Sunteți pe pagina 1din 5

Obiectivele: Obiectivele:

Rolul biologic al glucidelor. Clasificarea glucidelor. Rolul biologic al glucidelor. Clasificarea glucidelor.
Monozaharidele. Clasificarea lor. Importana i structura celor mai importante trioze, pentoze i hexoze. Monozaharidele. Clasificarea lor. Importana i structura celor mai importante trioze, pentoze i hexoze.
Structura glucozei (formula deschis, proecia !a"orth, conformaia scaun#. $% i &%glucoza, anomerii i epimerii glucozei. Structura glucozei (formula deschis, proecia !a"orth, conformaia scaun#. $% i &%glucoza, anomerii i epimerii glucozei.
Reaciile chimice importante ale monozaharidelor (formarea '% i (%glicozodelor, deri)ailor fosforilai, aminoglucidelor, Reaciile chimice importante ale monozaharidelor (formarea '% i (%glicozodelor, deri)ailor fosforilai, aminoglucidelor,
acizilor aldonici i uronici#. acizilor aldonici i uronici#.
Structura i proprietile dizaharidelor (maltozei, lactozei i zaharozei#. Structura i proprietile dizaharidelor (maltozei, lactozei i zaharozei#.
Structura i proprietile polizaharidelor (amidonului, glicogenului i celulozei#. Structura i proprietile polizaharidelor (amidonului, glicogenului i celulozei#.
$igestia i absorbia glucidelor *n tractul gastrointestinal. $igestia i absorbia glucidelor *n tractul gastrointestinal.
Metabolismul glicogenului (sinteza, mobilizarea, reglarea#. Metabolismul glicogenului (sinteza, mobilizarea, reglarea#.
Metabolismul glucidelor Metabolismul glucidelor
Glucide Glucide
% sunt compui polihidroxicarbonilici i deri)aii lor. % sunt compui polihidroxicarbonilici i deri)aii lor.
Rolul+ Rolul+
,nergetic% furnizeaz -.%/.0 din energia total care se produce *n organism ,nergetic% furnizeaz -.%/.0 din energia total care se produce *n organism
Structural 1 sunt elemente constituti)e ale membranelor biologice Structural 1 sunt elemente constituti)e ale membranelor biologice
Intr *n componena 2( i a Co ((2$, 32$, !SCo2# Intr *n componena 2( i a Co ((2$, 32$, !SCo2#
$e spri4in % formeaz substana fundamental a esutului con4ucti) (condroitinsulfaii# $e spri4in % formeaz substana fundamental a esutului con4ucti) (condroitinsulfaii#
2nticoagulant% heparina 2nticoagulant% heparina
3uncie hidroosmotic i ionoreglatoare (datorit hidrofilitii *nalte i sarcinii negati)e heteropolizaharidele acide rein apa 3uncie hidroosmotic i ionoreglatoare (datorit hidrofilitii *nalte i sarcinii negati)e heteropolizaharidele acide rein apa
i cationii i cationii
3uncie protectoare, mecanic (heteropolizaharide# 3uncie protectoare, mecanic (heteropolizaharide#
Clasificare: Clasificare:
I I. $up comportarea la hidroliz se clasific *n+ . $up comportarea la hidroliz se clasific *n+
1 1oze oze ozide. ozide.
monozaharide monozaharide oligozaharide i polizaharide oligozaharide i polizaharide
a. dup grupele funcionale+ aldoze i cetoze a. dup grupele funcionale+ aldoze i cetoze
b. dup numrul atomilor de carbon se impart *n trioze (5 C#, tetroze (6 C#, pentoze (- C#, hexoze (7 C# etc b. dup numrul atomilor de carbon se impart *n trioze (5 C#, tetroze (6 C#, pentoze (- C#, hexoze (7 C# etc
MONO MONOZAA!"#$%$ ZAA!"#$%$
Monozaharidele din punct de )edere chimic prezint aldehido%sau cetoalcooli poli)aleni. Monozaharidele din punct de )edere chimic prezint aldehido%sau cetoalcooli poli)aleni.
Cele mai rsp*ndite *n organism o au triozele+gliceraldehida i dihidroxiacetona8 pentozele+ riboza idezoxiriboza8 hexozele+ Cele mai rsp*ndite *n organism o au triozele+gliceraldehida i dihidroxiacetona8 pentozele+ riboza idezoxiriboza8 hexozele+
glucoza (principalul monozaharid al organismului#, fructoza i galactoz. glucoza (principalul monozaharid al organismului#, fructoza i galactoz.
9roprieti+ 9roprieti+
Substane incolore, solide Substane incolore, solide
:or solubile *n ap, greu solubile *n alcool, insolubile *n eter i cloroform :or solubile *n ap, greu solubile *n alcool, insolubile *n eter i cloroform
Cristalizeaz sub form de cristale albe Cristalizeaz sub form de cristale albe
;ust dulce ;ust dulce
Sunt substane optic acti)e, datorit existenei *n molecula sa a atomilor de carbon asimetrici Sunt substane optic acti)e, datorit existenei *n molecula sa a atomilor de carbon asimetrici
<oate monozaharidele (ex. 1dihidroxiacetona# conin *n molecul atomi de carbon asimetrici 1 pot prezenta mai muli <oate monozaharidele (ex. 1dihidroxiacetona# conin *n molecul atomi de carbon asimetrici 1 pot prezenta mai muli
izomeri. izomeri.
n n
N&' N(nr. izomerilor) n( nr. atomilor de C N&' N(nr. izomerilor) n( nr. atomilor de C
Izomerii optici care au aceeai formul i prezint aceleai proprieti fizico%chimice, dar se deose Izomerii optici care au aceeai formul i prezint aceleai proprieti fizico%chimice, dar se deosebesc numai prin sensul *n besc numai prin sensul *n
care rotesc planul luminii polare 1 enantiomeri care rotesc planul luminii polare 1 enantiomeri
% de)iaz planul luminii la dreapta 1 dextrogeni8 la st=nga 1 le)ogeri. % de)iaz planul luminii la dreapta 1 dextrogeni8 la st=nga 1 le)ogeri.
Stereoizomerii care difer prin configuraia a >, maximum n%> carboni asimetrici din totalul de numrului de C sunt% Stereoizomerii care difer prin configuraia a >, maximum n%> carboni asimetrici din totalul de numrului de C sunt%
diastereoizomeri (care difer prin configuraia unui singur C asimetric 1 epimer# diastereoizomeri (care difer prin configuraia unui singur C asimetric 1 epimer#
$iastereoizomerii se deosebesc *ntre ei prin proprietile fizico%chimice, precum i prin )aloarea unghiului sau sensul de $iastereoizomerii se deosebesc *ntre ei prin proprietile fizico%chimice, precum i prin )aloarea unghiului sau sensul de
rotaie a planului luminii polarizate rotaie a planului luminii polarizate
Compuii optici se *mpart *n ? serii+ $ i & Compuii optici se *mpart *n ? serii+ $ i &
Ma4oritatea ozelor naturale aparin seriei $ Ma4oritatea ozelor naturale aparin seriei $
*tructura mono *tructura monoz zaharidelor aharidelor

>
@n spaiu unele grupe hidroxil interacioneaz cu grupa carbonil *n limita unei i aceeiai molecule, form=nd compui ciclici @n spaiu unele grupe hidroxil interacioneaz cu grupa carbonil *n limita unei i aceeiai molecule, form=nd compui ciclici
de tipul semia de tipul semiacetalilor interni % glucopiranoze sau glucofuranoze. cetalilor interni % glucopiranoze sau glucofuranoze.
&a formele cicilice mai apare un hidroxil suplimentar numit glicozidic sau semiacetal cu care sunt legate proprietile de &a formele cicilice mai apare un hidroxil suplimentar numit glicozidic sau semiacetal cu care sunt legate proprietile de
oxido%reducere. (umrul stereizomerilor a formelor ciclice a hexozelor se dubleaz i constitue 5?. @n dependen de oxido%reducere. (umrul stereizomerilor a formelor ciclice a hexozelor se dubleaz i constitue 5?. @n dependen de
poziia hidroxiluli semiacetal (la dreapta sau st=ng# apar formele poziia hidroxiluli semiacetal (la dreapta sau st=ng# apar formele i i . .
#izaharidele #izaharidele
Maltoza 1 ? mol. de Maltoza 1 ? mol. de A A glucopiranoze % leg. >,6 glicozidic glucopiranoze % leg. >,6 glicozidic
Baharoza 1 Baharoza 1 A A glucopiranozC glucopiranozCD D fructofuranoz 1 leg. fructofuranoz 1 leg. A A >% >% D D? glicozidic ? glicozidic
&actoza 1 &actoza 1 D Dgalactopiranoz C galactopiranoz C A A glucopiranoz glucopiranoz
+O%" +O%"Z ZAA!"#$%$ AA!"#$%$
!omopolizaharidele+ amidonul, glicogenul, celuloza %conin uniti monozaharidice repeteti)e !omopolizaharidele+ amidonul, glicogenul, celuloza %conin uniti monozaharidice repeteti)e
Amidonul Amidonul % de origine )egetal,reprezint rezer)a glucidic principal. , constituit din ? componente+ % de origine )egetal,reprezint rezer)a glucidic principal. , constituit din ? componente+
% amiloza (?.0# 1 resturi de ;l, legate prin leg >,6 glicozidice % amiloza (?.0# 1 resturi de ;l, legate prin leg >,6 glicozidice
% amilopectina (E.0# 1 resturile de ;l se leag prin leg. >,7 glicozidice % amilopectina (E.0# 1 resturile de ;l se leag prin leg. >,7 glicozidice
2miloza+ 2miloza+
Mm F>. Mm F>.
- -
3ormeaz micelii hidratate care dau cu iodul o coloraie albastr 3ormeaz micelii hidratate care dau cu iodul o coloraie albastr
Configuraia spaial% Configuraia spaial% A A helix, pasul cuprinde 6%- resturi de glicozil helix, pasul cuprinde 6%- resturi de glicozil
2milopectina+ 2milopectina+
Mm 1este de ordinul zecilor sau sutelor de mln Mm 1este de ordinul zecilor sau sutelor de mln
3ormeaz sol. coloidale care dau cu iodul o coloraie roie 3ormeaz sol. coloidale care dau cu iodul o coloraie roie
9rezint ramificri. 9unctele de ramificri apar dup >7 radicali de ;l Gn lanul exterior i dup >. radicali de ;l 1 Gn cel 9rezint ramificri. 9unctele de ramificri apar dup >7 radicali de ;l Gn lanul exterior i dup >. radicali de ;l 1 Gn cel
interior interior
Glicogenul Glicogenul
de origine animal de origine animal
reprezint forma de depozitare a ;l *n organismul uman reprezint forma de depozitare a ;l *n organismul uman
localizat *n esutul muscular i ficat localizat *n esutul muscular i ficat
dup structur se asemn cu amilopectina, dar are un grad de ramificare mai mare 1 ramificaiile exterioare 1apar dup 7%/ dup structur se asemn cu amilopectina, dar are un grad de ramificare mai mare 1 ramificaiile exterioare 1apar dup 7%/
resturi de ;l8 iar cele interioare 1 dup 5%- uniti de ;l resturi de ;l8 iar cele interioare 1 dup 5%- uniti de ;l
@n ap formeaz sol. coloidale, care cu iodul dau o coloraie brun rocat @n ap formeaz sol. coloidale, care cu iodul dau o coloraie brun rocat
Mm 1 este de ordinul mln Mm 1 este de ordinul mln
#igestia glucidelor #igestia glucidelor
@ncepe *n ca)itatea bucal sub aciunea @ncepe *n ca)itatea bucal sub aciunea A A amilazei sali)are, care scindeaz leg. amilazei sali)are, care scindeaz leg. A A >,6 glicozidice din amidon (p=n la >,6 glicozidice din amidon (p=n la
dextrine# dextrine#
Continu *n duoden sub aciunea amilazei pancreatice 1 (leg. >,6 glicozidice#, care scindeaz dextrinele p=n la maltoz . Continu *n duoden sub aciunea amilazei pancreatice 1 (leg. >,6 glicozidice#, care scindeaz dextrinele p=n la maltoz .
&eg &eg A A >,7 glicozidice sunt scindate sub aciunea amilo%8 oligo >,7 glicozidaze >,7 glicozidice sunt scindate sub aciunea amilo%8 oligo >,7 glicozidaze
$izahaharidele se scindeaz sub aciunea maltazei8 lactazei, zaharazei (se sintetizeaz *n enterocite# $izahaharidele se scindeaz sub aciunea maltazei8 lactazei, zaharazei (se sintetizeaz *n enterocite#
Celuloza nu se scindeaz *n <;I al omului deoarece lipsesc enzimele Celuloza nu se scindeaz *n <;I al omului deoarece lipsesc enzimele D D >,6 glicozidazele >,6 glicozidazele
,n -G" polizaharidele sunt scindate p.n/ la monozaharide ,n -G" polizaharidele sunt scindate p.n/ la monozaharide
Absorb0ia Absorb0ia
Monozaharidele se absorb la ni)elul intestinului subire Monozaharidele se absorb la ni)elul intestinului subire
Implic ? mecanisme+ Implic ? mecanisme+
<ransport acti) (necesit 2<9 i (a# <ransport acti) (necesit 2<9 i (a#
$ifuzie facilitat $ifuzie facilitat
transportorul leag la locuri separate at=t ;l c=t i (a (legarea (a crete afinitatea pentru ;l# transportorul leag la locuri separate at=t ;l c=t i (a (legarea (a crete afinitatea pentru ;l#
ptruns *n epiteliul intestinal, acesta este eliberat i odat cu el ;l ptruns *n epiteliul intestinal, acesta este eliberat i odat cu el ;l
;l% iese din celul prin difuzie facilitat, iar (a este expulzat contra gradientului de concentraie prin inter)enia 2<9%azei, ;l% iese din celul prin difuzie facilitat, iar (a este expulzat contra gradientului de concentraie prin inter)enia 2<9%azei,
(a, H dependent (a, H dependent
?
2('M2&II 2('M2&II ,(BIM2<IC, @(I;,S<I2 II 2JS'RJKI2 ;&:CI$,&'R+ ,(BIM2<IC, @(I;,S<I2 II 2JS'RJKI2 ;&:CI$,&'R+
( ( deficitul de lactaz deficitul de lactaz duce la intoleran la lactoz duce la intoleran la lactoz
poate fi+ % ereditar poate fi+ % ereditar
% dobGndit % dobGndit
% % deficitul de zaharaz deficitul de zaharaz
la la intolerant intolerant/ / la zaharoz/ la zaharoz/
n ambele cazuri semnele clinice n ambele cazuri semnele clinice s su unt:dureri abdominale, diaree nt:dureri abdominale, diaree cronic cronic , flatulen. , flatulen.
-ransportul gluco -ransportul glucoz zei prin s ei prin s, ,nge nge
;lucoza fiind solubil *n ap liber circul cu s*ngele spre toate celulele organismului ;lucoza fiind solubil *n ap liber circul cu s*ngele spre toate celulele organismului
Celulele posed receptori proteici (unii influenai de insulin#, care faciliteaz trecerea glucozei prin membran Celulele posed receptori proteici (unii influenai de insulin#, care faciliteaz trecerea glucozei prin membran
<R2(S9'R<'R:& ; <R2(S9'R<'R:& ;&:C'B,I prin membrana celulelor (;&:< >%-# &:C'B,I prin membrana celulelor (;&:< >%-#
1 reprezint/ un polipeptid constituit din circa 23(3'4 domenii transmembraneri 1 reprezint/ un polipeptid constituit din circa 23(3'4 domenii transmembraneri
G%5- 3 G%5- 3+ predomin + predomin * *n n celulele sistemului celulele sistemului ner)os ner)os i eritrocite i eritrocite (Hm F >mM# (Hm F >mM#
G%5- ' G%5- '+ *n hepatocite, celulele beta pancreatice (Hm F >- % ?.mM# + *n hepatocite, celulele beta pancreatice (Hm F >- % ?.mM#
G%5- 6: G%5- 6: *n *n toate celulele (Hm F >mM# toate celulele (Hm F >mM#
G%5- 7: G%5- 7: *n celulele muchiului cardiac,schiletic i adipocite (insulindependent (Hm F -mM## *n celulele muchiului cardiac,schiletic i adipocite (insulindependent (Hm F -mM##
G%5-8: G%5-8: *n celulele intestinale (transport glucoza *ns*nge# *n celulele intestinale (transport glucoza *ns*nge#
Metabolismul Glicogenului Metabolismul Glicogenului
( ( Glicogenul repre Glicogenul reprezint/ un polimer al glucozei de origine animal/. zint/ un polimer al glucozei de origine animal/.
Monomerii sunt uni0i ,ntre ei cu leg/turile Monomerii sunt uni0i ,ntre ei cu leg/turile
( > ( > 6# gl 6# glicozidice i icozidice i (> (> 7# gl 7# gli ico coz zidic idice e
% reprezint forma de rezer) a glucozei ce se depoziteaz preponderent *n celulele hepatice i musculare *n perioada % reprezint forma de rezer) a glucozei ce se depoziteaz preponderent *n celulele hepatice i musculare *n perioada
postpranderal. postpranderal.
C Catabolism atabolismul ul ;l ;li icogen cogenului ului
( (sau scindare lui se declan sau scindare lui se declane eaz *n starea de foame la concentraii 4oase de glucoz *n s*nge az *n starea de foame la concentraii 4oase de glucoz *n s*nge
Glicogen 9osforilaza Glicogen 9osforilaza catalizeaz cli)area fosforolitic a legturii catalizeaz cli)area fosforolitic a legturii a23 a23 74 74 glicozidice din glicogen, deta*nd glucoso%>% glicozidice din glicogen, deta*nd glucoso%>%
fosfatul ca produs al reaciei. fosfatul ca produs al reaciei.
Glicogen Glicogen
2n resturi4 2n resturi4 + +
i i
glicogen glicogen
2n(3 resturi4 2n(3 resturi4 glucose(3(fosfat glucose(3(fosfat
3osforoliza 3osforoliza poate fi comparat/ cu hidroliza: poate fi comparat/ cu hidroliza:
( $ste rezultatul scind/rii glicogenului ( $ste rezultatul scind/rii glicogenului
9osfoglucomutaza: 9osfoglucomutaza: deinGnd deinGnd O O serinei serinei Gn centrul acti) ca acceptor de 9 Gn centrul acti) ca acceptor de 9
i i. catalizeaz reacia re)ersibil+ . catalizeaz reacia re)ersibil+
glucozo(3(fosfat glucozo(3(fosfat glucozo(;(fosfat glucozo(;(fosfat
Glucozo(;(fosfatul Glucozo(;(fosfatul pornete calea glicolitic ori (doar Gn ficat# se supune defosforilrii pentru a elibera glucoza Gn sGnge. pornete calea glicolitic ori (doar Gn ficat# se supune defosforilrii pentru a elibera glucoza Gn sGnge.
,nzima hepatic ,nzima hepatic Glucoso(;(fosfataza Glucoso(;(fosfataza catalizeaz aceast reacie astfel menine glicemia+ catalizeaz aceast reacie astfel menine glicemia+
glucozo(;(fosfat < glucozo(;(fosfat <
' 'O O glucoza < + glucoza < +
i i
Ln alte esuturi aceast enzim lipsete. Ln alte esuturi aceast enzim lipsete.
!eglarea glicogenolizei !eglarea glicogenolizei
*inteza Glicogenului *inteza Glicogenului
5ridin difosfat glucoza 5ridin difosfat glucoza (:$9%glucoza# este nemi4locitul precursor pentru (:$9%glucoza# este nemi4locitul precursor pentru sinteza sinteza glicogenului glicogenului. .
Restul de glucoz ader la glicogen, :$9%glucoza fiind substrat iar :$9 ce rezult este produsul reaciei. Restul de glucoz ader la glicogen, :$9%glucoza fiind substrat iar :$9 ce rezult este produsul reaciei.
(ucleotid di (ucleotid dif fos osf fa ai i monozaharide ser)esc i monozaharide ser)esc i ca ca precursor precursori pentru i pentru s si in nt te eza altor lanuri de za altor lanuri de oligo oligoz zaharide. aharide.
5#+(glucoza se 5#+(glucoza se formea formeaz din z din gluco glucozo zo%>% %>%f fos osf fat at i :<9 i :<9+ +
glucos glucoso o(3( (3(f fos osf fat < 5-+ at < 5-+ 5#+(gluco 5#+(glucoza za < ++ < ++
i i
++ ++
i i < <
' 'O O ' + ' +
i i
Summar Summar+ +
gluco glucozo zo(3( (3(f fos osf fat < 5-+ at < 5-+ 5#+(gluco 5#+(glucoza za < ' + < ' +
i i
5
!i !idrol droliza iza s spontan pontan a a 99 99
i i (9M9# (9M9# face reacia unidirecional. ,nergia eliberat fiind folosit la adiia unui rest de glucoz la face reacia unidirecional. ,nergia eliberat fiind folosit la adiia unui rest de glucoz la
amorsa de glicogen existent amorsa de glicogen existent. .
Gl Gli icogen * cogen *i inta ntaza za catal catali ize zeaz az transfer transferul unui rest ul unui rest de de gluco glucoz z de pe de pe :$9%gluco :$9%glucoz pe z pe h hi idrox droxi il lul ul C C
6 6 al al res restului tului terminal a terminal a
amorsei de amorsei de gl gli icogen cogen cu formarea legturii cu formarea legturii a23 a23( ( 74 74 gl gli icosidic cosidice e+ +
gl gli icogen cogen
2n res 2n rest t4 4 < 5#+(gluco < 5#+(glucoza za
gl gli icogen cogen
2n <3 res 2n <3 rest t4 4 < 5#+ < 5#+
=n lipsa amorsei de glicogen =n lipsa amorsei de glicogen
;lcogensintaza recurge la un primer de natur proteic 1 glicogenina ;lcogensintaza recurge la un primer de natur proteic 1 glicogenina
;licogenina 1 este o protein catalitic glicoziltranferazic ;licogenina 1 este o protein catalitic glicoziltranferazic
&egtura &egtura glicozidic/ se glicozidic/ se formeaz *ntre atomul C> a glucozei deri)at din :$9%glucoz i hidroxilul formeaz *ntre atomul C> a glucozei deri)at din :$9%glucoz i hidroxilul tirozonei din tirozonei din
Gl>cogenin Gl>cogenin. .
:$9 re :$9 rezult ca zult ca produ produs. s.
Reglarea glicogen Reglarea glicogenozenezei ozenezei
se efectuiaz la nivelul enzimei glicogen-sintaza. Aceast enzim se prezint sub dou forme intereconversibile prin se efectuiaz la nivelul enzimei glicogen-sintaza. Aceast enzim se prezint sub dou forme intereconversibile prin
fosforilare-defosforlare. fosforilare-defosforlare. Forma fosforilat este inactiv n timp ce cea defosforilat este activat: Forma fosforilat este inactiv n timp ce cea defosforilat este activat:
Insulina activeaz enzima glicogen-sintaza, astfel are loc activarea sintezei glicogenului; glucagonul, adrenalina are Insulina activeaz enzima glicogen-sintaza, astfel are loc activarea sintezei glicogenului; glucagonul, adrenalina are
efect invers asupra acestei enzime. efect invers asupra acestei enzime.
Obiectivele: Obiectivele:
>. ;licoliza % treptele enzimatice a glicolizei aerobe i anaerobe. Reglarea glicolizei. >. ;licoliza % treptele enzimatice a glicolizei aerobe i anaerobe. Reglarea glicolizei.
Jilanul energetic al degradrii anaerobe i aerobe a glucozei. Jilanul energetic al degradrii anaerobe i aerobe a glucozei.
?.Sistemele na)et pentru transferarea (2$.! din citozol *n mitocondrii. ?.Sistemele na)et pentru transferarea (2$.! din citozol *n mitocondrii.
5. Soarta piru)atului. 5. Soarta piru)atului.
6.3ermentaia alcoolic. 6.3ermentaia alcoolic.
-. ;luconeogeneza ( mecanismul, reglarea #. -. ;luconeogeneza ( mecanismul, reglarea #.
7.9rocesul de sintez i reglare a lactozei. 7.9rocesul de sintez i reglare a lactozei.
Glicoliz Glicoliza a
!ec0 !ec0i iile ile +a +ar0iale r0iale
3unciile 3unciile gl gli icol colizei. izei.
?ilan0ul ?ilan0ul energetic al glicolizei aerobe energetic al glicolizei aerobe
@n rezultatul glicolizei anaerobe i altor procese *n citozol se formeaz (2$N!?. 9entru ca atomii de hidrogen cu un @n rezultatul glicolizei anaerobe i altor procese *n citozol se formeaz (2$N!?. 9entru ca atomii de hidrogen cu un
potenial energetic *nalt s elibereze energia ei trebuie *ntrodui *n mitocondrie unde )or fi transportai prin lanul potenial energetic *nalt s elibereze energia ei trebuie *ntrodui *n mitocondrie unde )or fi transportai prin lanul
respirator spre '?. respirator spre '?.
@n lanul respirator hidrogenii )or elibera energia, o parte din care )a fi acumulat *n legturile macroergice ale 2<9 @n lanul respirator hidrogenii )or elibera energia, o parte din care )a fi acumulat *n legturile macroergice ale 2<9
(fosforilare oxidati)#. (fosforilare oxidati)#.
Membrana intern a mitocondriilor, *ns nu este permeabil pentru (2$N!?, deaceia pentru transportul hidrogenilor *n Membrana intern a mitocondriilor, *ns nu este permeabil pentru (2$N!?, deaceia pentru transportul hidrogenilor *n
mitocondrii ser)esc aa numitele sisteme na)eta. ,xist ? asemenea sisteme+ glicerolfosfat (acti) *n muchi i creier# i mitocondrii ser)esc aa numitele sisteme na)eta. ,xist ? asemenea sisteme+ glicerolfosfat (acti) *n muchi i creier# i
malat%aspartat (acti) *n miocard, ficat, rinichi.# malat%aspartat (acti) *n miocard, ficat, rinichi.#
*istemul naveta Glicerol(9osfat *istemul naveta Glicerol(9osfat
*istemul naveta Malat(Aspartat *istemul naveta Malat(Aspartat
;&:H'(,';,(,B2 ;&:H'(,';,(,B2
% % Sin Sinteza ;l din produi neglucidici ca+ teza ;l din produi neglucidici ca+
9iru)atul 9iru)atul
&actatul &actatul
22 22
;licerolul ;licerolul
'2 '2
Sunt reaciile in)erse ale glicolizei cu excepia a 5 reacii ire)ersibile+ a>., a 5 i >. Sunt reaciile in)erse ale glicolizei cu excepia a 5 reacii ire)ersibile+ a>., a 5 i >.
$eaceea exist 5 ci de ocolire $eaceea exist 5 ci de ocolire
" cale de ocolire " cale de ocolire: :
-ransformarea piruvatului ,n +$+ -ransformarea piruvatului ,n +$+
+iruvat +iruvatc carbo arbo@ @ilaza ilaza
+iruvat < CO +iruvat < CO
6 6
( (
< A-+ < A-+ o@aloacetat < A#+ < + o@aloacetat < A#+ < +
i i
6
+$+ c +$+ carbo arbo@ @i iAi Ainaza naza + +
o o@ @aloacetat aloacetat < G-+ < G-+ +$+ < G#+ < CO +$+ < G#+ < CO
' '
*umar: +iruvat < A-+ < G-+ < 'O (((B +$+ < A#+ < G#+ < +i < '< *umar: +iruvat < A-+ < G-+ < 'O (((B +$+ < A#+ < G#+ < +i < '<
"" cale de ocolire: "" cale de ocolire:
transformarea 9r 3:; difosfat ,n 9r ; fosfat transformarea 9r 3:; difosfat ,n 9r ; fosfat
fructoza(3:;( fructoza(3:;(di disfosfataza sfosfataza+ +
fructoza(3:;( fructoza(3:;(d di+ < i+ <
' 'O O fructoza (;(+ < + fructoza (;(+ < +
i i
""" cale de ocolire: """ cale de ocolire:
transformarea Gl ; fosfat ,n G% transformarea Gl ; fosfat ,n G%
glucoza(;(fosfataza glucoza(;(fosfataza: :
glucoza(;(fosfat< glucoza(;(fosfat<
' 'O O glucoza < + glucoza < +
i i
!eac0ia sumar/ !eac0ia sumar/
Glicoliz/: Glicoliz/:
;lucoza C?(2$C C?2$9 C?9i ;lucoza C?(2$C C?2$9 C?9i
' piruvat <'NA#< ' piruvat <'NA#<
< <
<'A-+ <'A-+
Gluconeogenez/: Gluconeogenez/:
?9iru)atC?(2$!C! ?9iru)atC?(2$!C!
C C
C62<9C?;<9 C62<9C?;<9
Glucoza < 'NA# < 7A#+ < 'G#+ <;+i Glucoza < 'NA# < 7A#+ < 'G#+ <;+i
!eglarea glicolizei i gluconeogenezei !eglarea glicolizei i gluconeogenezei
Glicoli Glicoliza: za:
!exoOinazaP glucoOinaza (># !exoOinazaP glucoOinaza (>#
3osfofructoOinaza (5# 3osfofructoOinaza (5#
9iru)atOinaza (>.# 9iru)atOinaza (>.#
Gluconeogeneza: Gluconeogeneza:
9iru)atcarboxilaza i 9,9carboxiOinaza 9iru)atcarboxilaza i 9,9carboxiOinaza
3ructozo %>,7% difosfataza 3ructozo %>,7% difosfataza
;l 7 fosfataza ;l 7 fosfataza
!eglarea glicolizei i gluconeogenezei !eglarea glicolizei i gluconeogenezei
;luconeogeneza din lactat ;luconeogeneza din lactat
&actat C(2$!C! 9iru)at C(2$ &actat C(2$!C! 9iru)at C(2$
, % &$! , % &$!
;luconeogeneza din 22 ;luconeogeneza din 22
Ciclul 3eling Mallete Ciclul 3eling Mallete
Gluconeogeneza din glicerol Gluconeogeneza din glicerol
9ermenta 9ermenta0 0ia ia alcoolic/ alcoolic/
*inteza lactozei. *inteza lactozei.
2re loc *n glandele mamare *n perioada de lactaie 2re loc *n glandele mamare *n perioada de lactaie
I:(<:& 9,(<'B' 3'S32< I:(<:& 9,(<'B' 3'S32<
M,<2J'&ISM:& 2&<'R M'('B2!2RI$,+ M,<2J'&ISM:& 2&<'R M'('B2!2RI$,+
3R:C<'B2, 3R:C<'B2,
;2&2C<'B2, ;2&2C<'B2,
M2('B2, M2('B2,
;&IC,R'&, ;&IC,R'&,
;&:C:R'(2< ;&:C:R'(2<

Metabolimul fructozei+ Metabolimul fructozei+
Metabolismul galactozei+ Metabolismul galactozei+
-

S-ar putea să vă placă și