Sunteți pe pagina 1din 5

SUBIECTE CHIMIE FARMACEUTICA

ANESTEZICE GENERALE -definitia si caracterizarea anesteziei cu fazele ei; -clasificarea anestezicelor; -hidrocarburi (ciclo ro an!; -eteri (eter etilic!; -deri"ati halo#enati (clorura de etil$ halotan!; -deri"ati barbiturici(he%obarbital$ tiobutabarbital$ tio ental!; -benzodiaze ine (&idazola&!; -structuri di"erse ('eta&ina$ acid #a&a-a&inobutiric!(

)I*N+TICE SI SE,ATI-E -definitia lor si clasificarea; -structura de baza a acidului barbituric; -for&ele tauto&ere a acidului; -relatia structura-actiune far&acolo#ica; -cu& actioneaza la diferite )-uri (fara structuri$ sa e% lica& cu cu"inte!- a#(./0 -e%e& le de deri"ati barbiturici( clasficare du a durata de actiune si enu&erare din fiecare clasa-substanta si denu&irea co&erciala-tabelele a#(.//-./1 -absorbtia$ eli&inare$ &etabolizarea deri"atilor barbiturici- a#(./2; -a! barbital$ fenobarbital -b!a&obarbital -c! entobarbital -d!he%obarbital -caracterizarea ureidelor -i&ide (#luteti&ida! -chinazolone(&eta3ualona!

-alcooli (clorbutanol! -aldehide(cloralhidrat! -i&idazo iridine (zol ide&! -ciclo irolone (zol iclona! -benzodiaze ine (#eneralitati4structura$ caracterizare5(tot! -6$7-benzodiaze ine (nitraze a&$ flunitraze a&! -benzod( cu heterociclu su li&entar (al razola&!

TRANC)ILIZANTE -caracteristica$ clasificare -carba&ati (caracteristica$ &e roba&at! -deri"ati difenil&etanului (hidro%izin! -deri"ati benzodiaze inici (clasificare cu structuri$ ,enu&irea8denu&irea co&erciala! -6$7-benzod( nesubstituite la C. 9 tabel -6$7-benzod( substituite la C. 9 tabel -seria 0-fenil (clordiaze o%id$ diaze a&$ nordaze a&$ loraze a&$ o%aze a&! -seria 0-ciclohe%an (tetraze a&! -seria triazolo (al razola&! -seria i&idazo (lor razola&! -6$0-benzod( (clobaza&! -alte an%iolitice (bus irona!

NE:R+LE*TICE -caracteristica$ clasificare$ &ecanis& de actiune -alcaloizi naturali (reser ina$ deser ina! -fenotiazine( structura$ caracteristica$ fara obtinere$ si a#( 7;<-ulti&ul ara#raf$ reactia cu o%idanti$ hidroliza$ ro rietati ase&anatoare$ caracteristici structurale!8( ro&azina$ le"o&e ro&azina!

-deri"ati i erazinilalchilici( roclor erazina$ buta erazina! -neurole tice inrudite structural cu fenotiazine (&odificarile! -deri"ati de tio%antina (clor roti%ena! -deri"ati de dibenzo%aze ine (lo%a ina! -deri"ati ai butirofenonei (halo eridol! -deri"ati de benzi&idazolina (dro eridol! -deri"atii indolului (carbidin! -deri"ati de benza&ida (sul irid! -relatia structura chi&ica 9 actiune far&acolo#ica- a# 706

ANTI,E*RESI-E -#eneralitati$ clasificare -triciclice (clasificare din tabel$ relatia struct( Chi&(-act(far&acolo#ica$ relatia cu substituentii! -deri"ati de dibenzaze ina (i&i ra&ina$ clo&i ra&ina! -deri"ati de dibenzodiaze ina (structura #enerala! -deri"ati de dibenzociclohe tena (a&itri tilina! -deri"ati de dibenzo%e ina (do%e ina! -antide resi"e tertraciclice (&ianserina! -Inhibitori =A+ (#eneralitati! -=A+ neselecti"e si ire"ersibile ( sele#ilina! - =A+ selecti"e si re"ersibile (&oclobe&ida! - structuri di"erse ( inhibitori ai reca tarii serotoninei-fluo%etina$ sertralina; inhibitori ai reca tarii serotoninei si noradrenalinei- "ilo%azina$ deri"ati de litiu!

ANTI*AR>INS+NIENE -a#onisti do a&iner#ici(le"odo a! -inhibitori ai le"odo adecarbo%ilazei (carbido a!

-inhibitori =A+ (sele#ilina! -C+=T (tolca on$a&antadina$ a o&orfina! -deriati de se&isinteza din er#ot (bro&ocri tina! -anticoliner#ice-a&inoalcooli (bi eriden$cicli&ina! -deri"ati ai tro anului( N-+%id sco ola&ina! -eteri bazici (benzatro ina!

ANTIC+N-:LSI-ANTE -#eneralitati -deri"ati barbiturici (fenobarbital! -hidantoine (hidantoina$ fenitoina! -succini&ide (etosu%i&ida! -deri"ati ai o%azolidindionei (tri&etadiona! -benzodiaze ine (diaze a&$ clonaze a&! -deri"ati ai dibenzaze inei (carba&aze ina! -structuri di"erse (acid "al roic! -deri"ati GA?A ( #aba entina!

=I+RELA@ANTE CENTRALE -#eneralitati -eteri ai #licerolului (&efenesina$ #uaifenesina! -deri"ati ai benzo%azolului (tetraze a&! STI=:LANTE AI SNC -#eneralitati (structura urinei$ acidului uric$ transfor&ari ale urinei in acid acid uric$ %antina$ cafeina! -a&feta&ina$ &eta&feta&ina -sti&ulante bulbare( niceta&ida$ be&e#rid!

-sti&ulante &edulare(structura$ sulfat de stricnina! -nootro e( iraceta&$ fenibut$ ra&iraceta&!

ANALGEZICE NARC+TICE -caracteristica$ clasificare -&orfina (clorhidrat de &orfina$ clorhidrat de codeina! -deri"ati hidro#enati ai &orfinei (hidro&orfina$ hidrocodeina$ o%icodona! -deri"ati de &orfinan (le"orfanol$ de%tro&etorfan$ bu renofina! -deri"ati ai benzo&orfanului ( entazocina! -fenil i eridine ( e tidina$ hidrohi e tidina! -anilide(fentanil! - i erid( ,i"erse ( iritra&ida! -he tan-.-ona (&etadona$ fenato%ona!

EN,+RAINE SI ENCEAALINE -caracterizare #enerala -a#onisti ai &orfinei (nalo%ona$ nalorfina!