Sunteți pe pagina 1din 86

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANA FACULTATEA DE FARMACIE Aleea Universitii nr.

1, Campus, Corp B, Constana TEL/FAX.: 0241-605050 E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.ro Web: http://www.pharmaovidius.ro

Departamentul de tiine Farmaceutice pentru obinerea, analiza i controlul calitii medicamentelor Nr. nregistrare 33 / 29 decembrie 2011

TESTE GRIL PENTRU EXAMENUL LA DISCIPLINA FARMACOGNOZIE SPECIALIZAREA FARMACIE Anul III, semestrul I

Director de Departament Prof. univ. dr. CONSTANA SAVA

ef Disciplin FARMACOGNOZIE Conf. univ. dr. LAURA BUCUR

Anul universitar 2011-2012

TEMA 1. DEFINI IA, OBIECTUL !I RAMURILE FARMACOGNOZIEI; INTERDEPENDEN A CU ALTE DISCIPLINE. PRODUSE VEGETALE !I ANIMALE: OB INERE, CONSERVARE, SURSE DE PRODUSE VEGETALE !I ANIMALE. ANALIZA FARMACOGNOSTIC$. PRINCIPII ACTIVE. CRITERII DE CLASIFICARE A PRODUSELOR VEGETALE
TESTE COMPLEMENT SIMPLU 1. Care din afirma'iile urm( toare referitoare la produsul vegetal este fals(? A. este un exudat al plantei B. este un organ al plantei C. este o parte din plant D. este o clas de compu#i chimici E. este o secre&ie a plantei R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 9-10 2. Semin'ele se recolteaz(: A. imature B. prim vara C. la deplina maturitate D. iarna E. doar de la fructele dehiscente R( spuns: C; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 25 3. Principiul activ este: A. un compus chimic sintetizat de organismul vegetal sau animal B. un organ al plantei C. un compus chimic de semisintez D. un compus chimic de sintez E. inactiv farmacologic R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 11; ISTUDOR, pag. 15 4. Care din exemplele urm(toare, legate de denumirea produsului vegetal, este corect? A. sugereaz particularit &i legate de aspect - Opium B. indic specia produc toare Lini semen C. indic genul din care face parte specia produc toare - Cynosbati fructus D. arat modul de prelucrare Liquiritiae radix bismundata E. nu sugereaz specia produc toare Belladonae folium R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 5. Farmacognozia: A. este o disciplin fundamental B. reprezint o metodologie de cercetare C. se ocup cu studiul compu#ilor chimici de sintez D. folose#te doar no&iunile legate de morfologia #i anatomia plantelor E. este o disciplin cu profil farmaceutic R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 9 6. Denumirea produsului vegetal Opium: A. nu sugereaz numele speciei produc toare B. arat culoarea produsului C. indic particularit &i de aspect D. precizeaz numele savantului care a denumit planta E. arat particularit &i de prelucrare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 7. Care din regulile de uscare a produselor vegetale nu este corect(? A. organele subterane se pot expune la soare B. frunzele se usuc la umbr C. plantele puternic mirositoare se usuc n compartimente separate D. plantele cu substan&e puternic active se usuc separat de cele cu principii active anodine E. florile colorate se usuc la soare R( spuns: E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 27 8. Care din regulile de depozitare a produselor vegetale *i animale nu este corect(? A. pentru ntre&inerea cur &eniei n depozite nu se folosesc substan&e cu miros persistent B. pentru combaterea d un torilor nu se folosesc substan &e care eman vapori cu miros dezagreabil C. nu se depoziteaz n acela#i loc produsele lipsite de miros cu cele puternic mirositoare D. camerele de depozitare trebuie s aib iluminare direct E. nu se depoziteaz n acela#i loc produsele anodine cu cele toxice sau puternic active R( spuns: D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 29 9. Care din factorii enumera 'i nu favorizeaz( degradarea produselor vegetale *i animale? A. lumina B. zgomotul C. umiditatea D. temperatura E. aerul R( spuns: B; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 29 10. Analiza farmacognostic(: A. are 3 ramuri: farmacobotanica, fitochimia, fitoterapia B. este o #tiin& cu caracter aplicativ C. se folose#te doar n scop didactic D. este o metodologie de cercetare care urm re#te stabilirea identit &ii, purit &ii #i calit &ii produsului vegetal E. se aplic doar materiilor prime vegetale cunoscute R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, SAVA, JIANU, VAME'U, pag. 5 11. Care dintre criteriile de clasificare utilizate n descrierea produselor vegetale este avantajos sub aspectul aplica'iei terapeutice? A. alfabetic B. chimic C. biosintetic D. farmacologic E. taxonomic R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 11 12. Fitochimia furnizeaz( date despre: A. structura chimic a compu#ilor activi B. sursele produc toare de produse vegetale C. afec&iunile care se pot trata cu produse vegetale D. administrarea preparatelor farmaceutice E. caracterele macro- #i microscopice ale produselor vegetale R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 9 13. Ramura farmacognoziei care se ocup( cu tratarea unor boli cu preparate de origine vegetal( este: A. fitochimia B. fitoterapia C. farmacobotanica

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

D. farmacoterapia E. fitobotanica R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 9 14. Ramura farmacognoziei care furnizeaz( cuno*tin'e despre sursele produc( toare de produse vegetale este: A. fitochimia B. fitoterapia C. farmacobotanica D. farmacoterapia E. fitobotanica R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 9 15. Ramura farmacognoziei care nsumeaz( cuno*tin'e despre structura chimic(, biosinteza *i propriet('ile fizico-chimice ale principiilor active este: A. fitochimia B. fitoterapia C. farmacobotanica D. farmacoterapia E. fitobotanica R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 9 16. Fermentarea: A. este procesul prin care se elibereaz principiul activ prin degrad ri hidrolitice sau enzimatice B. este procesul de inactivare a enzimelor C. o ntlnim la produsele vegetale cu heterozide cardiotonice D. se face prin men&inerea produselor n atmosfer de vapori de alcool E. nu schimb culoarea sau mirosul produsului vegetal R( spuns: A; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 26 17. Stabilizarea: A. este procesul prin care se elibereaz principiul activ prin degrad ri hidrolitice sau enzimatice B. este procesul de inactivare a enzimelor C. o ntlnim la produsul vegetal Vanillae fructus D. se face prin men&inerea produselor la soare E. este procedeul prin care produsul vegetal #i schimb culoarea sau mirosul R( spuns: B; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 25-26 18. Denumirea produsului vegetal Liquiritiae radix bismundata sugereaz(: A. ca produs vegetal este decorticat de dou ori B. ca produs vegetal este decorticat C. numele savantului care a denumit planta D. o nomenclatur binar E. o prelucrare prin stabilizare R(spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 19. Denumirea produsului vegetal Althaeae folium sugereaz(: A. particularit &i legate de aspect B. particularit &i legate de culoare C. particularit &i legate de modul de prelucrare D. numele speciei produc toare E. numele genului din care face parte specia produc toare R(spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 20. Denumirea produsului vegetal Belladonnae folium sugereaz( : A. particularit &i legate de aspect

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

B. particularit &i legate de culoare C. particularit &i legate de modul de prelucrare D. numele speciei produc toare E. numele genului din care face parte specia produc toare R(spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 21. Denumirea produsului vegetal Ipecacuanhae inelate majoris radix sugereaz(: A. particularit &i legate de aspect B. particularit &i legate de culoare C. particularit &i legate de modul de prelucrare D. numele savantului care a descris specia E. numele genului din care face parte specia produc toare R(spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 22. Denumirea produsului vegetal Saponariae rubrae radix sugereaz(: A. particularit &i legate de aspect B. particularit &i legate de culoare C. particularit &i legate de modul de prelucrare D. numele speciei produc toare E. numele savantului care a descris specia R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 23. Care din urm(toarele denumiri de produse vegetale cuprinde numele ntreg al speciei produc(toare? A. Saponariae rubrae radix B. Ipecacuanhae radix inelate majoris C. Liquiritiae radix bismundata D. Belladonnae folium E. Digitalis purpureae folium R(spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 24. Care din urm(toarele denumiri de produse vegetale cuprinde particularit('i legate de aspect? A. Saponariae rubrae radix B. Ipecacuanhae radix inelate majoris C. Liquiritiae radix bismundata D. Belladonnae folium E. Digitalis purpureae folium R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 25. Care din urm(toarele denumiri de produse vegetale cuprinde particularit('i legate de culoare? A. Saponariae albe radix B. Ipecacuanhae radix inelate majoris C. Liquiritiae radix bismundata D. Belladonnae folium E. Digitalis purpureae folium R(spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 26. Care din urm(toarele denumiri de produse vegetale cuprinde particularit('i legate de modul de prelucrare? A. Saponariae rubrae radix B. Ipecacuanhae radix inelate majoris C. Liquiritiae radix mundata D. Belladonnae folium E. Digitalis lanatae folium R(spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

27. Care din urm(toarele denumiri de produse vegetale nu sugereaz( numele genului sau speciei produc(toare? A. Saponariae rubrae radix B. Ipecacuanhae radix inelate majoris C. Liquiritiae radix bismundata D. Cynosbati fructus E. Digitalis purpureae folium R(spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 28. Care din urm(toarele produse vegetale nu reprezint( un organ al plantei? A. Carvi fructus B. Menthae aetheroleum C. Lini semen D. Ginseng radix E. Tiliae flores R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 29. Gustul astringent al produselor vegetale sugereaz( prezen'a: A. heterozidelor cardiotonice B. ozelor C. substan&elor edulcorante D. taninurilor E. principiilor amare R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, SAVA, JIANU, VAME'U, pag. 11 30. Mirosul aromat al produselor vegetale sugereaz( prezen'a: A. uleiurilor volatile B. antracenozidelor C. flavonoidelor D. taninurilor E. substan&elor edulcorante R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, SAVA, JIANU, VAME'U, pag. 11 31. Culoarea galben( a produselor vegetale sugereaz( prezen'a: A. antocianozidelor B. antracenozidelor C. proantocianozidelor D. taninurilor E. flavonozidelor R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, SAVA, JIANU, VAME'U, pag. 11 32. Culoarea ro*ie a produselor vegetale sugereaz( prezen'a: A. antocianozidelor B. antracenozidelor C. proantocianozidelor D. taninurilor E. flavonozidelor R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, SAVA, JIANU, VAME'U, pag. 11 33. Care asociere de denumire de produs vegetal organ vegetativ al plantei este incorect(? A. mugure - turiones B. fruct - fructus C. lemn - stipites D. r d cin - radix E. parte supraterestr - herba R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

34. Care asociere de denumire de produs vegetal organ vegetativ al plantei este incorect(? A. s mn& - semen B. parte aerian - herba C. scoar& - lignum D. r d cin - radix E. mugure - gemmae R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 8 TESTE COMPLEMENT MULTIPLU 35. Produsul vegetal este reprezentat de: A. un organ din plant B. un metabolit (substan&e grase) al plantei C. o parte dintr-un organ animal D. o secre&ie (uleiuri volatil) a plantei E. un exudat (gume, rezine) al plantei R( spuns: A, B, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 9-10 36. Principiul activ este considerat: A. un organ din plant B. o substan& chimic C. o parte din plant D. o clas de substan&e chimice cu aceea#i structur de baz E. o plant medicinal R( spuns: B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 11 37. Denumirea produsului vegetal cuprinde: A. numele speciei produc toare B. modalit &i de extrac&ie a principiului activ C. particulari& &i legate de aspect D. numele sistematicianului care a descris planta E. denumirea clasei de principii active R( spuns: A, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 38. n denumirea produsului vegetal pot intra termeni care indic( : A. genul sau specia produc toare B. organul recoltat de la specia produc toare C. clasa de principii active majoritar n produs D. particualrit &i legate de culoare E. modul de prelucrare al produsului R( spuns: A, B, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 39. Farmacognozia: A. este disciplin cu profil farmaceutic B. studiaz doar materii prime vegetale C. etimologic deriv de la cuvntul pharmacon = plant medicinal D. este o #tiin & cu caracter fundamental E. este un domeniu de cunoa#tere interdisciplinar R( spuns: A, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 9 40. Ramurile farmacognozie sunt: A. farmacobotanica B. chimia vegetal C. fitoterapia D. farmacoterapia

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. farmacologia R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 9 41. Ramurile farmacognozie sunt: A. farmacognozia descriptiv B. fitocenologia C. fitochimia D. farmacoterapia E. fitoterapia R( spuns: A, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 9 42. Farmacobotanica furnizeaz( date despre: A. caracterele microscopice ale produselor vegetale B. preparatele farmaceutice de origine vegetal C. pozi&ia taxonomic a surselor produc toare D. structura chimic a principiilor active E. metodele de determinare a calit &ii produselor vegetale R( spuns: A, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 9 43. Fitochimia furnizeaz( date despre: A. ac&iunile terapeutice ale produselor vegetale B. biosinteza principiilor active C. caracterele morfologice #i anatomice ale produselor vegetale D. ob&inerea produselor vegetale E. procedeele de extrac&ie, identificare #i determinare cantitativ a principiilor active R( spuns: B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 9 44. Fitoterapia furnizeaz( date despre: A. cultura plantelor medicinale B. afec&iunile care se pot trata cu produse vegetale #i animale C. preparatele farmaceutice de origine vegetal D. conservarea produselor vegetale E. sursele de produse vegetale #i animale R( spuns: B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 9 45. Tipurile de produse vegetale sunt: A. gume B. frunze C. flori D. muguri E. hormoni R( spuns: A, B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 46. Sursele de produse vegetale sunt: A. aromaterapia B. plantele medicinale C. culturile de celule D. culturile de &esuturi E. fitoterapia R( spuns: B, C, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 16 47. Avantajele recolt( rii produselor vegetale din culturi sunt: A. este facilitat recoltarea mecanizat B. se evit pericolul exploat rii ira&ionale C. se pot recolta tot timpul anului D. se pot aclimatiza plante din zona n care se face cultura

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. se pot crea condi&ii pentru ameliorarea plantelor R( spuns: A, B, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 16 48. Impurific(ri ale produselor vegetale care conduc la accidente grave sunt: A. r d cina de Althaea officinalis cu r d cina de Atropa belladonna B. inflorescen&ele de Matricaria chamomilla cu inflorescen &ele de Matricaria inodora C. fructele de Pimpinella anisum cu fructele de Conium maculatum D. frunzele de Plantago lanceolata cu frunzele de Digitalis lanata E. inflorescen&ele de Matricaria chamomilla cu inflorescen&ele de Anthemis arvensis R( spuns: A, C, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 23 49. Care din afirma 'iile urm(toare, referitoare la recoltarea produselor vegetale, sunt corecte? A. se nume#te colectare atunci cnd se face din flora cultivat B. se nume#te recoltare cnd se face din flora spontan C. se face cnd con&inutul n principii active este maxim D. se face doar de c tre specialist din flora spontan E. nu depinde de tipul de organ R( spuns: C, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 23 50. Organele subterane se recolteaz( : A. vara B. toamna, la sfr#itul perioadei de vegeta&ie C. prim vara, nainte de apari&ia primelor frunze D. la sfr#itul primului an de vegeta&ie pentru plantele bienale E. iarna R( spuns: B, C, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 23 51. Mugurii se recolteaz(: A. vara B. prin scuturare, de pe ramurile t iate #i uscate C. prim vara, nainte de deschidere D. manual, de pe ramuri E. toamna R( spuns: B, C, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 24 52. Scoar'ele se recolteaz( : A. de pe ramurile nou ap rute B. prim vara C. de pe trunchiul arborilor D. toamna E. de pe r d cini R( spuns: B, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 24 53. Frunzele se recolteaz( : A. din rozeta bazal dezvoltat n primul an de vegeta&ie, pentru plantele bienale B. nainte, n timpul sau dup nflorire C. diminea&a, pe rou D. prin cosirea p r&ii aeriene #i separarea frunzelor de pe tulpin dup uscare E. toamna trziu R( spuns: A, B, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 24 54. Produsul vegetal de tip flores se ob'ine prin recoltarea: A. florilor sau inflorescen&elor doar n stadiu de boboc B. inflorescen&elor cnd 50% din flori s-au deschis C. unor piese florale D. manual sau mecanizat a florilor sau inflorescen&elor

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. florilor sau inflorescen&elor iarna R( spuns: B, C, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 24 55. Fructele se recolteaz(: A. imature B. nainte de coacere C. la deplina maturitate D. prim vara E. manual sau mecanizat R( spuns: A, B, C, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 24-25 56. Clasificarea produselor vegetale dup( criteriul farmacologic: A. grupeaz produsele vegetale dup ac&iunea farmacologic a constituentului dominant B. are avantajul repet rii unor produse vegetale cu mai multe ac&iuni C. este adoptat de pu&ine lucr ri n domeniu D. este dezavantajoas sub aspectul aplica&iei terapeutice E. grupeaz produsele vegetale dup ntrebuin&area lor n terapeutic R( spuns: A, C, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 42 57. Decorticarea: A. const n ndep rtarea lemnului de pe ramuri B. se mai nume#te mundare C. se poate efectua la organele subterane D. se mai nume#te condi&ionare E. se poate efectua la scoar &e R( spuns: B, C, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 25 58. Stabilizarea: A. este un procedeu de prelucrare a produselor vegetale B. se aplic produselor vegetale cu principii active degradabile prin hidroliz enzimatic C. se realizeaz prin p strarea produsului 1 an de zile pn la utilizare D. const n inactivarea enzimelor din produsul vegetal E. se realizeaz prin trecerea unui curent de vapori de alcool timp de 10-15 minute peste produsul vegetal R( spuns: A, B, D, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 25-26 59. Fermentarea: A. conduce la modificarea mirosului produsului vegetal B. este procedeul de eliberarea principiului activ prin procese de degradare C. se aplic tuturor produselor vegetale D. conduce la modificarea culorii produsului vegetal E. se aplic produselor vegetale dup uscare R( spuns: A, B, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 26-27 60. Uscarea: A. se realizeaz prin procedee naturale B. reprezint mijlocul de oprire a proceselor fermentative C. se aplic dup sortare pentru toate produsele vegetale D. nu este o etap obligatorie n ob&inerea produselor vegetale E. se realizeaz prin procedee artificiale R( spuns: A, B, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 27 61. Uscarea: A. natural dureaz mult B. artificial se realizeaz n spa&ii deschise C. plantelor mirositoare #i toxice se face la un loc cu cele inodore #i anodine D. este procesul de ndep rtare a apei din produsele proasp t recoltate

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. produselor vegetale colorate se face la soare R( spuns: A, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 27 62. Ambalarea: A. se realizeaz n scopul depozit rii B. se face n pungi de hrtie cu capacitatea de 50-100 g pentru industria farmaceutic C. se realizeaz n scopul usc rii D. se face n saci de 50-100 kg pentru distribu&ia n farmacii E. se realizeaz n scopul livr rii R( spuns: A, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 28 63. Depozitarea: A. produselor mirositoare nu se face n acelea#i nc peri cu cele lipsite de miros B. impune condi&ii de conservare stricte pentru asigurarea calit &ii produselor vegetale C. produselor toxice sau puternic active nu se face n acelea#i nc peri cu cele anodine D. este o etap a procesului de ob&inere a produselor vegetale E. produselor vegetale se face n poduri deschise R( spuns: A, B, C, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 29 64. Factorii determinan'i ai degrad( rii sunt: A. umiditatea B. aerul C. lumina D. zgomotul E. temperatura R( spuns: A, B, C, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 29-30 65. Analiza farmacognostic( urm( re*te stabilirea: A. ac&iunilor terapeutice ale produselor vegetale B. identit &ii produselor vegetale C. utiliz rilor produselor vegetale D. purit &ii produselor vegetale E. calit &ii produselor vegetale R( spuns: B, D, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 34 66. Produsul animal: A. provine de la animale s lbatice B. este reprezentat de hormoni, vitamine C. provine de la animale domestice D. este reprezentat de extracte farmacodinamic active E. provine de la alge R( spuns: A, B, C, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 34 67. Criteriul chimic de clasificare: A. este folosit de cea mai mare parte a tratatelor moderne de farmacognozie B. are n vedere natura chimic a principiilor active care imprim ac&iunea terapeutic C. prezint avantajul corel rii structurii chimice a principiului activ cu ac&iunea farmacodinamic D. are la baz precursorii biosintetici ai principiilor active E. se mbin de obicei cu criteriul biosintetic de clasificare R( spuns: A, B, C, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 42 68. Care din urm(toarele denumiri de produse vegetale nu sugereaz( numele speciei produc(toare? A. Saponariae rubrae radix B. Ipecacuanhae radix inelate majoris C. Liquiritiae radix bismundata D. Cynosbati fructus

10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. Opium R(spuns: D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 69. Care din urm(toarele produse vegetale nu reprezint( un organ al plantei? A. Secalae cornutum B. Menthae aetheroleum C. Lini semen D. Gummi arabicum E. Tiliae flores R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 70. Alege'i sursele de produse animale: A. Cocus cacti B. Apis melifica C. Claviceps purpurea D. Ovis aries E. Olea europea R( spuns: A, B, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 34 71. Care din exemplele urm(toare, legate de denumirea produsului vegetal, sunt corecte? A. arat modul de prelucrare Saponariae albae radix B. indic specia produc toare Digitalis lanatae folium C. indic genul din care face parte specia produc toare Cynosbati fructus D. sugereaz particularit &i legate de aspect Ipecacuanhae inelate minoris radix E. nu sugereaz genul din care provine specia produc toare Lini semen R( spuns: B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 10 72. Gustul amar al produselor vegetale sugereaz( prezen'a: A. heterozidelor cardiotonice B. unor alcaloizi C. substan&elor edulcorante D. taninurilor E. principiilor amare R( spuns: A, B, E; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, SAVA, JIANU, VAME'U, pag. 11 73. Prezen'a antocianozidelor n produsele vegetale este sugerat( de culoarea: A. ro#ie B. galben C. portocalie D. albastr E. violet R( spuns: A, D, E; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, SAVA, JIANU, VAME'U, pag. 11 74. Culoarea galben( a unor organe ale plantei sugereaz( prezen'a: A. auronelor B. antracenozidelor C. calconelor D. flavonozidelor E. clorofilei R( spuns: A, C, D; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, SAVA, JIANU, VAME'U, pag. 11 75. Alege'i asocierile corecte ntre produsul vegetal *i specia produc(toare: A. Saponariae rubrae radix Gypsophila paniculata L. B. Opium Papaver somniferum L. C. Saponariae albae radix Saponaria officinalis L. D. Cynosbati fructus Rosa canina L.

11

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. Menthae aetherolea Mentha x piperita L. R( spuns:B, D, E; Bibliografie: subiect de sintez 76. Care sunt afirma&iile corecte referitoare la apa de constitu&ie? A. reprezint cantitatea de ap r mas n produsele vegetale #i animale dup uscare B. se exprim n ppm (p r&i per milion) C. are de obicei valori peste 50% D. cantitatea admis depinde de tipul de produs vegetal #i animal E. valoarea ei influen &eaz stabilitatea principiilor active R( spuns: A, D, E; Bibliografie: prezentare curs

TEMA 2. OZE GENERALIT$ I. OZE SIMPLE !I POLIOLI. PRODUSE VEGETALE !I ANIMALE CON INND OZE SIMPLE !I POLIOLI. OZIDE. PRODUSE VEGETALE CU OZIDE
TESTE COMPLEMENT SIMPLU 77. Mierea: A. se folose#te ca produs terapeutic sub denumirea de Mel B. con&ine enzime C. se utilizeaz n diarei acute D. se extrage prin nc lzirea la fierbere a fagurilor E. are ac&iune purgativ drastic R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 191-192 78. Principiul activ majoritar din produsul Mel depuratum este reprezentat de: A. enzime B. vitamine C. zah r invertit D. ulei volatil E. substan&e minerale R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 192 79. Constipa'ia cronic( se poate trata prin administrarea urm(torului produs vegetal: A. Quercus cortex B. Mel depuratum C. Frangulae cortex D. Cacao oleum E. Sophorae flores R( spuns: B; Bibliografie: subiect de sintez 80. Care dintre afirma'iile despre produsul Mel depuratum este fals(? A. con&ine enzime B. este energizant C. se utilizeaz n st ri de denutri&ie D. este un produs vegetal E. este un produs purificat prin prelucrare la temperaturi de maxim 40 0C R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 192-192 81. Glucosum: A. este un lichid vscos cu gust dulce B. se ob&ine prin hidroliza enzimatic a amidonului C. este o ozid D. nu declan#eaz secre&ia de insulin

12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. se administreaz doar sub form injectabil R( spuns: B; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 53, prezentare curs 82. Fructosum: A. se g se#te n natur liber sau legat sub form de inulin B. se ob&ine prin hidrogenarea catalitic a glucozei C. este mai pu&in dulce dect zaharoza D. declan#eaz secre&ia de insulin E. este un polimer specific familiei Asteraceae R( spuns: A; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 53-54, prezentare curs 83. Sorbitolum: A. se ob&ine prin hidroliza inulinei B. este un poliholozid omogen al glucozei C. este un poliol D. are ac&iune diuretic -osmotic E. este nlocuitor de plasm R( spuns: C; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 56, prezentare curs 84. Manitolum: A. se administeaz parenteral pentru efectul laxativ B. este ntrebuin&at n oligurie #i anurie C. este polimerul corespunz tor manozei D. se g se#te n exudatul unor plante din familia Asteraceae E. se recomand n st rile de deshidratare R( spuns: B; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 57, prezentare curs 85. Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la ozele este fals(? Ozele sunt: A. metaboli&i secundari ai plantelor B. de obicei substan&e ternare C. compu#i cu structur chimic pu&in diversificat D. reprezentate att de monomeri ct #i de produ#ii lor de condensare E. universal r spndite n organismele vegetale #i animale R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 86. Care din urm(toarele produse vegetale con'ine zah(r invertit? A. Sorbitolum B. Mel depuratum C. Mannitolum D. Fructosum E. Glucosum R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 192 87. Zaharoza: A. este un polizaharid al )-glucozei B. n solu&ie apoas 64% inhib dezvoltarea microorganismelor C. se ob&ine din miere D. se administreaz parenteral E. are monografie n FR X intitulat Glucosum R(spuns:B; Bibliografie: prezentare curs 88. Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la zaharoz( este fals(? A. sursele principale n ob&inerea zaharozei sunt sfecla de zah r #i trestia de zah r B. este un dizaharid reduc tor C. este alc tuit dintr-o molecul de glucoz #i una de fructoz D. se ntrebuin&eaz la ob &inerea zah rului invertit

13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. reprezint principala form de transport #i de rezerv temporar de energie n regnul vegetal R(spuns: B; Bibliografie: prezentare curs 89. Saccharum lactis: A. este zaharoza B. se extrage din sfecla de zah r C. este diluant pentru ob&inerea pulberilor titrate D. este un dizaharid nereduc tor E. este alc tuit dintr-o molecul de glucoz #i una de fructoz R(spuns: C; Bibliografie: prezentare curs 90. Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la lactoz( este fals(? A. are monografie n FR X intitulat Saccharum lactis B. este un dizaharid reduc tor C. este alc tuit dintr-o molecul de glucoz #i una de galactoz D. se extrage din lapte E. are ac&iune diuretic osmotic R(spuns: E; Bibliografie: prezentare curs TESTE COMPLEMENT MULTIPLU 91. Glucosum: A. este oficinal n FR X B. se ob&ine prin hidroliza enzimatic a celulozei C. are propriet &i edulcorante D. se administreaz sub form de transfuzii E. are ac&iune energizant R( spuns: A, C, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 53, prezentare curs 92. Ozele sunt: A. metaboli&i secundari ai plantelor B. de obicei substan&e ternare C. compu#i cu structur chimic pu&in diversificat D. reprezentate doar de monomeri E. r spndite doar n organismele vegetale R( spuns: B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 93. Clasele *i subclasele de ozide sunt: A. poliholozide B. holozide C. polioli D. oligozide E. heterozide R( spuns: A, B, D, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 47, prezentare curs 94. Fructosum: A. se ob&ine prin hidroliza amidonului B. nu declan#eaz secre&ia de insulin C. se g se#te n natur legat sub form de inulin D. este contraindicat diabeticilor E. nu este oficinal n FR X R( spuns: B, C; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 53-54, prezentare curs 95. Mel depuratum: A. este un produs de origine vegetal B. reprezint mierea comercial

14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

C. se ob&ine din nectarul florilor D. se ob&ine din nectarul polen E. se ob&ine din exudatul unor frunze R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 191 96. Care din afirma 'iile de mai jos referitoare la ob'inerea produsului Mel depuratum sunt adev(rate? A. se ob&ine prin scurgerea mierii din faguri dup nc lzire la 600C B. se separ prin centrifugare C. se purific prin ndep rtarea polenului D.se purific prin ndep rtarea cerii E. se ob&ine prin scurgere liber din faguri R( spuns: B, C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 191 97. Mierea are urm(toarele ac'iuni terapeutice: A. antibacterian B. antidiareic C. sedativ D. expectorant E. imunomodulatoare R( spuns: A, C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 192 98. Compozi'ia chimic( a produsului Mel depuratum cuprinde: A. enzime B. vitamine C. zah r invertit D. flavonozide E. substan&e minerale R( spuns: A, B, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 192 99. Indica'iile produsului Mel depuratum sunt: A. diaree B. r ni atrofice #i purulente C. st ri de convalescen & D. constipa&ii acute E. sinuzite R( spuns: B, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 192 100.Mannitolum: A. este diuretic-osmotic B. se utilizeaz ca nlocuitor de plasm C. este poliolul corespunz tor manozei D. se ob&ine prin reducerea catalitic a manozei E. se folose#te n hrana diabeticilor R( spuns: A, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 111 101.Sorbitolum: A. se utilizeaz ca edulcorant pentru diabetici B. se ob&ine prin hidrogenarea catalitic a glucozei C. are ac&iune colagog D. este poliolul corespunz tor fructozei E. este materie prim pentru ob&inerea unor emulgatori (span, tween) folosi&i n tehnologia farmaceutic R( spuns: A, B, C, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 56, prezentare curs 102.Care din urm(toarele produse vegetale sunt polioli? A. Sorbitolum

15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

B. Mel depuratum C. Mannitolum D. Fructosum E. Glucosum R(spuns: A, C; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 47, prezentare curs 103.Care din urm(toarele produse vegetale sunt sau con'in oze simple? A. Sorbitolum B. Mel depuratum C. Mannitolum D. Fructosum E. Glucosum R(spuns: B, D, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 47, prezentare curs 104.Care sunt formele farmaceutice care pot con'ine Mel depuratum? A. solu&ii perfuzabile B. comprimate C. solu &ii injectabile D. colutorii E. aerosoli R(spuns: B, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 192 105.Separarea produsului Mel depuratum din faguri se realizeaz( prin: A. scurgere liber B. presare C. centrifugare D. u#oar nc lzire E. fierbere R(spuns: A, B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 191 106.Saccharum lactis: A. se nume#te lactoz B. este un dizaharid nereduc tor C. este alc tuit dintr-o molecul de glucoz #i una de galactoz D. se extrage din lapte E. se utilizeaz ca nlocuitor de plasm R(spuns: A, C, D; Bibliografie: prezentare curs 107.Saccharum: A. are ca surse de ob &inere fructele unui palmier #i sucul unei specii de ar&ar B. este un dizaharid reduc tor C. este un polimer al glucozei D. este oficinal n FR X E. reprezint principala form de transport #i de rezerv temporar de energie n regnul animal R(spuns: A, D; Bibliografie: prezentare curs

TEMA 3. POLIHOLOZIDE OMOGENE !I MIXTE. PRODUSE VEGETALE CU POLIHOLOZIDE


TESTE COMPLEMENT SIMPLU

108.Produsul Dextranum: A. se ob&ine prin fermentarea amidonului B. este nlocuitor de plasm n pierderi masive de snge C. se administreaz oral D. este hemostatic

16

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. se ob&ine n prezen&a microorganismului Saccharomyces cerevisiae R( spuns: B; Bibliografie: ISTUROR, pag. 71, prezentare curs 109.Care din afirma 'iile de mai jos referitoare la produsele vegetale cu mucilagii este fals(? A. produsul vegetal Lini semen con&ine mucilagii, ulei gras #i linamarozid B. impurificarea r d cinii de nalb cu r d cin de m tr gun se recunoa#te prin prezen&a celulelor cu druze de oxalat de calciu C. produsul vegetal Tiliae flores con&ine mucilagii, ulei volatil #i taninuri D. aucubozida din produsul Verbasci flores condi&ionat necorespunz tor se descompune prin hidroliz brunificnd produsul E. produsul vegetal Plantaginis folium este un drog colectiv R( spuns: B; Bibliografie: subiect de sintez 110.Care din afirma 'iile referitoare la produsul vegetal Farfarae folium este fals(? A. este antitusiv #i stimulator al centrului tusei prin mucilagii B. con&ine cantit &i reduse (ppm) de alcaloizi pirolizidinici cu poten&ial hepatotoxic C. se utilizeaz n afec&iuni respiratorii nso&ite de tuse D. este demulcent E. con&ine inulin R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 80 111.Produsul vegetal Althaeae radix: A. are constituent majoritar grupul de principii active lipide B. reprezint materia prim pentru extrac&ia rutozidei C. poate fi substituit accidental cu Belladonnae radix D. este contraindicat n insuficien&a circulatorie cerebral #i periferic E. se utilizeaz neprelucrat R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 78-79 112.Aucubozida: A. se g se#te n produsul vegetal Tiliae flores B. este demulcent C. influen&eaz aspectul produsului vegetal conservat necorespunz tor, brunificndu-l D. se g se#te n produsul vegetal Plantaginis herba E. se g se#te n produsul vegetal Verbasci fructus R( spuns: C; Bibliografie: subiect de sintez 113.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Amylum este fals(? A. se utilizeaz ca indicator n iodometrie B. este materia prim pentru ob&inerea industrial a glucozei C. este un aliment dietetic D. are ac&iune cicatrizant E. este o substan& de rezerv R( spuns: D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 68-70, prezentare curs 114.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Plantaginis folium este fals(? A. este hemostatic B. con&ine vitaminele A, C #i K C. con&ine enzime proteolitice D. se aplic pe r ni deschise E. se utilizeaz n constipa&ie cronice R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 80 115.Gossypium depuratum mixtum: A. con&ine doar perii f r impurit &i ai semin&elor diferitelor specii de Gossypium B. este un produs de calitate daca la testul de hidrofilie nregistreaz cel mult 10 minute

17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

C. con&ine amidon D. se ntrebin&eaz ca material absorbant E. are numeroase ac&iuni terapeutice R( spuns: D; Bibliografie: FR X, pag. 450-453; ISTUDOR, pag. 67-68 116.Care din produsele vegetale nu con'ine polimeri ai glucozei? A. Tela hydrophila B. Amylum C. Gossypium depuratum mixtum D. Gossypium depuratum E. Gummi arabicum R( spuns: E; Bibliografie: subiect de sintez 117.Produsul vegetal Lini semen nu con 'ine: A. heterozide cianogene B. mucilagii C. ulei gras D. substan&e minerale E. glucosinolate R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 134 118.Produsul vegetal Plantaginis ovatae semen: A. este un drog colectiv B. se utilizeaz n tuse seac C. se recolteaz nainte de nflorire D. este laxativ de volum E. se ob&ine prin fermentare R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 134-135 119.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la Gummi arabicum este fals(? A. con&ine amidon B. se utilizeaz n tehnologia farmaceutic C. con&in poliholozide D. se folose#te Gummi arabicum desenzymatum pentru a evita interac&iunile cu substan&ele medicamentoase E. este exudat natural sau artificial R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 205 120.Gossypium depuratum: A. este reprezentat de semin&ele diferitelor specii de Gossypium B. este vata hidrofil C. reprezint un amestec de vat hidrofil #i celofibr hidrofil D. con&ine peri glandulari E. nu este oficinal n FR X R( spuns: B; Bibliografie: FR X, pag. 448-450 121.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la Tragacantha este fals(? A. con&ine amidon B. este agent de stabilizare la prepararea suspensiilor C. con&in poliholozide D. are ac&iune antidiareic E. este oficinal n FR X R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 205, FR X, pag. 942-943 122.Care din urm(toarele produse vegetale cu poliholozide nu este oficinal n FR X? A. Althaeae folium B. Tiliae flores

18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

C. Lini semen D. Tela hydrophyla E. Plantagini folium R( spuns: E; Bibliografie: subiect de sintez 123.Celuloza: A. este alc tuit din unit &i de fructoz B. este un dimer C. reprezint materiea prim pentru ob &inerea glucozei D. are deriva&i de semisintez utiliza&i n Tehnologia farmaceutic E. se folose#te ca mediu de cultur n microbiologie R( spuns: D; Bibliografie: subiect de sintez 124.Gramninis rhizoma: A. se utilizeaz n tratamentul afec&iunilor renale B. provine de la o specie din familia Asteraceae C. reprezint rizomul de gru D. con&ine glucani E. are ac&iune sedativ R( spuns: A; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 72, prezentare curs 125.Care din afirma 'iile referitoare la produsul vegetal Agar este fals(? A. se prezeint sub form de f#ii semitransparente de culoare alb-cafenie B. con&ine un galactan complex numit agaroz C. este reprezentat de talul unor alge D. nu se absoarbe E. se ntrebuin&eaz n constipa&ii cronice asociate cu atonie intestinal R( spuns: C; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 79-80, prezentare curs 126.Pectinele: A. exud prin cr p turi sau incizii practicate n scoar&a arborilor B. sunt polimeri ai acidului galacturonic C. au ac&iune laxativ D. prezint gust astringent E. se diger u#or R( spuns: B; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 74-76, prezentare curs
TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

127.Dextranum 40 : A. este un polimer al D-glucopiranozei B. are masa de aproximativ 70.000 C. nu are miros D. este efervescent E. este oficinal n FR X R( spuns: A, C, E; Bibliografie: FR X, pag. 346-347 128.Dextranum 70 : A. are ac&iune antitrombotic B. se ntrebuin&eaz n oligurie #i anurie de diferite etiologii C. se ob&ine prin fermentarea zaharozei n prezen&a microorganismului Saccharomices cerevisiae D. se administreaz n perfuzii E. este un poliholozid mixt R( spuns: A, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 156-157 129.Care din afirma 'ile urm(toare referitoare la ob'inerea dextranilor sunt adev(rate?

19

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A. sub ac&iunea ciupercii, solu&iile de zaharoz se transform ntr-o mas gelatinoas B. dup hidroliza zaharozei fructoza polimerizeaz formnd dextranii bru&i C. se ob&in prin fermentarea zaharozei n prezen&a microorganismului Leuconostoc mesenteroides D. masa molecular a dextranilor se m soar n daltoni E. glucoza r mas dup hidroliza zaharozei este hran pentru microorganism R( spuns: C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 156-157 130.Sunt oficinale n FR X urm( toarele sorturi comerciale ale produsului vegetal Amylum: A. Amylum Tritici B. Amylum Maydis C. Amylum Oryzae D. Amylum Solani E. Amylum Secalae R( spuns: A, B, D; Bibliografie: FR X, pag. 132 131.Amidonul se utilizeaz( ca: A. nlocuitor de plasm B. aliment dietetic C. absorbant n dermatologie D. excipient n tehnica farmaceutic E. ca titrant n iodometrie R( spuns: B, C, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 69-70, prezentare curs 132.Gossypium depuratum: A. este vata mixt B. are monografie n FR X C. sunt perii tectori recolta&i de pe semin &ele diferitelor specii de Gossypium sp. L. D. este produsul brut, nepurificat E. are numeroase ac&iuni terapeutice R( spuns: B, C; Bibliografie: FR X, pag. 448-453 133.Compozi'ia chimic( a produsului vegetal Lini semen cuprinde: A. heterozide cianogene B. flavonozide C. ulei gras D. taninuri E. mucilagii R( spuns: A, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 134 134.Care din afirma 'iile de mai jos referitoare la produsul vegetal Lini semen sunt adev(rate? A. se ntrebuin&eaz n constipa&ii acute B. are ac&iune emolient C. produsul poate deveni toxic datorit acidului cianhidric eliberat D. pulberea degresat poate fi falsificat cu amidon E. factorul de mbibare trebuie s fie minim 25% R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 134 135.Specia Althaea officinalis L.: A. se nume#te popular podbal B. face parte din familia Malvaceae C. este surs de 3 produse vegetale (Althaeae radix, Althaeae folium #i Althaeae flores) D. este anual E. con&ine mucilagii R( spuns: B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 78

20

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

136.Care din afirma 'iile de mai jos referitoare la produsele vegetale ob'inute de la specia Althaea officinalis L. sunt adev(rate? A. r d cinile se prelucreaz prin decorticare B. con&inutul minim n substan&e solubile este de 25% pentru frunze C. factorul de mbibare este minim 10 pentru ambele produse vegetale D. doar frunzele reprezint produs vegetal oficinal n FR X E. r d cinile se recolteaz n toamna primului an de vegeta&ie R( spuns: A, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 78; FR X, pag. 104-106 137.Impurificarea produsului vegetal Althaeae radix cu produsul vegetal Belladonnae radix: A. nu conduce la accidente B. se determin microscopic prin semnalarea celulelor cu druze de oxalat de calciu C. se determin chimic prin reac&ie pozitiv pentru mucilagii D. se determin chimic prin reac&ie pozitiv pentru alcaloizi E. este men &ionat n FR X R( spuns: D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 79, FR X, pag. 106 138.Tiliae flores con'ine: A. mucilagii B. ulei volatil C. flavonozide D. alcaloizi E. substan&e grase R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 79 139.Care din afirma 'iile de mai jos referitoare la produsul vegetal Tiliae flores sunt adev( rate? A. are ac&iune imunostimulatoare B. se recomand ca excitant SNC C. se recolteaz doar f r bractee D. se administreaz sub form de infuzie E. se recolteaz n stadiul de boboc R( spuns: A, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 79 140.Farfarae folium: A. con&ine alcaloizi puternic hepatotoxici B. este imunostimulator prin tusilagon C. ac&iunea demulcent este imprimat de inulin D. este oficinal n FR X E. intr n compozi&ia ceaiului antiasmatic R( spuns: A, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 80 141.Plantaginis folium: A. reprezint un drog colectiv B. con&ine alantoin care prin hidroliz se descompune brunificnd produsul C. are ac&iune antiulceroas #i cicatrizant prin enzimele proteolitice D. este hemostatic prin con&inutul n vitamina K #i tanin E. ca extract fluid, intr n compozi&ia preparatului farmaceutic CALMOGEN R( spuns: A, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 80 142.Urm(toarele produse vegetale provin de la specii din genul Plantago: A. Plantago ovatae semen B. Plantaginis folium C. Psyllii semen D. Passiflorae herba E. Pini turiones R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez

21

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

143.Verbasci flores: A. este drog colectiv B. con&ine iridoide C. se recomand n afec&iuni gastrice D. reprezint corolele unor specii din genul Verbascum E. are ac&iune antidiareic R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 81 144.Care din afirma 'iile de mai jos referitoare la gumele oficinale n FR X sunt adev( rate: A. guma arabic se utilizeaz doar dup inactivarea enzimelor prin nc lzire la 60 0C B. guma tragacanta se ob &ine de la specii din genul Acacia C. sunt exudate naturale sau patologice D. guma arabic desenzimat se prezint sub form de fragmente neregulate, alb-g lbui E. se utilizeaz n tehnologia farmaceutic R( spuns: A, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 205; FR X, pag. 460-463, 942-943 145.Care din produsele vegetale urm(toare con'in poliholozide omogene? A. Tiliae flores B. Gossypium depuratum C. Tela hydrophyla D. Amylum E. Plantaginis folium R( spuns: B, C, D; Bibliografie: subiect de sintez 146.Care din urm(toarele produse vegetale con'in poliholozide mixte? A. Lini semen B. Verbasci flores C. Dextranum D. Agar E. Althaeae folium R( spuns: A, B, D, E; Bibliografie: subiect de sintez 147.Care din urm(toarele produse vegetale reprezint( un drog colectiv? A. Verbasci flores B. Tiliae flores C. Lini semen D. Althaeae radix E. Plantaginis folium R( spuns: A, B, E; Bibliografie: subiect de sintez 148.Care din urm(toarele produse vegetale prezint( mai multe sorturi comerciale? A. Tiliae flores B. Amylum C. Lini semen D. Althaeae radix E. Gummi tragacantha R( spuns: A, B; Bibliografie: subiect de sintez 149.Celuloza: A. este alc tuit din unit &i de D-glucopiranoz B. este un poliholozid omogen C. se g se#te n perii tectori ai unor specii de Gossypium D. se folose#te ca atare n Tehnologia farmaceutic E. se folose#te ca adsorbant n dermatologie R( spuns: A, B, C; Bibliografie: prezentare curs

22

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

150.Gramninis rhizoma: A. se recolteaz de la Triticum aestivum L. denumit popular pir B. se utilizeaz ca purgativ drastic C. determin formarea calculilor renali D. are ac&iune antimicrobian prin agropiren E. con&ine fructani (inulina #i triticina) R( spuns: D, E; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 72, prezentare curs 151.Produsul vegetal Agar: A. reprezint mucilagul gelificat #i uscat, ob&inut prin fierbere cu ap acidulat a talului unor alge marine B. se absoarbe din intestin C. nu este toxic D. fermenteaz la nivelul intestinului E. are ac&iune laxativ prin m rirea #i fluidificarea bolului fecal datorit re&inerii calciului R( spuns: A, C; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 79-80, prezentare curs 152.Pectinele: A. se utilizeaz n constipa&ie cronic B. formeaz un film protector pentru mucoas intestinal C. sunt polimeri ai glucozei D. creeaz un pH nefavorabil dezvolt rii florei parazite implicat n dereglarea tranzitului intestinal E. se extrag din pulpa fructelor c rnoase de la specii din familia Apiaceae R( spuns: B, D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 74-76, prezentare curs

TEMA 4. HETEROZIDE. GENERALIT$ I !I CLASIFICARE. HETEROZIDE FENOLICE DE TIP C6 !I C6-C1. PRODUSE VEGETALE CU HETEROZIDE FENOLICE DE TIP C6 !I C6-C1
TESTE COMPLEMENT SIMPLU 153.Glucosinolatele sunt: A. O-heterozide B. C-heterozide C. S-heterozide D. N-heterozide E. heterozide mixte R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 154.Heterozidele: A. sunt compu#i rezulta&i printr-o reac&ie de esterificare B. con&in o parte glucidic numit aglicon C. con&in o parte neglucidic numit glicon D. au rol fiziologic de detoxifiere E. sunt ntotdeauna solubile n solven&i apolari R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 155.Salicis cortex este contraindicat( n: A. st ri febrile B. dureri C. inflama&ii D. constipa&ii E. insomnii R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 65

23

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

156.Vitis idaeae folium: A. con&ine heterozide ale saligenolului B. are toleran& gastric mai bun dect Uvae ursi folium C. are ac&iune antipiretic D. se utilizeaz n reumatism E. numele produsului vegetal nu sugereaz numele speciei produc toare R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 113 157.Uvae ursi folium : A. ac&ioneaz prin hidrochinon B. se colecteaz din flora spontan C. are ac&iune mai intens prin acidifierea urinii D. are ac&iune laxativ E. se poate administra #i la femeile ns rcinate R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 112 158.Care din denumirile heterozidelor sugereaz( numele speciei produc( toare? A. rutozida B. frangulozida C. hesperidozida D. kaempferozida E. monotropitozid R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 159.Care din denumirile heterozidelor sugereaz( numele cercet( torului care a izolat-o? A. rutozida B. mirtilozida C. hesperidozida D. kaempferozida E. monotropitozid R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 160.Care din denumirile heterozidelor sugereaz( numele organului din care a fost izolat(? A. rutozida B. mirtilozida C. hesperidozida D. kaempferozida E. monotropitozid R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 161.Care din denumirile heterozidelor sugereaz( numele genului din care face parte specia produc(toare? A. salicozid B. mirtilozida C. hesperidozida D. kaempferozida E. monotropitozid R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 162.Alcalinizarea urinii cre*te efectul terapeutic al: A. rutozidei B. cinarinei C. arbutozidei D. coniferozidei E. esculetozidei

24

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 112 163.Produsul vegetal Salicis cortex: A. con&ine antracenozide B. are ac&iune antiinflamatoare prin inhibarea COX1 C. con&ine heterozide de tip C6-C3 D. este contraindicat n constipa&ii E. con&ine salicozid care are structura chimic al turat R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 65

COOCH3 O - glucozil-xilozil

164.Coniferozida: A. se g se#te n produsul vegetal Tiliae flores B. este demulcent C. influen&eaz aspectul produsului vegetal conservat necorespunz tor, brunificndu-l D. are miros nepl cut E. se g se#te n produsul vegetal Vanillae fructus R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 200-201 165.Ac'iunea terapeutic( principal( a arbutozidei este: A. antiseptic urinar B. antiagregant plachetar C. antiinflamatoare D. demulcent E. cardiotonic R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 112-113 166.Preparatele farmaceutice pe baz( de Salicis cortex sunt indicate n: A. contipa&ii B. st ri febrile C. insuficien& cardiac D. fragilitate capilar E. retinopatie R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 65 167.Ac'iunea terapeutic( principal( a salicozidei este: A. antipiretic B. antitusiv C. coleretic-colagog D. rol de vitamin P E. cardiotonic R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 65 168.Produsul vegetal Salicis cotex con'ine heterozide de tip: A. C6 B. C6-C1 derivate de la saligenol C. C6-C3 D. C6-C3-C6 E. C6-C1 derivate de la vanilal R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 65 169.Salicozida este: A. principiul activ din Sophorae flores B. o heterozid de tip C6-C1 C. o cumarin D. utilizat parenteral E. laxativ

25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 65 170.Produsul vegetal care con'ine heterozide de tip C6 este: A. Salicis cortex B. Vanillae fructus C. Quercus cortex D. Uvae-ursi folium E. Angelicae radix R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 112 171.Produsul vegetal ce con'ine heterozide de tip C6-C 1 este: A. Populi gemmae B. Vitis idaeae folium C. Myrtilli foliun D. Cynarae folium E. Rhei rhizoma R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 66 172.Myrtilli folium : A. con&ine n denumirea sa numele genului din care provine specia produc toare B. se ob&ine prin fermentare C. con&ine s ruri de crom cu efect antidiareic D. este singurul produs vegetal recoltat de la specia produc toare E. se utilizeaz n diabet noninsulinodependent R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 161 173.Myrtilii folium are ac'iune antidiabetic( prin: A. antocianozide B. taninuri C. heterozide ale hidrochinonei D. arbutozid E. s rurile de crom R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 160-161 174.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Populi gemmae este fals(? A. con&ine rezine COOCH3 B. are ac&iune cicatrizant OH C. compusul majoritar, salicozida, are structura al turat D. se utilizeaz n leziuni dermice E. con&ine populozid R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 66 175.Arbutozida se determin( cantitativ prin metod(: A. biologic B. colorimetric C. volumetric indirect D. volumetric direct E. poten&iometric R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 29 176.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la determinarea cantitativ( a arbutozidei este adev(rat(? A. titrantul este amidonul B. indicatorul este iodul C. produsul de reac&ie este hidrochinona D. arbutozida nu trebuie hidrolizat

26

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. acidul iodhidric rezultat trebuie nl turat din reac&ie R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 29 177.Solidaginis herba: A. con &ine cumarine B. se recolteaz de la o specie din familia Apiaceae C. con&ine heterozide ale vanilalului D. se utilizeaz n litiaz renal E. se recolteaz prim vara R( spuns: D; Bibliografie: prezentare curs

TESTE COMPLEMENT MULTIPLU 178.Heterozidele rezult( prin eterificarea oxidrilului glicozidic al unei oze cu: A. un alcool B. un fenol C. un tiol D. un acid E. o baz azotat R( spuns: A, B, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 179.Care din enun'urile urm(toare referitoare la heterozide sunt corecte? A. partea neglucidic se nume#te glicon B. partea glucidic se nume#te aglicon C. prin hidroliz pun n libertate agliconul #i una sau mai multe oze D. se ob&in prin reac&ia de esterificare E. au structur acetalic R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 180.Hesperidozida: A. este un aglicon B. este o heterozid C. are o denumire care sugereaz numele cercet torului care a descoperit-o D. are o denumire care sugereaz organul din care a fost izolat E. are o denumire care sugereaz numele speciei din care a fost extras R( spuns: B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 181.Din categoria heterozidelor fenolice fac parte: A. flavonozidele B. deriva&ii acidului cafeic C. antracenozidele D. glucosinolatele E. lignanii R( spuns: A, B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 182.Arbutozida: A. este o heterozid de tip C6-C1 B. are structura al turat C. este antiseptic urinar D. se g se#te n produsul vegetal Vitis ideae folium E. se utilizeaz n adenomul de prostat R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 13, 113 183.Vitis ideae folium: A. are ac&iune diuretic mai puternic la pH = 8-8,5
OC6H11O5

OH

27

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

B. provine de la specia Arbutus uva ursi L. C. se ntrebuin&eaz n cistite D. conservat n condi&ii necorespunz toare se brunific E. provine de la o specie din familia Rosaceae R( spuns: C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 113 184.Principiile active cu ac'iune antiseptic urinar(: A. administrate oral se elimin pe cale digestiv B. au efect bacteriostatic la locul de eliminare C. au efect bactericid la locul de eliminare D. sunt mai eficiente la administrare concomitent cu bicarbonat de sodiu E. sunt indicate n infec&ii urinare R( spuns: B, C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 111-112 185.Alcalinizarea urinii: A. favorizeaz hidroliza glucuronoconjuga&ilor la hidrochinon B. se realizeaz prin diet bogat n gr simi C. se realizeaz prin administrare de carbonat de sodiu D. imprim un efect antiseptic urinar mai puternic arbutozidei E. determin eliberarea hidrochinonei din arbutozid R( spuns: A, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 112 186.Uvae ursi folium : A. are ac&iune tocolitic B. este contraindicat n sarcin C. este iritant pentru mucoasa gastric la doze mari D. nu se colecteaz din flora spontan E. provine de la specia Vaccinium vitis ideae L. R( spuns: B, C, D; Bibliografie: , pag. 112 187.Myrtilli folium : A. sunt frunzele speciei Myrtillus officinalis L. B. are ac&iune hipoglicemiant datorit con&inutului n s ruri de crom C. se poate administra n cure prelungite D. este indicat n tratamentului diabetului insulinodependent E. se folose#te n diarei acute datorit con&inutului n taninuri R( spuns: B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 161 188.Saligenolul: A. ac&ioneaz dup ce este oxidat la acid salicilic B. face parte din clasa agliconilor fenolici C. are structura al turat D. este un aglicon de tip C6 E. rezult n urma hidrolizei salicozidei R( spuns: A, B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 13

COOH
OH

189.Salicis cortex: A. se recolteaz de la mai multe specii din genul Salix, de pe ramurile care apar anual B. con&ine salicilpopulozid C. produce constipa&ie datorit taninurilor D. con&ine monotropitozid E. are ac&iune antiinflamatoare de tip inhibitoare COX2 R( spuns: B, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 65 190.Acidul salicilic are urm( toarele ac'iuni terapeutice: A. analgezic

28

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

B. anestezic C. antiinflamatoare D. antiagregant plachetar E. antipiretic R( spuns: A, C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 65 191.Populi gemmae: A. este cicatrizant prin rezine B. se folose#te n tratarea hemoroizilor C. este astringent-antiseptic prin taninuri D. se recolteaz prim vara de la specii din genul Pyramidalis E. con&ine coniferozid R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 66 192.Monotropitozida: A. este heterozida salicilatului de metil B. hidrolizeaz enzimatic la salicozid C. intr n compozi&ia chimic a produsului Vanillae fructus D. are ac&iune analgezic E. are structura al turat R( spuns: A, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 66-67 193.Coniferozida: A. are ca produ#i de fermenta&ie glucovanilalul #i vanilalul B. intr n compozi&ia chimic a produsului vegetal Vanilla fragrans C. are miros pl cut aromat D. este un aglicon de tip C6 E. are structura al turat R( spuns: A, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 201 194.Produsul vegetal Vanillae fructus: A. se recolteaz n stadiu imatur B. se prelucreaz prin stabilizare C. devine aromat prin prelucrare D. con&ine vanilal E. se ntrebuin&eaz ca edulcorant R( spuns: A, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 200-201 195.Produsele vegetale cu heterozide de tip C6 care se utilizeaz( pentru efectul antiseptic urinar sunt: A. Vitis ideae folium B. Ulmariae herba C. Salicis cortx D. Uvae ursi folium E. Populi gemmae R( spuns: A, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 111-112 196.Produsele vegetale cu heterozide de tip C6-C1 care se utilizeaz( pentru efectul analgezicantipiretic sunt: A. Vitis ideae folium B. Ulmariae herba C. Salicis cortx D. Uvae ursi folium E. Populi gemmae R( spuns: B, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 65 197.Care din urm(toarele heterozide fenolice sunt de tip C6-C1?

CH2OH O glucoza

CH2OH

OMe O -glucoza

29

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A. arbutozida B. metilarbutozida C. salicozida D. populozida E. monotropitozida R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 65-67 198.Care din denumirile heterozidelor sugereaz( numele agliconului din structura lor? A. digoxozida B. salicozida C. rutozida D. frangulozida E. prunazozida R( spuns: A, B; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 199.Solidaginis herba: A. con &ine leiocarpozid B. se recolteaz de la o specie din familia Asteraceae C. se recolteaz toamna trziu D. se utilizeaz n diabet E. con&ine heterozide ale acidului salicilic R( spuns: A, B; Bibliografie: prezentare curs

TEMA 5. HETEROZIDE DE TIP C6-C3. COMPU!I ORTO-DIHIDROXI FENOLICI (ODP-URI) - GENERALIT$ I. PRODUSE VEGETALE CU ODP-URI. CUMARINE GENERALIT$ I. PRODUSE VEGETALE CU CUMARINE. FURANOCROMONE GENERALIT$ I. PRODUSE VEGETALE CU FURANOCROMONE. LIGNANI GENERALIT$ I. PRODUSE VEGETALE CU LIGNANI.
TESTE COMPLEMENT SIMPLU 200.Care din urm(torii compu*i nu este ODP: A. acidul clorogenic B. cinarina C. acidul rozmarinic D. acid carminic E. acidul cichoric R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 14 201.Structura al(turat( este: A. o cumarin simpl B. un dimer C. o piranocumarin D. o furanocumarin E. o furanocromon R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 17

202.Produsele vegetale cu ac'iune de stimulare a sintezei de melanin( se utilizeaz( n: A.constipa&ii B. st ri febrile C. vitiligo D. fragilitate capilar E. insomnii R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 193

30

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

203.Care din afirma 'iile de mai jos referitoare la ODP-uri este adev( rat(? A. sunt deriva&i orto-dihidro-fenolici COOH O B. sunt hepatoprotectori prin captarea #i degradarea RLO (radicali liberi de oxigen) HO C. au structur eteric O D. sunt prezente n produsul vegetal Cynarae flores E. compusul al turat este acidul clorogenic HO R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 141 204.Structura chimic( al(turat(: A. este o furanocumarin B. intr n compozi&ia chimic a produsului vegetal Ammi majoris fructus C. are efect fotosensibilizant D. este antispastic E. este indicat n insuficien& cardiac R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 141 205.Din categoria heterozidelor de tip C6-C3 face parte: A. antracenozidele B. taninurile C. cumarinele D. flavonozidele E. antocianozidele R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 12 206.Cinarina este: A. principiul activ din Crategi folium cum flores B. o heterozid de tip C6-C3-C6 C. o cumarin D. principiul activ din Populi gemmae E. coleretic-colagog R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 141 207.Produsele vegetale cu furanocumarine sunt indicate n: A. st ri de denutri&ie B. diabet C. fragilitate capilar D. st ri febrile E. vitiligo R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 193 208.Ac'iunea terapeutic( principal( a cinarinei este: A. antiseptic urinar B. coleretic-colagog C. antiinflamatoare D. demulcent E. cardiotonic R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 141 209.Furanocromonele: A. au ac&iune antispastic B. sunt heterozide de tip C6-C3-C6 C. sunt fotosensibilizatoare D. reprezint principiul activ din Populi gemmae

OH OH

OCH3 O

CH2O C6H11O5

31

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. se utilizeaz n insuficien& cardiac R(spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 99-100 210.Cumarinele simple reprezint( grupul de principii active majoritar n: A. Podophyli rhizoma B. Ammi visnagae fructus C. Salicis cortex D. Angelicae radix E. Lithospermi herba R(spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 119 211.Furanocromonele reprezint( grupul de principii active majoritar n: A. Echinaceae radix et herba B. Ammi visnagae fructus C. Hippocastani cortex D. Tiliae flores E. Ulmarie herba R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 99 212.ODP-urile reprezint( grupul de principii active majoritar n: A. Podophyllinum B. Sophorae flores C. Verbasci flores D. Angelicae radix E. Lithospermi herba R(spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 167 213.ODP-urile reprezint( grupul de principii active majoritar n: A. Salicis cortex B. Cynarae folium C. Angelicae radix D. Anserinae herba E. Vanillae fructus R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 141 214.Produsele vegetale cu ac'iune de stimulare a sintezei de melanin( se utilizeaz( n: A. afec&iuni hepato-biliare B. febr C. insomnie D. PUVA -terapie E. balon ri R(spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 193 215.Produsele vegetale cu ac'iune coleretic colagog( se utilizeaz( n: A. infarct B. edeme C. afec&iuni hepato-biliare D. psoriazis E. diaree R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 140 216.Cumarinele se clasific( n: A. cumarine simple #i dimeri, furanocromone #i piranocumarine B. cumarine simple, furanocumarine #i piranocromone C. cumarine simple #i dimeri, furanocumarine #i piranocromone D. cumarine simple #i dimeri, furanocumarine #i piranocumarine

32

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. furanocumarine #i piranocumarine R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 15-17 217.Produsul vegetal care con'ine peltatine este: A. Vitis idaeae folium B. Podophyllinum C. Myrtilli folium D. Juglandis folium et pericarpium E. Hederae folium R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 178 218.Produsul vegetal cu lignani este: A. Ammi majoris fructus B. Angelicae radix C. Hippocastani cortex D. Belladonnae radix E. Podophyli rhizoma R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 177 219.Acidul cichoric: A. are ac&iune analgezic B. face parte din categoria flavonozidelor C. intr n compozi&ia chimic a produsului Ulmariae herba D. este acidul dicafeoil tartric E. este un eter R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 14, 176 220.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Podophyllinum este fals(? A. este o rezin B. con&ine un compus toxic, de aceea are utiliz ri limitate C. se utilizeaz n tratarea diferitelor afec&iuni cardiace D. reprezint materia prim pentru extrac&ia podofilotoxinei E. se ob&ine prin extrac&ie cu alcool din Podophylli rhizoma R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 178 221.ODP-urile se determin( cantitativ prin metod(: A. biologic B. colorimetric C. volumetric indirect D. volumetric direct E. poten&iometric R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 43 222.Meliloti herba : A. se prelucreaz prin fermentare B. provine de la specia produc toare Melilotus alba L. C. con&ine melilotozid , cu miros pl cut aromat D. poate fi administrat concomitent cu anticoagulante #i aspirin E. are florile albe R(spuns: A; Bibliografie: prezentare curs TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

33

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

223.Cinarina: A. are structura al turat B. se extrage din r d cinile speciei Cynara scolimus L. C. este o depsid a acidului cafeic cu acidul chinic D. este derivat diesterificat E. are ac&iune coleretic-colagog R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 14-15, 141

HO O O HO OH OH

COOH

OH

224.ODP-urile: A. sunt deriva&i orto-dihidroxi-fenolici B. sunt depside ale acidului cafeic C. au structur de tip C6-C3 D. intr n comozi&ia chimic a produsului vegetal Cadruui mariani fructus E. sunt eteri ai acidului cafeic R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 14-15 225.Care din urm(torii compu*i sunt ODP-uri: A. rutozida B. cinarina C. acidul rozmarinic D. sambunigrozida E. acidul cichoric R( spuns: B, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 14 226.Produsul vegetal Cynarae folium: A. are con&inutul n polifenoli exprimat n cinarin B. con&ine o enzim numit labferment C. reprezint frunzele de rostopasc D. are con&inutul n flavonoide exprimat n rutozid E. este contraindicat n afec&iunile hepato-biliare R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 141, FR X, pag. 334 227.n compozi'ia chimic( a produsului vegetal Cynarae folium intr( : A. deriva&i orto-dihidro-fenolici B. principii amare azulenogene C. enzime D. flavonozide E. ulei gras R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 141 228.Produsul vegetal Cynarae folium are urm(toarele ac'iuni terapeutice: A. hipolipemiant B. hepatoprotectoare prin generarea de RLO C. bacteriostatic D. emolient E. antialergic R( spuns: A, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 141 229.Speciile de Echinacea: A. furnizeaz dou tipuri de produse vegetale: flores #i semen B. fac parte din familia Asteraceae C. con&in deriva&i poliinici D. se utilizeaz n infec&ii recidivante E. au ac&iune imunosupresiv R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 176

34

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

230.Se ncadreaz( n categoria ODP-urilor urm(torii compu*i: A. acid cichoric B. acid clorogenic C. acid rozmarinic D. acid salicilic E. acid litospermic R( spuns: A, B, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 14 231.Lithospermi herba : A. are ac&iune anovulatorie B. con&ine acid litospermic C. are ca grup majoritar de principii active taninurile D. este contraceptiv la tratament de lung durat E. are efect doar n stare proasp t R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 168 232.Din clasa cumarinelor fac parte: A. cumarinele simple B. furanocromonele C. cumarinele dimeri D. piranocumarinele E. furanocumarinele R( spuns: A, C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 15-16 233.Angelicae radix: A. are ac&iune fotosensibilizant B. con&ine lignani C. provine de la o speciei din familia Asteraceae D. se utilizeaz n anorexii E. este stupefiant la doze mari R( spuns: A, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 118-119 234.Structura al(turat(: A. este dicumarolul B. are ac&iune anticoagulant C. se utilizeaz n angin pectoral D. apare n urma fermenta&iei trifoiului E. are structur cromonic R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 99-100 235.Ammi majoris fructus: A. se utilizeaz n vitiligo #i psoriazis B. are ac&iune antispastic C. con&ine furanocumarine D. se folose#te n PUVA-terapie E. provine de la o specie din familai Asteraceae R( spuns: A, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 193 236.Hippocastani cortex: A. con&ine lipide B. con&ine saponozide (escine) C. se utilizeaz n insuficien&a circulatorie cerebral D. con&ine cumarine (esculozida) E. are ac&iune venotonic R( spuns: B, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 105-106
O CH3 O

O O CH3

CH3

35

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

237.Podophyllinum: A. este materie prim pentru extrac&ia podofilotoxinei B. este rezina purificat extras din frunzele speciei Podophyllum peltatum L. C. nu prezint toxicitate D. con&ine peltatine E. are ac&iune antiagregant -plachetar R( spuns: A, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 178-179 238.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la determinarea cantitativ( a ODP-urilor sunt adev(rate? A. intensitatea colora&iei albastre este direct propor&ional cu concentra&ia de ODP-uri B. acidul azotos apare n timpul determin rii prin reac&ia dintre reactivul Arnow #i mediul alcalin C. substan&a de referin& este acidul cafeic D. produsul de reac&ie final este o oxim solubil n mediu alcalin E. polifenolii au proprietatea de a forma cu acidul azotos nitrozoderiva&i R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 43 239.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la determinarea cantitativ( a ODP-urilor sunt adev(rate? A. acidul clorhidric asigur eliberarea acidului azotos din reactivul Arnow B. oxima formeaz n mediu alcalin un compus de culoare ro #ie C. este o metod volumetric D. intensitatea colora&iei ro#ii este invers propor&ional cu concentra&ia ODP-urilor E. indicatorul este amidonul R( spuns: A, B; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 43 240.Meliloti herba : A. este inodor n stare proasp t B. se recolteaz nainte de nflorire C. prin fermentare conduce la ob&inerea cumarinei, pl cut aromat D. este hemostatic E. are florile galbene R(spuns: A, C, E; Bibliografie: prezentare curs 241.Dicumarolul: A. are structura al turat B. leg tura dintre cele dou nuclee cumarinice se realizeaz printr-o punte metilenic C. este o cumarin simpl D. este anticoagulant prin blocarea vitaminei K E. se ob&ine prin stabilizarea diverselor specii de Trifolium sp. R(spuns: B, D; Bibliografie: prezentare curs

MeO

HO

242.Cumarinele: A. sunt lactone sterolice nesaturate cu o anumit configura&ie steric B. se ob&in din ODP-uri C. sunt deriva&i de tip C6 D. prezint fluorescen& n UV albastr , verzuie sau violet E. fluorescen&a este mai intens n mediu alcalin R( spuns: D, E; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 50-51; prezentare curs

36

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

TEMA 6. HETEROZIDE CU AGLICONI DE TIP C6-C3-C6 (FLAVONOIDE). STRUCTURA CHIMIC$ !I CLASIFICAREA. FLAVONOZIDE - GENERALIT$ I. PRODUSE VEGETALE CU FLAVONOZIDE. IZOFLAVONE. PRODUSE VEGETALE CU IZOFLAVONE. PRODUSE VEGETALE CU PIRONE
TESTE COMPLEMENT SIMPLU 243.Structura al(turat( reprezint( nucleul de baz( al: A. flavonoidelor B. antocianozidelor C. catecholilor D. flavonozidelor E. proantocianozide R(spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 18 244.Urm(torul produs vegetal nu este oficinal n FR X: A. Cynarae folium B. Crataegi folium cum flores C. Lini semen D. Sophorae flores E. Tiliae flores R(spuns: D; Bibliografie: FR X, subiect de sintez 245.Structura chimic( al(turat( este nucleul de baz( al: A. proantocianozidelor B. flavonozidelor C. flavonoidelor D. catecholilor E. antocianozidelor R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 18

O OH

246.Care din afirma'iile urm( toare, referitoare la produsul vegetal Crataegi folium cum flores, este fals(? A. efectele farmacologice se datoreaz fitocomplexului B. este oficinal n FR X C. con&ine proantociani care imprim ac&iunea cardiotonic minor D. se utilizeaz n insuficien&a cardiac incipient E. vitexina este o flavonozid din categoria O-heterozidelor R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 97 247.Structura chimic( al(turat( este nucleul de baz( al: A. flavonoidelor B. flavonozidelor C. proantocianozidelor D. catecholilor E. antocianozidelor R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 18 248.Structura chimic( al(turat( este nucleul de baz( al: A. catecholilor B. proantocianozidelor C. flavonoidelor D. flavonozidelor E. antocianozidelor R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 18

OH OH

+ O

37

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

249.Structura chimic( al(turat( este nucleul de baz( al: A. antocianozidelor B. flavonozidelor C. flavonoidelor D. catecholilor E. proantocianozidelor R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 18

250.Care din afirma'iile de mai jos referitoare la produsul vegetal Crataegi folium cum flores este fals(? A. are ac&iune cardiotonic minor B. con&ine flavonozide C. se ob&ine de la specia produc toare numit popular podbal D. con&ine proantocianidoli E. con&ine saponozide R(spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 96-97 251.Extractul EGb 761: A. este standardizat n poliholozide B. se utilizeaz n tratamentu bolii Chron C. se ob&ine din produsul Ginkgo bilobae flores D. activeaz metabolismul energetic celular, n special la nivel cortical E. este contraindicat n insuficien& circulatorie cerebral #i periferic R(spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 58-60 252.Care din urm(toarele afirma'ii referitoare la compu*ii din grupa flavonoidelor este fals(? A. silimarina este un flavanonol-lignan B. vitexina este o C-heterotid C. rutozida este heterozid a kampferolului D. galatul de catechol este tanin mixt E. hesperidozida este o citroflavon R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 253.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la silimarin( este fals(? A. scade rezisten&a hepatocitului la factori toxici B. este un amestec de trei constituen&i din categoria flavanonol-lignanilor C. se asociaz preventiv cu medicamente cu poten&ial hepatotoxic D. cre#te capacitatea de regenerare a hepatocitului E. se folose#te ca antidot n intoxica&ii cu ciuperci din genul Amanita R(spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 142 254.Care din urm(toarele grupe de compu*i nu reprezint( o clas( de agliconi flavonozidici? A. flavone B. flavonoli C. flavanonoli D. flavonoide E. flavanone R(spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 19 255.Ac'iunea terapeutic( principal( a rutozidei este: A. antiseptic urinar B. antiagregant plachetar C. antiinflamatoare D. capilaroprotectoare E. cardiotonic

38

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 106-107 256.Nucleul 2-fenilbenzo-,-pironic este specific: A. flavonoidelor B. antocianozidelor C. proantocianozidelor D. flavonozidelor E. catecholilor R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 18 257.Un reprezentant al grupei de principii active flavonozide este: A. Ginkgo bilobae folium B. Sinapis albae semen C. Adeps lanae anhydricus D. Mel depuratum E. Gallae R(spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 58 258.Rutozida: A. reprezint principiul activ majoritar din Sophorae flores B. este utilizat n constipa&ie C. are multiple efecte adverse D. este contraindicat n insuficien&a circulatorie cerebral #i periferic E. are ac&iune laxativ R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 106-107 259.Utilizarea terapeutic( principal( a produselor vegetale cu rutozid( este: A. diskinezii biliare B. tuse seac C. fragilitate capilar D. insuficien& cardiac E. dureri reumatice R(spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 107 260.Care din urm(toarele heterozide este flavonozid(? A. arbutozida B. melilotozida C. rutozida D. mirtilozida E. primverozida R(spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 106 261.Care ac'iune terapeutic( nu este determinat( de rutozid(? A. rol de antidot n intoxica&ii cu metale grele B. antioxidant C. laxativ D. rol de vitamin P E. diuretic indirect R(spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 106-107, prezentare curs 262.Extractul de Ginkgo bilobae folium: A. trebuie s fie standardizat n flavonozide #i n ginkgolide B. este util n diaree C. are multiple efecte adverse D. este contraindicat n insuficien&a circulatorie cerebral #i periferic E. are ac&iune demulcent

39

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R(spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 58-60 263.Agni casti fructus: A. cuprinde n denumirea lui ntregul nume al speciei produc toare B. con&ine izoflavone C. scade eliberarea hormonului foliculostimulant D. scade concentra&ia de hormon luteinizant E. se recolteaz n stadiu imatur R(spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 164-165 264.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Sojae semen este fals(? A. stimuleaz resorb&ia osoas B. con&ine izoflavone C. are ac&iune oestrogenic D. denumirea produsului vegetal con&ine numele genului din care face parte specia produc toare E. este indicat n osteoporoz R(spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 159 265.Citroflavonele: A. con&in heterozide flavanonice - diosmetozida B. con&in heterozide flavonice - hesperidozida C. sunt heterozide extrase din pericarpul fructelor speciilor familiei Rosaceae D. sunt indicate n insuficien & venoas cronic E. nu se asociaz cu alte principii active R(spuns: D; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 157 266.Care din urm(toarele reac'ii de identificare este caracteristic( doar flavonozidelor? Reac'ia cu: A. reactivul Tollens B. acid clorhidric concentrat #i magneziu (zinc) metalic C. hidroxizi alcalini D. s rurile metalelor grele E. reactivul Fehling R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 63-64 267.Care din r( spunsurile urm(toare, referitoare la produsul vegetal Cimicifugae rhizoma, este adev( rat? A. ac&iunea apare dup 6 luni de tratament B. are ac&iune estrogen-mimetic C. con&ine casticin D. se poate administra #i n timpul sarcinii E. nu con&ine izoflavone R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 168 268.Produsul vegetal Kava-kava: A. este stimulator la doze mari B. ac&ioneaz diferit func&ie de doz C. se utilizeaz ca extract standardizat n flavonozide D. se utilizeaz n st rile de somnolen& E. este hipnotic la doze mici R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 44-45 269.Kavapironele sunt: A. enolide de tip dihidrokavain B. dienolide de tip kavain C. stupefiante D. prezente n toate speciile din genul Piper

40

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. utilizate n tulbur ri ale somnului din perioada de menopauz R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 44-45 270.Passiflorae herba: A. are ac&iune stimulatoare SNC B. maltolul este derivat flavonic C. se utilizeaz n afec&iuni hepatobiliare D. specia produc toare se nume#te piperul c lug rilor E. ac&iunea principal este imprimat de vitexin #i maltol R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 45 271.Care din afirma 'iile urm( toare referitoare la compozi'ia chimic( a produsului vegetal Passiflorae herba este adev(rat(? A. maltolul este 2-metil, 3-hidroxi pirona B. vitexina este o heterozid a luteolului C. alcaloizii lisergici au nucleu harmanic D. flavonele prezente sunt din categoria O-heterozidelor E. nu con&ine ulei volatil R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 45 TESTE COMPLEMENT MULTIPLU 272.Flavonoidele: A. sunt heterozide de tip C6 B. au ca nucleu de baz flavanul C. au doar culoare galben D.cuprind flavonozidele, antocianozidele, proantocianozidele #i catecholii E. sunt localizate doar n frunze R( spuns: B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 18 273.Agliconii flavonici: A. se clasific n func&ie de gradul de saturare al segmentului C2-C3 B. au ca nucleu de baz flavan 3-olul C. sunt colora&i n albastru D. au structur de tip C6-C3-C6 E. se clasific dup prezen&a sau absen&a unei grup ri OH la C3 R( spuns: A, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 18 274.Structura al(turat(: A. este quercetolul B. intr n compozi&ia produsului vegetal Sophorae fructus C. este rutozida D. are culoare galben E. este un compus de tip C6 R( spuns: A, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 18, 107
OH OH HO O

OH OH O

275.Sophorae flores: A. sunt bobocii florali ai speciei Sophora japonica L. B. reprezint materia prim pentru extrac&ia rutozidei C. administrat oral cre#te permeabilitatea capilarelor sanguine D. se utilizeaz n fragilitate capilar sub form de preparate farmaceutice cu rutozid E. scade rezisten&a capilarelor sanguine R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 106-107 276.Care din urm(toarele produse vegetale reprezint( materie prim( pentru extrac'ia industrial( a rutozidei?

41

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A. Crataegi folium cum flores B. Ginkgo bilobae folium C. Carduui mariani fructus D. Sophorae flores E. Fagopyri herba R( spuns: D, E; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 277.Citroflavonele sunt: A. flavonozide extrase din frunzele unor specii din familia Rutaceae B. hesperidozida C. diosmetozida D. de obicei heterozide flavonolice E. sunt indicate n insuficien& circulatorie cerebral R( spuns: B, C; Bibliografie: ISTUDOR, pag. 157, prezentare curs 278.Care din afirma'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Crataegi folium cum flores sunt adev(rate? A. efectele farmacologice sunt datorate fitocomplexului B. are ac&iune cardiotonic minor C. efectul cardiotonic este imprimat de saponozide D. nu se asociaz cu glicozidele cardiotonice E. este contraindicat n HTA R( spuns: A, B; Bibliografie: BUCUR, pag. 96-97 279.Vitexina: A. are aglicon de tip flavonol B. este o C-heterozid C. are structura al turat D. intr n compozi&ia chimic a produsului vegetal Crataegi folium cum flores E. este o amin R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 96-97 280.Categoriile de agliconi flavonici sunt: A. flavone B. flavonozide C. flavonoide D. flavanone E. flavonoli R( spuns: A, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 19 281.n compozi'ia chimic( a produsului vegetal Crataegi folium cum flores intr( : A. saponozide triterpenice acid clorogenic B. proantocianidoli C. flavonozide hesperidozida D. amine acetilcolin E. antocianozide R( spuns: B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 96-97 282.Ginkgo bilobae folium: A. reprezint frunzele b trne recoltate de la arborele pagod B. con&ine biflavone care favorizeaz absorb&ia flavonelor C. activeaz metabolismul energetic celular, n special la nivel cortical D. este indicat n demen&a Alzheimer E. con&ine ginkgolide R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 58-60
glucozil HO O OH

OH

42

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

283.Din clasele de principii active care intr( n compozi'ia chimic( a produsului vegetal Ginkgo bilobae folium au importan'( n imprimarea ac'iunii terapeutice urm(toarele: A. acizi ginkgolici B. ginkgolide C. flavonozide D. biflavone E. poliholozide R( spuns: B, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 58-60 284.Produsul vegetal Ginkgo bilobae folium are urm(toarele ac'iuni terapeutice: A. de activare a metabolismul energetic celular B. antidiareic C. imunostimulatoare D. de cre#tere a toleran &ei la hipoxie E. rol de vitamin D R( spuns: A, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 59 285.Urm(toarele preparate farmaceutice cu extract de Ginkgo bilobae folium se utilizeaz( n demen'a Alzheimer: A. TANAKAN B. TEBOKAN C. GINGIUM D. BILOBIL E. GINKOFAR R( spuns: A, B, C, E; Bibliografie: BUCUR, III (Anexa 2) 286.Carduui mariani fructus: A. sunt capsulele speciei Carduus mariani L. B. con&ine flavanonol-lignani C. se recolteaz de la o speciei din familia Asteraceae D. sub form de infuzie are ac&iune hepatoregeneratoare E. se mai nume#te Sylibi mariani fructus R( spuns: B, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 142 287.Silimarina este: A. antihepatotoxic B. hepatoregeneratoare C. amestec de trei constituen&i: ergocristin , ergocriptin , ergocornin D. antidot n intoxica&ii cu ciuperci E. un amestec de flavonol-lignan R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 142 288.Agni casti fructus: A. con&ine casticin B. are ac&iune anestezic C. cre#te cantitatea de hormon luteinizant D. se folose#te n tulbur ri menstruale datorate deficitului luteal E. este contraindicat n afec&iuni post-menopauz R( spuns: A, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 164-165 289.Produsul vegetal Sojae semen: A. se utilizeaz n dislipidemii B. are ac&iune oestrogenic C. este antioxidant D. este indicat n prevenirea osteoporozei

43

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. con&ine flavona numit daidzein R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 159 290.Cimicifugae rhizoma: A. se poate folosi n cure prelungite, peste 6 luni B. are ac&iune androgenic C. con&ine izoflavona formononetina D. se poate administra #i n timpul sarcinii E. con&ine fitosteroli R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 168 291.Produsul vegetal Kava-kava: A. este hipnoinductor (induce somnul) B. ac&ioneaz diferit func&ie de doz C. se utilizeaz ca extract standardizat n kavapirone D. are ca surse produc toare mai specii din genul Piper E. este stupefiant la doze mici R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 44-45 292.Passiflorae herba: A. are ac&iune stimulatoare SNC B. maltolul este derivat pironic C. se utilizeaz n tulbur ri neuro-vegetative D. specia produc toare se nume#te armurariu E. ac&iunea principal este imprimat de vitexin #i maltol R( spuns: B, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 45 293.Structura al(turat(: A. este o flavanon 3-hidroxilat B. este quercetolul C. este un flavanonol D. imprim solu &iei culoare ro#ie E. are nucleul de baz 2-fenilbenzopiriliu R( spuns: A, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 18-19
OH OH HO O

OH OH O

294.Care din afirma'iile urm(toare referitoare la determinarea cantitativ( a flavonozidelor sunt adev(rate? A. se determin intensitatea colora&iei galbene a complexului intern pe care flavonozidele l formeaz cu clorura de aluminiu B. are la baz reac&ia Shibata C. substan&a de referin& este rutozida D. revelarea se face la camera cu lamp UV E. faza fix este hrtia Whatman R( spuns: A, C; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 65

TEMA 7. ANTOCIANOZIDE !I PROANTOCIANOZIDE - GENERALIT$ I. PRODUSE VEGETALE CU ANTOCIANOZIDE !I PROANTOCIANOZIDE. CURCUMINOIDE. PRODUSE VEGETALE CU CURCUMINOIDE:
TESTE COMPLEMENT SIMPLU 295.Care dintre produsele enumerate con'ine antocianozide? A. Myrtilii folium B. Sophorae flores

44

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

C. Sennae fructus D. Myrtilii fructus E. Coccionela R(spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 107 296.Proantocianidolii: A. sunt cunoscu &i sub denumirea de flavani B. prin hidroliz acid , la cald, formeaz antocianidoli C. sunt monomeri D. sunt deriva&i ai 2-fenilbenzo-gama-pironei E. au culoare ro#ie R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 20 297.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la antocianozide este fals( ? A. au ca nucleu de baz flavanul B. sunt heterozide de tip C6-C3-C6 C. fac parte din categoria heterozidelor fenolice D. au structur de 2-fenilbenzopiriliu E. sunt incolore R(spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 18-19 298.Myrtilii fructus este indicat n tulbur( ri vasculare datorit( con'inutului n: A. antocianozide B. zaharuri C. heterozide ale hidrochinonei D. arbutozid E. s ruri de crom R(spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 107-108 299.Ribes nigri fructus: A. are o denumire n care se men&ioneaz prelucrarea produsului prin fermentare B. con&ine glicozide ale cianidolului C. proasp t are culoarea galben D. ac&ioneaz asupra miocardului E. are efect vasoprotector imprimat de uleiul gras R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 108 300.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul Vitis viniferae folium et semen este fals(? A. are ac&iune antioxidant B. semin&ele se recupereaz din reziduul r mas de la fabricarea vinului C. este indicat n tratament de lung durat n ischemia cardiac D. ac&ioneaz prin proantocianidoli E. con&ine proantocianozide care au ac&iune vasoprotectoare mai slab dect flavonele R(spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 109 301.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la curcuminoide este adev(rat(? A. sunt pigmen&i de culoare ro#ie B. au structur diarilheptanic C. se extrag din partea supraterestr a speciei Curcuma longa L. D. au ac&iune antidiareic E. se utilizeaz n vitiligo R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 145 302.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul Curcumae longae rhizoma este fals(? A. se nume#te popular #ofran indian B. este hepatoprotector

45

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

C. se prelucreaz prin fierbere #i lustruire D. intr n formula condimentului Curry E. este condiment alimentar instabil la c ldur #i varia&iile de pH R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 145-146 303.Produsul vegetal Curcumae xanthorrhizae rhizoma: A. con &ine curcumen B. reprezint organele subterane neprelucrate C. provine de la specia produc toare Curcuma longa L. D. are n compozi&ia chimic taninuri E. se utilizeaz n afec&iuni respiratorii R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 146 304.Antocianozidele se determin( cantitativ prin metod(: A. volumetric indirect B. colorimetric C. biologic D. volumetric direct E. poten&iometric R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 79 TESTE COMPLEMENT MULTIPLU 305.Antocianozidele: A. sunt pigmen&i vegetali de culoare galben B. dau culoare ro#ie, albastr sau violet florilor #i fructelor C. au structur de 2-fenilbenzopiriliu D. au ca nucleu de baz structura al turat E. nu #i schimb culoarea func&ie de pH-ul sucului celular R( spuns: B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 18-19 306.Myrtilli fructus: A. con&ine heterozide ale delfinidolului B. se recolteaz n stadiu imatur C. are ac&iune antidiareic D. se administreaz doar extern E. este indicat n retinopatia diabetic R( spuns: A, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 107-108 307.Ribes nigri fructus: A. se recolteaz de la o specie din familia Ericaceae B. se usuc la soare C. con&ine heterozide ale cianidolului D. nu con&ine taninuri E. are ac&iune antiinflamatoare R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 108 308.Cianidolul: A. este un aglicon al flavonozidelor B. are structura al turat C. este agliconul antocianozidelor din Myrtilli fructus D. este un aglicon de tip C6-C3 E. are structur de 2-fenilbenzopiriliu R( spuns: B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 20
+ Cl HO O OH OH OH OH

46

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

309.Proantocianii: A. sunt deriva&i ai flavan 3,4-diolului B. au culoare ro#ie C. au structur de tip C6-C3 D. prin hidroliz acid formeaz antociani E. se mai numesc #i leucoantociani R( spuns: A, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 20 310.Care din afirma 'iile de mai jos referitoare la produsul vegetal Vitis viniferae folium et semen sunt adev(rate? A. semin&ele con&in #i ulei gras B. are ac&iune antioxidant C. se poate folosi n tratament de lung durat D. este contraindicat n diabet E. efectul vasoprotector este redus R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 109 311.Curcumae xanthorrhizae rhizoma con'ine: A. amidon B. curcumen C. curcumin D. uleiul gras E. mucilagii R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 146 312.Curcumae longae rhizoma: A. intr n formula condimentului Chili B. este neurotonic C. con&ine curcumin , care este un colorant alimentar autorizat D. ac&iunea este imprimat de curcuminoide #i uleiul volatil E. n cantit &i mari irit mucoasa gastric R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 145-146 313.Curcuminoidele: A. sunt pigmen&i de culoare galben B. sunt toxice C. sunt coloran&i alimentari neautoriza&i D. sunt instabile la varia&ii de temperatur #i pH E. au structur diarilheptanic R( spuns: A, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 145-146 314.Urm(toarele produse vegetale sunt hepatoprotectoare: A. Curcumae xanthorrhizae rhizoma B. Myrtilli fructus C. Carduui mariani fructus D. Vitis viniferae folium E. Curcumae longae rhizoma R( spuns: A, C, E; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez

47

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OH OH

315.Structura al(turat(: A. este un proantocianidol B. imprim solu&iei culoare ro#ie C. are nucleu de baz flavan 3,4-diolul D. reprezint dimerul quercetolului E. prin hidroliz acid , la cald, formeaz flavonozide R( spuns: A, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 20

HO

O OH OH OH HO O OH

OH OH

316.Antocianozidele se identific( prin: A. reac&ia Shibata B. comportamentul n mediu acid, cnd formeaz flobafene C. varia&ia culorii func&ie de pH D. formarea de precipitat cu s rurile metalelor grele E. reac&ia Lieberman-Burchard R( spuns: C, D; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 75 317.Care din afirma'iile urm( toare referitoare la determinarea cantitativ( a antocianozidelor sunt adev(rate? A. este o metod colorimetric B. solu &ia de analizat se realizeaz n mediu de acid clorhidric C. substan&a de referin& este clorura de cianidol D. se determin intensitatea colora&iei albastre E. lungimea de und este din domeniu UV R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 79

TEMA 8. TANINURI - GENERALIT$ I. PRODUSE VEGETALE CU TANINURI. CHINONE. PRODUSE VEGETALE CU NAFTOCHINONE. CHINONE ALERGIZANTE
TESTE COMPLEMENT SIMPLU 318.Care principii active sunt astringente: A. flavonozidele B. antocianozidele C. proantocianozidele D. taninurile E. ODP-urile R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 319.Care din ac'iunile teapeutice nu corespunde utiliz(rii asociate: A. ac&iune laxativ-purgativ constipa&ie B. ac&iune coleretic-colagog dischinezii biliare C. ac&iune antiseptic urinar infec&ii urinare D. ac&iune sedativ distonii neuro-vegetative E. ac&iune antitusiv diaree R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 320.Se utilizeaz( n tratamentul tusei urm( torul produs vegetal: A. Equiseti minoris herba B. Droserae herba

48

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

C. Gallae D. Salicis cortex E. Scillae bulbus R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 77 321.Produsele vegetale cu taninuri se utilizeaz( n: A. constipa&ie cronic B. diaree acut C. insuficien& cardiac D. tuse seac E. reumatism R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 131 322.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la Hamamelidis folium este fals(? A. con&ine taninuri B. are ac&iune vasoconstrictoare venoas periferic C. se folose#te doar n cosmetologie D. este indicat n tratarea varicelor E. con&ine flavonozide R( spuns: C; Bibliografie: prezentare curs 323.Taninurile: A. catechice se mai numesc taninuri hidrolizabile B. galice se mai numesc taninuri nehidrolizabile C. sunt deriva&i ai 3,4-dihidroxiflavanului D. se utilizeaz n constipa&ie E. sunt deriva&i ai 3-hidroxiflavanului #i ai acidului galic R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 21 324.Produsul vegetal Hennae folium: A. se utilizeaz n medicin mai ales pentru efectele sistemice B. are ac&iune antilitiazic C. con&ine hidrochinone D. este utilizat din antichitate n cosmetic E. con&ine juglon R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 202 325.Taninurile: A. sunt substan&e organice polifenolice B. sunt heterozide de tip C6-C3 C. au ac&iune laxativ sau purgativ n func&ie de doz D. au ac&iune antimitotic E. dau culoarea galben a florilor #i frunzelor toamna R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 21 326.Ac'iunea principal( a taninurilor este: A. adaptogen B. antiinflamatoare C. antidiareic D. cardiotonic E. laxativ-purgativ R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 131 327.Care din afirma 'iile de mai jos referitoare la taninuri este corect(? A. se administraz intern n diareei infec&ioase, ulcer, colite B. au gust dulce

49

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

C. ac&iunea principal este cea laxativ D. exist numai taninuri mixte E. se administreaz doar intern R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, prezentare curs 328.Utilizarea principal( a taninurilor este n: A. reumatism B. r celi C. tuse D. diaree E. constipa&ie R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 131 329.Produsul vegetal care con'ine ca grup de principii active majoritar taninurile este: A. Juglandus folium et pericarpium B. Gei rhizoma C. Sennae folium et fructus D. Convalariae herba E. Sambuci flores R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 132 330.Care din afirma 'iile de mai jos referitoare la taninuri este corect(? A. sunt compu#i cu structur sterolic B. au gust s rat C. ac&iunea principal este cea antidiareic D. exist o singur clas de taninuri E. se administreaz doar extern R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, prezentare curs 331.Taninurile sunt: A. toxice la nivel SNC B. antiagregante plachetare C. hepatotoxice D. substan&e lipidice E. insolubile n ap R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, prezentare curs 332.Taninurile sunt contraindicate n: A. r ni B. diaree C. constipa&ie D. infec&ii E. fragilitate capilar R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, prezentare curs 333.Catecholii: A. au ac&iune antispastic B. sunt heterozide de tip C6-C3-C6 C. au ac&iune fotosensibilizatoare D. reprezint principiul activ majoritar din Populi gemmae E. se utilizeaz n constipa&ii R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 12

50

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

334.Droserae herba: A. con&ine benzochinone B. are propriet &i tinctoriale C. se utilizeaz n tuse spasmodic D. con&ine droseron cu structura al turat E. denumirea produsului vegetal con &ine numele speciei produc toare R(spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 81 335.Care dintre reac'iile de identificare urm( toare nu este specific( taninurilor? A. precipitarea gelatinei B. precipitarea cu ionii metalelor grele C. precipitarea alcaloizilor D. reac&ia cu clorura feric E. reac&ia Shibata R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 85-86 TESTE COMPLEMENT MULTIPLU 336.Taninurile: A. sunt glicozide ale acidului galic B. sunt doar mixte C. au gust amar D. sunt insolubile n ap E. sunt deriva&i ai 3-hidroxiflavanului R( spuns: A, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 21-22 337.Taninurile: A. catechice sunt hidrolizabile B. sunt compu#i de tip C6-C1 C. mixte sunt esteri ai acidului galic cu catecholi D. sunt compu#i de tip C6-C3-C6 E. galice se mai numesc #i condensate R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR , pag. 21-22 338.Taninurile: A. se intrebuin&eaz n procesul de t b cire a pielii B. precipit proteinele C. sunt compu#i polifenolici D. sunt substan&e anorganice E. nu se combin cu proteinele R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 21 339.Gei rhizoma : A. reprezint rizomii speciei Geum urbanum L. B. con&ine o enzim numit geaza C. este odontalgic D. se usuc n etuv la temperaturi de peste 400C E. este contraindicat n diaree R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 132

OH OH

340.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Gei rhizoma sunt adev( rate? A. nu con &ine taninuri B. eugenolul are ac&iune antiseptic C. con&ine pectine D. geozida este o heterozid a cianidolului E. se recomand n diarei acute cu component infec&ioas

51

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R( spuns: B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 132 341.Quercus cortex: A. con&ine quercitol B. se recolteaz de pe tulpina unor specii de Quercus C. are n compozi&ia chimic taninuri cu structura al turat D. este hemostatic E. se utilizeaz n tratamentul constipa&iei R( spuns: A, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 131 342.Alchemilae herba: A. relaxeaz mu#chiul uterin B. se mai nume#te Leontopodii herba C. are ac&iune hemostatic D. previne avortul spontan E. este hemostatic datorit con&inutului n flavone R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 165-166 343.Salicariae herba: A. con&ine taninuri catechice B. se folose#te n ulcer varicos C. are ac&iune laxativ D. se recolteaz de la specia Lythrum salicaria L. E. este contraindicat n hemoragii uterine R( spuns: B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 133 344.Anserinae herba : A. are ac&iune antibacterian B. este tonic uterin C. se recomand n colici intestinale D. con&ine substan &e grase E. este contraindicat n hemoragii uterine R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 132 345.Produsul vegetal Hamamelidis folium: A. este utilizat n combaterea celulitei B. este vasodilatator venos C. nu se administreaz pe pielea fe&ei D. se administreaz n aerosoli E. se folose#te sub form de lo&iuni astringente R( spuns: A, E; Bibliografie: prezentare curs 346.Naftochinonele sunt pigmen'i vegetali de culoare: A. galben B. albastr C. ro#ie D. portocalie E. violet R( spuns: A, C, D; Bibliografie: BUCUR , pag. 22 347.Chinonele sunt compu *i: A. cu duble leg turi conjugate B. 1,4 diceto-ciclohexan-2,5 dienici C. dihidroxila&i D. care au doar structur benzenic
OH HO O OH H

OH
OH

52

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. 1,2 diceto- ciclohexan-2,5 dienici R( spuns: A, B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 22 348.Care din compu*ii enumera'i fac parte din clasa naftochinonelor? A. juglona B. droserona C. lawsona D. vitaminele K E. mentona R( spuns: A, B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 22 349.Juglandis folium et pericarpium: A. are propriet &i tinctoriale B. sunt foliolele #i pericarpul fructelor recoltate de la specia Juglans regia L. C. con&ine antracenozide D. se folose#te n vitiligo E. produce m trea& R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 201-202 350.Droserae herba: A. con&ine o antrachinon numit droseron B. se ntrebuin&eaz n colici C. are ac&iune antispastic D. se prelucreaz prin fermentare E. are indica&ie n tusea spasmodic R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 81 351.Hennae folium: A. con&ine lawson B. are doar ac&iuni externe C. se folose#te n medicina popular pentru tratarea tusei D. are ac&iune antiemetic E. se utilizeaz din antichitate pentru propriet &ile tinctoriale R( spuns: A, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 202
OH

352.Structura al(turat(: A. este un tanin galic B. reprezint esterul acidului galic cu catecholul C. este un tanin nehidrolizabil D. precipit proteinele E. este un tanin mixt R( spuns: B, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 21-22

HO

O OH H OCO OH OH OH OH

353.Taninurile se comport( diferit n mediu acid. Taninurile: A. galice hidrolizeaz B. catehice condenseaz C. catehice formeaz flobafene D. galice condenseaz E. catehice hidrolizeaz R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 85, prezentare curs 354.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la taninuri sunt adev(rate? A. au gust amar B. reprezint un antidot n intoxica&ia cu alcaloizi C. sunt compu#i de tip C6-C3

53

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

D. se folosesc n industria piel riei n procesul de t b cire E. sunt compu#i de tip C6-C3-C6 R( spuns: B, D, E; Bibliografie: BUCUR, prezentare curs

TEMA 9. ANTRACENOZIDE - GENERALIT$ I. PRODUSE VEGETALE CU ANTRACENOZIDE LAXATIV-PURGATIVE. PRODUSE ANIMALE CU ANTRACENOZIDE TINCTORIALE. PRODUSE VEGETALE CU NAFTODIANTRONE
TESTE COMPLEMENT SIMPLU 355.Care din produsele vegetale cu antracenozide este oficinal n FR X? A. Rhei rhizoma B. Rhamni catharticae fructus C. Rhamni purshianae cortex D. Aloe E. Frangulae cortex R( spuns: E; Bibliografie: FR X, pag. 427 356.Produsele vegetale cu antracenozide laxativ-purgative: A. sunt indicate n constipa&ia cronic B. sunt contraindicate n afec&iuni ale organelor micului bazin C. con&in doar antracenozide din grupa O-heterozidelor D. se elibereaz din farmacie imediat dup uscare la temperatura camerei E. con&in compu#i cu agliconi ce au structura chimic al turat R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez
O OH OH

357.Antracenozidele: A. forme oxidate sunt active farmacologic B. forme reduse sunt preferate pentru administrare C. forme oxidate sunt resorbite #i hidrolizate la nivelul intestinului sub &ire D. forme reduse conduc la reac&ii adverse (gre&uri, v rs turi, colici abdominale) pentru c se absorb par&ial, imediat dup administrare E. determin , la nivelul intestinului gros, o sc dere a secre&iei de mucus #i o diminuare a peristaltismului intestinal R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 136 358.Produsul vegetal Hyperici herba: A. are ac&iune hepatoregeneratoare B. este antidepresiv C. con&ine deriva&i 1,8-dihidroxiantrachinonici D. se utilizeaz n tratarea cirozelor hepatice E. con&ine hipericin n pungile secretorii din frunze R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 126-127 359.Deriva'ii antracenozidici hidroxila'i pe nucleul A (la C1 *i n alte pozi'ii) sau pe nucleele A *i C (dar nu la C 8) au: A. ac&iune laxativ-purgativ B. propriet &i tinctoriale C. ac&iune antidiareic D. propriet &i odorizante E. ac&iune cardiotonic R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 23

54

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

360.Produsul vegetal Hyperici herba: A. este reprezentantul grupei de produse vegetale cu naftodiantrone B. are ac&iune imunostimulatoare prin hipericin C. con&ine heterozide cardiotonice D este indicat n diaree E. reprezint partea supraterestr recoltat de la specia Hypericum officinalis R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 126-127 361. Acidul carminic este principiul activ ntlnit n: A. Coccionella B. Frangulae cortex C. Gallae D. Aloe E. Rubiae tinctorium radix R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 203 362.Deriva'ii antracenozidici dihidroxila'i la C1 *i C8 au: A. ac&iune fotosensibilizant B. propriet &i tinctoriale C. ac&iune laxativ-purgativ D. ac&iune constipant E. ac&iune antidepresiv R(spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 23 363.Reprezentantul grupei de produse vegetale cu naftodiantrone este: A. Salicis cortex B. Myrtilii floium C. Frangulae cortex D. Crataegi fructus E. Hyperici herba R(spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 126 364.Ac'iunea antracenozidelor: A. se instaleaz rapid, la o or de la administrare B. se instaleaz lent, la 7 zile de la administrare C. este antidiareic D. nu depinde de doz E. se instaleaz lent, la 8-12 ore de la administare R(spuns: E; Bibliografie: BUCUR, prezentare curs 365.Produsele vegetale cu ac'iune de stimulare a peristaltismului intestinal se utilizeaz( n: A. afec&iuni dermatologice B. st ri febrile C. insomnie D. constipa&ie E. diaree R(spuns: D; Bibliografie: BUCUR, prezentare curs 366.Glucofrangulozida este principiul activ majoritar din: A. Hyperici herba B. Frangulae cortex C. Sennae fructus D. Aloe E. Rhei rhizoma R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 135

55

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

367.Diantronele sunt: A. homodiantrone cnd se condenseaz dou antrone diferite B. compu#i de condensare a dou antrone cu simpl legatur ntre C10-C10 C. heterodiantrone cnd se condenseaz dou antrone de acela#i fel D. compu#i de condensare a dou antrone cu dubl leg tur ntre C10-C10 E. acidul carminic #i alizarinele R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 23 368.Produsul vegetal cu antrone este: A. Salicis cortex B. Myrtilii folium C. Crysarobinum D. Crataegi fructus E. Hyperici herba R(spuns: C; Bibliografie: BUCUR, prezentare curs 369.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la antracenozide este fals(? Antracenozidele se identific( prin reac'ia: A. pe produsul vegetal B. Lieberman-Burchard C. pe microsublimat D. de formare de emodina&i E. pe solu&ie extractiv R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 93, prezentare curs TESTE COMPLEMENT MULTIPLU 370.Antracenozidele: A. sunt heterozide de tip C6-C3-C6 B. au propriet &i tinctoriale indiferent de structur C. sunt O-heterozide D. au ac&iune laxativ-purgativ E. sunt C-heterozide R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 22 371.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la antracenozide sunt adev( rate? A. deriva&ii dihidroxila&i pe nucleele A #i C au propriet &i laxativ-purgative B. agliconii sunt forme antrachinonice sau antronice C. partea glucidic este format din acizi uronici D. hipericina este o diantron E. deriva&ii cu propriet &i antilitiazice sunt hidroxila&i la C8 R( spuns: A, B; Bibliografie: BUCUR, pag. 23 372.Frangulae cortex: A. se comercializeaz imediat dup uscare B. se conserv pn la utilizare 1 an pentru reducerea formelor oxidate C. con&ine glucofrangulozide D. se recolteaz de pe r d cinile speciei Rhamnus frangula L. E. se men &ine 60 de minute la 100 0C nainte de uscare R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 135

56

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

373.Structura al(turat( este: A. r spunz toare de ac&iunea antilitiazic a antracenozidelor B. glucofrangulozida A C. laxativ la doze mici #i purgativ la doze mari D. cascarozida E. o C-heterozid R( spuns: B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 135-136

glucozil

OH

O ramnozil O

CH3

374.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la antracenozide sunt adev( rate? A. formele reduse sunt preferate pentru administrare B. produsul proasp t con&ine cantit &i mari de forme reduse C. formele oxidate dau reac&ii adverse D. formele reduse sunt active farmacologic E. prin conservare 1 an formele oxidate trec n forme reduse R( spuns: B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 136 375.Antracenozidele: A. se recomand n tratamentul constipa&iilor cronice B. se administreaz cu pruden& C. se folosesc n cure prelungite D. au numeroase contraindica&ii E. creeaz dependen& R( spuns: B, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 136-137 376.Contraindica'iile antracenozidelor sunt: A. vrstele extreme B. constipa&ia acut C. afec&iuni ale organelor micului bazin D. insomnia E. femeile gravide R( spuns: A, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 137 377.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la antracenozide sunt adev( rate? A. formele reduse se absorb par&ial B. formele oxidate sunt bine tolerate de mucoasa gastric C. formele oxidate sunt active farmacologic D. formele oxidate nu se absorb E. formele reduse sunt preferate la administrare R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 136 378.Antracenozidele forme reduse determin( la nivelul intestinului gros: A. sc derea volumului bolului fecal B. nt rirea bolului fecal C. cre#terea secre&iei de mucus D. intensificarea peristaltismului intestinal E. cre#terea cantit &ii de ap eliminat R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 136 379.Antracenozidele nu se administreaz( : A. mpreun cu medicamente hipokaliemiante B. n hemoroizi C. n timpul ciclului menstrual D. mpreun cu mierea E. n constipa&ii acute R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 137

57

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

380.Care din antracenozidele de mai jos sunt C-heterozide? A. glucofrangulozidele B. cascarozidele C. reinozidele D. senozidele E. aloine R( spuns: B, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 135-139 381.Rhamni purshianae cortex: A. se recolteaz de pe ramurile speciei Rhamnus purshiana D.C. B. con&ine cascarozide C. are ac&iune laxativ-purgativ mai intens dect Frangulae cortex D. este recomandat n constipa&ii cronice E. se administreaz diminea&a pe stomacul gol R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 137 382.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul Rhamni catharticae fructus sunt adev(rate? A. fructele se recolteaz n stadiu imatur B. con&ine senozide C. se numesc coac ze D. antracenozide se concenteaz n semin&e E. se administreaz seara nainte de culcare R( spuns: D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 137-138 383.Rhei rhizoma: A. are doar ac&iune laxativ B. la doze mici este antidiareic #i stomahic C. induce constipa&ia post-laxative D. con&ine cascarozide E. este un produs prelucrat prin decorticare R( spuns: B, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 138 384.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Aloe sunt adev(rate? A. este reprezentat de frunzele mai multor specii de Aloe B. se folose#te n cosmetic C. are dou sorturi comerciale D. la doze mici este colagog E. are ac&iune ocitocic la doze crescute R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 140 385.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Sennae folium et fructus sunt adev(rate? A. fructele se pot folosi ca laxative la copii B. sursele produc toare sunt specii din genul Cassia C. fructele se recolteaz la deplina maturitate D. con&ine frangulozid E. foliolele au ac&iune mai slab dect fructele R( spuns: A, B; Bibliografie: BUCUR, pag. 139 386.Chrysarobinium: A. con&ine antracenozide forme reduse B. se administeaz intern C. este nlocuit cu compusul de sintez ditranol D. este un latex E. se utilizeaz n psoriazis

58

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R( spuns: A, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 193-194 387.Coccionella : A. are ac&iune laxativ B. este un produs animal C. reprezint materia prim pentru ob&inerea acidului carminic D. con&ine compusul cu structura al turat E. reprezint r d cinile unor specii de Opuntia R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 203 388.Hyperici herba: A. con&ine naftodiantrone B. are ac&iune antidepresiv C. se poate administra ndelungat D. nu are efecte adverse E. se folose#te n ulcer gastro-duodenal R( spuns: A, B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 126-127
OH O OH
CH3 O OH glucozil

HO COOH O OH

OH

389.Hipericina: A. are structura al turat B. este o naftodiantron C. este localizat n pungile secretorii ale petalelor #i frunzelor D. este localizat n punctele negre de pe petale E. poate cauza fenomene toxice cunoscute sub denumirea de hipericism R( spuns: B, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 126-127

HO HO

CH3 CH3

OH

OH

390.Produsele vegetale cu administrare strict extern ( sunt: A. Frangulae cortex B. Sennae folium C. Crysarobinum D. Coccionella E. Hyperici herba R(spuns: C, D; Bibliografie: BUCUR, prezentare curs 391.Care din afirma'iile urm( toare referitoare la determinarea cantitativ( a antracenozidelor sunt adev(rate? A. are la baz reac&ia de formare a emodina&ilor B. hidroliza se realizeaz n mediu anhidru pentru protejarea formelor oxidate C. se face printr-o metod colorimetric D. culoarea galben se compar cu solu&ia etalon de clorur de cobalt E. substan&a etalon este frangulozida R( spuns: A, C; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 85, prezentare curs 392.Etapele determin( rii cantitative a antracenozidelor sunt: A. hidroliza antracenozidelor n mediu apos B. extragerea agliconilor cu solvent apolar C. transformarea agliconilor n emodina&i D. m surarea absorban&ei formelor oxidate imediat E. m surarea absorban&ei formelor reduse dup refluxare n prezen&a pulberii de zinc R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 94, prezentare curs

59

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

TEMA 10. HETEROZIDE CARDIOTONICE. PRODUSE VEGETALE CU HETEROZIDE CARDIOTONICE. CONSTITUEN I CU ALTE STRUCTURI CHIMICE !I AC IUNE CARDIOTONIC$
TESTE COMPLEMENT SIMPLU 393.Care din afirma'iile urm(toare referitoare la principiile active cu ac'iune cardiotonic( este adev(rat(? A. au ac&iune cardiotonic judaicina, forskolina #i peptidele marine B. strofantina se folose#te n tratamentul de fond al insuficien&ei cardiace C. heterozidele cardiotonice produc efect inotrop negativ D. produsul vegetal Crataegi folium cum flores con&ine heterozide cardiotonice E. to&i compu#ii cu ac&iune cardiotonic au structur sterolic R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 91-97 394.2. Care din condi'iile de configura 'ie steric( ale nucleului sterolic al heterozidelor cardiotonice, necesare apari'iei efectului cardiotonic, este corect( ? A. n pozi&ia C13 prezint un hidroxil orientat n ) B. n pozi&iile C3 #i C14 se g sesc grefate grup ri metil, orientate n ) C. nucleu ciclopentanoperhidrofenantrenic are inelele A/B, B/C #i C/D legate cis-trans-cis D. hidrogenul de la C5 este orientat n * E. substituentul de la C10, orientat n ), poate fi doar metil R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 26 395.Lanatozida C: A. face parte din grupa digoxinei B. se extrage din produsul vegetal Digitalis purpureae folium C. are laten& #i durat de ac&iune scurte #i eliminare rapid D. este o heterozid cardiotonic bufadienolidic primar E. se administreaz n tratamentul de urgen& R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 92-94
O O

396.Structura chimic( al(turat( este: A. digoxigenolul B. lanatozida C C. purpureaglicozida A D. digitoxigenolul E. digitoxozida R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 93

OH O dox dox dox

397.Heterozidele cardiotonice au ac'iune: A. inotrop negativ B. batmotrop pozitiv C. tonotrop negativ D. cronotrop pozitiv E. dromotrop pozitiv R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 92

60

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

398.Condi'iile de configura'ie steric( ale agliconilor cardiotonici, care imprim( ac'iunea cardiotonic( sunt: A. agliconii au nucleu antrachinonic cu inelele A/B, B/C #i C/D legate cis-trans-cis B. lactona nesaturat din pozi&ia C20 trebuie s fie orientat n ) C. grup rile metil, din pozi&iile C3 #i C14 trebuie s fie orientate n ) D. hidroxilul din pozi&ia C13 trebuie s fie orientat n ) E. substituentul de la C10, orientat n ), poate fi metil, aldehid sau metilol R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 26 399.Heterozidele cardiotonice: A. au structur triterpenic B. sunt medicamente de elec&ie n infarct C. nu au contraindica&ii D. ac&iunea terapeutic nu depinde de configura&ia steric E. au poten&ial toxic R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 24 400.Ac'iunea principal( a lanatozidei C este: A. antiagregant plachetar B. antidiareic C. demulcent D. cardiotonic E. laxativ-purgativ R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 92-94 401.Preparatele farmaceutice cu heterozide cardiotonice sunt contraindicate n: A. hiperexcitabilitate ventricular B. st ri febrile C. diaree D. fragilitate capilar E. insomnii R(spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 92 402.Nucleul de baz( al heterozidelor cardiotonice este ciclopentanperhidrofenantrenul: A. cu inelele A/B, B/C #i C/D orientate trans- cis-trans B. cu inelele A/B, B/C #i C/D orientate cis- trans-cis C. cu lacton nesaturat la C16 D. cu lacton dublu nesaturat la C16 E. cu lacton saturat la C17 R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 26 403.Heterozidele cardiotonice: A. au structur triterpenic B. sunt medicamente de elec&ie n HTA C. supradozarea nu produce moartea prin oprirea inimii D. trebuie s prezinte o anumit configura&ie steric pentru a avea ac&iune cardiotonic E. au efect hiperkaliemiant R(spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 24-26, 92 404.Heterozidele cardiotonice din Digitalis lanatae folium fac parte din seriile: A. A, B, C, D, E B. A, C, D C. A, C, E D. A, B, D, E E. A, B R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 92-93

61

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

405.Heterozidele cardiotonice se identific( prin reac'ia: A. cu reactivul Tolens B. Bortrager C. Shibata D. Lieberman-Burchard E. cu reactivul Fehling R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 108, prezentare curs 406.Determinarea cantitativ( a compu*ilor cardiotonici, oficinal( n FR X, are la baz( reac'ia cu: A. acidul fosforic B. acidul picric C. xanthidrolul D. anhidrida acetic #i acidul sulfuric E. s rurile metalelor grele R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 108-109, prezentare curs 407.Care din afirma 'iile urm( toare referitoare la propriet('ile fizico-chimice ale heterozidelor cardiotonice este fals(? A. solventul apolar specific al heterozidelor cardiotonice este cloroformul B. hidroliza enzimatic a heterozidelor cardiotonice are loc n produsul vegetal proasp t recoltat dac nu este supus rapid ferment rii C. hidroliza enzimatic este specific #i par&ial D. hidroliza acid este total #i nespecific E. sunt substan&e optic active R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 107-109, prezentare curs 408.Determinarea cantitativ( a digoxinei: A. este oficinal n FR X B. are la baz reac&ia Lieberman-Burchard C. se realizeaz volumetric D. folose#te ca substan& de referin& digitoxina E. se face cu lampa UV R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 109, FR X, pag. 363, prezentare curs TESTE COMPLEMENT MULTIPLU 409.Heterozidele cardiotonice: A. sunt C-heterozide B. au o anumit configura&ie steric C. au structur sterolic D. prezint o lacton nesaturat E. sunt medicamente de alternativ n insuficien&a cardiac R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 24 410.Agliconii cardiotonici sunt: A. bufadienolidici cu lacton butenolidic B. lactone sterolice nesaturate C. structuri de tip C6-C3-C6 D. compu#i cu nucleu ciclopentanoperhidrofenantrenic E. cardenolidici cu lacton pentadienolidic R( spuns: B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 24-26 411.Condi'iile de configura'ie steric( ale agliconilor cardiotonici pentru apari'ia ac'iunii cardiotonice sunt: A. hidrogen orientat n *, n pozi&ia C5 B. inelele A/B, B/C, C/D legate trans-cis-trans

62

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

C. lacton nesaturat orientat n ), n pozi&ia C17 D. hidroxil alcoolic orientat n ) doar n pozi&ia C14 E. metil orientat n ), n pozi&ia C13 R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 26 412.Digitalis purpureae folium: A. se prelucreaz prin fermentare B. are n denumire doar numele genului din care provine specia produc toare C. se recolteaz toamna, n primul an de vegeta&ie D. con&ine enzime E. se usuc imediat dup recoltare la 60-80 0C, pentru stabilizare R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 91-92 413.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la heterozidele cardiotonice sunt adev(rate? A. se pot administra concomitent cu medicamente diuretice hipokaliemiante B. nu se administreaz concomitent cu medicamente care le modific absorb&ia digestiv C. sunt indicate n hiperexcitabilitate ventricular D. se extrag industrial din frunzele speciilor din genul Digitalis E. produsele vegetale nu se administreaz ca atare, datorit ac&iunii inconstante R( spuns: B, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 92 414.Heterozidele cardiotonice: A. inhib func&iile miocardului contractil B. au efect inotrop negativ C. au efect diuretic indirect D. stimuleaz func&iile &esutului excito-conductor E. sunt medicamente de elec&ie n insuficien&a cardiac congestiv R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 92 415.Efectele asupra inimii imprimate de heterozidele cardiotonice sunt: A. inotrop pozitiv B. batmotrop negativ C. tonotrop negativ D. dromotrop negativ E. cronotrop pozitiv R( spuns: A, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 92 416.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la grupele de cardiotonice sunt adev(rate? A. criteriul folosit la clasificare este dup laten&a #i durata de ac&iune a cardiotonicului B. n grupa digoxinei se ncadreaz lanatozida C C. cardiotonicele din grupa strofantinei se folosesc n tratamentul de fond D. grupa digitoxinei are ca efect advers fenomenul de cumulare E. strofantina se elimin lent R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 92 417.Heterozidele cardiotonice din Digitalis purpureae folium fac parte din seriile: A. A B. B C. C D. D E. E R( spuns: A, B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 92-93 418.Digitalis purpureae folium: A. provine de la o specie din familia Scrophulariaceae B. reprezint frunzele recoltate de la specia numit popular dege&el lnos

63

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

C. valoarea pierderii prin uscare nu este important D. se ob&ine prin recoltarea frunzelor de la baza inflorescen&ei E. activitatea cardiotoxic trebuie s fie de cel pu&in 10 U.I./g R( spuns: A, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 91 419.Heterozidele secundare prezente n produsul vegetal Digitalis purpureae folium sunt: A. digitoxozida B. digoxozida C. gitoxozida D. diginatozida E. purpurea glicozida A R( spuns: A, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 92-93 420.Care sunt coresponden'ele corecte ntre heterozida cardiotonic( primar( *i aglicon: A. purpurea glicozida A - digoxigenol B. purpurea glicozida B - gitoxigenol C. lanatozida C - digitoxigenol D. lanatozida B - gitoxigenol E. lanatozida D - diginatigenol R( spuns: B, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 92-93 421.Produsele vegetale cu heterozide cardiotonice bufadienolidice sunt: A. Scillae bulbus B. Strophanti semen C. Digitalis lanatae folium D. Convalariae herba E. Leonuri cardiacae herba R( spuns: A, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 91-96 422.Heterozidele din Digitalis lanatae folium fac parte din seriile: A. A B. B C. C D. F E. G R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 92-93 423.Heterozidele secundare prezente n produsul vegetal Digitalis lanatae folium sunt: A. acetil-digitoxozida B. acetil-tigonozida C. acetil-gitoxozida D. acetil-digitonozida E. acetil-digoxozida R( spuns: A, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 92-93 424.Produsele vegetale cu heterozide cardiotonice cardenolidice sunt: A. Adonidis herba B. Digitalis purpureae folium C. Scillae bulbus D. Leonuri cardiacae herba E. Nerii folium R( spuns: A, B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 91-96 425.Alte substan'e cu ac'iune cardiotonic( sunt: A. judaicina B. forskolina

64

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

C. proantocianidoli D. peptidele marine E. glicirizina R( spuns: A, B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 96-97 426.Hellebori rhizoma are ac'iune: A. cardiotonic B. imunostimulatoare C. antidiareic D. antiinflamatoare E. antitusiv R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 96 427.Digoxigenolul: A. are structura al turat B. are grupare metil la C10 C. st la baza heterozidelor cardiotonice din seria A D. are ca heterozide secundare digoxozida #i acetil-digoxozida E. are o grupare hidroxil la C16 R( spuns: B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 26, 93
HO O O

OH

OH

428.n compozi'ia chimic( a frunzelor proaspete de dege'el intr( : A. heterozide cianogene B. heterozide cardiotonice C. saponozide D. flavonozide E. enzime R( spuns: B, C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 92 429.Care din afirma 'iile urm( toare referitoare la identificarea heterozidelor cardiotonice sunt adev(rate? Reac'ia pentru: A. nucleul sterolic este reac&ia Lieberman-Burchard B. lactona pentaatomic este reac&ia cu acidul fosforic C. partea glucidic este reac&ia cu xanthidrolul D. lactona hexaatomic este reac&ia cu acidul picric E. nucleul sterolic este reac&ia Borntrager R( spuns: A, C; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 108-109, prezentare curs 430.Care din afirma 'iile urm( toare referitoare la reac'iile de identificare a heterozidelor cardiotonice sunt adev(rate? A. agliconii cardenolidici se identific prin reac&ia Lieberman-Burchard #i reac&ia cu acidul picric B. agliconii bufadienolidici se identific prin reac&ia Lieberman-Burchard #i reac&ia cu acidul fosforic C. heterozidele cardiotonice trebuie s dea pozitive reac&iile pentru nucleul sterolic, lactona nesaturat #i partea glucidic D. agliconii cardiotonici trebuie s dea pozitiv doar reac&ia pentru nucleul sterolic E. solventul apolar specific al heterozidelor cardiotonice este acetatul de etil R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 108-109, prezentare curs

65

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

TEMA 11. STEROLI. PRODUSE VEGETALE CU FITOSTEROLI. SAPONOZIDE GENERALIT$ I


TESTE COMPLEMENT SIMPLU 431.Produsul vegetal Cucurbitae semen A. se mai ntlne#te #i sub denumirea de Semen populi B. se ob&ine din fructul imatur C. con&ine fitosteroli D. se recomand n hipertrofia malign de prostat E. este diuretic R(spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 162 432.Produsul vegetal Serenoae fructus A. are ca surs produc toare o specie din famila Asteraceae B. are ac&iune antiinflamatoare C. provine de la o specie indigen D. se utilizeaz n infec&ii urinare E. con&ine ulei volatil R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 163 433.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Xanthii spinosi herba este fals(? A. con &ine xantanolide B. se administreaz n adenomul de prostat C. ac&iunea este imprimat de lactonele sesquiterpenice #i de fitosteroli D. se nume#te popular ghimpe E. se recolteaz numai n stadiul de boboc R(spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 164 434.Acidul ursolic: A. este un aglicon saponozidic cu structur triterpenic pentaciclic B. are structur triterpenic triciclic C. este un aglicon saponozidic cu structur damaranic D. este o saponozid triterpenic E. este toxic R(spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 27 435.Saponozidele sterolice sunt: A. toxice B. antiagregante plachetare C. acide D. substan&e lipidice E. insolubile n ap R(spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 26-27 436.Care din urm(torii acizi nu este aglicon al saponozidelor triterpenice pentaciclice? Acidul: A. betulinic B. oleanolic C. crategolic D. stearic E. gliciretic R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez

66

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

437.Care din afirma'iile urm(toare referitoare la determinarea cantitativ( a acidului glicirizic este fals(? A. este o metod volumetric B. este oficinal n FR X C. folose#te ca indicator amidonul D. precipitatul de glicirizat de amoniu este insolubil n aceton E. hidroliza se face n mediu de acid azotic R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 124, prezentare curs 438.Saponozidele nu se identific( prin: A. testul de spumefiere B. reac&ia Lieberman-Burchard C. testul de hemoliz D. reac&ia Borntrager E. reac&ii de culoare R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, ISTUDOR, POPESCU, pag. 123, prezentare curs TESTE COMPLEMENT MULTIPLU 439.Xanthii spinosi herba: A. con &ine lactone sesquiterpenice B. este contraindicat n litiaz renal C. are ac&iune antiinflamatoare n adenomul de prostat D. se recolteaz de la o specie din familia Boraginaceae E. se prelucreaz prin stabilizare R(spuns: A, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 164 440.Cucurbitae semen: A. cre#te afinitatea dihidrotestosteronului pentru celulele prostatei B. se utilizeaz n meno- #i metroragii C. con&ine fitosteroli D. se ntlne#te #i sub denumirea de Semen peponis E. ac&ioneaz ca antiinflamator prin tocoferoli R( spuns: C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 162-163 441.Produsul vegetal Serenoae fructus: A. se nume#te fructe de palmeto B. se utilizeaz n hipertrofia benign de prostat C. are efect antipiretic D. se recolteaz n stadiu imatur E. con&ine colesterol R( spuns: A, B; Bibliografie: BUCUR, pag. 163 442.Saponozidele sunt: A. astringente B. substan&e de natur vegetal C. toxice pentru om D. substan&e de natur animal E. compu#i tensioactivi R( spuns: B, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 26 443.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la saponozide sunt adev(rate? A. cele triterpenice au doar agliconi tetraciclici B. cele sterolice se mai numesc #i saponozide neutre C. cele triterpenice se mai numesc #i saponozide acide D. sunt C-heterozide

67

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. cele sterolice au structur damaranic R( spuns: B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 27 444.Saponozidele triterpenice au nucleu: A. triciclic B. tetraciclic C. pentaciclic D. sterolic E. damaranic R( spuns: A, B, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 27 445.Acidul ursolic are structura: A. damaranic B. )-amirinic C. al turat D. *-amirinic E. lupeolic R( spuns: C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 27 446.Panaxatriolul: A. este un artefact B. nu se g se#te n produsul vegetal Ginseng radix C. are structura al turat D. are gruparea hidroxil de la C20 glicozidat E. are nucleu damaranic R( spuns: A, B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 57 447.Saponozidele: A. sunt iritante pentru piele #i mucoase B. au culoare ro#ie C. au propriet &i tensioactive D. sunt sternutatorii E. au gust dulce R( spuns: A, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 26 448.Care din urm(toarele saponozide au structur( triterpenic( pentaciclic( ? A. protopanaxadiolul B. glicirizina C. protopanaxatriolul D. ambreina E. acidul crategolic R( spuns: B, E; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 449.Care din urm(toarele saponozide au structur( triterpenic( pentaciclic(? A. protopanaxadiolul B. ambreina C. escina D. glicirizina E. calendulozida R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 450.Care din urm(toarele saponozide au structur( triterpenic( tetraciclic( ? A. protopanaxadiolul B. hederasaponina C. escina

COOH

HO

oligozida-O OH

HO

68

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

D. acidul crategolic E. protopanaxatriolul R( spuns: A, E; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez

TEMA 12. PRODUSE VEGETALE CU SAPONOZIDE TRITERPENICE EXPECTORANTE, ANTIINFLAMATOARE, DIURETICE, ADAPTOGENE !I CICATRIZANTE
TESTE COMPLEMENT SIMPLU 451.Produsul vegetal Ginseng radix : A. prezint ac&iune adaptogen la sters B. se folose#te n cure prelungite de peste 6 luni C. con&ine panaxatriol #i panaxadiol D. con&ine saponozide triterpenice pentaciclice E. prezint un singur sort comercial R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 57-58 452.Care din afirma 'iile de mai jos referitoare la produsul vegetal Liquiritiae radix este fals( ? A. are trei sorturi comerciale B. con&ine antracenozide C. are ac&iune antiinflamatoare de tip cortizonic D. provine de la specia denumit popular lemn dulce E. se utilizeaz n ulcer gastro-duodenal R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 121-122 453.Ginsenozidele din produsul vegetal Ginseng radix: A. sunt bidesmozide ale panaxadiolului sau panaxatriolului B. au structur triterpenic pentaciclic C. imprim ac&iune cardiotonic produsului D. sunt compu#i de elec&ie n insuficien&a cardiac E. au structur damaranic R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 57-58 454.Primulae rhizoma cum radicibus: A. se utilizeaz n afec&iuni cardiace B. con&ine heterozide de tip C6-C1 dac provine de la Primula elatior C. con&ine saponozide sterolice D. se recolteaz toamna E. are ac&iune expectorant R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 84 455.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Calendulae flores este adev(rat(? A. are ac&iune citotrofic B. denumirea produsului vegetal sugereaz numele speciei produc toare C. se utilizeaz n anemie D. con&ine calendulozide heterozide ale acidului ursolic E. are doar un sort comercial R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 122-123 456.Produsul vegetal cu saponozide triterpenice antiulceroase este: A. Convallariae herba B. Liquiritiae radix C. Gallae

69

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

D. Frangulae cortex E. Hyperici herba R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 121 457.Produsul vegetal cu saponozide triterpenice expectorante este: A. Nerii folium B. Calendulae flores C. Primulae rhizoma cum radicibus D. Agni casti fructus E. Farfarae folium R(spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 83-84 458.Produsul vegetal cu saponozide triterpenice diuretice este: A. Equiseti minoris herba B. Ginseng radix C. Liquiritiae radix D. Saponariae radix E. Sinapis nigrae semen R(spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 110 459.Produsul vegetal cu saponozide triterpenice cicatrizante este: A. Hederae folium B. Ginseng radix C. Calendulae flores D. Hippocastani semen E. Hippocastani cortex R(spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 122-123 TESTE COMPLEMENT MULTIPLU 460.Produsul vegetal Liquiritiae radix : A. prezint un singur sort comercial B. este prelucrat prin fermentare C. dup prelucrare cap t gust dulce #i culoare galben D. are calitate superioar dac se recolteaz de la plante de 8-9 ani E. toate sorturile comerciale sunt decorticate R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 121 461.Glicirizina: A. prezint o grupare cetonic la C11 B. are aglicon cu structur )-amirinic C. este o saponozid neutr D. partea glucidic este format din acizi uronici E. are nucleu ciclopentanoperhidrofenantrenic R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 122
COOH

462.Glicirizina: A. este C-heterozid B. prezint structura al turat C. are caracter acid D. are dubl leg tur la C 12 E. este o saponozid sterolic R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 122

O acid glucuronic acid glucuronic

70

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

463.Liquiritiae radix: A. se utilizeaz n ulcer gastro-duodenal B. este contraindicat n maladia Addison C. denumirea produsului vegetal sugereaz numele genului de la care provine specia produc toare D. se recolteaz de la specia Liquiritia officinalis L. E. are ac&iune antiinflamatoare de tip cortizonic R( spuns: A, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 122 464.Urm(toarele produse vegetale cu saponozide sunt oficinale n FR X: A. Equiseti herba B. Ginseng radix C. Liquiritiae radix D. Primulae rhizoma cum radicibus E. Calendulae flores R( spuns: A, C, D; Bibliografie: FR X, pag. 393, 590, 787 465.Calendulae flores: A. con&ine heterozide ale acidului oleanolic B. are un singur sort comercial C. are ac&iune citotrofic D. con&ine carotenoide E. se administreaz doar extern R( spuns: A, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 122-123 466.Care din urm(toarele produse vegetale cu saponozide au efect cicatrizant? A. Equiseti herba B. Centellae asiaticae herba C. Ginseng radix D. Betulae folium E. Calendulae flores R( spuns: B, E; Bibliografie: prezentare curs 467.Hippocastani semen: A. con&ine saponozide sterolice B. se utilizeaz n insuficien& veno-limfatic C. se colecteaz semin &ele imature D. con&ine escin E. are ac&iune capilaroprotectoare R( spuns: B, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 105 468.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Primulae rhizoma cum radicibus sunt adev(rate? A. produsul provenit de la Primula veris con&ine acid primulic B. produsul provenit de la Primula elatior con&ine acid elatioric C. produsul provenit de la Primula veris con&ine heterozide de tip C6-C1 D. are ac&iune energizant E. se folose#te extern n vitiligo R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 84 469.Lamii herba : A. con&ine iridoide B. se folose#te n constipa&ie C. con&ine mucilagii D. are ac&iune laxativ E. con&ine saponozide triterpenice

71

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R( spuns: A, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 86 470.Urm(toarele produse cu saponozide au ac'iune expectorant( : A. Senege radix B. Hederae folium C. Lamii herba D. Equiseti herba E. Ginseng radix R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 83 471.Ginseng radix : A. are ac&iune adaptogen B. se poate administra n cure prelungite peste 6 luni C. con&ine panaxadiol #i panaxatriol D. are mai multe sorturi comerciale E. se nume#te r d cina vie&ii R( spuns: A, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 57-58 472.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Saponariae radix sunt adev(rate? A. are culoare ro#ie cnd este recoltat de la Saponaria officinalis L. B. ciuinul ro#u are un con&inut mai mare n saponozide fa& de ciuinul alb C. se utilizeaz des n terapeutic n tratarea afec&iunilor respiratorii D. are propriet &i detersive E. are culoare alb cnd este recoltat de la Gypsophila paniculata L. R( spuns: A, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 85 473.Equiseti minoris herba: A. reprezint tulpinile fertile recoltate de la specia Equisetum arvense L. B. se utilizeaz n edeme C. are ac&iune diuretic D. con&ine siliciu E. nu este oficinal n FR X R( spuns: B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 110 474.Senegae radix : A. este expectorant prin mecanism reflex B. con&ine ulei volatil cu monotropitozid C. se usuc la 100 0C D. denumirea produsului vegetal con&ine numele genului din care face parte specia produc toare E. are dou sorturi comerciale R( spuns: A, B; Bibliografie: BUCUR, pag. 85

TEMA 13. HETEROZIDE CIANOGENE - GENERALIT$ I. PRODUSE VEGETALE CU HETEROZIDE CIANOGENETICE. GLUCOSINOLATE - GENERALIT$ I. PRODUSE VEGETALE CU GLUCOSINOLATE
TESTE COMPLEMENT SIMPLU 475.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la heterozide este adev( rat(? A. heterozidele cardiotonice sunt C-heterozide B. antracenozidele sunt N-heterozide C. heterozidele cianogene sunt C-heterozide D. glucosinolatele sunt S-heterozide E. flavonozidele sunt doar C-heterozide

72

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 476.Care din afirma 'iile de mai jos referitoare la heterozidele cianogene nu este adev( rat(? A. elibereaz prin hidroliz enzimatic un compus carbonilic B. au ac&iune de stimulare a respira&iei C. intr n compozi&ia chimic a produsului vegetal Sinapis nigrae semen D. fac parte din categoria O-heterozidelor E. se utilizeaz n tratamentul afec&iunilor respiratorii nso&ite de tuse R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 477.Glucosinolatele: A. sunt heterozide cationice B. se ntlnesc la produse de la specii din familia Brasicaceae C. fac parte din categoria O-heterozidelor D. au ac&iune emolient pe piele #i mucoase E. elibereaz compusul activ prin urm toarea reac&ie enzimatic
R C R1 O -glucozil R1 CN R C OH R1 CN R C O + HCN + glucoz

R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 478.Ac'iunea principal( a heterozidelor cianogene este: A. antidiareic B. antitusiv C. adaptogen D. cardiotonic E. laxativ-purgativ R(spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 77 479.Heterozidele cianogene sunt utilizate n: A. diaree B. contipa&ie C. HTA D. fragilitate capilar E. tuse de diferite etiologii R(spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 77 480.Ac'iunea terapeutic( a glucosinolatelor este: A. diuretic B. antitusiv C. rol de vitamina P D. laxativ E. revulsiv R(spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 196-197 TESTE COMPLEMENT MULTIPLU 481.Heterozidele cianogene: A. se clasific dup structura radicalilor participan&i la formarea cianhidrinei B. hidrolizeaz enzimatic C. elibereaz prin hidroliz acid cianhidric D. sunt C-heterozide E. sunt heterozide fenolice R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 28

73

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

482.Urm(toarele produse vegetale con'in heterozide cianogene: A. Hippocastani semen B. Lini semen C. Sambuci flores D. Amygdali semen E. Sinapis semen R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 82, 134 483.Produsul vegetal Sambuci flores: A. se utilizeaz n viroze respiratorii B. reprezint inflorescen&ele speciei Sambucus nigra L. C. este antitusiv central D. se recolteaz n stadiu de boboc E. este expectorant prin con&inutul n saponozide R( spuns: A, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 82-83 484.Amygdali semen: A. este antitusiv central B. se folose#te ca aromatizant C. poate produce intoxica&ii datorit acidului cianhidric D. con&ine ulei gras E. sunt semin&ele cu tegument recoltate de la specia Amygdalus communis L. R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 82 485.Glucosinolatele: A. sunt N-heterozide B. elibereaz prin hidroliz acid cianhidric C. sunt heterozide anionice D. se mai numesc tioheterozide E. au miros caracteristic de migdale amare R( spuns: C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 29 486.Prin hidroliz( enzimatic( glucosinolatele elibereaz( : A. compus carbonilic B.senevol C. acid cianhidric D. glucoz E. cianhidrine R( spuns: B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 29 487.Sinapis nigrae semen con 'ine: A. pectine B. mirozinaz C. ulei gras D. alil-senevol E. sambunigrozid R( spuns: B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 196-197 488.Raphanus sativus L. var. niger: A. este laxativ B. con&ine inulin C. se folose#te produsul proasp t D. are ac&iune expectorant E. se utilizeaz n afec&iuni respiratorii R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 86

74

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

489.Produsele vegetale Armoraciae radix et folium: A. con&in glucosinolate B. con&in poliholozide C. provin de la specia produc toare numit popular leu#tean D. nu are ac&iune antimicrobian E. se utilizeaz extern n artroze R( spuns: A, B, E; Bibliografie: prezentare curs 490.Sunt glucosinolate: A. sinalbozida B. sinigrozida C. sambunidrozida D. amigdalozida E. linamarozida R( spuns: A, B; Bibliografie: BUCUR, pag. 30 491.Sunt heterozide cianogene: A. amigdalozida B. sinalbozida C. linamarozida D. sinigrozida E. sambunidrozida R( spuns: A, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 28

TEMA 14. LIPIDE - GENERALIT$ I. PRODUSE VEGETALE !I ANIMALE CU LIPIDE. LECITINE


TESTE COMPLEMENT SIMPLU 492.Care din produsele cu lipidelor nu este de origine animal(? A. Cetaceum B. Cacao oleum C. Adeps lanae anhydricus D. Cera flava E. Jecoris aselli oleum R( spuns: B; Bibliografie: FR X, subiect de sintez 493.Care din afirma 'iile de mai jos referitoare la produsele cu lipide este adev( rat(? A. avantajul produsului animal Cacao oleum este c se tope#te la 36-370C B. vaselina ncorporeaz 200-300% ap sub form de emulsie A/U C. au ac&iune emolient D. produsul vegetal Ricini oleum este folosit ca surs de vitamina F E. acizii gra#i esen &iali sunt sintetiza&i de organismul uman de novo R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 494.Adeps lanae anydricus: A. reprezint un produs de origine vegetal B. ncorporeaz pn la 200-300% ap C. nu este oficinal n FR X D. se extrage din cavit &ile craniene #i pericraniene ale ca#alotului E. se prezint sub form de lichid uleios R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 203 495.Cacao oleum:

75

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A. reprezint gr simea ob&inut din semin&ele speciei Theobroma officinalis B. este surs de vitamina F C. este un produs vegetal reprezentativ pentru clasa de principii active oze D. are sinonim Butyrum cacao E. se prezint sub form lichid R(spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 204 496.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul Cera carnauba este fals(? A. se folose#te la polisarea drajeurilor n industria de medicamente B. nainte de purificare este g lbuie C. specia produc toare este originar din Brazilia D. produsul este ob&inut de pe mugurii foliari ai speciei Copernicia cerifera Fabr. E. este oficinal n FR X R( spuns: E; Bibliografie: prezentare curs 497.Ricini oleum nu con'ine: A.acizi gra#i liberi B. ricinolein C. ricin D. trigliceride ale acidului stearic E. trigliceride ale acidului oleic R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 140 TESTE COMPLEMENT MULTIPLU 498.Produsele cu lipidele: A. sunt de natur vegetal B. con&in esteri C. sunt de origine animal D. au caracter hidrofil E. con&in eteri R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 30 499.Din categoria lipidelor simple fac parte: A. glicerofosfatidele B. ceridele C. steridele D. sfingolipidele E. glicosulfolipidele R( spuns: B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 30 500.Din categoria lipidelor complexe fac parte: A. etolidele B. gliceridele C. acizii fosfatidici D. cerebrinele E. ceridele R( spuns: C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 30 501.Utiliz(rile produselor vegetale *i animale cu lipide sunt: A. n tehnologia farmaceutic B. n constipa&ie C. ca surs de vitamine D. n afec&iuni respiratorii E. ca materie prim pentru sinteza hormonilor

76

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 502.Urm(toarele produse cu lipide, oficinale n FR X, sunt de origine animal(: A. Helianthi oleum B. Adeps lanae anhydricus C. Cacao oleum D. Cera flava E. Cetaceum R( spuns: B, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 203 503.Urm(toarele produse cu lipide, oficinale n FR X, sunt de origine vegetal(: A. Cacao oleum B. Ricini oleum C. Helianthi oleum D. Cetaceum E. Adeps lanae anhydricus R( spuns: A, B, C; Bibliografie: FR X, subiect de sintez 504.Adeps lanae anhydricus: A. ncorporeaz pn la 200-300% ap sub form de emulsie A/U B. este un produs vegetal C. se prezint sub form de mas solid de culoare galben D. are miros caracteristic E. se ob&ine prin topirea fagurilor R( spuns: A, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 203 505.Cacao oleum: A. este un produs animal B. se tope#te la temperatura corpului 36-37 0C C. se ob&ine prin presarea la cald a semin&elor fermentate de Theobroma cacao L. D. este excipient pentru supozitoare E. are miros nepl cut R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 204 506.Cera flava: A. se prezint sub form de lichid uleios, limpede de culoare galben B. este materia gras , extras #i purificat , din lna oilor C. este oficinal n FR X D. este un produs vegetal E. se ntrebuin&eaz la prepararea pastelor epilatoare R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 204 507.Cetaceum: A. este un produs hidrofil B. este ceara cristalin purificat , ob &inut de la ca#alot C. este baz de supozitor D. se ob&ine din ficatul de morun E. se prezint sub form de solzi cu structur lamelar care cliveaz R( spuns: B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 204 508.Helianthi oleum: A. se ob&ine prin extrac&ia la cald din semin&ele ntregi ale speciei Helianthus annus L. B. prezint n FR X dou monografii C. este surs de viatmian A D. se neutralizeaz prin adaos de carbonat de sodiu E. este puternic coleretic-colagog

77

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R( spuns: B, D; Bibliografie: FR X, pag. 464-465; BUCUR, pag. 204 509.Olivae oleum: A. con&ine doar lipide B. se extrage din semin&ele speciei Olea europea L. C. se ob&ine la cald D. se prezint sub form de lichid galben-verzui E. este coleretic-colagog R( spuns: D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 146-147 510.Care din afirma 'iile urm(toare referitoare la produsul vegetal Ricini oleum sunt adev(rate? A.ac&iunea purgativ este imprimat de ricin B. se ob&ine prin presarea la cald a semin&elor speciei Ricinus communis L. C. se utilizeaz n constipa&ii acute D. este sicativ E. este purgativ R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 140 511.Amygdalae oleum: A. este ob &inut prin presarea la cald a cotiledoanelor speciei Amygdalus communis L., var. dulcis B. este baz de unguent n tehnologia farmaceutic C. este miscibil cu alcoolul n orice propor&ii D. are miros nepl cut E. este vehicul pentru prepararea solu&iilor injectabile R( spuns: B, E; Bibliografie: prezentare curs 512.Care din urm(toarele produse sunt surse de acizi gra*i esen'iali? A. Lini oleum B. Helianthi oleum C. Ricini oleum D. Cacao oleum E. Jecoris asellis oleum R( spuns: A; B; Bibliografie: BUCUR, pag. 172 513.Lini oleum este: A. oficinal n FR X B. sicativ C. ob &inut prin extrac&ie la cald din semin&ele speciei Linum usitatissimum L. D. materie prim pentru ob &inerea acizilor gra#i esen&iali E. factor P R( spuns: B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 172 514.Jecoris aselli oleum : A. se extrage din cavit &ile pericraniene ale ca#alotului B. con&ine vitamina A C. se ntrebuin&eaz n osteomalacie D. con&ine vitamina D E. nu se recomand la copii R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 171 515.Urm(toarele ceruri sunt oficinale n Farmacopeea european(: A. Cera flava B. Cera alba C. Cera carnauba D. Cera hirsuta E. Cera macrophyta

78

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R( spuns: A, B, C; Bibliografie: prezentare curs 516.Care din urm(toarele afirma'ii referitoare la produsul Cera alba sunt adev(rate? A. se folose#te la ob&inerea supozitoarelor B. este un produs vegetal C. se ob&ine prin n lbirea la soare a sortului Cera flava D. se ob&ine prin n lbirea cu peroxizi a sortului Cera flava E. are culoare galben R( spuns: C, D; Bibliografie: prezentare curs 517.Acizii gra *i esen'iali: A. se g sesc n uleiuri vegetale B. nu pot fi sintetiza&i de organismul uman C. au rol de factor P D. ajung n organism prin aport exogen E. sunt acizi gra#i satura&i R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 172 518.Sojae oleum: A. este purgativ B. se folose#te n tehnologia farmaceutic C. are ac&iune neurotonic D. se ob&ine prin presarea fructelor speciei Glycine maxima E. con&ine lecitine R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 56 519.Alii sativi bulbus: A. con&ine aliin B. se utilizeaz n tratamentul giardiozei C. nu con&ine enzime D. compusul activ este alicina E. este hemostatic R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 189-190 520.Alii cepae bulbus: A. se recolteaz prim vara B. se prelucreaz prin stabilizare C. con&ine glucosinolate D. are ac&iune expectorant E. se utilizeaz n helmintiaze R( spuns: D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 190 521.Urm(toarele produse vegetale con'in compu*i cu sulf: A. Alii sativi bulbus B. Alii cepae bulbus C. Amygdali semen D. Sinapis nigrae semen E. Sinapis albae semen R( spuns: A, B, D, E; Bibliografie: subiect de sintez 522.Statinele: A. reduc sinteza de colesterol B. nu produc reac&ii adverse C. au structur sterolic D. inhib HMG-CoA reductaza E. sunt produse de ciuperci

79

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R( spuns: A, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 159

TEMA 15. FITOTERAPIE


TESTE COMPLEMENT SIMPLU 523.Care din produsele vegetale enumerate are ac'iune analgezic(-antipiretic(? A. Althaeae radix B. Salicis cortex C. Sophorae flores D. Dextranum E. Olivae oleum R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 65 524.Care din produsele vegetale enumerate nu are ac'iune antitusiv(? A. Sambuci flores B. Droserae herba C. Plantaginis folium D. Farfarae folium E. Myrtilli folium R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 77 525.Care din produsele vegetale enumerate, cu ac'iune expectorant(, con'ine tioheterozide? A. Liquiritiae radix B. Primulae rhizoma cum radicibus C. Lamii herba D. Raphanus sativa E. Saponariae radix R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 83 526.Care din produsele vegetale enumerate, cu ac'iune cardiotonic(, nu con'ine heterozide cardiotonice? A. Scilae bulbus B. Crataegi folium cum flores C. Convallariae herba D. Nerii folium E. Strophanthi semen R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, pag. 91 527.Care din urm(torii compu*i, cu ac'iune cardiotonic(, este heterozid cardiotonic? A. judaicina B. forskolina C. proantocianozide D. glucoscilarenul A E. peptidele marine R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 91-97 528.Care din urm(toarele produse vegetale are ac'iune antianginoas(? A. Ammi visnagea fructus

80

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

B. Ammi majoris fructus C. Angelicae radix D. Hippocastani cortex E. Fraxini folium R( spuns: A; Bibliografie: BUCUR, pag. 99 529.Care din urm(toarele produse vegetale are ac'iune vasodilatatoare cerebral(? A. Mel depuratum B. Echinaceae radix C. Ulmariae herba D. Rhamni purshianae cortex E. Ginkgo bilobae folium R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 103 530.Care din urm(toarele asocieri produs vegetal grup de principii active care imprim( ac'iunea principal( este incorect( ? A. Quercus cortex taninuri B. Frangulae cortex antocianozide C. Ginseng radix saponozide triterpenice D. Lini oleum acizi gra#i esen&iali E. Althaeae radix mucilagii R( spuns: B; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 531.Care din urm(toarele produse vegetale nu se poate folosi n constipa'ia cronic(? A. Plantaginis obovatae semen B. Mel depuratum C. Psyllii semen D. Frangulae cortex E. Agar R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 532.Care din urm(toarele produse vegetale nu are ac'iune coleretic-colagog( *i hepatoprotectoare? A. Curcumae longae rhizoma B. Carduui mariani fructus C. Cynarae folium D. Olivae oleum E. Podophylinum R( spuns: E; Bibliografie: BUCUR, pag. 141 533.Produsul vegetal care nu are ac'iune antitrombotic( este: A. Dextranum B. Salicis cortex C. Rathaniae radix D. Trifolium E. Dicumarol R( spuns: C; Bibliografie: BUCUR, pag. 156 534.Urm(torul produs vegetal cu lipide este surs( de vitamin( D: A. Ricini oleum B. Cacao oleum C. Lini oleum D. Jecoris aselli oleum E. Helianthi oleum R( spuns: D; Bibliografie: BUCUR, pag. 171 TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

81

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

535.Care din speciile enumerate con'in al'i compu*i dect heterozide cardiotonice cu ac'iune cardiotonic(? A. Artemisia judaica B. Coleus forskolhii C. Digitalis purpurea D. Digitalis lanata E. Crataegus monogyna R( spuns: A, B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 91 536.Care din urm(toarele produse vegetale au ac'iune venotonic(? A. Verbasci flores B. Sennae folium C. Hippocastani semen D. Hippocastani cortex E. Hamamelidis folium R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 105 537.Care din urm(toarele asocieri produs vegetal grup de principii active care imprim( ac'iunea principal( sunt corecte? A. Hippocastani semen saponozide triterpenice B. Hippocastani cortex cumarine C. Ginkgo bilobae folium flavonozide D. Lini semen lecitine E. Sojae oleum mucilagii R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, subiect de sintez 538.Care din urm(toarele produse vegetale au ac'iune capilaroprotectoare? A. Sophorae flores B. Crysarobinium C. Vitis viniferae folium et semen D. Myrtilli fructus E. Ribes nigri fructus R( spuns: A, C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 106 539.Compu*ii cu ac'iune diuretic( prin mecanism direct sunt: A. flavonozide B. flavonoide C. heterozide cardiotonice D. saponozide triterpenice E. manitol R( spuns: D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 110 540.Care din compu*ii enumera'i imprim( ac'iune diuretic( prin mecanism indirect? A. flavonozide B. flavonoide C. heterozide cardiotonice D. saponozide triterpenice E. manitol R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 110 541.Urm(toarele produse vegetale au ac'iune antiseptic urinar(: A. Alchemilae herba B. Uvae ursi folium C. Hennae folium D. Hyperici herba

82

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. Vitis ideae folium R( spuns: B, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 112 542.Urm(toarele produse vegetale au ac'iune antiulceroas(: A. Liquiritiae radix B. Calendulae flores C. Hedere folium D. Hyperici herba E. Sinapis nigrae semen R( spuns: A, B, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 121 543.Care din urm(toarele grupe de principii active au ac'iune antidiareic(? A. taninuri B. lipide C. antocianozide D. antracenozide E. pectine R( spuns: A, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 131 544.Produsele vegetale cu ac'iune laxativ purgativ( sunt: A. Lini semen B. Ricini oleum C. Plantaginis obovatae semen D. Gallae E. Quercus cortex R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 134 545.Principiile active utilizate n constipa 'ie sunt: A. taninurile B. mucilagiile C. antracenozidele D. lipidele E. saponozidele R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 134 546.Urm(toarele grupe de principii active sunt coleretic-colagoge *i hepatoregeneratoare: A. taninurile B. antocianozidele C. ODP-urile D. flavanonol-lignanii E. curcuminoidele R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 141 547.Compu*ii chimici cu ac'iune antitrombotic( sunt: A. taninurile B. dicumarolul C. dextranii D. salicozida E. antracenozidele R( spuns: B, C, D; Bibliografie: BUCUR, pag. 156 548.Produsele vegetale cu ac'iune antiinflamatoare sunt: A. Liquiritiae radix B. Alchemilae herba C. Ulmariae herba D. Rhamni catharticae fructus

83

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. Salicis cortex R( spuns: A, C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 157-158 549.Produsele vegetale utilizate n osteoporoz( sunt: A. Sojae semen B. Cimicifugae rhizoma C. Xanthii spinosi herba D. Cucurbitae semen E. Serenoae fructus R( spuns: A, B; Bibliografie: BUCUR, pag. 159 550.Produsele vegetale utilizate n gut( sunt: A. Equiseti herba B. Myrtilli folium C. Betulae folium D. Fraxini folium E. Aloe R( spuns: C, D; Bibliografie: BUCUR, prezentare curs 551.Produsele vegetale utilizate n adenomul de prostat( sunt: A. Sojae semen B. Cimicifugae rhizoma C. Xanthii spinosi herba D. Cucurbitae semen E. Serenoae fructus R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 162 552.Produsele vegetale cu ac'iune asupra aparatului genital feminin sunt: A. Agni casti fructus B. Alchemilae herba C. Lithospermi herba D. Juglandis folium E. Hennae folium R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 164 553.Urm(toarele produse vegetale cu lipide sunt surs( de acizi gra *i esen'iali: A. Ricini oleum B. Cacao oleum C. Lini oleum D. Jecoris aselli oleum E. Helianthi oleum R( spuns: C, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 172 554.Produsele vegetale cu ac'iune antiinfec' ioas( sunt: A. Plantaginis folium B. Mel depuratum C. Alii sativi bulbus D. Aloe E. Farfarae folium R( spuns: A, B, C; Bibliografie: BUCUR, pag. 179 555.Urm(toarele grupe de principii active au ac'iune antiinfec'ioas(: A. flavonozide B. antracenozide C. compu#i sulfura&i D. cumarine

84

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

E. oze simple R( spuns: C, D, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 179 BIBLIOGRAFIE 1. Bucur Laura - Farmacognozie, Editura Muntenia, Constan&a, 2008. 2. * * * FR X, Editura Medical , Bucure#ti, 1993. 3. Istudor Viorica - Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie. vol I, Editura Medical , Bucure#ti, 1998, p. 23-34, 157. 4. Laura Bucur, Viorica Istudor, Constan&a Sava, Loreley Jianu, Sorin Vame#u - Analiza farmacognostic , Editura Ovidius University Press, Constan &a, 2002 5. Laura Bucur, Viorica Istudor, Antoanela Popescu - Farmacognozia special , vol. I, Editura Muntenia, Constan&a, 2004

85

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com