antiaritmice este:
bronhodilatatoare A. amiodarona - 10-24 ore
#B. au actiune inotrop pozitiva B. fenitoina - 4-7 saptamani
#C. produc vasodilatatie #C. lidocaina - 2-4 ore
#D. sunt indicati in insuficienta cardiaca congestiva #D. chinidina - 4-9 ore
severa
#E. verapamil - 2-4 ore
E. se administreaza frecvent in tratamentul
ambulatoriu (pag. 397)
(pag. 390-391) Cod: 1135
Cod: 1130 35 Avand in vedere potentialul advers aritmogen
al medicamentelor antiaritmice, urmatoarele
30 Referitor la amrinona sunt adevarate
afirmatii sunt adevarate:
urmatoarele afirmatii cu exceptia:
#A. in bradicardia sinusala + bloc A - V produs de
A. inhiba selectiv fosfodiesteraza de tip III miocardica
digitoxina se administreaza anticorpi antidigitalice
B. la concentratii plasmatice mai mari de 2,4 mcg/
B. tratamentul cu antiaritmice nu se intrerupe,
ml poate sa apara trombocitopenia
deoarece exista riscul aparitiei fenomenului de
#C. durata tratamentului este limitata la 7 zile rebound
D. T1/2 este scurt (2 - 4 ore) #C. digitoxina poate induce tahicardie atriala si ritm
#E. se administreaza per os si i.v. ventricular bigeminat
(pag. 391) #D. terapia cronica cu beta blocante sistata brusc
Cod: 1131 poate favoriza aparitia tahicardiei sinusale
#E. bradicardia sinusala indusa de verapamil se
31 Mecanismele responsabile pentru actiunea trateaza cu saruri de calciu
antiaritmica a medicamentelor antiaritmice
(pag. 398)
A. stimularea receptorilor beta1 din miocard
Cod: 1136
#B. blocarea canalelor de sodiu
36 Chinidina:
C. stimularea receptorilor alfa 2 presinaptici
A. este izomerul levogir al chininei
#D. blocarea canalelor de potasiu
#B. are biodisponibilitate mare per os
#E. blocarea canalelor de calciu #C. se acumuleaza in miocard
(pag. 396)
D. are indice terapeutic mare
#E. poate produce cinconism
(pag. 401)

Pag. 119 din 289


Cod: 1137 Cod: 1142
37 Medicamente antiaritmice din clasa I (blocante 42 In tratamentul de urgenta al aritmiilor
ale canalelor de sodiu) sunt : ventriculare grave se alege:
#A. mexiletina A. milrinona
#B. chinidina B. nifedipina
C. adenozina #C. lidocaina
#D. disopiramida #D. amiodarona
E. sotalolul #E. bretiliu tosilat
(pag. 396) (pag. 403, 407, 409)
Cod: 1138 Cod: 1143
38 Referitor la antiaritmice care dintre afirmatiile 43 Asocierea propranolol - verapamil trebuie
urmatoare sunt adevarate: evitata, deoarece amandoua:
#A. clasa I - stabilizeaza membrana #A. au actiune inotrop negativa
B. clasa II - blocheaza canalele de potasiu B. produc vasoconstrictie coronariana
C. clasa III - blocheaza receptoriiadrenergici C. produc bronhospasm
#D. clasa IV - blocheaza canalele de calciu #D. deprima conducerea A - V
E. nici o afirmatie nu este corecta E. produc insuficienta circulatorie periferica
(pag. 396-397) (pag. 409-410)
Cod: 1139 Cod: 1144
39 Care din urmatoarele afirmatii nu sunt 44 Prezinta efect parasimpatolitic urmatoarele
adevarate? antiaritmice:
A. la pacientii tratati cu chinidina, hipokaliemia poate A. sotalol
favoriza aparitia aritmiilor cardiace #B. chinidina
B. verapamilul asociat cu chinidina potenteaza C. verapamil
deprimarea miocardului
#D. procainamida
#C. chinidina stimuleaza automatismul cardiac
#E. disopiramida
D. procainamida produce sindrom lupoid reversibil
(pag. 401-402)
#E. lidocaina prezinta absorbtie redusa per os
Cod: 1145
(pag. 401-403)
45 Antiaritmice care inhiba depolarizarea si
Cod: 1140
scurteaza repolarizarea sunt:
40 Procainamida: A. chinidina
A. are actiune anticonvulsivanta #B. lidocaina
#B. concentratiile plasmatice eficace sunt foarte
C. disopiramida
apropiate de cele toxice
#D. mexiletina
C. se biotransforma prin hidroxilare
E. propafenona
#D. are un metabolit activ antiaritmic
(pag. 396-397)
#E. se recomanda in tratament de scurta durata
Cod: 1146
(pag. 402)
Cod: 1141 46 Dintre antiaritmicele care inhiba depolarizarea
si prelungesc repolarizarea fac parte:
41 Tratamentul simptomelor insuficientei cardiace #A. chinidina
se face cu:
B. propafenona
#A. diuretice tiazide
C. flecainida
#B. diuretice de ansa
#D. disopiramida
C. diuretice antialdosteronice
#E. procainamida
#D. digoxin
(pag. 396)
E. hidralazina
(pag. 376)

Pag. 120 din 289


Cod: 1147 Tema nr. 24
47 Amiodarona: Diuretice
#A. este un antiaritmic care prelungeste repolarizarea Bibliografie asociata temei:
si perioada refractara
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
#B. are efect antianginos redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
#C. interfereaza cu functia tiroidiana (pag. 477-496)
D. nu se utilizeaza pentru preventia secundara a Medicatia in boli cardiovasculare - Ana Muresan, Ed.
aritmiilor ventriculare Medicala, Bucuresti, 2005
#E. doza de intretinere este de 200 - 400 mg/zi
(pag. 407-408) Cod: 1151
Cod: 1148
* 1 Selectati diureticul cu profil farmacologic de
48 Pentru tratamentul fibrilatiei atriale la un tip tiazidic, cu potenta mica:
pacient care prezinta astm bronsic, ca
A. clopamid
patologie asociata, pot fi utile:
B. ciclotiazida
A. oxprenololul
#B. verapamilul #C. clortalidon

#C. digoxina D. ciclopentiazida

D. bretiliu tosilat E. hidroclorotiazida


(pag. 484)
E. amlodipina
Cod: 1152
(pag. 272-273, 383, 409)
Cod: 1149 * 2 Xipamidul face parte din urmatoarea clasa de
diuretice:
49 Verapamilul:
A. diuretice de ansa (ascendenta)
A. este derivat de dihidropiridina
B. diuretice osmotice
#B. se absoarbe bine per os, se biotransforma intens
#C. diuretice cu profil farmacologic de tip tiazidic (de
la nivel hepatic si are biodisponibilitate foarte
mica per os ansa terminala)
#C. are actiune deprimanta cardiaca mai mare decat D. diuretice inhibitori ai anhidrazei carbonice
diltiazemul E. diuretice antialdosteronice
D. dozele i.v. sunt aproximativ egale cu cele per os (pag. 480)
E. datorita reducerii remodelarii ventriculare si Cod: 1153
vasculare este util in insuficienta cardiaca * 3 Hidroclorotiazida are urmatoarele efecte
(pag. 409, 410) secundare, cu exceptia:
Cod: 1150 A. alcaloza hipocloremica
50 Cresterea toxicitatii digitalicelor este favorizata B. hiperglicemie
de: C. hiperuricemie
#A. hipercalcemie #D. hiperkaliemie
#B. hipopotasemie
E. hTA posturala
#C. asocierea cu adrenomimetice
(pag. 486)
#D. insuficienta hepatica sau renala Cod: 1154
E. asocierea cu antiacide * 4 Urmatoarele afirmatii despre hidroclorotiazida
(pag. 382-385) sunt adevarate, cu exceptia:
A. per os prezinta absorbtie rapida, dar incompleta
#B. are T½ lung
C. are actiune antihipertensiva
D. are efect antidiuretic în diabet insipid si nefrogen
E. are efecte toxice sanguine si digestive
(pag. 486)

Pag. 121 din 289


Cod: 1155 Cod: 1160
* 5 Politiazida are urmatorul avantaj comparativ cu * 10 Dezechilibrul metabolic provocat de
celelalte diuretice tiazide: administrarea diureticelor este:
A. profil farmacologic similar cu furosemidul A. hipoglicemie
#B. biodisponibilitate aproximativ 100% B. hipolipemie
C. se administreaza de electie pentru efect #C. hiperlipemie
antidiuretic în diabetul insipid hipofizar si nefrogen D. hiperpotasemie
D. are potenta mica
E. hipoazotemie
E. are T ½ de o ora (pag. 483)
(pag. 487) Cod: 1161
Cod: 1156
* 11 Urmatoarele diuretice sunt antialdosteronice,
* 6 Xipamidul are urmatoarele particularitati, cu cu exceptia:
exceptia: A. spironolactona
A. se administreaza p.o. B. amilorid
B. biodisponibilitatea la administrare p.o e mai mica C. triamteren
de 75%
#D. indacrinona
#C. legarea de proteinele plasmatice e scazuta
E. canrenona
D. inhiba reabsorbtia de Na+ si Cl+ la nivelul tubului
contort distal (pag. 480, 481)
Cod: 1162
E. stimuleaza secretia de K+, producând
hipopotasemie * 12 Urmatoarele medicamente sunt diuretice de
(pag. 487) ansa, cu exceptia:
Cod: 1157 #A. manitol
* 7 Xipamidul are avantajul, fata de celelalte B. bumetanid
diuretice: C. piretanid
A. tratamentul de lunga durata nu trebuie monitorizat D. acid etacrinic
B. se administreaza de electie în diabetul insipid
E. furosemid
nefrogen
(pag. 480,481)
C. se poate administra si în sarcina
Cod: 1163
#D. efectul diuretic se mentine si în insuficienta renala
* 13 Hiperpotasemia ce apare la administrarea
avansata
diureticelor antialdosteronice se trateaza cu:
E. nu prezinta sensibilitate încrucisata
#A. saruri de Ca2+
(pag. 488)
B. NH4Cl
Cod: 1158
C. NaCl
* 8 „Autolimitarea” efectului diuretic este o
consecinta nedorita la administrarea D. vitamina A
diureticelor datorata: E. vitamina PP
A. retentiei hidrosaline (pag. 483)
B. proteinemiei scazute Cod: 1164
C. circulatiei sanguine renale deficitare * 14 Indapamidul:
#D. dezechilibrului electrolitic A. este un diuretic cu durata scurta de actiune
E. hipoglicemiei #B. are actiune vasodilatatoare proprie
(pag. 481) C. are numeroase RA în metabolismul glucidic si
Cod: 1159 lipidic
* 9 Momentul optim de administrare al diureticelor D. administrat p.o. are o biodisponibilitate scazuta
este: E. are T½ scurt
A. înainte de masa (pag. 489)
B. dupa masa
#C. dimineata
D. seara
E. în timpul mesei
(pag. 483)

Pag. 122 din 289


Cod: 1165 Cod: 1170
* 15 Indapamidul are actiunile farmacodinamice: * 20 Din clasa diureticelor antialdosteronice face
#A. diuretica, vasodilatatoare, antihipertensiva parte:
B. diuretica, vasodilatatoare, anticonvulsivanta A. manitolul
C. diuretica, vasodilatatoare, antidepresiva B. butizida

D. vasodilatatoare, hiperglicemianta #C. amiloridul


D. furosemidul
E. antihipertensiva, hiperlipidemianta
(pag. 489) E. indacrinona
Cod: 1166 (pag. 495,481)
Cod: 1171
* 16 Fata de hidroclorotiazida, indapamidul are
urmatorul avantaj: 21 Procesele renale ce participa la formarea urinei
sunt:
#A. absenta hiperglicemiei
B. potenta mica A. filtrarea glomerulara (proces activ)
#B. filtrarea glomerulara (proces pasiv)
C. se poate administra fara precautii în guta
#C. secretia tubulara (proces activ)
D. actiune vasoconstrictoare proprie
D. secretia tubulara (proces pasiv)
E. actiune de scurta durata
(pag. 484, 489) #E. reabsorbtia tubulara (proces pasiv si activ)
Cod: 1167 (pag. 477, 478)
Cod: 1172
* 17 Din clasa diureticelor de ansa face parte:
22 Care din urmatoarele diuretice au durata lunga
A. triamteren
de actiune (mai mare de 24 ore):
B. indapamid
#A. spironolactona
#C. bumetanid
B. hidroclorotiazida
D. acetazolamida
#C. ciclotiazida
E. spironolactona #D. indapamid
(pag. 480, 491)
E. furosemid
Cod: 1168
(pag. 481)
* 18 Furosemidul are ca indicatie principala: Cod: 1173
#A. diuretic, în toate tipurile de edeme
23 Sunt antagonisti de efect ai aldosteronului
B. antidiuretic, în diabetul insipid nefrogen urmatoarele diuretice:
C. hipoglicemiant, în diabetul zaharat #A. amilorid
D. cardiotonic, în insuficienta cardiaca B. canrenona
E. vasoconstrictor, în hipotensiunea arteriala C. acetazolamida
(pag. 491) #D. triamteren
Cod: 1169 E. spironolactona
* 19 Mecanismul actiunii diuretice a (pag. 481)
spironolactonei: Cod: 1174
A. diuretic de ansa 24 Diureticele osmotice:
B. inhibitor al anhidrazei carbonice #A. sunt filtrate glomerular, fara reabsorbtie tubulara
C. diuretic osmotic #B. cresc presiunea osmotica a urinei tubulare
#D. antagonist competitiv al aldosteronului C. scad presiunea osmotica a urinei tubulare
E. antagonist de efect al aldosteronului #D. realizeaza o diureza apoasa
(pag. 493) E. sunt diuretice renale saluretice
(pag. 481)

Pag. 123 din 289


Cod: 1175 Cod: 1180
25 Hidroclorotiazida are urmatoarele 30 Hidroclorotiazida este indicata în:
contraindicatii: #A. HTA
#A. sarcina B. hipotensiune arteriala
B. hipercalciurie idiopatica #C. diabet insipid nefrogen (de electie)
#C. alaptare #D. litiaza urinara oxalica (adjuvant)
#D. alcaloza
#E. hipercalciurie idiopatica
#E. hipokaliemie (pag. 486)
(pag. 486) Cod: 1181
Cod: 1176
31 Mecanismul de actiune al Xipamidului:
26 Selectati afirmatiile corecte referitoare la
#A. inhiba reabsorbtia de Na+ si Cl- la nivelul tubului
politiazida:
contort distal
#A. profil farmacologic asemanator cu B. stimuleaza reabsorbtia de Na+ si Cl- la nivelul
hidroclorotiazida tubului contort distal
#B. biodisponibilitate aproximativ 100%
C. inhiba secretia de K+ la nivelul tubului contort
C. se administreaza de electie în edem pulmonar distal si tubului colector
acut #D. stimuleaza secretia de K+ la nivelul tubului
#D. potenta de 25 de ori mai mare decât contort distal si tubului colector
hidroclorotiazida
E. stimuleaza reabsorbtia de Na+ si Cl- la nivelul
#E. durata lunga de actiune tubului contort proximal
(pag. 487) (pag. 487)
Cod: 1177 Cod: 1182
27 Din clasa diureticelor cu profil farmaceutic de 32 Notati indicatiile terapeutice pentru furosemid:
tip tiazidic (de ansa terminala) fac parte: #A. edem pulmonar acut
A. furosemid #B. edem cerebral
#B. hidroclorotiazida C. sarcina si alaptare
C. bumetanid #D. insuficienta renala acuta cu oligurie
#D. clortalidon
#E. intoxicatia cu barbiturice
#E. indapamid (pag. 491)
(pag. 480) Cod: 1183
Cod: 1178
33 În tratamentul de lunga durata cu Xipamid, se
28 Urmatoarele diuretice au durata medie de monitorizeaza frecvent:
actiune (6 – 24 ore):
A. natremia
#A. hidroclorotiazida B. calcemia
B. clopamid
#C. potasemia
#C. butizida
#D. glicemia la diabetici
#D. triamteren
#E. substantele azotate
E. spironolactona (pag. 488)
(pag. 481) Cod: 1184
Cod: 1179
34 Furosemid:
29 Care din urmatoarele clase de diuretice nu au
#A. inhiba cotransportul Na+/K+/2Cl- la nivelul
durata scurta de actiune:
segmentului ascendent al ansei Henle
#A. diureticele tiazide B. este diuretic osmotic
#B. diureticele antagonisti competitivi ai aldosteronului
#C. este eficace chiar în cazul unei filtrari glomerulare
C. diureticele de ansa scazute
#D. diureticele antagonisti de efect ai aldosteronului D. scade calciuria
#E. diureticele sulfonamide heterocliclice #E. poate produce hipotensiune arteriala pâna la
(pag. 481) colaps
(pag. 490)

Pag. 124 din 289


Cod: 1185 Cod: 1190
35 Furosemid: 40 Indicatiile terapeutice de electie pentru
#A. are actiune diuretica diuretice sunt:
#B. are actiune antihipertensiva #A. edem pulmonar acut – furosemid i.v.
C. se administreaza exclusiv i.v. #B. hiperaldosteronism primar - antialdosteronice

#D. se administreaza în edemul pulmonar acut si C. insuficienta renala acuta, edem cerebral, glaucom
edemul cerebral acut congestiv – hidroclorotiazida oral
#E. se administreaza în HTA (forme usoare si medii), #D. insuficienta renala acuta, edem cerebral, glaucom
inclusiv în crize acut congestiv - manitol i.v.
(pag. 490, 491) #E. edemul din ciroza hepatica – diuretice
Cod: 1186 hiperkaliemiante
(pag. 483)
36 Tratamentul hipopotasemiei provocate de
Cod: 1191
Xipamid se realizeaza prin administrare de:
#A. KCl p.o. 41 Indapamidul are urmatoarele avantaje
comparativ cu celelalte diuretice:
B. diuretice de ansa
#A. durata lunga de actiune
#C. diuretice antialdosteronice
B. durata scurta de actiune
D. hidroclorotiazida
#C. actiune vasodilatatoare
E. furosemid
#D. absenta RA în metabolismul lipidic
(pag. 488)
Cod: 1187 #E. absenta RA în metabolismul glucidic
(pag. 489)
37 Selectati afirmatiile corecte:
Cod: 1192
#A. retentia hidrosalina crescuta influenteaza pozitiv
42 Referitor la farmacodinamia Indapamidului,
eficienta diureticelor
sunt false urmatoarele afirmatii:
B. retentia hidrosalina crescuta influenteaza negativ
eficienta diureticelor A. are actiune diuretica
C. hipoproteinemia influenteaza pozitiv eficienta #B. are actiune vasoconstrictoare
diureticelor C. are actiune vasodilatatoare
#D. hipoproteinemia influenteaza negativ eficienta D. are actiune antihipertensiva
diureticelor
#E. produce hiperglicemie
#E. dezechilibrul electrolitic diminueaza efectul (pag. 489)
diureticelor
Cod: 1193
(pag. 481)
Cod: 1188 43 Indapamidul are urmatoarele avantaje
comparativ cu Hidroclorotiazida:
38 Prin administrarea diureticelor se produc:
#A. absenta hiperglicemiei
#A. hipopotasemie dupa saluretice tiazide si înrudite
#B. absenta hiperlipidemiei
#B. hiperpotasemie dupa antialdosteronice
#C. absenta contraindicatiei în caz de diabet
C. hipomagneziemie accentuata dupa diuretice care
D. se administreaza în sarcina si alaptare
induc hiperpotasemie
#D. hipomagneziemie dupa saluretice care induc #E. actiune vasodilatatoare proprie
hipopotasemie (pag. 489)
#E. hiponatremie acuta dupa saluretice cu eficacitate Cod: 1194
mare 44 Din clasa diureticelor de ansa fac parte:
(pag. 482, 483) A. spironolactona
Cod: 1189
#B. bumetanid
39 Ce efecte secundare pot sa apara la #C. acidul etacrinic
administrarea de diuretice?
D. indapamid
A. hipernatremie acuta
#B. hipopotasemie #E. furosemid
(pag. 490, 491)
#C. hiperpotasemie
#D. alcaloza hipocloremica
#E. acidoza hipercloremica
(pag. 483)

Pag. 125 din 289


Cod: 1195 Cod: 1200
45 Care afirmatii sunt adevarate cu referire la 50 Manitolul este indicat ca diuretic i.v. în :
acidul etacrinic: #A. profilaxia anuriei la bolnavi cu soc, arsuri
A. are o biodisponibilitate orala foarte scazuta #B. intoxicatii acute cu substante care se elimina renal
#B. are o biodisponibilitate orala practic totala C. de electie în edemul din ciroza hepatica
#C. este un diuretic de rezerva #D. edem cerebral
#D. are reactii adverse mai frecvente fata de
#E. glaucom acut congestiv
furosemid
(pag. 483, 495)
#E. prezinta ototoxicitate
(pag. 491) Tema nr. 25
Cod: 1196 Antidiabetice

46 Care sunt indicatiile acetazolamidei? Bibliografie asociata temei:


#A. glaucom Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
#B. ulcer gastric si duodenal
(pag. 761-772)
#C. edeme
D. litiaza renala -

#E. epilepsie
Cod: 1215
(pag. 492)
Cod: 1197 * 1 Diabetul zaharat este caracterizat prin:
A. hipoglicemie
47 Din clasa diureticelor antialdosteronice fac
parte: #B. hiperglicemie şi glicozurie
A. acetazolamida C. hiperglicemie
#B. triamterenul D. glicozurie
#C. amiloridul E. oligurie
#D. spironolactona (pag. 761)
E. acidul etacrinic Cod: 1216
(pag. 493, 494, 495) * 2 Medicamentele antidiabetice de sinteză sunt
Cod: 1198 următoarele, cu excepţia:
48 Referitor la actiunea diuretica a A. repaglinid
spironolactonei sunt adevarate afirmatiile: B. acarboza
A. stimuleaza actiunea aldosteronului #C. insulina
#B. blocheaza actiunea aldosteronului D. glimepirid
#C. se elimina Na+ si Cl- si un echivalent osmotic de E. pioglitazona
H2O (pag. 762)
#D. scade excretia de K+ si H+ Cod: 1217
#E. urina devine alcalina * 3 La nivelul metabolismului lipidic insulina:
(pag. 494) #A. stimulează sinteza trigliceridelor
Cod: 1199 B. creşte lipoliza
49 Sunt diuretice osmotice: C. scade disponibilul de acizi graşi
A. canrenona D. stimulează lipaza din adipocite
#B. uree
E. scade influxul celular al ionilor de potasiu
#C. manitol
(pag. 763)
D. acetazolamida
#E. izosorbid
(pag. 481)

Pag. 126 din 289


Cod: 1218 Cod: 1223
* 4 Insulina a fost dozată iniţial biologic, o unitate * 9 Notaţi sulfamida antidiabetică din generaţia 1:
fiind considerată cantitatea necesară la iepure #A. tolbutamid
pentru a scădea glicemia pe nemâncate la:
B. glibenclamid
A. 30 mg/ 100ml
C. glipizid
#B. 45 mg/ 100ml
D. glimepirid
C. 20mg/100ml
E. gliquidon
D. 50 mg /100 ml
(pag. 767)
E. 60 mg/100ml
Cod: 1224
(pag. 762)
Cod: 1219 * 10 Notaţi care este sulfamida antidiabetică din
generaţia 2:
* 5 Este contraindicată administrarea insulinei în:
#A. glimepirid
#A. insuficienţă corticosuprarenală B. tolbutamid
B. insuficienţă circulatorie periferică cronică
C. clorpropamid
C. hiperaciditate gastrică
D. buformin
D. neuropatie diabetică evolutivă
E. tolrestat
E. retinopatie diabetică evolutivă (pag. 767)
(pag. 763) Cod: 1225
Cod: 1220
* 11 Biguanidele antidiabetice:
* 6 Sulfamidele antidiabetice se leagă de #A. scad greutatea corporală,efect anorexigen la
proteinele plasmatice în proporţie mai mare de : diabetici
#A. 90% B. cresc greutatea corporală la diabetici
B. 70% C. stimulează pofta de mâncare la diabetici
C. 50% D. stimulează pancreasul endocrin
D. 40% E. stimulează absorbţia glucozei din intestin
E. 10% (pag. 768)
(pag. 764) Cod: 1226
Cod: 1221
* 12 Biguanidele antidiabetice au ca reacţie adversă
* 7 Următoarele reacţii adverse nu sunt particulară:
caracteristice sulfamidelor antidiabetice, cu A. ototoxicitatea
excepţia:
B. nefrotoxicitatea
A. ototoxicitate
C. bloc neuromuscular
#B. anomalii fetale dacă sulfamidele antidiabetice
sunt administrate în timpul sarcinii #D. acidoza lactică
C. nefrotoxicitate E. cardiotoxicitatea
D. ulcer gastric (pag. 768)
Cod: 1227
E. litiază renală
(pag. 765) * 13 Insulinele purificate conţin proinsulină mai
puţin de:
Cod: 1222
A. 20 ppm
* 8 Clorpropamid:
#B. 10 ppm
A. nu se absoarbe din tubul digestiv
C. 30 ppm
B. T1/2 mediu este de 3 ore
D. 40 ppm
#C. are efect de lungă durată, 20- 60 ore
E. 50 ppm
D. are metabolizare hepatică rapidă, cu formare de
metaboliţi inactivi (pag. 764)
E. este contraindicat în diabetul insipid
(pag. 766)

Pag. 127 din 289


Cod: 1228 Cod: 1233
* 14 Acarboza este: * 19 Tolbutamida:
#A. inhibitor al alfaglucozidazei #A. are absorbţie rapidă şi completă din tubul digestiv
B. inhibitor al aldoreductazei B. T1/2 mediu este de 24 ore
C. biguanidă C. nu se leagă de proteinele plasmatice
D. sulfamidă antidiabetică D. nu se metabolizează hepatic
E. insulină cu acţiune intermediară E. este o biguanidă antidiabetică
(pag. 770) (pag. 765)
Cod: 1229 Cod: 1234
* 15 Precizaţi care din următoarele medicamente * 20 Insulina nu se utilizează temporar în
este inhibitor al aldoreductazei următoarele afecţiuni, cu excepţia:
A. repaglinid A. insuficienţa renală
B. metformin B. insuficienţa hepatică
C. tolbutamid #C. retinopatia diabetică evolutivă
D. insulină D. diabet juvenil
#E. tolrestat E. miocardită
(pag. 772) (pag. 763)
Cod: 1230 Cod: 1201
* 16 Acarboza nu este contraindicată în următoarele 21 Scad efectul sulfamidelor antidiabetice :
afecţiuni, cu excepţia: A. insulina
A. obezitate #B. diureticele tiazidice
#B. boli inflamatorii intestinale #C. glucocorticosteroizii
C. HTA #D. estrogenii
D. bronşită cronică
E. propranololul
E. cefalee (pag. 765)
(pag. 771) Cod: 1202
Cod: 1231
22 Insulina:
* 17 Notaţi în care din următoarele afecţiuni este
#A. este un hormon polipeptidic
contraindicat repaglinidul:
B. este secretat de celulele A ale insulelor
A. diabet zaharat noninsulinodependent
pancreatice
B. bronşite cronice
#C. este formată din 51 aminoacizi
#C. cetoacidoză
#D. se fomează din precursori
D. cefalee
#E. insulina monomer activă se depune în granulele
E. cardiopatie ischemică cronică intracelulare
(pag. 772) (pag. 762)
Cod: 1232 Cod: 1203
* 18 Glipizid: 23 Acţiunile pe metabolismul glucidic ale insulinei
A. este biguanidă antidiabetică sunt:
#B. are absorbţie rapidă din tubul digestiv A. scade utilizarea tisulară a glucozei
C. absorbţia este favorizată de prezenţa alimentelor #B. stimulează pătrunderea glucozei în muşchi

D. T1/2 este de 20 ore #C. stimulează pătrunderea glucozei în adipocite


#D. stimulează fosforilarea oxidativă în hepatocite,
E. are biotransformare hepatică în proporţie de 100%
adipocite, celule musculare
(pag. 766)
E. scade depozitele de glicogen
(pag. 762)

Pag. 128 din 289


Cod: 1204 Cod: 1209
24 Tolbutamida: 29 O reacţie adversă particulară la biguanide
#A. este preferabilă administrarea la vârstnici antidiabetice este acidoza lactică.Reacţia
adversă este favorizată de următorii factori:
#B. efectul este uşor controlabil
A. administrarea unor doze mici de biguanide
#C. se evită administrarea în insuficienţă hepatică
#B. diabet zaharat neechilibrat
D. se administrează numai la tineri
C. poliurie
E. se administrează în sarcină
#D. insuficienţă renală
(pag. 766)
E. ulcer duodenal
Cod: 1205
(pag. 769)
25 Clorpropamida: Cod: 1210
A. se administrează în diabetul zaharat
30 Biguanidele antidiabetice sunt contraindicate
insulinodependent
în :
#B. are absorbţie bună din tubul digestiv
A. obezitate
#C. are efect de lungă durată
B. HTA
#D. are efect antidiuretic în diabetul insipid
#C. alcoolici
E. are metabolizare hepatică rapidă
#D. insuficienţă cardiacă
(pag. 766)
#E. sarcină
Cod: 1206
(pag. 769)
26 Sunt sulfamide antidiabetice de a 2-a generaţie:
Cod: 1211
#A. glipizid
31 Simptomele acidozei lactice sunt:
#B. gliclazid
#A. crampe musculare
#C. glibenclamid
#B. dureri abdominale intense
D. clorpropamid
#C. astenie macată
E. buformin
#D. comă
(pag. 767)
E. HTA
Cod: 1207
(pag. 769)
27 Biguanidele antidiabetice:
Cod: 1212
#A. acţionează antihiperglicemiant
32 Acarboza:
#B. inhibă absorbţia glucozei din intestin
#A. inhibă alfaglucozidaza din peretele intestinal
C. blochează captarea glucozei în muşchi şi ţesut
#B. diminuă degradarea polizaharidelor în
adipos
monozaharide absorbabile
D. inhibă glicoliza anaerobă
#C. diminuă hiperglicemia postprandială
E. stimulează neoglucogeneza
D. stimulează secreţia pancreatică de insulină
(pag. 768)
E. inhibă glicogensintetaza
Cod: 1208
(pag. 770)
28 Tulburările digestive care apar mai frecvent la
Cod: 1213
începutul tratamentului cu biguanide
antidiabetice sunt: 33 Rosiglitazon este contraindicat în :
A. diverticuli esofagieni A. hipotiroidie
#B. gust metalic B. HTA
#C. anorexie C. obezitate
#D. greaţă #D. insuficienţă cardiacă
#E. constipaţie sau diaree #E. insuficienţă hepatică
(pag. 768) (pag. 771)

Pag. 129 din 289


Cod: 1214 Cod: 1239
34 Inhibitori ai aldoreductazei sunt : 39 La nivelul metabolismului proteic insulina
#A. tolrestat determină:
#B. epalrestat #A. favorizează sinteza proteinelor în muşchi
C. repaglinid #B. stimulează sinteza ribozomală în celulele
musculare
D. metformin
C. scade disponibilul de aminoacizi
E. acarboză
D. stimulează catabolismul proteic
(pag. 772)
E. blochează sinteza proteinelor în muşchi
Cod: 1235
(pag. 763)
35 Diabetul zaharat se caracterizează din punct de Cod: 1240
vedere bichimic prin :
40 Acţiunile insulinei pe metabolismul lipidic sunt:
A. hipocalcemie
#B. tulburări ale metabolismului glucidic A. scade disponibilul de acizi graşi
B. induce sinteza glicogensitetazei
#C. tulburări secundare ale metabolismului lipidic
#C. creşte anabolismul lipidic
#D. tulburări secundare ale metabolismului proteic
#D. stimulează sinteza de trigliceride
E. tulburări de coagulare
(pag. 761) #E. scade lipoliza
Cod: 1236 (pag. 763)
Cod: 1241
36 Diabetul zaharat primar familial se clasifică în :
#A. prediabet 41 Preparatele de insulină pot conţine
următoarele impurităţi:
#B. diabet zaharat latent
#A. dezamidoinsulina
#C. diabet zaharat clinic manifest
#B. proinsulină
D. endocrin
C. calmodulină
E. poststress
D. calciu
(pag. 761)
E. sodiu
Cod: 1237
(pag. 764)
37 Insulina: Cod: 1242
A. este activată după administrare orală
42 Insulina cu acţiune de scurtă durată are :
#B. se administrează injectabil subcutanat
#A. latenţa 15 - 30 min
#C. este degradată în ţesuturi de insulinază
#B. efect maxim la 3 ore
D. se administrează in diabetul zaharat
#C. durata 6 - 8 ore
insulinoindependent
#D. pentru controlul glicemiei este nevoie de 2 - 4
E. eliminarea se face prin fecale
administrări pe zi
(pag. 762)
E. durata efectului 2 ore
Cod: 1238
(pag. 764)
38 Preparatele de insulină utilizate în terapeutică Cod: 1243
au un conţinut de insulină de :
43 Insulina cu acţiune intermediară are:
#A. 40u/ml
#B. 100u/ml #A. latenţa 1 - 2 ore
B. latenţa 30 min
C. 50u/ml
#C. efect maxim la 6 - 12 ore
D. 20u/ml
#D. durata efectului 18 - 24 ore
E. 10u/ml
(pag. 762) E. sunt necesare 4 administrări pe zi
(pag. 764)

Pag. 130 din 289


Cod: 1244 Cod: 1249
44 Insulina cu acţiune lentă are: 49 Efecte secundare la sulfamide antidiabetice
A. latenţa 1 oră sunt :
#B. latenţa 4 - 6 ore A. ototoxicitate
#C. efect maxim la 14 - 20 ore B. toxice pe SNC

D. durata efectului 24 ore #C. hipoglicemia


#D. tulburări digestive
#E. durata efectului 20 - 36 ore
(pag. 764) #E. efecte toxice sau alergice cutanate
Cod: 1245 (pag. 765)
Cod: 1250
45 Ritmul administrării şi posologia insulinei
depind de: 50 Potenţează efectul hipoglicemiant al
sulfamidelor antidiabetice următoarele
#A. tipul de insulină
medicamente :
#B. latenţă
#A. anticoagulantele cumarinice
#C. durata de acţiune
#B. fenilbutazona
D. disponibilul de calciu
C. barbituricele
E. disponibilul de acizi graşi D. aminoglicozidele
(pag. 764)
E. diureticele tizidice
Cod: 1246
(pag. 765)
46 La nivel pancreatic sulfamidele antidiabetice:
Tema nr. 26
#A. stimulează secreţia pancreatică de insulină
Anticoagulante, trombolitice, antihemoragice
#B. sunt eficace când se păstrează capacitatea
secretorie a celulelor ß pancreatice Bibliografie asociata temei:
#C. au efect avantajos la diabeticii Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
noninsulinodependenţi redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
D. au efect avantajos la diabeticii insulinodependenţi (pag. 591-616)
E. scad nivelul insulinei Medicatia in boli cardiovasculare - Ana Muresan, Ed.
(pag. 764) Medicala, Bucuresti, 2005
Cod: 1247
47 Sulfamidele antidiabetice: Cod: 1251

#A. diminuă glicogenoliza * 1 Medicamente hemostatice locale sunt


urmatoarele, cu exceptia:
#B. diminuă gluconeogeneza
A. trombina
C. cresc lipoliza în ţesutul adipos
B. gelatina
#D. cresc lipogeneza în ţesutul adipos
#C. vitaminele K
#E. cresc utilizarea glucozei în muşchi
D. saruri ale metalelor (fier, aluminiu)
(pag. 764, 765)
E. oxiceluloza
Cod: 1248
(pag. 592, 593)
48 Sulfamidele antidiabetice au şi alte acţiuni,
Cod: 1252
decât acţiunea hipoglicemiantă :
#A. cresc secreţia şi aciditatea sucului gastric * 2 Vitamina K este o coenzima implicata în
sinteza hepatica a urmatorilor factori ai
#B. efect hipotiroidian coagularii, cu exceptia:
C. efect diuretic A. protrombina (factorul II)
D. efect sedativ #B. tromboplastina tisulara (factorul III)
#E. efect fibrinolitic pentru tolbutamidă şi C. proconvertina (factorul VII)
clorpropamidă
D. globulina antihemofilica B (factorul IX)
(pag. 765)
E. factorul X (Stuart – Prower)
(pag. 594)

Pag. 131 din 289


Cod: 1253 Cod: 1258
* 3 Ca medicatie antidot în supradozarea * 8 Heparina:
heparinei, se utilizeaza i.v.: A. se absoarbe pe cale orala
A. fibrinogen B. se administreaza i.m.
B. vitamina K C. traverseaza bariera hemato-placentara
C. vitamina C D. se administreaza în caz de avort si iminenta de
#D. sulfat de protamina avort
E. etamsilat #E. supradozarea se manifesta prin hemoragii
(pag. 594, 600) (pag. 599, 600)
Cod: 1254 Cod: 1259
* 4 Care dintre urmatoarele antiagregante * 9 Enoxaparina:
plachetare este utilizat în terapie predominant A. este heparina calcica
ca uricozuric?
B. se administreaza oral
A. indobufen
#C. dupa administrarea s.c., biodisponibilitatea este
B. acid acetilsalicilic de 90%
C. dipiridamol D. este lipsita de efecte adverse
D. ticlopidina E. se foloseste local, în caz de hemoroizi
#E. sulfinpirazona (pag. 601, 602)
(pag. 606-609) Cod: 1260
Cod: 1255 * 10 Urmatoarele afirmatii despre etamsilat sunt
* 5 Streptochinaza este strict contraindicata în adevarate, cu exceptia:
urmatoarele situatii, cu exceptia: A. absorbtia pe cale orala este lenta
A. accident vascular cerebral #B. scade rezistenta capilara
#B. infarct miocardic recent C. mareste gradul de adezivitate plachetara
C. alergie în antecedente D. determina tulburari renale
D. interventii chirurgicale recente E. se utilizeaza în hemoragii prin fragilitate capilara
E. leziuni susceptibile sa sângereze (pag. 596)
(pag. 613, 614) Cod: 1261
Cod: 1256 * 11 Aprotinina este indicata în:
* 6 Heparina se administreaza: #A. sindroame hemoragice prin fibrinoliza
A. oral B. coagulare intravasculara diseminata
B. local C. supradozarea heparinei ca medicatie antidot
C. intramuscular D. hemofilia A ca medicatie de electie
#D. intravenos E. embolii arteriale
E. intrarectal (pag. 598)
(pag. 599, 600) Cod: 1262
Cod: 1257 * 12 Acidul epsilon-aminocaproic are urmatoarele
* 7 În supradozarea anticoagulantelor orale se indicatii terapeutice, cu exceptia:
utilizeaza: A. hematurie
A. sulfat de protamina B. melena
B. fibrinogen C. profilaxia hemoragiei dupa extractii dentare
C. etamsilat #D. stari trombotice
#D. vitamina K E. stari hemoragice prin hiperfibrinoliza
E. enoxaparina (pag. 597)
(pag. 594, 602)

Pag. 132 din 289


Cod: 1263 Cod: 1268
* 13 Urmatoarele afirmatii despre heparina sunt * 18 Carbazocroma:
adevarate, cu exceptia: A. influenteaza procesul de coagulare
A. este activa numai la administrarea parenterala #B. creste rezistenta capilara
B. nu se administreaza i.m. C. se utilizeaza exclusiv oral
#C. scade timpul de coagulare si timpul de sângerare D. se administreaza de electie în stari hemoragice
D. produce osteoporoza în tratamentul pe termen prin hipoprotrombinemie
lung E. se contraindica înaintea interventiilor chirurgicale
E. este utilizata în embolii arteriale si în embolia (pag. 595, 596)
pulmonara
Cod: 1269
(pag. 599, 600)
* 19 Batroxobina prezinta urmatoarele
Cod: 1264
caracteristici, cu exceptia:
* 14 Urmatoarele anticoagulante sunt naturale, cu A. este obtinuta din veninul unor serpi
exceptia:
B. contine o fractiune tromboplastinica si o fractiune
A. heparina
trombomimetica
#B. warfarina
#C. se utilizeaza ca tratament specific la bolnavii
C. hirudina hemofilici
D. heparine fractionate D. determina manifestari alergice
E. ancrod E. latenta este scurta (15 minute)
(pag. 598, 602) (pag. 595)
Cod: 1265 Cod: 1270
* 15 Urmatoarele mecanisme de actiune sunt * 20 Tratamentul cu heparina poate produce
caracteristice hemostaticelor locale, cu urmatoarele reactii adverse, cu exceptia:
exceptia: A. hemoragii
A. vasoconstrictie B. reactii anafilactice
B. actiune tromboplastinica C. alopecie
#C. cresterea rezistentei capilare D. priapism
D. precipitarea proteinelor
#E. efecte de tip teratogen
E. absorbtia sângelui, servind ca matrice pentru (pag. 599)
formarea cheagului
Cod: 1271
(pag. 593)
21 Notati contraindicatiile pentru administrarea
Cod: 1266
heparinei:
* 16 Notati afirmatia falsa despre vitaminele K: #A. ulcer activ
A. fitomenadiona (vitamina K1) este liposolubila B. infarct miocardic
#B. în intestin, bacteriile saprofite sintetizeaza
#C. hipertensiune arteriala severa
vitamina K1
#D. accident vascular cerebral (AVC)
C. vitamina K3 este derivatul sintetic hidrosolubil
D. substanta naturala, fitomenadiona, se gaseste în E. profilaxia trombozei venoase profunde
produsele de origine vegetala (pag. 599)
E. derivatul natural este lipsit de toxicitate, dar Cod: 1272
analogii sintetici sunt mai toxici 22 Heparina este utilizata în:
(pag. 593, 594) #A. tromboze venoase
Cod: 1267 #B. embolia pulmonara
* 17 Reactiile adverse caracteristice vitaminei K #C. interventii chirurgicale cardiovasculare
sunt urmatoarele, cu exceptia:
D. leziuni organice susceptibile de sângerare
A. hiperbilirubinemie
#E. infarct miocardic
B. methemoglobinemie
(pag. 600)
C. anemie hemolitica
#D. hemoragie
E. tulburari vasomotorii la administrarea i.v. rapida
(pag. 594)

Pag. 133 din 289


Cod: 1273 Cod: 1278
23 Anticoagulantele orale: 28 Hemostaticele sistemice care cresc rezistenta
#A. mecanismul actiunii este de tip antivitamina K capilara sunt:
B. nu traverseaza bariera placentara A. acidul tranexamic
#C. se utilizeaza în tratamentul profilactic al #B. carbazocroma
tromboemboliilor (din fibrilatia atriala) C. hirudina
D. efectul se instaleaza rapid (în câteva ore) #D. etamsilatul
#E. determina efecte de tip teratogen #E. flavonoidele
(pag. 602-604) (pag. 593)
Cod: 1274 Cod: 1279
24 Anticoagulantele orale: 29 Urmatorii compusi au actiune antifibrinolitica:
A. au actiune care se evidentiaza numai in vitro #A. acidul aminocaproic
#B. au actiune de tip antivitamina K B. biscumacetat de etil
C. stimuleaza formarea factorilor coagularii II, VII, #C. acidul tranexamic
IX, X #D. aprotinina
#D. intervin împiedicând carboxilarea resturilor
E. clopidogrel
glutamice ale precursorilor protrombinici
(pag. 593)
E. stimuleaza reconversia vitaminei K în forma
naftochinonica din epoxidul acesteia Cod: 1280
(pag. 602, 603) 30 Streptochinaza:
Cod: 1275 #A. se administreaza numai în perfuzie i.v.
25 Notati anticoagulantele orale derivati de B. are actiune antifibrinolitica
cumarina: #C. determina formarea de mari cantitati de plasmina
#A. warfarina #D. frecvent determina rash urticarian si febra
B. difenadiona
#E. se administreaza în primele ore de la debut în caz
#C. acenocumarol de infarct miocardic recent
#D. biscumacetat de etil (pag. 613, 614)
#E. dicumarol Cod: 1281
(pag. 602) 31 Sunt hemostatice sistemice care cresc
Cod: 1276 rezistenta capilara:

26 Care dintre urmatorii compusi sunt utilizati ca A. heparina


antiagregante plachetare? B. hirudina
#A. dextranii #C. carbazocroma
#B. dipiridamol #D. etamsilatul
C. anistreplaza #E. flavonoidele
#D. ticlopidina (pag. 593, 599, 600)
E. urochinaza Cod: 1282
(pag. 605) 32 Sunt antifibrinolitice:
Cod: 1277 A. streptochinaza
27 Dipiridamol: #B. acidul aminocaproic
A. stimuleaza fosfodiesteraza plachetara #C. aprotinina
#B. diminua adezivitatea trombocitelor D. urochinaza
#C. determina coronarodilatatie E. anistreplaza
D. frecvent se asociaza cu pentoxifilina (pag. 593, 613, 614)
E. este contraindicat la pacientii cu infarct miocardic
în antecedente
(pag. 605-608)

Pag. 134 din 289


Cod: 1283 Cod: 1288
33 Alegeti afirmatiile corecte referitoare la 38 Etamsilatul:
vitaminele K: A. este un derivat de cumarina
A. vitamina K1 este hidrosolubila #B. creste rezistenta capilara
B. în intestin, bacteriile saprofite sintetizeaza C. micsoreaza gradul de adezivitate plachetara
vitamina K3
#D. poate produce tulburari renale, nefropatii
#C. vitamina K este o coenzima implicata în sinteza
hepatica a proconvertinei #E. se utilizeaza în hemoragii prin fragilitate capilara
#D. vitamina K este o coenzima implicata în sinteza (pag. 596)
hepatica a protrombinei Cod: 1289
#E. actiunea catalitica a vitaminei K necesita 39 Acidul epsilon-aminocaproic:
integritatea functiei hepatice
#A. are actiune antifibrinolitica
(pag. 593, 594)
#B. se administreaza oral si parenteral
Cod: 1284
#C. nu este metabolizat
34 Vitamina K este indicata în:
D. are timp de înjumatatire lung (24 ore)
#A. stari hemoragice prin hipoprotrombinemie
B. tromboembolie #E. inhiba activatorii plasminogenului (în doze mici)
(pag. 596, 597)
#C. supradozarea anticoagulantelor orale
Cod: 1290
D. tromboflebita
40 Aprotinina:
#E. hipovitaminoza K
#A. este o polipeptida de origine animala
(pag. 594)
B. se administreaza oral
Cod: 1285
#C. inhiba actiunea catalitica a unor proteaze:
35 Acidul epsilon-aminocaproic este indicat în: plasmina, activatorii plasminogenului
A. stari trombotice #D. poate produce reactii alergice, uneori soc
#B. stari hemoragice prin hiperfibrinoliza anafilactic
#C. hematurie, melena #E. este indicata în sindroame hemoragice prin
#D. profilaxia hemoragiei dupa extractii dentare fibrinoliza
(pag. 597, 598)
E. coagulare intravasculara diseminata
Cod: 1291
(pag. 597)
41 Heparina:
Cod: 1286
A. se absoarbe pe cale orala
36 Alegeti enunturile corecte referitoare la
B. traverseaza bariera hemato-placentara
batroxobina:
#A. este o enzima obtinuta din veninul unor serpi #C. are actiune anticoagulanta atât in vitro, cât si in
vivo
#B. produsul contine o fractiune tromboplastinica si o
fractiune trombomimetica #D. prelungeste timpul de coagulare
C. actiunea hemostatica a batroxobinei este inhibata E. prelungeste timpul de sângerare
de heparina (pag. 599)
#D. latenta este scurta (15 minte) Cod: 1292
E. actiunea este de scurta durata (3-4 ore) 42 Tratamentul cu heparina este contraindicat în:
(pag. 595) #A. stari hemoragice
Cod: 1287 #B. ulcer activ
37 Carbazocroma: C. embolii arteriale
A. este un hemostatic local D. infarct miocardic
#B. este semicarbazona adrenocromului #E. accident vascular cerebral
#C. nu influenteaza procesul de coagulare (pag. 599, 600)
D. scade rezistenta capilara, crescând
permeabilitatea
#E. este indicata în tratamentul hemoragiilor capilare
(pag. 595)

Pag. 135 din 289


Cod: 1293 Cod: 1298
43 Heparina este utilizata în: 48 Sunt medicamente fibrinolitice:
#A. tromboze venoase #A. streptochinaza
#B. embolie pulmonara B. nadroparina
C. leziuni organice susceptibile la sângerare #C. urochinaza
#D. profilaxia trombozei venoase profunde si a D. enoxaparina
emboliei pulmonare
E. hirudina
#E. stari de defibrinare însotite de coagulare (pag. 600, 601, 613)
intravasculara diseminata
Cod: 1299
(pag. 599, 600)
Cod: 1294 49 Alegeti enunturile corecte:

44 Nadroparina: #A. sulfatul de protamina se utilizeaza ca medicatie


antidot în supradozarea heparinei
#A. este o heparina fractionata obtinuta prin
B. ionii de magneziu sunt indispensabili în procesul
depolimerizare
normal al coagularii sângelui, intervenind în
B. traverseaza bariera hemato-placentara majoritatea etapelor declansate ca urmare a
#C. este indicata în tratamentul trombozei venoase lezarii vasului
profunde C. supradozarea heparinei se manifesta prin
#D. este utila pentru prevenirea coagularii în circulatia formarea trombilor
extracorporala #D. vitamina K este indicata în supradozarea
E. prezinta un risc hemoragic crescut anticoagulantelor orale
(pag. 601) E. actiunea hemostatica a batroxobinei este inhibata
Cod: 1295 de heparina
(pag. 591, 594, 595, 600)
45 Alegeti enuntul corect referitor la
anticoagulantele cumarinice: Cod: 1300
#A. se leaga de proteinele plasmatice în proportie 50 Cresc efectul anticoagulant al
mare anticoagulantelor orale derivati de cumarina:
B. actiunea cumarinelor poate fi pusa în evidenta in A. colestiramina
vitro #B. fenilbutazona
#C. traverseaza bariera placentara C. rifampicina
#D. mecanismul actiunii este de tip antivitamina K #D. eritromicina
#E. au o perioada de latenta lunga E. consumul crescut de varza (prin aport de
(pag. 602, 603) vitamina K)
Cod: 1296 (pag. 604)
46 Anticoagulantele orale se folosesc în Tema nr. 27
urmatoarele situatii clinice: Hipocolesterolemiante
A. tratamentul accidentului vascular cerebral Bibliografie asociata temei:
#B. tratamentul si profilaxia trombozei venoase Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
profunde redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
#C. tratamentul emboliei pulmonare
(pag. 661-672)
#D. profilaxia accidentelor tromboembolice
-
#E. profilaxia si tratamentul complicatiilor
tromboembolice din infarctul miocardic acut
Cod: 1301
(pag. 602, 604)
Cod: 1297 * 1 Notaţi cea mai frecventă cauză de
hipercolesterolemie:
47 Streptochinaza:
#A. creşterea LDL-colesterol
#A. este o enzima dotata cu actiune fibrinolitica
B. creşterea HDL- colesterol
B. se administreaza pe cale orala
C. creşterea trigliceridelor
C. este lipsita de proprietati antigenice
D. creşterea chilomicronilor
D. este indicata în caz de accident vascular cerebral
E. creşterea acizilor graşi liberi
#E. este utilizata în infarct miocardic recent (în
primele ore de la debut) (pag. 662)
(pag. 613, 614)

Pag. 136 din 289


Cod: 1302 Cod: 1307
* 2 Medicamentele hipolipemiante nu combat * 7 Notaţi care este doza maximă terapeutică
următoarele afecţiuni , cu excepţia: pentru atorvastatină:
A. hipertiroidia A. 1g/zi
#B. ateroscleroza B. 10 mg/zi
C. edemele C. 100 mg/zi
D. hipercorticismul #D. 80 mg/zi
E. acidoza E. 200 mg/zi
(pag. 663) (pag. 672)
Cod: 1303 Cod: 1308
* 3 Colestiramina este : * 8 Precizaţi care este doza maximă terapeutică
A. statină pentru simvastatină:
#B. răşină schimbătoare de ioni #A. 40mg/zi
C. fibrat B. 300mg/zi

D. derivat de acid nicotinic C. 2g/zi


D. 1g/zi
E. diuretic
(pag. 663) E. 10mg/zi
Cod: 1304 (pag. 671)
Cod: 1309
* 4 Face parte din categoria de fibraţi de a 2-a
generaţie următorul medicament: * 9 Notaţi ce determinare se recomandă în cursul
tratamentului cu sivastatină:
A. probucolul
B. simvastatina #A. determinarea bilanţului lipidic
B. determinarea tensiunii arteriale
C. colestiramina
C. determinarea greutăţii corporale
D. acidul nicotinic
D. determinarea diurezei
#E. fenofibrat
(pag. 665) E. determinarea glicemiei
Cod: 1305 (pag. 671)
Cod: 1310
* 5 Probucolul nu se administrează în următoarele
doze, cu excepţia: * 10 Precizaţi cu ce valoare reduce colestiramina
colesterolul total şi LDL-colesterolul:
A. oral 500mg de 4 ori pe zi la mese
B. oral 250mg de 3 ori pe zi la mese A. 100%
#B. 15 - 20%
#C. oral 500mg de 2 ori pe zi la mese
C. 80%
D. oral 250mg pe zi
D. 5%
E. parenteral 100mg de2 ori pe zi
(pag. 672) E. 50%
Cod: 1306 (pag. 663)
Cod: 1311
* 6 Atorvastatina nu se administrează în
următoarele doze, cu excepţia: * 11 Următoarele acţiuni nu caracterizează
colestiramina,cu excepţia:
#A. oral, doza iniţială de 10mg în priză unică pe 24 ore
B. oral, doza iniţială de 80mg în priză unică pe 24 ore A. favorizează metabolizarea hepatică a acizilor
biliari
C. parenteral 80mg/zi
B. favorizează eliminarea renală a acizilor biliari
D. oral, doză iniţială 30mg de 3 ori pe zi
C. leagă acizii biliari de proteinele plasmatice
E. oral, doză iniţială 10mg de 3 ori pe zi #D. fixează acizii biliari din intestin sub forma unui
(pag. 672) complex insolubil
E. fovorizează pătrunderea acizilor biliari în ţesuturi
(pag. 663)

Pag. 137 din 289


Cod: 1312 Cod: 1317
* 12 Tratamentul prelungit cu fibraţi nu determină * 17 LDL - colesterolul este o lipoproteină:
următoarele modificări ,cu excepţia: A. antiaterogenică
#A. creştera HDL-colesterolului #B. aterogenică
B. creşterea LDL-colesterolului C. antioxidantă
C. creşterea VLDL D. cu densitate crescută
D. creşterea trigliceridelor
E. reduce apariţia bolii coronariene
E. creşterea colesterolului (pag. 662)
(pag. 666) Cod: 1318
Cod: 1313
* 18 Fibraţii nu determină creşterea uşoară a
* 13 Notaţi în ce doză se administrează oral incidenţei următoarelor afecţiuni, cu excepţia:
fenofibratul:
A. litiazei renale
#A. 200mg/zi B. ulcerului duodenal
B. 800mg/zi
C. diabetului zaharat
C. 3g/zi
#D. litiazei biliare
D. 4g/zi
E. HTA
E. 500mg/zi (pag. 666)
(pag. 666) Cod: 1319
Cod: 1314
* 19 Notaţi care este medicamentul din categoria
* 14 Notaţi care este afectiunea în care este indicat statinelor:
probucolul:
A. acidul nicotinic
#A. hipercolesterolemie esenţială pură #B. pravastatina
B. hipertrigliceridemie
C. gemfibrozilul
C. hiperglicemie
D. probucolul
D. HTA
E. acipimox
E. hiperlipidemie familială (pag. 667)
(pag. 672) Cod: 1320
Cod: 1315
* 20 HDL - colesterolul nu transportă următoarele
* 15 Precizaţi care este doza iniţială de simvastatină lipide, cu excepţia:
la pacienţii cu boală coronariană:
#A. colesterolului esterificat
A. 400mg/24 ore priză unică seara B. colesterolului neesterificat
B. 800mg/24ore priză unică seara
C. colesterolului şi trigliceridelor
#C. 20mg/24ore priză unică seara
D. fofolipidelor
D. 1g/24ore priză unică seara
E. colesterolului şi fosfolipidelor
E. 5mg/24ore priză unică seara (pag. 661)
(pag. 671) Cod: 1321
Cod: 1316
21 Principalele tipuri de lipide din organism sunt:
* 16 Următoarele acţiuni nu caracterizează statinele
#A. trigliceridele
,cu excepţia:
#B. fosfolipidele
#A. inhibă HMG- CoAreductaza
#C. colesterolul
B. inhibă glicogensintetaza
D. acizii graşi liberi
C. inhibă lipoproteinlipaza
D. blochează oxidarea acizilor graşi E. acizii biliari
(pag. 661)
E. scade sinteza de prostaglandine
(pag. 667)

Pag. 138 din 289


Cod: 1322 Cod: 1327
22 Colesterolul: 27 Nu se recomandă administrarea colestiraminei
#A. intră în structura membranelor celulare la bolnavii cu:
#B. serveşte ca precursor al hormonilor steroidieni A. cataractă
#C. serveşte ca precursor al acizilor biliari #B. constipaţie cronică severă

D. serveşte ca precursor al carbohidraţilor #C. sarcină


#D. obstrucţie completă a căilor biliare
E. serveşte ca precursor al levotiroxinei
(pag. 661) E. hiperglicemie
Cod: 1323 (pag. 663)
Cod: 1328
23 HDL - colesterolul are origine în :
28 Colestiramina poate fi asociată cu:
#A. ficat
#B. intestin #A. laxative lubrefiante în caz de constipaţie
#B. vitamina A şi D pe cale parenterală în cursul
C. miocard
tratamentelor prelungite
D. rinichi
C. vitamina A şi D pe cale orală
E. muşchi #D. statinele mai ales când colesterolul depăşeşte
(pag. 662) 350mg%
Cod: 1324 E. se administrează după mese
24 Medicamentele hipolipemiante: (pag. 663)
#A. scad nivelul plasmatic al diferitelor fracţiuni Cod: 1329
lipoproteice 29 Colestiramina interferă cu absorbţia intestinală
#B. combat ateroscleroza a numeroase medicamente:
#C. reduc mortalitatea prin boală coronariană #A. hormoni tiroidieni
D. scad nivelul glicemiei #B. digoxin
E. cresc catabolismul proteinelor #C. fenobarbital
(pag. 663) #D. anticoagulante cumarinice
Cod: 1325 E. vitamine administrate parenteral
25 După mecanismul de acţiune distingem (pag. 664)
următoarele medicamente hipolipemiante: Cod: 1330
#A. fibraţi 30 Acidul nicotinic:
B. tolbutamid #A. este o vitamină hidrosolubilă
C. glipizid #B. are activitate hipolipemiantă semnificativă
#D. probucol #C. inhibă puternic lipoliza în ţesutul adipos
E. glibenclamid #D. reduce sinteza hepatică de VLDL şi LDL
(pag. 663) E. creşte concentraţia plasmatică a trigliceridelor
Cod: 1326
(pag. 664)
26 Colestiramina: Cod: 1331
#A. are greutate moleculară mare
31 Acidul nicotinic determină:
#B. este o răşină schimbătoare de ioni
#A. scăderea concentraţiei plasmatice a trigliceridelor
#C. este neresorbabilă la nivelul mucoasei digestive #B. scăderea concentraţiei plasmatice a colesterolului
#D. fixează acizii biliari din intestin #C. terapia combinată cu colestiramina reduce nivelul
E. stimulează circuitul enterohepatic al acizilor biliari LDL- colesterolului
(pag. 663) #D. după tratament prelungit creşte HDL - colesterolul
E. creşte concentraţia plasmatică a fibrinogenului
(pag. 664)

Pag. 139 din 289


Cod: 1332 Cod: 1337
32 Tratamentul cu acid nicotinic poate determina 37 Efectele adverse care pot apare la tratamentul
apariţia următoarelor efecte adverse: cu fibraţi sunt:
A. bloc neuromuscular #A. creşterea moderată şi tranzitorie a GOT şi GPT
#B. fenomene vasomotorii #B. alopecie
#C. uscarea tegumentelor #C. creşterea uşoară a incidenţei litiazei biliare
#D. hepatotoxicitate #D. tulburări musculare de tip miozită
E. nefrotoxicitate E. poliurie
(pag. 664) (pag. 666)
Cod: 1333 Cod: 1338
33 Nu se recomandă administrarea acidului 38 Fibraţii se administrează pe cale orală astfel:
nicotinic în : A. cu 2 ore înaintea mesei
#A. sarcină #B. ciprofibrat 100mg/zi în priză unică
#B. afecţiuni hepatice severe #C. fenofibrat 200mg/zi
#C. gută D. benzafibrat 50mg/zi
#D. diabet zaharat
E. gemfibrozil 10mg/zi
E. hipertrigliceridemie familială (pag. 666)
(pag. 664) Cod: 1339
Cod: 1334
39 Statinele:
34 Reprezentanţi ai fibraţilor de generaţia a 2-a
#A. reduc marcat colesterolul plasmatic
sunt :
#B. scad titrul plasmatic al LDL - clesterolului
#A. bezafibrat
#C. cresc HDL - colesterolul
#B. fenofibrat
D. cresc trigliceridele plasmatice
#C. ciprofibrat
D. clofibrat E. scad HDL - colesterolul
(pag. 668)
E. niacina
Cod: 1340
(pag. 665)
Cod: 1335 40 Statinele pe lângă activitatea hipolipemiantă
produc:
35 Fibraţii determină:
#A. stabilizarea plăcii de aterom
#A. stimularea activităţii lipoproteinlipazei
#B. reduc ischemia miocardică
#B. scăderea nivelului plasmatic al trigliceridelor
#C. scad riscul apariţiei infarctului
#C. inhibarea sintezei hepatice de VLDL
D. scad riscul apariţiei dibetului zaharat
#D. efect hipocolesterolemiant modest
E. cresc conţinutul de lipide din placa de aterom
E. efect hipoglicemiant
(pag. 668)
(pag. 665 şi 666) Cod: 1341
Cod: 1336
41 La unii bolnavi în tratament cu statine au fost
36 Tratamentul prelungit cu fibraţi determină: semnalate:
#A. creşterea HDL- colesterolului A. dispnee
#B. efect antiagregant plachetar #B. tulburări digestive
C. creşterea nivelului plasmatic al trigliceridelor #C. miopatie
D. creşterea sintezei hepatice deVLDL #D. hepatotoxicitate
E. blocarea activităţii lipoproteinlipazei E. HTA
(pag. 665 şi 666) (pag. 669)

Pag. 140 din 289


Cod: 1342 Cod: 1347
42 Statinele nu se administrează în: 47 Atorvastatina are acţiune:
#A. sarcină A. hipoglicemiantă
#B. la copii B. scade acidul uric
#C. afecţiuni hepatice evolutive #C. hipolipemiantă
D. diabet zaharat #D. hipocolesterolemiantă
E. HTA #E. produce o scădere mai importantă a
(pag. 669) trigliceridemiei comparativ cu celelalte statine
Cod: 1343 (pag. 671)
Cod: 1348
43 Tratamentul cu statine se administrează astfel:
48 În afara acţiunii hipolipemiante , atorvastatina
#A. pe cale orală
are acţiune:
#B. se începe cu o doză redusă, iniţial 10 - 20mg/zi
#A. fibrinolitică
#C. se administrează în priză unică seara #B. antiinflamatorie
#D. după 3 - 6 săptămâni posologia poate fi crescută #C. antioxidantă
E. se creşte posologia până la maxim 1g/zi #D. imunomodulatorie
(pag. 669)
E. agregantă plachetară
Cod: 1344
(pag. 671)
44 Statinele sunt considerate a fi medicamente de Cod: 1349
primă alternativă la:
49 Posologia cu atorvastatină este individualizată
#A. pacienţi cu hipercolesterolemie primară corespunzător în funcţie de:
#B. pacienţi cu hiperlipidemie combinată A. nivelul creatininei
#C. bolnavi cu sindrom dislipidemic asociat B. nivelul glicemiei
diabetului zaharat
#C. scopul tratamentului
#D. pacienţi cu boală coronariană asociată cu
hipercolesterolemie moderată #D. starea funcţională hepatică
E. pacienţi cu hipertrigliceridemie #E. răspunsul terapeutic al fiecărui pacient
(pag. 669) (pag. 672)
Cod: 1345 Cod: 1350

45 La nivel muscular simvastatina poate produce: 50 Printre efectele adverse la probucol se numără:
#A. mialgii #A. tulburări digestive
#B. senzaţie de slăbiciune musculară #B. prelungirea intervalului QT pe EKG
#C. creşterea moderată şi tranzitorie a CPK C. ototoxicitatea
#D. rareori rabdomioliză D. efectul mutagen
E. bloc neuromuscular E. efect imunosupresor
(pag. 670) (pag. 672)
Cod: 1346
46 În cursul tratamentului cu simvastatină se
recomandă:
#A. urmărirea periodică a titrului transaminazelor
hepatice
#B. dozarea CPK
C. dozarea glicemiei
#D. determinarea bilanţului lipidic
E. dozarea ureei
(pag. 671)

Pag. 141 din 289


Tema nr. 28 Cod: 1370
Vitamine liposolubile si hidrosolubile * 5 Vitamina PP este indicată pentru a trata sau a
Bibliografie asociata temei: preveni:
#A. pelagra
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005 B. hepatita cronică

(pag. 805-838) C. prevenirea cancerelor

- D. sterilitatea
E. ca hiperlipemiant în tratamentul diferitelor tipuri
de dislipidemii.
Cod: 1366
(pag. 823)
* 1 Ergocalciferolul se administrează: Cod: 1371
A. profilactic la gravide şi femei ce alăptează 1500-
* 6 Necesarul zilnic recomandat de vitamina PP
2000u.i./zi este:
B. curativ la gravide şi femei ce alăptează
A. copil până la un an: 3-4 mg
400000u.i./zi la 4-6 săptămâni
B. copil 1-10 ani: 7-8 mg
#C. pentru profilaxia rahitismului la sugar 400-
1000u.i./zi C. bărbaţi: 12-13 mg
D. pentru tratamentul rahitismului 100 000-200 #D. femei: 13-15 mg
000u.i. oral, injectabil într-o priză sau 5000-15 E. femei însărcinate: 20 mg
000u.i./zi în 2-3 prize, timp de 3-6 săptămâni
asociat cu calciu. (pag. 823)
Cod: 1372
E. profilactic în rahitism 200 000 – 400 000u.i. la 6
luni * 7 Carenţa de vitamină B12 produce:
(pag. 813) A. anemie hemolitică
Cod: 1367 #B. anemie pernicioasă sau anemie Biermer
* 2 Necesarul zilnic recomandat de vitamina D C. sindrom Hodgkin
este:
D. anemie feriprivă
#A. copil până la un an:0,0075-0,010mg
E. limfom non-hodgkin
B. copil 1-10 ani:0,050 mg
(pag. 830)
C. bărbaţi: 0,020 mg
Cod: 1373
D. femei:0,100 mg
* 8 Necesarul zilnic recomandat pentru acidul folic
E. femei care alăptează 0,200mg este:
(pag. 813) #A. bărbaţi: 0,3-0,4 mg
Cod: 1368 B. femei: 0,2-0,3 mg
* 3 Vitamina K1 se găseşte în: C. femei însărcinate: 0,3 mg
A. ouă D. femei care alăptează: 0,4 mg
B. unt, lapte
E. copil până la 1 an:0.15-0,2mg
C. grăsimi animale (pag. 832)
#D. tomate Cod: 1374
E. ficat * 9 Acidul folic este implicat în:
(pag. 815) A. menţinerea troficităţii mucoasei digestive
Cod: 1369 #B. catabolismul histidinei cu formarea acidului
* 4 Necesarul zilnic recomandat pentru vitamina E glutamic
este: C. metabolismul lipidic
#A. copii până la un an:3-4 mg D. metabolismul glucidic
B. copii între 1-10 ani: 8-9 mg E. metabolismul seleniului
C. bărbaţi: 11 mg (pag. 832)
D. femei: 9 mg
E. femei care alăptează: 9-10 mg.
(pag. 815)

Pag. 142 din 289


Cod: 1375 Cod: 1380
* 10 Carenţa severă de vitamină C: * 15 Forma sub care se găseşte vitamina A este:
#A. se numeşte scorbut şi este foarte rar întâlnită A. alfa-tocoferol
B. apare la persoanele care consumă timp B. dihidrotahisterol
îndelungat ouă crude (albuş) #C. 3-dehidro-retinolul (vitamina A2)
C. se numeşte sindromul picioarelor
D. adermina
şezânde(burning feet)
E. filochinona
D. poate apare datorită aminoaciduriei
(pag. 807)
E. se poate instala în cadrul sindromului de
malabsorbţie lipidică Cod: 1381
(pag. 835) * 16 Vitamina K este implicată în coagularea
Cod: 1376 sângelui, intervenind în formarea unor factori
ai coagulării:
* 11 Doze mari de vitamină C pot da:
A. factorul VIII
A. reacţii alergice
B. factorul V
#B. creşterea riscului de formare a calculilor renali
oxalici C. factorul VI
C. hipokaliemie #D. factorul X
D. poate favoriza evoluţia tumorilor prin creşterea E. factorul IV
sintezei de AND (pag. 815)
E. avort habitual Cod: 1382
(pag. 835) * 17 Tiamin-pirofosfatul (TPP) are rol de coenzimă,
Cod: 1377 intervenind în metabolismul carbohidraţilor. El
participă:
* 12 Necesarul zilnic recomandat de vitamina C
este: #A. la reacţii de transcetolizare a glucidelor în calea
pentozofosfatică
#A. copii până la un an: 30-35 mg
B. intervine în metabolismul seleniului
B. copii 1-10 ani: 35-40 mg
C. intervine în activarea glandelor sexuale
C. femei: 50 mg
D. este implicat în metabolismul acizilor nucleici
D. femei însărcinate: 60 mg
E. creşte retenţia din urină a calciului
E. bărbaţi: 40-50 mg
(pag. 818)
(pag. 835)
Cod: 1383
Cod: 1378
* 18 Hipovitaminoza B1 îmbracă mai multe forme
* 13 Vitamina C mai poate fi folosită în: printre care:
A. diabet non-insulinodependent A. fragilitate eritrocitară
B. ciroză B. anemie hemolitică la prematuri
C. hepatită #C. sindrom Wernicke-Korsakoff
#D. stări astenice D. scorbut
E. sterilitate E. boală hodgkin
(pag. 835) (pag. 818)
Cod: 1379 Cod: 1384
* 14 Acidul folic se utilizează în afectiunile * 19 Un alt rol important al vitaminei B12 este:
urmatoare, cu exceptia:
A. stimulează absorbţia calciului şi fosfatului la
A. tratamentul carenţelor nivelul intestinului
#B. deficit de vitamina D B. induce sinteza de fosfataze alcaline la nivelul
C. tratamentul anemiei megaloblastice celulelor intestinale
D. la femei insarcinate C. creşte retenţia din urină a calciului şi fosfatului
E. prevenirea accidentelor cardiovasculare legate de #D. în menţinerea troficităţii mucoasei digestive
hiperhomocisteinemie moderata E. în activitatea glandelor sexuale
(pag. 832) (pag. 830)

Pag. 143 din 289


Cod: 1385 Cod: 1355
* 20 Un conţinut ridicat de vitamină C prezintă: 25 Deficitul de vitamină B1 în care se impune
A. cerealele nedecorticate administrarea preparatelor cu vitamină poate
avea diferite cauze:
#B. căpşunii
#A. aport crescut de glucide
C. drojdia de bere
#B. aport insuficient la persoanele în vârstă
D. cerealele integrale
C. sterilitate
E. ulei de soia
#D. alcoolismul, ciroza şi afecţiunile gastro-intestinale
(pag. 834) în cadrul cărora apare un proces de malabsorbţie
Cod: 1351 E. aport scăzut de glucide
21 Necesarul zilnic recomandat de vitamină K (pag. 818)
este: Cod: 1356
#A. copii până la un an: 0,005-0,01 mg
26 Necesarul zilnic recomandat de vitamină B1
#B. copii între 1-10 ani: 0,015-0,03 mg este:
C. femei gravide: 0,015 mg #A. femei: 1,0-1,1 mg
D. femei care alăptează: 0,015 mg #B. femei gravide:1,5 mg
E. femei gravide: 0,15 mg C. femei: 1,2-1,5 mg
(pag. 816, 817) #D. femei care alăptează: 1,6 mg
Cod: 1352 E. femei care alăptează: 1,4 mg
22 Vitamina B2 este importantă pentru: (pag. 818)
A. intervine în metabolismul seleniului Cod: 1357
#B. procesul de creştere 27 Carenţa vitaminei PP poate fi rezultatul:
C. are activitate antiagregantă plachetară #A. neoplasmelor
#D. protecţia celulei hepatice de acţiunea diferitelor #B. deficitului alimentar
toxice #C. aminoaciduriei
#E. asigurarea integrităţii epiteliilor
D. aportului de carne
(pag. 821)
E. hipotiroidismului
Cod: 1353
(pag. 822)
23 Necesarul zilnic recomandat pentru vitamina
Cod: 1358
B2 este:
#A. copil până la un an: 0,4-0,5 mg 28 Necesarul zilnic recomandat pentru vitamina
B6 este:
#B. copil 1-10 ani: 0,8-1,2 mg
A. bărbaţi: 1,5 mg
C. bărbaţi: 1,3-1,4 mg
B. femei: 2 mg
#D. femei: 1,2-1,3 mg
#C. femei însărcinate: 2,2 mg
E. femei însărcinate: 1,5 mg
#D. femei care alăptează: 2,1 mg
(pag. 821)
Cod: 1354 E. bărbaţi: 1,6 mg
(pag. 827)
24 Vitamina B1 este implicată în:
Cod: 1359
#A. transformarea glucidelor în lipide
29 Vitamina B12 face parte din grupul vitaminelor
#B. favorizarea depunerii glicogenului în ficat
complexului B, vitamine hidrosolubile. În
#C. sinteza acetilcolinei funcţie de substituenţii fixaţi de ionii de cobalt
D. intervine în activitatea glandelor sexuale din structura sa, avem:
#A. cianocobalamina (grupare cian)
E. metabolismul seleniului
#B. hidroxocobalamina (grupare hidroxil)
(pag. 818)
C. etilcobalamina (grupare etil)
#D. 5-dezoxiadenozilcobalamina (grupare 5-
dezoxiadenozil)
E. alfa-tocoferolul
(pag. 828)

Pag. 144 din 289


Cod: 1360 Cod: 1365
30 Necesarul zilnic recomandat pentru vitamina 35 Carenţa biotinei poate apare în câteva situaţii
B12 este: cum ar fi:
#A. copil până la un an: 0,0004-0,0005 mg (0,4-0,5 #A. persoanele ce consumă timp îndelungat ouă
micrograme) crude (albuş)
#B. copil 1-10 ani: 0,0009-0,0012 mg (0,9-1,2 #B. sugarii cu seboree
micrograme) #C. pacienţii cu anomalii genetice ale enzimelor
#C. femei: 0,0018-0,0024 mg (1,8-2,4 micrograme) pentru care biotina este coenzimă
D. femei care alăptează: 0,0026 mg (2,6 D. beri-beri
micrograme)
E. sindromul picioarelor arzânde (burning feet)
E. bărbaţi: 0,0011 – 0,0022 mg (1,1 – 2,2 (pag. 828)
micrograme)
Cod: 1386
(pag. 830-831)
Cod: 1361 36 Vitamina A:
#A. este necesară pentru formarea pigmenţilor
31 Carenţa medie de vitamină C este însoţită de:
fotosensibili în retină şi prevenirea nictalopiei
#A. hematoame (hemeralopiei)
B. retard psihomotor #B. are proprietăţi anticanceroase, favorizând
#C. hemoragii gingivale transformarea celulelor maligne în celule normale
şi inhibând creşterea tumorilor
D. ataxie
#C. este necesară pentru reproducere şi dezvoltarea
E. scorbut embrionară
(pag. 835) D. intervine în metabolismul seleniului
Cod: 1362
E. intervine în metabolismul acizilor nucleici
32 Vitamina C posedă câteva acţiuni (pag. 808)
farmacologice, însă ea intervine ca şi coenzimă Cod: 1387
şi agent reducător într-o serie de procese
biochimice. Astfel: 37 Pentru absorbţia vitaminei A este necesară
prezenţa:
#A. favorizează depunerea calciului în oase
#B. intervine în transformarea acidului folic în acid #A. sărurilor biliare
folinic #B. lipazei pancreatice
#C. are acţiune antialergică #C. proteinelor şi grăsimilor alimentare
D. favorizează depunerea glicogenului în ficat D. acidului nicotinic
E. intervine în metabolismul seleniului E. factorului intrinsec al lui Castle
(pag. 834) (pag. 807)
Cod: 1363 Cod: 1388
33 Acidul folic este sintetizat de plante şi 38 Manifestările clinice ale carenţei vitaminei A
microorganisme, dar nu este sintetizat de om. sunt:
Sunt bogate în acid folic: #A. tulburări de vedere nocturnă (hemeralopie)
#A. vegetalele proaspete, nefierte B. sindrom de malabsorbţie
B. nuci #C. scăderea rezistenţei la infecţii
#C. drojdia de bere #D. uscăciunii pielii şi a mucoaselor
#D. ficatul E. hemoragie digestivă
E. lapte (pag. 809)
(pag. 831) Cod: 1389
Cod: 1364 39 Carenţa vitamina A poate fi datorată:
34 Vitamina B6 scade efectul: #A. unor diete dezechilibrate (aport insuficient)
#A. barbituricelor B. consum de alimente care conţin substanţe aşa
#B. L-dopa numite antitiamine: ceaiul, carnea unor peşti
C. anestezicelor locale #C. bolilor renale (eliminare crescută)
#D. fenitoinei #D. diabetului (conversia carotenoidelor deficitare)
E. antiaritmicelor E. aport crescut de glucide
(pag. 827) (pag. 809)

Pag. 145 din 289


Cod: 1390 Cod: 1395
40 Necesarul zilnic recomandat de vitamina A 45 Vitamina E poate fi indicată în:
este: A. osteoporoză
#A. bărbaţi: 1 mg #B. avort habitual
#B. femei: 0,8 mg #C. hepatita cronica
C. femei însărcinate 1,2 mg #D. distrofii musculare
D. femei care alăptează: 1,3-1,4 mg
E. hemoragii digestive
E. femei însărcinate:1,4 mg (pag. 814)
(pag. 810) Cod: 1396
Cod: 1391
46 Colecalciferolul se administrează:
41 Cei mai importanţi compuşi din grupul
#A. profilactic în rahitism 200 000-400 000 u.i. la 6 luni
calciferolilor sunt:
#B. curativ în rahitism 200 000 u.i. pe săptămână, 2
#A. ergocalciferol (D2)
săptămâni
#B. colecalciferol (D3)
C. profilactic în rahitism 400-1000 u.i./zi
#C. calcitriol
#D. curativ în osteomalacie 200 000 u.i. la 2
D. alfa tocoferolul săptămâni pentru 3 luni
E. tiamina E. curativ în osteomalacie 200 000-400 000 u.i la 6
(pag. 810) luni
Cod: 1392 (pag. 813)
Cod: 1397
42 Vitamina D la nivel intestinal:
#A. stimulează absorbţia calciului şi fosfatului 47 Vitamina E îndeplineşte mai multe roluri în
organism:
B. stimulează absorţia lipidelor
#A. are efect antioxidant in vitro şi in vivo
#C. induce sinteza de fosfataze alcaline la nivelul
#B. intervine în metabolismul seleniului
celulelor intestinale ce permit hidroliza
polifosfaţilor neabsorbabili în fosfaţi absorbabili #C. are activitate antiagregantă plachetară
D. hidrolizează fosfatazele alcaline intestinale D. favorizează transformarea acidului piruvic în
aminoacizi
E. transformă glucidele în lipide
(pag. 811) E. intervine în formarea unor factori anticoagulanţi –
proteina C şi S
Cod: 1393
(pag. 814)
43 Vitamina D este folosită în prevenirea şi Cod: 1398
tratamentul stărilor carenţiale (hipovitaminozei
D). Ea se indică în: 48 Vitamina E este indicată pentru prevenirea şi
tratarea stărilor carenţiale la:
#A. rahitism
#B. hipoparatiroidie #A. cei cu malabsorţie intestinală
B. diateze hemoragice
C. dermatoze
#C. femei însărcinate şi care alăptează
#D. hipocalcemie
#D. la vârstnici cu tulburări de circulaţie periferică
E. hiperparatiroidie
(pag. 812) E. supradozarea vitaminei A
Cod: 1394 (pag. 814)
Cod: 1399
44 Tratamentul hipervitaminozei D constă în:
49 Carenţa de vitamină K se manifestă prin:
#A. oprirea vitaminei D
#A. hematurie
#B. diminuarea calciului
#B. epistaxis
#C. aport de lichide
C. oligurie
D. administrarea de menadionă
#D. echimoze
E. creşterea calciului
(pag. 812) E. hipertiroidie
(pag. 816)

Pag. 146 din 289


Cod: 1400 Cod: 1404
50 În grupul vitaminei K au fost descrise: * 4 Precizaţi care medicament este inductor al
#A. vitamina K1 ovulaţiei:
#B. vitamina K2 A. metiltestosteron
C. vitamina K8 #B. gonadorelina

D. vitamina K9 C. nandrolon
D. stanozol
E. vitamina K12
(pag. 815) E. gentamicina
(pag. 785)
Tema nr. 29
Cod: 1405
Hormoni sexuali si hormoni tiroidieni
* 5 Următoarele substanţe sunt steroizi
Bibliografie asociata temei:
anabolizanţi, cu excepţia:
Tratat de Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea (sub A. metandienona
redactia), Editura Medicală, Bucuresti, 2005
B. nandrolon
(pag. 751-761; 772-797)
C. noretandrolon
-
#D. estriol
E. stanozol
Cod: 1401
(pag. 796)
* 1 Următorii estrogeni nu sunt naturali, cu Cod: 1406
excepţia:
* 6 Precizaţi organul care secretă fiziologic
#A. estradiol
gonadorelină:
B. dietilstilbestrol
#A. este secretată fiziologic de hipotalamus
C. clorotrianisen B. este secretată fiziologic de hipofiză
D. mestranol C. este secretată fiziologic de ovar
E. hexestrol D. este secretată fiziologic de testicul
(pag. 776)
E. este secretată fiziologic de corticosuprarenală
Cod: 1402
(pag. 788)
* 2 Următoarele progestative sunt de sinteză, cu Cod: 1407
excepţia:
* 7 Biosinteza progesteronului în organism
A. medroxiprogesteron
porneşte de la:
#B. progesteron
#A. colesterol
C. alilestrenol B. acetilcolină
D. linestrenol C. tirozină
E. etisteron D. vitamină B12
(pag. 779)
E. vitamină E
Cod: 1403
(pag. 781)
* 3 Notaţi care este indicaţia terapeutică a Cod: 1408
progesteronului natural:
* 8 Următoarele reacţii adverse nu caracterizează
A. este indicat în tulburări de vedere
estrogenii, cu excepţia:
B. este indicat în tromboflebite
A. efect sedativ
C. este indicat în hipercolesterolemie #B. cresc riscul afecţiunilor tromboembolice
#D. este indicat în sângerări uterine datorate C. efect virilizant
insuficienţei de secreţie a hormonului luteotrop
D. efect diuretic
E. este indicat în depresii
(pag. 780) E. efect ototoxic
(pag. 775)

Pag. 147 din 289


Cod: 1409 Cod: 1429
* 9 Următoarele acţiuni nu sunt de tip progestativ, * 14 Levotiroxina:
cu excepţia: A. biodisponibilitatea orala nu este influentata de
A. antiulceroasă alimente
B. sedativă #B. se biotransforma in liotironina
#C. fixarea oului fecundat şi menţinerea sarcinii C. are efectul maxim dupa 1-2 zile
D. antiinflamatoare D. tratamentul se incepe cu doze mari, care se scad
treptat
E. imunomodulatoare
(pag. 781) E. uzual se administreaza 2-4 mg/zi
Cod: 1410 (pag. 755)
Cod: 1430
* 10 Notaţi care este indicaţia terapeutică a
stanozolului: * 15 Farmacoterapia antitiroidienelor propriu-zise
#A. este indicat în angioedem ereditar (care impiedica sinteza hormonilor tiroidieni)
cuprinde urmatoarele, cu exceptia:
B. este indicat în hiperglicemie
#A. eficacitatea este scazuta la persoanele tinere, cu
C. este indicat în hipertiroidie boala recenta
D. este indicat în endometrite B. in boala Graves Basedow, latenta pana la aparitia
E. este indicat pentru menţinerea sarcinii efectului este lunga si variabila
(pag. 797) C. tratamentul de atac se face cu doze mari
Cod: 1426 D. sint indicate si la bolnavi la care se va face
tiroidectomie
* 11 Hormonii tiroidieni:
A. la doze mici inhiba sinteza proteica E. se indica in hipertiroidismul in forme usoare si
medii, la copii si adulti tineri
#B. determina cresterea lipolizei
(pag. 758)
C. cresc colesterolul Cod: 1431
D. actioneaza in sens hipoglicemiant * 16 Carbimazol:
E. scad debitul cardiac si tensiunea arteriala A. este derivat de tiouracil
(pag. 752) #B. in organism se transforma in tiamazol activ
Cod: 1427 C. este contraindicat in caz de terapie cu radioiod
* 12 Insuficienta tiroidiana severa poarta numele de: D. nu are efect la bolnavi refractari la derivati de
A. cretinism gusogen tiouracil
B. gusa nodulara E. nu normalizeaza frecventa cardiaca decat dupa
luni de zile de tratament
C. tireotoxicoza
(pag. 759)
#D. mixedem
Cod: 1432
E. tiroidita
* 17 Urmatoarele afirmatii sunt adevarate, cu
(pag. 753) exceptia:
Cod: 1428 A. iodul administrat oral are absorbtie buna din tubul
* 13 Hormonii tiroidieni la doze mari produc digestiv
fenomene de hipertiroidie caracterizate prin B. iodul la doze mari (peste 6 mg/zi), la bolnavi cu
urmatoarele, cu exceptia: hipertiroidism, are efect antitiroidian
A. hiperexcitabilitate la nivel SNC C. iodul si iodurile in doze mici participa la sinteza
B. tremuraturi hormonilor tiroidieni
#C. somnolenta si letargie #D. iodul si iodurile sunt contraindicate in profilaxia
gusei endemice
D. palpitatii
E. iodul are efect alergizant intens
E. anorexie
(pag. 759, 760)
(pag. 753,754)

Pag. 148 din 289


Cod: 1433 Cod: 1413
* 18 Iodul radioactiv utilizat pentru iradierea locala 23 Progestativele de siteză sunt indicate în:
a tiroidei: #A. iminenţă de avort
A. se administreaza injectabil i.m. sau i.v. #B. metroragii funcţionale
B. se administreza topic (unguente, creme, geluri) #C. terapia de substituţie postmenopauză, asociaţi cu
#C. se acumuleaza in tiroida unde emite doua tipuri estrogeni
de raze , beta si X #D. endometrioze, doze mai mari
D. este de prima alegere la tineri si copii
E. depresie
E. nu se utilizeaza in scop diagnostic (pag. 780)
(pag. 760, 761) Cod: 1414
Cod: 1434
24 Reacţii adverse produse de progestativele de
* 19 Metiltiouracil: sinteză sunt:
A. dupa administrare orala nu se absoarbe #A. tulburări digestive
B. nu se leaga de proteinele plasmatice #B. creştere în greutate
#C. este antitiroidianul care se poate administra la #C. hipercolesterolemie
femeile insarcinate si care alapteaza #D. depresie la utilizarea dozelor mari
D. stimuleaza sinteza hormonilor tiroidieni
E. scăderea tensiunii arteriale
E. nu se acumuleza in tiroida (pag. 781)
(pag. 758, 759) Cod: 1415
Cod: 1435
25 Progesteronul are următoarele acţiuni de tip
* 20 Liotironina: progestativ:
A. are biodisponibilitatea orala foarte scazuta A. inducerea travaliului
B. are T1/2 scurt (1-3 ore) #B. fixarea oului fecundat
C. este folosita frecvent ca tratament substitutiv #C. menţinerea sarcinii
#D. are risc mare de reactii adverse cardiace #D. scade frecvenţa contracţiilor uterine
E. se administreaza de electie in boala Graves #E. pregăteşte glanda mamară pentru secreţia lactată
Basedow (pag. 781)
(pag. 756) Cod: 1416
Cod: 1411
26 Medroxiprogesteronul:
21 Hormonii estrogeni au următoarele #A. se absoarbe bine după administrare orală şi
contraindicaţii absolute:
perlinguală
#A. sarcină în primul trimestru #B. biotransformarea se face în ficat
#B. alăptare
#C. metaboliţii rezultaţi se elimină renal sub forma
#C. antecedente troboembolice conjugată
#D. fibrom uterin #D. acţiunile farmacodinamice sunt asemănătoare
E. insuficienţă ovariană la menopauză progesteronului natural
(pag. 775 şi 776) E. se administrează în insuficienţa hepatică
Cod: 1412 (pag. 783)
Cod: 1417
22 Estrogenii sunt indicaţi la femeie în:
#A. insuficienţă ovariană la menopauză 27 Alilestrenolul:
#B. sângerări uterine disfuncţionale profuze şi A. este indicat ca steroid anabolizant
periculoase #B. stimulează sinteza placentară de oxitocinază care
#C. sindrom Turner degradează oxitocina
#C. are efect progestativ
#D. profilaxia osteoporozei de menopauză
#D. este indicat în avort habitual
E. sarcină
(pag. 776) E. este indicat ca stimulator al hematopoiezei
(pag. 784)

Pag. 149 din 289


Cod: 1418 Cod: 1423
28 Gonadotropina corionică este indicată la 33 Anticoncepţionalele care conţin combinaţii
bărbat în: estroprogestative în asocieri fixe au
#A. criptorhidie următoarele reacţii adverse severe:
#B. hipogonadism prin hiposecreţie de gonadotropine #A. tromboembolii cu accidente vasculare cerebrale
C. ginecomastie #B. HTA

D. în tulburări de coagulare manifestate prin #C. icter colestatic


tromboze #D. depresie
E. în retenţia hidrosalină cu apariţia de edeme E. litiază renală
(pag. 787) (pag. 791)
Cod: 1419 Cod: 1424
29 Clomifenul: 34 Contraceptivele hormonale:
#A. are absorbţie orală bună #A. se utilizează în scopul controlului fertilităţii
#B. se metabolizează hepatic #B. conţin asocieri estroprogestative
#C. eliminarea se face parţial biliar #C. pot fi contraceptive care conţin numai progestative
D. este indicat în sângerări uterine nediagnosticate #D. pot fi contrceptive care conţin numai estrogeni
E. este indicat în sarcină E. favorizează fixarea oului fecundat şi menţinerea
(pag. 788 şi 789) sarcinii
Cod: 1420 (pag. 789)
Cod: 1425
30 Hormoni androgeni utilizaţi în terapie pentru
efectul virilizant sunt: 35 Diminuă efectele estrogenilor următoarele
medicamente:
#A. testosteron
#B. metiltestosteron #A. fenobarbital
#B. fenitoină
#C. testosteron undecilenat
#C. rifampicină
D. estriol
D. ampicilină
E. hexestrol
(pag. 795) E. nifedipina
Cod: 1421 (pag. 776)
Cod: 1436
31 Steroizii anabolizanţi sunt indicaţi în:
36 Notati contraindicatiile hormonilor tiroidieni:
A. sarcină
B. la sportivi #A. tireotoxicoza
#B. cancer tiroidian
#C. la bătrâni denutriti
C. mixedem
#D. în arsuri întinse
#D. cardiopatie ischemica si hipertensiune arteriala
#E. în osteoporoză la vârstnici
(pag. 797) #E. intoleranta la iod
Cod: 1422 (pag. 754)
Cod: 1437
32 Hormonii androgeni:
37 Levotiroxina:
#A. au structură steroidică
#B. biosinteza lor porneşte de la colesterol sau de la #A. dupa administrare orala, efectul maxim apare
acetilcoenzima A dupa aproximativ 10 zile
#B. se administreaza in hipotiroidism
#C. cantităţi mici sunt produse de celulele din zona
reticulată corticosuprarenală C. la copii se administrezeaza numai dupa varsta de
#D. sunt secretaţi de celulele interstiţiale Leydig 8 ani
D. este contraindicata in coma mixedematoasa
E. sunt reprezentaţi de linestrenol
(pag. 793) #E. se poate administra i.v. (0,2 - 0,4 mg/zi
levotiroxina sodica)
(pag. 755, 756)

Pag. 150 din 289


Cod: 1438 Cod: 1443
38 Reactiile adverse produse de antitiroidienele 43 Tiroida, preparatul de origine animala (pulbere
propriu-zise (care impiedica sinteza hormonilor de tiroida de bou, porc, oaie),:
tiroidieni) sunt: A. contine numai levotiroxina
A. tireotoxicoza #B. are compozitie variabila de levotiroxina si
#B. hipotiroidism liotironina
#C. greata, voma, diaree, rar hepatita C. se poate administra la copii pana la 3 ani in doza
#D. leucopenie de 100-200 mg/zi
#D. efectul se mentine 3 - 4 saptamani dupa
#E. reactii alergice cutanate
intreruperea tratamentului
(pag. 758)
E. pentru evitarea cumularii se administreaza 4 - 5
Cod: 1439 zile cu 2 - 3 saptamani pauza
39 Tiamazol: (pag. 755)
#A. are efect antitiroidian Cod: 1444
B. este metabolitul activ al metiltiouracilului 44 Levotiroxina:
#C. este indicat in boala Graves Basedow #A. In sange 99% circula legata de alfa-1 si alfa-2
D. nu se administreaza oral globuline
B. se elimina nemodificata prin urina
E. tratamentul nu depaseste 1 - 2 luni
(pag. 759) #C. este biotransformata in liotironina
Cod: 1440 #D. se administreza oral si i.v.
40 Iodul: #E. se poate administra la bolnavi cu hipertiroidism
tratati cu antitiroidiene in scop substitutiv pentru a
#A. trece in laptele matern si prin bariera placentara mentine starea de eutiroidie
#B. administrat in doze mari la persoanele cu (pag. 755, 756)
eutiroidie poate produce hipotiroidie Cod: 1445
C. este contraindicat in tratamentul gusei endemice
45 Notati antitiroidienele propriu-zise, care
#D. este indicat pentru pregatirea preoperatorie a impiedica sinteza hormonilor tiroidieni:
bolnavilor inaintea tiroidectomiei
#A. carbimazol
E. in hipertiroidism are efect foarte bun, chiar dupa #B. metiltiouracil
multe luni de administrare
(pag. 760) #C. propiltiouracil
Cod: 1441 D. clorpromazina
41 Notati nivelele la care actioneaza hormonii E. carbamazepina
tiroidieni: (pag. 755)
#A. pe receptori nucleari prezenti in hipofiza, ficat, Cod: 1446
miocard, rinichi, creier 46 Farmacodinamia antitiroidienelor propriu-zise,
B. pe reglarea pozitiva a unor gene, stimuland care impiedica sinteza hormonilor tiroidieni, se
specific sinteza de lipocortina caracterizeaza prin:
#C. pe receptori din membrana mitocondriala, cu rol #A. impiedicarea oxidarii si organificarii iodului
in reglarea oxidarilor celulare B. propiltiouracil stimuleaza conversia periferica a
D. pe reglarea negativa a unor gene, inhiband levotiroxinei in liotironina
specific expresia COX-II #C. tiamazol inhiba sinteza anticorpilor cu tropism
#E. pe receptori din membranele celulare, cu pentru receptorii tirotrofinei, care apar in boala
cresterea captarii glucozei si aminoacizilor in Graves Basedow
celule
D. actioneaza pe receptori nucleari
(pag. 753)
#E. impiedica procesul de cuplare a celor 2 derivati
Cod: 1442
iodati, monoiodtirozina si diiodtirozina
42 Hormonii tiroidieni scad efectele pentru: (pag. 757)
#A. glicozide cardiotonice
B. anticoagulante cumarinice
#C. insulina
#D. antidiabetice orale
E. antidepresive triciclice
(pag. 754)

Pag. 151 din 289


Cod: 1447 Tema nr. 30
47 Carbimazol: Formularea si biodisponibilitatea medicamentelor
A. este antitiroidianul care se poate administra la Bibliografie asociata temei:
femeile insarcinate si care alapteaza
Tehnologie farmaceutica industriala – Sorin Leucuta,
#B. determina alopecie reversibila spontan Ed. Dacia, 2001
#C. este indicat in hipertiroidie si prepararea pentru (pag. 107-144; 386-422)
tiroidectomie
Tehnologie farmaceutica - Iuliana Popovici, Dumitru
#D. se administreaza oral Lupuliasa, Ed. Polirom, Iasi, 2001
E. este metabolitul activ al tiamazolului (pag. 72-05; 157-204)
(pag. 759) Cod: 1451
Cod: 1448
* 1 Biodisponibilitatea unui medicament este
48 Iodul radioactiv: influentata de urmatorii factori, cu exceptia:
#A. dupa administrare orala, sub forma de solutie de A. compozitiei formei farmaceutice
iodura de sodiu, se absoarbe bine din tubul B. particularitatilor procedeului de preparare a
digestiv
medicamentului
#B. datorita radiatiilor X emise este utilizat pentru
#C. particularitatilor procedeului de preparare a
explorarea tulburarilor tiroidei
materialelor de ambalaj
#C. poate determina cancer tiroidian
D. eliminarii presistemice sau efectului pimului pasaj
D. frecvent determina hipertiroidism
E. timpului de rezidenta la locul de administrare
E. este indicat la tineri, copii, femei insarcinate
(pag. 111,112/Leucuta)
(pag. 760, 761) Cod: 1452
Cod: 1449
* 2 Se tine seama la alegerea caii de administrare
49 Hormonii tiroidieni: de :
#A. actioneaza in sens hiperglicemiant A. formele polimorfe
B. cresc rezervele de lipide si colesterolul B. forma hidratata a substantei medicamentoase
#C. cresc termogeneza C. forma anhidra a substantei medicamentoase
#D. stimuleaza formarea si eliberarea hormonilor de #D. biodisponibilitatea substantei medicamentoase
crestere
E. doza substantei medicamentoase
E. scad secretia de acid clorhidric si pepsina si
peristaltismul la nivelul aparatului digestiv (pag. 73/Popovici)
Cod: 1453
(pag. 752)
Cod: 1450 * 3 Sunt destinate administrarii pe cale orala:
50 Notati contraindicatiile antitiroidienelor propriu- A. unguente,
zise (care impiedica sinteza hormonilor #B. comprimate,
tiroidieni): C. supozitoare,
#A. leucopenie D. sisteme transdermice,
#B. femei care alapteaza si gravide
E. linimente.
C. hipertiroidism forme usoare si medii
(pag. 73/Popovici)
#D. cancer tiroidian Cod: 1454
#E. gusa toxica * 4 Precizati care din urmatoarele forme
(pag. 758) farmaceutice sunt solide:
A. solutie,
B. spray,
C. unguente,
D. crème,
#E. comprimate.
(pag. 73/Popovici)

Pag. 152 din 289


Cod: 1455 Cod: 1459
* 5 Substantele auxiliare folosite în formele * 9 Conditiile de calitate pentru un produs ideal
farmaceutice cu eliberare imediata indeplinesc formulat sunt:
urmatoarele conditii: A. instabilitatea,
A. biocompatibilitate, B. sa fie mediu prielnic pentru dezvoltarea
B. biodegradabilitate, microorganismelor,
C. antigenitate, C. sa fie iritant,
#D. inertie, #D. lipsa efectelor adverse,
E. toate variantele de mai sus. E. toxicitatea.
(pag. 74/Popovici) (pag. 72/Popovici)
Cod: 1456 Cod: 1460
* 6 Nu reprezinta tipuri de echivalenta: * 10 Nu se administreaza oral:
A. echivalenta farmaceutica, A. comprimate,
B. echivalenta farmacologica, B. solutii,
C. echivalenta chimica, #C. sisteme terapeutice transdermice,
#D. echivalenta sublima, D. suspensii apoase,
E. bioechivalenta. E. emulsii U/A.
(pag. 179/Popovici) (pag. 72/Popovici)
Cod: 1457 Cod: 1461
* 7 Un medicament formulat modern trebuie sa * 11 Referitor la hidroxietilceluloza, utilizata la
indeplineasca urmatoarele conditii, cu exceptia: obtinerea comprimatelor cu matrita hidrofila,
#A. toxicitate marcata, sunt adevarate afirmatiile:
B. forma farmaceutica stabila, A. este biodegradabila,
B. nu este inerta fata de moleculele ionizate,
C. forma farmaceutica usor acceptata de catre
pacient, #C. este un polimer biocompatibil si nebiodegradabil,
D. forma farmaceutica sa asigure un dozaj corect, D. nu este inerta fata de moleculele neionizate,
E. sa fie activ terapeutic. E. nu se hidrateaza cu apa.
(pag. 72/Popovici) (pag. 75/Popovici)
Cod: 1458 Cod: 1462
* 8 Doua medicamente sunt bioechivalente daca: * 12 Alegerea cãii de administrare depinde de:
#A. ele sunt echivalente sau aleternative A. forma anhidrã a substantei medicamentoase
farmaceutice si daca biodisponibilitatile lor (viteza B. forma hidratatã a substantei medicamentoase
si marimea absorbtiei) dupa administrare in
aceleasi doze molare sunt comparabile intr-o #C. biodisponibilitatea substantei medicamentoase
asemena masura incat efectele lor sunt practic D. doza substantei medicamentoase
similare (definitia europeana),
E. formele polimorfe
B. ele contin aceeasi cantitate a aceleiasi substante
(pag. 73/Popovici)
medicamentoase, in aceleasi forme dozate, care
intrunesc prevederile acelorasi standarde sau ale Cod: 1463
unor standarde comparabile (definitia europeana), * 13 Principalele forme farmaceutice destinate
C. ele contin cantitati egale din acelasi principiu administrãrii orale sunt:
activ, adica aceeasi sare sau ester, dar aceleasi A. supozitoare
entitati terapeutice, in prezentare asemanatoare
(definitia americana), B. unguente
D. ele contin aceeasi entitate terapeutica, dar care C. linimente
difera in forma chimica sau in forma farmaceutica D. sisteme transdermice
dozata sau in continutul substantei
medicamentoase (definitia europeana), #E. comprimate
(pag. 73/Leucuta)
E. ele contin aceeasi entitate terapeutica sau
precursorul sau, dar nu in mod necesar aceeasi
sare/ester, proportii si formulari.
(pag. 119,120/Leucuta)

Pag. 153 din 289


Cod: 1464 Cod: 1469
* 14 Dacã pentru anumite preparate farmaceutice 19 Determinarea biodisponibilitatii în lichidele
forma fizicã finalã este cea solidã, cele mai biologice nu se realizeaza prin:
întâlnite tipuri de formulare sunt: A. determinari în urina
A. solutie #B. testul de dizolvare
B. crème C. determinari în sânge
C. spray #D. determinarea efectului pe oameni
#D. comprimate
#E. determinari efectuate pe animale
E. unguente (pag. 181/Popovici)
(pag. 73/Leucuta) Cod: 1470
Cod: 1465
20 Este recomandabila substituirea unui
* 15 Conditiile pe care trebuie sã le îndeplineascã medicament cu altul când:
substantele auxiliare folosite în formele #A. se folosesc în tratament analgezice,
farmaceutice cu eliberare imediatã sunt:
B. se utilizeaza antidiabetice,
A. biocompatibilitate
#C. se folosesc în tratament antiinflamatoare,
B. antigenitate
D. se utilizeaza antiaritmice,
#C. inertie
E. substanta medicamentoasa are indice terapeutic
D. biodegradabilitate îngust.
E. toate variantele de mai sus (pag. 185/Popovici)
(pag. 74/Popovici) Cod: 1471
Cod: 1466 21 Biodisponibilitatea unui medicament poate fi
16 Pentru obtinerea comprimatelor cu matrita influentata modificand:
hidrofila nu se folosesc polimeri hidrofili: A. mirosul formei farmaceutice
A. inertie fata de moleculele din tractul gastro- #B. starea chimica a substantei medicamentoase
intestinal
#C. tehnologia de preparare
#B. foarte solubili în apa
D. culoarea medicamentului
C. biocompatibili
#E. forma farmaceutica
#D. de culoare verde
(pag. 186/Popovici)
#E. incolori Cod: 1472
(pag. 75/Popovici)
22 La administrare extravasculara
Cod: 1467 biodisponibilitatea este influentata de:
17 Excipientul folosit în realizarea unei forme #A. factori specifici formei farmaceutice,
farmaceutice poate influenta:
#B. factori fiziologici,
A. numai variantele b) si c) sunt corecte,
#C. factori patologici,
#B. realizarea formei farmaceutice,
#D. factori specifici substantei medicamentoase,
#C. stabilitatea formei farmaceutice,
E. culoarea substantei medicamentoase.
#D. toxicitatea formei farmaceutice,
(pag. 186/Popovici)
#E. biodisponibilitatea formei farmaceutice. Cod: 1473
(pag. 75/Popovici)
23 Factorii fiziologici care influenteaza
Cod: 1468 biodisponibilitatea la absorbtia pe cale orala:
18 In plan stiintific exista urmatoarele tipuri de #A. irigarea cu sânge a mucoasei gastro-intestinale
biodisponibilitate:
B. tehnologia de preparare
#A. relativa optima
#C. compozitia sucurilor digestive
B. optimizationala
#D. motilitatea tractului gastro-intestinal
C. statica
#E. gradul de umplere al tractului gastro-intestinal
#D. relativa
(pag. 186/Popovici)
#E. absoluta
(pag. 179/Popovici)

Pag. 154 din 289


Cod: 1474 Cod: 1477
24 Biodisponibilitatea se caracterizeaza prin 27 Bioechivalenta se poate evalua prin
urmatorii parametri: urmatoarele moduri:
A. cantitatea de substanta medicamentoasa #A. Test in vivo la om in care se masoara
absorbita care ajunge in urina concentratia substantei medicamentoase ori a
#B. cantitatea relativa de substanta medicamentoasa metabolitului activ excretate in urina in functie de
absorbita care ajunge in circulatia sanguina timp
#C. viteza cu care se produce absorbtia #B. Test in vivo pe subiecti umani in care se masoara
concentratia elementului activ, substanta
D. viteza cu care se produce eliminarea din medicamentoasa, entitate activa, metabolit activ,
organism a substantei active in sange, ser sau alt lichid biologic in functie de
E. viteza cu care se produce eliminarea metabolitilor timp
din organism C. Test in vitro, usor de realizat dar nu neaparat
(pag. 178/Popovici) aprobat de FDA
Cod: 1475 #D. Test in vivo la animal de prevedere a
25 Doua medicamente sunt echivalente biodisponibilitatii la om si corelat cu acesta
farmaceutic daca: #E. Alt procedeu, acceptat de FDA pentru stabilirea
A. ele prezinta clinic acellasi profil de eficienta si bioechivalentei
inocuitate (pag. 123/Leucuta)
#B. ele contin aceeasi cantitate a aceleiasi substante Cod: 1478
medicamentoase, in aceleasi forme dozate, care 28 Un studiu de bioechivalenta se desfasoara in
intrunesc prevederile acelorasi standarde sau ale umatoarele etape:
unor standarde comparabile (definitia europeana)
#A. alegerea subiectior
#C. ele contin cantitati egale din acelasi principiu
#B. stabilirea marimii lotului
activ, adica aceeasi sare sau ester, dar aceleasi
entitati terapeutice, in prezentare asemanatoare #C. alegerea formelor farmaceutice studiate si a
(definitia americana) dozelor administrate
D. ele contin aceeasi entitate terapeutica , dar care #D. alegerea modului de administrare si
difera in forma chimica sau in forma farmaceutica standardizarea administrarii
dozata sau in continutul substantei E. alegerea locatiei desfasurarii studiului
medicamentoase (definitia europeana)
(pag. 124-126/Leucuta)
E. ele contin aceeasi entitate terapeutica sau
Cod: 1479
precursorul sau, dar nu in mod necesar aceeasi
sare/ester, proportii si formulari. 29 Criteriile de validare a metodelor de dozare, in
(pag. 119-121/Leucuta) cazul analizei probelor biologice sunt:
Cod: 1476 #A. specificitatea
26 Doua medicamente sunt alternative #B. sensibilitatea
farmaceutic daca: #C. stabilitatea
A. ele prezinta clinic acelasi profil de eficienta si #D. liniaritatea
inocuitate
E. doar raspunsurile b si c
B. ele contin aceeasi cantitate a aceleiasi substante
medicamentoase, in aceleasi forme dozate, care (pag. 129,130/Leucuta)
intrunesc prevederile acelorasi standarde sau ale Cod: 1480
unor standarde comparabile (definitia europeana) 30 Proprietatile fundamentale urmarite in cazul
C. ele contin cantitati egale din acelasi principiu caracterizarii unei substante medicamentoase
activ, adica aceeasi sare sau ester, dar aceleasi in faza preformularii sunt:
entitati terapeutice, in prezentare asemanatoare #A. spectroscopia UV
(definitia americana)
#B. solubilitatea
#D. ele contin aceeasi entitate terapeutica , dar care
difera in forma chimica sau in forma farmaceutica #C. punctul de topire
dozata sau in continutul substantei D. modalitatea de interactiune cu receptorii
medicamentoase (definitia europeana)
#E. stabilitatea in solutie si in stare solida
#E. ele contin aceeasi entitate terapeutica sau
(pag. 388/Leucuta)
precursorul sau, dar nu in mod necesar aceeasi
sare/ester, proportii si formulari.
(pag. 119-121/Leucuta)

Pag. 155 din 289


Cod: 1481 Cod: 1486
31 Aria de sub curba concentratiei sanguine 36 Formele polimorfe metastabile, fata de cele
functie de timp: stabile, au:
#A. este cantitatea totala de substanta A. puncte de topire ridicate,
medicamentoasa din circulatie #B. puncte de topire scazute,
B. este cantitatea totala de substanta C. solubilitate mica in apa,
medicamentoasa din urina
#D. solubilitate mai mare in apa,
#C. se foloseste la determinarea biodisponibilitatii
#E. activitate biologica superioara.
D. este cantitatea totala de substanta
medicamentoasa din forma farmaceutica (pag. 79/Popovici)
Cod: 1487
#E. este utilizata in calculele farmaceutice
(pag. 181/Popovici) 37 Substante auxiliare care actioneaza asupra
Cod: 1482 stabilitatii fizico-chimice, biologice si
microbiologice:
32 Nu fac parte din categoria substantelor
#A. antioxidanti
auxiliare cu rol corector al caracterelor:
#B. reglatori de pH
A. aromatizantii,
C. agenti de uscare
#B. conservantii antimicrobieni,
#D. conservanti antimicrobieni
C. edulcorantii,
#D. antispumantii, E. umectanti
(pag. 79/Popovici)
E. colorantii.
Cod: 1488
(pag. 79/Popovici)
Cod: 1483 38 Substante auxiliare cu solubilitate selectiva în
mediile gastro-intestinale:
33 Promotorii de absorbtie:
#A. plasticizanti
#A. sunt substante auxiliare, #B. agenti de acoperire neenterica
B. sunt substante active,
C. gelifianti
C. scad biodisponibilitatea unor substante active,
D. pseudoemulgatori
D. scad biodisponibilitatea unor substante auxiliare,
#E. agenti de acoperire enterica
#E. cresc biodisponibilitatea unor substante active. (pag. 78/Popovici)
(pag. 77/Popovici) Cod: 1489
Cod: 1484
39 Factorii fiziologici care influenteaza
34 Excipientii influenteaza: biodisponibilitatea la absorbtia pe cale orala
#A. realizarea formei farmaceutice, sunt:
#B. stabilitatea formei farmaceutice, A. excipientii
#C. biodisponibilitatea substantei active, B. substantele medicamentoase

#D. toxicitatea substantei active, #C. pH-ul

E. sunt corecte raspunsurile a) si c). #D. gradul de umplere a tractului gastro-intestinal


(pag. 75/Popovici) #E. enzimele
Cod: 1485 (pag. 193/Popovici)
Cod: 1490
35 Promotorii de absorbtie:
#A. amelioreaza eliberarea substantei active, 40 Între momentul administrarii medicamentelor
si cel al efectului terapeutic substanta
B. impiedica dizolvarea substantei active, medicamentoasa trebuie sa strabata o serie de
#C. cresc viteza de dizolvare a substatei active, etape grupate în 3 faze; care sunt:
#D. cresc absorbtia substantei active, #A. faza biofarmaceutica
E. impiedica pasajul transmembranar. B. faza psihologica
(pag. 77,78/Popovici) #C. faza farmacocinetica
#D. faza farmacodinamica
E. faza apoasa
(pag. 163/Popovici)

Pag. 156 din 289


Cod: 1491 Cod: 1496
41 Polimerii hidrofili folositi pentru obtinerea 46 Farmacistul poate influenta biodisponibilitatea
comprimatelor cu matritã hidrofilã sunt: unui medicament alegând:
A. biodegrababili #A. starea fizicã a substantei medicamentoase
#B. biocompatibili #B. forma farmaceuticã
#C. inerti fatã de moleculele din tractul gastro- #C. starea chimicã a substantei medicamentoase
intestinal D. culoarea medicamentului
D. de culoare verde
#E. tehnologia de preparare
E. foarte solubili în apã (pag. 186/Popovici)
(pag. 75/Popovici) Cod: 1497
Cod: 1492
47 În cazul administrãrii extravasculare
42 Excipientii pot influenta: biodisponibilitatea este influentatã de:
#A. realizarea formei farmaceutice #A. factori specifici substantei medicamentoase
#B. stabilitatea formei farmaceutice B. culoarea substantei medicamentoase
#C. biodisponibilitatea formei farmaceutice #C. factori specifici formei farmaceutice
#D. toxicitatea formei farmaceutice #D. factori fiziologici
E. numai variantele b si c sunt corecte #E. factori patologici
(pag. 75/Popovici) (pag. 186/Popovici)
Cod: 1493 Cod: 1498
43 Cele mai importante tipuri de bioechivalentã 48 Factorii fiziologici care influenteazã
sunt: biodisponibilitatea la absorbtia pe cale oralã:
#A. bioechivalentã A. tehnologia de preparare
#B. echivalentã farmaceuticã #B. gradul de umplere al tractului gastro-intestinal
#C. echivalentã chimicã #C. irigarea cu sânge a mucoasei gastro-intestinale
D. echivalentã sublimã #D. motilitatea tractului gastro-intestinal
#E. echivalentã farmacologicã #E. compozitia sucurilor digestive
(pag. 179/Popovici) (pag. 186/Popovici)
Cod: 1494 Cod: 1499
44 Determinarea biodisponibilitãtii în lichidele 49 Optimizarea formularii si tehnologiilor
biologice se realizeazã prin: farmaceutice prin metoda raspunsurilor
A. determinarea efectului pe oameni multiple (dependenta de model), poate fi
realizata prin urmatoarele moduri:
B. testul de dizolvare
#A. prin suprapunerea curbelor cu acelasi raspuns
#C. determinãri în sânge
#B. prin optimizarea unui raspuns aditiv ponderent
D. determinãri efectuate pe animale unic
#E. determinãri în urinã #C. prin optimizarea coeficientului “cerinta”
(pag. 181/Popovici) #D. prin optimizarea unui coeficient adimensional
Cod: 1495 care cuprinde toate caracteristicile dorite avand
calitatea de a fi coeficientul dorit
45 Nu se recomandã substituirea unui
medicament cu altul când: E. prin optimizarea folosind Planurile Simplex
#A. substanta medicamentoasã are indice terapeutic (pag. 409-417/Leucuta)
îngust Cod: 1500
#B. se utilizeazã antiaritmice 50 Punctele de topire ale substantelor
#C. se utilizeazã antidiabetice medicamentoase se determina prin:
#D. se utilizeazã antianginoase #A. topirea in capilara
#B. microscopie cu placa incalzita
E. se folosesc în tratament analgezice-antipiretice
(pag. 185/Popovici) C. termoizolare
#D. analiza termica prin calorimetrie diferentiala
E. masurarea densitatii
(pag. 393/Leucuta)

Pag. 157 din 289


Tema nr. 31 Cod: 1505
Preparate parenterale * 5 Se pot steriliza dupa conditionarea definitiva:
Bibliografie asociata temei: A. vaccinurile
Tehnologie farmaceutica - Iuliana Popovici, Dumitru B. pulberile liofilizate
Lupuliasa, Ed. Polirom, Iasi, 2001 C. amestecurile de solutii pentru alimentarea
(pag. 394-536) parenterala
*** Farmacopeea Romana, editia a X-a, Ed. Medicala, D. preparatele care contin substante termolabile
Bucuresti, 1993; Supliment 2000; Supliment 2001; #E. preparatele care contin substante termostabile
Supliment 2004; Supliment 2006 (pag. 421)
(pag. 492-554; 1071-1073; S.2004: 135-143) Cod: 1506
Cod: 1501 * 6 Administrarea i.v. de solutii hipotonice in
* 1 Sterilizatorul cu vapori de apa se mai numeste: exces produce:
A. etuva A. hiperglicemie
B. tunel de sterilizare B. glicozurie
#C. autoclav #C. anemie hemolitica
D. cuptor Pasteur D. diureza osmotica
E. sterilizator Poupinel E. pierderea apei si electrolitilor
(pag. 407) (pag. 431)
Cod: 1502 Cod: 1507

* 2 Controlul sterilizarii la etuva utilizeaza * 7 Precizati conditiile necesare pentru sterilizarea


urmatorii indicatori biologici: cu aer cald:
A. masurarea presiunii si temperaturii cu aparate #A. 180°C timp de 30 minute
#B. spori de Bacillus subtilis var. Niger ATCC 9372 B. 98°C timp de 30 minute
C. Bacillus stearotermophilus C. 134°C timp de 3 minute
D. tuburi cu indicatori de fuziune D. 128°C timp de 10 minute

E. amestec de carbonat de plumb si sulfura de litiu E. 121 °C timp de 15 minute


(pag. 406) (pag. 406)
Cod: 1503 Cod: 1508

* 3 Avantajele sterilizarii prin formaldehida sunt: * 8 FR X nu oficializeaza urmatoarea metoda de


sterilizare:
A. costul mare al operatiei de sterilizare
#A. tindalizare
B. durata mare de timp pentru desorbtie
B. sterilizare prin filtrare
#C. gaz cu miros foarte puternic si usor de detectat
C. sterilizare cu gaz
D. functionarea la temperaturi inalte
D. sterilizare prin caldura uscata
E. nici un raspuns nu este corect
E. sterilizare cu vapori de apa sub presiune
(pag. 413)
(pag. 1072)
Cod: 1504
Cod: 1509
* 4 Oxidul de etilen utilizat in sterilizare nu este:
* 9 Nu se folosesc, conform FR X, la obtinerea
A. bactericid preparatelor injectabile urmatoarele substante
B. fungicid auxiliare:
C. virulicid #A. coloranti
D. sporocid B. agenti de emulsionare si suspendare
#E. un lichid de culoare galbena C. antioxidanti
(pag. 413) D. conservanti antimicrobieni
E. solubilizanti
(pag. 511/FR X)

Pag. 158 din 289


Cod: 1510 Cod: 1515
* 10 Nu se permite adaosul conservantilor * 15 Conform FR X la obtinerea preparatelor
antimicrobieni în cazul preparatelor: perfuzbile se folosesc:
A. care se administreaza în volume mai mici de 5 ml #A. substante active
B. care se administreaza în volume mai mari de 5 ml B. agenti de suspendare
C. care se administreaza în volume mai mari de 15 C. solutii tampon
ml D. coloranti
D. care se administreaza în cantitate mai mare 10 g
E. conservanti antimicrobieni
#E. care se administreaza în volume mai mari de 10 (pag. 492/FR X)
ml
Cod: 1516
(pag. 511/FR X)
Cod: 1511 * 16 Nu se permite adaosul conservantilor
antimicrobieni, conform FR X, in cazul:
* 11 „Probei de pasaj” trebuie sa-i corespunda A. preparatelor perfuzabile care se administreaza în
conform FR X:
volume mai mari de 5 ml
#A. suspensiile injectabile B. preparatelor perfuzabile care se administreaza în
B. suspensiile cu administrare i.v. volume mai mici de 5
C. emulsiile de uz intern C. preparatelor perfuzabile care se administreaza în
D. pulberile pentru solutii injectabile volume mai mari de 10 ml
D. preparatelor perfuzabile care se administreaza în
E. solutiile injectabile
volume mai mari de 15 ml
(pag. 512/FR X)
#E. preparatelor perfuzabile
Cod: 1512
(pag. 492/FR X)
* 12 Diametrul particulelor fazei dispersate a unei
Cod: 1517
emulsii perfuzabile trebuie sa îndeplineasca
urmatoarele conditii, conform FR X: * 17 Diametrul particulelor fazei dispersate a unei
A. 90% trebuie sa aiba cel mult 50 micrometri emulsii injectabile trebuie sa îndeplineasca
urmatoarele conditii, conform FR X:
B. 10% trebuie sa aiba cel mult 50 micrometri
A. 90% trebuie sa aiba cel mult 25micrometri
#C. sa fie de cel mult 5 micrometri
B. 90% trebuie sa aiba cel mult 50micrometri
D. 10% trebuie sa aiba cel mult 25micrometri
C. 10% trebuie sa aiba cel mult 25micrometri
E. 90% trebuie sa aiba cel mult 25micrometri
D. 10% trebuie sa aiba cel mult 50micrometri
(pag. 493/FR X)
#E. in FR X nu se regaseste nici o prevedere in acest
Cod: 1513
sens
* 13 Sterilizarea cu aer cald nu se efectueaza la: (pag. 512/ FR X)
#A. 121 °C timp de 15 minute Cod: 1518
B. 160°C timp de 120 minute * 18 Proba de pasaj trebuie efectuata solutiilor
C. 180°C timp de 30 minute injectabile, conform FR X prin acul de seringa
nr.:
D. 170°C timp de 60 minute
A. 16
E. 140°C timp de 4 ore
B. 5
(pag. 406)
C. 15
Cod: 1514
D. 10
* 14 Suplimentul 2004 al FR X nu oficializeaza:
A. preparatele injectabile #E. nici un raspuns nu este corect
(pag. 512/ FR X)
#B. preparatele perfuzabile emulsie A/U
Cod: 1519
C. concentratele pentru solutii injectabile
* 19 Uleiurile vegetale folosite ca solventi pentru
D. pulberile pentru solutii injectabile si perfuzabile preparate injectabile sunt:
E. implanturile A. ulei de floarea soarelui
(pag. 140) B. ulei de arahide
C. ulei de in
#D. ulei de floarea soarelui neutralizat
E. ulei de migdale
(pag. 512/ FR X)

Pag. 159 din 289


Cod: 1549 Cod: 1524
* 20 In obtinerea preparatelor parenterale, se pot 25 Sticla de tip I se utilizeaza pentru:
utiliza conform Suplimentului 2004 al FR X, #A. confectionarea fiolelor
urmatoarele categorii de excipienti cu exceptia:
#B. confectionarea flacoanelor pentru perfuzabile,
A. agentilor pentru cresterea solubilitatii flacoane care pot fi recuperate
#B. agentilor coloranti C. conditionarea unguentelor
C. agentilor izotonicizanti D. conditionarea comprimatelor
D. agentilor pentru ajustarea pH-ului E. conditionarea capsulelor
E. agentilor pentru asigurarea stabilitatii fizico- (pag. 456)
chimice a substantelor active. Cod: 1525
(pag. 135)
26 Preparatele perfuzabile se clasifica in functie
Cod: 1520
de forma farmaceutica in:
21 În starea de alcaloza se administreaza #A. solutii apoase
#A. solutii izotonice de clorura de sodiu cu adaos de B. solutii uleioase
clorura de potasiu, în formele usoare
#C. emulsii U/A
B. carbonat acid de sodiu
D. emulsii A/U
C. acetat de sodiu
E. suspensii apoase
D. lactat de sodiu
(pag. 498)
#E. solutii acidifiante pe cale orala, în formele mai
Cod: 1526
grave
(pag. 518) 27 In starea de alcaloza nu se administreaza:
Cod: 1521 #A. carbonat acid de sodiu
22 O solutie injectabila este considerata #B. acetat de sodiu
izohidrica daca: #C. lactat de sodiu
#A. are un pH egal cu cel al sangelui D. solutie izotonica de clorura de sodiu cu adaos de
B. are un pH, conform cu FR X, de 2,5-9,5 clorura de potasiu in formele usoare
C. are un pH usor acid E. perfuzii de clorura de amoniu, clorhidrat de
arginina in formele grave
D. are un pH usor alcalin
(pag. 518)
#E. are un pH 7,35-7,40 Cod: 1527
(pag. 436)
28 Emulsiile perfuzabile:
Cod: 1522
A. sunt de tip A/U
23 Amestecul tampon acid boric-borax:
#B. sunt de tip U/A
A. se utilizeaza ca sistem tampon pentru preparatele
C. contin uleiuri vegetale ca faza externa
injectabile
#B. se utilizeaza ca sistem tampon pentru colire #D. contin apa distilata pentru preparate parenterale
#C. nu se utilizeaza ca sistem tampon pentru E. contin emulgatori tip A/U
preparatele injectabile (pag. 519)
#D. administrat injectabil are proprietati hemolitice Cod: 1528
E. este cel mai folosit sistem tampon pentru 29 Selectati aminoacizii esentiali:
preparatele injectabile #A. leucina
(pag. 437)
B. arginina
Cod: 1523
C. histidina
24 Polietilenglicolii, ca solventi pentru preparatele
injectabile: #D. lizina
#A. se utilizeaza cei cu masa moleculara 200-600 #E. valina
B. se utilizeaza cei cu masa moleculara 800-1000 (pag. 521)
#C. se folosesc pentru substantele care hidrolizeaza
in apa
#D. se asociaza cu alcoolul si apa
E. nu sunt miscibili cu alcoolul si apa
(pag. 443)

Pag. 160 din 289


Cod: 1529 Cod: 1534
30 Se folosesc ca inlocuitori de plasma: 35 În functie de scopul terapeutic urmãrit
#A. gelifundolul perfuziile se clasifica in:
#B. polividona A. emulsii U/A
C. dextranul 1 B. emulsii A/U

#D. hemacelul #C. solutii pentru dializã peritonealã si hemodializã


#D. perfuzii folosite în metabolismul reconstituant
#E. plasmagelul
(pag. 525) E. solutii apoase
Cod: 1530 (pag. 498)
Cod: 1535
31 Formele parenterale cu eliberare conventionalã
sunt: 36 Principalele diferente între perfuzii si
preparatele injectabile sunt:
#A. solutiile injectabile apoase
#B. comprimatele pentru solutii injectabile #A. perfuziile nu contin conservanti antimicrobieni
#B. volumul preparatelor injectabile este mai mic
#C. pudrele sterile
(circa 1-20 ml)
D. emulsiile uleioase
#C. perfuziile se administreazã numai în spital
E. solutiile injectabile uleioase D. numai perfuziile sunt preparate sterile
(pag. 466)
E. volumul perfuziilor este mai mic
Cod: 1531
(pag. 498)
32 Ca emulgatori la prepararea emulsiilor Cod: 1536
injectabile se utilizeaza:
37 Controlul impuritatilor pirogene nu se
#A. monogliceride acetilate
efectueazã prin:
B. lactat de sodiu
#A. urmãrirea numãrului de globule rosii la iepuri
#C. lecitine obtinute din galbenusul de ou
#B. mãsurarea hipertermiei la soareci, conform FR X
D. acetat de sodiu
C. urmãrirea numãrului de globule albe la iepuri
#E. lecitine obtinute din soia dupã injectarea unui preparat pirogen
(pag. 478) D. testul Limulus
Cod: 1532 E. mãsurarea hipertermiei la iepuri
33 In metabolismul reconstituant se folosesc: (pag. 492)
A. perfuziile pentru terapia afectiunilor Cod: 1537
cardiovasculare 38 Dopurile de cauciuc folosite pentru închiderea
#B. perfuzii cu hidrolizate de proteine flacoanelor de sticlã multidozã sau flacoanelor
#C. perfuziile cu aminoacizi pentru perfuzii îndeplinesc urmãtoarele
conditii:
D. perfuziile cu hemacel
#A. sa permita pãtrunderea acului seringii fãrã a
E. perfuziile cu dextrani
disloca fragmente de dop
(pag. 521) #B. sa nu-si modifice calitãtile fizico-chimice prin
Cod: 1533 sterilizare la autoclav
34 Conditiile care trebuie indeplinite de #C. sa fie compatibile cu substantele active
substantele coloidale înlocuitoare de volum
D. sa nu permita pãtrunderea acului seringii fãrã a
plasmatic sunt:
disloca fragmente de dop
#A. sã prezinte presiune coloid-osmoticã
E. sa asigure pãtrunderea aerului în recipient
#B. masã molecularã relativã corespunzãtoare
(pag. 461)
#C. solubilitate în apã Cod: 1538
D. solubilitate în lipide 39 Sterilizarea cu substante gazoase foloseste:
E. sã nu fie filtrabile renal #A. ß-propiolactona
(pag. 525) #B. oxidul de etilen
#C. formaldehida
D. oxigenul
E. dioxidul de carbon
(pag. 412)

Pag. 161 din 289


Cod: 1539 Cod: 1544
40 Conform FR X „proba de pasaj” nu se aplica 45 Nu reprezinta o diferenta între perfuzii si
#A. emulsiilor de uz intern preparatele injectabile:
#B. suspensiilor cu administrare i.v. A. doar perfuziile sunt preparate sterile
#C. solutiilor injectabile B. volumul preparatelor injectabile este mai mare

D. suspensiilor injectabile #C. volumul preparatelor injectabile este mare (circa


100-200 ml)
#E. pulberilor pentru solutii injectabile
D. perfuziile se administreazã numai în ambulatoriu
(pag. 512/FR X)
#E. perfuziile contin conservant
Cod: 1540
(pag. 498)
41 Nu sunt forme parenterale cu eliberare Cod: 1545
conventionalã:
46 Preparatele parenterale trebuie sa prezinte
#A. emulsiile uleioase
urmatoarele calitati obligatorii
#B. solutiile injectabile uleioase
#A. sterilitate
C. solutiile injectabile apoase
#B. lipsa particulelor insolubile
D. pudrele sterile
#C. apirogenitate
E. comprimatele pentru solutii injectabile D. pH=9
(pag. 466)
#E. inocuitate
Cod: 1541
(pag. 399)
42 Perfuziile folosite în metabolismul Cod: 1546
reconstituant sunt:
47 Calitatile dorite ale preparatelor parenterale
A. cu dextrani
sunt:
#B. cu aminoacizi
#A. izotonie
C. cu hemacel
#B. izohidrie
D. cu metronidazol
#C. capacitate tampon
#E. cu hidrolizate de proteine D. culoare verde
(pag. 521)
#E. toleranta
Cod: 1542
(pag. 399)
43 Conform Suplimentului 2004 al FR X, pentru Cod: 1547
preparatele injectabile se realizeaza
urmatoarele determinari: 48 Tipuri de filtre folosite pentru filtrarea
sterilizanta:
A. miros
#B. uniformitatea continutului #A. filtre din retele poroase solide
#B. filtre de sticla fritata
#C. endotoxine bacteriene - pirogene
#C. filtre de azbest
D. culoare
D. filtre presa cu rame
E. gust
(pag. 139) #E. filtre Millipore
Cod: 1543 (pag. 421)
Cod: 1548
44 Suplimentul 2004 al FR X prevede
determinarea endotoxinelor bacteriene - 49 Conform Suplimentului 2004 al FR X sunt
pirogene pentru: adevarate urmatoarele afirmatii referitoare la
preparatele parenterale:
A. implanturi
#B. pulberi pentru solutii injectabile sau perfuzabile #A. sunt destinate administrarii prin injectare si
perfuzare in corpul uman sau animal
#C. concentrate pentru solutii injectabile sau #B. sunt destinate administrarii prin implantare in
perfuzabile corpul uman sau animal
#D. preparate perfuzabile C. sunt preparate nesterile
#E. preparate injectabile #D. sunt preparate sterile
(pag. 138)
#E. se regasesc in monografia Parenteralia
(pag. 135)

Pag. 162 din 289


Cod: 1550 Cod: 1554
50 Conform Suplimentului 2004 al FR X pe * 4 Utilizarea conservantilor antimicrobieni este
eticheta preparatelor parenterale trebuie sa se obligatorie in cazul:
mentioneze: A. mioticelor
#A. concentratia conservantilor antimicrobieni B. solutiilor irigatoare in chirurgia oculara
adaugati
C. produselor enzimatice folosite intraocular in
B. culoarea preparatului parenteral
timpul operatiilor
#C. in cazuri adecvate, daca solutia este utilizata #D. colirelor multidoza
dupa o filtrare finala
E. colirelor unidoza
#D. cand este cazul, daca preparatul este lipsit de
pirogene (pag. 566/Popovici)
Cod: 1555
#E. cand este cazul, daca preparatul este lipsit de
endotoxine bacteriene * 5 FR X prevede pentru preparatele oftalmice
(pag. 137) urmatoarele:

Tema nr. 32 #A. solutiile hipotonice se izotonizeaza


Preparate oftalmice B. solutiile coloidale se izotonizeaza
Bibliografie asociata temei: C. solutiile hipertonice se izotonizeaza

Tehnologie farmaceutica - Iuliana Popovici, Dumitru D. daca substanta activa este sub 1% (m/m) se
Lupuliasa, Ed. Polirom, Iasi, 2001 adauga un izotonizant conform formulei de la
Injectabilia
(pag. 558-601)
E. daca substanta activa este peste 1% (m/m) se
*** Farmacopeea Romana, editia a X-a, Ed. Medicala, dizolva in solutii izotonice sterile
Bucuresti, 1993; Supliment 2000; Supliment 2001; (pag. 567/Popovici)
Supliment 2004; Supliment 2006
Cod: 1556
(pag. 709-714; S.2004: 127-135)
* 6 Valoarea euhidrica a pH-ului unei solutii
Cod: 1551 oftalmice este:
* 1 Cel mai periculos germen la nivel oftalmic: A. valoarea pH-ului sanguin
A. Bacillus stearotermophilus B. valoarea pH-ului lichidului lacrimal
#B. Pseudomonas aeruginosa C. egala cu 7
C. Serratia sp. #D. valoarea de pH la care stabilitatea substantei este
D. Klebsiela sp. optima
E. M. tuberculosis E. egala cu 10
(pag. 565/Popovici) (pag. 570/Popovici)
Cod: 1552 Cod: 1557

* 2 Sterilitatea colirelor este asigurata prin * 7 Sterilitatea colirelor este asiguratã prin:
urmatoarele procedee cu exceptia: A. diferite metode de sterilizare
A. prepararii pe cale aseptica B. preparare pe cale asepticã
B. sterilizarii C. adãugare de conservanti antimicrobieni
#C. adaosului de substante colorante D. sunt corecte doar raspunsurile a si b
D. filtrarii sterilizante #E. sunt corecte rãspunsurile a, b si c
E. combinarea procedeelor a), b) si d) (pag. 566/Popovici)
(pag. 566/Popovici) Cod: 1558
Cod: 1553 * 8 Majoritatea solutiilor oftalmice se sterilizeazã
* 3 Sterilizarea colirelor prin vapori sub presiune: în farmacie în recipientul de conditionare
definitivã la:
A. are loc la 180 °C - 30 minute,
B. are loc la 140 °C - 60 minute, #A. 98-100°C timp de 30 de minute
B. etuvã la 121°C timp de15-20 minute
C. are loc la 160 °C - 60 minute,
C. autoclav la 121°C timp de 15-20 minute
#D. se aplica pentru solutiile apoase,
D. etuvã la 115°C timp de 25-30 minute
E. se aplica pentru toate categoriile de forme
farmaceutice oftalmice. E. autoclav la 115°C timp de 25-30 minute
(pag. 566/Popovici) (pag. 566/Popovici)

Pag. 163 din 289


Cod: 1559 Cod: 1565
* 9 Nu este permisã adãugarea conservantilor * 14 Agentii vâscozifianti folositi în colire trebuie sã
antimicrobieni colirelor: îndeplineascã urmãtoarele conditii, cu exceptia:
A. care contin antibiotice A. sã fie inerti din punct de vedere chimic
#B. unidozã #B. sã fie liposolubili
C. multidozã C. sã nu obstrueze cãile lacrimale
D. care contin apa potabila D. sã fie tolerati de mucoasa ocularã
E. conditionate în recipiente de sticlã E. sã permitã sterilizarea preparatului oftalmic
(pag. 566/Popovici) (pag. 576/Popovici)
Cod: 1560 Cod: 1596
* 10 Izotonizarea colirelor hipotonice, atunci când * 15 In cazul picaturilor pentru ochi conditionate in
concentratia substantei active este sub 1%, se recipiente multidoza, perioada limita de
face prin: utilizare dupa deschiderea recipientului (cu
#A. dizolvarea substantei active în solutii izotonice exceptia cazurilor justificate si autorizate) nu
sterile trebuie sa depaseasca:
B. dizolvarea substantei active în apã