Sunteți pe pagina 1din 79

1

ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANA
B-dul Mamaia 124, 900527 Constan!a
Tel./Fax: 40-241- 606467, 511512, 618372, 0723151222
E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro
Webpage: www.univ-ovidius.roFACULTATEA DE FARMACIE, Aleea Universit"!ii nr. 1, Campus, Corp B,
TEL./ FAX: 0241-605050, E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.ro,
Web: http://www.pharmaovidius.ro
DEPARTAMENTUL DE %TIINE FARMACEUTICE ITESTE GRILA PENTRU
EXAMENUL LA DISCIPLINA FARMACOGNOZIE

SPECIALIZAREA FARMACIE
ANUL III, SEMESTRUL IDirector de Departament
%.L. dr. FLORENTINA RONCEA%ef Disciplin"
Conf. univ. dr. LAURA BUCURAnul universitar 2013-2014
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
2

TEMA 1. DEFINIIA, OBIECTUL %I RAMURILE FARMACOGNOZIEI;
INTERDEPENDENA CU ALTE DISCIPLINE. PRODUSE VEGETALE %I ANIMALE:
OBINERE, CONSERVARE, SURSE DE PRODUSE VEGETALE %I ANIMALE.
ANALIZA FARMACOGNOSTIC(. PRINCIPII ACTIVE. CRITERII DE CLASIFICARE
A PRODUSELOR VEGETALE

TESTE COMPLEMENT SIMPLU

1. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal este fals"?
A. este un exudat al plantei
B. este un organ al plantei
C. este o parte din plant
D. este o clas de compu#i chimici
E. este o secre&ie a plantei

2. Semin!ele se recolteaz":
A. imature
B. primvara
C. la deplina maturitate
D. iarna
E. doar de la fructele dehiscente

3. Principiul activ este:
A. un compus chimic sintetizat de organismul vegetal sau animal
B. un organ al plantei
C. un compus chimic de semisintez
D. un compus chimic de sintez
E. inactiv farmacologic

4. Care din exemplele urm"toare, legate de denumirea produsului vegetal, este corect?
A. sugereaz particularit&i legate de aspect - Opium
B. indic specia productoare Lini semen
C. indic genul din care face parte specia productoare - Cynosbati fructus
D. arat modul de prelucrare Liquiritiae radix bismundata
E. nu sugereaz specia productoare Belladonae folium

5. Farmacognozia:
A. este o disciplin fundamental
B. reprezint o metodologie de cercetare
C. se ocup cu studiul compu#ilor chimici de sintez
D. folose#te doar no&iunile legate de morfologia #i anatomia plantelor
E. este o disciplin cu profil farmaceutic

6. Denumirea produsului vegetal Opium:
A. nu sugereaz numele speciei productoare
B. arat culoarea produsului
C. indic particularit&i de aspect
D. precizeaz numele savantului care a denumit planta
E. arat particularit&i de prelucrare

7. Care din regulile de uscare a produselor vegetale nu este corect"?
A. organele subterane se pot expune la soare
B. frunzele se usuc la umbr
C. plantele puternic mirositoare se usuc n compartimente separate
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
3
D. plantele cu substan&e puternic active se usuc separat de cele cu principii active anodine
E. florile colorate se usuc la soare

8. Care din regulile de depozitare a produselor vegetale *i animale nu este corect"?
A. pentru ntre&inerea cur&eniei n depozite nu se folosesc substan&e cu miros persistent
B. pentru combaterea duntorilor nu se folosesc substan&e care eman vapori cu miros dezagreabil
C. nu se depoziteaz n acela#i loc produsele lipsite de miros cu cele puternic mirositoare
D. camerele de depozitare trebuie s aib iluminare direct
E. nu se depoziteaz n acela#i loc produsele anodine cu cele toxice sau puternic active

9. Care din factorii enumera!i nu favorizeaz" degradarea produselor vegetale *i animale?
A. lumina
B. zgomotul
C. umiditatea
D. temperatura
E. aerul

10. Analiza farmacognostic":
A. are 3 ramuri: farmacobotanica, fitochimia, fitoterapia
B. este o #tiin& cu caracter aplicativ
C. se folose#te doar n scop didactic
D. este o metodologie de cercetare care urmre#te stabilirea identit&ii, purit&ii #i calit&ii produsului vegetal
E. se aplic doar materiilor prime vegetale cunoscute

11. Care dintre criteriile de clasificare utilizate n descrierea produselor vegetale este avantajos sub
aspectul aplica!iei terapeutice?
A. alfabetic
B. chimic
C. biosintetic
D. farmacologic
E. taxonomic

12. Fitochimia furnizeaz" date despre:
A. structura chimic a compu#ilor activi
B. sursele productoare de produse vegetale
C. afec&iunile care se pot trata cu produse vegetale
D. administrarea preparatelor farmaceutice
E. caracterele macro- #i microscopice ale produselor vegetale

13. Ramura farmacognoziei care se ocup" cu tratarea unor boli cu preparate de origine vegetal"
este:
A. fitochimia
B. fitoterapia
C. farmacobotanica
D. farmacoterapia
E. fitobotanica

14. Ramura farmacognoziei care furnizeaz" cuno*tin!e despre sursele produc"toare de produse
vegetale este:
A. fitochimia
B. fitoterapia
C. farmacobotanica
D. farmacoterapia
E. fitobotanica

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
4
15. Ramura farmacognoziei care nsumeaz" cuno*tin!e despre structura chimic", biosinteza *i
propriet"!ile fizico-chimice ale principiilor active este:
A. fitochimia
B. fitoterapia
C. farmacobotanica
D. farmacoterapia
E. fitobotanica

16. Fermentarea:
A. este procesul prin care se elibereaz principiul activ prin degradri hidrolitice sau enzimatice
B. este procesul de inactivare a enzimelor
C. o ntlnim la produsele vegetale cu heterozide cardiotonice
D. se face prin men&inerea produselor n atmosfer de vapori de alcool
E. nu schimb culoarea sau mirosul produsului vegetal

17. Stabilizarea:
A. este procesul prin care se elibereaz principiul activ prin degradri hidrolitice sau enzimatice
B. este procesul de inactivare a enzimelor
C. o ntlnim la produsul vegetal Vanillae fructus
D. se face prin men&inerea produselor la soare
E. este procedeul prin care produsul vegetal #i schimb culoarea sau mirosul

18. Denumirea produsului vegetal Liquiritiae radix bismundata sugereaz":
A. ca produs vegetal este decorticat de dou ori
B. ca produs vegetal este decorticat
C. numele savantului care a denumit planta
D. o nomenclatur binar
E. o prelucrare prin stabilizare

19. Denumirea produsului vegetal Althaeae folium sugereaz":
A. particularit&i legate de aspect
B. particularit&i legate de culoare
C. particularit&i legate de modul de prelucrare
D. numele speciei productoare
E. numele genului din care face parte specia productoare

20. Denumirea produsului vegetal Belladonnae folium sugereaz":
A. particularit&i legate de aspect
B. particularit&i legate de culoare
C. particularit&i legate de modul de prelucrare
D. numele speciei productoare
E. numele genului din care face parte specia productoare

21. Denumirea produsului vegetal Ipecacuanhae inelate majoris radix sugereaz":
A. particularit&i legate de aspect
B. particularit&i legate de culoare
C. particularit&i legate de modul de prelucrare
D. numele savantului care a descris specia
E. numele genului din care face parte specia productoare

22. Denumirea produsului vegetal Saponariae rubrae radix sugereaz":
A. particularit&i legate de aspect
B. particularit&i legate de culoare
C. particularit&i legate de modul de prelucrare
D. numele speciei productoare
E. numele savantului care a descris specia
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
5

23. Care din urm"toarele denumiri de produse vegetale cuprinde numele ntreg al speciei
produc"toare?
A. Saponariae rubrae radix
B. Ipecacuanhae radix inelate majoris
C. Liquiritiae radix bismundata
D. Belladonnae folium
E. Digitalis purpureae folium

24. Care din urm"toarele denumiri de produse vegetale cuprinde particularit"!i legate de aspect?
A. Saponariae rubrae radix
B. Ipecacuanhae radix inelate majoris
C. Liquiritiae radix bismundata
D. Belladonnae folium
E. Digitalis purpureae folium

25. Care din urm"toarele denumiri de produse vegetale cuprinde particularit"!i legate de culoare?
A. Saponariae albe radix
B. Ipecacuanhae radix inelate majoris
C. Liquiritiae radix bismundata
D. Belladonnae folium
E. Digitalis lanatae folium

26. Care din urm"toarele denumiri de produse vegetale cuprinde particularit"!i legate de modul de
prelucrare?
A. Saponariae rubrae radix
B. Ipecacuanhae radix inelate majoris
C. Liquiritiae radix mundata
D. Belladonnae folium
E. Digitalis lanatae folium

27. Care din urm"toarele denumiri de produse vegetale nu sugereaz" numele genului sau speciei
produc"toare?
A. Saponariae rubrae radix
B. Ipecacuanhae radix inelate majoris
C. Liquiritiae radix bismundata
D. Cynosbati fructus
E. Digitalis purpureae folium

28. Care din urm"toarele produse vegetale nu reprezint" un organ al plantei?
A. Carvi fructus
B. Menthae aetheroleum
C. Lini semen
D. Ginseng radix
E. Tiliae flores

29. Gustul astringent al produselor vegetale sugereaz" prezen!a:
A. heterozidelor cardiotonice
B. ozelor
C. substan&elor edulcorante
D. taninurilor
E. principiilor amare

30. Mirosul aromat al produselor vegetale sugereaz" prezen!a:
A. uleiurilor volatile
B. antracenozidelor
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
6
C. flavonoidelor
D. taninurilor
E. substan&elor edulcorante

31. Culoarea galben" a produselor vegetale sugereaz" prezen!a:
A. antocianozidelor
B. antracenozidelor
C. proantocianozidelor
D. taninurilor
E. flavonozidelor

32. Culoarea ro*ie a produselor vegetale sugereaz" prezen!a:
A. antocianozidelor
B. antracenozidelor
C. proantocianozidelor
D. taninurilor
E. flavonozidelor

33. Care asociere de denumire de produs vegetal - organ vegetativ al plantei este incorect"?
A. mugure - turiones
B. fruct - fructus
C. lemn - stipites
D. rdcin - radix
E. parte supraterestr - herba

34. Care asociere de denumire de produs vegetal - organ vegetativ al plantei este incorect"?
A. smn& - semen
B. parte aerian - herba
C. scoar& - lignum
D. rdcin - radix
E. mugure - gemmae

TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

35. Produsul vegetal este reprezentat de:
A. un organ din plant
B. un metabolit (substan&e grase) al plantei
C. o parte dintr-un organ animal
D. o secre&ie (uleiuri volatil) a plantei
E. un exudat (gume, rezine) al plantei

36. Principiul activ este considerat:
A. un organ din plant
B. o substan& chimic
C. o parte din plant
D. o clas de substan&e chimice cu aceea#i structur de baz
E. o plant medicinal

37. Denumirea produsului vegetal cuprinde:
A. numele speciei productoare
B. modalit&i de extrac&ie a principiului activ
C. particulari&&i legate de aspect
D. numele sistematicianului care a descris planta
E. denumirea clasei de principii active
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
7

38. n denumirea produsului vegetal pot intra termeni care indic":
A. genul sau specia productoare
B. organul recoltat de la specia productoare
C. clasa de principii active majoritar n produs
D. particularit&i legate de culoare
E. modul de prelucrare al produsului

39. Farmacognozia:
A. este disciplin cu profil farmaceutic
B. studiaz doar materii prime vegetale
C. etimologic deriv de la cuvntul pharmacon = plant medicinal
D. este o #tiin& cu caracter fundamental
E. este un domeniu de cunoa#tere interdisciplinar

40. Ramurile farmacognozie sunt:
A. farmacobotanica
B. chimia vegetal
C. fitoterapia
D. farmacoterapia
E. farmacologia

41. Ramurile farmacognozie sunt:
A. farmacognozia descriptiv
B. fitocenologia
C. fitochimia
D. farmacoterapia
E. fitoterapia

42. Farmacobotanica furnizeaz" date despre:
A. caracterele microscopice ale produselor vegetale
B. preparatele farmaceutice de origine vegetal
C. pozi&ia taxonomic a surselor productoare
D. structura chimic a principiilor active
E. metodele de determinare a calit&ii produselor vegetale

43. Fitochimia furnizeaz" date despre:
A. ac&iunile terapeutice ale produselor vegetale
B. biosinteza principiilor active
C. caracterele morfologice #i anatomice ale produselor vegetale
D. ob&inerea produselor vegetale
E. procedeele de extrac&ie, identificare #i determinare cantitativ a principiilor active

44. Fitoterapia furnizeaz" date despre:
A. cultura plantelor medicinale
B. afec&iunile care se pot trata cu produse vegetale #i animale
C. preparatele farmaceutice de origine vegetal
D. conservarea produselor vegetale
E. sursele de produse vegetale #i animale

45. Tipurile de produse vegetale sunt:
A. gume
B. frunze
C. flori
D. muguri
E. hormoni
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
8

46. Sursele de produse vegetale sunt:
A. aromaterapia
B. plantele medicinale
C. culturile de celule
D. culturile de &esuturi
E. fitoterapia

47. Avantajele recolt"rii produselor vegetale din culturi sunt:
A. este facilitat recoltarea mecanizat
B. se evit pericolul exploatrii ira&ionale
C. se pot recolta tot timpul anului
D. se pot aclimatiza plante din zona n care se face cultura
E. se pot crea condi&ii pentru ameliorarea plantelor

48. Impurific"ri ale produselor vegetale care conduc la accidente grave sunt:
A. rdcina de Althaea officinalis cu rdcina de Atropa belladonna
B. inflorescen&ele de Matricaria chamomilla cu inflorescen&ele de Matricaria inodora
C. fructele de Pimpinella anisum cu fructele de Conium maculatum
D. frunzele de Plantago lanceolata cu frunzele de Digitalis lanata
E. inflorescen&ele de Matricaria chamomilla cu inflorescen&ele de Anthemis arvensis

49. Care din afirma!iile urm"toare, referitoare la recoltarea produselor vegetale, sunt corecte?
A. se nume#te colectare atunci cnd se face din flora cultivat
B. se nume#te recoltare cnd se face din flora spontan
C. se face cnd con&inutul n principii active este maxim
D. se face doar de ctre specialist din flora spontan
E. nu depinde de tipul de organ

50. Organele subterane se recolteaz":
A. vara
B. toamna, la sfr#itul perioadei de vegeta&ie
C. primvara, nainte de apari&ia primelor frunze
D. la sfr#itul primului an de vegeta&ie pentru plantele bienale
E. iarna

51. Mugurii se recolteaz":
A. vara
B. prin scuturare, de pe ramurile tiate #i uscate
C. primvara, nainte de deschidere
D. manual, de pe ramuri
E. toamna

52. Scoar!ele se recolteaz":
A. de pe ramurile nou aprute
B. primvara
C. de pe trunchiul arborilor
D. toamna
E. de pe rdcini

53. Frunzele se recolteaz":
A. din rozeta bazal dezvoltat n primul an de vegeta&ie, pentru plantele bienale
B. nainte, n timpul sau dup nflorire
C. diminea&a, pe rou
D. prin cosirea pr&ii aeriene #i separarea frunzelor de pe tulpin dup uscare
E. toamna trziu
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
9

54. Produsul vegetal de tip flores se ob!ine prin recoltarea:
A. florilor sau inflorescen&elor doar n stadiu de boboc
B. inflorescen&elor cnd 50% din flori s-au deschis
C. unor piese florale
D. manual sau mecanizat a florilor sau inflorescen&elor
E. florilor sau inflorescen&elor iarna

55. Fructele se recolteaz":
A. imature
B. nainte de coacere
C. la deplina maturitate
D. primvara
E. manual sau mecanizat

56. Clasificarea produselor vegetale dup" criteriul farmacologic:
A. grupeaz produsele vegetale dup ac&iunea farmacologic a constituentului dominant
B. are avantajul repetrii unor produse vegetale cu mai multe ac&iuni
C. este adoptat de pu&ine lucrri n domeniu
D. este dezavantajoas sub aspectul aplica&iei terapeutice
E. grupeaz produsele vegetale dup ntrebuin&area lor n terapeutic

57. Decorticarea:
A. const n ndeprtarea lemnului de pe ramuri
B. se mai nume#te mundare
C. se poate efectua la organele subterane
D. se mai nume#te condi&ionare
E. se poate efectua la scoar&e

58. Stabilizarea:
A. este un procedeu de prelucrare a produselor vegetale
B. se aplic produselor vegetale cu principii active degradabile prin hidroliz enzimatic
C. se realizeaz prin pstrarea produsului 1 an de zile pn la utilizare
D. const n inactivarea enzimelor din produsul vegetal
E. se realizeaz prin trecerea unui curent de vapori de alcool timp de 10-15 minute peste produsul vegetal

59. Fermentarea:
A. conduce la modificarea mirosului produsului vegetal
B. este procedeul de eliberarea principiului activ prin procese de degradare
C. se aplic tuturor produselor vegetale
D. conduce la modificarea culorii produsului vegetal
E. se aplic produselor vegetale dup uscare

60. Uscarea:
A. se realizeaz prin procedee naturale
B. reprezint mijlocul de oprire a proceselor fermentative
C. se aplic dup sortare pentru toate produsele vegetale
D. nu este o etap obligatorie n ob&inerea produselor vegetale
E. se realizeaz prin procedee artificiale

61. Uscarea:
A. natural dureaz mult
B. artificial se realizeaz n spa&ii deschise
C. plantelor mirositoare #i toxice se face la un loc cu cele inodore #i anodine
D. este procesul de ndeprtare a apei din produsele proaspt recoltate
E. produselor vegetale colorate se face la soare
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
10

62. Ambalarea:
A. se realizeaz n scopul depozitrii
B. se face n pungi de hrtie cu capacitatea de 50-100 g pentru industria farmaceutic
C. se realizeaz n scopul uscrii
D. se face n saci de 50-100 kg pentru distribu&ia n farmacii
E. se realizeaz n scopul livrrii

63. Depozitarea:
A. produselor mirositoare nu se face n acelea#i ncperi cu cele lipsite de miros
B. impune condi&ii de conservare stricte pentru asigurarea calit&ii produselor vegetale
C. produselor toxice sau puternic active nu se face n acelea#i ncperi cu cele anodine
D. este o etap a procesului de ob&inere a produselor vegetale
E. produselor vegetale se face n poduri deschise

64. Factorii determinan!i ai degrad"rii produselor vegetale *i animale sunt:
A. umiditatea
B. aerul
C. lumina
D. zgomotul
E. temperatura

65. Analiza farmacognostic" urm"re*te stabilirea:
A. ac&iunilor terapeutice ale produselor vegetale
B. identit&ii produselor vegetale
C. utilizrilor produselor vegetale
D. purit&ii produselor vegetale
E. calit&ii produselor vegetale

66. Produsul animal:
A. provine de la animale slbatice
B. este reprezentat de hormoni, vitamine
C. provine de la animale domestice
D. este reprezentat de extracte farmacodinamic active
E. provine de la alge

67. Criteriul chimic de clasificare:
A. este folosit de cea mai mare parte a tratatelor moderne de farmacognozie
B. are n vedere natura chimic a principiilor active care imprim ac&iunea terapeutic
C. prezint avantajul corelrii structurii chimice a principiului activ cu ac&iunea farmacodinamic
D. are la baz precursorii biosintetici ai principiilor active
E. se mbin de obicei cu criteriul biosintetic de clasificare

68. Care din urm"toarele denumiri de produse vegetale nu sugereaz" numele speciei produc"toare?
A. Saponariae rubrae radix
B. Ipecacuanhae radix inelate majoris
C. Liquiritiae radix bismundata
D. Cynosbati fructus
E. Opium

69. Care din urm"toarele produse vegetale nu reprezint" un organ al plantei?
A. Secalae cornutum
B. Menthae aetheroleum
C. Lini semen
D. Gummi arabicum
E. Tiliae flores
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
11

70. Alege!i sursele de produse animale:
A. Cocus cacti
B. Apis melifica
C. Claviceps purpurea
D. Ovis aries
E. Olea europea

71. Care din exemplele urm"toare, legate de denumirea produsului vegetal, sunt corecte?
A. arat modul de prelucrare - Saponariae albae radix
B. indic specia productoare - Digitalis lanatae folium
C. indic genul din care face parte specia productoare - Cynosbati fructus
D. sugereaz particularit&i legate de aspect - Ipecacuanhae inelate minoris radix
E. nu sugereaz genul din care provine specia productoare - Lini semen

72. Gustul amar al produselor vegetale sugereaz" prezen!a:
A. heterozidelor cardiotonice
B. unor alcaloizi
C. substan&elor edulcorante
D. taninurilor
E. principiilor amare

73. Prezen!a antocianozidelor n produsele vegetale este sugerat" de culoarea:
A. ro#ie
B. galben
C. portocalie
D. albastr
E. violet

74. Culoarea galben" a unor organe ale plantei sugereaz" prezen!a:
A. auronelor
B. antracenozidelor
C. calconelor
D. flavonozidelor
E. clorofilei

75. Alege!i asocierile corecte ntre produsul vegetal *i specia produc"toare:
A. Saponariae rubrae radix - Gypsophila paniculata L.
B. Opium - Papaver somniferum L.
C. Saponariae albae radix - Saponaria officinalis L.
D. Cynosbati fructus - Rosa canina L.
E. Menthae aetherolea - Mentha x piperita L.

76. Care sunt afirma!iile corecte referitoare la apa de constitu!ie?
A. reprezint cantitatea de ap rmas n produsele vegetale #i animale dup uscare
B. se exprim n ppm (pr&i per milion)
C. are de obicei valori peste 50%
D. cantitatea admis depinde de tipul de produs vegetal #i animal
E. valoarea ei influen&eaz stabilitatea principiilor active
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
12

TEMA 2. OZE GENERALIT(I. OZE SIMPLE %I POLIOLI. PRODUSE VEGETALE
%I ANIMALE CONINND OZE SIMPLE %I POLIOLI. OZIDE. PRODUSE
VEGETALE CU OZIDE

TESTE COMPLEMENT SIMPLU

77. Mierea:
A. se folose#te ca produs terapeutic sub denumirea de Mel purificatum
B. con&ine enzime
C. se utilizeaz n diarei acute
D. se extrage prin nclzirea la fierbere a fagurilor
E. are ac&iune purgativ drastic

78. Principiul activ majoritar din produsul Mel este reprezentat de:
A. enzime
B. vitamine
C. zahr invertit
D. ulei volatil
E. substan&e minerale

79. Constipa!ia cronic" se poate trata prin administrarea urm"torului produs vegetal:
A. Quercus cortex
B. Mel
C. Frangulae cortex
D. Cacao oleum
E. Sophorae flores

80. Care dintre afirma!iile despre produsul Mel este fals"?
A. con&ine enzime
B. este energizant
C. se utilizeaz n stri de denutri&ie
D. este un produs vegetal
E. este un produs purificat prin prelucrare la temperaturi de maxim 40
0
C

81. Glucosum:
A. este un lichid vscos cu gust dulce
B. se ob&ine prin hidroliza enzimatic a amidonului
C. este o ozid
D. nu declan#eaz secre&ia de insulin
E. se administreaz doar sub form injectabil

82. Fructosum:
A. se gse#te n natur liber sau legat sub form de inulin
B. se ob&ine prin hidrogenarea catalitic a glucozei
C. este mai pu&in dulce dect zaharoza
D. declan#eaz secre&ia de insulin
E. este un polimer specific familiei Asteraceae

83. Sorbitolum:
A. se ob&ine prin hidroliza inulinei
B. este un poliholozid omogen al glucozei
C. este un poliol
D. are ac&iune diuretic-osmotic
E. este nlocuitor de plasm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
13

84. Manitolum:
A. se administeaz parenteral pentru efectul laxativ
B. este ntrebuin&at n oligurie #i anurie
C. este polimerul corespunztor manozei
D. se gse#te n exudatul unor plante din familia Asteraceae
E. se recomand n strile de deshidratare

85. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la ozele este fals"? Ozele sunt:
A. metaboli&i secundari ai plantelor
B. de obicei substan&e ternare
C. compu#i cu structur chimic pu&in diversificat
D. reprezentate att de monomeri ct #i de produ#ii lor de condensare
E. universal rspndite n organismele vegetale #i animale

86. Care din urm"toarele produse vegetale con!ine zah"r invertit?
A. Sorbitolum
B. Mel
C. Mannitolum
D. Fructosum
E. Glucosum

87. Zaharoza:
A. este un polizaharid al '-glucozei
B. n solu&ie apoas 64% inhib dezvoltarea microorganismelor
C. se ob&ine din miere
D. se administreaz parenteral
E. are monografie n FR X intitulat Glucosum

88. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la zaharoz" este fals"?
A. sursele principale n ob&inerea zaharozei sunt sfecla de zahr #i trestia de zahr
B. este un dizaharid reductor
C. este alctuit dintr-o molecul de glucoz #i una de fructoz
D. se ntrebuin&eaz la ob&inerea zahrului invertit
E. reprezint principala form de transport #i de rezerv temporar de energie n regnul vegetal

89. Saccharum lactis:
A. este zaharoza
B. se extrage din sfecla de zahr
C. este diluant pentru ob&inerea pulberilor titrate
D. este un dizaharid nereductor
E. este alctuit dintr-o molecul de glucoz #i una de fructoz

90. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la lactoz" este fals"?
A. are monografie n FR X intitulat Saccharum lactis
B. este un dizaharid reductor
C. este alctuit dintr-o molecul de glucoz #i una de galactoz
D. se extrage din lapte
E. are ac&iune diuretic osmotic

TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

91. Glucosum:
A. este oficinal n FR X
B. se ob&ine prin hidroliza enzimatic a celulozei
C. are propriet&i edulcorante
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
14
D. se administreaz sub form de transfuzii
E. are ac&iune energizant

92. Ozele sunt:
A. metaboli&i secundari ai plantelor
B. de obicei substan&e ternare
C. compu#i cu structur chimic pu&in diversificat
D. reprezentate doar de monomeri
E. rspndite doar n organismele vegetale
R"spuns:; Bibliografie: BUCUR, pag. 12

93. Clasele *i subclasele de ozide sunt:
A. poliholozide
B. holozide
C. polioli
D. oligozide
E. heterozide

94. Fructosum:
A. se ob&ine prin hidroliza amidonului
B. nu declan#eaz secre&ia de insulin
C. se gse#te n natur legat sub form de inulin
D. este contraindicat diabeticilor
E. nu este oficinal n FR X

95. Mel:
A. este un produs de origine vegetal
B. reprezint mierea comercial
C. se ob&ine din nectarul florilor
D. se ob&ine din polen
E. se ob&ine din exudatul unor frunze

96. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la ob!inerea produsului Mel sunt adev"rate?
A. se ob&ine prin scurgerea mierii din faguri dup nclzire la 60
0
C
B. se separ prin centrifugare
C. se purific prin ndeprtarea polenului
D. se purific prin ndeprtarea cerii
E. se ob&ine prin scurgere liber din faguri

97. Mierea are urm"toarele ac!iuni terapeutice:
A. antibacterian
B. antidiareic
C. sedativ
D. expectorant
E. imunomodulatoare

98. Compozi!ia chimic" a produsului Mel cuprinde:
A. enzime
B. vitamine
C. zahr invertit
D. flavonozide
E. substan&e minerale

99. Indica!iile produsului Mel sunt:
A. diaree
B. rni atrofice #i purulente
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
15
C. stri de convalescen&
D. constipa&ii acute
E. sinuzite

100. Mannitolum:
A. este diuretic-osmotic
B. se utilizeaz ca nlocuitor de plasm
C. este poliolul corespunztor manozei
D. se ob&ine prin reducerea catalitic a manozei
E. se folose#te n hrana diabeticilor

101. Sorbitolum:
A. se utilizeaz ca edulcorant pentru diabetici
B. se ob&ine prin hidrogenarea catalitic a glucozei
C. are ac&iune colagog
D. este poliolul corespunztor fructozei
E. este materie prim pentru ob&inerea unor emulgatori (span, tween) folosi&i n tehnologia farmaceutic

102. Care din urm"toarele produse vegetale sunt polioli?
A. Sorbitolum
B. Mel
C. Mannitolum
D. Fructosum
E. Glucosum

103. Care din urm"toarele produse vegetale sunt sau con!in oze simple?
A. Sorbitolum
B. Mel
C. Mannitolum
D. Fructosum
E. Glucosum

104. Care sunt formele farmaceutice care pot con!ine Mel?
A. solu&ii perfuzabile
B. comprimate
C. solu&ii injectabile
D. colutorii
E. aerosoli

105. Separarea produsului Mel din faguri se realizeaz" prin:
A. scurgere liber
B. presare
C. centrifugare
D. u#oar nclzire
E. fierbere

106. Saccharum lactis:
A. se nume#te lactoz
B. este un dizaharid nereductor
C. este alctuit dintr-o molecul de glucoz #i una de galactoz
D. se extrage din lapte
E. se utilizeaz ca nlocuitor de plasm

107. Saccharum:
A. are ca surse de ob&inere fructele unui palmier #i sucul unei specii de ar&ar
B. este un dizaharid reductor
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
16
C. este un polimer al glucozei
D. este oficinal n FR X
E. reprezint principala form de transport #i de rezerv temporar de energie n regnul animal


TEMA 3. POLIHOLOZIDE OMOGENE %I MIXTE. PRODUSE VEGETALE CU
POLIHOLOZIDE

TESTE COMPLEMENT SIMPLU

108. Produsul Dextranum:
A. se ob&ine prin fermentarea amidonului
B. este nlocuitor de plasm n pierderi masive de snge
C. se administreaz oral
D. este hemostatic
E. se ob&ine n prezen&a microorganismului Saccharomyces cerevisiae

109. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la produsele vegetale cu mucilagii este fals"?
A. produsul vegetal Lini semen con&ine mucilagii, ulei gras #i linamarozid
B. impurificarea rdcinii de nalb cu rdcin de mtrgun se recunoa#te prin prezen&a celulelor cu druze
de oxalat de calciu
C. produsul vegetal Tiliae flores con&ine mucilagii, ulei volatil #i taninuri
D. aucubozida din produsul Verbasci flores condi&ionat necorespunztor se descompune prin hidroliz
brunificnd produsul
E. produsul vegetal Plantaginis folium este un drog colectiv

110. Care din afirma!iile referitoare la produsul vegetal Farfarae foliumeste fals"?
A. este antitusiv #i stimulator al centrului tusei prin mucilagii
B. con&ine cantit&i reduse (ppm) de alcaloizi pirolizidinici cu poten&ial hepatotoxic
C. se utilizeaz n afec&iuni respiratorii nso&ite de tuse
D. este demulcent
E. con&ine inulin

111. Produsul vegetal Althaeae radix:
A. are constituent majoritar grupul de principii active lipide
B. reprezint materia prim pentru extrac&ia rutozidei
C. poate fi substituit accidental cu Belladonnae radix
D. este contraindicat n insuficien&a circulatorie cerebral #i periferic
E. se utilizeaz neprelucrat

112. Aucubozida:
A. se gse#te n produsul vegetal Tiliae flores
B. este demulcent
C. influen&eaz aspectul produsului vegetal conservat necorespunztor, brunificndu-l
D. se gse#te n produsul vegetal Plantaginis herba
E. se gse#te n produsul vegetal Verbasci fructus

113. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Amylumeste fals"?
A. se utilizeaz ca indicator n iodometrie
B. este materia prim pentru ob&inerea industrial a glucozei
C. este un aliment dietetic
D. are ac&iune cicatrizant
E. este o substan& de rezerv


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
17
114. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Plantaginis foliumeste fals"?
A. este hemostatic
B. con&ine vitaminele A, C #i K
C. con&ine enzime proteolitice
D. se aplic pe rni deschise
E. se utilizeaz n constipa&ie cronic

115. Gossypium depuratum mixtum:
A. con&ine doar perii fr impurit&i ai semin&elor diferitelor specii de Gossypium
B. este un produs de calitate daca la testul de hidrofilie nregistreaz cel mult 10 minute
C. con&ine amidon
D. se ntrebin&eaz ca material absorbant
E. are numeroase ac&iuni terapeutice

116. Care din produsele vegetale nu con!ine polimeri ai glucozei?
A. Tela hydrophila
B. Amylum
C. Gossypium depuratum mixtum
D. Gossypium depuratum
E. Gummi arabicum

117. Produsul vegetal Lini semen nu con!ine:
A. heterozide cianogene
B. mucilagii
C. ulei gras
D. substan&e minerale
E. glucosinolate

118. Produsul vegetal Plantaginis ovatae semen:
A. este un drog colectiv
B. se utilizeaz n tuse seac
C. se recolteaz nainte de nflorire
D. este laxativ de volum
E. se ob&ine prin fermentare

119. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la Gummi arabicum este fals"?
A. con&ine amidon
B. se utilizeaz n tehnologia farmaceutic
C. con&in poliholozide
D. se folose#te Gummi arabicum desenzymatum pentru a evita interac&iunile cu substan&ele medicamentoase
E. este exudat natural sau artificial

120. Gossypium depuratum:
A. este reprezentat de semin&ele diferitelor specii de Gossypium
B. este vata hidrofil
C. reprezint un amestec de vat hidrofil #i celofibr hidrofil
D. con&ine peri glandulari
E. nu este oficinal n FR X

121. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la Tragacantha este fals"?
A. con&ine amidon
B. este agent de stabilizare la prepararea suspensiilor
C. con&in poliholozide
D. are ac&iune antidiareic
E. este oficinal n FR X

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
18
122. Care din urm"toarele produse vegetale cu poliholozide nu este oficinal n FR X?
A. Althaeae folium
B. Tiliae flores
C. Lini semen
D. Tela hydrophyla
E. Plantagini folium

123. Celuloza:
A. este alctuit din unit&i de fructoz
B. este un dimer
C. reprezint materiea prim pentru ob&inerea glucozei
D. are deriva&i de semisintez utiliza&i n Tehnologia farmaceutic
E. se folose#te ca mediu de cultur n microbiologie

124. Gramninis rhizoma:
A. se utilizeaz n tratamentul afec&iunilor renale
B. provine de la o specie din familia Asteraceae
C. reprezint rizomul de gru
D. con&ine glucani
E. are ac&iune sedativ

125. Care din afirma!iile referitoare la produsul vegetal Agar este fals"?
A. se prezeint sub form de f#ii semitransparente de culoare alb-cafenie
B. con&ine un galactan complex numit agaroz
C. este reprezentat de talul unor alge
D. nu se absoarbe
E. se ntrebuin&eaz n constipa&ii cronice asociate cu atonie intestinal

126. Pectinele:
A. exud prin crpturi sau incizii practicate n scoar&a arborilor
B. sunt polimeri ai acidului galacturonic
C. au ac&iune laxativ
D. prezint gust astringent
E. se diger u#or


TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

127. Dextranum 40:
A. este un polimer al D-glucopiranozei
B. are masa de aproximativ 70.000
C. nu are miros
D. este efervescent
E. este oficinal n FR X

128. Dextranum 70:
A. are ac&iune antitrombotic
B. se ntrebuin&eaz n oligurie #i anurie de diferite etiologii
C. se ob&ine prin fermentarea zaharozei n prezen&a microorganismului Saccharomices cerevisiae
D. se administreaz n perfuzii
E. este un poliholozid mixt

129. Care din afirma!ile urm"toare referitoare la ob!inerea dextranilor sunt adev"rate?
A. sub ac&iunea ciupercii, solu&iile de zaharoz se transform ntr-o mas gelatinoas
B. dup hidroliza zaharozei fructoza polimerizeaz formnd dextranii bru&i
C. se ob&in prin fermentarea zaharozei n prezen&a microorganismului Leuconostoc mesenteroides
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
19
D. masa molecular a dextranilor se msoar n daltoni
E. glucoza rmas dup hidroliza zaharozei este hran pentru microorganism

130. Sunt oficinale n FR X urm"toarele sorturi comerciale ale produsului vegetal Amylum:
A. Amylum Tritici
B. Amylum Maydis
C. Amylum Oryzae
D. Amylum Solani
E. Amylum Secalae

131. Amidonul se utilizeaz" ca:
A. nlocuitor de plasm
B. aliment dietetic
C. absorbant n dermatologie
D. excipient n tehnica farmaceutic
E. ca titrant n iodometrie

132. Gossypium depuratum:
A. este vata mixt
B. are monografie n FR X
C. sunt perii tectori recolta&i de pe semin&ele diferitelor specii de Gossypium sp. L.
D. este produsul brut, nepurificat
E. are numeroase ac&iuni terapeutice

133. Compozi!ia chimic" a produsului vegetal Lini semen cuprinde:
A. heterozide cianogene
B. flavonozide
C. ulei gras
D. taninuri
E. mucilagii

134. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la produsul vegetal Lini semen sunt adev"rate?
A. se ntrebuin&eaz n constipa&ii acute
B. are ac&iune emolient
C. produsul poate deveni toxic datorit acidului cianhidric eliberat
D. pulberea degresat poate fi falsificat cu amidon
E. factorul de mbibare trebuie s fie minim 25%

135. Specia Althaea officinalis L.:
A. se nume#te popular podbal
B. face parte din familia Malvaceae
C. este surs de 3 produse vegetale (Althaeae radix, Althaeae folium #i Althaeae flores)
D. este anual
E. con&ine mucilagii

136. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la produsele vegetale ob!inute de la specia Althaea
officinalis L. sunt adev"rate?
A. rdcinile se prelucreaz prin decorticare
B. con&inutul minim n substan&e solubile este de 25% pentru frunze
C. factorul de mbibare este minim 10 pentru ambele produse vegetale
D. doar frunzele reprezint produs vegetal oficinal n FR X
E. rdcinile se recolteaz n toamna primului an de vegeta&ie

137. Impurificarea produsului vegetal Althaeae radix cu produsul vegetal Belladonnae radix:
A. nu conduce la accidente
B. se determin microscopic prin semnalarea celulelor cu druze de oxalat de calciu
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
20
C. se determin chimic prin reac&ie pozitiv pentru mucilagii
D. se determin chimic prin reac&ie pozitiv pentru alcaloizi
E. este men&ionat n FR X

138. Tiliae flores con!ine:
A. mucilagii
B. ulei volatil
C. flavonozide
D. alcaloizi
E. substan&e grase

139. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la produsul vegetal Tiliae flores sunt adev"rate?
A. are ac&iune imunostimulatoare
B. se recomand ca excitant SNC
C. se recolteaz doar fr bractee
D. se administreaz sub form de infuzie
E. se recolteaz n stadiul de boboc

140. Farfarae folium:
A. con&ine alcaloizi puternic hepatotoxici
B. este imunostimulator prin tusilagon
C. ac&iunea demulcent este imprimat de inulin
D. este oficinal n FR X
E. intr n compozi&ia ceaiului antiasmatic

141. Plantaginis folium:
A. reprezint un drog colectiv
B. con&ine alantoin care prin hidroliz se descompune brunificnd produsul
C. are ac&iune antiulceroas #i cicatrizant prin enzimele proteolitice
D. este hemostatic prin con&inutul n vitamina K #i tanin
E. ca extract fluid, intr n compozi&ia preparatului farmaceutic CALMOGEN

142. Urm"toarele produse vegetale provin de la specii din genul Plantago:
A. Plantago ovatae semen
B. Plantaginis folium
C. Psyllii semen
D. Passiflorae herba
E. Pini turiones

143. Verbasci flores:
A. este drog colectiv
B. con&ine iridoide
C. se recomand n afec&iuni gastrice
D. reprezint corolele unor specii din genul Verbascum
E. are ac&iune antidiareic

144. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la gumele oficinale n FR X sunt adev"rate:
A. guma arabic se utilizeaz doar dup inactivarea enzimelor prin nclzire la 60
0
C
B. guma tragacanta se ob&ine de la specii din genul Acacia
C. sunt exudate naturale sau patologice
D. guma arabic desenzimat se prezint sub form de fragmente neregulate, alb-glbui
E. se utilizeaz n tehnologia farmaceutic

145. Care din produsele vegetale urm"toare con!in poliholozide omogene?
A. Tiliae flores
B. Gossypium depuratum
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
21
C. Tela hydrophyla
D. Amylum
E. Plantaginis folium

146. Care din urm"toarele produse vegetale con!in poliholozide mixte?
A. Lini semen
B. Verbasci flores
C. Dextranum
D. Agar
E. Althaeae folium

147. Care din urm"toarele produse vegetale reprezint" un drog colectiv?
A. Verbasci flores
B. Tiliae flores
C. Lini semen
D. Althaeae radix
E. Plantaginis folium

148. Care din urm"toarele produse vegetale prezint" mai multe sorturi comerciale?
A. Tiliae flores
B. Amylum
C. Lini semen
D. Althaeae radix
E. Gummi tragacantha

149. Celuloza:
A. este alctuit din unit&i de D-glucopiranoz
B. este un poliholozid omogen
C. se gse#te n perii tectori ai unor specii de Gossypium
D. se folose#te ca atare n Tehnologia farmaceutic
E. se folose#te ca adsorbant n dermatologie

150. Gramninis rhizoma:
A. se recolteaz de la Triticum aestivum L. denumit popular pir
B. se utilizeaz ca purgativ drastic
C. determin formarea calculilor renali
D. are ac&iune antimicrobian prin agropiren
E. con&ine fructani (inulina #i triticina)

151. Produsul vegetal Agar:
A. reprezint mucilagul gelificat #i uscat, ob&inut prin fierbere cu ap acidulat a talului unor alge marine
B. se absoarbe din intestin
C. nu este toxic
D. fermenteaz la nivelul intestinului
E. are ac&iune laxativ prin mrirea #i fluidificarea bolului fecal datorit re&inerii calciului

152. Pectinele:
A. se utilizeaz n constipa&ie cronic
B. formeaz un film protector pentru mucoasa intestinal
C. sunt polimeri ai glucozei
D. creeaz un pH nefavorabil dezvoltrii florei parazite implicat n dereglarea tranzitului intestinal
E. se extrag din pulpa fructelor crnoase de la specii din familia Apiaceae
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
22
TEMA 4. HETEROZIDE. GENERALIT(I %I CLASIFICARE. HETEROZIDE
FENOLICE DE TIP C
6
%I C
6
-C
1
. PRODUSE VEGETALE CU HETEROZIDE
FENOLICE DE TIP C
6
%I C
6
-C
1


TESTE COMPLEMENT SIMPLU

153. Glucosinolatele sunt:
A. O-heterozide
B. C-heterozide
C. S-heterozide
D. N-heterozide
E. heterozide mixte

154. Heterozidele:
A. sunt compu#i rezulta&i printr-o reac&ie de esterificare
B. con&in o parte glucidic numit aglicon
C. con&in o parte neglucidic numit glicon
D. au rol fiziologic de detoxifiere
E. sunt ntotdeauna solubile n solven&i apolari

155. Salicis cortex este contraindicat" n:
A. stri febrile
B. dureri
C. inflama&ii
D. constipa&ii
E. insomnii

156. Vitis idaeae folium:
A. con&ine heterozide ale saligenolului
B. are toleran& gastric mai bun dect Uvae ursi folium
C. are ac&iune antipiretic
D. se utilizeaz n reumatism
E. numele produsului vegetal nu sugereaz numele speciei productoare

157. Uvae ursi folium:
A. ac&ioneaz prin hidrochinon
B. se colecteaz din flora spontan
C. are ac&iune mai intens prin acidifierea urinii
D. are ac&iune laxativ
E. se poate administra #i la femeile nsrcinate

158. Care din denumirile heterozidelor sugereaz" numele speciei produc"toare?
A. rutozida
B. frangulozida
C. hesperidozida
D. kaempferozida
E. monotropitozid

159. Care din denumirile heterozidelor sugereaz" numele cercet"torului care a izolat-o?
A. rutozida
B. mirtilozida
C. hesperidozida
D. kaempferozida
E. monotropitozid

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
23
160. Care din denumirile heterozidelor sugereaz" numele organului din care a fost izolat"?
A. rutozida
B. mirtilozida
C. hesperidozida
D. kaempferozida
E. monotropitozid

161. Care din denumirile heterozidelor sugereaz" numele genului din care face parte specia
produc"toare?
A. salicozid
B. mirtilozida
C. hesperidozida
D. kaempferozida
E. monotropitozid

162. Alcalinizarea urinii cre*te efectul terapeutic al:
A. rutozidei
B. cinarinei
C. arbutozidei
D. coniferozidei
E. esculetozidei

163. Produsul vegetal Salicis cortex:
A. con&ine antracenozide
B. are ac&iune antiinflamatoare prin inhibarea COX
1

C. con&ine heterozide de tip C
6
-C
3

D. este contraindicat n constipa&ii
E. con&ine salicozid care are structura chimic alturat
O
COOCH
3
- glucozil-xilozil


164. Coniferozida:
A. se gse#te n produsul vegetal Tiliae flores
B. este demulcent
C. influen&eaz aspectul produsului vegetal conservat necorespunztor, brunificndu-l
D. are miros neplcut
E. se gse#te n produsul vegetal Vanillae fructus

165. Ac!iunea terapeutic" principal" a arbutozidei este:
A. antiseptic urinar
B. antiagregant plachetar
C. antiinflamatoare
D. demulcent
E. cardiotonic

166. Preparatele farmaceutice pe baz" de Salicis cortex sunt indicate n:
A. constipa&ii
B. stri febrile
C. insuficien& cardiac
D. fragilitate capilar
E. retinopatie

167. Ac!iunea terapeutic" principal" a salicozidei este:
A. antipiretic
B. antitusiv
C. coleretic-colagog
D. rol de vitamin P
E. cardiotonic
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
24

168. Produsul vegetal Salicis cotex con!ine heterozide de tip:
A. C
6

B. C
6
-C
1
derivate de la saligenol
C. C
6
-C
3

D. C
6
-C
3
-C
6

E. C
6
-C
1
derivate de la vanilal

169. Salicozida este:
A. principiul activ din Sophorae flores
B. o heterozid de tip C
6
-C
1

C. o cumarin
D. utilizat parenteral
E. laxativ

170. Produsul vegetal care con!ine heterozide de tip C
6
este:
A. Salicis cortex
B. Vanillae fructus
C. Quercus cortex
D. Uvae-ursi folium
E. Angelicae radix

171. Produsul vegetal ce con!ine heterozide de tip C
6
-C
1
este:
A. Populi gemmae
B. Vitis idaeae folium
C. Myrtilli foliun
D. Cynarae folium
E. Rhei rhizoma

172. Myrtilli folium:
A. con&ine n denumirea sa numele genului din care provine specia productoare
B. se ob&ine prin fermentare
C. con&ine sruri de crom cu efect antidiareic
D. este singurul produs vegetal recoltat de la specia productoare
E. se utilizeaz n diabet noninsulinodependent

173. Myrtilii foliumare ac!iune antidiabetic" prin:
A. antocianozide
B. taninuri
C. heterozide ale hidrochinonei
D. arbutozid
E. srurile de crom

174. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Populi gemmaeeste fals"?
A. con&ine rezine
B. are ac&iune cicatrizant
C. compusul majoritar, salicozida, are structura alturat
D. se utilizeaz n leziuni dermice
E. con&ine populozid
OH
COOCH
3


175. Con!inutul n acizi polifenolcarboxilici se determin" prin metod":
A. biologic
B. colorimetric
C. volumetric indirect
D. volumetric direct
E. poten&iometric
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
25

176. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la determinarea con!inutului n acizi
polifenolcarboxilici este adev"rat"?
A. intensitatea colora&iei albastre este direct propor&ional cu con&inutul n acizi polifenolcarboxilici
B. intensitatea colora&iei ro#ii este direct propor&ional cu con&inutul n acizi polifenolcarboxilici, exprimat n
rutozid
C. oxima se coloreaz n ro#u n mediu acid
D. reactivul Arnow con&ine acid azotos
E. intensitatea colora&iei ro#ii este direct propor&ional cu con&inutul n acizi polifenolcarboxilici, exprimat n
acetozid

177. Solidaginis herba:
A. con&ine cumarine
B. se recolteaz de la o specie din familia Apiaceae
C. con&ine heterozide ale vanilalului
D. se utilizeaz n litiaz renal
E. se recolteaz primvara


TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

178. Heterozidele rezult" prin eterificarea oxidrilului glicozidic al unei oze cu:
A. un alcool
B. un fenol
C. un tiol
D. un acid
E. o baz azotat

179. Care din enun!urile urm"toare referitoare la heterozide sunt corecte?
A. partea neglucidic se nume#te glicon
B. partea glucidic se nume#te aglicon
C. prin hidroliz pun n libertate agliconul #i una sau mai multe oze
D. se ob&in prin reac&ia de esterificare
E. au structur acetalic

180. Hesperidozida:
A. este un aglicon
B. este o heterozid
C. are o denumire care sugereaz numele cercettorului care a descoperit-o
D. are o denumire care sugereaz organul din care a fost izolat
E. are o denumire care sugereaz numele speciei din care a fost extras

181. Din categoria heterozidelor fenolice fac parte:
A. flavonozidele
B. deriva&ii acidului cafeic
C. antracenozidele
D. glucosinolatele
E. lignanii

182. Arbutozida:
A. este o heterozid de tip C
6
-C
1

B. are structura alturat
C. este antiseptic urinar
D. se gse#te n produsul vegetal Vitis ideae folium
E. se utilizeaz n adenomul de prostat
OC
6
H
11
O
5
OH

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
26


183. Vitis ideae folium:
A. are ac&iune diuretic mai puternic la pH = 8-8,5
B. provine de la specia Arbutus uva ursi L.
C. se ntrebuin&eaz n cistite
D. conservat n condi&ii necorespunztoare se brunific
E. provine de la o specie din familia Rosaceae

184. Principiile active cu ac!iune antiseptic urinar":
A. administrate oral se elimin pe cale digestiv
B. au efect bacteriostatic la locul de eliminare
C. au efect bactericid la locul de eliminare
D. sunt mai eficiente la administrare concomitent cu bicarbonat de sodiu
E. sunt indicate n infec&ii urinare

185. Alcalinizarea urinii:
A. favorizeaz hidroliza glucuronoconjuga&ilor la hidrochinon
B. se realizeaz prin diet bogat n grsimi
C. se realizeaz prin administrare de carbonat de sodiu
D. imprim un efect antiseptic urinar mai puternic arbutozidei
E. determin eliberarea hidrochinonei din arbutozid

186. Uvae ursi folium:
A. are ac&iune tocolitic
B. este contraindicat n sarcin
C. este iritant pentru mucoasa gastric la doze mari
D. nu se colecteaz din flora spontan
E. provine de la specia Vaccinium vitis ideae L.

187. Myrtilli folium:
A. sunt frunzele speciei Myrtillus officinalis L.
B. are ac&iune hipoglicemiant datorit con&inutului n sruri de crom
C. se poate administra n cure prelungite
D. este indicat n tratamentului diabetului insulinodependent
E. se folose#te n diarei acute datorit con&inutului n taninuri

188. Saligenolul:
A. ac&ioneaz dup ce este oxidat la acid salicilic
B. face parte din clasa agliconilor fenolici
C. are structura alturat
D. este un aglicon de tip C
6

E. rezult n urma hidrolizei salicozidei
OH
COOH


189. Salicis cortex:
A. se recolteaz de la mai multe specii din genul Salix, de pe ramurile care apar anual
B. con&ine salicilpopulozid
C. produce constipa&ie datorit taninurilor
D. con&ine monotropitozid
E. are ac&iune antiinflamatoare de tip inhibitoare COX
2


190. Acidul salicilic are urm"toarele ac!iuni terapeutice:
A. analgezic
B. anestezic
C. antiinflamatoare
D. antiagregant plachetar
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
27
E. antipiretic

191. Populi gemmae:
A. este cicatrizant prin rezine
B. se folose#te n tratarea hemoroizilor
C. este astringent-antiseptic prin taninuri
D. se recolteaz primvara de la specii din genul Pyramidalis
E. con&ine coniferozid

192. Monotropitozida:
A. este heterozida salicilatului de metil
B. hidrolizeaz enzimatic la salicozid
C. intr n compozi&ia chimic a produsului Vanillae fructus
D. are ac&iune analgezic
E. are structura alturat
CH
2
OH
O glucoza


193. Coniferozida:
A. are ca produ#i de fermenta&ie glucovanilalul #i vanilalul
B. intr n compozi&ia chimic a produsului vegetal Vanilla fragrans
C. are miros plcut aromat
D. este un aglicon de tip C
6

E. are structura alturat
O
OMe
CH
2
OH
-glucoza


194. Produsul vegetal Vanillae fructus:
A. se recolteaz n stadiu imatur
B. se prelucreaz prin stabilizare
C. devine aromat prin prelucrare
D. con&ine vanilal
E. se ntrebuin&eaz ca edulcorant

195. Produsele vegetale cu heterozide de tip C
6
care se utilizeaz" pentru efectul antiseptic urinar sunt:
A. Vitis ideae folium
B. Ulmariae herba
C. Salicis cortex
D. Uvae ursi folium
E. Populi gemmae

196. Produsele vegetale cu heterozide de tip C
6
-C
1
care se utilizeaz" pentru efectul analgezic-
antipiretic sunt:
A. Vitis ideae folium
B. Ulmariae herba
C. Salicis cortx
D. Uvae ursi folium
E. Populi gemmae

197. Care din urm"toarele heterozide fenolice sunt de tip C
6
-C
1
?
A. arbutozida
B. metilarbutozida
C. salicozida
D. populozida
E. monotropitozida

198. Care din denumirile heterozidelor sugereaz" numele agliconului din structura lor?
A. digoxozida
B. salicozida
C. rutozida
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
28
D. frangulozida
E. prunazozida

199. Solidaginis herba:
A. con&ine leiocarpozid
B. se recolteaz de la o specie din familia Asteraceae
C. se recolteaz toamna trziu
D. se utilizeaz n diabet
E. con&ine heterozide ale acidului salicilic

TEMA 5. HETEROZIDE DE TIP C
6
-C
3
. COMPU%I ORTO-DIHIDROXI FENOLICI
(ODP-URI) - GENERALIT(I. PRODUSE VEGETALE CU ODP-URI. CUMARINE -
GENERALIT(I. PRODUSE VEGETALE CU CUMARINE. FURANOCROMONE -
GENERALIT(I. PRODUSE VEGETALE CU FURANOCROMONE. LIGNANI -
GENERALIT(I. PRODUSE VEGETALE CU LIGNANI.

TESTE COMPLEMENT SIMPLU

200. Care din urm"torii compu*i nu este ODP:
A. acidul clorogenic
B. cinarina
C. acidul rozmarinic
D. acid carminic
E. acidul cichoric

201. Structura al"turat" este:
A. o cumarin simpl
B. un dimer
C. o piranocumarin
D. o furanocumarin
E. o furanocromon
O O O


202. Produsele vegetale cu ac!iune de stimulare a sintezei de melanin" se utilizeaz" n:
A.constipa&ii
B. stri febrile
C. vitiligo
D. fragilitate capilar
E. insomnii

203. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la ODP-uri este adev"rat"?
A. sunt deriva&i orto-dihidro-fenolici
B. sunt hepatoprotectori prin captarea #i degradarea
RLO (radicali liberi de oxigen)
C. au structur eteric
D. sunt prezente n produsul vegetal Cynarae flores
E. compusul alturat este acidul clorogenic
O H
O
O
O H
OH
OH
COOH204. Structura chimic" al"turat":
A. este o furanocumarin
B. intr n compozi&ia chimic a produsului vegetal
Ammi majoris fructus
C. are efect fotosensibilizant
D. este antispastic
E. este indicat n insuficien& cardiac
O O CH
2
O
O OCH
3
C
6
H
11
O
5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
29

205. Din categoria heterozidelor de tip C
6
-C
3
fac parte:
A. antracenozidele
B. taninurile
C. cumarinele
D. flavonozidele
E. antocianozidele

206. Cinarina este:
A. principiul activ din Crategi folium cum flores
B. o heterozid de tip C
6
-C
3
-C
6

C. o cumarin
D. principiul activ din Populi gemmae
E. coleretic-colagog

207. Produsele vegetale cu furanocumarine sunt indicate n:
A. stri de denutri&ie
B. diabet
C. fragilitate capilar
D. stri febrile
E. vitiligo

208. Ac!iunea terapeutic" principal" a cinarinei este:
A. antiseptic urinar
B. coleretic-colagog
C. antiinflamatoare
D. demulcent
E. cardiotonic

209. Furanocromonele:
A. au ac&iune antispastic
B. sunt heterozide de tip C
6
-C
3
-C
6

C. sunt fotosensibilizatoare
D. reprezint principiul activ din Populi gemmae
E. se utilizeaz n insuficien& cardiac

210. Cumarinele simple reprezint" grupul de principii active majoritar n:
A. Podophyli rhizoma
B. Ammi visnagae fructus
C. Salicis cortex
D. Angelicae radix
E. Lithospermi herba

211. Furanocromonele reprezint" grupul de principii active majoritar n:
A. Echinaceae radix et herba
B. Ammi visnagae fructus
C. Hippocastani cortex
D. Tiliae flores
E. Ulmarie herba

212. ODP-urile reprezint" grupul de principii active majoritar n:
A. Podophyllinum
B. Sophorae flores
C. Verbasci flores
D. Angelicae radix
E. Lithospermi herba
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
30

213. ODP-urile reprezint" grupul de principii active majoritar n:
A. Salicis cortex
B. Cynarae folium
C. Angelicae radix
D. Anserinae herba
E. Vanillae fructus

214. Produsele vegetale cu ac!iune de stimulare a sintezei de melanin" se utilizeaz" n:
A. afec&iuni hepato-biliare
B. febr
C. insomnie
D. PUVA -terapie
E. balonri

215. Produsele vegetale cu ac!iune coleretic colagog" se utilizeaz" n:
A. infarct
B. edeme
C. afec&iuni hepato-biliare
D. psoriazis
E. diaree

216. Cumarinele se clasific" n:
A. cumarine simple #i dimeri, furanocromone #i piranocumarine
B. cumarine simple, furanocumarine #i piranocromone
C. cumarine simple #i dimeri, furanocumarine #i piranocromone
D. cumarine simple #i dimeri, furanocumarine #i piranocumarine
E. furanocumarine #i piranocumarine

217. Produsul vegetal care con!ine peltatine este:
A. Vitis idaeae folium
B. Podophyllinum
C. Myrtilli folium
D. Juglandis folium et pericarpium
E. Hederae folium

218. Produsul vegetal cu lignani este:
A. Ammi majoris fructus
B. Angelicae radix
C. Hippocastani cortex
D. Belladonnae radix
E. Podophyli rhizoma

219. Acidul cichoric:
A. are ac&iune analgezic
B. face parte din categoria flavonozidelor
C. intr n compozi&ia chimic a produsului Ulmariae herba
D. este acidul dicafeoil tartric
E. este un eter

220. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Podophyllinumeste fals"?
A. este o rezin
B. con&ine un compus toxic, de aceea are utilizri limitate
C. se utilizeaz n tratarea diferitelor afec&iuni cardiace
D. reprezint materia prim pentru extrac&ia podofilotoxinei
E. se ob&ine prin extrac&ie cu alcool din Podophylli rhizoma
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
31

221. Polifenolii totali se determin" cantitativ prin metod":
A. biologic
B. colorimetric
C. volumetric indirect
D. volumetric direct
E. poten&iometric

222. Meliloti herba:
A. se prelucreaz prin fermentare
B. provine de la specia productoare Melilotus alba L.
C. con&ine melilotozid, cu miros plcut aromat
D. poate fi administrat concomitent cu anticoagulante #i aspirin
E. are florile albe


TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

223. Cinarina:
A. are structura alturat
B. se extrage din rdcinile speciei Cynara scolimus L.
C. este o depsid a acidului cafeic cu acidul chinic
D. este derivat diesterificat
E. are ac&iune coleretic-colagog
O H
OH
O
O H
O
OH
OH
COOH


224. ODP-urile:
A. sunt deriva&i orto-dihidroxi-fenolici
B. sunt depside ale acidului cafeic
C. au structur de tip C
6
-C
3

D. intr n comozi&ia chimic a produsului vegetal Cadruui mariani fructus
E. sunt eteri ai acidului cafeic

225. Care din urm"torii compu*i sunt ODP-uri:
A. rutozida
B. cinarina
C. acidul rozmarinic
D. sambunigrozida
E. acidul cichoric

226. Produsul vegetal Cynarae folium:
A. are con&inutul n polifenoli exprimat n cinarin
B. con&ine o enzim numit labferment
C. reprezint frunzele de rostopasc
D. are con&inutul n flavonoide exprimat n rutozid
E. este contraindicat n afec&iunile hepato-biliare

227. n compozi!ia chimic" a produsului vegetal Cynarae foliumintr":
A. deriva&i orto-dihidro-fenolici
B. principii amare azulenogene
C. enzime
D. flavonozide
E. ulei grasPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
32
228. Produsul vegetal Cynarae foliumare urm"toarele ac!iuni terapeutice:
A. hipolipemiant
B. hepatoprotectoare prin generarea de RLO
C. bacteriostatic
D. emolient
E. antialergic

229. Speciile de Echinacea:
A. furnizeaz dou tipuri de produse vegetale: flores #i semen
B. fac parte din familia Asteraceae
C. con&in deriva&i poliinici
D. se utilizeaz n infec&ii recidivante
E. au ac&iune imunosupresiv

230. Se ncadreaz" n categoria ODP-urilor urm"torii compu*i:
A. acid cichoric
B. acid clorogenic
C. acid rozmarinic
D. acid salicilic
E. acid litospermic

231. Lithospermi herba:
A. are ac&iune anovulatorie
B. con&ine acid litospermic
C. are ca grup majoritar de principii active taninurile
D. este contraceptiv la tratament de lung durat
E. are efect doar n stare proaspt

232. Din clasa cumarinelor fac parte:
A. cumarinele simple
B. furanocromonele
C. cumarinele dimeri
D. piranocumarinele
E. furanocumarinele

233. Angelicae radix:
A. are ac&iune fotosensibilizant
B. con&ine lignani
C. provine de la o speciei din familia Asteraceae
D. se utilizeaz n anorexii
E. este stupefiant la doze mari

234. Structura al"turat":
A. este dicumarolul
B. are ac&iune anticoagulant
C. se utilizeaz n angin pectoral
D. apare n urma fermenta&iei trifoiului
E. are structur cromonic
O O
O
O OCH
3
CH
3
CH
3

235. Ammi majoris fructus:
A. se utilizeaz n vitiligo #i psoriazis
B. are ac&iune antispastic
C. con&ine furanocumarine
D. se folose#te n PUVA-terapie
E. provine de la o specie din familai Asteraceae
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
33

236. Hippocastani cortex:
A. con&ine lipide
B. con&ine saponozide (escine)
C. se utilizeaz n insuficien&a circulatorie cerebral
D. con&ine cumarine (esculozida)
E. are ac&iune venotonic

237. Podophyllinum:
A. este materie prim pentru extrac&ia podofilotoxinei
B. este rezina purificat extras din frunzele speciei Podophyllum peltatum L.
C. nu prezint toxicitate
D. con&ine peltatine
E. are ac&iune antiagregant-plachetar

238. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la determinarea con!inutului n acizi
polifenolcarboxilici sunt adev"rate?
A. intensitatea colora&iei albastre este direct propor&ional cu con&inutului n acizi polifenolcarboxilici
B. acidul azotos apare n timpul determinrii prin reac&ia dintre reactivul Arnow #i mediul alcalin
C. substan&a de referin& este acetozida
D. produsul de reac&ie final este o oxim solubil n mediu alcalin
E. acizii polifenolcarboxilici au proprietatea de a forma cu acidul azotos nitrozoderiva&i

239. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la determinarea con!inutului n polifenoli totali sunt
adev"rate?
A. reactivul Folin-Cioclteu con&ine acid fosfomolobdowolframic
B. se determin intensitatea colora&iei albastre a oxizilor de molibden
C. este o metod volumetric
D. oxizii de molibden se formeaz prin oxidarea de ctre polifenoli a reactivului Folin-Cioclteu
E. substan&a de referin& este pirogalolul

240. Meliloti herba:
A. este inodor n stare proaspt
B. se recolteaz nainte de nflorire
C. prin fermentare conduce la ob&inerea cumarinei, plcut aromat
D. este hemostatic
E. are florile galbene

241. Dicumarolul:
A. are structura alturat
B. legtura dintre cele dou nuclee cumarinice se
realizeaz printr-o punte metilenic
C. este o cumarin simpl
D. este anticoagulant prin blocarea vitaminei K
E. se ob&ine prin stabilizarea diverselor specii de
Trifolium sp.
O O
O O O
O H
MeO


242. Cumarinele:
A. sunt lactone sterolice nesaturate cu o anumit configura&ie steric
B. se ob&in din ODP-uri
C. sunt deriva&i de tip C
6

D. prezint fluorescen& n UV albastr, verzuie sau violet
E. fluorescen&a este mai intens n mediu alcalin
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
34
TEMA 6. HETEROZIDE CU AGLICONI DE TIP C
6
-C
3
-C
6
(FLAVONOIDE).
STRUCTURA CHIMIC( %I CLASIFICAREA. FLAVONOZIDE - GENERALIT(I.
PRODUSE VEGETALE CU FLAVONOZIDE. IZOFLAVONE. PRODUSE VEGETALE
CU IZOFLAVONE. PRODUSE VEGETALE CU PIRONE

TESTE COMPLEMENT SIMPLU

243. Structura al"turat" reprezint" nucleul de baz" al:
A. flavonoidelor
B. antocianozidelor
C. catecholilor
D. flavonozidelor
E. proantocianozide
O
O


244. Urm"torul produs vegetal nu este oficinal n FR X:
A. Cynarae folium
B. Crataegi folium cum flores
C. Lini semen
D. Sophorae flores
E. Tiliae flores

245. Structura chimic" al"turat" este nucleul de baz" al:
A. proantocianozidelor
B. flavonozidelor
C. flavonoidelor
D. catecholilor
E. antocianozidelor
O
OH


246. Care din afirma!iile urm"toare, referitoare la produsul vegetal Crataegi folium cum flores, este
fals"?
A. efectele farmacologice se datoreaz fitocomplexului
B. este oficinal n FR X
C. con&ine proantociani care imprim ac&iunea cardiotonic minor
D. se utilizeaz n insuficien&a cardiac incipient
E. vitexina este o flavonozid din categoria O-heterozidelor

247. Structura chimic" al"turat" este nucleul de baz" al:
A. flavonoidelor
B. flavonozidelor
C. proantocianozidelor
D. catecholilor
E. antocianozidelor
O
OH
OH


248. Structura chimic" al"turat" este nucleul de baz" al:
A. catecholilor
B. proantocianozidelor
C. flavonoidelor
D. flavonozidelor
E. antocianozidelor
O
+


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
35
249. Structura chimic" al"turat" este nucleul de baz" al:
A. antocianozidelor
B. flavonozidelor
C. flavonoidelor
D. catecholilor
E. proantocianozidelor
O


250. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la produsul vegetal Crataegi folium cum flores este
fals"?
A. are ac&iune cardiotonic minor
B. con&ine flavonozide
C. se ob&ine de la specia productoare numit popular podbal
D. con&ine proantocianidoli
E. con&ine saponozide

251. Extractul EGb 761:
A. este standardizat n poliholozide
B. se utilizeaz n tratamentu bolii Chron
C. se ob&ine din produsul Ginkgo bilobae flores
D. activeaz metabolismul energetic celular, n special la nivel cortical
E. este contraindicat n insuficien& circulatorie cerebral #i periferic

252. Care din urm"toarele afirma!ii referitoare la compu*ii din grupa flavonoidelor este fals"?
A. silimarina este un flavanonol-lignan
B. vitexina este o C-heterotid
C. rutozida este heterozid a kampferolului
D. galatul de catechol este tanin mixt
E. hesperidozida este o citroflavon

253. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la silimarin" este fals"?
A. scade rezisten&a hepatocitului la factori toxici
B. este un amestec de trei constituen&i din categoria flavanonol-lignanilor
C. se asociaz preventiv cu medicamente cu poten&ial hepatotoxic
D. cre#te capacitatea de regenerare a hepatocitului
E. se folose#te ca antidot n intoxica&ii cu ciuperci din genul Amanita

254. Care din urm"toarele grupe de compu*i nu reprezint" o clas" de agliconi flavonozidici?
A. flavone
B. flavonoli
C. flavanonoli
D. flavonoide
E. flavanone

255. Ac!iunea terapeutic" principal" a rutozidei este:
A. antiseptic urinar
B. antiagregant plachetar
C. antiinflamatoare
D. capilaroprotectoare
E. cardiotonic

256. Nucleul 2-fenilbenzo-,-pironic este specific:
A. flavonoidelor
B. antocianozidelor
C. proantocianozidelor
D. flavonozidelor
E. catecholilor
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
36

257. Un reprezentant al grupei de principii active flavonozide este:
A. Ginkgo bilobae folium
B. Sinapis albae semen
C. Adeps lanae anhydricus
D. Mel depuratum
E. Gallae

258. Rutozida:
A. reprezint principiul activ majoritar din Sophorae flores
B. este utilizat n constipa&ie
C. are multiple efecte adverse
D. este contraindicat n insuficien&a circulatorie cerebral #i periferic
E. are ac&iune laxativ

259. Utilizarea terapeutic" principal" a produselor vegetale cu rutozid" este:
A. diskinezii biliare
B. tuse seac
C. fragilitate capilar
D. insuficien& cardiac
E. dureri reumatice

260. Care din urm"toarele heterozide este flavonozid"?
A. arbutozida
B. melilotozida
C. rutozida
D. mirtilozida
E. primverozida

261. Care ac!iune terapeutic" nu este determinat" de rutozid"?
A. rol de antidot n intoxica&ii cu metale grele
B. antioxidant
C. laxativ
D. rol de vitamin P
E. diuretic indirect

262. Extractul de Ginkgo bilobae folium:
A. trebuie s fie standardizat n flavonozide #i n ginkgolide
B. este util n diaree
C. are multiple efecte adverse
D. este contraindicat n insuficien&a circulatorie cerebral #i periferic
E. are ac&iune demulcent

263. Agni casti fructus:
A. cuprinde n denumirea lui ntregul nume al speciei productoare
B. con&ine izoflavone
C. scade eliberarea hormonului foliculostimulant
D. scade concentra&ia de hormon luteinizant
E. se recolteaz n stadiu imatur

264. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Sojae semen este fals"?
A. stimuleaz resorb&ia osoas
B. con&ine izoflavone
C. are ac&iune oestrogenic
D. denumirea produsului vegetal con&ine numele genului din care face parte specia productoare
E. este indicat n osteoporoz
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
37

265. Citroflavonele:
A. con&in heterozide flavanonice - diosmetozida
B. con&in heterozide flavonice - hesperidozida
C. sunt heterozide extrase din pericarpul fructelor speciilor familiei Rosaceae
D. sunt indicate n insuficien& venoas cronic
E. nu se asociaz cu alte principii active

266. Care din urm"toarele reac!ii de identificare este caracteristic" doar flavonozidelor? Reac!ia cu:
A. reactivul Tollens
B. acid clorhidric concentrat #i magneziu (zinc) metalic
C. hidroxizi alcalini
D. srurile metalelor grele
E. reactivul Fehling

267. Care din r"spunsurile urm"toare, referitoare la produsul vegetal Cimicifugae rhizoma, este
adev"rat?
A. ac&iunea apare dup 6 luni de tratament
B. are ac&iune estrogen-mimetic
C. con&ine casticin
D. se poate administra #i n timpul sarcinii
E. nu con&ine izoflavone

268. Produsul vegetal Kava-kava:
A. este stimulator la doze mari
B. ac&ioneaz diferit func&ie de doz
C. se utilizeaz ca extract standardizat n flavonozide
D. se utilizeaz n strile de somnolen&
E. este hipnotic la doze mici

269. Kavapironele sunt:
A. enolide de tip dihidrokavain
B. dienolide de tip kavain
C. stupefiante
D. prezente n toate speciile din genul Piper
E. utilizate n tulburri ale somnului din perioada de menopauz

270. Passiflorae herba:
A. are ac&iune stimulatoare SNC
B. maltolul este derivat flavonic
C. se utilizeaz n afec&iuni hepatobiliare
D. specia productoare se nume#te piperul clugrilor
E. ac&iunea principal este imprimat de vitexin #i maltol

271. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la compozi!ia chimic" a produsului vegetal Passiflorae
herba este adev"rat"?
A. maltolul este 2-metil, 3-hidroxi pirona
B. vitexina este o heterozid a luteolului
C. alcaloizii lisergici au nucleu harmanic
D. flavonele prezente sunt din categoria O-heterozidelor
E. nu con&ine ulei volatil

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
38

TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

272. Flavonoidele:
A. sunt heterozide de tip C
6

B. au ca nucleu de baz flavanul
C. au doar culoare galben
D.cuprind flavonozidele, antocianozidele, proantocianozidele #i catecholii
E. sunt localizate doar n frunze

273. Agliconii flavonici:
A. se clasific n func&ie de gradul de saturare al segmentului C
2
-C
3

B. au ca nucleu de baz flavan 3-olul
C. sunt colora&i n albastru
D. au structur de tip C
6
-C
3
-C
6

E. se clasific dup prezen&a sau absen&a unei grupri OH la C
3


274. Structura al"turat":
A. este quercetolul
B. intr n compozi&ia produsului vegetal Sophorae fructus
C. este rutozida
D. are culoare galben
E. este un compus de tip C
6

O
O OH
O H
OH
OH
OH


275. Sophorae flores:
A. sunt bobocii florali ai speciei Sophora japonica L.
B. reprezint materia prim pentru extrac&ia rutozidei
C. administrat oral cre#te permeabilitatea capilarelor sanguine
D. se utilizeaz n fragilitate capilar sub form de preparate farmaceutice cu rutozid
E. scade rezisten&a capilarelor sanguine

276. Care din urm"toarele produse vegetale reprezint" materie prim" pentru extrac!ia industrial" a
rutozidei?
A. Crataegi folium cum flores
B. Ginkgo bilobae folium
C. Carduui mariani fructus
D. Sophorae flores
E. Fagopyri herba

277. Citroflavonele sunt:
A. flavonozide extrase din frunzele unor specii din familia Rutaceae
B. hesperidozida
C. diosmetozida
D. de obicei heterozide flavonolice
E. sunt indicate n insuficien& circulatorie cerebral

278. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Crataegi folium cum flores sunt
adev"rate?
A. efectele farmacologice sunt datorate fitocomplexului
B. are ac&iune cardiotonic minor
C. efectul cardiotonic este imprimat de saponozide
D. nu se asociaz cu glicozidele cardiotonice
E. este contraindicat n HTA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
39
279. Vitexina:
A. are aglicon de tip flavonol
B. este o C-heterozid
C. are structura alturat
D. intr n compozi&ia chimic a produsului vegetal
Crataegi folium cum flores
E. hidrolizeaz u#or
O
glucozil
O H
OH O
OH


280. Categoriile de agliconi flavonici sunt:
A. flavone
B. flavonozide
C. flavonoide
D. flavanone
E. flavonoli

281. n compozi!ia chimic" a produsului vegetal Crataegi folium cum flores intr":
A. saponozide triterpenice acid clorogenic
B. proantocianidoli
C. flavonozide hesperidozida
D. amine acetilcolin
E. antocianozide

282. Ginkgo bilobae folium:
A. reprezint frunzele btrne recoltate de la arborele pagod
B. con&ine biflavone care favorizeaz absorb&ia flavonelor
C. activeaz metabolismul energetic celular, n special la nivel cortical
D. este indicat n demen&a Alzheimer
E. con&ine ginkgolide

283. Din clasele de principii active care intr" n compozi!ia chimic" a produsului vegetal Ginkgo
bilobae foliumau importan!" n imprimarea ac!iunii terapeutice urm"toarele:
A. acizi ginkgolici
B. ginkgolide
C. flavonozide
D. biflavone
E. poliholozide

284. Produsul vegetal Ginkgo bilobae foliumare urm"toarele ac!iuni terapeutice:
A. de activare a metabolismul energetic celular
B. antidiareic
C. imunostimulatoare
D. de cre#tere a toleran&ei la hipoxie
E. rol de vitamin D

285. Urm"toarele preparate farmaceutice cu extract de Ginkgo bilobae foliumse utilizeaz" n demen!a
Alzheimer:
A. TANAKAN
B. TEBOKAN
C. GINGIUM
D. BILOBIL
E. GINKOFAR

286. Carduui mariani fructus:
A. sunt capsulele speciei Carduus mariani L.
B. con&ine flavanonol-lignani
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
40
C. se recolteaz de la o speciei din familia Asteraceae
D. sub form de infuzie are ac&iune hepatoregeneratoare
E. se mai nume#te Sylibi mariani fructus

287. Silimarina este:
A. antihepatotoxic
B. hepatoregeneratoare
C. amestec de trei constituen&i: ergocristin, ergocriptin, ergocornin
D. antidot n intoxica&ii cu ciuperci
E. un amestec de flavonol-lignani

288. Agni casti fructus:
A. con&ine casticin
B. are ac&iune anestezic
C. cre#te cantitatea de hormon luteinizant
D. se folose#te n tulburri menstruale datorate deficitului luteal
E. este contraindicat n afec&iuni post-menopauz

289. Produsul vegetal Sojae semen:
A. se utilizeaz n dislipidemii
B. are ac&iune oestrogenic
C. este antioxidant
D. este indicat n prevenirea osteoporozei
E. con&ine flavona numit daidzein

290. Cimicifugae rhizoma:
A. se poate folosi n cure prelungite, peste 6 luni
B. are ac&iune androgenic
C. con&ine izoflavona formononetina
D. se poate administra #i n timpul sarcinii
E. con&ine fitosteroli

291. Produsul vegetal Kava-kava:
A. este hipnoinductor (induce somnul)
B. ac&ioneaz diferit func&ie de doz
C. se utilizeaz ca extract standardizat n kavapirone
D. are ca surse productoare mai multe specii din genul Piper
E. este stupefiant la doze mici

292. Passiflorae herba:
A. are ac&iune stimulatoare SNC
B. maltolul este derivat pironic
C. se utilizeaz n tulburri neuro-vegetative
D. specia productoare se nume#te armurariu
E. ac&iunea principal este imprimat de vitexin #i maltol


293. Structura al"turat":
A. este o flavanon 3-hidroxilat
B. este quercetolul
C. este un flavanonol
D. imprim solu&iei culoare ro#ie
E. are nucleul de baz 2-fenilbenzopiriliu
O
O
OH
OH
O H
OH
OH


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
41
294. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la determinarea cantitativ" a flavonozidelor sunt
adev"rate?
A. se determin intensitatea colora&iei galbene a complexului intern pe care flavonozidele l formeaz cu
clorura de aluminiu
B. are la baz reac&ia Shibata
C. substan&a de referin& este rutozida
D. revelarea se face la camera cu lamp UV
E. faza fix este hrtia Whatman


TEMA 7. ANTOCIANOZIDE %I PROANTOCIANOZIDE - GENERALIT(I.
PRODUSE VEGETALE CU ANTOCIANOZIDE %I PROANTOCIANOZIDE.
CURCUMINOIDE. PRODUSE VEGETALE CU CURCUMINOIDE:

TESTE COMPLEMENT SIMPLU

295. Care dintre produsele enumerate con!ine antocianozide?
A. Myrtilii folium
B. Sophorae flores
C. Sennae fructus
D. Myrtilii fructus
E. Coccionela

296. Proantocianidolii:
A. sunt cunoscu&i sub denumirea de flavani
B. prin hidroliz acid, la cald, formeaz antocianidoli
C. sunt monomeri
D. sunt deriva&i ai 2-fenilbenzo-gama-pironei
E. au culoare ro#ie

297. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la antocianozide este fals"?
A. au ca nucleu de baz flavanul
B. sunt heterozide de tip C
6
-C
3
-C
6

C. fac parte din categoria heterozidelor fenolice
D. au structur de 2-fenilbenzopiriliu
E. sunt incolore

298. Myrtilii fructus este indicat n tulbur"ri vasculare datorit" con!inutului n:
A. antocianozide
B. zaharuri
C. heterozide ale hidrochinonei
D. arbutozid
E. sruri de crom

299. Ribes nigri fructus:
A. are o denumire n care se men&ioneaz prelucrarea produsului prin fermentare
B. con&ine glicozide ale cianidolului
C. proaspt are culoarea galben
D. ac&ioneaz asupra miocardului
E. are efect vasoprotector imprimat de uleiul gras

300. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul Vitis viniferae folium et semen este fals"?
A. are ac&iune antioxidant
B. semin&ele se recupereaz din reziduul rmas de la fabricarea vinului
C. este indicat n tratament de lung durat n ischemia cardiac
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
42
D. ac&ioneaz prin proantocianidoli
E. con&ine proantocianozide care au ac&iune vasoprotectoare mai slab dect flavonele

301. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la curcuminoide este adev"rat"?
A. sunt pigmen&i de culoare ro#ie
B. au structur diarilheptanic
C. se extrag din partea supraterestr a speciei Curcuma longa L.
D. au ac&iune antidiareic
E. se utilizeaz n vitiligo

302. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul Curcumae longae rhizoma este fals"?
A. se nume#te popular #ofran indian
B. este hepatoprotector
C. se prelucreaz prin fierbere #i lustruire
D. intr n formula condimentului Curry
E. este condiment alimentar instabil la cldur #i varia&iile de pH

303. Produsul vegetal Curcumae xanthorrhizae rhizoma:
A. con&ine curcumen
B. reprezint organele subterane neprelucrate
C. provine de la specia productoare Curcuma longa L.
D. are n compozi&ia chimic taninuri
E. se utilizeaz n afec&iuni respiratorii

304. Antocianozidele se determin" cantitativ prin metod":
A. volumetric indirect
B. colorimetric
C. biologic
D. volumetric direct
E. poten&iometric


TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

305. Antocianozidele:
A. sunt pigmen&i vegetali de culoare galben
B. dau culoare ro#ie, albastr sau violet florilor #i fructelor
C. au structur de 2-fenilbenzopiriliu
D. au ca nucleu de baz structura alturat
E. nu #i schimb culoarea func&ie de pH-ul sucului celular
O
O


306. Myrtilli fructus:
A. con&ine heterozide ale delfinidolului
B. se recolteaz n stadiu imatur
C. are ac&iune antidiareic
D. se administreaz doar extern
E. este indicat n retinopatia diabetic

307. Ribes nigri fructus:
A. se recolteaz de la o specie din familia Ericaceae
B. se usuc la soare
C. con&ine heterozide ale cianidolului
D. nu con&ine taninuri
E. are ac&iune antiinflamatoare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
43
308. Cianidolul:
A. este un aglicon al flavonozidelor
B. are structura alturat
C. este agliconul antocianozidelor din Myrtilli fructus
D. este un aglicon de tip C
6
-C
3

E. are structur de 2-fenilbenzopiriliu
O O H
OH
OH
OH
OH
+ Cl
-


309. Proantocianii:
A. sunt deriva&i ai flavan 3,4-diolului
B. au culoare ro#ie
C. au structur de tip C
6
-C
3

D. prin hidroliz acid formeaz antociani
E. se mai numesc #i leucoantociani

310. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la produsul vegetal Vitis viniferae folium et semen sunt
adev"rate?
A. semin&ele con&in #i ulei gras
B. are ac&iune antioxidant
C. se poate folosi n tratament de lung durat
D. este contraindicat n diabet
E. efectul vasoprotector este redus

311. Curcumae xanthorrhizae rhizoma con!ine:
A. amidon
B. curcumen
C. curcumin
D. uleiul gras
E. mucilagii

312. Curcumae longae rhizoma:
A. intr n formula condimentului Chili
B. este neurotonic
C. con&ine curcumin, care este un colorant alimentar autorizat
D. ac&iunea este imprimat de curcuminoide #i uleiul volatil
E. n cantit&i mari irit mucoasa gastric

313. Curcuminoidele:
A. sunt pigmen&i de culoare galben
B. sunt toxice
C. sunt coloran&i alimentari neautoriza&i
D. sunt instabile la varia&ii de temperatur #i pH
E. au structur diarilheptanic

314. Urm"toarele produse vegetale sunt hepatoprotectoare:
A. Curcumae xanthorrhizae rhizoma
B. Myrtilli fructus
C. Carduui mariani fructus
D. Vitis viniferae folium
E. Curcumae longae rhizoma
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
44315. Structura al"turat":
A. este un proantocianidol
B. imprim solu&iei culoare ro#ie
C. are nucleu de baz flavan 3,4-diolul
D. reprezint dimerul quercetolului
E. prin hidroliz acid, la cald, formeaz flavonozide

OH
O H
OH
OH
OH
O
OH
O H
OH
OH
OH
O


316. Antocianozidele se identific" prin:
A. reac&ia Shibata
B. comportamentul n mediu acid, cnd formeaz flobafene
C. varia&ia culorii func&ie de pH
D. formarea de precipitat cu srurile metalelor grele
E. reac&ia Lieberman-Burchard

317. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la determinarea cantitativ" a antocianozidelor sunt
adev"rate?
A. este o metod colorimetric
B. solu&ia de analizat se realizeaz n mediu de acid clorhidric
C. substan&a de referin& este clorura de cianidol
D. se determin intensitatea colora&iei albastre
E. lungimea de und este din domeniu UV


TEMA 8. TANINURI - GENERALIT(I. PRODUSE VEGETALE CU TANINURI.
CHINONE. PRODUSE VEGETALE CU NAFTOCHINONE. CHINONE ALERGIZANTE

TESTE COMPLEMENT SIMPLU

318. Care principii active sunt astringente:
A. flavonozidele
B. antocianozidele
C. proantocianozidele
D. taninurile
E. ODP-urile

319. Care din ac!iunile teapeutice nu corespunde utiliz"rii asociate:
A. ac&iune laxativ-purgativ constipa&ie
B. ac&iune coleretic-colagog dischinezii biliare
C. ac&iune antiseptic urinar infec&ii urinare
D. ac&iune sedativ distonii neuro-vegetative
E. ac&iune antitusiv diaree

320. Se utilizeaz" n tratamentul tusei urm"torul produs vegetal:
A. Equiseti minoris herba
B. Droserae herba
C. Gallae
D. Salicis cortex
E. Scillae bulbus
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
45
321. Produsele vegetale cu taninuri se utilizeaz" n:
A. constipa&ie cronic
B. diaree acut
C. insuficien& cardiac
D. tuse seac
E. reumatism

322. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la Hamamelidis foliumeste fals"?
A. con&ine taninuri
B. are ac&iune vasoconstrictoare venoas periferic
C. se folose#te doar n cosmetologie
D. este indicat n tratarea varicelor
E. con&ine flavonozide

323. Taninurile:
A. catechice se mai numesc taninuri hidrolizabile
B. galice se mai numesc taninuri nehidrolizabile
C. sunt deriva&i ai 3,4-dihidroxiflavanului
D. se utilizeaz n constipa&ie
E. sunt deriva&i ai 3-hidroxiflavanului #i ai acidului galic

324. Produsul vegetal Hennae folium:
A. se utilizeaz n medicin mai ales pentru efectele sistemice
B. are ac&iune antilitiazic
C. con&ine hidrochinone
D. este utilizat din antichitate n cosmetic
E. con&ine juglon

325. Taninurile:
A. sunt substan&e organice polifenolice
B. sunt heterozide de tip C
6
-C
3

C. au ac&iune laxativ sau purgativ n func&ie de doz
D. au ac&iune antimitotic
E. dau culoarea galben a florilor #i frunzelor toamna

326. Ac!iunea principal" a taninurilor este:
A. adaptogen
B. antiinflamatoare
C. antidiareic
D. cardiotonic
E. laxativ-purgativ

327. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la taninuri este corect"?
A. se administraz intern n diareei infec&ioase, ulcer, colite
B. au gust dulce
C. ac&iunea principal este cea laxativ
D. exist numai taninuri mixte
E. se administreaz doar intern

328. Utilizarea principal" a taninurilor este n:
A. reumatism
B. rceli
C. tuse
D. diaree
E. constipa&ie

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
46
329. Produsul vegetal care con!ine ca grup de principii active majoritar taninurile este:
A. Juglandus folium et pericarpium
B. Gei rhizoma
C. Sennae folium et fructus
D. Convalariae herba
E. Sambuci flores

330. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la taninuri este corect"?
A. sunt compu#i cu structur sterolic
B. au gust srat
C. ac&iunea principal este cea antidiareic
D. exist o singur clas de taninuri
E. se administreaz doar extern

331. Taninurile sunt:
A. toxice la nivel SNC
B. antiagregante plachetare
C. hepatotoxice
D. substan&e lipidice
E. insolubile n ap

332. Taninurile sunt contraindicate n:
A. rni
B. diaree
C. constipa&ie
D. infec&ii
E. fragilitate capilar

333. Catecholii:
A. au ac&iune antispastic
B. sunt heterozide de tip C
6
-C
3
-C
6

C. au ac&iune fotosensibilizatoare
D. reprezint principiul activ majoritar din Populi gemmae
E. se utilizeaz n constipa&ii

334. Droserae herba:
A. con&ine benzochinone
B. are propriet&i tinctoriale
C. se utilizeaz n tuse spasmodic
D. con&ine droseron cu structura alturat
E. denumirea produsului vegetal con&ine numele speciei productoare
O
O
OH
OH


335. Care dintre reac!iile de identificare urm"toare nu este specific" taninurilor?
A. precipitarea gelatinei
B. precipitarea cu ionii metalelor grele
C. precipitarea alcaloizilor
D. reac&ia cu clorura feric
E. reac&ia Shibata

TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

336. Taninurile:
A. sunt glicozide ale acidului galic
B. sunt doar mixte
C. au gust amar
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
47
D. sunt insolubile n ap
E. sunt deriva&i ai 3-hidroxiflavanului

337. Taninurile:
A. catechice sunt hidrolizabile
B. sunt compu#i de tip C
6
-C
1

C. mixte sunt esteri ai acidului galic cu catecholi
D. sunt compu#i de tip C
6
-C
3
-C
6

E. galice se mai numesc #i condensate

338. Taninurile:
A. se intrebuin&eaz n procesul de tbcire a pielii
B. precipit proteinele
C. sunt compu#i polifenolici
D. sunt substan&e anorganice
E. nu se combin cu proteinele

339. Gei rhizoma:
A. reprezint rizomii speciei Geum urbanum L.
B. con&ine o enzim numit geaza
C. este odontalgic
D. se usuc n etuv la temperaturi de peste 40
0
C
E. este contraindicat n diaree

340. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Gei rhizoma sunt adev"rate?
A. nu con&ine taninuri
B. eugenolul are ac&iune antiseptic
C. con&ine pectine
D. geozida este o heterozid a cianidolului
E. se recomand n diarei acute cu component infec&ioas

341. Quercus cortex:
A. con&ine quercitol
B. se recolteaz de pe tulpina unor specii de Quercus
C. are n compozi&ia chimic taninuri cu structura alturat
D. este hemostatic
E. se utilizeaz n tratamentul constipa&iei
O
H
OH
O H
OH
OH
OH


342. Alchemilae herba:
A. relaxeaz mu#chiul uterin
B. se mai nume#te Leontopodii herba
C. are ac&iune hemostatic
D. previne avortul spontan
E. este hemostatic datorit con&inutului n flavone

343. Salicariae herba:
A. con&ine taninuri catechice
B. se folose#te n ulcer varicos
C. are ac&iune laxativ
D. se recolteaz de la specia Lythrum salicaria L.
E. este contraindicat n hemoragii uterinePDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
48
344. Anserinae herba:
A. are ac&iune antibacterian
B. este tonic uterin
C. se recomand n colici intestinale
D. con&ine substan&e grase
E. este contraindicat n hemoragii uterine

345. Produsul vegetal Hamamelidis folium:
A. este utilizat n combaterea celulitei
B. este vasodilatator venos
C. nu se administreaz pe pielea fe&ei
D. se administreaz n aerosoli
E. se folose#te sub form de lo&iuni astringente

346. Naftochinonele sunt pigmen!i vegetali de culoare:
A. galben
B. albastr
C. ro#ie
D. portocalie
E. violet

347. Chinonele sunt compu*i:
A. cu duble legturi conjugate
B. 1,4 diceto-ciclohexan-2,5 dienici
C. dihidroxila&i
D. care au doar structur benzenic
E. 1,2 diceto- ciclohexan-2,5 dienici

348. Care din compu*ii enumera!i fac parte din clasa naftochinonelor?
A. juglona
B. droserona
C. lawsona
D. vitaminele K
E. mentona

349. Produsul vegetal J uglandis folium et pericarpium:
A. are propriet&i tinctoriale
B. reprezint foliolele #i pericarpul fructelor recoltate de la specia Juglans regia L.
C. con&ine antracenozide
D. se folose#te n vitiligo
E. produce mtrea&

350. Droserae herba:
A. con&ine o antrachinon numit droseron
B. se ntrebuin&eaz n colici
C. are ac&iune antispastic
D. se prelucreaz prin fermentare
E. are indica&ie n tusea spasmodic

351. Hennae folium:
A. con&ine lawson
B. are doar ac&iuni externe
C. se folose#te n medicina popular pentru tratarea tusei
D. are ac&iune antiemetic
E. se utilizeaz din antichitate pentru propriet&ile tinctoriale

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
49

352. Structura al"turat":
A. este un tanin galic
B. reprezint esterul acidului galic cu catecholul
C. este un tanin nehidrolizabil
D. precipit proteinele
E. este un tanin mixt
O
H
OH
O H
OH
OH
OH
OH
OH
OCO


353. Taninurile se comport" diferit n mediu acid. Taninurile:
A. galice hidrolizeaz
B. catehice condenseaz
C. catehice formeaz flobafene
D. galice condenseaz
E. catehice hidrolizeaz

354. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la taninuri sunt adev"rate?
A. au gust amar
B. reprezint un antidot n intoxica&ia cu alcaloizi
C. sunt compu#i de tip C
6
-C
3

D. se folosesc n industria pielriei n procesul de tbcire
E. sunt compu#i de tip C
6
-C
3
-C
6


TEMA 9. ANTRACENOZIDE - GENERALIT(I. PRODUSE VEGETALE CU
ANTRACENOZIDE LAXATIV-PURGATIVE. PRODUSE ANIMALE CU
ANTRACENOZIDE TINCTORIALE. PRODUSE VEGETALE CU NAFTODIANTRONE

TESTE COMPLEMENT SIMPLU

355. Care din produsele vegetale cu antracenozide este oficinal n FR X?
A. Rhei rhizoma
B. Rhamni catharticae fructus
C. Rhamni purshianae cortex
D. Aloe
E. Frangulae cortex

356. Produsele vegetale cu antracenozide laxativ-purgative:
A. sunt indicate n constipa&ia cronic
B. sunt contraindicate n afec&iuni ale organelor micului bazin
C. con&in doar antracenozide din grupa O-heterozidelor
D. se elibereaz din farmacie imediat dup uscare la temperatura camerei
E. con&in compu#i cu agliconi ce au structura chimic alturat
O
O
OH
OH


357. Antracenozidele:
A. forme oxidate sunt active farmacologic
B. forme reduse sunt preferate pentru administrare
C. forme oxidate sunt resorbite #i hidrolizate la nivelul intestinului sub&ire
D. forme reduse conduc la reac&ii adverse (gre&uri, vrsturi, colici abdominale) pentru c se absorb par&ial,
imediat dup administrare
E. determin, la nivelul intestinului gros, o scdere a secre&iei de mucus #i o diminuare a peristaltismului
intestinal

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
50
358. Produsul vegetal Hyperici herba:
A. are ac&iune hepatoregeneratoare
B. este antidepresiv
C. con&ine deriva&i 1,8-dihidroxiantrachinonici
D. se utilizeaz n tratarea cirozelor hepatice
E. con&ine hipericin n pungile secretorii din frunze

359. Deriva!ii antracenozidici hidroxila!i pe nucleul A (la C
1
*i n alte pozi!ii) sau pe nucleele A *i C
(dar nu la C
8
) au:
A. ac&iune laxativ-purgativ
B. propriet&i tinctoriale
C. ac&iune antidiareic
D. propriet&i odorizante
E. ac&iune cardiotonic

360. Produsul vegetal Hyperici herba:
A. este reprezentantul grupei de produse vegetale cu naftodiantrone
B. are ac&iune imunostimulatoare prin hipericin
C. con&ine heterozide cardiotonice
D este indicat n diaree
E. reprezint partea supraterestr recoltat de la specia Hypericum officinalis

361. Acidul carminic este principiul activ ntlnit n:
A. Coccionella
B. Frangulae cortex
C. Gallae
D. Aloe
E. Rubiae tinctorium radix

362. Deriva!ii antracenozidici dihidroxila!i la C
1
*i C
8
au:
A. ac&iune fotosensibilizant
B. propriet&i tinctoriale
C. ac&iune laxativ-purgativ
D. ac&iune constipant
E. ac&iune antidepresiv

363. Reprezentantul grupei de produse vegetale cu naftodiantrone este:
A. Salicis cortex
B. Myrtilii floium
C. Frangulae cortex
D. Crataegi fructus
E. Hyperici herba

364. Ac!iunea antracenozidelor:
A. se instaleaz rapid, la o or de la administrare
B. se instaleaz lent, la 7 zile de la administrare
C. este antidiareic
D. nu depinde de doz
E. se instaleaz lent, la 8-12 ore de la administare

365. Produsele vegetale cu ac!iune de stimulare a peristaltismului intestinal se utilizeaz" n:
A. afec&iuni dermatologice
B. stri febrile
C. insomnie
D. constipa&ie
E. diaree
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
51

366. Glucofrangulozida este principiul activ majoritar din:
A. Hyperici herba
B. Frangulae cortex
C. Sennae fructus
D. Aloe
E. Rhei rhizoma

367. Diantronele sunt:
A. homodiantrone cnd se condenseaz dou antrone diferite
B. compu#i de condensare a dou antrone cu simpl legatur ntre C
10
-C
10

C. heterodiantrone cnd se condenseaz dou antrone de acela#i fel
D. compu#i de condensare a dou antrone cu dubl legtur ntre C
10
-C
10

E. acidul carminic #i alizarinele

368. Produsul vegetal cu antrone este:
A. Salicis cortex
B. Myrtilii folium
C. Crysarobinum
D. Crataegi fructus
E. Hyperici herba

369. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la antracenozide este fals"? Antracenozidele se
identific" prin reac!ia:
A. pe produsul vegetal
B. Lieberman-Burchard
C. pe microsublimat
D. de formare de emodina&i
E. pe solu&ie extractiv


TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

370. Antracenozidele:
A. sunt heterozide de tip C
6
-C
3
-C
6

B. au propriet&i tinctoriale indiferent de structur
C. sunt O-heterozide
D. au ac&iune laxativ-purgativ
E. sunt C-heterozide

371. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la antracenozide sunt adev"rate?
A. deriva&ii dihidroxila&i pe nucleele A #i C au propriet&i laxativ-purgative
B. agliconii sunt forme antrachinonice sau antronice
C. partea glucidic este format din acizi uronici
D. hipericina este o diantron
E. deriva&ii cu propriet&i antilitiazice sunt hidroxila&i la C
8


372. Frangulae cortex:
A. se comercializeaz imediat dup uscare
B. se conserv pn la utilizare 1 an pentru reducerea formelor oxidate
C. con&ine glucofrangulozide
D. se recolteaz de pe rdcinile speciei Rhamnus frangula L.
E. se men&ine 60 de minute la 100
0
C nainte de uscare

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
52
373. Structura al"turat" este:
A. rspunztoare de ac&iunea antilitiazic a antracenozidelor
B. glucofrangulozida A
C. laxativ la doze mici #i purgativ la doze mari
D. cascarozida
E. o C-heterozid
O OH
O
CH
3
O
O
glucozil
ramnozil


374. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la antracenozide sunt adev"rate?
A. formele reduse sunt preferate pentru administrare
B. produsul proaspt con&ine cantit&i mari de forme reduse
C. formele oxidate dau reac&ii adverse
D. formele reduse sunt active farmacologic
E. prin conservare 1 an formele oxidate trec n forme reduse

375. Antracenozidele:
A. se recomand n tratamentul constipa&iilor cronice
B. se administreaz cu pruden&
C. se folosesc n cure prelungite
D. au numeroase contraindica&ii
E. creeaz dependen&

376. Contraindica!iile antracenozidelor sunt:
A. vrstele extreme
B. constipa&ia acut
C. afec&iuni ale organelor micului bazin
D. insomnia
E. femeile gravide

377. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la antracenozide sunt adev"rate?
A. formele reduse se absorb par&ial
B. formele oxidate sunt bine tolerate de mucoasa gastric
C. formele oxidate sunt active farmacologic
D. formele oxidate nu se absorb
E. formele reduse sunt preferate la administrare

378. Antracenozidele forme reduse determin" la nivelul intestinului gros:
A. scderea volumului bolului fecal
B. ntrirea bolului fecal
C. cre#terea secre&iei de mucus
D. intensificarea peristaltismului intestinal
E. cre#terea cantit&ii de ap eliminat

379. Antracenozidele nu se administreaz":
A. mpreun cu medicamente hipokaliemiante
B. n hemoroizi
C. n timpul ciclului menstrual
D. mpreun cu mierea
E. n constipa&ii acute

380. Care din antracenozidele de mai jos sunt C-heterozide?
A. glucofrangulozidele
B. cascarozidele
C. reinozidele
D. senozidele
E. aloine
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
53

381. Rhamni purshianae cortex:
A. se recolteaz de pe ramurile speciei Rhamnus purshiana D.C.
B. con&ine cascarozide
C. are ac&iune laxativ-purgativ mai intens dect Frangulae cortex
D. este recomandat n constipa&ii cronice
E. se administreaz diminea&a pe stomacul gol

382. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul Rhamni catharticae fructus sunt
adev"rate?
A. fructele se recolteaz n stadiu imatur
B. con&ine senozide
C. se numesc coacze
D. antracenozide se concenteaz n semin&e
E. se administreaz seara nainte de culcare

383. Rhei rhizoma:
A. are doar ac&iune laxativ
B. la doze mici este antidiareic #i stomahic
C. induce constipa&ia post-laxative
D. con&ine cascarozide
E. este un produs prelucrat prin decorticare

384. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Aloesunt adev"rate?
A. este reprezentat de frunzele mai multor specii de Aloe
B. se folose#te n cosmetic
C. are dou sorturi comerciale
D. la doze mici este colagog
E. are ac&iune ocitocic la doze crescute

385. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Sennae folium et fructus sunt
adev"rate?
A. fructele se pot folosi ca laxative la copii
B. sursele productoare sunt specii din genul Cassia
C. fructele se recolteaz la deplina maturitate
D. con&ine frangulozid
E. foliolele au ac&iune mai slab dect fructele

386. Chrysarobinium:
A. con&ine antracenozide forme reduse
B. se administeaz intern
C. este nlocuit cu compusul de sintez ditranol
D. este un latex
E. se utilizeaz n psoriazis

387. Coccionella:
A. are ac&iune laxativ
B. este un produs animal
C. reprezint materia prim pentru ob&inerea acidului carminic
D. con&ine compusul cu structura alturat
E. reprezint rdcinile unor specii de Opuntia
OH
OH
OH CH
3
O H
O COOH
O
glucozil


388. Hyperici herba:
A. con&ine naftodiantrone
B. are ac&iune antidepresiv
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
54
C. se poate administra ndelungat
D. nu are efecte adverse
E. se folose#te n ulcer gastro-duodenal389. Hipericina:
A. are structura alturat
B. este o naftodiantron
C. este localizat n pungile secretorii ale petalelor #i frunzelor
D. este localizat n punctele negre de pe petale
E. poate cauza fenomene toxice cunoscute sub denumirea de
hipericism
O OH OH
OH O OH
O H
O H
CH
3
CH
3


390. Produsele vegetale cu administrare strict extern" sunt:
A. Frangulae cortex
B. Sennae folium
C. Crysarobinum
D. Coccionella
E. Hyperici herba

391. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la determinarea cantitativ" a antracenozidelor sunt
adev"rate?
A. are la baz reac&ia de formare a emodina&ilor
B. hidroliza se realizeaz n mediu anhidru pentru protejarea formelor oxidate
C. se face printr-o metod colorimetric
D. culoarea galben se compar cu solu&ia etalon de clorur de cobalt
E. substan&a etalon este frangulozida

392. Etapele determin"rii cantitative a antracenozidelor sunt:
A. hidroliza antracenozidelor n mediu apos
B. extragerea agliconilor cu solvent apolar
C. transformarea agliconilor n emodina&i
D. msurarea absorban&ei formelor oxidate imediat
E. msurarea absorban&ei formelor reduse dup refluxare n prezen&a pulberii de zinc


TEMA 10. HETEROZIDE CARDIOTONICE. PRODUSE VEGETALE CU
HETEROZIDE CARDIOTONICE. CONSTITUENI CU ALTE STRUCTURI CHIMICE
%I ACIUNE CARDIOTONIC(

TESTE COMPLEMENT SIMPLU

393. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la principiile active cu ac!iune cardiotonic" este
adev"rat"?
A. au ac&iune cardiotonic judaicina, forskolina #i peptidele marine
B. strofantina se folose#te n tratamentul de fond al insuficien&ei cardiace
C. heterozidele cardiotonice produc efect inotrop negativ
D. produsul vegetal Crataegi folium cum flores con&ine heterozide cardiotonice
E. to&i compu#ii cu ac&iune cardiotonic au structur sterolic

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
55
394. Care din condi!iile de configura!ie steric" ale nucleului sterolic al heterozidelor cardiotonice,
necesare apari!iei efectului cardiotonic, este corect"?
A. n pozi&ia C
13
prezint un hidroxil orientat n '
B. n pozi&iile C
3
#i C
14
se gsesc grefate grupri metil, orientate n '
C. nucleu ciclopentanoperhidrofenantrenic are inelele A/B, B/C #i C/D legate cis-trans-cis
D. hidrogenul de la C
5
este orientat n (
E. substituentul de la C
10
, orientat n ', poate fi doar metil

395. Lanatozida C:
A. face parte din grupa digoxinei
B. se extrage din produsul vegetal Digitalis purpureae folium
C. are laten& #i durat de ac&iune scurte #i eliminare rapid
D. este o heterozid cardiotonic bufadienolidic primar
E. se administreaz n tratamentul de urgen&396. Structura chimic" al"turat" este:
A. digoxigenolul
B. lanatozida C
C. purpureaglicozida A
D. digitoxigenolul
E. digitoxozida
O
O
O
OH
dox
dox
dox


397. Heterozidele cardiotonice au ac!iune:
A. inotrop negativ
B. batmotrop pozitiv
C. tonotrop negativ
D. cronotrop pozitiv
E. dromotrop pozitiv

398. Condi!iile de configura!ie steric" ale agliconilor cardiotonici, care imprim" ac!iunea cardiotonic"
sunt:
A. agliconii au nucleu antrachinonic cu inelele A/B, B/C #i C/D legate cis-trans-cis
B. lactona nesaturat din pozi&ia C
20
trebuie s fie orientat n '
C. gruprile metil, din pozi&iile C
3
#i C
14
trebuie s fie orientate n '
D. hidroxilul din pozi&ia C
13
trebuie s fie orientat n '
E. substituentul de la C
10
, orientat n ', poate fi metil, aldehid sau metilol

399. Heterozidele cardiotonice:
A. au structur triterpenic
B. sunt medicamente de elec&ie n infarct
C. nu au contraindica&ii
D. ac&iunea terapeutic nu depinde de configura&ia steric
E. au poten&ial toxic

400. Ac!iunea principal" a lanatozidei C este:
A. antiagregant plachetar
B. antidiareic
C. demulcent
D. cardiotonic
E. laxativ-purgativ
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
56

401. Preparatele farmaceutice cu heterozide cardiotonice sunt contraindicate n:
A. hiperexcitabilitate ventricular
B. stri febrile
C. diaree
D. fragilitate capilar
E. insomnii

402. Nucleul de baz" al heterozidelor cardiotonice este ciclopentanperhidrofenantrenul:
A. cu inelele A/B, B/C #i C/D orientate trans- cis-trans
B. cu inelele A/B, B/C #i C/D orientate cis- trans-cis
C. cu lacton nesaturat la C
16

D. cu lacton dublu nesaturat la C
16

E. cu lacton saturat la C
17


403. Heterozidele cardiotonice:
A. au structur triterpenic
B. sunt medicamente de elec&ie n HTA
C. supradozarea nu produce moartea prin oprirea inimii
D. trebuie s prezinte o anumit configura&ie steric pentru a avea ac&iune cardiotonic
E. au efect hiperkaliemiant

404. Heterozidele cardiotonice din Digitalis lanatae foliumfac parte din seriile:
A. A, B, C, D, E
B. A, C, D
C. A, C, E
D. A, B, D, E
E. A, B

405. Heterozidele cardiotonice se identific" prin reac!ia:
A. cu reactivul Tolens
B. Bortrager
C. Shibata
D. Lieberman-Burchard
E. cu reactivul Fehling

406. Determinarea cantitativ" a compu*ilor cardiotonici, oficinal" n FR X, are la baz" reac!ia cu:
A. acidul fosforic
B. acidul picric
C. xanthidrolul
D. anhidrida acetic #i acidul sulfuric
E. srurile metalelor grele

407. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la propriet"!ile fizico-chimice ale heterozidelor
cardiotonice este fals"?
A. solventul apolar specific al heterozidelor cardiotonice este cloroformul
B. hidroliza enzimatic a heterozidelor cardiotonice are loc n produsul vegetal proaspt recoltat dac nu este
supus rapid fermentrii
C. hidroliza enzimatic este specific #i par&ial
D. hidroliza acid este total #i nespecific
E. sunt substan&e optic active

408. Determinarea cantitativ" a digoxinei:
A. este oficinal n FR X
B. are la baz reac&ia Lieberman-Burchard
C. se realizeaz volumetric
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
57
D. folose#te ca substan& de referin& digitoxina
E. se face cu lampa UV


TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

409. Heterozidele cardiotonice:
A. sunt C-heterozide
B. au o anumit configura&ie steric
C. au structur sterolic
D. prezint o lacton nesaturat
E. sunt medicamente de alternativ n insuficien&a cardiac

410. Agliconii cardiotonici sunt:
A. bufadienolidici cu lacton butenolidic
B. lactone sterolice nesaturate
C. structuri de tip C
6
-C
3
-C
6

D. compu#i cu nucleu ciclopentanoperhidrofenantrenic
E. cardenolidici cu lacton pentadienolidic

411. Condi!iile de configura!ie steric" ale agliconilor cardiotonici pentru apari!ia ac!iunii cardiotonice
sunt:
A. hidrogen orientat n (, n pozi&ia C
5

B. inelele A/B, B/C, C/D legate trans-cis-trans
C. lacton nesaturat orientat n ', n pozi&ia C
17

D. hidroxil alcoolic orientat n ' doar n pozi&ia C
14

E. metil orientat n ', n pozi&ia C
13


412. Digitalis purpureae folium:
A. se prelucreaz prin fermentare
B. are n denumire doar numele genului din care provine specia productoare
C. se recolteaz toamna, n primul an de vegeta&ie
D. con&ine enzime
E. se usuc imediat dup recoltare la 60-80
0
C, pentru stabilizare

413. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la heterozidele cardiotonice sunt adev"rate?
A. se pot administra concomitent cu medicamente diuretice hipokaliemiante
B. nu se administreaz concomitent cu medicamente care le modific absorb&ia digestiv
C. sunt indicate n hiperexcitabilitate ventricular
D. se extrag industrial din frunzele speciilor din genul Digitalis
E. produsele vegetale nu se administreaz ca atare, datorit ac&iunii inconstante

414. Heterozidele cardiotonice:
A. inhib func&iile miocardului contractil
B. au efect inotrop negativ
C. au efect diuretic indirect
D. stimuleaz func&iile &esutului excito-conductor
E. sunt medicamente de elec&ie n insuficien&a cardiac congestiv

415. Efectele asupra inimii imprimate de heterozidele cardiotonice sunt:
A. inotrop pozitiv
B. batmotrop negativ
C. tonotrop negativ
D. dromotrop negativ
E. cronotrop pozitiv

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
58
416. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la grupele de cardiotonice sunt adev"rate?
A. criteriul folosit la clasificare este dup laten&a #i durata de ac&iune a cardiotonicului
B. n grupa digoxinei se ncadreaz lanatozida C
C. cardiotonicele din grupa strofantinei se folosesc n tratamentul de fond
D. grupa digitoxinei are ca efect advers fenomenul de cumulare
E. strofantina se elimin lent

417. Heterozidele cardiotonice din Digitalis purpureae foliumfac parte din seriile:
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

418. Digitalis purpureae folium:
A. provine de la o specie din familia Scrophulariaceae
B. reprezint frunzele recoltate de la specia numit popular dege&el lnos
C. valoarea pierderii prin uscare nu este important
D. se ob&ine prin recoltarea frunzelor de la baza inflorescen&ei
E. activitatea cardiotoxic trebuie s fie de cel pu&in 10 U.I./g
R"spuns: A, E; Bibliografie: BUCUR, pag. 91

419. Heterozidele secundare prezente n produsul vegetal Digitalis purpureae foliumsunt:
A. digitoxozida
B. digoxozida
C. gitoxozida
D. diginatozida
E. purpurea glicozida A

420. Care sunt coresponden!ele corecte ntre heterozida cardiotonic" primar" *i aglicon:
A. purpurea glicozida A - digoxigenol
B. purpurea glicozida B - gitoxigenol
C. lanatozida C - digitoxigenol
D. lanatozida B - gitoxigenol
E. lanatozida D - diginatigenol

421. Produsele vegetale cu heterozide cardiotonice bufadienolidice sunt:
A. Scillae bulbus
B. Strophanti semen
C. Digitalis lanatae folium
D. Convalariae herba
E. Leonuri cardiacae herba

422. Heterozidele din Digitalis lanatae foliumfac parte din seriile:
A. A
B. B
C. C
D. F
E. G

423. Heterozidele secundare prezente n produsul vegetal Digitalis lanatae foliumsunt:
A. acetil-digitoxozida
B. acetil-tigonozida
C. acetil-gitoxozida
D. acetil-digitonozida
E. acetil-digoxozida
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
59

424. Produsele vegetale cu heterozide cardiotonice cardenolidice sunt:
A. Adonidis herba
B. Digitalis purpureae folium
C. Scillae bulbus
D. Leonuri cardiacae herba
E. Nerii folium

425. Alte substan!e cu ac!iune cardiotonic" sunt:
A. judaicina
B. forskolina
C. proantocianidoli
D. peptidele marine
E. glicirizina

426. Hellebori rhizoma are ac!iune:
A. cardiotonic
B. imunostimulatoare
C. antidiareic
D. antiinflamatoare
E. antitusiv

427. Digoxigenolul:
A. are structura alturat
B. are grupare metil la C
10

C. st la baza heterozidelor cardiotonice din seria A
D. are ca heterozide secundare digoxozida #i acetil-digoxozida
E. are o grupare hidroxil la C
16

O
O
OH
O H
OH


428. n compozi!ia chimic" a frunzelor proaspete de dege!el intr":
A. heterozide cianogene
B. heterozide cardiotonice
C. saponozide
D. flavonozide
E. enzime

429. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la identificarea heterozidelor cardiotonice sunt
adev"rate? Reac!ia pentru:
A. nucleul sterolic este reac&ia Lieberman-Burchard
B. lactona pentaatomic este reac&ia cu acidul fosforic
C. partea glucidic este reac&ia cu xanthidrolul
D. lactona hexaatomic este reac&ia cu acidul picric
E. nucleul sterolic este reac&ia Borntrager

430. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la reac!iile de identificare a heterozidelor cardiotonice
sunt adev"rate?
A. agliconii cardenolidici se identific prin reac&ia Lieberman-Burchard #i reac&ia cu acidul picric
B. agliconii bufadienolidici se identific prin reac&ia Lieberman-Burchard #i reac&ia cu acidul fosforic
C. heterozidele cardiotonice trebuie s dea pozitive reac&iile pentru nucleul sterolic, lactona nesaturat #i
partea glucidic
D. agliconii cardiotonici trebuie s dea pozitiv doar reac&ia pentru nucleul sterolic
E. solventul apolar specific al heterozidelor cardiotonice este acetatul de etil
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
60
TEMA 11. STEROLI. PRODUSE VEGETALE CU FITOSTEROLI.
SAPONOZIDE GENERALIT(I


TESTE COMPLEMENT SIMPLU

431. Produsul vegetal Cucurbitae semen
A. se mai ntlne#te #i sub denumirea de Semen populi
B. se ob&ine din fructul imatur
C. con&ine fitosteroli
D. se recomand n hipertrofia malign de prostat
E. este diuretic

432. Produsul vegetal Serenoae fructus
A. are ca surs productoare o specie din famila Asteraceae
B. are ac&iune antiinflamatoare
C. provine de la o specie indigen
D. se utilizeaz n infec&ii urinare
E. con&ine ulei volatil

433. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Xanthii spinosi herba este fals"?
A. con&ine xantanolide
B. se administreaz n adenomul de prostat
C. ac&iunea este imprimat de lactonele sesquiterpenice #i de fitosteroli
D. se nume#te popular ghimpe
E. se recolteaz numai n stadiul de boboc

434. Acidul ursolic:
A. este un aglicon saponozidic cu structur triterpenic pentaciclic
B. are structur triterpenic triciclic
C. este un aglicon saponozidic cu structur damaranic
D. este o saponozid triterpenic
E. este toxic

435. Saponozidele sterolice sunt:
A. toxice
B. antiagregante plachetare
C. acide
D. substan&e lipidice
E. insolubile n ap

436. Care din urm"torii acizi nu este aglicon al saponozidelor triterpenice pentaciclice? Acidul:
A. betulinic
B. oleanolic
C. crategolic
D. stearic
E. gliciretic

437. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la determinarea cantitativ" a acidului glicirizic este
fals"?
A. este o metod volumetric
B. precipitatul de glicirizat de amoniu este solubil n ap
C. folose#te ca indicator amidonul
D. precipitatul de glicirizat de amoniu este insolubil n aceton
E. hidroliza se face n mediu de acid azotic
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
61

438. Saponozidele nu se identific" prin:
A. testul de spumefiere
B. reac&ia Lieberman-Burchard
C. testul de hemoliz
D. reac&ia Borntrager
E. reac&ii de culoare


TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

439. Xanthii spinosi herba:
A. con&ine lactone sesquiterpenice
B. este contraindicat n litiaz renal
C. are ac&iune antiinflamatoare n adenomul de prostat
D. se recolteaz de la o specie din familia Boraginaceae
E. se prelucreaz prin stabilizare

440. Cucurbitae semen:
A. cre#te afinitatea dihidrotestosteronului pentru celulele prostatei
B. se utilizeaz n meno- #i metroragii
C. con&ine fitosteroli
D. se ntlne#te #i sub denumirea de Semen peponis
E. ac&ioneaz ca antiinflamator prin tocoferoli

441. Produsul vegetal Serenoae fructus:
A. se nume#te fructe de palmeto
B. se utilizeaz n hipertrofia benign de prostat
C. are efect antipiretic
D. se recolteaz n stadiu imatur
E. con&ine colesterol

442. Saponozidele sunt:
A. astringente
B. substan&e de natur vegetal
C. toxice pentru om
D. substan&e de natur animal
E. compu#i tensioactivi

443. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la saponozide sunt adev"rate?
A. cele triterpenice au doar agliconi tetraciclici
B. cele sterolice se mai numesc #i saponozide neutre
C. cele triterpenice se mai numesc #i saponozide acide
D. sunt C-heterozide
E. cele sterolice au structur damaranic

444. Saponozidele triterpenice au nucleu:
A. triciclic
B. tetraciclic
C. pentaciclic
D. sterolic
E. damaranic

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
62
445. Acidul ursolic are structura:
A. damaranic
B. '-amirinic
C. alturat
D. (-amirinic
E. lupeolic
O H
COOH


446. Panaxatriolul:
A. este un artefact
B. nu se gse#te n produsul vegetal Ginseng radix
C. are structura alturat
D. are gruparea hidroxil de la C
20
glicozidat
E. are nucleu damaranic
O H
OH
O
oligozida-


447. Saponozidele:
A. sunt iritante pentru piele #i mucoase
B. au culoare ro#ie
C. au propriet&i tensioactive
D. sunt sternutatorii
E. au gust dulce

448. Care din urm"toarele saponozide au structur" triterpenic" pentaciclic"?
A. protopanaxadiolul
B. glicirizina
C. protopanaxatriolul
D. ambreina
E. acidul crategolic

449. Care din urm"toarele saponozide au structur" triterpenic" pentaciclic"?
A. protopanaxadiolul
B. ambreina
C. escina
D. glicirizina
E. calendulozida

450. Care din urm"toarele saponozide au structur" triterpenic" tetraciclic"?
A. protopanaxadiolul
B. hederasaponina
C. escina
D. acidul crategolic
E. protopanaxatriolul
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
63
TEMA 12. PRODUSE VEGETALE CU SAPONOZIDE TRITERPENICE
EXPECTORANTE, ANTIINFLAMATOARE, DIURETICE, ADAPTOGENE %I
CICATRIZANTE

TESTE COMPLEMENT SIMPLU

451. Produsul vegetal Ginseng radix:
A. prezint ac&iune adaptogen la sters
B. se folose#te n cure prelungite de peste 6 luni
C. con&ine panaxatriol #i panaxadiol
D. con&ine saponozide triterpenice pentaciclice
E. prezint un singur sort comercial

452. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la produsul vegetal Liquiritiae radix este fals"?
A. are trei sorturi comerciale
B. con&ine antracenozide
C. are ac&iune antiinflamatoare de tip cortizonic
D. provine de la specia denumit popular lemn dulce
E. se utilizeaz n ulcer gastro-duodenal

453. Ginsenozidele din produsul vegetal Ginseng radix:
A. sunt bidesmozide ale panaxadiolului sau panaxatriolului
B. au structur triterpenic pentaciclic
C. imprim ac&iune cardiotonic produsului
D. sunt compu#i de elec&ie n insuficien&a cardiac
E. au structur damaranic

454. Primulae rhizoma cum radicibus:
A. se utilizeaz n afec&iuni cardiace
B. con&ine heterozide de tip C
6
-C
1
dac provine de la Primula elatior
C. con&ine saponozide sterolice
D. se recolteaz toamna
E. are ac&iune expectorant

455. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Calendulae flores este adev"rat"?
A. are ac&iune citotrofic
B. denumirea produsului vegetal sugereaz numele speciei productoare
C. se utilizeaz n anemie
D. con&ine calendulozide heterozide ale acidului ursolic
E. are doar un sort comercial

456. Produsul vegetal cu saponozide triterpenice antiulceroase este:
A. Convallariae herba
B. Liquiritiae radix
C. Gallae
D. Frangulae cortex
E. Hyperici herba

457. Produsul vegetal cu saponozide triterpenice expectorante este:
A. Nerii folium
B. Calendulae flores
C. Primulae rhizoma cum radicibus
D. Agni casti fructus
E. Farfarae folium

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
64
458. Produsul vegetal cu saponozide triterpenice diuretice este:
A. Equiseti minoris herba
B. Ginseng radix
C. Liquiritiae radix
D. Saponariae radix
E. Sinapis nigrae semen

459. Produsul vegetal cu saponozide triterpenice cicatrizante este:
A. Hederae folium
B. Ginseng radix
C. Calendulae flores
D. Hippocastani semen
E. Hippocastani cortex


TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

460. Produsul vegetal Liquiritiae radix:
A. prezint un singur sort comercial
B. este prelucrat prin fermentare
C. dup prelucrare capt gust dulce #i culoare galben
D. are calitate superioar dac se recolteaz de la plante de 8-9 ani
E. toate sorturile comerciale sunt decorticate

461. Glicirizina:
A. prezint o grupare cetonic la C
11

B. are aglicon cu structur '-amirinic
C. este o saponozid neutr
D. partea glucidic este format din acizi uronici
E. are nucleu ciclopentanoperhidrofenantrenic


462. Glicirizina:
A. este C-heterozid
B. prezint structura alturat
C. are caracter acid
D. are dubl legtur la C
12

E. este o saponozid sterolic
COOH
O
O
acid glucuronic
acid glucuronic


463. Liquiritiae radix:
A. se utilizeaz n ulcer gastro-duodenal
B. este contraindicat n maladia Addison
C. denumirea produsului vegetal sugereaz numele genului de la care provine specia productoare
D. se recolteaz de la specia Liquiritia officinalis L.
E. are ac&iune antiinflamatoare de tip cortizonic

464. Urm"toarele produse vegetale cu saponozide sunt oficinale n FR X:
A. Equiseti herba
B. Ginseng radix
C. Liquiritiae radix
D. Primulae rhizoma cum radicibus
E. Calendulae flores

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
65
465. Calendulae flores:
A. con&ine heterozide ale acidului oleanolic
B. are un singur sort comercial
C. are ac&iune citotrofic
D. con&ine carotenoide
E. se administreaz doar extern

466. Care din urm"toarele produse vegetale cu saponozide au efect cicatrizant?
A. Equiseti herba
B. Centellae asiaticae herba
C. Ginseng radix
D. Betulae folium
E. Calendulae flores

467. Hippocastani semen:
A. con&ine saponozide sterolice
B. se utilizeaz n insuficien& veno-limfatic
C. se colecteaz semin&ele imature
D. con&ine escin
E. are ac&iune capilaroprotectoare

468. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Primulae rhizoma cum radicibus
sunt adev"rate?
A. produsul provenit de la Primula veris con&ine acid primulic
B. produsul provenit de la Primula elatior con&ine acid elatioric
C. produsul provenit de la Primula veris con&ine heterozide de tip C
6
-C
1

D. are ac&iune energizant
E. se folose#te extern n vitiligo

469. Lamii herba:
A. con&ine iridoide
B. se folose#te n constipa&ie
C. con&ine mucilagii
D. are ac&iune laxativ
E. con&ine saponozide triterpenice

470. Urm"toarele produse cu saponozide au ac!iune expectorant":
A. Senege radix
B. Hederae folium
C. Lamii herba
D. Equiseti herba
E. Ginseng radix

471. Ginseng radix:
A. are ac&iune adaptogen
B. se poate administra n cure prelungite peste 6 luni
C. con&ine panaxadiol #i panaxatriol
D. are mai multe sorturi comerciale
E. se nume#te rdcina vie&ii

472. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Saponariae radix sunt adev"rate?
A. are culoare ro#ie cnd este recoltat de la Saponaria officinalis L.
B. ciuinul ro#u are un con&inut mai mare n saponozide fa& de ciuinul alb
C. se utilizeaz des n terapeutic n tratarea afec&iunilor respiratorii
D. are propriet&i detersive
E. are culoare alb cnd este recoltat de la Gypsophila paniculata L.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
66

473. Equiseti minoris herba:
A. reprezint tulpinile fertile recoltate de la specia Equisetum arvense L.
B. se utilizeaz n edeme
C. are ac&iune diuretic
D. con&ine siliciu
E. nu este oficinal n FR X

474. Senegae radix:
A. este expectorant prin mecanism reflex
B. con&ine ulei volatil cu monotropitozid
C. se usuc la 100
0
C
D. denumirea produsului vegetal con&ine numele genului din care face parte specia productoare
E. are dou sorturi comerciale


TEMA 13. HETEROZIDE CIANOGENE - GENERALIT(I. PRODUSE VEGETALE
CU HETEROZIDE CIANOGENETICE. GLUCOSINOLATE - GENERALIT(I.
PRODUSE VEGETALE CU GLUCOSINOLATE


TESTE COMPLEMENT SIMPLU

475. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la heterozide este adev"rat"?
A. heterozidele cardiotonice sunt C-heterozide
B. antracenozidele sunt N-heterozide
C. heterozidele cianogene sunt C-heterozide
D. glucosinolatele sunt S-heterozide
E. flavonozidele sunt doar C-heterozide

476. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la heterozidele cianogene nu este adev"rat"?
A. elibereaz prin hidroliz enzimatic un compus carbonilic
B. au ac&iune de stimulare a respira&iei
C. intr n compozi&ia chimic a produsului vegetal Sinapis nigrae semen
D. fac parte din categoria O-heterozidelor
E. se utilizeaz n tratamentul afec&iunilor respiratorii nso&ite de tuse

477. Glucosinolatele:
A. sunt heterozide cationice
B. se ntlnesc la produse de la specii din familia Brasicaceae
C. fac parte din categoria O-heterozidelor
D. au ac&iune emolient pe piele #i mucoase
E. elibereaz compusul activ prin urmtoarea reac&ie enzimatic
CN R
R1 O
CN R
R1 OH
R
R1
O
C
-glucozil
C
C HCN
glucoz
+ +


478. Ac!iunea principal" a heterozidelor cianogene este:
A. antidiareic
B. antitusiv
C. adaptogen
D. cardiotonic
E. laxativ-purgativ


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
67
479. Heterozidele cianogene sunt utilizate n:
A. diaree
B. contipa&ie
C. HTA
D. fragilitate capilar
E. tuse de diferite etiologii

480. Ac!iunea terapeutic" a glucosinolatelor este:
A. diuretic
B. antitusiv
C. rol de vitamina P
D. laxativ
E. revulsiv


TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

481. Heterozidele cianogene:
A. se clasific dup structura radicalilor participan&i la formarea cianhidrinei
B. hidrolizeaz enzimatic
C. elibereaz prin hidroliz acid cianhidric
D. sunt C-heterozide
E. sunt heterozide fenolice

482. Urm"toarele produse vegetale con!in heterozide cianogene:
A. Hippocastani semen
B. Lini semen
C. Sambuci flores
D. Amygdali semen
E. Sinapis semen

483. Produsul vegetal Sambuci flores:
A. se utilizeaz n viroze respiratorii
B. reprezint inflorescen&ele speciei Sambucus nigra L.
C. este antitusiv central
D. se recolteaz n stadiu de boboc
E. este expectorant prin con&inutul n saponozide

484. Amygdali semen:
A. este antitusiv central
B. se folose#te ca aromatizant
C. poate produce intoxica&ii datorit acidului cianhidric
D. con&ine ulei gras
E. sunt semin&ele cu tegument recoltate de la specia Amygdalus communis L.

485. Glucosinolatele:
A. sunt N-heterozide
B. elibereaz prin hidroliz acid cianhidric
C. sunt heterozide anionice
D. se mai numesc tioheterozide
E. au miros caracteristic de migdale amare

486. Prin hidroliz" enzimatic" glucosinolatele elibereaz":
A. compus carbonilic
B.senevol
C. acid cianhidric
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
68
D. glucoz
E. cianhidrine

487. Sinapis nigrae semen con!ine:
A. pectine
B. mirozinaz
C. ulei gras
D. alil-senevol
E. sambunigrozid

488. Raphanus sativus L. var. niger:
A. este laxativ
B. con&ine inulin
C. se folose#te produsul proaspt
D. are ac&iune expectorant
E. se utilizeaz n afec&iuni respiratorii

489. Produsele vegetale Armoraciae radix et folium:
A. con&in glucosinolate
B. con&in poliholozide
C. provin de la specia productoare numit popular leu#tean
D. nu are ac&iune antimicrobian
E. se utilizeaz extern n artroze

490. Sunt glucosinolate:
A. sinalbozida
B. sinigrozida
C. sambunidrozida
D. amigdalozida
E. linamarozida

491. Sunt heterozide cianogene:
A. amigdalozida
B. sinalbozida
C. linamarozida
D. sinigrozida
E. sambunidrozida


TEMA 14. LIPIDE - GENERALIT(I. PRODUSE VEGETALE %I
ANIMALE CU LIPIDE. LECITINE. PRODUSE VEGETALE CU COMPU%I
SULFURAI

TESTE COMPLEMENT SIMPLU

492. Care din produsele cu lipidelor nu este de origine animal"?
A. Cetaceum
B. Cacao oleum
C. Adeps lanae anhydricus
D. Cera flava
E. Jecoris aselli oleum

493. Care din afirma!iile de mai jos referitoare la produsele cu lipide este adev"rat"?
A. avantajul produsului animal Cacao oleum este c se tope#te la 36-37
0
C
B. vaselina ncorporeaz 200-300% ap sub form de emulsie A/U
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
69
C. au ac&iune emolient
D. produsul vegetal Ricini oleum este folosit ca surs de vitamina F
E. acizii gra#i esen&iali sunt sintetiza&i de organismul uman de novo

494. Adeps lanae anydricus:
A. reprezint un produs de origine vegetal
B. ncorporeaz pn la 200-300% ap
C. nu este oficinal n FR X
D. se extrage din cavit&ile craniene #i pericraniene ale ca#alotului
E. se prezint sub form de lichid uleios

495. Cacao oleum:
A. reprezint grsimea ob&inut din semin&ele speciei Theobroma officinalis
B. este surs de vitamina F
C. este un produs vegetal reprezentativ pentru clasa de principii active oze
D. are sinonim Butyrum cacao
E. se prezint sub form lichid

496. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul Cera carnauba este fals"?
A. se folose#te la polisarea drajeurilor n industria de medicamente
B. nainte de purificare este glbuie
C. specia productoare este originar din Brazilia
D. produsul este ob&inut de pe mugurii foliari ai speciei Copernicia cerifera Fabr.
E. este oficinal n FR X

497. Ricini oleumnu con!ine:
A.acizi gra#i liberi
B. ricinolein
C. ricin
D. trigliceride ale acidului stearic
E. trigliceride ale acidului oleic


TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

498. Produsele cu lipidele:
A. sunt de natur vegetal
B. con&in esteri
C. sunt de origine animal
D. au caracter hidrofil
E. con&in eteri

499. Din categoria lipidelor simple fac parte:
A. glicerofosfatidele
B. ceridele
C. steridele
D. sfingolipidele
E. glicosulfolipidele

500. Din categoria lipidelor complexe fac parte:
A. etolidele
B. gliceridele
C. acizii fosfatidici
D. cerebrinele
E. ceridele

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
70
501. Utiliz"rile produselor vegetale *i animale cu lipide sunt:
A. n tehnologia farmaceutic
B. n constipa&ie
C. ca surs de vitamine
D. n afec&iuni respiratorii
E. ca materie prim pentru sinteza hormonilor

502. Urm"toarele produse cu lipide, oficinale n FR X, sunt de origine animal":
A. Helianthi oleum
B. Adeps lanae anhydricus
C. Cacao oleum
D. Cera flava
E. Cetaceum

503. Urm"toarele produse cu lipide, oficinale n FR X, sunt de origine vegetal":
A. Cacao oleum
B. Ricini oleum
C. Helianthi oleum
D. Cetaceum
E. Adeps lanae anhydricus

504. Adeps lanae anhydricus:
A. ncorporeaz pn la 200-300% ap sub form de emulsie A/U
B. este un produs vegetal
C. se prezint sub form de mas solid de culoare galben
D. are miros caracteristic
E. se ob&ine prin topirea fagurilor

505. Cacao oleum:
A. este un produs animal
B. se tope#te la temperatura corpului 36-37
0
C
C. se ob&ine prin presarea la cald a semin&elor fermentate de Theobroma cacao L.
D. este excipient pentru supozitoare
E. are miros neplcut

506. Cera flava:
A. se prezint sub form de lichid uleios, limpede de culoare galben
B. este materia gras, extras #i purificat, din lna oilor
C. este oficinal n FR X
D. este un produs vegetal
E. se ntrebuin&eaz la prepararea pastelor epilatoare

507. Cetaceum:
A. este un produs hidrofil
B. este ceara cristalin purificat, ob&inut de la ca#alot
C. este baz de supozitor
D. se ob&ine din ficatul de morun
E. se prezint sub form de solzi cu structur lamelar care cliveaz

508. Helianthi oleum:
A. se ob&ine prin extrac&ia la cald din semin&ele ntregi ale speciei Helianthus annus L.
B. prezint n FR X dou monografii
C. este surs de viatmian A
D. se neutralizeaz prin adaos de carbonat de sodiu
E. este puternic coleretic-colagog

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
71
509. Olivae oleum:
A. con&ine doar lipide
B. se extrage din semin&ele speciei Olea europea L.
C. se ob&ine la cald
D. se prezint sub form de lichid galben-verzui
E. este coleretic-colagog

510. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la produsul vegetal Ricini oleumsunt adev"rate?
A.ac&iunea purgativ este imprimat de ricin
B. se ob&ine prin presarea la cald a semin&elor speciei Ricinus communis L.
C. se utilizeaz n constipa&ii acute
D. este sicativ
E. este purgativ

511. Amygdalae oleum:
A. este ob&inut prin presarea la cald a cotiledoanelor speciei Amygdalus communis L., var. dulcis
B. este baz de unguent n tehnologia farmaceutic
C. este miscibil cu alcoolul n orice propor&ii
D. are miros neplcut
E. este vehicul pentru prepararea solu&iilor injectabile

512. Care din urm"toarele produse sunt surse de acizi gra*i esen!iali?
A. Lini oleum
B. Helianthi oleum
C. Ricini oleum
D. Cacao oleum
E. Jecoris asellis oleum

513. Lini oleumeste:
A. oficinal n FR X
B. sicativ
C. ob&inut prin extrac&ie la cald din semin&ele speciei Linum usitatissimum L.
D. materie prim pentru ob&inerea acizilor gra#i esen&iali
E. factor P

514. J ecoris aselli oleum:
A. se extrage din cavit&ile pericraniene ale ca#alotului
B. con&ine vitamina A
C. se ntrebuin&eaz n osteomalacie
D. con&ine vitamina D
E. nu se recomand la copii

515. Urm"toarele ceruri sunt oficinale n Farmacopeea european":
A. Cera flava
B. Cera alba
C. Cera carnauba
D. Cera hirsuta
E. Cera macrophyta

516. Care din urm"toarele afirma!ii referitoare la produsul Cera alba sunt adev"rate?
A. se folose#te la ob&inerea supozitoarelor
B. este un produs vegetal
C. se ob&ine prin nlbirea la soare a sortului Cera flava
D. se ob&ine prin nlbirea cu peroxizi a sortului Cera flava
E. are culoare galben

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
72
517. Acizii gra*i esen!iali:
A. se gsesc n uleiuri vegetale
B. nu pot fi sintetiza&i de organismul uman
C. au rol de factor P
D. ajung n organism prin aport exogen
E. sunt acizi gra#i satura&i

518. Sojae oleum:
A. este purgativ
B. se folose#te n tehnologia farmaceutic
C. are ac&iune neurotonic
D. se ob&ine prin presarea fructelor speciei Glycine maxima
E. con&ine lecitine

519. Alii sativi bulbus:
A. con&ine aliin
B. se utilizeaz n tratamentul giardiozei
C. nu con&ine enzime
D. compusul activ este alicina
E. este hemostatic

520. Alii cepae bulbus:
A. se recolteaz primvara
B. se prelucreaz prin stabilizare
C. con&ine glucosinolate
D. are ac&iune expectorant
E. se utilizeaz n helmintiaze

521. Urm"toarele produse vegetale con!in compu*i cu sulf:
A. Alii sativi bulbus
B. Alii cepae bulbus
C. Amygdali semen
D. Sinapis nigrae semen
E. Sinapis albae semen

522. Statinele:
A. reduc sinteza de colesterol
B. nu produc reac&ii adverse
C. au structur sterolic
D. inhib HMG-CoA reductaza
E. sunt produse de ciuperci

TEM( RECAPITULATIV(

TESTE COMPLEMENT SIMPLU

523. Care din produsele vegetale enumerate are ac!iune analgezic"-antipiretic"?
A. Althaeae radix
B. Salicis cortex
C. Sophorae flores
D. Dextranum
E. Olivae oleum

524. Care din produsele vegetale enumerate nu are ac!iune antitusiv"?
A. Sambuci flores
B. Droserae herba
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
73
C. Plantaginis folium
D. Farfarae folium
E. Myrtilli folium

525. Care din produsele vegetale enumerate, cu ac!iune expectorant", con!ine tioheterozide?
A. Liquiritiae radix
B. Primulae rhizoma cum radicibus
C. Lamii herba
D. Raphanus sativa
E. Saponariae radix

526. Care din produsele vegetale enumerate, cu ac!iune cardiotonic", nu con!ine heterozide
cardiotonice?
A. Scilae bulbus
B. Crataegi folium cum flores
C. Convallariae herba
D. Nerii folium
E. Strophanthi semen

527. Care din urm"torii compu*i, cu ac!iune cardiotonic", este heterozid cardiotonic?
A. judaicina
B. forskolina
C. proantocianozide
D. glucoscilarenul A
E. peptidele marine

528. Care din urm"toarele produse vegetale are ac!iune antianginoas"?
A. Ammi visnagea fructus
B. Ammi majoris fructus
C. Angelicae radix
D. Hippocastani cortex
E. Fraxini folium

529. Care din urm"toarele produse vegetale are ac!iune vasodilatatoare cerebral"?
A. Mel depuratum
B. Echinaceae radix
C. Ulmariae herba
D. Rhamni purshianae cortex
E. Ginkgo bilobae folium

530. Care din urm"toarele asocieri produs vegetal grup de principii active care imprim" ac!iunea
principal" este incorect"?
A. Quercus cortex taninuri
B. Frangulae cortex antocianozide
C. Ginseng radix saponozide triterpenice
D. Lini oleum acizi gra#i esen&iali
E. Althaeae radix mucilagii

531. Care din urm"toarele produse vegetale nu se poate folosi n constipa!ia cronic"?
A. Plantaginis obovatae semen
B. Mel depuratum
C. Psyllii semen
D. Frangulae cortex
E. Agar


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
74
532. Care din urm"toarele produse vegetale nu are ac!iune coleretic-colagog" *i hepatoprotectoare?
A. Curcumae longae rhizoma
B. Carduui mariani fructus
C. Cynarae folium
D. Olivae oleum
E. Podophylinum

533. Produsul vegetal care nu are ac!iune antitrombotic" este:
A. Dextranum
B. Salicis cortex
C. Rathaniae radix
D. Trifolium
E. Dicumarol

534. Urm"torul produs vegetal cu lipide este surs" de vitamin" D:
A. Ricini oleum
B. Cacao oleum
C. Lini oleum
D. Jecoris aselli oleum
E. Helianthi oleum

TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

535. Care din speciile enumerate con!in al!i compu*i dect heterozide cardiotonice cu ac!iune
cardiotonic"?
A. Artemisia judaica
B. Coleus forskolhii
C. Digitalis purpurea
D. Digitalis lanata
E. Crataegus monogyna

536. Care din urm"toarele produse vegetale au ac!iune venotonic"?
A. Verbasci flores
B. Sennae folium
C. Hippocastani semen
D. Hippocastani cortex
E. Hamamelidis folium

537. Care din urm"toarele asocieri produs vegetal grup de principii active care imprim" ac!iunea
principal" sunt corecte?
A. Hippocastani semen saponozide triterpenice
B. Hippocastani cortex cumarine
C. Ginkgo bilobae folium flavonozide
D. Lini semen lecitine
E. Sojae oleum mucilagii

538. Care din urm"toarele produse vegetale au ac!iune capilaroprotectoare?
A. Sophorae flores
B. Crysarobinium
C. Vitis viniferae folium et semen
D. Myrtilli fructus
E. Ribes nigri fructus

539. Compu*ii cu ac!iune diuretic" prin mecanism direct sunt:
A. flavonozide
B. flavonoide
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
75
C. heterozide cardiotonice
D. saponozide triterpenice
E. manitol

540. Care din compu*ii enumera!i imprim" ac!iune diuretic" prin mecanism indirect?
A. flavonozide
B. flavonoide
C. heterozide cardiotonice
D. saponozide triterpenice
E. manitol

541. Urm"toarele produse vegetale au ac!iune antiseptic urinar":
A. Alchemilae herba
B. Uvae ursi folium
C. Hennae folium
D. Hyperici herba
E. Vitis ideae folium

542. Urm"toarele produse vegetale au ac!iune antiulceroas":
A. Liquiritiae radix
B. Calendulae flores
C. Hedere folium
D. Hyperici herba
E. Sinapis nigrae semen

543. Care din urm"toarele grupe de principii active au ac!iune antidiareic"?
A. taninuri
B. lipide
C. antocianozide
D. antracenozide
E. pectine

544. Produsele vegetale cu ac!iune laxativ purgativ" sunt:
A. Lini semen
B. Ricini oleum
C. Plantaginis obovatae semen
D. Gallae
E. Quercus cortex

545. Principiile active utilizate n constipa!ie sunt:
A. taninurile
B. mucilagiile
C. antracenozidele
D. lipidele
E. saponozidele

546. Urm"toarele grupe de principii active sunt coleretic-colagoge *i hepatoregeneratoare:
A. taninurile
B. antocianozidele
C. ODP-urile
D. flavanonol-lignanii
E. curcuminoidele

547. Compu*ii chimici cu ac!iune antitrombotic" sunt:
A. taninurile
B. dicumarolul
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
76
C. dextranii
D. salicozida
E. antracenozidele

548. Produsele vegetale cu ac!iune antiinflamatoare sunt:
A. Liquiritiae radix
B. Alchemilae herba
C. Ulmariae herba
D. Rhamni catharticae fructus
E. Salicis cortex

549. Produsele vegetale utilizate n osteoporoz" sunt:
A. Sojae semen
B. Cimicifugae rhizoma
C. Xanthii spinosi herba
D. Cucurbitae semen
E. Serenoae fructus

550. Produsele vegetale utilizate n gut" sunt:
A. Equiseti herba
B. Myrtilli folium
C. Betulae folium
D. Fraxini folium
E. Aloe

551. Produsele vegetale utilizate n adenomul de prostat" sunt:
A. Sojae semen
B. Cimicifugae rhizoma
C. Xanthii spinosi herba
D. Cucurbitae semen
E. Serenoae fructus

552. Produsele vegetale cu ac!iune asupra aparatului genital feminin sunt:
A. Agni casti fructus
B. Alchemilae herba
C. Lithospermi herba
D. Juglandis folium
E. Hennae folium

553. Urm"toarele produse vegetale cu lipide sunt surs" de acizi gra*i esen!iali:
A. Ricini oleum
B. Cacao oleum
C. Lini oleum
D. Jecoris aselli oleum
E. Helianthi oleum

554. Produsele vegetale cu ac!iune antiinfec!ioas" sunt:
A. Plantaginis folium
B. Mel depuratum
C. Alii sativi bulbus
D. Aloe
E. Farfarae folium

555. Urm"toarele grupe de principii active au ac!iune antiinfec!ioas":
A. flavonozide
B. antracenozide
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
77
C. compu#i sulfura&i
D. cumarine
E. oze simple

NTREB(RI SUPLIMENTARE

TESTE COMPLEMENT MULTIPLU

1. Care sunt solven!ii specifici pentru urm"toarele grupe de principii active?
A. flavonozide - acetat de etil
B. heterozidele cardiotonice - cloroform
C. antocianozide - ap
D. antocianidoli - ap acidulat
E. saponozide - alcool

2. Extractul standardizat este:
A. un medicament
B. extractul cu con&inut cunoscut ntr-un grup de principii active
C. un produs de calitate superioar fa& de extractele nestandardizate
D. un supliment alimentar
E. ob&inut prin refluxare

3. Urm"toarele produse vegetale ac!ioneaz" prin fitocomplex:
A. Digitalis lanatae folium
B. Crataegi folium cum flores
C. Ginkgonis folium
D. Salicis cortex
E. Sambuci flores

4. Au ac!iune diuretic" cu cre*terea elimin"rii de acid uric urm"toarele grupe de principii active:
A. antocianozide
B. heterozide cardiotonice
C. antracenozidele
D. saponozide
E. cumarine

5. Factorul de mbibare:
A. este o determinare preliminar
B. se determin colorimetric
C. se realizeaz doar pentru produsele vegetale cu mucilagii
D. este prevzut n FR X #i E.P. 6.0 cu valori de referin& pentru unele produse vegetale
E. reprezint volumul ocupat de 1 gram de produs vegetal mbibat cu ap

6. Pierderea prin uscare:
A. este mai mic la produsele proaspete dect la cele uscate
B. este o determinare preliminar
C. se folose#te pentru a raporta con&inutul n principii active la masa uscat de produs vegetal
D. are valori prevzute n FR X #i E.P. 6.0 pentru toate produsele vegetale
E. se determin prin evaporarea solventului folosit la extrac&ie

7. Care din afirma!iile urm"toare referitoare la determinarea substan!elor solubile sunt false?
A. se folosesc produse vegetale ntregi
B. se folosesc eprubete gradate
C. determinarea presupune macerarea timp de 23 de ore a produsului vegetal n solventul indicat
D. se determin n diferi&i solven&i
E. au valori de referin& n FR X pentru unele produse vegetale
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
78

8. Care din urm"toarele afirma!ii, referitoare la separarea *i identificarea flavonozidelor prin
cromatografie pe hrtie, sunt adev"rate?
A. substan&ele de referin& sunt acetozida #i pirogalolul
B. revelarea se face cu vapori de amoniac
C. faza fix este reprezentat de silicagel
D. revelarea se face prin pulverizare cu clorur de aluminiu
E. interpretarea se face func&ie de valoarea R
f
#i culoarea spoturilor

9. Determinarea con!inutului n taninuri din produsul vegetal Quercus cortex presupune:
A. folosirea reactivului Folin-Cioclteu
B. o metod colorimetric prin diferen&
C. ca substan& de referin& pirogalolul
D. o singur etap de lucru
E. determinarea colora&iei ro#ii a oxizilor de molibden

10. Alege!i asocierile corecte ntre reac!iile specifice *i grupele de principii active:
A. reac&ia cu reactivul Arnow - heterozide cardiotonice
B. reac&ia Shibata - flavonozide
C. reac&ia cianidolului - antocianozide
D. formarea de flobafene - taninuri catehice
E. varia&ia culorii func&ie de pH - antracenozide

11. Despre examenul histochimic se poate afirma c":
A. este o determinare preliminar
B. se realizeaz pe produsul vegetal in toto
C. se realizeaz doar la produsele vegetale cu mucilagii
D. se folosesc reactivi specifici
E. reprezint punerea n eviden& n celule #i &esuturi a principiilor active

12. Microsublimarea:
A. se folose#te pentru identificarea mucilagiilor
B. se folose#te doar la produsele vegetale cu principii active sublimabile
C. se folose#te pentru identificarea antracenozidelor
D. presupune trecerea din stare solid direct n stare de vapori
E. se folose#te doar la produsele vegetale cu principii active volatile

13. Extrac!ia, separarea *i identificarea grupelor de principii active dintr-un amestec are la baz":
A. solubilitatea n solven&i diferi&i
B. folosirea unor reac&ii de identificare specifice
C. mirosul diferit al principiilor active
D. cantitatea de principiu activ existent n amestec
E. metode cantitative

14. Care sunt afirma!iile adev"rate referitoare la determinarea con!inutului n acid glicirizic din
produsul vegetal Liquiritiae radix?
A. se folose#te o metod volumetric indirect
B. glicirizatul de amoniu este insolubil n ap
C. glicirizatul de amoniu este insolubil n aceton
D. indicatorul este ro#u de metil
E. indicatorul este fenolftaleina

15. Reac!iile de identificare specifice pentru antocianozide sunt:
A. varia&ia culorii func&ie de pH
B. precipitarea n alcool
C. formarea de precipitate albastre sau verzi cu srurile de metale grele
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
79
D. fluorescen& verde n UV
E. precipitarea cu solu&ii de alcaloizi

16. Urm"toarele genuri cuprind specii produc"toare care reprezint" surse pentru droguri colective:
A. Tilia
B. Primula
C. Plantago
D. Digitalis
E. Strophantus

17. Care din afirma!iile referitoare la urm"toarele heterozide sunt adev"rate?
A. frangulozida are partea glucidic doar la gruparea OH de la C
3

B. vitexina este o C-heterozid
C. glicirizina are partea glucidic format din acizi uronici
D. rutozida este o S-heterozid
E. arbutozida este heterozid de tip C
6
-C
3


18. Extrac!ia succesiv" are urm"toarele avantaje:
A. asigur economisirea solventului
B. determin epuizarea produsului vegetal
C. asigur mbibarea produsului vegetal
D. mre#te capacitatea de extrac&ie a solventului
E. scade riscul de degradare a principiilor active

19. Care din afirma!iile referitoare la determinarea con!inutului n acid glicirizic din produsul vegetal
Liquiritiae radix sunt false?
A. glicirizatul de amoniu dizolvat n ap se titreaz cu hidroxid de sodiu
B. virajul indicatorului fenolftalein n timpul titrarii este de la ro#u la galben
C. glicirizatul de amoniu este insolubil n aceton
D. acidul gliciretic este precipitat cu amoniac sub form de glicirizat de amoniu
E. se folose#te o metod volumetric indirect

20. n prezen!a s"rurilor de metale grele flavonoidele determin":
A. intensificarea colora&iei brune la proantocianozide
B. apari&ia unui precipitat albastru-verzui la antocianozide
C. apari&ia unui precipitat cafeniu la taninuri
D. intensificarea colora&iei ro#ii la antocianozide
E. intensificarea colora&iei galbene la flavonozide

BIBLIOGRAFIE
1. Bucur Laura - Farmacognozie, Editura Muntenia, Constan&a, 2008.
2. * * * European Pharmacopoeia 7.0, 2010.
3. * * * FR X, Editura Medical, Bucure#ti, 1993.
4. Istudor Viorica - Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie. vol I, Editura Medical, Bucure#ti, 1998, p. 23-34, 157.
5. Laura Bucur, Viorica Istudor, Constan&a Sava, Loreley Jianu, Sorin Vame#u - Analiza farmacognostic, Editura
Ovidius University Press, Constan&a, 2002
6. Laura Bucur, Viorica Istudor, Antoanela Popescu - Farmacognozia special, vol. I, Editura Muntenia, Constan&a,
2004
7. fi#e de lucru
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com