Sunteți pe pagina 1din 81

1

Universitatea Ovidius Constana


Facultatea de Farmacie
Specializarea Farmacie
Anul IV
BAZA de DATE
An universitar 2010-2011Disciplina

CHIMIA !i IGIENA
MEDIULUI !i ALIMENTELORTitular de curs !i Lucr$ri practice
Conf. Univ. dr. Bu!uricu Florica

2

Tematica 1


Conservarea !i modificarea valorii nutritive a alimentelor
Metode fizice i chimice de conservare
Modificarea valorii nutritive n produsele alimentere conservate, procesate i alterate

Grile - Complement simplu

1. Prin ce se caracterizeaz# iradierea, ca metod# de conservare a produselor alimentare:
A. Este o metod# prin care se urm#rete distrugerea propriet#&ilor organoleptice
B. Este o metod# prin care se urm#rete distrugerea insectelor
C. Este o metod# ce urm#rete ntrzierea germin#rii florale i a fructului
D. Este o metod# ce urm#rete germinarea unor tuberculi, cum ar fi roii, vinete, ardei, gru, cartofi
E. Este o metod# ce urm#rete accelerarea germin#rii unor bulbi, cum ar fi (ceapa, usturoi)

2. Prin ce se caracterizeaz# iradierea, ca metod# de conservare a produselor alimentare:
A. Este o metod# prin care se urm#rete distrugerea propriet#&ilor organoleptice
B. Este o metod# prin care se urm#rete decontaminarea microbian#
C. Este o metod# ce urm#rete ntrzierea germin#rii florale i a fructului
D. Este o metod# ce urm#rete germinarea unor tuberculi, cum ar fi roii, vinete, ardei, gru, cartofi
E. Este o metod# ce urm#rete accelerarea germin#rii unor bulbi, cum ar fi (ceapa, usturoi)

3. Prin ce se caracterizeaz# iradierea, ca metod# de conservare a produselor alimentare:
A. Este o metod# prin care se urm#rete distrugerea propriet#&ilor organoleptice
B. Este o metod# prin care se urm#rete proliferarea microbian#
C. Este o metod# ce urm#rete ntrzierea germin#rii florale i a fructului
D. Este o metod# ce urm#rete ntrzierea germin#rii bulbilor de ceap# sau usturoi
E. Este o metod# ce urm#rete accelerarea germin#rii bulbilor de ceap# i usturoi

4. Prin ce se caracterizeaz# iradierea, ca metod# de conservare a produselor alimentare:
A. Este o metod# prin care se urm#rete distrugerea propriet#&ilor organoleptice
B. Este o metod# prin care se urm#rete proliferarea microbian#
C. Este o metod# ce urm#rete ntrzierea germin#rii florale i a fructului
D. Este o metod# ce urm#rete ntrzierea matur#rii unor fructe
E. Este o metod# ce urm#rete accelerarea germin#rii unor bulbi

5. In ce scop se folosete iradierea n domeniul alimentar?
A. de a men&ine n stare proasp#t# alimentul
B. de a uura procesarea produsului
C. de a ntrzia maturarea unor fructe
D. de a accelera maturarea unor fructe
E. de a accelera ncol&irea cartofilor

6. Prin ce se caracterizeaz# iradierea, ca metod# de conservare a produselor alimentare:
A. Este o metod# prin care se urm#rete distrugerea propriet#&ilor organoleptice
B. Este o metod# prin care se urm#rete dezvoltarea insectelor
C. Este o metod# ce urm#rete ntrzierea germin#rii unor bulbi sau tuberculi
D. Este o metod# ce urm#rete germinarea unor tuberculi, cum ar fi roii, vinete, ardei, cartofi
3
E. Este o metod# ce urm#rete accelerarea germin#rii unor bulbi

7. Prin iradierea alimentelor au loc diverse procese fotochimice, n urma c#rora se formeaz#:
A.O
2

B. H
2

C. produi de adi&ie
D. N
2

E. produi de radioliz#

8. Modificarea mirosului la alimentele conservate prin iradiere, nu constituie pentru toate tipurile
de alimente, un impediment n evaluarea calit#&ii. La ce tip de aliment se face referire:
A. la ficatul de vit#
B. la carnea de bovine
C. la carnea de porc
D. la ficatul de porc
E. la organele de porc

9. Ficatul de bovine iradiat prezint# unele avantaje fa&# de alte produse iradiate. n ce const# aceste
avantaje:
A. mirosul i culoarea se modific#
B. mirosul i culoarea nu se modific#
C. culoarea se accentuaz#
D. cap#t# un miros particular, numit miros de ionizare
E. culoarea devine roz

10. Modificarea culorii la unele produse ionizate se explic# astfel:
A. fenomenului numit miros de ionizare
B. satur#rii hemoglobinei n carboxihemoglobin#
C. transform#rii hemoglobinei n oxihemoglobin#
D. transform#rii mioglobinei n oximioglobin#
E. transform#rii culorii n miros de ionizare

11. Alimentele conservate cu radia&ii gamma, sufer# unele modific#ri, cum ar fi:
A. modificarea texturii, ndeosebi la produselor pe baz# de lapte
B. modificarea texturii, ndeosebi la produselor vegetale, datorit# ac&iunii asupra pectinelor
C. modificarea texturii, ndeosebi a produselor vegetale, datorit# ac&iunii asupra proteinelor din schelet
D. sc#derea valorii energetice, n ceea ce privete culoarea, mirosul i textura
E. creterea valorii energetice, n ceea ce privete culoarea, mirosul i textura

12. Alimentele conservate cu radia&ii gamma, sufer# unele modific#ri, cum ar fi:
A. modificarea texturii, ndeosebi la produselor vegetale
B. modificarea texturii, ndeosebi la produselor animale datorit# ac&iunii asupra pectinelor
C. modificarea texturii ndeosebi la produselor vegetale, datorit# ac&iunii asupra proteinelor din schelet
D. sc#derea valorii biologice, n ceea ce privete culoarea, mirosul i textura
E. creterea valorii biologice, n ceea ce privete culoarea, mirosul i textura

13. Conform legisla&iei sanitare, cu privire la alimentele conservate prin iradiere, se admit urm#toarele:
A. alimentul iradiat s# prezinte aceleai propriet#&i nutritive ca i alimentul neiradiat
B. alimentul iradiat s# nu devin# radioactiv
C. alimentul iradiat s# devin# radioactiv
D. prin iradiere, alimentele s# devin# proaspete
4
E. prin iradiere, alimentele s# se p#streze proaspete

14. Referitor la alimentele conservate prin iradiere, conform legisla&iei n vigoare, se fac urm#toarele afirma&ii:
1. alimentul iradiat s# prezinte aceleai propriet#&i nutritive ca i alimentul neiradiat
2. alimentul iradiat s# nu devin# radioactiv
3. alimentul iradiat s# devin# radioactiv
4. prin iradiere, alimentele s# devin# proaspete

Care din afirma&ii nu sunt reale:
A. 2, 4
B. 1, 2, 3
C. 1, 3, 4
D. 2, 3
E. toate

15. Referitor la alimentele conservate prin iradiere, conform legisla&iei n vigoare, se fac urm#toarele afirma&ii:
1. alimentul iradiat s# prezinte aceleai propriet#&i nutritive ca i alimentul neiradiat
2. alimentul iradiat s# nu devin# radioactiv
3. alimentul iradiat s# devin# radioactiv
4. prin iradiere, alimentele s# devin# proaspete

Care din afirma&ii sunt reale:
A. 2
B. 1, 2, 3
C. 1, 3, 4
D. 3
E. toate

16. Referitor la alimentele conservate prin iradiere, conform legisla&iei n vigoare, se fac urm#toarele
afirma&ii:
1. prin iradiere, alimentul nu devine toxic
2. alimentul iradiat nu devine radioactiv
3. alimentele i prelungesc termenul de valabilitate
4. alimentele sunt complet nemodificate n raport cu cele proaspete

Care din afirma&ii sunt reale i care sunt false?
A. reale: 1, 2, 3; false: 4
B. reale: 1, 2 false: 3, 4
C. reale: 3 din cele 4; false una din cele 4
D. reale: toate; false nici una
E. reale: 4; false: 1, 2, 3

17. Conform legisla&iei n vigoare, se fac urm#toarele afirma&ii, referitor la alimentele conservate prin
iradiere:
1. prin iradiere, alimentul nu devine toxic
2. alimentul iradiat nu devine radioactiv
3. alimentele i prelungesc termenul de valabilitate
4. alimentele sunt complet nemodificate n raport cu cele proaspete
Cte din afirma&ii sunt reale i cte sunt false?
A. reale: 2, 3; false: 4
B. reale: 1, 2 false: 3, 4
5
C. reale: 3 din cele 4; false: una din cele 4
D. reale: toate; false nici una
E. reale: nici una; false: toate

18. Refrigerarea se face la o temperatur# cuprins# ntre:
A. (+10
0
C) (+20
0
C)
B. 0
0
C - (+4
0
C)

C. (-10
0
C) (-20
0
C)
D. (-5
0
C) - (+5
0
C)
E. (+5
0
C) - (+10
0
C)

19. Referitor la pasteurizare, care din urm#toarele afirma&ii reflect# adev#rul:
A. e o metod# fizic# de conservare
B. e o metod# chimic# de conservare
C. folosete temperaturi foarte nalte se dep#esc temperatura de fierbere a apei
D. folosete temperaturi sub limita de nghe& a apei
E. se folosete la conservarea exclusiv a preparatelor din carne

20. Care este avantajul pe care-l prezint# pasteurizarea fa&# de sterilizare:
A. nu se produc modific#ri organoleptice semnificative
B. glucidele se caramelizeaz#
C. aminoacizii se descompun
D. consum# mai mult# c#ldur#
E. necesit# un interval de timp mai mare

21. Cum se explic# conservarea alimentelor prin acidifiere:
A. se m#rete pH-ul
B. se activeaz# temperatura
C. se modific# pH-ul, afectnd dezvoltarea microrganismelor
D. se modific# pH-ul, dezvoltnd microrganismele
E. se creaz# un mediu neutru

22. n ce const# marinarea:
A. n ad#ugarea de sare
B. n ad#ugarea de acid acetic
C. n ad#ugarea de zah#r
D. n ad#ugarea de bicarbonat de sodiu
E. n ad#ugarea de benzoat de sodiu

23. n ce const# murarea:
A. n ad#ugarea de sare
B. n ad#ugarea de acid acetic
C. n ad#ugarea de zah#r
D. n ad#ugarea de bicarbonat de sodiu
E. n ad#ugarea de benzoat de sodiu

24. S#rarea este o metod# de conservare eficient# c#rnii i produselor din carne, mpiedicnd proliferarea:
A. brucelozei
B. taeniazei
C. bacilului botulinic
D. germenilor E coli
6
E. micotoxinelor

25. Care este cea mai frecvent# modalitate de a preveni ncol&irea cartofilor:
A. de a folosi substan&e antioxidante
B. de a folosi antibiotice
C. de a folosi antigerminative
D. de a folosi acid benzoic sau sorbic
E. de a folosi lian&i

26. Pentru conservarea c#rnii i a preparatelor din carne se folosesc conservan&i cum ar fi:
A. acid formic i benzoic
B. apa oxigenat#
C. nitri&ii i nitra&ii
D. lactatul de calciu i de sodiu
E. aldehida formic#

27. Prin ce metod# se conserv# cel mai eficient cartofii:
A. metod# ce folosete BHA
B. metod# ce folosete antigerminative
C. metod# ce folosete iradierea
D. metod# ce folosete uscarea
E. metod# ce folosete Solanex

28. Prin ce metod# se conserv# cartofii:
A. metod# ce folosete BHT
B. metod# ce folosete antibiotice
C. metod# ce folosete BHA
D. metod# ce folosete uscarea
E. metod# ce folosete Solanex

29. Pentru conservarea brnzeturilor se folosete:
A. bisulfitul de sodiu
B. propionatul de calciu i de sodiu
C. boraxul
D. acidul benzoic
E. acidul formic

30. Pentru conservarea sucurilor din fructe se folosete:
A. bisulfitul de sodiu
B. propionatul de calciu si de sodiu
C. boraxul
D. acidul benzoic
E. acidul propionic

31. Cum sunt afectate urm#toarele produse alimentare iradiate:
A. cele ce con&in glucide, pot forma geloza, ce asigur# o textur# corespunz#toare
B. cele ce con&in glucide, pot forma colagen, ce asigur# o textur# corespunz#toare
C. dac# produsele con&in antioxidan&i, n urma iradierii acetia sunt distrui
D. cele ce con&in proteine, pot avea un miros specific de amoniac
E. cele ce con&in proteine cu sulf, pot forma compui cancerigeni

7
32.Cele mai frecvente transform#ri ale gr#similor n alterare sunt procesele oxidative.
Ce este adev#rat n urm#toarele afirma&ii, referitor la aceste procese oxidative:
A. degradarea oxidativ# a gr#similor se declaneaz# la nivelul triplei leg#turi
B. degradarea oxidativ# a gr#similor se declaneaz# la nivelul dublei leg#turi
C. au loc numai ntr-un singur produs alimentar
D. sunt factori ce nu influen&eaz# n nici un fel aceste procese
E. se formeaz# n final, exclusiv produi de hidroliz#

33. Cum se explic# c# digestibilitatea amidonulului din produsele alimentare, este diferit#.
A. pe baza aceleai structuri a amidonului
B. pe baza raportului amiloz# amilopectin#, ce poate fi diferit
C. pe baza raportului glutenina gliadin#, ce poate fi diferit
D. pe baza particip#rii amilazelor n reac&ia enzimatic# de oxidare
E. pe baza particip#rii amilopectinei n reac&ia enzimatic# de digestie

34. Ce reprezint# indicele glicemic?
A. procentul de glucoz# dintr-un produs alimentar
B. cantitatea de zah#r dintr-un produs alimentar
C. valoarea glicemiei
D. valoare glicozuriei
E. aportul glucidelor dintr-un aliment la echilibrul glicemiei

35. Valoarea indicelui glicemic a unui produs alimentar ce con&ine glucide este:
A. egal cu valoarea glicozuriei
B. egal cu valoarea glicemiei
C. mai mare cu ct glicemia indus# de glucidele din aliment este mai mare
D. mai mare cu ct hipoglicemia indus# de glucidele din aliment este mai mic#
E. mai mic# cu ct hipoglicemia indus# de glucidele din aliment este mai mare

36. n dieta diabeticilor e avantajos s# fie asociate alimentele preparate astfel, nct:
A. glicemia s# fie mare
B. glicozuria s# fie mare
C. indicele glicemic s# fie mic
D. indicele glicemic s# fie mare
E. indicele dextranic s# fie mic

37. Ce factori influen&eaz# valorile indicelui glicemic Ig a unui aliment:
A. con&inutul de proteine
B. con&inutul de fibre
C. con&inutul de vitamine
D. con&inutul de sare
E. con&inutul de lipide

38. Valoarea indicelui glicemic a unui aliment ce con&ine amidon, este mai mic:
A. cu ct con&inutul de amiloz# este mai mare
B. cu ct con&inutul de amiloz# este mai mic
C. cu ct con&inutul de amilopectin# este mai mare
D. cu ct con&inutul de amilopectin# este mai mic
E. cu ct con&inutul de gelatin# este mai mare


8
39. Valoarea indicelui glicemic a unui aliment ce con&ine amidon, este mai mare:
A. cu ct con&inutul de amiloz# este mai mare
B. cu ct con&inutul de amiloz# este mai mic
C. cu ct con&inutul de amilopectin# este mai mare
D. cu ct con&inutul de amilopectin# este mai mic
E. cu ct con&inutul de gelatin# este mai mare

40. Indicele glicemic al unui aliment, variaz# exclusiv, n func&ie de:
A. con&inutul de glucide
B. con&inutul de fibre
C. tipul de aliment
D. procedeul industrial de ob&inere
E. nici una din variantele A, B, C, D nu este corect#

41. Con&inutul mare de amiloz# din structura amidonului dintr-un aliment, favorizeaz#:
A. sc#derea indicelui glicemic
B. creterea indicelui glicemic
C. con&inutul de fibre
D. creterea gelatiniz#rii
E. structura amilopectinei

42. Amidonul con&inut n alimente, dup# ingerare:
1. este transformat ntr-o form# digerabil#
2. este hidrolizat n aminoacizi liberi
3. este hidrolizat n dextrine cu ajutorul amilazelor
4. este hidrolizat n dextrine cu ajutorul proteazelor
Care dintre afirma&iile de mai sus sunt corecte:
A. toate
B. nici una
C. 1 i 3
D. 2 si 3
E. 2 i 4

43. Amidonul con&inut n alimente, dup# ingerare:
1. este transformat ntr-o form# digerabil#
2. este hidrolizat n aminoacizi liberi
3. este hidrolizat n dextrine cu ajutorul amilazelor
4. este hidrolizat n dextrine cu ajutorul proteazelor
Care dintre afirma&iile de mai sus sunt false:
A. toate
B. nici una
C. 1 i 3
D. 2 si 3
E. 2 i 4

44.Una dintre consecin&ele brunific#rii neenzimatice este:
A. creterea valorii biologice
B. creterea aportului biologic
C. reducerea eficacit#&ii proteice
D. creterea aportului de lisin#
E. creterea aportului de aminoacizi
9

45. Una dintre consecin&ele brunific#rii neenzimatice este:
A. creterea valorii biologice
B. creterea aportului biologic
C. creterea eficacit#&ii proteice
D. creterea aportului de lisin#
E. sc#derea aportului de lisin#

46. Una dintre consecin&ele brunific#rii neenzimatice este:
A. creterea valorii biologice
B. creterea aportului biologic
C. creterea eficacit#&ii proteice
D. reducerea calitativ# de aminoacizi
E. creterea calitativ# de aminoacizi

47. Ce fel de produse alimentare sunt supuse brunific#rii enzimatice?
A. unele produse derivate din lapte
B. unele produse de panifica&ie
C. unele produse vegetale
D. toate produsele animale
E. produse derivate din carne

48. Ce structur# de baz# au compuii ce se transform# prin brunificarea enzimatic#:
A. de fenol
B. de cloroform
C. de ester
D. de azota&i
E. de alcool

49. Coagularea albuminelor din alimentele pe baz# de carne, n urma proces#rii:
A. este un proces avantajos pentru consumator
B. este un fenomen ce st# la baza ob&inerii brnzeturilor
C. este un fenomen de prelucrare prin care se ob&in glucide simple
D. transform# alimentele ntr-o form# greu digerabil#
E. nici una din variante nu este corect#

50. Coagularea albuminelor din alimentele pe baz# de carne, n urma proces#rii:
A. este un dezavantaj pentru consumator
B. este un fenomen ce acelereaz# reac&iile alergice
C. este un fenomen de prelucrare prin care se ob&in glucide simple
D. transform# alimentele ntr-o form# uor digerabil#
E. toate variantele sunt corecte

51. Alimentele ce con&in colagen, prin procesare (fierbere):
A. i m#resc digestibilitatea
B. se transform# ntr-o mas# compact# de caramel
C. formeaz# dextrine
D. formeaz# glicogen
E. nici una din varinte nu este corect#


10
52. Alimentele ce con&in colagen, prin procesare (fierbere):
A. i micoreaz# digestibilitatea
B. se transform# ntr-o mas# compact# de caramel
C. formeaz# dextrine
D. formeaz# glicogen
E. nici una din varinte nu este corect#

53. Alimentele ce con&in colagen, prin procesare (fierbere):
A. nu-i modific# digestibilitatea
B. sintetizeaz# polizaharide
C. se transform# ntr-o mas# ce con&ine i caramel
D. se transform# ntr-un preparat lichid
E. se transform# ntr-un preparat cu textur# schimbat#

54. Efectul culinar asupra glucidelor const# n:
A. brunificare enzimatic#
B. caramelizare
C. hidroliza &esutului conjunctiv cu formare de aminoacizi
D. hidroliza amidonului cu formare de gelatin#
E. activarea pentozelor i inactivarea hexozelor

55. Fierberea i coacerea sunt procese ce:
A. nhib# hidroliza amidonului din alimente
B. favorizeaz# hidroliza amidonului din alimente
C. activeaz# enzimele digestive de sintez# a glicogenului
D. nhib# enzimele hidrolitice digestive
E. nici una din variante nu este corect#

56. Digestibilitatea amidonului pentru cartoful copt este diferit# fa&# de acelai produs alimentar crud. n
ce const# aceast# diferen&#:
A. este mai mare
B. este mai mic#
C. poate fi mai mare sau mai mic#
D. nu este nici o diferen&#
E. toate variantele sunt false

57. Digestibilitatea amidonului dintr-un produs alimentar copt este diferit# fa&# de acelai produs alimentar
crud. n ce const# aceast# diferen&#:
A. nu este mai mare
B. este mai mic#
C. depinde de tipul de produs alimentar
D. nu este nici o diferen&#
E. toate variantele sunt false

58. Digestibilitatea amidonului depinde de:
A. raportul dintre glucoz#/galactoz# din amidonul respectiv
B. raportul dintre amiloz#/amilopectin# din amidonul respectiv
C. valoarea indicelui glicemic a alimentului
D. valoarea indicelui dextranic a alimentului
E. tipul de leg#turi ale glucidelor

11

59. Digestibilitatea diferit# a amidonului pentru un produs alimentar prelucrat diferit, presupune:
A. ca structura amidonului s# fie aceeai
B. s# genereze valori diferite ale indicelui glicemic
C. ca valoarea indicelui glicemic s# fie neschimbat#
D. ca enzimele (lipazele) s# fie bine emulsionate
E. ca hidrolazele s# fie bine emulsionate

60. Printre avantajele proceselor de prelucrare a alimentelor se poate enumera i urm#torul aspect:
A. creterea riscurilor de mboln#vire
B. creterea impactului nociv asupra organismului
C. prevenirea riscurilor de mboln#viri infec&ioase a animalului
D. diminuarea mboln#virilor surselor ce genereaz# alimentul
E. diminuarea riscurilor de mboln#viri infec&ioase al consumatorului


Grile Complement multiplu

1. Prin ce se caracterizeaz# iradierea, ca metod# de conservare a produselor alimentare:
A. Este o metod# prin care se modific# uor propriet#&ilor organolpetice
B. Este o metod# prin care se urm#rete ntrzierea unor procese fiziologice ale consumatorului, cum
ar fi respira&ia sau fotosinteza
C. Este o metod# prin care se urm#rete ntrzierea unor procese fiziologice ale produselor vegetale,
cum ar fi germinarea sau maturarea
D. Este o metod# ce urm#rete ntrzierea unor procese fiziologice ale produselor animale, cum ar fi
germinarea sau maturarea
E. Asigur# decontaminarea microbian#

2. Iradierea ca metod# de conservare, este caracterizat# astfel:
A. Este o metod# prin care se modific# uor propriet#&ilor organolpetice
B. Este o metod# prin care se urm#rete ntrzierea unor procese fiziologice ale consumatorului, cum
ar fi respira&ia sau fotosinteza
C. Este o metod# prin care se urm#rete ntrzierea unor procese fiziologice ale produselor vegetale,
cum ar fi germinarea sau maturarea
D. Este o metod# ce urm#rete ntrzierea unor procese fiziologice ale produselor animale, cum ar fi
germinarea sau maturarea
E. Asigur# decontaminarea microbian#

Care din variantele enumerate, sunt false?

3. Ce fel de radia&ii se admit pentru conservarea alimentelor:
A. radia&ii frecvente
B. radia&ii cu frecven&# mare
C. radia&ii gamma
D. radia&ii X cu energia mai mic# de 5 MeV
E. radia&ii emise de izotopii Co
60
i Cs
137


4. In cadrul utiliz#rii radia&iilor ionizante n alimenta&ie, legisla&ia sanitar# presupune respectarea
urm#toarelor cerin&e:
A. ca toate produsele alimentare iradiate s# fie etichetate corespunz#tor
B. ca etichetarea produselor iradiate s# fie nso&it# cu precizarea dozei folosite
12
C. ca etichetarea produselor iradiate s# fie nso&it# cu precizarea motivului pentru care alimentul a fost
iradiat
D. doza maxim# admis# de radia&ii s# fie de 10 KGy
E. doza maxim# admis# de radia&ii s# fie de 5 KGy

5. Referitor la energia depus# n tratamentul ionizant al alimentului, sunt adev#rate urm#toarele afirma&ii:
A. energia se calculeaz# n doze, exprimate n kcalorii/g material tratat
B. energia depus# se raporteaz# la timp
C. energia se calculeaz# n doze, exprimate n kGy
D. energia, exprimat# n KGy, reprezint# cantitatea de jouli/kg produs neiradiat
E. energia, exprimat# n KGy, reprezint# cantitatea de jouli/kg produs iradiat

6. Ce ac&iuni biologice au substan&ele antiseptice.
A. ac&iune antioxidant#
B. ac&iune bactericid#
C. ac&iune bacteriostatic#
D, ac&iune tampon
E.ac&iune fungicid#

7. Care din substan&ele enumerate mai jos, sunt antiseptice folosite n scop alimentar.
A. acidul clorhidric i s#rurile tampon
B. hidroxidul de sodiu i sistemele tampon corespunz#toare
C. SO
2
, bisulfi&ii i metabisulfi&ii
D. acidul benzoic i s#rurile lui
E. acidul formic, acidul boric, acidul sorbic

8. Referitor la energia depus# n tratamentul ionizant al alimentului, sunt false urm#toarele afirma&ii:
A. energia se calculeaz# n doze, exprimate n kcalorii/g material tratat
B. energia depus# se raporteaz# la timp
C. energia se calculeaz# n doze, exprimate n kGy
D. energia, exprimat# n KGy, reprezint# cantitatea de jouli/kg produs neiradiat
E. energia, exprimat# n KGy, reprezint# cantitatea de jouli/kg produs iradiat

9. Alimentele conservate cu radia&ii gamma, presupun urm#toarele:
A. modificarea texturii ndeosebi a produselor vegetale, datorit# ac&iunii asupra pectinelor
B. sc#derea par&ial# a calit#&ii alimentului
C. sc#derea calit#&ii alimentului n ceea ce privete valoarea nutritiv# i senzorial#
D. creterea valorii nutritive, n ceea ce privete textura, gustul, mirosul i alte aspecte senzoriale
E. sc#derea valorii nutritive, n ceea ce privete con&inutul de ap# i substan&ele hidrosolubile

10. Cum se explic# ac&iunea conservant# a substan&ele antiseptice:
A. se opun unor modific#ri biologice
B. se opun reac&iilor de oxidare
C. au ac&iune bacteriostatic#
D. au ac&iune bactericid#
E. se opun modific#rilor fizice

11. Care dintre substan&ele enumerate, sunt conservan&i ce se opun modific#rilor fizice:
A. acidul clorhidric i s#rurile lui
B. lecitinele
C. SO
2
, bisulfitul, metabisulfitul
13
D. lian&ii stabilizatori
E. emulgatorii neionici

12. Conform legisla&iei sanitare, cu privire la alimentele conservate prin iradiere, se admit urm#toarele:
A. alimentul iradiat s# prezinte aceleai propriet#&i nutritive ca i alimental neiradiat
B. alimentul iradiat s# nu devine radioactiv
C. prin iradiere, alimentul s# nu devin# toxic
D. prin iradiere, alimentele devin conservate
E. prin iradiere, alimentele se men&in foarte proaspete

13. Tratamentul ionizant al alimentului se folosete n urm#toarele scopuri:
A. pentr conservare
B. pentru decongelare
C. pentru deshidratare
D. pentru preg#tire culinar#
E. pentru asigurarea imunit#&ii

14. La tratarea ionizant# a alimentelor se modific# urm#toarele propriet#&i, uneori semnificative:
A. propriet#&i organoleptice: culoare, textur#, gust
B. propriet#&i nutri&ionale: compozi&ia n factori nutritivi i energetici
C. propriet#&i nutri&ionale: culoare, textur#, miros, gust
D. propriet#&i nutri&ionale: reducerea cantit#&ii de ap#
E. propriet#&i organoleptice: gust, miros, con&inut de glucide i lipide

15. La tratarea ionizant# a alimentelor se modific# anumite propriet#&i. Care din variantele de mai jos, sunt
false:
A. propriet#&i organoleptice: culoare, textur#, gust
B. propriet#&i nutri&ionale: compozi&ia n factori nutritivi i energetici
C. propriet#&i nutri&ionale: culoare, textur#, miros, gust
D. propriet#&i nutri&ionale: reducerea cantit#&ii de ap#
E. propriet#&i organoleptice: gust, miros, con&inut de glucide i lipide

16. Conform legisla&iei n vigoare, alimentele conservate prin iradiere:
1. sunt complet nemodificate n raport cu cele proaspete
2. nu devin toxice
3. alimentul iradiat nu devine radioactiv
4. alimentele i prelungesc termenul de valabilitate

Care din variantele de mai jos, reflect# adev#rul, n ceea ce privete con&inutul afirma&iilor ulterior
prezentate:
A. afirma&iile 1, 2, 3 sunt reale
B. afirma&iile 2, 3, 4 sunt false
C. afirma&iile 2, 3, 4 sunt reale, iar afirma&ia 1 este fals#
D. ultimele trei sunt reale
E. doar o afirma&ie este fals#

17. Conform legisla&iei n vigoare, se fac urm#toarele afirma&ii, referitor la alimentele conservate prin
iradiere:
1. alimentele sunt complet nemodificate n raport cu cele proaspete
2. prin iradiere, alimentul nu devine toxic
3. alimentul iradiat nu devine radioactiv
14
4. alimentele i prelungesc termenul de valabilitate

Care din afirma&iile de mai sus pot fi reale ?
A. 1, 2
B. 3, 4
C. 2, 3, 4
D. 1, 4
E. 4

18. Conform legisla&iei n vigoare, se fac urm#toarele afirma&ii, referitor la alimentele conservate prin iradiere:
1. alimentele sunt complet nemodificate n raport cu cele proaspete
2. prin iradiere, alimentul nu devine toxic
3. alimentul iradiat nu devine radioactiv
4. alimentele i prelungesc termenul de valabilitate

Care din afirma&iile de mai sus pot fi reale ?
A. 1, 2
B. 3, 4
C. 2, 3, 4
D. 1, 4
E. doar 4

19. Iradierea alimentelor influen&eaz# factorii nutritivi, astfel:
A. glucidele sunt uor hidrolizate
B. proteinele sunt puternic denaturate, datorit# leg#turii peptidice instabile
C. lipidele sufer# procese de autooxidare
D. modific#rile nu sunt mai accentuate fa&# de celelalte metode de alterare a alimentelor
E. modific#rile nu sunt mai accentuate fa&# de celelalte metode de conservare a alimentelor

20. Care sunt metodele de conservare a alimentelor:
A. metode sanitare
B. metode fizice
C. metode chimice
D. metode biochimice
E. metode imunologice

21. Care sunt metodele fizice de conservare a alimentelor:
A. metode ce folosesc conservan&i
B. metode ce folosesc temperaturi sc#zute
C. metode ce folosesc temperaturi nalte
D. metode de reducere a cantit#&ii de ap#
E. metode ce folosesc substan&e biologice

22. Printre metodele fizice de conservare a alimentelor, se ncadreaz#:
A. branizarea
B. refrigerarea
C. congelarea
D. pasteurizarea
E. murarea


15
23. Congelarea i refrigerarea - sunt metode de conservare ce se caracterizeaz# prin urm#toarele:
A. folosesc temperaturi nalte
B. folosesc temperaturi sc#zute
C. folosesc substan&e chimice
D. sunt ambele metode fizice de conservare
E. sunt ambele metode chimice de conservare

24. Pentru conservarea unor preparate alimentare este necesar# folosirea unor antioxidan&i. Indica&i care
din substan&ele enumerate, au rol antioxidant:
A. acidul formic, benzoic
B. aldehida formic#, apa oxigenat#
C. tocoferolii, acidul ascorbic
D. BHA, BHT
E. cartofinul

25. Procesarea termic#, ca i procedur# n cadrul metodelor fizice de conservare a alimentelor, este
caracterizat# astfel:
A. folosete temperaturi sc#zute
B. folosete temperaturi nalte
C. distruge microrganismele
D. folosete antibiotice
E. se folosete la conservarea laptelui, mezelurilor, alimentelor ambalate n cutii

26. Metodele de conservare ce folosesc temperaturi nalte sunt:
A. congelarea
B. sterilizarea
C. pasteurizarea
D. branizarea
E. murarea

27. Sterilizarea, ca metod# de conservare a alimentelor este caracterizat# astfel:
A. se face la temperaturi de (-10
0
C)
B. se face la temperaturi de (+115) - (+120
0
C)

C. se folosete pentru conservarea alimentelor ambalate ermetic
D. prezint# unele dezavantaje
E. se face la aceai temperatur# ca i pasteurizarea

28. Unele din dezavantajele steriliz#rii ca metod# fizic# de conservare a alimentelor, sunt:
A. folosete temperaturi sub limita de fierbere a apei
B. glucidele se pot carameliza
C. vitamina C se p#streaz# activ#
D. vitamina C se inactiveaz#
E. proteinele coaguleaz#

29. Referitor la pasteurizare, care din afirma&iile urm#toare, sunt reale:
A. este o metod# fizic# de conservare ce folosete temperaturi sc#zute
B. este o metod# fizic# de conservare ce folosete temperaturi nalte, dar sub 100
0
C
C. e o metod# chimic# folosit# pentru conservarea laptelui i a sucurilor de fructe i legume
D. e o metod# fizic# folosit# pentru conservarea laptelui i a sucurilor de fructe i legume
E. n func&ie de temperatur#, este de 3 feluri: joas#, mijlocie i nalt#

16

30. Referitor la pasteurizare, care din afirma&ii sunt false:
A. este o metod# fizic# de conservare ce folosete temperaturi sc#zute
B. este o metod# fizic# de conservare ce folosete temperaturi nalte, dar sub 100
0
C
C. e o metod# chimic# folosit# pentru conservarea laptelui i a sucurilor de fructe i legume
D. e o metod# fizic# folosit# pentru conservarea laptelui i a sucurilor de fructe i legume
E. n func&ie de temperatur#, este de 3 feluri: joas#, mijlocie i nalt#

31. n ce const# branizarea:
A. n op#rirea produselor alimentare solide
B. n scufundarea produselor alimentare solide n ap# cald#
C. n tratarea cu vapori de ap# a produselor alimentare lichide
D. n tratarea cu vapori de ap# a produselor alimentare solide
E. n r#cirea produselor alimentare solide la temperaturi sub 0
0
C

32. n ce categorie de metode de conservare a alimentelor, se ncadreaz# uscarea i deshidratarea:
A. n metode fizice
B. n metode de reducere a cantit#&ii de ap#
C. n metode fizice prin prelucrare chimic#
D. n metode biochimice
E. n metode chimice

33. Prin uscare se pot conserva:
A. produsele de panifica&ie
B. sucurile de fructe
C. fructele
D. legumele
E. b#uturile alcoolice

34. Metode chimice de conservare a alimentelor se realizeaz# prin mai multe proceduri, cum ar fi:
A. alcalinizare
B. acidifiere
C. s#rare
D. uscare
E. afumare

35. Ad#ugarea de zah#r, ca i tehnic# folosit# n conservarea legumelor, are ca scop s# produc#:
A. glicoliza aerob#
B. glicoliza anaerob#
C. fermenta&ia lactic#
D. acidifierea mediului
E. s#rarea mediului

36. Prin murare, unele elemente nutritive dintr-un produs alimentar se conserv# foarte bine. n acest
context, care din afirma&iile de mai jos sunt reale?
A. datorit# acidifierii toate vitaminele hidrosolubile se inactiveaz#
B. vitamina C se p#streaz# activ#
C. vitamina C se inactiveaz#
D. datorit# alcalinit#&ii, unele vitamine se inactiveaz#
E. mediul acid conserv# vitamina C

17
37. Consumul exagerat de produse afumate crete riscul mboln#virii de cancer de stomac.
C#ror compui chimici se datoreaz# acest risc:
A. compuilor chimici din aburul folosit la afumare
B. compuilor chimici din fumul folosit la afumare
C. hidrocarburilor policiclice aromate din fumul folosit la afumare
D. hidrocarburilor aromatice clorurate
E. hidrocarburilor clorurate

38. Indica&i care sunt substan&ele chimice ce se opun modific#rilor biologice:
A. anticanceroasele
B. antisepticele
C. antibioticele
D. antigerminativele
E. antioxidantele

39. Cum sunt afectate elementele nutritive din produsele alimentare iradiate:
A. glucidele pot fi uor hidrolizabile
B. proteinele sunt rezistente
C. lipidele dac# sunt n asociere cu antioxidan&i, n urma iradierii nu sunt afectate
D. lipidele dac# sunt n asociere cu antioxidan&i, n urma iradierii sunt afecta&i antioxidan&ii, dar i
lipidele
E. cele ce con&in proteine cu sulf, pot forma compui cancerigeni

40. Care sunt consecin&ele migr#rii apei n alimentele iradiate:
A. intensific# reac&iile Maillard
B. crete concentra&ia compuilor de culoare nchis#
C. dac# produsele con&in antioxidan&i, n urma iradierii acetia sunt distrui
D. cele ce con&in proteine, formeaz# dextrine
E. cele ce con&in glucide, formeaz# geloz#

41. Cum variaz# Ig la urm#toarele sortimente de pine:
A. la pinea integral# este mai mare dect la cea alb#
B. la pinea integral# este mai mic dect la cea alb#
C. cea mai mare valoare o are pinea alb#
D. cea mai mare valoare o are pinea intermediar#
E. la pinea dietetic# hipoglucidic# este cel mai mic

42. Ce factori influen&eaz# valorile indicelui glicemic- Ig al unui aliment:
A. con&inutul de proteine din aliment
B. con&inutul de fibre din aliment
C. con&inutul de glucide
D. tipul de aliment
E. procedura de ob&inere

43. Indicele glicemic al unui aliment, variaz# n func&ie de:
A. con&inutul de glucide
B. con&inutul de fibre
C. tipul de aliment
D. structura amilozei
E. structura amidonului

18

44. Con&inutul de amiloz# din structura amidonului dintr-un aliment, influen&eaz#:
A. valoarea indicelui glicemic
B. activitatea amilazelor
C. gelatinizarea amidonului
D. gelatinizarea glucozei
E. structura amidonului

45. Con&inutul mic de amiloz# din structura amidonului dintr-un aliment, favorizeaz#:
A. sc#derea indicelui glicemic
B. creterea indicelui glicemic
C. creterea glicemiei
D. creterea gelatiniz#rii
E. structura amilopectinei

46. Glucidele sufer# diverse procese n alterarea microbian#. Printre acestea se enumer#:
A. fermenta&ia lactic#
B. sinteza dextranilor ce modific# textura alimentului
C. formarea de zah#r invertit
D. degradarea pectinelor
E. eliberarea acizilor grai esterifica&i

47. Printre factorii ce favorizeaz# alterarea gr#similor se enumer#:
A. ionii metalici: Fe, Cu, Zn, Ni
B. ionii metalici: Na, K, Cl, S
C. biosensibilizatorii de tip I i II
D. lipazele
E. glicozidazele proprii materiei grase

48. Printre factorii ce favorizeaz# alterarea gr#similor se enumer#:
A. unele enzime
B. lipoxigenazele i lipazele
C. biosensibilizatorii de tip I i II
D. factorii fizici (oxigenul, ionii metalici)
E. factorii chimici (oxigenul, ionii metalici)

49. Printre factorii ce favorizeaz# alterarea gr#similor se enumer#:
A. unele enzime
B. lipoxigenazele i lipazele
C. biosensibilizatorii de tip I i II
D. factorii fizici (c#ldura, lumina)
E. factorii chimici (c#ldura, lumina)

50. Cele mai frecvente transform#ri ale gr#similor n alterare sunt procesele oxidative. Ce este fals n
urm#toarele afirma&ii, referitor la aceste procese oxidative:
A. degradarea oxidativ# a gr#similor se declaneaz# la nivelul triplei leg#turi
B. degradarea oxidativ# a gr#similor se declaneaz# la nivelul dublei leg#turi a acizilor grai
C. au loc numai ntr-un singur produs alimentar
D. sunt factori ce nu influen&eaz# n nici un fel calitatea alimentului
E. se formeaz# n final exclusiv produi de hidroliz#

19
51. Autooxidarea gr#similor decurge:
A. n mai multe etape
B. n 3 atape : ini&iere, propagare i ntrerupere
C. cu formare de compui izomeri de tip cis-trans
D. cu formare de compui cu grad de nesaturare mai mare
E. cu formare de compui chimici ce au efect negativ asupra s#n#t#&ii

52. Autooxidarea gr#similor este influen&at# de unii factori, cum ar fi:
A. riboflavina (sensibilizator de tip I)
B. riboflavina (sensibilizator de tip II)
C. clorofila i eritrozina (sensibilizator de tip II)
D. clorofila i eritrozina (sensibilizator de tip I)
E. sensibilizatorii de tip I i II

53. ntreruperea procesului de autooxidare la gr#simile alimentare se realizeaz# n mod diferit, cu formare
de:
A. produi cu miros i gust pl#cut
B. aldehide, cetone
C. peroxizi
D. epoxizi
E. oxigen

54. Oxidarea enzimatic# a gr#similor conduce la formarea de:
A. izomeri optici
B. izomeri geometrici
C. izomeri cis trans
D. compui ce influen&eaz# negativ valoarea nutritiv# a produsului alimentar
E. compui ce nu influen&eaz# negativ valoarea nutritiv# a produsului alimentar

55. Alterarea alimentelor este un process complex n care are loc printre altele i brunificarea
neenzimatic#. n ce const# aceasta:
A. n reac&ii de formare a gelozei
B. n reac&ii de formare a caramelului din colagen
C. n caramelizarea zaharurilor
D. n reac&ii de formare a melanoidelor
E. n oxidarea acidului ascorbic

56. Brunificarea n cadrul alter#rii alimentelor este un proces:
A. ce se dezvolt# n prezen&a numai a unor enzime
B. ce se dezvolt# enzimatic i neenzimatic
C. prin care se formeaz# pigmen&i bruni, de tipul taninurilor
D. prin care se formeaz# pigmen&i bruni, de tip melanoidelor
E. n care au loc reac&ii Maillard

57. Prin ce se caracterizeaz# enzimele ce intervin n brunificarea enzimatic#:
A. sunt din clasa oxidoreductazelor
B. au n structur# ionul de Cu
C. ac&ioneaz# la un anumit pH
D. ac&ioneaz# la orice pH din mediu
E. sunt carbon-oxidaze

20

58. Efectele nefavorabile a brunific#rii enzimatice sunt:
A. se ob&ine ceaiul fermentat, laptele pasteurizat
B. se negresc cartofii, ciupercile
C. se negresc fructele
D. au loc reac&ii de hidroxilare i oxidare
E. au loc reac&ii de geometrie cis-trans

59. Unele produse alimentare se ob&in, avnd la baz# brunificarea enzimatic#. Care din cele enumerate se
ob&in astfel:
A. curmalele
B. ceaiul negru
C. cafeaua
D. toate fructele
E. nici una din categoriile prezentate anterior

60. Pentru a preveni brunificarea enzimatic# se recurge la:
A. folosirea antisepticilor i antioxidan&ilor
B. folosirea de inhibitori enzimatici corespunz#tori
C. modificarea pH-ului prin ad#ugare de acizi alimentari
D. modificarea pH-ului prin ad#ugare de acizi grai nesatura&i
E. inactivarea tuturor enzimelor

61. Prelucrarea alimentelor include unele procese cum ar fi:
A. nc#lzirea
B. hidroliza chimic# i enzimatic#
C. titr#rile
D. opera&iunile mecanice
E. variantele A i C sunt corecte

62. Care din urm#toarele variante, sunt corecte:
A. prelucrarea alimentelor prezint# numai avantaje
B. prelucrarea alimentelor prezint# numai dezavantaje
C. prelucrarea alimentelor prezint# avantaje i dezavantaje
D. prin prelucrare se inactiveaz# unele substan&e antinutritive
E. prin prelucrare se inactiveaz# ac&iunea microorganismelor

63. Referitor la prelucrarea alimentelor se poate afirma:
1. prelucrarea alimentelor prezint# numai avantaje
2. prelucrarea alimentelor prezint# numai dezavantaje
3. prelucrarea alimentelor prezint# avantaje i dezavantaje
4. prin prelucrare se inactiveaz# unele substan&e antinutritive

Ce variant# este corect#:
A.afirma&iile 1 i 2 sunt false
B. afirma&iile 3 i 4 sunt adev#rate
C. afirma&iile 1 i 3 sunt false
D. afirma&ia 1 este fals# iar 4 este adev#rat#
E. afirma&iile 1 i 2 sunt reale iar 3 i 4 sunt false


21
64. Printre avantajele proceselor de ob&inere ale alimentelor se nscriu:
A. facilitarea mastica&iei i digestiei
B. hidroliza amidonului cu formare de dextrine
C. hidroliza amidonului cu formare de zaharoz#
D. hidroliza pectinei din produsele vegetale
E. hidroliza glicogenului din produsele vegetale

65. Cum se poate calcula indicele glicemic?
A. folosind curba glicemic#
B. calculnd suprafa&a triunghiului din curba glicemic# ce corespunde la ingestia de glucide din
aliment
C. &innd cont de valoarea glicemiei dup# ingestia a 100 g fructoz#
D. &innd cont i de valoarea glicemiei dup# ingestia a 100 g glucoz#
E. prin dozarea glicozuriei

66. Alimentele ce con&in glucide, prezint# avantaj (pentru un diabetic obez) dac# prin procesare:
A. m#resc valoarea glicemiei cu mult fa&# de glucoz#
B. scad valoarea glicemiei cu mult fa&# de aceeai cantitate de glucoz#
C. m#resc valoarea glicemiei cu mult fa&# de aceeai cantitate de glucoz#
D. scad valoarea glicemiei
E. au un indice glicemic mic

67. De cine depinde valoarea indicelui glicemic al unui aliment procesat?
A. de tipul de aliment
B. de tipul de lipide
C. de procedeul culinar sau industrial folosit
D. de raportul amiloza amilopectin# al colagenului
E. de raportul amiloz# amilopectin# al amidonului

68. Amidonul din alimente formeaz# dup# ingerare:
A. o mas# vscoas#
B. o mas# gelatinoas#
C. amiloz# i amilopectin#
D. dextrine
E. amilaz#

69. Cum este influen&at indicele glicemic:
A. crete pe m#sur# ce con&inutul de amidon este mic
B. crete pe m#sur# ce con&inutul de amiloz# este mai mare
C. crete pe m#sur# ce con&inutul de amiloz# este mai mic
D. crete n paralel cu gelatinizarea
E. scade pe m#sur# ce gelatinizarea este mai redus#

70. Cum este influen&at indicele glicemic:
A. crete pe m#sur# ce con&inutul de amidon este mic
B. crete pe m#sur# ce gelatinizarea este mai intens#
C. crete pe m#sur# ce con&inutul de amiloz# este mai mic
D. crete n paralel cu gelatinizarea
E. scade pe m#sur# ce gelatinizarea este mai redus#


22
71. Cum se modific# unele propriet#&ile fizico chimice n timpul preg#tirii termice a gr#similor:
A. crete vscozitatea
B. se schimb# culoarea
C. scade indicele de polimerizare
D. crete indicele de polimeralizare
E. se diminuaz# nesaturarea

72. Cum se modific# unele propriet#&ile fizico chimice n timpul preg#tirii termice a gr#similor:
A. scade indicele de iod
B. crete indicele de refrac&ie
C. crete gradul de nesaturare
D. scade gradul de nesaturare
E. indicele de saponificare devine egal cu cel de aciditate

73. n timpul prelucr#rii culinare ale gr#similor, se formeaz#:
A. acizi grai liberi
B. acizi grai liberi i biliari
C. polimeri: amidon, glicogen, colagen
D. polimeri
E. aldehide, cetone i peroxizi

74. Valoarea nutritiv# a lipidelor este influen&at# de:
A. tipul de aliment ce se asociaz# cu gr#simea corespunz#toare
B. tipul de aminoacizi din compozi&ia gr#simii
C. tipul de gr#sime
D. tipul glicerinei ce esteric# trigliceridele
E. procedeul de prelucrare

75. Cum se modific# vitamina A n timpul procesului culinar pentru un produs alimentar:
A. vitamina A e mai pu&in rezistent# dect carotenii
B. con&inutul scade odat# cu creterea temperaturii
C. con&inutul scade odat# ce temperatura este mai aproape de 0
0
C
D. con&inutul scade n prezen&a vitaminei E
E. con&inutul crete n prezen&a vitaminei E

76. Cum se comport# vitamina B
1
la procesarea alimentelor:
A. mediul acid o stabilizeaz# mai bine
B. mediul alcalin i crete stabilitatea
C. amidonul re&ine vitamina
D. pierderile se estimeaz# n func&ie de cantitatea de ap# i temperatura de nc#lzire
E. fiind vitamin# hidrosolubil#, la fierbere, trece par&ial n apa respectiv#

77. Cum se comport# vitamina B
2
la prelucrarea culinar# a unui produs alimentar:
A. ca i B
1
, mediul acid o activeaz#
B. este stabil# la pH slab alcalin
C. instabilitatea depinde de unii factori fizici
D. este stabil# la temperatura de fierbere
E. n laptele pasteurizat este stabil#

78. Prin fierberea produsele alimentare, ce se ntmpl# cu vitaminele hidrosolubile:
A. toate vitaminele se comport# identic
23
B. sufer# pierderi n apa de fierbere
C. vitamina C este distrus#
D. vitamina E nu se pierde prin fierbere
E. vitamina B
2
este stabil#

79. Cum se comport# vitamina B
2
la prelucrarea culinar# a unui produs alimentar:
A. ca i B
1
, mediul neutru o activeaz#
B. este instabil# la pH slab alcalin
C. instabilitatea depinde de unii factori fizici
D. este stabil# la temperatura de fierbere
E. n laptele pasteurizat este stabil#

80. Cum variaz# con&inutul de vitamin# C:
A. este cel mai mare, n alimentul proasp#t dect cel concentrat i conservat
B. este mai mare n produsul conservat termic dect cel proap#t
C. este mai mic n produsul conservat termic dect cel proap#t
D. n apa n care se fierbe produsul (sub presiune) se men&ine o cantitate mare
E. sunt produse care prin fierbere extrag cantit#&i variabile


Bibliografie

1. Florica Buuricu, 2008 Chimia i Igiena Alimentului, Ed. Muntenia, Constan&a (Cap.13)
6. Denisa Mihele, 2004 - Nutri&ie, Dietoterapie i Compozi&ia alimentelor, Multi Press International
(Cap. 16)
7. Rodica Cuciureanu, 2005 -Elemente de Igiena Alimentatiei, Ed. Gr.T.Popa, UMF. Iai (Cap. 4, 5, 6,
10)
8. *** Ordin privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente, O.M.S. nr. 975/1998,
Monitorul Oficial al Romniei nr.268/11.06.1999
9. *** - OMS 976/1998 Normele de igiena privind produc&ia, prelucrarea, depozitarea, p#strarea,
transportul i desfacerea alimentelor
24

Tematica 2

Poluarea chimic$ !i biologic$ a alimentelor- Consecine negative asupra s$n$t$ii
1. Aditivii alimentari
2. Alimente pro-i contra cancerelor
3. Micotoxinele n alimente
4. Tipuri de alimente
5. Imboln#viri alimentare
6. Alergii i Intoleran&e


Grile Complement simplu

1. Cum se pot defini aditivii alimentari?
A. sunt substan&e care se folosesc la preparea produselor alimentare, pentru a ameliora calit#&ile
nutritive i mbun#t#&i tehnologia de ob&inere
B. sunt substan&e care se folosesc la preparea produselor alimentare, pentru a ameliora calit#&ile
organoleptice, dar se extrag la sfritul produselor tehnologice
C. sunt substan&e care se folosesc la preparea produselor alimentare, pentru a ameliora nsuurile
organoleptice sau ca o necesitate direct# de desf#urare a procesului tehnologic
D. sunt elemente nutritive proprii produsului natural
E. sunt p#r&i constituente a alimentelor procesate, dar care se extrag la sfrit

2. Pentru colorarea produselor alimentare sunt folosi&i coloran&i naturali, cum ar fi:
A. eritrozina
B. tartrazina, GGN
C. indigotina, amarandul
D. caramelul, carotenul
E. substan&e aromate

3. Unul dintre coloran&ii alimentari de sintez# admii la noi n &ar#, este:
A. caramelul
B. piatra vn#t#
C. tartrazina
D. benzoatul de sodiu
E. acidul carminic

4. Cum coloreaz# alimentele, colorantul eritrozina:
A. rou
B. roz
C. verde
D. albastru
E. portocaliu
5. Cum coloreaz# alimentele, colorantul tartrazina:
A. rou
B. galben
C. verde
D. orang
E. indigou
25

6. Preciza&i care din substan&ele de mai jos constituie coloran&i sintetici pentru produsele alimentare:
A. antocianii
B. clorofilele
C. ofranul
D. eritrozina
E. acidul carminic

7. Dintre ndulcitorii naturali, cu putere mare de ndulcire, este folosit:
A. zah#rul invertit
B. zaharina
C. ciclamat de sodiu
D. aspartamul
E. zah#rul

8. Principalul avantaj al ndulcitorilor sintetici fa&# de cei naturali este:
A. puterea de a ndulci mai pu&in
B. puterea de a nu ndulci
C. puterea de a ndulci mult mai mult dect zah#rul
D. nu modific# propriet#&ile organoleptice
E. sunt mai pu&in toxice

9. Pentru ca aspectul gelifiant al produselor alimentare s# se men&in# pe parcursul conserv#rii, la
preparare se adaug# substan&e cu denumirea de:
A. substan&e tampon
B. substan&e gelifiante
C. substan&e antioxidante
D. substan&e jeleu
E. substan&e alcalinizante

10. Gustul b#uturilor r#coritoare carbogazoase este mbun#t#&it de unii aditivi alimentari. Cum se numesc
aceti aditivi:
A. substan&e tampon
B. corectori de aciditate
C. antiacide
D. antioxidante
E. coloran&i

11. Care sunt diferen&ele dintre agar-agar i guma arabic#:
A. guma arabic# este substan&# acidifiant#, iar agar-agarul este alcalinizant#
B. ambele sunt substan&e gelifiante
C. agar-agarul este produs de alge roii, n schimb guma arabic# este exudatul arborelui Acacia
D. agar-agarul este un ndulcitor natural, guma arabic# este un ndulcitor sintetic
E. unul este aditiv natural, cel#lalt este aditiv sintetic

12. Cafeaua este o b#utur# nealcoolic# ce consumat# n cantit#&i excesive, poate duce la instalarea
cancerului:
A. de ficat
B. de colon
C. de sn
D. de vezic# urinar#
26
E. de stomac

13. Tutunul, datorit# unor compui chimici pe care-i con&ine, devine toxic pentru organism, instalndu-se
chiar i cancerul de stomac sau ficat. Cum se explic# apari&ia acestui tip de cancer:
A. pe baza alcoolului etilic
B. pe baza alcoolului metilic
C. pe baza nitrozaminelor, ce se formeaz# din aminele secundare din compozi&ia tutunului
D. pe baza aminelor secundare, ce se formeaz# din nitrozaminele secundare din compozi&ia
tutunului
E. pe baza nitra&ilor din tutun, ce se folosesc drept coloran&i

14. Tutunul, datorit# unor compui chimici pe care-i con&ine, devine toxic pentru organism, instalndu-se
chiar i cancerul de stomac sau ficat. Cum se explic# apari&ia acestui tip de cancer:
A. pe baza pectinei vegetale
B. pe baza alcoolului metilic
C. pe baza nitri&ilor, ce se formeaz# din aminele secundare din compozi&ia tutunului
D. prin formarea unor compui cancerigeni, ca urmare a prezen&ei n tutun a aminelor secundare
E. pe baza nitra&ilor din tutun, ce se folosesc drept coloran&i

15. Toxicitatea aminelor secundare pentru organism, deriv# din urm#torul considerent:
A. formeaz# nitri&i i nitra&i, ce sunt toxici pentru organism
B. formeaz# nitri&i i nitra&i, ce sunt toxici pentru aliment
C. formeaz# nitrozamine - compui cu poten&ial cancerigen
D. formeaz# nitrozamine - compui cu poten&ial nutritiv crescut
E. formeaz# compui cis-trans cu aminele ter&iare

16. Cancerul de stomac este indus dac# se consum# excesiv alimentele, de tipul:
A. celor proaspete
B. celor uscate
C. celor afumate
D. celor dulci
E. celor vitaminizante

17. Alimentele ce au rol n prevenirea dezvolt#rii maladiei canceroase, sunt cele bogate n:
A. conservan&i
B. antioxidan&i
C. antiacide
D. coloran&i sintetici
E. aditivi alimentari

18. Antioxidan&ii sunt substan&e ce se caracterizeaz# astfel:
A. au proprietatea de a stimula procesele oxidative
B. au proprietatea de a stimula procesele de complexare
C. au proprietatea de a inhiba procesele oxidative
D. au proprietatea de a inhiba formarea de oxigen
E. au proprietatea de a inhiba sinteza acizilor grai nesatura&i

19. Pentru prevenirea cancerelor, se recomand# alimente bogate n:
A. glucide simple
B. amidon
C. glicogen
27
D. fibre
E. acid fitic

20. Cum intervin fibrele alimentare n prevenirea cancerelor:
A. prin inducerea rapid# a senza&iei de sa&ietate
B. prin reducerea rapid# a senza&iei de sa&ietate
C. prin instalarea supraponderabilit#&ii
D. prin stagnarea digestiv# timp ndelungat a compuilor cancerigeni
E. prin reducerea peristaltismului gastro-intestinal

21. Care din afirma&ile de mai jos sunt reale, privitor la toxiinfec&iile alimentare cu bacteria gen
Salmonella:
A. pot fi cauza febrei tifoide
B. pot fi cauza antraxului
C. se transmit ndeosebi prin consum de ou# de ra&#
D. se transmit ndeosebi prin consum de carne de miel
E. se transmit ndeosebi prin consum de carne de vit#

22. n produsele afumate i n conserve se dezvolt# foarte bine:
A. bacilul Clostridium Botulinum
B. bacilul E. coli
C. virusul hepatic
D. virusul conjunctivitei
E. bacilul Salmonella

23. Micotoxinele sunt compui toxici ce rezult# din metabolismul:
A. unor specii de levuri
B. unor specii de bacterii
C. unor specii de fungi
D. unor protozoare
E. unor virusuri

24. Cele mai cunoscute i studiate micotoxine sunt:
A. brucela, salmoneloze
B. trichineloza, taniaza
C. ocratoxina, patulina, aflatoxinele
D. acid erucic, acid fitic
E. toxopaturoza, micoza

25. Ce fel de micotoxine se g#sesc ndeosebi n boabele de cafea:
A. aflatoxinele B
B. aflatoxinele G
C. ocratoxinele
D. patulina
E. Fusarium

26. Aflatoxinele se g#sesc n cantitate mai mare n:
A. arahide
B. alune
C. unt de cocos
D. ulei de arahide
28
E. ulei de floarea soarelui rafinat

27. Ce avantaj prezint# pinea de secar#, n compara&ie cu celelalte tipuri :
A. este bogat# n micotoxine
B. este bogat# n micoze
C. este substrat pentru dezvoltarea aflatoxinelor
D. nu este substrat pentru dezvoltarea aflatoxinelor
E. este substrat pentru dezvoltarea acidului fumaric

28. Laptele praf poate fi risc de mbolnavire, dac# :
A. se rehidrateaz#
B. este perfect uscat
C. are urme de mucegaiuri
D. prin rehidratare, recap#t# nsuirile organoleptice ale laptelui conven&ional
E. prin rehidratare, recap#t# nsuirile nutritive ale laptelui conven&ional

29. Aflatoxinele nu se pot acumula:
A. n mediu acid
B. n mediu alcalin
C. n mediu neutru
D. n mediu apos, indiferent de pH
E. n mediu lipofil, indiferent de pH

30. Aflatoxinele se g#sesc n alimente dac# n compozi&ia lor, predomin# :
A. amidonul
B. proteinele
C. s#rurile minerale
D. vitaminele
E. glucidele

31. Suplimentele alimentare conform OMS nr.1069/19.06.2007 sunt:
A. produse alimentare ce vindec# o boal#
B. produse alimentare ce produc mboln#viri
C. produse alimentare ce completeaz# dieta normal#
D. produse ce se administreaz# n doze repetate
E. produse ce se adreseaz# persoanelor cu caren&e nutri&ionale

32. Suplimentele alimentare conform OMS nr.1069/19.06.2007 pot fi:
A. produse alimentare ce vindec# o boal#
B. produse alimentare ce produc mboln#viri
C. produse ce se adreseaz# persoanelor cu caren&e nutri&ionale
D. surse de vitamine i elemente minerale
E. surse de medicamente

33. Suplimentele alimentare conform OMS nr.1069/19.06.2007 pot fi:
A. produse alimentare ce vindec# o boal#
B. produse alimentare ce produc mboln#viri
C. surse concentrate de nutrien&i
D. produse ce se adreseaz# persoanelor cu caren&e nutri&ionale
E. surse de medicamente
29

34. Suplimentele alimentare conform OMS nr.1069/19.06.2007 pot fi:
A. surse de proteine sau acizi grai
B. produse alimentare ce produc mboln#viri
C. produse alimentare ce vindec# o boal#
D. produse ce se adreseaz# persoanelor cu caren&e nutri&ionale
E. surse de medicamente

35. Suplimentele se administreaz# sub form# de:
A.doze medicamentoase
B. por&ie
C. preparate conservate
D. pulberi instant
E. medicamente retard

36. Alimentele func&ionale se mai numesc i:
A. normocalorice
B. light
C. dietetice
D. suplimente
E. alergenice

37. Alimentele func&ionale se caracterizeaz# astfel:
1. sunt alimente medicamente
2. sunt anumite alimente tradi&ionale, dar modificate ca i compozi&ie
3. se folosesc pentru persoanele cu diferite nevoi nutri&ionale particulare
Care din afirma&iile de mai sus sunt corecte?
A. toate
B. nici una
C. doar una
D. ultimele dou#
E. primele dou#

38. Alimentele func&ionale se caracterizeaz# astfel:
1. sunt alimente medicamente
2. sunt anumite alimente tradi&ionale, dar modificate ca i compozi&ie
3. se folosesc pentru persoanele cu diferite nevoi nutri&ionale particulare
Care din afirma&iile de mai sus este(sunt) fals# (e)?
A. toate
B. nici una
C. doar una
D. ultimele dou#
E. prima

39.Alimentele func&ionale se caracterizeaz# astfel:
1. sunt alimente medicamente
2. sunt anumite alimente tradi&ionale, dar modificate ca i compozi&ie
3. se folosesc pentru persoanele cu diferite nevoi nutri&ionale particulare

Cte din afirma&iile de mai sus, sunt reale?
A. una
30
B. toate
C. dou#
D. nici una
E. 3

40. Alimentele func&ionale se caracterizeaz# astfel:
1. sunt alimente medicamente
2. sunt anumite alimente tradi&ionale, dar modificate ca i compozi&ie
3. se folosesc pentru persoanele cu diferite nevoi nutri&ionale particulare
Cte din afirma&iile de mai sus sunt false?
A. una
B. toate
C. dou#
D. nici una
E. 3

41. Ce fel de aditivi se admit la ob&inerea alimentelor func&ionale:
A. to&i aditivii alimentari
B. numai aditivi de sintez#
C. coloran&ii i antioxidan&ii naturali
D. coloran&ii i antioxidan&ii sintetici
E. to&ii aditivii seminaturali

42. Ce sunt alimentele uoare:
A. cele ce difer# de cele conven&ionale prin faptul c# au cu 30 % mai pu&in din factorii nutritivi
B. cele ce difer# de cele conven&ioanale prin faptul c# au cu 30 % mai mult din factorii nutritivi
C. sunt produsele cu mult mai energizante fa&# de cel conven&ional
D. sunt produsele cu valori nutritive mai mari dect alimentele conven&ionale
E. sunt produse ce vindic# toate bolile

43. Conform directivei CE 258/2002 i OMS 438/18.07.02, ce reguli se impun la etichetarea unui aliment
uor?
A. s# se men&ioneze denumirea ndulcitorului de mas# folosit
B. s# se men&ioneze concentra&ia de acizi grai elimina&i
C. s# se men&ioneze denumirea produsului func&ional
D. s# se men&ioneze concentra&ia produsului
E. s# se men&ioneze doza nterzis#

44. n cazul n care un aliment light con&ine polioli, conform Directivei CE i OMS 438/18.07.02, se
presupun urm#toarele:
A. s# fie men&ionat modul de ob&inere al produsului alimentar
B. s# fie men&ionat modul de ob&inere al ndulcitorului
C. s# fie men&ionat# avertizarea consumul excesiv poate produce efecte laxative
D. s# fie men&ionat# avertizarea con&ine o surs# de fenilalanin#
E. s# fie men&ionat# avertizarea produsul este un medicament eficient pentru sl#bire

45. n cazul n care un aliment light con&ine aspartam, conform Directivei CE i OMS
438/18.07.02, se presupun urm#toarele:
A. s# fie men&ionat modul de ob&inere al produsului alimentar
B. s# fie men&ionat modul de ob&inere al ndulcitorului
C. s# fie men&ionat# avertizarea consumul excesiv poate produce efecte laxative
31
D. s# fie men&ionat# avertizarea con&ine o surs# de fenilalanin#
E. s# fie men&ionat# avertizarea produsul este un medicament eficient pentru sl#bire

46. Promovarea alimentelor light are numai avantaje? Cum argumenta&i?
A. nu, pentru c# ndulcitorii sintetici nu efecteaz# cu nimic s#n#tatea
B. nu, pentru c# ndulcitorii sintetici afecteaz# s#n#tatea
C. da, fiind alimente perfect s#n#toase
D. da, deoarece con&in gr#simi naturale ce afecteaz# s#n#tatea
E. da i nu, deoarece sunt mbog#&ite cu multe vitamine i elemente minerale

47. Promovarea alimentelor light are numai avantaje? Cum argumenta&i?
A. nu, pentru c# ndulcitorii sintetici nu efecteaz# cu nimic s#n#tatea
B. da, fiind alimente complet s#n#toase
C. da, deoarece con&in gr#simi naturale ce afecteaz# s#n#tatea
D. prea pu&ine avantaje, &innd cont c# reducerea principiilor nutritive conven&ionale se face pe
baza celor sintetice
E. nu, deoarece gr#simile vegetale hidrogenate din compozi&ie sunt identice cu cele naturale

48. Ce caracteristici deosebite fa&# de un produs conven&ional, trebuie s# prezinte produsul modificat
genetic:
A. s# nu reziste planta de cultur# la erbicide
B. s# nu reziste planta de cultur# la atacul bolilor i d#un#torilor
C. planta de cultur# din care se ob&ine produsul alimentar s# prezinte rezisten&# la atacul bolilor i
la erbicide
D. s# reziste produsul alimentar la ac&iunea nociv# a apei
E. s# reziste produsul alimentar la ac&iunea aditivilor alimentari

49.Sunt pe deplin acceptate de consumatori, alimentele modificate genetic ?
A.da
B. nu
C. oarecum, cu unele re&ineri
D. n totalitate sunt respinse
E. n totalitate sunt acceptate

50.Ce caracteristici prezint# alimentele industriale?
A. prezint# un anumit grad de prelucrare
B. nu sunt tratate termic
C. nu sunt procesate
D. sunt alimentele proaspete
E. sunt alimentele strict, de natur# vegetal#

51. Alimentele industriale necesit#:
A. o sumar# ambalare
B. o prelucrare minim#
C. o modificare intens# a valorii biologice
D. o condi&ionare special# i mai deosebit#
E. o condi&ionare comun# cu a altor produse

52. Alimentele etno se caracterizeaz# astfel:
A. cuprind o gam# larg# de suplimente nutri&ionale
B. cuprind o gam# restrns# de produse func&ionale
32
C. sunt specifice unei &#ri sau unei zone turistice
D. nu sunt specifice unei &ari sau unei zone turistice
E. sunt alimente ecologice

53.Alimentele nlocuitori se mai numesc i:
A. surogate
B. etno
C. tradi&ionale
D. industriale
E. OMG

54. Alimentele nlocuitori se mai numesc i
A. etno
B. substituien&i
C. tradi&ionale
D. industriale
E. OMG

55. Etichetarea corect# a suplimentelor alimentare, impune urm#toarele preciz#ri:
A. n cte doze s# se administreze
B. gradul de acoperire pentru fiecare nutriment din compozi&ie/por&ie
C. gradul de acoperire pentru fiecare nutriment din compozi&ie/doz#
D. pentru ce afec&iune este recomandat
E. pentru ce afec&iuni nu este recomandat

56. Cum se definesc intoxica&iile alimentare:
A. sunt reac&ii adverse ale organismului la administrarea unui medicament
B. sunt reac&ii adverse ale organismului la administrarea unui aliment
C. sunt mboln#viri provocate de unele substan&e nocive existente n alimente
D. sunt mboln#viri provocate de unele microorganisme din corp
E. sunt mboln#viri provocate de unele microorganisme din alimente

57. Printre mboln#virile de origine alimentar# se enumer#:
A. alergiile i intoxica&iile alimentare
B. infec&iile i intoxica&iile alimentare
C. procesele inflamatorii i reumatismale
D. simptomele ce apar la consumul de alimente s#n#toase
E. intoleran&ele alimentare

58. Alimentele pot fi nso&ite de substan&e i/sau agen&i patogeni, astfel:
1. n infec&ii, alimentele sunt contaminate cu agentul patogenul ce se dezvolt# n aliment
2. n intoxica&ii, alimentele sunt contaminate cu microorganisme ce elaboreaz# toxine sau metaboli&i
toxici
3. toxiinfec&iile alimentare, apar n urma consumului de alimente contaminate
Care din afirma&iile de mai sus exprim# adev#rul:
A. nici una
B. numai una
C. primele dou#
D. prima i ultima
E. a doua

33
59. Alimentele pot fi nso&ite de substan&e i/sau agen&i patogeni, astfel:
1. n infec&ii, alimentele sunt contaminate cu agentul patogenul ce se dezvolt# n aliment
2. n intoxica&ii, alimentele sunt contaminate cu microorganisme ce elaboreaz# toxine sau metaboli&i
toxici
3. toxiinfec&iile alimentare, apar n urma consumului de alimente contaminate

Cte din afirma&iile de mai sus exprim# adev#rul:
A. nici una
B. numai una
C. numai dou#
D. toate
E. a doua

60. Intoxica&iile alimentare sunt mboln#viri provocate:
A. de elementele energetice din alimente
B. de substan&e toxice ce se g#sesc normal pe lng# factorii nutritivi din aliment
C. prin consumul unui aliment contaminat cu un agent patogen
D. prin consumul unui aliment contaminat cu un agent nepatogen
E. prin consumul unui aliment contaminat cu toxin# i agent microbian

61. Printre substan&ele antinutritive ce pot provoca intoxica&ii alimentare, se enumer#:
A. vitaminele, proteinele i elementele minerale
B. iodul, fluorul, clorul
C. inhibitorii unor enzime, substan&ele guogene
D. diferite enzime i vitamine
E. unii hormoni de natur# lipidic#

62. Referitor la prezen&a metalelor grele n alimente, este corect# varianta:
A. se admite o limit# fixat# de legisla&ia sanitar#
B. nu are importan&# concentra&ia
C. indiferent de concentra&ie, efectul este acelai
D. au mare rol fiziologic, de aceea e bine s# fie prezente n alimente (de ordinul gramelor)
E. nu au nici un rol fiziologic, nct n alimente trebuie s# fie n urme

63. Alimentele pot fi impurificate cu urm#toarele metale grele:
A. Na, K, Ca, Mg
B. Cl, F, Br, I
C. As, Cd, Pb, Cu, Ag
D. acizi, baze
E. Na, Cl, Ca, C

64. Alimentele de origine animal# pot fi poluate cu:
A. factori nutritivi ce ajut# la creterea animalelor
B. substan&e ce au fost administrate animalelor pentru cretere i se numesc biostimulatori
C. substan&e ce au fost administrate animalelor pentru cretere i se numesc antitrofine
D. toxice ce mbun#t#&esc calitatea produsului
E. enzime ce vor m#ri valoarea CUD-ului

65. Intoxica&iile alimentare pot fi date i de substan&e nocive, cum ar fi:
A. pesticide, micotoxine, antibiotice
B. bruceloza, leptospiroza
34
C. hepatita, febra tifoid#
D. AGPN, HPA
E. Clostridium botulinum, Bacilus subtilus

66. Prin ce fel de alimente se poate transmite antraxul:
A. legume i fructe
B. carne i lapte
C. produse dulci
D. b#uturi alcoolice
E. produse f#inoase

67. Care este calea cea mai important# de transmitere a tuberculozei:
A. consumul de cereale
B. consumul de ap# infestat#
C. consumul de lapte
D. consumul de b#uturi alcoolice
E. consumul de produse dulci

68. Ce tip de lapte nu prezint# risc de a transmite tuberculoza:
A. laptele de vac#
B. laptele de capr#
C. laptele de oaie
D. laptele mamar
E. laptele de m#g#ri&#

69. Bacteriile de tip Brucella produc infec&ii alimentare, prin intermediul:
A. produselor lactate
B. produselor de carne
C. produselor vegetale
D. parazi&ilor
E. virusurilor

70. Despre unii agen&i patogeni r#spunz#tori de transmiterea toxiinfec&iei alimentare se fac urm#toarele
afirma&ii:
1. germenii Salmonella se transmit des prin consum de ou# (mai ales de ra&#)
2. simptomele salmonelozelor sunt de regul# neurotoxice
3. urm#ri neurologice dramatice se ob&in la botulism
4. contaminarea cu E coli se manifest# prin sindromul gastro - enteric
Cte din afirma&iile de mai sus sunt reale?
A. toate
B. nici una
C. doar una
D. 3
E. a treia

71. Despre unii agen&i patogeni r#spunz#tori de transmiterea toxiinfec&iei alimentare se fac urm#toarele
afirma&ii:
1. germenii Salmonella se transmit des prin consum de ou# (mai ales de ra&#)
2. simptomele salmonelozelor sunt de regul# neurotoxice
3. urm#ri neurologice dramatice se ob&in la botulism
4. contaminarea cu E coli i prin sindromul gastro - enteric
35
Care din afirma&iile de mai sus sunt reale?
A. 1, 3 i 4
B. 2, 3
C. numai 4
D. toate
E. nici una

72. Despre unii agen&i patogeni r#spunz#tori de transmiterea toxiinfec&iei alimentare se fac urm#toarele
afirma&ii:
1. germenii Salmonella se transmit des prin consum de ou# (mai ales de ra&#)
2. simptomele salmonelozelor sunt de regul# neurotoxice
3. urm#ri neurologice dramatice se ob&in la botulism
4. contaminarea cu bacterii de genul Shigella se manifest# prin dizenterie bacterian#

Cte din afirma&iile de mai sus sunt false?
A. toate
B. nici una
C. doar una
D. 3
E. a treia
73. Despre unii agen&i patogeni r#spunz#tori de transmiterea toxiinfec&iei alimentare se fac
urm#toarele afirma&ii:
1. germenii Salmonella se transmit des prin consum de ou# (mai ales de ra&#)
2. simptomele salmonelozelor sunt de regul# neurotoxice
3. urm#ri neurologice dramatice se ob&in la botulism
4. contaminarea cu bacterii de genul Shigella se manifest# prin dizenterie bacterian#
Care din afirma&iile de mai sus sunt false?
A. 1, 3 i 4
B. 2, 3
C. 2
D. toate
E. nici una

74. Parazitozele semnalate la om, se clasific# n:
A. parazitoze provocate de unele protozoare
B. parazitoze provocate de bacilli gram pozitivi
C. parazitoze provocate de bacilli gram negativi
D. parazitoze provocate de virusuri
E. parazitoze provocate de Salmonella

75. Care dintre mboln#virile de origine alimentar# de mai jos sunt parazitoze:
A. teniaza, giardioza, trichinoza
B. brucela, salmonella
C. botulismul, rubeola, varicela
D. febra tifoid#, dezinteria
E. antrax, tuberculoza

76. Cum se manifest#, intoleran&ele alimentare?
A. prin reac&ii imunologice
B. prin reac&ii imunitare
36
C. prin reac&ii neimunologice
D. ca i substan&e toxice prezente n organism cu efecte terapeutice
E. ca i substan&e toxice prezente n organism cu efecte nutritive

77. Printre substan&ele farmacologice active responsabile de intoleran&ele alimentare, se enumer#:
A. prostaglandinele, glucoza, colesterolul
B. vitamina C, vitaminele hiposolubile
C. ciocolata, c#punii, tomatele
D. histaminele, nitra&ii, teobromina
E. glutenul, lactoza, fenilcetonuria

78. Care dintre aditivii alimentari sunt responsabili de apari&ia intoleran&elor:
A. to&ii aditivii
B. numai aditivii bazici
C. frecvent to&i coloran&ii
D. cu pondere mare: coloran&ii azoici, poten&iatorii de gust, conservan&ii
E. cu pondere foarte redus#: coloran&ii azoici, poten&iatorii de gust i de miros

79. Intoxica&iile alimentare pot fi provocate de:
A. alcaloizi, prostaglandine
B. acidul erucic, acidul arahidonic
C. spina bifida, leziuni cardiace
D. acidul erucic, solanina
E. AGPN, HPA

80. Prezen&a nitra&ilor i nitri&ilor n alimente poate avea urm#toarele urm#ri negative:
A. formarea de amine biogene
B. formarea de nitrozamine
C. formarea de hemoglobin#
D. apari&ia infec&iilor alimentare
E. apari&ia toxiinfec&iilor alimentare

37
Tematica 2
Grile Complement multiplu

1. Pentru aromatizarea produselor alimentare se poate folosi:
A. busuioc, cimbrior
B. foi de dafin, scor&ioar#
C. acid acetic, sare de l#mie
D. bicarbonat de sodiu, bicarbonat de amoniu
E. anason, chimen, coriandru

2. Aromatizan&ii sintetici ce se folosesc n produsele alimentare sunt:
A. o&etul
B. sarea de l#mie
C. acetatul de etil
D. aldehida benzoic#
E. bicarbonatul de sodiu

3. Pentru colorarea produselor alimentare sunt folosi&i coloran&i sintetici, cum ar fi:
A. amarandul, eritrozina
B. tartrazina, orange GGN
C. indigotina
D. caramelul, carotenul
E. substan&e aromatizante colorate

4. Preciza&i care din substan&ele de mai jos, constituie coloran&i naturali pentru produsele alimentare:
A. antocianii
B. clorofilele
C. ofranul
D. eritrozina
E. acidul carminic

5. Ce se poate folosi pentru ca o b#utur# r#coritoare s# fie colorat# n g#lbui?
A. carotenii
B. caramelul
C. xantofilele
D. vitamina B
2

E. tartrazina

6. Preciza&i care din afirma&iile referitoare la amarand i eritrozin#, sunt reale?
A. ambele substan&e sunt aditivi alimentari
B. ambele substan&e coloreaz# n rou
C. ambele substan&e coloreaz# n galben
D. ambele substan&e sunt coloran&i de sintez#
E. ambele substante sunt coloran&i naturali

7. Indulcitorii naturali, sunt:
A. sorbitolul
B. manitol
C. zaharina
D. zaharoza
38
E. glicerol

8. Printre ndulcitorii naturali, se enumer#:
A. zah#rul invertit
B. zaharina
C. zah#rul
D. unii polioli
E. manitol i sorbitol

9. Indulcitorii sintetici, sunt:
A. zah#rul invertit
B. zaharina
C. ciclamat de sodiu
D. aspartamul
E. glicerol

10. Substan&ele gelifiante folosite n produsele alimentare sunt:
A. toate fibrele alimentare
B. pectina
C. agar-agar
D. lecitina
E. fibrele insolubile

11. Lecitina, n calitate de gelifiant, are urm#torul rol:
A. asigur# produselor alimentare o anumit# textur#
B. asigur# produselor alimentare o fluiditate excesiv#
C. de a emulsiona gr#simile din preparat
D. de a emulsiona glucidele din preparat
E. de ai conferi produsului alimentar, nsuiri organoleptice corespunz#toare

12. Acidifierea produselor alimentare este realizat# prin intermediul:
A. folosirii de substan&e puternic alcaline
B. folosirii de substan&e neutru
C. folosirii de substan&e acide
D. folosirii de aditivi alimentari adecva&i
E. folosirii unor acizi alimentari

13. Care sunt asem#n#rile dintre agar-agar i guma arabic#:
A. ambele sunt substan&e acidifiante
B. ambele sunt substan&e gelifiante
C. agar-agarul este produs de alge roii, n schimb guma arabic# este exudatul arborelui Acacia
D. agar-agarul este un ndulcitor natural, guma arabic# este un ndulcitor sintetic
E. ambii sunt aditivi naturali

14. Care sunt asem#n#rile dintre agar-agar i guma arabic#:
A. ambele sunt substan&e acidifiante
B. ambele sunt substan&e gelifiante
C. asigur# o textur# corespunz#toare produsului
D. agar-agarul este un ndulcitor natural, guma arabic# este un ndulcitor sintetic
E. ambii sunt aditivi naturali

39
15. Factorii ce determin# apari&ia cancerului sunt:
A. factori exogeni, cum ar fi factori genetici i endocrini
B. factori endogeni, cum ar fi factori fizici i chimici
C. factori exogeni, cum ar fi factori imunologici
D. factori exogeni, cum ar fi alcoolul, alimentele, radia&iile i tutunul
E. factori endogeni, cum ar fi factori genetici i endocrini

16. Care sunt alimentele incriminate de formarea unor forme de cancer:
A. alimente ce nu con&in aditivi alimentari
B. alimente ce con&in aditivi alimentari
C. alimente preparate cu multe gr#simi
D. alimente preparate cu pu&ine gr#simi
E. alimente neafumate

17. Alcoolul consumat n cantit#&i foarte mari poate favoriza apari&ia de cancere. Preciza&i care din
formele de cancer enumerate, se datoreaz# alcoolului:
A. cancerul mamar
B. cancerul hepatic
C. cancerul esofagian
D. cancerul gastric
E. cancerul de vezic# hepatic#

18. Antioxidan&ii naturali ce previn formarea de cancere sunt:
A. vitamina C
B. vitamina B
C. vitamina E
D. vitamina A
E. vitamina K

19. Un rol deosebit de important n prevenirea maladiei canceroase l au fibrele solubile. Care sunt
aceste fibre i n ce predomin#?
A. pectinele
B. celuloza
C. cereale, &elin#, maz#re
D. struguri, pepene, cirei
E. pere, gutui

20. Un rol deosebit de important n prevenirea maladiei canceroase l au fibrele insolubile. Care sunt
aceste fibre i n ce predomin#?
A. pectinele
B. celuloza
C. cereale, &elin#, maz#re
D. struguri, pepene, cirei
E. pere, gutui

R#spuns B, C

21. Da&i exemple de fibre ce au rolul n prevenirea cancerelor:
A. fibrele solubile din pere i gutui
B. fibrele insolubile din pere i gutui
C. fibrele solubile din cereale
40
D. fibrele insolubile din cereale
E. pectina, celuloza, hemiceluloza

22. Cum intervin fibrele n ac&iunea anticanceroas#:
A. printr-un tranzit gastro-intestinal foarte lent
B. printr-un tranzit gastro-intestinal accelerat
C. prin formarea bolului fecal i stimularea peristaltismului
D. prin chelatarea unor ioni ai metalelor grele
E. prin chelatarea ionilor de Na
+
i K
+


23. Ce este valabil, referitor la toxiinfec&iile alimentare:
A. apar dup# administrarea alimentelor contaminate cu factori nutritivi
B. apar dup# administrarea alimentelor poluante cu toxine produse de bacterii
C. apar dup# administrarea alimentelor contaminate cu bacterii
D. dau simptome digestive
E. dau simptome cardiace

24. Fungii sunt implica&i n patologia unor afec&iuni cu efecte toxice, denumite:
A. fungice
B. micoze
C. micotoxicoze
D. alergii fungice
E. alergii intolerante

25. n ce const# asem#n#rile i deosebirile dintre micoze i micotoxicoze:
A. ambele sunt mboln#viri ale drojdiilor
B. ambele sunt afec&iuni provocate de fungi
C. numai n micoze, fungii sunt prezen&i n organism, odat# cu alimentele ingerate
D. numai n micotoxicoze, fungi sunt prezen&i n organism, odat# cu alimentele ingerate
E. n micotoxicoze, numai micotoxinele p#trund n organism, odat# cu alimentele ingerate

26. n ce const# asem#n#rile i deosebirile dintre cele trei afec&iuni provocate de fungi:
A. alergiile fungice sunt cauzate de spori
B. alergiile fungice (cardidoze) sunt cauzate de diferi&i alergeni
C. n micoze, fungii sunt prezen&i n organism, odat# cu alimentele ingerate
D. n micotoxicoze, fungii sunt prezen&i n organism, odat# cu alimentele ingerate
E. n micotoxicoze, numai micotoxinele p#trund n organism, odat# cu alimentele ingerate

27. La ce riscuri se expun persoanele suferinde de toxiinfec&ii cu micotoxine:
A. la apari&ia cancerelor
B. la afec&iuni hepatice
C. la afec&iuni renale
D. la ateroscleroz#
E. la diabet zaharat

28. Ce este corect despre micotoxine, din afirma&iile de mai jos:
A. micotoxina predominant# n mere este patulina
B. micotoxina predominant# n mere este ocratoxina
C. micotoxina predominant# n cafea este ocratoxina
D. cerealele sunt contaminate cu mice&i- genul Fusarium
E. cerealele sunt contaminate cu micotoxine - genul patulina
41

29. Ce genuri de mucegaiuri / respectiv micotoxine, se dezvolt# n produsele alimentare:
A. genurile Clostridium
B. genurile Giardia, diferite protozoare
C. genurile E coli, Antrax, Bacillus lacticus
D. genurile Aspergillus, Penicillium, Fusarium
E. patulina, ocrotoxina i aflatoxinele

30. Ocratoxina din boabele de cafea sufer# urm#toarele modific#ri:
A. la prajirea boabelor de cafea, ocratoxina trece n aflatoxin#
B. la pr#jirea boabelor de cafea, ocratoxina trece n patulin#
C. la pr#jirea boabelor de cafea, ocratoxina se distruge par&ial
D. o parte din ocrotoxina din boabele de cafea, trece n b#utura preparat#
E. cafeaua poate con&ine ocratoxin#

31. Ocratoxina din boabele de cafea sufer# urm#toarele modific#ri:
A. la prajirea boabelor de cafea, o parte din ocratoxin#, poate s# se distrug#
B. la pr#jirea boabelor de cafea, ocratoxina trece n patulin#
C. ocrotoxina din boabele de cafea, se reg#sete ntr-un procent mare n b#utura preparat#
D. n b#utura cafea, ocratoxina se g#sete n cantit#&i mici
E. ocratoxina nu trece deloc n b#utura cafea

32. Ce metode se folosesc pentru reducerea con&inutului de micotoxine n produsele alimentare:
A. metode de extrac&ie
B. folosirea acizilor i bazelor
C. folosirea apei oxigenate i a aldehidei formice
D. folosirea apei oxigenate
E. nu se cunoate nici o metod# eficient#

33. Ce metode se folosesc pentru reducerea con&inutului de micotoxine n produsele alimentare:
A. metode de extrac&ie
B. folosirea amoniacului
C. folosirea aldehidei formice
D. folosirea apei oxigenate
E. iradierea

34. Ce metode eficiente se folosesc pentru reducerea con&inutului de micotoxine n produsele alimentare:
A. metode de extrac&ie
B. folosirea acizilor i bazelor
C. folosirea apei oxigenate i a aldehidei formice
D. folosirea apei oxigenate
E. iradierea

35. Ce metode ineficiente se cunosc pentru reducerea con&inutului de micotoxine n produsele alimentare:
A. metode de extrac&ie
B. iradierea
C. folosirea amoniacului
D. sortarea
E. folosirea apei oxigenate


42
36. Suplimentele alimentare sunt destinate:
A. persoanelor cu caren&e nutri&ionale
B. persoanelor f#r# caren&e nutri&ionale
C. persoanelor ce sufer# de o boal#
D. persoanelor ce desf#oar# activit#&i sportive sau sunt fum#tori
E. persoanelor obosite sau ce doresc s# sl#beasc#

37. Suplimentele alimentare pot fi pe baz# de:
A. substan&e naturale
B. substan&e sintetice
C. plante sau extracte de plante ce nu au ac&iune terapeutic#
D. plante sau extracte de plante ce se folosesc numai n scop terapeutic
E. combina&ii de principii active terapeutice

38. Suplimentele alimentare nu sunt destinate:
A. persoanelor cu caren&e nutri&ionale
B. persoanelor f#r# caren&e nutri&ionale
C. persoanelor ce sufer# de o boal#
D. persoanelor ce desf#oar# activit#&i sportive sau sunt fum#tori
E. persoanelor obosite sau ce doresc s# sl#beasc#

39. Ce compui chimici naturali sau sintetici pot con&ine suplimentele alimentare?
A. vitamine i elemente minerale
B. substan&e cu poten&ial terapeutic
C. substan&e cu poten&ial cancerigen
D. proteine i/sau acizi grai esen&iali
E. antioxidan&i

40. Ce reguli de etichetare se impun pentru suplimentele alimentare?
A. trebuie s# fie avizate de Ministerul S#n#t#&ii i al Familiei
B. trebuie s# fie avizate de Agen&ia Na&ional# a Medicamentelor
C. s# fie inscrip&ionat# o avertizare c# produsul nu vindec# o boal#
D. s# fie inscrip&ionat# o avertizare c# produsul vindec# i previne o boal#
E. s# se precizeze c# produsul nu trebuie l#sat la ndemna copillor mici

41. C#ror persoane se pot recomanda alimentele func&ionale?
A. celor s#n#toase
B. celor cu o anumit# caren&#
C. celor s#n#toi, dar cu anumite nevoi de hran#
D. celor ce vor s# renun&e la alimente conven&ionale
E. celor ce refuz# alimentele obinuite

42.C#ror persoane se pot recomanda alimentele func&ionale?
A. sugarilor
B. copiilor supraponderali
C. sportivilor
D. persoanele de vrsta a treia
E. numai femeilor

43. Prin ce se deosebete alimentul func&ional de unul tradi&ional?
A. nu-i modific# compozi&ia
43
B se mbog#&ete con&inutul n vitamine, lecitin#
C. nu se mbog#&ete continutul de vitamine, lecitin#
D. con&ine numai coloran&i naturali
E. con&ine anumi&i coloran&i i antioxidan&i

44. Ce se urm#rete prin producerea de alimente light:
A. s# se diminueze valoarea nutritiv# comparativ cu a alimentelor conven&ionale
B. s# se diminueze valoarea nutritiv# comparativ cu a suplimentelor alimentare
C. s# se diminueze valoarea energetic#, comparativ cu alimentul conven&ional
D. s# se m#reasc# valoarea energetic#, comparativ cu alimentul conven&ional
E. s# se amelioreze starea de s#natate, dac# sunt consumate la indica&iile unui specialist

45. Cum se realizeaz# diminuarea valorii energetice la alimentele light:
A. folosind ndulcitorii naturali
B. folosind ndulcitorii sintetici
C. folosind gr#simi n procent mare
D. folosind gr#simi sintetice
E. diminund con&inutul de gr#simi naturale cu cel mult 30%

46. Argumenta&i, de ce alimentele light nu sunt pe deplin recomandate a se consuma f#r# nici o
restric&ie:
A. con&in gr#simi vegetale hidrogenate ce nu afecteaz# deloc s#n#tatea
B. con&in gr#simi vegetale hidrogenate ce afecteaz# s#n#tatea
C. con&in ndulcitori sintetici
D. nu toate alimentele sunt i dietetice
E. toate alimentele sunt i dietetice

47. Argumenta&i, de ce alimentele light trebuie consumate cu avizul unui specialist?
A. consumul excesiv poate duce la instalarea unor boli
B. sunt alimentele dezechilibrante din punct de vedere nutri&ional
C. toate alimentele sunt i dietetice
D. nu toate alimentele sunt i dietetice
E. consumul celor cu glucide sintetice sunt mai pu&in periculoase pentru s#n#tate, dect cele
naturale de origine animal#

48. Ce fel de compui chimici pot con&ine suplimentele alimentare:
A. vitamine
B. substan&e cu efect fiziologic
C. substan&e cu efect terapeutic
D. substan&e cu efect nutri&ional
E. orice fel de extract vegetal

49. C#ror persoane se pot recomanda alimentele func&ionale?
A. celor s#n#toase, indiferent de unele nevoi nutri&ionale sau stare particular#
B. celor ce doresc s# previne anumite boli
C. celor s#n#toase, dar cu anumite nevoi de hran#
D. celor cu unele caren&e
E. celor ce refuz# alimentele obinuite

50. Alimentele OMG au urm#toarele calit#&i:
A. mbun#t#&esc calitatea nutritiv#
44
B. nr#ut#&esc calitatea biologic#
C. asigur# creterea con&inutului n unele elemente nutritive
D. asigur# sc#derea con&inutului n unele elemente nutritive
E. asigur# sc#derea con&inutului n substan&e nocive

51. Printre alimentele industriale se enumer#:
A. produsele proaspete
B. produsele conservate
C. produsele instant
D. unele produse rafinate
E. produsele naturale

52. Ce simptome predominante prezint# toxiinfec&iile alimentare i n ce condi&ii apar:
A. au simptome digestive
B. au simptome cardiace
C. apar dup# administrarea alimentelor contaminate cu agen&i patogeni
D. apar dup# administrarea alimentelor contaminate cu metaboli&i ai agen&ilor microbieni
corespunz#tori
E. apar dup# administrarea alimentelor poluante cu factori nutritivi

53. Care din afirma&iile de mai sus sunt corecte:
A. mboln#virile de origine alimentar# sunt cauzate de infec&ia sngelui
B. mboln#virile alimentare sunt sporadice
C. agen&ii patogenici pot infecta alimentele i indirect i consumatorii
D. agen&ii patogenici produc toxine ce ajung n alimente
E. dou# dintre afirma&iile anterioare, sunt corecte

54. Imboln#virile de origine alimentar# sunt cauzate de:
A. factori nutritivi
B. factori antinutritivi
C. micotoxine
D. metale grele
E. halogenuri

55. Componentele toxice ce duc la mboln#virile de origine alimentar# sunt:
A. substan&ele toxice ce pot fi ocazional n aliment
B. metaboli&i produi de microorganisme
C. antibiotice
D. unii aditivi alimentari
E. toxinele produse exclusiv, de factorii nutritivi

56. Categoriile de mboln#viri de origine alimentar# sunt:
A. alergiile
B. infec&iile
C. intoxica&iile
D. procesele inflamatorii
E. parazitozele

57. Printre mboln#virile de origine alimentar# se enumer#:
A. infec&iile i intoxica&iile
B. toxiinfec&iile
45
C. boala de alergeni
D. alergiile i intoleran&ele
E. parazitozele

58. Printre mboln#virile de origine alimentar# se enumer#:
A. unele infec&ii bacteriene i unele parazitare
B. unele intoxica&ii provocate de infec&ia cu agen&ii patogeni
C. unele infec&ii provocate de unele intoxica&ii cu agen&i patogeni
D. unele intoxica&ii provocate de consumul unor alimente ce con&in substan&e toxice
E. unele toxiinfec&ii provocate de consumul unor toxine produse de agen&i patogeni

59. Substan&ele nocive din alimente cu care se poate intoxica organismul sunt:
A. substan&ele antinutritive
B. factorii nutritivi
C. substan&ele toxice ce au efecte pozitive asupra activit#&ii digestive
D. substan&e toxice a c#ror efecte nedorite nu pot fi compensate prin aport suplimentar de principii
active
E. antinutrimente a c#ror efect toxic diminueaz# utilizarea digestiv#

60. Printre substan&ele toxice prezente n alimente se enumer#:
A. substantele toxice acumulate n aliment ca urmare a contamin#rii cu microorganisme
B. aminoacizii
C. aminele biogene
D. acidul fosforic
E. acidul erucic

61. Printre substan&ele toxice prezente n alimente se enumer#:
A. tiociana&ii
B. azota&ii i azoti&ii
C. nitrozaminele
D. HPA
E. proteinele

62. Concentra&iile mari ce dep#esc dozele maxime limit# a metalelor grele din aliment, au urm#toarele
efecte:
A. asupra alimentului modific# propriet#&ile organoleptice
B. asupra alimentului modific# valoarea nutritiv#
C. asupra alimentului mbun#t#&esc valoarea nutritiv#
D. ajuni n organismele vegetale, exercit# efecte toxice nespecifice
E. ajuni n organismul uman, exercit# efecte toxice specifice

63. Concentra&ia de metale grele ce impurific# alimentele, depinde de mai mul&i factori:
A. gradul de impurificare al apei
B. calitatea solului
C. calitatea ambalajelor utilizate pentru condi&ionare i transportul alimentar
D. tipul de aliment
E. tipul consumatorului

64. Referitor la toxiinfec&iile alimentare sunt adev#rate urm#toarele variante:
A. toxiinfec&iile sunt provocate de unele bacterii
B. de regul# au simptome predominat digestive
46
C. Salmonella, Shigella i Escherichia coli sunt unele din tulpinile patogene ce produc
toxiinfec&iile
D. antraxul i bruceloza sunt unele din tulpinile patogene produc#toare de toxiinfec&ii
E. de regul#, boala este asimptomatic#

65. Referitor la toxiinfec&iile alimentare sunt adev#rate urm#toarele variante:
A. toxiinfec&iile sunt provocate de unele bacterii sau parazi&i
B. de regul# au simptome predominat digestive
C. de regul#, boala este asimptomatic#
D. sunt reprezentate de: botulism, antrax i bruceloz#
E. Clostridium botulinum, Salmonella i E. coli sunt tulpini patogene de producerea unor
toxiinfec&ii

66. Parazitozele pot fi sunt provocate de consumul de alimente:
A. ce con&in forme virale infestate
B. ce con&in forme parazitare infestante
C. contaminate cu unele protozoare sau /i viermi
D. contaminate cu agen&i patogeni corespunz#tori i manipulate f#r# respectarea condi&iilor de
igien#
E. contaminate cu unii agen&i patogeni, sub form# de chiti

67. Parazitozele sunt caracterizate astfel:
A. sunt alergii alimentare
B. sunt mboln#viri alimentare provocate de bacterii
C. sunt mboln#viri alimentare provocate de parazi&i
D. sunt provocate de agentul corespunz#tor, cu att mai mult, cu ct consumul de carne insuficient
tratat# termic, este mai mare
E. sunt provocate de agentul corespunz#tor, cu att mai pu&in, cu ct consumul de carne insuficient
tratat# termic, este mai mic

68. Care din afirma&iile de mai jos, caracterizeaz# corect alergiile i intoleran&ele alimentare?
A. n alergii, reac&iile sunt neimunologice
B. n alergii, reac&iile sunt imunologice
C. intoleran&ele produc reac&ii neimunologice
D. intoleran&ele sunt produse de substan&e toxice prezente n alimente, cu efecte farmacologice i
metabolice
E. intoleran&ele sunt produse de substan&e toxice prezente n alimente, cu efecte farmacologice
active

69. Care din afirma&iile de mai jos, caracterizeaz# corect alergiile i intoleran&ele alimentare?
A. n alergii, reac&iile sunt neimunologice
B. n alergii, reac&iile sunt imunologice
C. intoleran&ele produc reac&ii neimunologice
D.intoleran&ele sunt reac&ii imunologice
E. intoleran&ele sunt produse de substan&e toxice prezente n alimente, cu efecte farmacologice
active

70. Care dintre aditivii alimentari sunt incrimina&i de apari&ia urticariei?
A. azotatul de sodiu
B. benzoatul de sodiu
C. tartrazina
47
D. glucoza
E. manitolul


Bibliografie

1. Florica Buuricu, 2008 Chimia i Igiena Alimentului, Ed. Muntenia, Constan&a (Cap.14, 15)
2. Denisa Mihele, 2004 - Nutri&ie, Dietoterapie i Compozi&ia alimentelor, Multi Press International
(Cap. 5, 17, 18)
3. Rodica Cuciureanu, 2005 -Elemente de Igiena Alimentatiei, Ed. Gr.T.Popa, UMF. Iai (Cap.7, 8, 9,
10, Anexa 1)
4. *** - Norma din 18.06.2002 privind aditivii alimentari destina&i utiliz#rii n produsele alimentare
pentru consum uman, Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.722 bis/03.10. 2002
5. *** OMS nr. 1069 din 19/06/2007 privind suplimentele alimentare
6. *** Directiva CCE 46/2002, privind suplimentele alimentareTematica 3

Conduita alimentar$ n
Diabet zaharat, ateroscleroz#, hiperuricemii i gut#
Afec&iuni cardiovasculare, hepatice, biliare, pancreatice i renale

Grile Complement simplu

1. Ce fel de legume i fructe are voie s# consume un diabetic, f#r# restric&ie:
A. cu multe glucide
B. cu pu&ine glucide
C. cu 5 % glucide
D. cu 25 % glucide
E. cu 15 % glucide

2. n ce condi&ii se administreaz# insulina la un bolnav de diabet:
A. indiferent de or# i de ce se consum# nainte de administrare
B. numai diminea&a pe nemncate
C. numai seara, nainte de culcare
D. ori de cte ori se face, trebuie s# se consume nainte, glucide, pentru a se evita o sc#dere brusc#
a glicemiei
E. ori de cte ori se face, trebuie s# se consume nainte, glucide pentru a se evita o cretere brusc#
a glicemiei

3. Dieta n ateroscleroz# i afec&iunea cardiac# urm#rete:
A. sc#derea aportului caloric
B. creterea aportului caloric
C. creterea gr#similor saturate (acid palmitic, acid stearic, acid miristic)
D. creterea gr#similor nesaturate (acid oleic, acid linoleic, acid miristic)
E. creterea aportului energetic


48
4. n afec&iunea cardiac# se recomand# ca proteinele s# se consume:
A. n cantit#&i mai mici pentru a nu se m#ri tensiunea
B. n cantit#&i mai mari pentru asigurarea aportului caloric
C. n cantit#&i mai mari pentru asigurarea echilibrului acido-bazic
D. n cantit#&i mai mici pentru a nu obosi inima
E. n cantit#&i mai mici pentru a solicita inima pentru metabolizarea lor

5. Dintre acizii grai satura&i, care este cel mai pu&in aterogen:
A. acidul stearic
B. acidul miristic
C. acidul palmitic
D. acidul omega 3
E. acidul omega 6

6. Inciden&a bolilor cardiovasculare este mai mare la popula&ia care:
A. consum# cantit#&i mici de glucide
B. consum# cantit#&i mari de poliglucide
C. consum# cantit#&i mari de glucide cu absorb&ie rapid#
D. consum# cantit#&i mari de cartofi
E. consum# cantit#&i mari de glicogen

7. Care dintre fibrele alimentare favorizeaz# sc#derea colesterolului:
A. cele par&ial nesolubile
B. cele solubile (gume, pectine)
C. cele insolubile (gume, pectine)
D. cele insolubile (lignina, colagenul)
E. cele solubile (gumele, celuloza, hemiceluloza)

8. Obiectivele dietoterapiei pentru bolnavul cardiovascular sunt:
A. creterea aportului de sodium i de lichide
B. creterea aportului de potasiu, simultan cu creterea sodiului
C. creterea aportului de potasiu, simultan cu creterea de proteine
D. sc#derea aportului de sare, simultan cu creterea de potasiu
E. creterea consumului de lipide i de colesterol

9. Dieta pentru bolnavul cardiovascular are n vedere:
A. ca aportul caloric s# fie excesiv de mare, peste necesarul organismului
B. ca aportul caloric s# fie adaptat la greutatea corporal# a pacientului
C. reducerea aportului nutritiv pentru a stimula ac&iunea digestiv#
D. reducerea aportului caloric pentru a stimula sistemul cardiovascular
E. creterea aportului caloric pentru a stimula ac&iunea digestiv#

10. Consumul mare de proteine la bolnavul cardiovascular nu este recomandat deoarece:
A. ncetinete debitul circulator, solicitnd mai mult cordul
B. ncetinete debitul circulator, solicitnd mai pu&in cordul
C. crete debitul circulator i solicit# cordul
D. scade nivelul HDL-ului colesterol
E. scade nivelul LDL-ului colesterol49
11. Ce fel de glucide trebuie s# predomine n dieta unui diabetic:
A. glucide ce s# sintetizeze insulina
B. glucide ce s# regleze insulina
C. glucide lente
D. glucide concentrate
E. glucide polizaharisite

12. Ce fel de glucide nu trebuie s# consume diabeticul:
A. glucide ce s# sintetizeze insulina
B. glucide ce s# regleze insulina
C. glucide lente
D. glucide concentrate
E. glucide polizaharisite

13. Ce concentra&ie n glucide au alimentele ce trebuie obligat cnt#rite pentru dieta unui diabetic:
A. < 5 %
B. 5-70%
C. 70-80%
D. 80-100%
E. 25-75 %

14. Ce concentra&ie n glucide au alimentele ce nu trebuie obligat cnt#rite pentru dieta unui diabetic:
A. < 5 %
B. 5-70%
C. 70-80%
D. 80-100%
E. 25-75 %

15. Ce concentra&ie n glucide au alimentele ce sunt interzise pentru dieta unui diabetic:
A. < 5 %
B. > 5 %
C. 5-70 %
D. > 70 %
E. > 50 %

16. Care dintre urm#toarele legume i fructe se ncadreaz# n categoria celor cu un con&inut de 20 %
glucide?
A. maz#rea, fasolea, merele, perele
B. cartofii, curmalele
C. zah#rul
D. pinea i produsele de panifica&ie
E. laptele i unele fructe

17. Fructoza prezint# avantaj n sc#derea glicemiei?
A. nu, pentru c# produce zah#r invertit
B. da, pentru c# este mai greu absorbit# de organism
C. da, pentru c# este mai uor absorbit# n organism
D. nu, pentru c# produce un indice glicemic mare
E. da, pentru c# este mai dulce


50
18. Cum se recomand# la un bolnav de diabet, consumarea gr#similor:
A. s# fie ct mai mult saturate
B. s# fie toate cu un grad de nesaturate mare
C. cele saturate s# reprezinte 30 % din aportul total de lipide/zi
D. s# corespund# unui aport caloric zilnic de 10 %
E. s# corespund# unui aport caloric/s#pt#mn# de 30 %

19. Cercet#rile prezente sus&in c# ra&ia de proteine pentru un diabetic adult trebuie s# fie:
A. hiperproteic#
B. 0.8 g/kg corp/zi
C. hipoproteic#
D. bogat# n colagen
E. bogat# n amidon

20. n dieta unui diabetic, fibrele alimentare trebuie s# se g#seasc# n cantitatea:
A. 25 %
B. s# acopere 25 % din necesarul caloric/zi
C. 25 g pentru fiecare 1000 kcal ingerate
D. 50 g pentru fiecare 1000 kcal ingerate
E. 25 g pentru fiecare 500 kcal ingerate

21. n dieta unui diabetic, fibrele alimentare trebuie s# se g#seasc# n cantitatea:
A. s# acopere 25 % din necesarul caloric/zi
B. 12.5 g pentru fiecare 500 kcal ingerate
C. 25 g pentru fiecare 500 kcal ingerate
D. 50 g pentru fiecare 1000 kcal ingerate
E. 25 g pentru fiecare 500 kcal consumat#

22. Cum influen&eaz# fibrele alimentare valoarea glicemiei?
A. accelereaz# viteza de absorb&ie a glucidelor
B. ntrzie formarea hipoglicemiei
C. scade viteza de absorb&ie a glucidelor
D. nu are nici o influen&#
E. antreneaz# depozitarea poliglucidelor n compui macroergici

23. Cum este repartizat# masa la un diabetic pe parcursul unei zile:
A. n 5-6 reprize, pe ct posibil la aceleai ore
B. n 5-6 reprize, indiferent de or#
C. n 3 reprize
D. n 2 reprize
E. indiferent de or# i de reprize

24. Formele uoare ale hipoglicemiei se redreseaz# prin:
A. consumul de glucide provenite din fructe sau lapte
B. consumul de glucide provenite prin zaharisire
C. consumul de glucide provenite prin caramelizare
D. consumul de glucide cu absorb&ie lent#
E. consumul de glucide provenite prin caramelizarea maltozei

25. Ce m#suri trebuie luate n considerare n cazul hipoglicemiilor severe:
A. se administreaz# insulin#
51
B. se administreaz# glucide lente
C. se administreaz# rapid ap# cu zah#r
D. se supradozeaz# insulina
E. nici o m#sur#

26. Administrarea apei cu zah#r pentru redresarea hipoglicemie severe, se face:
A. indiferent de persoan# i de vrst#
B. numai la femei
C. numai la b#rba&i
D. cu unele precau&iuni la persoanele ce sufer# de intoleran&# la fructoz#
E. cu unele precau&iuni la persoanele ce sufer# de intoleran&# la lactoz#

27. Cum se pot preveni hipoglicemiile a jeun:
A. prin aport optim de glucide
B. prin aport crescut de glucide
C. prin aport crescut de lipide
D. prin aport mic de glucide
E. prin aport mic de lipide

28. Pe ce se bazeaz# dieta n hiperuricemii:
A. n consumul de lichide acide
B. n alcalinizarea pH-ului sngelui
C. n acidularea sngelui
D. n alcalinizarea urinei i creterea diurezei
E. n sc#derea diurezei

29. Pe ce se bazeaz# dieta n hiperuricemii:
A. n consumul de alimente bogate n glucide
B. n consumul de alimente bogate n lipide
C. n consumul de alimente bogate n purine
D. n sc#derea aportului de alimente bogate n purine
E. n creterea aportului de alimente bogate n ura&i

30. Ce aminoacizi sunt folosi&i n sinteza acidului uric:
A. glicerol i glicocol
B. glicocol i alanin#
C. glicocol i glicin#
D. glicin# i lisin#
E. glicin# i alanin#

31. Referitor la alimenta&ia recomandat# n hiperuricemii se fac urm#toarele afirma&ii:
1. e indicat s# se reduc# consumul de alimente bogate n purine
2. e indicat s# se reduc# consumul de alimente bogate n acid oxalic
3. nu e bine s# se consume alcool
4. se poate consuma sarea, f#r# nici o restric&ie
Care dintre afirma&ii sunt corecte:
A. toate
B. nici una
C. doar 1
D. doar 3
E. primele 3
52

32. Referitor la alimenta&ia recomandat# n hiperuricemii se fac urm#toarele afirma&ii:
1. e indicat s# se reduc# consumul de alimente bogate n purine
2. e indicat s# se reduc# consumul de alimente bogate n acid oxalic
3. nu e bine s# se consume alcool
4. se poate consuma sarea, f#r# nici o restric&ie

Care dintre afirma&ii sunt incorecte:
A. toate
B. nici una
C. doar 1
D. ultima
E. doar 3

33. Referitor la alimenta&ia recomandat# n hiperuricemii se fac urm#toarele afirma&ii:
1. e indicat s# se reduc# consumul de alimente bogate n purine
2. e indicat s# se reduc# consumul de alimente bogate n acid oxalic
3. nu e bine s# se consume alcool
4. se poate consuma sarea, f#r# nici o restric&ie

Cte din afirma&ii sunt false:
A. toate
B. nici una
C. doar 1
D. ultima
E. doar 3

34. Referitor la alimenta&ia recomandat# n hiperuricemii se fac urm#toarele afirma&ii:
1. e indicat s# se reduc# consumul de alimente bogate n purine
2. e indicat s# se reduc# consumul de alimente bogate n acid oxalic
3. nu e bine s# se consume alcool
4. se poate consuma sarea, f#r# nici o restric&ie
Cte din afirma&ii sunt corecte:
A. toate
B. nici una
C. doar 1
D. doar 3
E. primele 3

35.Cum se explic# c#-n gut#, se recomand# s# se consume ct mai pu&in alcool:
A. pentru a nu se forma acidul glicolic
B. pentru a nu se forma acidul butiric
C. pentru a nu se forma acid lactic; acidul lactic inhib# eliminarea ura&ilor
D. consumul de alcool crete aportul de baze purinice
E. consumul de alcool crete aportul de glicin# i glicocol

36. Cum se explic# c# n gut#, se recomand# ct mai pu&ine alimente ce con&in acid oxalic:
A. pentru c# se formeaz# oxala&i solubili
B. pentru c# se formeaz# ura&i sub form# de ateroame
C. pentru c# ura&ii nu se solubilizeaz# n acid oxalic
D. pentru c# oxala&ii nu se solubilizeaz# n acid lactic
53
E. pentru c# purinele nu se descompun n prezen&a acidului oxalic
37. n ce const# regimul de cru&are digestiv#
A. n folosirea alimentelor ce produc excita&ie motric#
B. n folosirea alimentelor ce nu au ac&iune excitosecretoare
C. n folosirea alimentelor ce au ac&iune excitosecretoare
D. n folosirea multor lichide foarte reci
E. n folosirea multor lichide foarte fierbin&i

38. Ce se urm#rete prin dieta unui bolnav de ulcer gastro-duodenal?
A. s# se reduc# aciditatea sucului gastric
B. s# se reduc# aciditatea urinii
C. s# creasc# pH-ul sngelui
D. s# fie stimulat# secre&ia gastric#
E. s# fie cru&at sngele de ac&iunea excitan&iilor fizici, chimici, termici

39. n ce perioad# a regimului de cru&are maxim#, se va introduce carnea, la bolnavii de ulcer?
A. n perioada regimului lactat
B. odat# cu regimul semilichid
C. n regimul p#stos
D. de la nceputul dietei
E. cnd se vor consuma i fibre

40. Cum este recomandat s# se consume fructele n boala ulceroas#:
A. sub orice form#
B. numai proaspete
C. sub form# de compot sau coapte
D. zaharisite
E. n combina&ie cu frica

41. n diaree, prin dieta corespunz#toare, se urm#rete urm#torul aspect:
A. n primul rnd se asigur# aportul de produse nutritive
B. n primul rnd se asigur# aportul de glucide
C. n primul rnd se asigur# aportul de proteine
D. n primul rnd se echilibreaz# necesarul de electroli&i i lichide
E. n primul rnd se asigur# necesarul de lipide

42. n diaree, prin dieta corespunz#toare, se urm#rete urm#torul aspect:
A. n primul rnd se asigur# aportul de produse nutritive
B. n primul rnd se asigur# aportul de glucide
C. numai dup# ce s-a asigurat echilibrul hidromineral, se trece la aportul de produse nutritive
D. n al doilea rnd, se asigur# echilibrul hidromineral
E. n primul rnd se asigur# necesarul de lipide

43. Care este remediul alimentar pentru constipa&ia simpl#, f#r# complica&ii:
A. o diet# bogat# n tanin
B. o diet# bogat# n fibre vegetale
C. o diet# s#rac# n fibre vegetale
D. o diet# s#rac# n dulciuri concentrate
E. o diet# s#rac# n proteine

44. Ce fel de regim se recomand# n hepatita viral#, la nceputul bolii:
54
A. regim carnat
B. regim vegetarian
C. regim hidro-lacto-zaharat
D. regim bogat n dulciuri concentrate
E. regim hiperenergetic

45. Care sunt maladiile cele mai frecvent ntlnite ale c#ilor biliare:
A. hepatita
B. colita
C. dischineziile biliare
D. litiazele renale
E. litiazele glicozidice

46. n ce const# dischineziile biliare:
A. echilibrarea mic#rilor peristaltice
B. tulbur#ri motorii i secretorii ale veziculei i c#ilor biliare
C. tulbur#ri motorii i secretorii ale mucoasei gastrice
D. tulbur#ri motorii i secretorii ale secre&iei pancreatice
E. tulbur#ri motorii, secretorii i locomotorii ale stomacului

47. Ce reprezint# hipotonia vezicular#?
A. una din tipurile de dischinezii veziculare
B. una din tipurile de hipotonii Oddiene
C. una din extensiile pancreasului
D. una din extensiile ficatului
E. acelai lucru ca i hipotonia Oddi

48. Ce prevede regimul alimentar n hipotonia vezicular#:
A. consumul de plante naturale
B. consumul de proteine
C. consumul de proteine pe stomacul gol
D. consumul de alimente cu efect colagog
E. consumul de alimente cu efect hipercaloric

49. Cnd vezicula biliar# prezint# contrac&ii puternice se instaleaz#:
A. hipertonia vezicular#
B. hipotonia vezicular#
C. hipotonia pancreatic#
D. hipertonia hepatic#
E. puseul infartic

50. Ce se urm#rete prin regimul alimentar, n maladiile renale:
A. s# nu se elimine substan&ele toxice
B. s# se men&in# concentra&ia crescut# de amoniac n snge
C. s# se men&in# concentra&ia crescut# de uree n snge
D. s# se reduc# concentra&ia de uree din snge
E. s# se reduc# concentra&ia de glucoz# din snge

51. Obiectivele dietoterapiei n afec&iunile renale sunt:
A. eliminarea sustan&elor toxice din organism cu sc#derea concentra&iei lor din snge
B. acumularea de substan&e netoxice n organism
55
C. creterea concentra&iei serice a compuilor azota&i neproteici
D. creterea concentra&iei urinare a compuilor azota&i neproteici
E. un dezechilibru al homeostaziei

52. Avnd n vedere prin ce se caracterizeaz# insuficien&a renal# cronic#, rolul dietoterapiei este:
A. de echilibrare a bilan&ului lipidic
B. de echilibrare a homeostaziei
C. de echilibrare a pH-ului sngelui
D. de reechilibrare hidroelectrolitic#
E. de reechilibrare a pH-ului urinii

53. Necesarul caloric n insuficien&a renal# cronic# trebuie:
A. s# acopere catabolismul lipidic
B. s# acopere anabolismul lipidic
C. s# fie suficient pentru a nu mpiedica degradarea &esuturilor proprii
D. s# fie suficient pentru a mpiedica degradarea &esuturilor proprii
E. s# fie suficient pentru a stimula degradarea &esuturilor proprii

54. In insuficien&a renal# cronic#, aportul energetic este acoperit n cea mai mare parte de:
A. to&i factorii nutritivi
B. to&i factorii calorigeni
C. proteine i glucide
D. proteine i lipide
E. glucide i lipide

55. Ce fel de alimente sunt recomandate n IRC:
A. bogate n proteine colagenice
B. bogate n proteine cu valoare biologic# ridicat#
C. cu un con&inut mic de proteine
D. cu un con&inut mic de proteine cu valoare biologic# ridicat#
E. cu un con&inut mare de proteine cu valoare biologic# redus#

56. Care sunt indica&iile comune pentru toate tipurile de litiaze:
A. o alcaloz# puternic#
B. o acidoz# puternic#
C. un consum de lichide de 2000 mL/zi pe tot parcursul zilei
D. un consum de lichide de 2000 mL/zi numai ntr-o singur# repriz#
E. un consum de lichide de 2000 mL/zi n minim 2 reprize

57. Referitor la dieta recomandat# n litiazele renale, se fac urm#toarele afirma&ii:
1. e nevoie de o diurez# crescut#, indiferent de tipul litiazei
2. e nevoie de o diurez# sc#zut# n func&ie de tipul litiazei
3. e nevoie de o alcalinizare a urinei indiferent de tipul litiazei
4. e nevoie de o alcalinizare a urinei n func&ie de tipul litiazei

Care din afirma&iile de mai sus este (sunt) adev#rat# (e)?
A. toate
B. nici una
C. prima i ultima
D. prima i a doua
E. a treia
56


58. Referitor la dieta recomandat# n litiazele renale, se fac urm#toarele afirma&ii:
1. e nevoie de o diurez# crescut#, indiferent de tipul litiazei
2. e nevoie de o diurez# sc#zut# n func&ie de tipul litiazei
3. e nevoie de o alcalinizare a urinei indiferent de tipul litiazei
4. e nevoie de o acidifiere a urinei n func&ie de tipul litiazei

Care din afirma&iile de mai sus reflect# adev#rul?
A. toate
B. nici una
C. 2 i 3
D. a doua
E. prima i ultima

59. Referitor, la dieta recomandat# n litiazele renale, se fac urm#toarele afirma&ii:
1. e nevoie de o diurez# crescut#, indiferent de tipul litiazei
2. e nevoie de o diurez# sc#zut# n func&ie de tipul litiazei
3. e nevoie de o alcalinizare a urinei indiferent de tipul litiazei
4. e nevoie de o acidifiere a urinei n func&ie de tipul litiazei

Cte din afirma&iile de mai sus reflect# adev#rul?
A. toate
B. nici una
C. 2
D. una
E. 3

60. Ce fel de alimente trebuiesc consumate n litiaza uric#:
A. alcalinizante
B. acidulante
C. neutre
D. hidrofile
E. uscate

61. Regimul alimentar n litiaza uric# urm#rete:
A. reducerea aportului crescut n baze pirimidinice
B. reducerea aportului crecut n baze purinice
C. creterea aportului crescut n baze pirimidinice
D. creterea aportului crescut n baze purinice
E. creterea consumului de gr#simi

62. Ce caracteristici prezint# regimul alimentar n litiaza uric#:
A. carnat
B. strict vegetarian
C. lacto-fructo-vegetarian
D. lacto-vegetarian
E. fructo-vegetarian

63. Ce alimente sunt interzise n litiaza uric#:
A. b#uturile
57
B. laptele
C. apele minerale alcaline
D. carnea de toate felurile
E. numai carnea de porc

64. Principiile generale n regimul alimentar din litiaza oxalic# sunt:
A. acidifierea urinei prin consum de lapte
B. acidifierea urinei prin consum de fructe i legume
C. acidifierea urinei prin regim carnat
D. alcalinizarea urinei prin regim carnat
E. alcalinizarea urinei prin regimuri alcalinizante

65. Ce alimente se elimin#/evit# a se consuma, n litiazele oxalice:
A. cele ce con&in baze purinice n cantitate crescut#
B. cele ce con&in baze purinice n cantitate sc#zut#
C. cele ce con&in acid oxalic n cantitate crescut#
D. cele ce con&in acid oxalic n cantitate sc#zut#
E. cele ce con&in principii acidifiante

66. Cum se explic#, principiile regimului alimentar n litiaza oxalic#:
A. se evita formarea oxalatului de calciu
B. sunt permise alimentele din care se poate elibera acidul oxalic
C. sunt evitate alimentele din care se poate distruge acidul oxalic
D. sunt permise alimentele din care se poate elibera acidul lactic
E. sunt interzise alimentele din care se poate elibera acidul lactic

67. Cum se explic#, principiile regimului alimentar n litiaza oxalic#:
A. avantajaz# formarea oxalatului de calciu
B. sunt permise alimentele din care se poate elibera acidul oxalic
C. sunt evitate alimentele din care se poate elibera acidul oxalic
D. sunt permise alimentele din care se poate elibera acidul lactic
E. sunt interzise alimentele din care se poate elibera acidul lactic

68. Cum se explic#, principiile regimului alimentar n litiaza oxalic#:
A. avantajaz# formarea oxalatului de calciu
B. sunt permise alimentele din care nu se elibereaz# prin fermenta&ie acidul oxalic
C. sunt evitate alimentele din care nu se poate elibera prin fermenta&ie acidul oxalic
D. sunt permise alimentele din care se poate elibera acidul lactic
E. sunt interzise alimentele din care se poate elibera acidul lactic

69. Dieta n litiaza fosfatic# urm#rete:
A. acidifierea sngelui
B. alcalinizarea sngelui
C. alcalinizarea urinei
D. acidularea urinei
E. diureza redus#

70. Dieta n litiaza fosfatic# urm#rete:
A. acidifierea sngelui
B. alcalinizarea sngelui
C. neutralizarea urinei
58
D. eliminarea renal# a fosfa&ilor
E. cristalizarea fosfa&ilor

71. Activitatea fizic# pe care o desf#oar# un sportiv se bazeaz# pe:
A. energia necesar# digestiei alimentelor
B. energia necesar# inger#rii alimentelor
C. energia rapid# ob&inut# imediat dup# mas#
D. energia ob&inut# din catabolizarea rezervelor din organism
E. energia ob&inut# din catabolizarea rezervelor glucidice consumate nainte de efort

72. Care este criteriul de baz# care st# la baza stabilirii regimului la sportivi:
A. performan&a
B. profesionalismul
C. criteriul cerin&elor energetice
D. criteriul cerin&elor bazale
E. criteriul cerin&elor nutritive

73. Activitatea fizic# pe care o desf#oar# un sportiv se bazeaz# pe:
A. energia bazal#
B. energia dinamic#
C. energia rapid# ob&inut# imediat dup# mas#
D. energia ob&inut# din catabolizarea rezervelor energetice din organism
E. energia ob&inut# din catabolizarea rezervelor glucidelor consumate nainte de efort

R#spuns D

74. Regimul alimentar la sportivi se fixeaz# pe etape, respectnd cerin&ele energetice. Cte etape sunt:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

75. Una din etapele preg#titoare pentru sportivi const# n:
A. etapa de nceput
B. etapa competi&ional#
C. etapa de refacere
D. etapa de tranzi&ie
E. etapa de prelungire

76. Una din etapele preg#titoare pentru sportivi const# n:
A. etapa de sfrit
B. etapa competi&ional#
C. etapa de refacere
D. etapa de tranzi&ie
E. etapa de prelungire

77. n cadrul stabilirii regimului alimentar la sportivi, se &ine cont de etapa competi&ional#, ce const# n:
A. 2 subetape
B. 3 subetape
C. 4 subetape
59
D. 5 subetape
E. 6 subetape

78. Una din subetapele etapei competi&ionale la sportivi este:
A. subetapa de nceput
B. subetapa de sfrit
C. ziua concursului
D. ziua premierii
E. etapa de refacere


79. Una din subetapele etapei competi&ionale la sportivi este:
A. ziua dup# concurs
B. subetapa de nceput
C. subetapa de mijloc
D. subetapa de final
E. ziua de nceput

80. Etapa competi&ional# pentru un sportiv, este reprezentat# printre altele i de:
A. zilele de tranzi&ie
B. zilele ce preced concursul
C. zilele etapei de nceput
D. zilele etapei finale
E. zilele premierii

81. Ce se urm#rete prin regimul alimentar adecvat, n etapa preg#titoare al unui sportiv:
A. dezvoltarea energetic#
B. dezvoltarea obezit#&ii
C. dezvoltarea musculaturii
D. dezvoltarea acidului lactic
E. dezvoltarea metabolismului glucidic

82. Ce se urm#rete prin regimul alimentar adecvat, n etapa preg#titoare (la nceput) al unui sportiv:
A. dezvoltarea rezervelor de glicogen endogen
B. dezvoltarea rezervelor de glicogen exogen
C. dezvoltarea acidului lactic
D. dezvoltarea metabolismului glucidic
E. dezvoltarea rezisten&ei

83. Dezvoltarea musculaturii la un sportiv se urm#rete a se realiza ntr-o etap# a unui regim alimentar
adecvat. Care este aceast# etap#:
A. etapa competi&ional#
B. etapa de concurs
C. etapa preg#titoare
D. etapa final# de preg#tire
E. etapa final# de concurs

84. Dezvoltarea musculaturii la un sportiv se urm#rete a se realiza ntr-o etap# a unui regim alimentar
adecvat. Care este aceast# etap#:
A. etapa competi&ional#
B. etapa de concurs
60
C. etapa final# de concurs
D. nceputul perioadei de preg#tire
E. sfritul perioadei de pregatire

85. Un sportiv i dezvolt# rezisten&a general# a organismului n etapa:
A. concursului
B. competi&ional#, dar la sfrit
C. competi&ional# , dar la nceput
D. preg#titoare, dar la sfrit
E. preg#titoare, dar la nceput

86. Din ce aliment se asigur# glicocolul necesar unui sportiv:
A. glucidic
B. vitaminizant
C. piftie
D. lapte
E. vegetal

87. Cum se realizeaz# dezvoltarea musculaturii la un sportiv de performan&#:
A. consumnd glucide
B. consumnd proteine
C. consumnd vitamine
D. consumnd acid lactic
E. consumnd substan&e minerale

88. Cum se dezvolt# rezisten&a general# la un sportiv:
A. consumnd proteine
B. consumnd substan&e minerale
C. consumnd glucide
D. consumnd glicocol
E. consumnd vitamine liposolubile

89. Cum se dezvolt# rezisten&a general# la un sportiv:
A. consumnd proteine
B. consumnd substan&e minerale
C. consumnd vitamine hidrosolubile
D. consumnd glicocol
E. consumnd vitamine liposolubile

90. Ce aminoacizi sunt importan&i n metabolismul unui sportiv pentru efectuarea unui efort fizic:
A. glicerina
B. glicerolul
C. glicocolul
D. gluteina
E. glutenul

91. Ce aminoacizi sunt importan&i n metabolismul unui sportiv pentru efectuarea unui efort fizic:
A. metionina
B. melanina
C. miozina
D. colina
61
E. creatina

92. Ce aminoacizi sunt importan&i n metabolismul unui sportiv pentru efectuarea unui efort fizic:
A. creatina
B. creatinina
C. acetilcolina
D. colina
E. glicina

93. Ce se urm#rete n etapa competi&ional# a unui sportiv, n cadrul regimului alimentar:
A. aportul alimentelor noncalorice
B. aportul alimentelor hipocalorice
C. aportul alimentelor glucidice
D. aportul alimentelor preas#rate
E. aportul alimentelor hiperlipidice

94. Ce se urm#rete prin regimul alimentar adecvat, n etapa preg#titoare a unui sportiv:
A. sc#derea rezervelor de glicogen hepatic i muscular
B. creterea rezervelor de glicogen hepatic i muscular
C. sc#derea aportului de glucide
D. creterea aportului de lipide
E. sc#derea rezervelor proteice

95. Ce se urm#rete prin regimul alimentar adecvat, n etapa preg#titoare a unui sportiv:
A. sc#derea rezervelor de glicogen hepatic i muscular
B. sc#derea aportului de glucide
C. creterea ra&iei proteice
D. sc#derea ra&iei proteice
E. creterea ra&iei de glicogen endogen

96. Din ce fel de alimente se asigur# ra&ia de proteine la sportivul de performan&# n perioada etapei de
desf#urare a unui concurs:
A. alimente de origine vegetal#
B. produse de panifica&ie
C. alimente de origine animal#
D. legume
E. fructe

97. Cum se poate reface un sportiv, dup# participarea la un concurs:
A. asigurndu-i o alimenta&ie de urgen&#
B. asigurndu-i un regim acidifiant
C. asigurndu-i un regim sodat
D. acordndu-i lichide carbogazoase
E. acordndu-i brnzeturi fermentate

98. n ce const# alimenta&ia de urgen&# la sportivi:
A. restabilirea echilibrului hidro-electrolitic
B. dezechilibrul acido-bazic
C. dezechilibrul homeostazic
D. intensificarea metaboli&ilor fizici
E. intensitatea proceselor catbolice cu formare de acid lactic
62

99. Acidoza la sportivi se datoreaz#, n cea mai mare parte:
A. acidului butiric
B. acidului gliceric
C. acidului lactic
D. acidului uric
E. acidului gastric

100. Ce se urm#rete la sfritul etapei preg#titoare, la un sportiv:
A. dezvoltarea rezervelor de glicogen
B. creterea aportului de protein# animal#
C. creterea aportului de protein# vegetal#
D. creterea aportului de glicogen muscular
E. creterea aportului de glicogen hepatic

101. Cum se explic# prevenirea osteoporozei prin dieta vegetarian#:
A. datorit# aterosclerozei
B. datorit# asimil#rii colesterolului
C. datorit# asimil#rii calciului
D. datorit# pierderii calciului
E. datorit# pierderii de fosfor

102. Ce dezavantaje prezint# dieta carnat#:
A. scade aportul de proteine
B. crete aportul de proteine
C. crete raportul calciu fosfor din organism
D. scade raportul calciu : fosfor din organism
E. previne osteoporoza

103. Care sunt dezavantajele dietei vegetariene:
A. previne cancerul
B. previne osteoporoza
C. previne ateroscleroza
D. poate instala starea de anemie
E. poate instala starea de uremia

104. Cui se datoreaz# sc#derea asimil#rii calciului n organism:
A. consumului excesiv de lapte
B. consumului excesiv de minerale
C. excesului de fosfor
D. excesului de cazein#
E. excesului de fructe

63Grile Complement multiplu

1. La bolnavii de diabet se urm#rete ca-n urma consumului de glucide:
A. energia eliberat# s# fie suficient# pentru a ntre&ine organismul n micare
B. s# se men&in# nivelul glicemiei la valori normale
C. s# nu creasc# nivelul glicemiei
D. s# creasc# nivelul glicemiei
E. s# se ating# rapid un nivel de glicemie ridicat#

2. Ce fel de legume i fructe au voie s# consume f#r# restric&ie diabeticii:
A. cartofi i caise
B. castrave&i, roii, vinete
C. pepene rou i galben
D. legume i fructe cu 5 % glucide
E. legume i fructe cu con&inut mai mare de 5 % glucide

3. Ce alimente trebuie obligat cnt#rite la un diabetic:
A. legume i fructe cu con&inut mai mare de 5 % glucide
B. pinea i pastele f#inoase
C. carnea
D. laptele, cireele, caisele, fragii
E. morcovii, ceapa, prazul

4. Ce alimente sunt interzise unui diabetic:
A. zah#rul
B. pr#jiturile cu zah#r
C. b#uturile cu zaharin#
D. b#uturile cu zah#rul invertit
E. pr#jiturile cu zaharin#

5. Care dintre afirma&iile de mai jos sunt reale:
A. pentru un diabetic, pinea dac# se consum# pr#jit# trebuie cnt#rit# mai nti
B. pentru un diabetic, pinea dac# se consum# pr#jit# trebuie cnt#rit# dup# pr#jire
C. pentru un diabetic, pastele f#inoase se cnt#resc nainte de preparare
D. pentru un diabetic, pastele f#inoase se cnt#resc dup# preparare
E. pinea i pastele f#inoase trebuie obligat cnt#rite

6. Cum trebuie s# fie regimul pentru un diabet zaharat echilibrat:
A. hipercaloric
B. normocaloric
C. hipoglucidic
D. hiperglucidic
64
E. normolipidic

7. Care alimente sunt recomandate unui diabetic:
A. pinea alb# necnt#rit#
B. pinea intermediar# sau hipoglucidic# (cnt#rite)
C. legume cu 15 % glucide, necnt#rite
D. legume cu glucide sub 5 %, necnt#rite
E. legume i fructe cu 5 -70 % glucide, cnt#rite

8. Obezitatea este tratat# prin:
A. consum exagerat de glucide i lipide
B. diet# hipercaloric#
C. diet# hipocaloric#
D. exerci&ii fizice
E. medica&ie

9. Regimul alimentar n obezitate trebuie s# fie:
A. hipocaloric
B. hipoglucidic
C. hiposodat
D. hiperlipidic
E. hiperglucidic

10. n hiperurecemii, dieta urm#rete:
A. acidifierea urinei
B. alcalinizarea urinei
C. creterea aportului de alimente bogate n purine
D. sc#derea aportului de alimente bogate n purine
E. sc#derea aportului de alimente care se pot transforma n purine

11. n hiperurecemii, dieta urm#rete:
A. acidifierea urinei
B. alcalinizarea urinei
C. creterea diurezei
D. sc#derea aportului de alimente bogate n purine
E. sc#derea diurezei

12. n hiperurecemii se va evita s# se consume:
A. alimente bogate n acid oxalic, cum ar fi spanac, macri, cacaua
B. alimente bogate n acid oxalic cum ar fi: cartofi, roii, fasole
C. proteine de natur# animal#, ce provin de la animale tinere
D. proteine de natur# animal#, ce provin de la animale b#trne
E. alimente cu aport crescut de sodiu

13. n ateroscleroz#, principiile dietoterapiei sunt:
A. reducerea aportului de sodiu i creterea aportului de potasiu
B. creterea aportului caloric
C. sc#derea aportului caloric
D. sc#derea gr#similor naturale
E. sc#derea acizilor grai polinesatura&i

65

14. Eliminarea ura&ilor este favorizat#:
A. prin diurez#
B. de consumul de lichide
C. prin precipitarea s#rurilor sub form# de tofi
D. prin aglomer#ri de pietre
E. prin aport hidric m#rit

15. Factorii de risc n bolile cardiovasculare sunt:
A. obezitatea
B. diabetul zaharat
C. sedentarismul
D. consumul excesiv de alcool
E. consumul insuficient de lipide

16. Prevenirea bolilor aterosclerotice cardiovasculare are ca obiective:
A. men&inerea indicelui de mas# corporal# la valori ct mai mari
B. men&inerea indicelui de mas# corporal# la valori normale
C. reducerea aportului de acizi grai satura&i n favoarea acizilor grai nesatura&i omega 3 i omega 6
D. consumul de principii antioxidante
E. consumul de proteine vegetale ntr-un procent de 50 %

17. n dieta bolnavului cardiovascular se recomand#, dup# unii specialiti:
A. un aport caloric adaptat la greutatea corporal# a pacientului
B. un aport mic de proteine, pentru a evita solicitarea mare a cordului
C. un aport de sare redus
D. un regim hiposodat
E. un regim hipoproteic i hipersodat

18. n diabetul insulinodependent obiectivele dietoterapiei sunt:
A. asigurarea adecvat# de lipide
B. asigurarea adecvat# de glucide
C. corelarea administr#rii de insulin# cu valoarea glicemiei
D. corelarea dozei de insulin# cu aportul de glucide
E. corelarea dozei de glucagon i calcitonin#

19. Principiile de baz# ale alimenta&iei unui diabetic insulinodependent, sunt:
A. asigurarea greut#&ii normale a organismului
B. men&inerea greut#&ii normale a organismului
C. adaptarea necesarului caloric i n func&ie de vrst#, sex, stare fiziologic#, condi&ii de munc#
D. indiferent de or#, se poate administra oricum insulin#
E. administrarea insulinei este dependent# de ora mesei

20. De ce diabeticul trebuie s# consume glucide lente:
A. pentru c# sunt uor absorbabile
B. pentru c# sunt greu absorbabile
C. pentru c# nu determin# o cretere marcant# a glicemiei, necesitnd s# fie mai nti transformate n
monozaharide
D. pentru c# nu determin# o cretere marcant# a glicemiei, necesitnd s# fie mai nti transformate n
polizaharide
E. pentru a evita formarea de glicogen i glucagon
66

21. Ce fel de produse ndulcite avantajeaz# un diabetic:
A. cele ce con&in polizaharide
B. cele ce con&in fructoz#
C. cele ce con&in numai zaharin#
D. cele cu indice glicemic mic
E. cele cu indice glicemic mare

22. Ce fel de alimente pot consuma diabeticii:
A. alimente cu ndulcitori sintetici
B. alimente aglucidice f#r# nici o restric&ie
C. alimente aglucidice cu unele restric&ii
D. unele alimente dup# ce n prealabil au fost cntarite
E. unele alimente, ce nu necesit# obligat, cnt#rire

23. Prin ce se caracterizeaz# alimentele aglucidice:
A. sunt cele ce asigur# energie mare pentru organism
B. sunt cele ce se recomand# diabeticilor dar cu anumite restric&ii
C. sunt cele ce se recomand# diabeticilor f#r# nici o restric&ie
D. con&in cantit#&i reduse de glucide, ce nu avantajeaz# creterea glicemiei
E. sunt recomandate s# se consume n litiazele urice

24. Ce fel de alimente sunt recomandate n diabet?
A. alimente nerestrictive
B. alimente ce trebuiesc obligat cnt#rite
C. alimente ce sunt interzise
D. alimente proteice i glucidice
E. alimente aglucidice f#r# nici o restric&ie

25. Care sunt p#rerile recente ale specialitilor, cu privire la ra&ia de proteine pentru un diabetic adult:
A. s# fie hiperproteic#
B. 0.8 g/kg corp/zi
C. s# fie hipoproteic#
D. s# fie normoproteic#
E. echilibrat# n to&i aminoacizi

26. Consumul de sodiu se consum# cu restric&ii severe n caz de:
A. afec&iuni cardiace
B. insuficien&# renal#
C. hipertensiune arterial#
D. regim acido-bazic
E. regim hidric

27. Administrarea de insulin# la insulinodependen&i se face &innd cont de unele aspecte:
A. obligat, nainte, trebuie s# se consume o gustare
B. evitarea riscului de sc#dere brusc# a glicemiei
C. periodic, se verific# valoarea glicemiei
D. se poate consuma orice tip de aliment
E. se pot consuma nerestrictiv numai alimentele cu 20 % glucide

67
28. Intoleran&a la fructoz# influen&eaz# valorile glicemiei. n acest context, care din afirma&iile de mai jos
sunt corecte:
A. la persoanele suferinde de aceast# intoleran&#, nu se administreaz# zah#r n hipoglicemiile
severe
B. la persoanele suferinde de aceast# intoleran&#, se administreaz# zah#r n hipoglicemiile severe
C. administrarea de zah#r va accentua hipoglicemia prin blocarea glicogenolizei
D. administrarea de ap# va accentua hipoglicemia prin blocarea glicogenolizei
E. administrarea de zah#r va accentua hipoglicemia prin blocarea gluconeogenezei

29. Ce caracteristici prezint# dieta n hipoglicemii:
A. s# asigure necesarul energetic pentru desf#urarea activit#&ii fiziologice
B. s# fie lipsit# de consum de alcool
C. s# fie echilibrat# n vitamine i elemente minerale
D. s# fie hiperproteic#
E. s# redreseze rapid hipoglicemiile

30. n ce const# regimul de cru&are digestiv# :
A. n folosirea alimentelor ce produc excita&ie motric#
B. n folosirea alimentelor ce nu au ac&iune excitosecretoare
C. n folosirea mnc#rurilor uor nc#lzite
D. n respectarea orelor de mas#
E. n servirea meselor la orice or#

31. In ce const# regimul de cru&are digestiv#?
A. este interzis a se consuma alimente excitosecretoare
B. mesele trebuiesc servite la aceeai or#
C. persoanele pot discuta contradictorii n timpul meselor
D. persoanele n timpul mesei trebuie s# fie calme, vor evita privitul la televizor sau discu&iile
contradictorii
E. alimentele excitosecretoare s# fie uor nc#lzite

32. Ce alimente sunt indicate n regimul de cru&are digestiv#?
A. carnea gras# i ou#le fierte moi
B. carnea slab# fiart# i ou#le fierte moi
C. pinea proasp#t#
D. pinea alb# veche de o zi
E. laptele, apele minerale alcaline plate

33. Ce alimente sunt indicate n regimul de cru&are digestiv#?
A. carnea gras# i ou#le fierte moi
B. carnea slab# fiart# i ou#le fierte moi
C. pinea proasp#t#
D. pinea alb# veche de o zi
E. ape minerale acide

34. Ce alimente nu sunt indicate n regimul de cru&are digestiv#?
A. carnea fript# sau afumat#
B. pinea neagr# /sau pinea pr#jit#
C. b#uturile r#coritoare plate
D. b#uturile r#coritoare carbogazoase
E. legumele fierte pasate
68


35. Ce se urm#rete prin dieta unui bolnav de ulcer gastro-duodenal?
A. s# se reduc# aciditatea sucului gastric
B. s# se reduc# aciditatea urinii
C. s# se diminueze secre&ia gastric#
D. stomacul s# fie cru&at de ac&iunea factorilor excitan&i
E. stomacul s# fie supus la ac&iunea factorilor excitan&i

36. Ce recomand#ri se dau unui bolnav de ulcer:
A. s# fie atent la modul de preg#tire a alimentelor
B. s# fie calm cnd se odihnete
C. s# fie calm cnd servete mesele, ce vor fi regulate
D. s# fie calm cnd servete unica mas# din zi
E. s# &in# cont de temperatura preparatelor

37. Unele b#uturi se exclud din dieta unui ulceros. De ce? Care sunt acestea?
A. sunt stimulente ale creterii n greutate
B. sunt stimulente ale secre&iei gastrice
C. cafeaua, cola
D. apa mineral# plat#, apa potabil#
E. b#uturile alcoolice

38. Care sunt principiile generale ale dietei n bolile intestinale:
A. se va asigura aportul de produse nutritive
B. se vor reduce glucidele
C. se vor consuma predominant glucide fermentescibile
D. se vor evita ferment#rile datorate unui aport m#rit de glucide
E. se vor consuma alimente foarte reci i/sau calde

39. Care sunt principiile generale ale dietei n bolile intestinale:
A. se &ine cont de principiul regimului de cru&are digestiv#
B. se vor reduce glucidele
C. s# se consume fibre, n func&ie de tipul maladiei
D. s# se consume fibre indiferent de tipul bolii
E. se vor consuma alimente foarte reci i/sau calde

40. n diarea acut# sunt recomandate alimentele:
A. n primul rnd lichidele i solu&iile de rehidratare
B. mucilagii de orez, morcovi fier&i i proaspe&i
C. cartofii fier&i
D. pine alb# veche de o zi
E. pine pr#jit#

41. n diaree acut# sunt recomandate:
A. n primul rnd lichidele i solu&iile de rehidratare
B. afum#turile i cele ce con&in celuloz#
C. alimentele f#r#: celuloz#, afum#turi sau condimente
D. pinea alb# veche de o zi
E. cartofii fier&i

69
42. Diareea cronic# este datorat#, n general de:
A. leziuni intestinale
B. malabsorb&ii a unor produse nutritive
C. un echilibru al florei intestinale
D. un dezechilibru al florei intestinale
E. steatoree

43. Care este remediul alimentar pentru constipa&ia simpl#, f#r# complica&ii?
A. o diet# bogat# n tanin
B. o diet# bogat# n fibre vegetale
C. o diet# bogat# n dulciuri concentrate
D. consumul de pine integral#
E. consumul de pine alb#

44. n patologia hepatic#, regimul alimentar urm#rete:
A. regenenarea &esutului hepatic
B. necrozarea &esutului hepatic
C. asigurarea unui aport de proteine adecvat
D. refacerea &esutului prin asigurarea de vitamine i s#rurile minerale adecvate
E. men&inerea unei st#ri nutri&ionale bune

45. Prin ce se caracterizeaz# regimul alimentar n ciroz#:
A. este interzis cu des#vrire consumul de proteine
B. este interzis cu des#vrire consumul de glucide
C. este interzis cu des#vrire consumul de alcool
D. bogat n vitamine
E. bogat n substan&ele minerale

46. Afec&iunile biliare se caracterizeaz# prin:
A. deversarea ficatului n bil#
B. pierderea capacit#&ii de concentrare a bilei
C. pierderea capacit#&ii de acumulare a bilei
D. metabolizarea bilei n timpul digestiei
E. perturbarea de eliminare a bilei din vezicula biliar#

47. Afec&iunile biliare se caracterizeaz# prin:
A. perturb#ri de evacuare a bilei n timpul digestiei
B. pierderea capacit#&ii de concentrare a bilei
C. pierderea capacit#&ii de evacuare a bilei n duoden
D. metabolizarea bilei veziculare n timpul digestiei
E. catabolizarea bilei n timpul digestiei

48. Care sunt maladiile cel mai frecvent ntlnite, ale c#ilor biliare:
A. hepatita
B. litiazele biliare
C. litiazele renale
D. colecistita
E. dischineziile renale

49. n ce const# hipotonia vezicular#?
A. n accelerarea contrac&iilor veziculare
70
B. n reducerea contrac&iilor veziculare
C. acumularea de bil# n vezicula biliar#
D. evacuarea incomplet# a bilei din intestin
E. evacuarea incomplet# a bilei din vezicula biliar#

50. Printre alimentele cu efect colagog, se enumer#:
A. uleiurile de benzin#
B. uleiurile vegetale alimentare
C. derivatele lactate: lapte, brnz#, urd#
D. derivatele lactate: smntn#, fric#
E. g#lbenuul de ou

51. n hipotonia vezicular# se va evita:
A. consumul de afum#turi
B. consumul de carne gras#
C. uleiul de m#sline
D. g#lbenuul de ou
E. b#uturile alcoolice

52. n pancreatita acut#, se ajunge ca-n final:
A. pancreasul s# fie inflamat
B. enzimele pancreatice s# se reverse n zonele nvecinate
C. enzimele sucului gastric s# se evacueze n bil#
D. enzimele sucului intestinal s# se reverse n zonele nvecinate
E. s# aib# loc autodigestia pancreasului

53. Un bolnav de pancreatit# acut# (dup# 40 ore de la diagnosticare) va avea n vedere, urm#toarele:
A. s# se re&in# de la ingestia de alimente urm#toarele 8 ore
B. progresiv, se va realimenta, f#r# a stimula prea mult pancreasul
C. progresiv, se va realimenta f#r# a inhiba pancreasul
D. s#-i refac# pancreasul lezat
E. s# nu-i stimuleze secre&ia pancreatic#

54. Ce se urm#rete prin regimul alimentar, n maladiile renale:
A. s# se elimine sustan&ele toxice
B. s# se men&in# concentra&ia normal# de amoniac n snge
C. sc#derea concentra&iei serice pentru produsul de catabolizare a proteinelor
D. s# se reduc# concentra&ia de uree din snge
E. s# se p#streze un nivel sc#zut al diurezei

55. Obiectivele dietoterapiei n afec&iunile renale sunt:
A. eliminarea sustan&elor toxice din organism cu sc#derea concentra&iei lor din snge
B. acumularea de substan&e toxice n organism
C. evitarea suprasolicit#rii func&iilor renale
D. p#strarea optim# a diurezei
E. creterea volumului de urin# pn# la instalarea anuriei

56. Reducerea sever# a consumului de sodiu se recomand# n:
A. diabetul zaharat
B. boli de nutri&ie
C. cazuri grave de hipertensiune
71
D. insuficien&a renal# cardiac#
E. edeme

57.Care sunt indica&iile comune pentru toate tipurile de litiaze renale:
A. o diurez# crescut#
B. o diurez# redus#
C. se va asigura o supraalimenta&ie
D. se va evita o supraalimenta&ie
E. se va evita supraponderabilitatea

58. Referitor, la dieta recomandat# n litiazele renale, se fac urm#toarele afirma&ii:
1. e nevoie de o diurez# crescut#, indiferent de tipul litiazei
2. e nevoie de o diurez# sc#zut# n func&ie de tipul litiazei
3. e nevoie de o alcalinizare a urinei indiferent de tipul litiazei
4. e nevoie de o alcalinizare a urinei n func&ie de tipul litiazei

Care din afirma&iile de mai sus reflect# neadev#rul?
A. nici una
B. 2 i 3
C. prima este o afirma&ie fals#
D. a doua i a treia
E. a doua este o afirma&ie fals#

59. Ce alimente sunt permise n litiaza uric#:
A. apele minerale acide
B. laptele
C. apele minerale alcaline
D. multe de natur# vegetal#
E. numai carnea de porc

60. Sc#derea aportului de proteine n litiaza urinar# are repercursiuni asupra organismului?
A. da, ntr-o oarecare m#sur#
B. nu
C. depinde
D. variabil cu perioada de regim
E. invariabile

61. Ce alimente se elimina/evit# a se consuma, n litiazele oxalice:
A. cele ce con&in baze purinice n cantitate crescut#
B. cele ce con&in baze purinice n cantitate sc#zut#
C. cele ce con&in acid oxalic n cantitate crescut#
D. cele ce con&in principii alcalinizante
E. cele ce pot elibera acid oxalic

62. Ce este interzis a se consuma n litiaza oxalic#?
A. alimente ce degradeaz# acidul oxalic
B. alimente ce degradeaz# purinele
C. alimente ce elibereaz# acid oxalic
D. alimente bogate n calciu
E. alimente fermentescibile

72
63.Cum influen&eaz# aportul de calciu instalarea litiazei oxalice:
A. func&ie de tipul litiazei renale
B. creterea, influen&eaz# favorabil
C. inducnd precipitarea acidului oxalic, o favorizeaz#
D. inducnd precipitarea acidului oxalic, nu o favorizeaz#
E. favorizeaz# formarea de calculi renali

64. Ce alimente se interzic n litiaza oxalic#?
A. carnea i derivatele
B. cacaua i ciocolata
C. laptele i derivatele lactate
D. ce con&in acid oxalic
E. ce pot elibera prin fermenta&ie acidul oxalic

65.Ce urm#rete dieta din litiaza fosfatic#:
A. s# accentueze precipitarea fosfa&ilor
B. s# se evite pricipitarea fosfa&ilor
C. datorit# caracterului acidifiant, s# solubilizeze fosfa&ii
D. s# nclud# alimente de natur# animal#, exclusiv laptele
E. s# elimine toate s#rurile

66. Ce urm#rete dieta din litiaza fosfatic#:
A. s# limiteze aportul de calciu i fosfor
B. s# evite precipitarea fosfa&ilor
C. s# se consume alimente acidifiante
D. s# includ# toate alimentele de origine animal#
E. s# elimine fosfa&ii

67.Ce alimente sunt interzise n litiaza fosfatic#:
A. laptele datorit# aportului de fosfor
B. laptele datorit# aportului de calciu
C. apele alcaline
D. apele bogate n calciu
E. fructele cu valen&e acide

68. Ce alimente sunt permise n litiaza fosfatic#:
A. legumele cu calciu pu&in
B. legumele cu calciu mult
C. carnea, petele i mezelurile
D. b#uturile acide
E. apele minerale alcaline

69. Cum influen&eaz# aportul de calciu instalarea litiazei oxalice:
A. func&ie de prezen&a antitrofinelor, o poate favoriza mai mult , sau mai pu&in
B. creterea, influen&eaz# favorabil
C. inducnd precipitarea acidului oxalic, o favorizeaz#
D. inducnd precipitarea acidului oxalic, nu o favorizeaz#
E. favorizeaz# formarea de calculi renali

70. Care sunt indica&iile comune pentru toate tipurile de litiaze renale:
A. o diurez# crescut#
73
B. o diurez# redus#
C. se va asigura o supraalimenta&ie
D. se va evita o supraalimenta&ie
E. se va urm#ri o cretere a solubilizarii calculilor renali

71. Care sunt motiva&iile pentru care o persoan# adopt# o alimenta&ie vegetarian#:
A. preocuparea de s#n#tate
B. preocuparea pentru animale
C. motive sociale
D. motive economice
E. motive religioase

72. Ce avantaje prezint# dieta vegetarian#:
A. previne unele boli
B. trateaz# unele boli
C. m#rete riscul osteoporozei
D. reduce osteoporoza
E. crete colesterolul

73. Ce avantaje prezint# dieta vegetarian#:
A. previne alcalinizarea mediului intern al organismului
B. previne cancerul
C. previne bolile cardiovasculare
D. crete aportul de calciu
E. reduce pierderile de calciu

74. Cum este argumentat# prevenirea osteoporozei prin dieta vegetarian#:
A. datorit# caracterului acid a dietei
B. datorit# caracterului alcalinizant a dietei
C. favorizeaz# asimilarea calciului n organism
D. favorizeaz# asimilarea fosforului n organism
E. previne pierderile de calciu

75. Cui se datoreaz# sc#derea asimil#rii calciului n organism:
A. consumului excesiv de lapte
B. consumului excesiv de carne
C. excesului de fosfor
D. consumul alimentelor ce con&ine trofine
E. consumul alimentelor ce con&in antitrofine

76. Care sunt avantajele dietei vegetariene:
A. accelerarea homeostaziei
B. accelerarea asimil#rii unor antitrofine
C. asigur# necesarul de vitamine i elemente minerale
D. m#rete absorb&ia fierului datorit# aportului de vitamina C
E. m#rete aportul de vitamina C

77. n alc#tuirea regimului la sportiv, se respect# cerin&ele energetice pe parcursul a unor etape. Care sunt
aceste etape:
A. etapa de ini&iere
B. etapa de prelungire
74
C. etapa preg#titoare
D. etapa competi&ional#
E. etapa de refacere

78. Etapa preg#titoare pentru sportivi, const# n:
A. etapa competiional!
B. etapa de sfrit
C. etapa de refacere
D. etapa de nceput
E. etapa de prelungire

79. Etapa competi&ionl# la sportivi const# n:
A. etapa de refacere
B. etapa de tranzi&ie
C. preetapele ce preced concursul
D. etapa de nceput
E. ziua concursului

80. Etapa competi&ionl# la sportivi const# n:
A. zilele ce preced concursul
B. etapa de tranzi&ie
C. ziua concursului
D. etapa de nceput
E. ziua dup# concurs

81. Ce se urm#rete prin regimul alimentar adecvat, n etapa preg#titoare al unui sportiv:
A. dezvoltarea energetic#
B. dezvoltarea obezit#&ii
C.dezvoltarea musculaturii
D. dezvoltarea rezisten&ei generale a organismului
E. o cretere al aportului de proteine fosforate

82. Ce se urm#rete prin regimul alimentar adecvat, n etapa preg#titoare (la nceput) al unui sportiv:
A. dezvoltarea rezervelor de glicogen
B. dezvoltarea musculaturii
C. dezvoltarea rezisten&ei generale a organismului
D. dezvoltarea rezervelor de glicogen muscular
E. o cretere al aportului de proteine fosforate

83. Ce se consum# la inceputul perioadei preg#titoare, de c#tre un sportiv:
A. glucide
B. proteine
C. vitamine
D. acid lactic
E. substan&e minerale

84. Ce vitamine n mod deosebit, se recomand# sportivilor la nceputul perioadei preg#titoare:
A. vitaminele liposolubile
B. toate vitaminele hidrosolubile
C. vitaminele complexului B
D. vitamina C
75
E. vitaminele liposolubile din complexul B

85. Ce fel de proteine se recomand# s# consume sportivii la sfritul etapei de preg#tire al unei competi&ii:
A. proteine vegetale
B. proteine animale
C. proteinele din lapte
D. proteinele din soia
E. proteine din carne i icre

86. Ce fel de proteine/ aminoacizi avantajeaz# sportivii la sfritul etapei de preg#tire al unei competi&ii:
A. proteinele animale
B. proteinele ce con&in fosfor
C. proteinele ce con&in soia
D. glicocolul
E. metionina

87. Ce compui biochimici sunt implica&i n metabolismul unui sportiv (la sfritul etapei preg#titoare),
pentru a ob&ine performan&e:
A. glucidele
B. glicocolul
C. creatina
D. metionina
E. colina

88. Ce compui biochimici sunt implica&i n metabolismul unui sportiv (la sfritul etapei preg#titoare),
pentru a ob&ine performan&e:
A. acetil colina
B. glicocolul
C. creatina
D. metionina
E. acetil CoA

89. Ce aminoacizi sunt importan&i n metabolismul unui sportiv pentru efectuarea unui efort fizic:
A. glicerina
B. glicerolul
C. glicocolul
D. metionina
E. glutenul

90.Ce aminoacizi sunt importan&i n metabolismul unui sportiv pentru efectuarea unui efort fizic:
A. creatina
B. glicocol
C. glicina
D. metionina
E. acetilcolina

91. n ce const# regimul alimentar n perioada etapei competi&ionale la un sportiv:
A. n alimente aglucidice
B. n alimente glucidice
C. n alimente calorice
D. n alimente energetice
76
E. n alimente vitaminice

92. Ce se asigur# prin regimul alimentar la un sportiv n etapa competi&ional#:
A. rezervele de glucoz# seric#
B. rezervele de glicogen endogen
C. rezervele de glicogen hepatic
D. rezervele de glicogen muscular
E. rezervele de glicogen exogen

93. Ce se asigur# prin regimul alimentar la un sportiv n etapa competi&ional#:
A. sc#derea rezervelor de glucoz# lent#
B. creterea rezervelor de glicogen hepatic
C. creterea rezervelor de glicogen muscular
D. creterea rezervelor de glucagon
E. creterea ra&iei proteice

94. Din ce fel de alimente se asigur# ra&ia de proteine la sportivul de performan&#, n perioada etapei de
desf#urare al unui concurs:
A. carne
B. brnzeturi
C. paste f#inoase albe
D. orez
E. concentrate proteice

95. Cum se poate reface un sportiv, dup# participarea la un concurs:
A. asigurndu-i o alimenta&ie de urgen&#
B. asigurndu-i un regim acidifiant
C. asigurndu-i un regim alcalinizant
D. asigurndu-i brnzeturi nefermentate
E. asigurndu-i odihn#

96. Ce se asigur# sportivului prin alimenta&ia de urgen&#:
A. s#-i refac# substan&ele toxice n organism
B. depozitul de toxine n organism
C. s#-i refac# echilibrul hidromineral
D. s# nl#ture boala
E. s#-i refac# echilibrul factorilor nutritiviBibliografie

1. Denisa Mihele, 2004 - Nutri&ie, Dietoterapie i Compozi&ia alimentelor, Multi Press International
(Cap. 4)
2. Rodica Cuciureanu, 2005 -Elemente de Igiena Alimentatiei, Ed. Gr.T.Popa, UMF. Iai (Cap. 14)


77
R$spunsuri

Tematica 1
Grile - Complement simplu

1. B 21. C 41. A
2. B 22. B 42. C
3. D 23. C 43. E
4. D 24. C 44. C
5. C 25. C 45. E
6. C 26. C 46. D
7. E 27. C 47. C
8. A 28. E 48. A
9. B 29. B 49. D
10. D 30. D 50. A
11. B 31. C 51. A
12. A 32. B 52. E
13. B 33. B 53. E
14. C 34. E 54. B
15. A 35. C 55. B
16. A 36. C 56. A
17. C 37. B 57. C
18. B 38. A 58. B
19. A 39. B 59. B
20. A 40. E 60. E

Tematica 1- Complement multiplu

1. A, C, E 21. B, C, D 41. B, C, E 61. A, B, D
2. B, D 22. A, B, C, D 42. B, C, D, E 62. C, D, E
3. C, D, E 23. B, D 43. A, B, C, E 63. A, B, D
4. A, C, D 24. C, D 44. A, B, C, E 64. A, B,D
5. C, E 25. A, B,C, E 45. B, C, D 65. A, B,D
6. B, C, E 26. B,C, D 46. A,B,C,D 66. B, D, E
7. C, D, E 27. B,C, D 47. A, C, D 67. A, C, E
8. A, B, D 28. B, D,E 48. A,B,C,E 68. A, B, C
9. A, B, C, E 29. B, D,E 49. A,B,C, D 69. C, D, E
10. A, C, D 30. A, C 50. A,C, D,E 70. B,C, D,E
11. B, D, E 31. A, B, D 51. A, B, C, E 71. A, B, D, E
12. B, C, D 32. A, B 52. A,C, E 72. A, B, D
13. A, B, C, D 33. C, D 53. B,C, D 73. A, D, E
14. A, B, D 34. B, C, E 54. B,C,D 74. A,C, E
15. C, E 35. C, D 55. C, D, E 75. A, B, E
16. C, D ,E 36. B, E 56. B, D, E 76. A,C, D,E
17. B, C, E 37. B, C 57. A, B, C 77. B, C, D,E
18. B, C 38. B, C, D 58. B, C, D 78. B, C, E
19. A, C, E 39. A, B, C 59. A, B, C 79. C, D, E
20. B,C, D 40. A, B 60. A, B, C 80. C, D, E
78Tematica 2- Complement simplu

1. C 21. C 41. C 61. C
2. D 22. A 42. A 62. A
3. C 23. C 43. A 63. C
4. A 24. C 44. C 64. B
5. B 25. C 45. D 65. A
6. D 26. D 46. B 66. B
7. A 27. D 47. D 67. C
8. C 28. C 48.C 68. B
9. B 29. A 49.C 69. A
10. B 30. B 50. A 70. D
11. C 31. C 51. D 71. A
12. D 32. D 52. C 72. C
13. C 33. C 53. A 73. C
14. D 34. A 54. B 74. A
15. C 35. B 55. B 75. A
16. C 36. C 56. C 76. C
17. B 37. D 57. B 77. D
18. C 38. E 58. D 78. D
19. D 39. C 59. C 79. D
20. A 40. A 60. B 80. B


Tematica 2- Complement multiplu

1. A,B,E 21. A, D, E 41. B, C 61. A, B, C, D
2. C,D 22. B, C, D 42. A, C, D 62. A, B, E
3. A, B, C 23. B, C, D 43. B, D, E 63. A, B, C, D
4. A, B, C, E 24. B, C, D 44. A, C, E 64. A, B, C
5. A, C, D 25. B, C, E 45. B, D, E 65. B, E
6. A, B, D 26. A, C, E 46. B, C, D 66. B, C, D, E
7. A, B, D 27. A, B, C 47. A, B, D 67. C, D, E
8. A, C, D, E 28. A, C, D 48. A, B, D 68. B, C, D, E
9. B, C, D 29. D, E 49. B, C, D 69. B, C, E
10. B, C, D 30. C, D, E 50. A, C, E 70. A, B, C
11. A, C, E 31. A, C, D 51. B, C, D
12. C, D, E 32. A, B, D 52. A, C, D
13. B, E 33. A, B, D, E 53. B, C, D
14. B, C, E 34. A, B, D 54. B, C, D
15. D, E 35. B, D 55. A, B, C, D
16. B, C 36. B, D, E 56. B, C, E
17. B, C, D 37. A, B, C 57. A, B, E
18. A, C, D 38. A, C 58. A, D, E
19. A, E 39. A, D, E 59. A, D, E
20. B, C 40. A, C, E 60. A, C, E
79


Tematica 3- Complement simplu

1. C 27. A 53. D 79. A
2. D 28. D 54. E 80. B
3. A 29. D 55. B 81. C
4. D 30. C 56. C 82. E
5. A 31. E 57. C 83. C
6. C 32. D 58. E 84. D
7. B 33. C 59. C 85. E
8. D 34. D 60. A 86. C
9. B 35. C 61. B 87. B
10. C 36. C 62. C 88. C
11. C 37. B 63. D 89. C
12. D 38. A 64. C 90. C
13. B 39. C 65. C 91. A
14. A 40. C 66. A 92. E
15. D 41. D 67. C 93. C
16. B 42. C 68. B 94. B
17. B 43. B 69. D 95. C
18. C 44. C 70. D 96. C
19. B 45. C 71. D 97. A
20. C 46. B 72. C 98. A
21. B 47. A 73. D 99. C
22. C 48. D 74. C 100. B
23. A 49.A 75. A 101. C
24. A 50. D 76. A 102. D
25. C 51. A 77. B 103. D
26. D 52. D 78. C 104. C80


Tematica 3- Complement multiplu

1. B, C 25. B, D, E 49. B, C, E 73. B, C, D, E
2. B, C,D 26. A, B, C 50. B, D, E 74. B, C, E
3. A, B, D, E 27. A, B, C 51. A, B, E 75. B, C, E
4. A, B, D 28. A, C, E 52. A, B, E 76. C, D, E
5. A, C, E 29. A, B, C, E 53. A, B, D, E 77. C, D, E
6. B, C, E 30. B, C, D 54. A, C, D 78. B, D
7. B, D, E 31. A, B, D 55. A, C, D 79. C, E
8. C, D, E 32. B, D, E 56. C, D, E 80. A, C, E
9. A, B, C 33. B, D 57. A, D, E 81. C, D, E
10. B, D, E 34. A, B, D 58. B, D, E 82. B, C, E
11. B, C, D 35. A, C., D 59. B, C, D 83. A, B, C
12. A, C, E 36. A, C, E 60. A, C, D 84. C, D
13. A, C, D 37. B, C, E 61. C, D, E 85. B, C, E
14. A, B, E 38. A, B, D 62. C, D, E 86. A, B, D, E
15. A, B, C, D 39. A, B, C 63. B, C, E 87. B, C, D, E
16. B, C, D, E 40. A, B, D 64. B, C, D, E 88. A, B, C, D
17. A, B, C, D 41. A, C, D 65. B, C, D 89. C, D
18. A, B, C, D 42. A, B, D , E 66. A, B, C, E 90. B, C, D
19. A, B, C, E 43. B, C, D 67. A, B, C, D 91. B, C, D, E
20. B, C 44. A, C,D, E 68. A, C, D 92. B, C, D
21. A, B, D 45. C, D, E 69. A, B, C, E 93. B, C, E
22. A, B, D, E 46. B, C, E 70. A, D, E 94. A, B, E
23. C, D 47. A, B, C 71. A, B, D, E 95. A, C, D, E
24. A, B, C, E 48. B, D 72. A, B, D 96. C, D, E